INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb. (
http://www.zakonik.cz),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Křemže

Obecně závazná vyhláška obce Křemže č. 1/2004
kterou se mění OZV č. 5/2003 o příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřské školy

Zastupitelstvo obce Křemže na svém zasedání dne 6. 10. 2004 vydává v souladu s § 19 c) zákona č. 564/1990 Sb., o místní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2003 o příspěvku na částečnou úhradu nákladů na mateřské školy.


I.

OZV č. 5/2003, čl. 2 - dosavadní text se ruší a nahrazuje se novým, který zní:
"Příspěvek činí paušálně 100,- Kč za dítě a měsíc a 3,- Kč za každý i započatý den pobytu dítěte v mateřské škole."

V čl. 3 se ruší celý odst. 3.

II.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 11. 2004.


Starosta obce: Ing. Josef Troup
Místostarostka: Mgr. Jana Cipínová© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 23. ledna 2004 : TOPlist 0