VEŘEJNÁ DESKA OBCE
KÁJOV

 
INFORMACE, KTERÉ OBEC KÁJOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Adresa: Obecní úřad Kájov, ul. Kájovská č.p. 100, 382 21 Kájov


  Usnesení Obecní rady Kájov č. 7/2007 ze dne 9.5.2007
  Vyměření daně z nemovitostí na rok 2007
  Veřejná vyhláška - písemnost pro pana Eduarda Borovanského
  Veřejná vyhláška - písemnost pro pana Davida Motla
  Veřejná vyhláška - 2 písemnosti pro pana Františka Hromádku
  Veřejná vyhláška - písemnost pro paní Marcelu Hrubešovou
  Veřejná vyhláška - 2 písemnosti pro paní Angelu Kurinovou
  Usnesení Obecní rady Kájov č. 6/2007 ze dne 10.4.2007
  Veřejná vyhláška ze dne 5.4.2007
  Usnesení Zastupitelstva obce Kájov ze dne 2.4.2007
  Oznámení Povodí Vltavy
  Rozpočet na rok 2007
  Rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 26.3.2007
  Usnesení Obecní rady Kájov č. 5/2007 ze dne 20.3.2007
  Oznámení o záměru obce prodat pozemek p. p. č. 227/1
  Oznámení o záměru obce prodat pozemek p. p. č. 1226/2, 1226/3
  Oznámení o záměru obce prodat pozemky p. p. č. 1301 a č. 2135
  Oznámení o záměru obce prodat pozemek p. p. č. 1400/2
  Usnesení Obecní rady Kájov č. 3/2007 ze dne 20.2.2007
  Usnesení Obecní rady Kájov č. 2/2007 ze dne 30.1.2007
  Zápis z jednání Obecní rady Kájov, konaného dne 9.1.2007
  Usnesení Zastupitelstva obce Kájov ze dne 27.12.2006
  Usnesení Rady obce Kájov č. 19/2006 ze dne 19.12.2006
  Usnesení Obecní rady Kájov č. 18/2006 ze dne 5.12.2006
  Pozvánka na zasedání zastupitelstva
  Oznámení o uložení písemnosti
  Oznámení o uložení písemnosti
  Návrh rozpočtu na rok 2007
  Oznámení Obecní rady
  Usnesení Obecní rady Kájov č. 16/2006 ze dne 7.11.2006
  Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Kájov ze dne 1.11.2006
  Obecně závazná vyhláška Obce Kájov č. 2/2000 ze dne 3.7.2000 o změně obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích ze dne 11.4.1995
  Vyhláška k provádění zákona o dani z nemovitostí v obci Kájov
  Vyhláška Obce Kájov ke státní správě ve vodním hospodářství
  Oznámení o zamýšleném převodu
  Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území Jihočeského kraje
Oznámení o sloučení územního řízení se stavebním řízením veřejnou vyhláškou - strana 1, strana 2
Oznámení o zahájení územního řízení sloučeného se stavebním řízením veřejnou vyhláškou - strana 1, strana 2
  Vyhláška o místním poplatku
  Příloha č.1 k vyhlášce o místním popltaku© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2005
Počet přístupů na tuto stránku od 25. března 2005 : TOPlist 0