INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Holubov

Vyhláška č. 2/1994
o způsobu a místě úhrad poplatků

Obecní zastupitelstvo Obce Holubov dne 20.ledna 1994 vydává na základě zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích a následujících tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Tato vyhláška se vztahuje na úhradu těchto poplatků:
1. poplatek za odvoz a uložení domovního odpadu
2. poplatek za vodné, stočné

Čl. 2

Poplatek č. 1 bude vybírán v hotovosti Obecním úřadem Holubov v termínu od 1. března do 31. května.
Poplatek č. 2 bude vybírán v hotovosti Obecním úřadem Holubov v termínu od 1. září do 31. října.
Stočné v Holubově bude vybíráno až po vyhlášení (termín podle vyúčtování JiVAKu Č.Krumlov).

Čl. 3

Poplatky budou vybírány na těchto místech:
Holubov - Obecni úřad
Třísov - klubovna v hasičské zbrojnici
Krásetín - kulturní sál

Termín vvbírání jednotlivých poplatků bude zveřejněn minimálně 3 dny předem.
V případě, že nebude poplatek vybrán v určených místech, lze provést úhradu přímo na Obecním úřadě s dodržením termínů uvedených v čl. 2 této vyhlášky.

Čl. 4

Nebude-li poplatek uhrazen v uvedených termínech, bude zaslána složenka s 5% zvýšením. minimálně však o 10,- Kč.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 15.2.1994.

Starosta obce: Struháček Jan
Místostarosta obce: Jaroslav Franěk© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0