INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Holubov

Vyhláška č. 1/96

kterou se mění a doplňuje vyhl. č.3/95 o svozu tuhého komunálního odpadu v obci Holubov


Čl. 1

Obecní zastupitelstvo obce Holubov vydává, dle zákona č.410/92 Sb. § 36, písm. f) tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 3/95 o svozu tuhého komunálního odpadu v obci Holubov a to v čl. 3, který nově zní takto:

Prodej žetonů zajišťuje Obecní úřad Holubov, cena žetonu
barvy ŽLUTÉ (malá popelnice)  -  25,- Kč
barvy ORANŽOVÉ (velká popelnice)  -  35,- Kč
barvy ZELENÉ (velká-organizace)  -  45,- Kč

V ceně je zahrnut odvoz odpadu a uložení na skládce a poplatek fondu životního prostředí.

Čl. 2

a doplňuje vyhl. č.3/95 o čl. 7, který zní takto:

Obecní úřad Holubov zajistí nákup popelnic a jejich prodej občanům a organizacím ve svozové oblasti Holubov.

Čl. 3

Tato místní vyhláška byla schválena na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 24.9.1996 a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Starosta obce: Jaroslav Franěk
Zástupce starosty: Ing. Jaromír Marek© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0