INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Holubov

VYHLÁŠKA č. 1/1994
o dani z nemovitosti

Obec Holubov dne 20. ledna 1994 na základě zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích a následujících a na základě novely zákona o dani z nemovitosti č. 315/1993 Sb. ze dne 1.12.1993, kterou se mění a doplňuje zákon ČNR č. 338/1992 Sb. vydává tuto obecně závaznou vyhlášku.

čl.1

Podle zákona č. 315/93 Sb. § 11 odstavce 3 pismeno b) u jednotlivých druhů staveb podle odstavce 1 písmeno b) a d) v jednotlivých bodech, případně zvýšená podle odstavce 2, se v celé obci násobí koeficientem 1,5.

čl. 2

Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení.

Starosta obce: Struháček Jan
Zástupce starosty: Jaroslav Franěk
Výlad k vyhlášce č. 1/1994

Sazba daně u stavebních pozemků a u staveb se násobí koeficientem dle počtu obyvatel naší obce (600 - 1000) jedna celá.
Vydaná vyhláška se vztahuje na §11 Sazba daně:

Odstavec 1, písm. b):
U staveb pro individuálni rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuálni rekreaci 3,- Kč za 1 m2 (násobeno koeficientem 1,5) zastavěné plochy a u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám s výjimkou garáží, 1,- Kč za 1 m2 (násobeno koef. 1,5) zastavěné plochy.

Odstavec 1, písm. d): u staveb pro podnikatelskou činnost
1. 

U staveb sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, staveb pro lesní a vodní hospodářství 1,- Kč za m2 (násobeno koef. 1,5) zastavěné plochy.

2. 

U staveb sloužící pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědelskou výrobu 5,- Kč za m2 (násobeno koef. 1,5) zastavěné plochy.

3. 

U staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost 10,- Kč za m2 (násobeno koef. 1,5) zastavěné plochy.Odstavec 2 platí v plném znění zákona.

Placení daně z nemovitostí v roce 1994
1. 

Pokud se nezmění nic na listu vlastnickém platí se částka jako v roce 1993.

2. 

Zvýší-li obec koeficient, nové přiznání se nevyplňuje. U uvedených staveb, kterých se zvýšení týká, si plátce daně částku placenou v roce 1993 zvýší o koeficient 1,5 a uhradí Finančnímu úřadu Český Krumlov.

3. 

V případě změny majitele nemovitostí - vyplňuje se nové přiznání k dani.

4. 

Zvětší, nebo sníží-li se majetek oproti roku 1993, vyplňuje se dílčí přiznání k dani.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0