INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Holubov

VYHLÁŠKA č. 1/1993 pro osadu KRÁSETÍN
o používání pitné vody z veřejného vodovodu


Obecní zastupitelstvo Obce Holubov schválilo dne 7.1.1993 pro osadu Krásetín tuto vyhlášku:

I.

Pitná voda se smí používat pouze pro domácnost, sociální účely a v omezeném množství na zalévání zahrádky (kropáčem) a na účely stavební.

II.

Je zakázáno používat pitnou vodu z veřejného vodovodu na kropení zahrad, sadů a parků, na stříkání aut, čištění cest a cestiček.

III.

Každý majitel (vlastník) nemovitosti připojené na veřejný vodovod je povinen nejpozději do 15. května 1993 zřídit na přípojce vodoměrnou šachtu o minimálním rozměru 80 x 120 cm, nebo umožnit osazení vodoměru uvnitř budovy. Pokud neumožní montáž vodoměru do 31. května 1993 bude odpojen od veřejné vodovodní sítě.

IV.

Pokud má majitel zřízenu více než jednu přípojku k nemovitosti, musí být všechny zapojeny přes vodoměr.

V.

Jeden kus vodoměru a instalaci hradí Obecní úřad Holubov.

VI.

Bude-li mít majitel připraveno k montáži vodoměru (i před termínem l5.května 1993) nahlásí toto na Obecní úřad Holubov.

VII.

Cena pitné vody v osadě Krásetín
Nemovitosti trvale obydlené a k nim příslušející pozemky:
Do 31.května 1993  vodné 1,50 Kčs stočné 0,50 Kčs
Od 1.června 1993 vodné 3,- Kčs stočné 1,- Kčs
 do 50 m3 na každého člena rodiny. Při vyšším odběru vody bude účtován každý další m3 za 8,- Kčs.
 
Chataři a chalupáři:
Do 31.května 1993  vodné 3,- Kčs stočné 1,- Kčs
Od 1.června 1993 vodné 3,- Kčs stočné 1,- Kčs
 do 10 m3 za číslo popisné. Při vyšším odběru vody bude účtován každý další m3 vody za 8,- Kčs.
 
Organizace a podnikatelé:
Do 31.května 1993  vodné 4,50 Kčs stočné 3,50 Kčs
Od 1.června 1993 vodné 8,- Kčs stočné 4,50 Kčs


VIII.

Komise složená z členů Obecního zastupitelstva bude provádět nepravidelné kontroly a zjištěné porušování této vyhlášky bude trestáno finanční pokutou do 500,- Kčs.

IX.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Starosta obce: Struháček Jan
Místostarosta obce: Jaroslav Franěk© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0