INFORMACE, KTERÉ OBEC BRLOH ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Brloh

Obecně závazná vyhláška obce Brloh č. 19/00

O doplnění obecně závazné vyhlášky obce Brloh č. 8/97,
"Požární řád obce"

Obecní zastupitelstvo obce Brloh schválilo dne 7.2.2000 podle ustanovení §29 vyhlášky č. 21/96 Sb., o požární ochraně a v souladu s ustanovením §16, odst. 1,2, a §336 odst. 1 písm. f) zákona č 367/90Sb. ve znění pozdějších předpisů, tutuo obecně závaznou vyhlášku:

I.
Doplnění vyhlášky č. 8/97


Zařazuje se do čl. IV. nové písm. c.:
Jednotka sboru dobrovolných hasičů má k dispozici tato vozidla:
1) Škoda CAS 25 - Š 706 RTHP, SPZ CK-21-69
2) Avia A 30-K, SPZ CK-12-19

II.
Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.3.2000 .

starosta obce: Libor LEV
zástupce starosty: Jan HRUBEŠ© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0