INFORMACE, KTERÉ OBEC BRLOH ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Brloh

Obecně závazná vyhláška č. 15/98
O změně vyhlášky č. 10/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Obecní zastupitelstvo obce Brloh schválilo dne 28.9.1998 podle ustanovení §15 zák. č.565/90Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §14 odst.1 písm.h), §16 odst. 1 a 2 a §36 zák, č. 367/90Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

I.

S platností od účinnosti této vyhlášky se znění čl V. obecně závazné vyhlášky č. 10/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj mění takto:

Čl. V.

Poplatek za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 2500,-Kč na tři měsíce.
V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný na dobu kratší než tři měsíce, bude poplatek vyměřen v poměrné části.

II.


Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 15.10.1998.

V Brloze dne 28.9.1998

starosta obce: Libor LEV
zástupce starosty: Jan HRUBEŠ© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0