INFORMACE, KTERÉ OBEC BRLOH ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Brloh

Vyhláška č. 14/98
o době a místu konání voleb

Obec Brloh vydává podle ustanovení §15 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů tuto obecně závaznou vyhlášku.
s t a n o v í :
 1. Volby do Senátu České republiky se uskuteční:
  dne 13.11.1998 od 14.00 hod do 22.00 hod a
  dne 14.11.1998 od 7.00 hod do 14.00 hod

  V případě, že žádný kandidát neobdrží nadpoloviční většinu hlasů, koná se druhé kolo voleb
  dne 20.11.1998 od 14.00 hod do 22.00 hod a
  dne 21.11.1998 od 7.00 hod do 22.00 hod
 2. Místem konání voleb v okrsku obce Brloh je obřadní síň na obecním úřadě pro voliče bydlící v obci Brloh.

 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku.

 4. Každému voliči budou doručeny tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky; spolu s nimi bude voličům doručen též informační Ieták. V něm budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva. Hlasovací lístky pro druhé kolo obdrží voliči přímo ve volební místnosti.
v Brloze dne 29.9.1998

starosta obce: Libor LEV© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0