INFORMACE, KTERÉ OBEC BRLOH ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Brloh

Vyhláška č. 14/94

o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

Obecní zastupitelstvo v Brloze se podle §16 a §45 písm.j) zákona ČNR č. 367/90 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem ČNR č. 338/92 Sb. o dani z nemovitostí se změnami a doplňky provedenými zákonem č. 315/93 Sb., usneslo dne 24.1.1994 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

I.

Podle §11 odst. 3 písm. a) zákona o dani z nemovitostí se u staveb obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, umístěných v níže uvedených částech obce, stanoví koeficient pro výpočet výsledné sazby daně takto:
a) Pro všechny čp. v kú Rojšín, Jaronín, Jaronín-Kuklov, Jánské Údolí a Jánské Údolí-Kovářov se stanoví koeficient 0,3
b) V kú Brloh se koeficient 0,3 stanoví pro tyto čp. 59, 63, 70, 72, 73, 79, 81, 82, 91, 92, 93, 95, 104, 133, 134, 141, 143, 144, 145, 151, 153
c) Pro ostatní čp. v kú Brloh se stanoví koeficient 0,6

II.

Podle §11 odst. 3 písm. b) zákona o dani z nemovitostí se u staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci se stanoví koeficient 1,5.

III.

Ruší se vyhláška č. 10/92.

IV.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31.1.1994

Starosta obce: Libor Lev
Zástupce starosty: Jan Hrubeš© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0