INFORMACE, KTERÉ OBEC BRLOH ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Brloh

Vyhláška č. 7/91

Doplněk k vyhláškám č. 2,3,4,5 a 6/91


Obecní zastupitelstvo Brloh na základě zákona ČNR č. 367/90 o obcích a zákona 565/90 Sb. o místních poplatcích, schválilo dne 23.9.1991 tuto obecně závaznou vyhlášku.

I.

Poplatky nelze vyměřit ani vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, ve kterém se obec dověděla o skutečnosti, která je předmětem poplatků.

II.

Od konce kalendářního roku, ve kterém se poplatník od obce dověděl o úkonu provedeném k vyměření nebo vymáhání poplatků, běží nová tříletá lhůta.

III.

Poplatky nelze vyměřit ani vymáhat, uplynulo-li od konce roku, v němž nastala skutečnost, která je předmětem poplatku 10 let.

IV.

O řízení ve věcech poplatků platí vyhl. 16/62 Sb. o řízení ve věcech daní a poplatků a 71/67 Sb. o správním řízení.

V.

Správu poplatků vykonává obec Brloh, která je ve svém územním obvodu zavedla.

VI.

Zastupitelstvo obce Brloh může ke zmírnění, nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout na základě odůvodnění žádosti poplatníka.

VII.

Doplnění vyhlášky č. 4/91 o dislokačním poplatku, bod č. 4 - v souladu s maximálními sazbami vyhlášky 585/90 Sb. o cenových regulacích nájemného.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Starosta obce: Václav Švarc
Zástupce starosty: Jan Hrubeš© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0