INFORMACE, KTERÉ OBEC BRLOH ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Brloh


VYHLÁŠKA č. 6/91

O zákazu volného pobíhání domácího zvířectva

Obecní zastupitelstvo Brloh na základě § 36, písm. h/ zákona ČNR č. 367/90 0 obcích schválilo dne 25.3.1991 tuto obecně závaznou vyhlášku:

1.

V zájmu zlepšení stavu veřejného pořádku se s platností ode dne schválení vyhlášky zakazuje volné pobíhání domácího zvířectva

2.

Je zakázáno pouštět zvířata na veřejné prostranství, na hřiště, veřejně užívaná cvičiště, na koupaliště a hřbitov

3.

Zakazuje se volné pobíhání psů, slepic, husí, kachen a jiného hospodářského zvířectva. Psi musí být zajištěni proti úniku. Toulaví psi mohou být chyceni a utraceni na náklady majitele

4.

Ve společných prostorách musí být psi opatřeni náhubkem

5.

Chov nebo držení psů, koček a jiných domácích zvířat je povoleno jen pokud tato zvířata a jejich chov nezpůsobují hygienické a zdravotní závady

6.

Chov těchto zvířat nesmí zavdávat podnět k narušení pravidel občanského soužití

7.

Podnět k šetření ve věci porušení této vyhlášky může zavdat zjištění přestupku členy Obecního zastupitelstva, komise veřejného pořádku nebo stížnosti občanů

8.

Porušení vyhlášky bude posuzováno jako přestupek podle § 48 zákona č. 200/90 Sb. Přestupkového zákona s možností uložit peněžitou pokutu do výše 1.000,--Kčs

Starosta obce: Vacko Václav
Zástupce starosty: Švarc Václav© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0