INFORMACE, KTERÉ OBEC BRLOH ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Brloh

Vyhláška č. 5/96
o době a místu konání voleb

Obec Brloh vydává podle ustanovení §15 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.
s t a n o v í :
  1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
    dne 31.5.1996 od 14.00 hod do 22.00 hod a
    dne 1.6.1996 od 7.00 hod do 14.00 hod
  2. Místem konání voleb v okrsku obce Brloh je obřadní síň na obecním úřadě pro voliče bydlící v obci Brloh.

  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku.

  4. Každému voliči budou doručeny tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky; spolu s nimi bude voličům doručen též informační Ieták, v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva.
v Brloze dne 16.5.1996

starosta obce: Libor LEV
zástupce starosty: Jan HRUBEŠ© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0