INFORMACE, KTERÉ OBEC BRLOH ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Brloh

Vyhláška č. 4/96
kterou se upravuje obecní vyhláška č. 15/94 o místních poplatcích


Obec Brloh vydává podle ustanovení §15 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a podle ustanovení §16 odst. 1. zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku.

I.

S platností od účinnosti této vyhlášky se ruší odst 5) čl. 17; oddíl IV. vyhlášky č. 15/94 o místních poplatcích, "za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí .......100,-Kč/den/atrakci".

II.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.února 1996

vyvěšena 9.1.1996

starosta obce: Libor LEV
zástupce starosty: Jan HRUBEŠ© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0