INFORMACE, KTERÉ OBEC BRLOH ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Brloh

Vyhláška č. 3/95
kterou se zrušuje obecní vyhláška č. 12/93 o úpravě nájemného u nebytových prostor v některých částech obce.

Obec Brloh v souladu s §16 a §45 písm 1) zákona ČNR č. 367/90 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku.

I.

V souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 187/95 Sb., kterou se ruší vyhláška č. 585/90 Sb., ve znění vyhlášky č. 168/94 Sb., ruší se obecně závazná vyhláška č. 12/93 o úpravě nájemného nebytových prostor v některých částech obce.

II.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.října 1995

vyvěšena 13.9.1995

starosta obce: Libor LEV
zástupce starosty: Jan HRUBEŠ
© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0