INFORMACE, KTERÉ OBEC BRLOH ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Brloh

V Y H L Á Š K A č. 2/95
o stanovení koeficientu pro výpočet nájemného z bytu.

Obec Brloh vydává dne 29.5.1995 v souladu s ust. §44 odst. 2 gísm d), dále pak §45 písm. 1) a ust. §24 zák. č. 367/1990 sb, o obcích ve znění pozdějších následujících předpisů obecně závaznou vyhlášku.

Koeficient Kv se podle §5 odst. 5 písm. e) vyhlášky č.30/1995 Sb., stanoví takto:

Koeficient Kv = 1.06

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15.6.1995

Tato vyhláška byla vyvěšena dne 30.5.1995

starosta obce: Libor LEV
zástupce starosty: Jan HRUBEŠ© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0