archiv: 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83č. 83, prosinec 2001


V tomto čísle najdete:
Přání do nového roku
Partnerské vztahy
Větřní na Internetu
Paragraf 11/55
Dobrý počin
Krásně strávené odpoledne
Nová vyhláška o místních poplatcích
Nezaměstnanost v obci
ŠKOLA VARUJE!
Já jsem malý mysliveček...
Co je to sauna?
Modlitba za bubáky

Přání do nového roku

Jménem zastupitelstva a pracovníků obecního úřadu si dovoluji popřát všem občanům Větřní do nastávajícího roku 2002 především klidný život v mírovém světě, bezproblémové sousedské vztahy a v osobním životě mnoho zdraví, sil a pohodových dnů.

Petr Laisek

Partnerské vztahy

28. října roku 1991 bylo ve švýcarském Bernu podepsáno společné prohlášení představitelů jihočeského regionu a vlády kantonu Bern o projektu, jehož smyslem bylo navázání partnerských vztahů mezi obcemi zúčastněných oblastí, s cílem v rámci demokratického státního zřízení podporovat obecní samosprávu, organizovat výměnu zkušeností a názorů v oblastech veřejného života a správy obcí, jakož i navázání osobních vztahů mezi zástupci jednotlivých obcí a měst.

Jihočeský region představovali zástupci celkem 109 obcí a měst ze všech 8 okresů tehdejšího kraje, k nimž se připojily ještě okresy Klatovy a Jihlava. Oboustranný zájem o trvalou spolupráci podpisem prohlášení potvrdil za českou stranu Dr. Jiří Vlach, dnes první zástupce hejtmana našeho kraje, za kanton Bern tehdejší předseda jeho vlády pan Peter Schmidt. Celý projekt byl v počátcích financován švýcarskou stranou. Každé ze zúčastněných českých obcí a měst byla " přidělena " partnerská obec švýcarská. Pro Větřní byla vybrána obec Lotzwil, ležící v okrese Aarwangen přibližně 15 km od Bernu. Za naši obec se v roce 1991 zúčastnil krajské delegace tehdejší starosta p. Palkovič a člen rady p. Roubín. Ti v Lotzwilu navázali první kontakt s představiteli obce a po návratu tlumočili i jejich zájem na pokračování spolupráce mezi obcemi. Nicméně v dalších letech, snad pro poměrně velkou dopravní vzdálenost i pro určitou jazykovou bariéru, k dalším partnerským krokům nedošlo. V roce 1997 sice pozvala rada obce Větřní zástupce Lotzwilu k návštěvě při příležitosti připomenutí 650. výročí první známé písemné zmínky o Větřní spolu s oficiálním udělením znaku a praporu obce, ovšem ve Švýcarsku bylo těsně po komunálních volbách a zcela vyměněné vedení obce svou účast omluvilo.

V letošním roce nám bylo prostřednictvím krajského úřadu adresováno pozvání vlády kantonu Bern a současně i obce Lotzwil k návštěvě organizované k desátému výročí vzniku partnerské spolupráce. Ověřili jsme si, že v řadě obcí kraje i našeho okresu jsou kontakty po celých deset let udržovány k oboustranné spokojenosti, a proto rada obce pověřila starostu, aby pozvání přijal a projednal možnosti případné spolupráce.

Během dvou dnů byla možnost se orientačně seznámit s činností místní samosprávy, navštívit mateřskou a základní školu, velmi pěkný domov důchodců a několik místních firem. Mimořádně zajímavý je poměrně náročně vybudovaný systém civilní ochrany obyvatelstva.

V obci Lotzwil žije trvale okolo 2500 obyvatel. Jde o místo s převážně nízkopodlažní zástavbou, kde se původní převážné zaměření na zemědělství postupně přeměnilo na drobnou průmyslovou výrobu. Krajina v okolí je téměř stejně krásná jako u nás. Je charakteristická, jako na většině švýcarského území, obydlenými úzkými údolími s příkrým přechodem do okolních vrchů a hor. Záviděníhodná je všeobecná upravenost a čistota. Je na první pohled zřejmé, že Švýcarsko je bohatá země, kde jsou veřejné prostředky nesrovnatelně vyšší a zatím nad našimi možnostmi. Turisticky je pro nás návštěva finančně náročná vzhledem ke kurzu koruny k franku.

O informace a doprovod se střídavě postarali starosta pan Hermann Thomi, jeho zástupkyně paní Margrit Aeschlimann a tajemník obecního úřadu pan Walter Fiechter. Jmenovaní potvrdili ochotu k další spolupráci. Bylo dohodnuto, že první kontakty by měly být organizovány mezi našimi školami, kde jsou dnes již dobré předpoklady pro komunikaci elektronickou poštou a zejména změnou ve výuce jazyků, kdy se naši žáci učí němčinu či angličtinu. Pokud styky škol budou pro obě strany zajímavé, je představa, že v dalších letech by mohly být dohodnuty také výměnné pobyty žáků, případně i kontakty ve sféře spolkové činnosti dospělých. Předběžně je uvažováno o pozvání zástupce Lotzwilu do Větřní v příštím roce.

- pl -

Větřní na Internetu

Internet je nejrychleji se rozvíjející informační médium, které dnes více či méně často využívá již více než čtvrtina obyvatel České republiky. Říká se, že na Internetu "je všechno". Není to tak úplně pravda, ale co tam rozhodně najdete, jsou stránky naší obce. Já se vám jejich hledání pokusím trochu usnadnit.

Stránky Větrní jsou součástí Okresního informační systému regionu Český Krumlov (OIS), který je vůbec nejrozsáhlejším a nejucelenějším regionálním informačním systémem v celé České republice. Adresa hlavní stránky je www.ckrumlov.cz, případně www.ois.cz. Přestože se jedná o tak rozsáhlou databázi, je poměrně přehledná a i méně zkušenému uživateli Internetu nebude trvat dlouho, než se v ní zorientuje.

Celý systém je rozdělen do tří základních sekcí - město, zámek a region (každá se svou specifickou barvou). Tyto části jsou dále větveny, například sekce region se nejprve dělí na historii a současnost, současnost regionu dále na turistické informace, podniky a firmy v regionu, nebo jednotlivé obce.

Pro naši orientaci je nejdůležitější právě stromová struktura systému, která nás dovede od obecných témat až ke konkrétním stránkám. Její podstatnou část vidíte stále v levé části obrazovky. Další užitečné pomůcky naleznete v její horní části. Tlačítko NAJDI slouží k vyhledávání témat pomocí klíčových slov, pod tlačítkem ATLAS se skrývá několik map (ty senzitivní lze použít k přímé navigaci), SEZNAMY nám orientaci také v mnohém usnadní.

Teď už ale k Větřní samotnému. K úvodní stránce obce se buďto můžete "doklikat" výše nastíněným způsobem, nebo se na ní dostat jednodušším způsobem - pomocí adresy www.vetrni.ois.cz. Po informacích o obecním úřadě a těch nejzákladnějších údajích o nadmořská výšce a rozloze následuje obsah, kterým se můžete především snadno pohybovat po celé úvodní stránce. Dozvíte se tak něco o historii obce i jejího znaku, o obyvatelstvu a bydlení nebo o službách a institucích, které u nás působí. V pravé části obsahu jsou potom odkazy na jiné stránky týkající se Větřní. Zatím je to veřejná deska, na které zveřejňuje informace obecní úřad - vlastně jakási obdoba úřední desky, která má své místo za jednou z vitrínek u křižovatky naproti obecnímu úřadu, a Větrník - internetová verze našeho zpravodaje.

K internetovému Větrníku se dostanete i jiným způsobem - adresa www.zpravodaj.ckrumlov.cz vás přesměruje na seznam všech zpravodajů v regionu, máte tedy navíc i možnost srovnání. Velkou výhodou elektronické verze je to, že "vychází" s malým předstihem před svým papírovým bráškou, takže se můžete chlubit sousedům, kteří přístup k Internetu nemají, že jste četli nejnovější číslo dříve než oni. K nahlédnutí jsou samozřejmě i starší čísla.

Součástí systému OIS jsou také komerční prezentace (jednu takovou mají například naše papírny), které je samozřejmě možné do větřínské stránky zařadit.

Mně už nezbývá než vám popřát, abyste stránky Větřní našli bez větších problémů. Přeji vám také mnoho příjemných zážitků s Internetem vůbec.

Jiří Bláha

Paragraf 11/55

Během měsíce září byla naše škola oslovena a vybrána do pilotního ověřovacího projektu Paragraf 11/55. Ten si klade za cíl zvýšení právního vědomí dětí a mládeže. Dále chce přiblížit právo jako důležitý a neuvědomovaný prvek našeho života, jako užitečný nástroj pro každodenní bezproblémové fungování člověka ve společnosti. Také chce vytvářet společenský tlak na dodržování zákonů.

Projekt vyhlásila Aliance 18, což je seskupení lidí, jejichž cílem je dodržování Zákona o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, který zakazuje prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18 let.

Projekt je určen žákům 2. stupně základních škol, kterým přibližuje problematiku zákonů poutavou a soutěžní formou. Zároveň je jeho cílem poukázat na problém nedodržování zákonů. Pilotně je tato postupová soutěž realizována ve 2 krajích - Jihočeském a Moravskoslezském, 13 okresech a 78 školách.

Velmi nás potěšilo, že se i naše škola mohla soutěže zúčastnit, neboť i my se ztotožňujeme s motem celého projektu:"Je třeba dodržovat zákony a dohodnutá pravidla" a v tomto směru začíná být v naší společnosti přinejmenším "za pět minut dvanáct".

Školní kolo soutěže se uskutečnilo 23. 10. 2001 za účasti pěti družstev, jež byla složena ze žáků 6.-9. tříd. O jejich pořadí rozhodovala porota složená z přítomných hostů - ředitelka DDM p. Löblová, starosta obce p. Laisek, vedoucí personálního oddělení JIP p. Šmikmátor, ředitel školy p. Šimek.

Celá soutěž byla rozdělena do čtyř povinných a jednoho dobrovolného kola. V prvním kole soutěžící prokazovali své znalosti ze základního zákona státu - ústavy . Nad mnohými otázkami jsme se zapotili i my dospělí a druhé kolo jsme soutěžícím už vůbec nezáviděli. Jejich úkolem totiž bylo dvě minuty souvisle hovořit na téma, které si vylosovali, například - "Měly by být zpřísněny podmínky chovu psů ?", "Ve škole by měl platit úplný zákaz používání mobilních telefonů", " Žáci by se měli podílet na tvorbě obsahu vyučování", apod. Třetí kolo prověřilo zručnost soutěžících, jejich smysl pro spolupráci a kreativitu. Úkolem bylo postavit co nejvyšší věž z papírových kartiček, která musela po uplynutí limitu zůstat stát ještě alespoň 15 vteřin. A už tu bylo kolo v povinné části závěrečné a s ním i výběr vhodných a nevhodných zákonů pravidel pro život v jedné škole. Poslední kolo bylo dobrovolné, ale zúčastnila se ho všechna družstva, neboť bodové rozdíly byly minimální. Soutěžící dostali fotografii šesti mladých lidí a museli rozhodnout, zda už jim bylo osmnáct. Poradili si s tím lépe než přítomní dospělí.

A jak celé dvouhodinové klání dopadlo? Na prvním místě se umístilo družstvo 7. A ve složení P. Gubaniová, L. Pauknerová, J. Jelínková, M. Čermáková a L. Beránek, 2. místo patřilo zástupcům 8. B - J. Šulilstová, V. Horečná, M. Trojáková, T. Vágai a F. Michálek, bronzová příčka patří soutěžícím ze 7. B - H. Churanová, P. Schiezslová, V. Jelínek a T. Michálek. Na dalším místě se umístili zástupci ze 7.A a 9.A - P.Šostá, E. Klabouchová, M. Huňáčková a M. Bláhová. Páté družstvo se těšilo největším sympatiím obecenstva, ale i samotných soutěžících. Jednalo se o zástupce 6. A - Ž. Kubová, I. Zaumüllerová a V. Olexová, kteří se s danou problematikou teprve letos začali seznamovat v hodinách občanské výchovy a ještě byli oslabeni o dva nemocné členy.

V okresním kole, které se uskutečnilo v Městském divadle v Českém Krumlově 13. 11., nás velmi úspěšně reprezetovali J. Šulistová, P. Šostá, P. Gubaniová, T. Vágai a F. Michálek. Od prvního kola se drželi střídavě na prvním a druhém místě a o umístění na druhém místě za ZŠ Za Nádražím a před družstvem gymnázia rozhodla jedna jediná otázka. Po celou dobu soutěže byli podporováni svými spolužáky v publiku tak bouřlivě, že i profesionální moderátor jim vyjádřil pochvalu za povzbuzování. Sice jsme do krajského kola nepostoupili, ale zklamaní jsme neodjížděli.

Co napsat závěrem? Lze si jen přát více takto smysluplných soutěží, které mají co říci všem zúčastněným a které jsou velmi dobře zajištěny organizačně i materiálně.

-jř-

Dobrý počin

Dne 11.10.2001 uspořádal Obecní úřad ve Větřní pro své starší spoluobčany zájezd po hranicích Šumavy, přes Železnou Rudu, Domažlice a Strakonice. Výlet se velice vydařil díky panu Soukupovi, který nám velice poutavě trasu přiblížil. Účastníci chtějí tímto vyjádřit dík obecnímu úřadu, který se na tomto zájezdě finančně podílel. Dále pak Svaz invalidů a důchodců ve Větřní uspořádal dne 24.10.2001 slavnostní schůzi v restauraci Slávie s malým pohoštěním pro všechny přítomné starší spoluobčany, na něm se spolupodílela vedoucí restaurace Slávie paní Dana Seltsamová, za což jí patří náš dík. Všichni se dobře bavili a doufáme, že i příště se na podobné akci sejdeme v hojném počtu.

Za klub důchodců Valvodová Hana

Krásně strávené odpoledne

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem soutěžícím i organizátorům školní soutěže § 11/55, která se konala dne 23. 10. v jídelně základní školy, za krásně strávené odpoledne.

Žáci zde prokázali velmi dobré znalosti v tom, jak by se měly v našem státě dodržovat zákony. Zároveň si např. vyzkoušeli, jak je těžké hovořit "dlouhé" dvě minuty před porotou a publikem na vylosované téma.

Závěrem jen krátce. Trošku mě mrzí, že ač byla soutěž volně přístupná, naše děti přišlo povzbudit velice málo rodičů, prarodičů a známých.

Dana Gubaniová

Nová vyhláška o místních poplatcích

Dnem 10. října 2001 nabyla účinnosti nová vyhláška o místních poplatcích, z níž vyjímáme některá ustanovení, která se přímo dotýkají občanů naší obce. Obec vybírá na základě zmocnění Zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a výše uvedenou vyhláškou, tyto místní poplatky: poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za užívání veřejného prostranství. Většiny občanů se týkají především dva následující poplatky.

Poplatek ze psů platí fyzická a právnická osoba, která je vlastníkem psa, obci příslušné podle místa svého trvalého bydliště, nebo sídla. Poplatek se platí ze psů starších 6 měsíců, vyjma psů užívaných k doprovázení, nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných a držitelů průkazů ZTP/P (zvláště těžce postižený s průvodcem).Sazby poplatků činí ročně za prvého psa chovaného v rodinném domku 60,-Kč, za druhého a každého dalšího psa 90,-Kč, poplatek za psa chovaného v nájemních domech se samostatným vchodem z ulice do bytu činí za prvého psa 240,-Kč, za druhého a každého dalšího psa 360,-Kč, poplatek za psa chovaného v bytovém domě (2 a více bytů) činí za prvého psa 400,-Kč, za druhého a každého dalšího psa 600,-Kč. Výše uvedené sazby se snižují o 50% u psů, jejichž vlastníkem je poživatel invalidního, starobního a vdovského důchodu jako jediného zdroje příjmů. Povinností každého vlastníka psa je podat u obecního úřadu ve Větřní vyplněné hlášení a to do 15 ti dnů od data pořízení psa, bez ohledu na jeho stáří a dále oznámit každou skutečnost, která by měla vliv na úhradu poplatku, ve lhůtě 15 ti dnů od jejího vzniku.Poplatek se platí od 1. dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla a nečiní-li více než 240,-Kč ročně, je splatný nejpozději do 30. dubna každého roku. Je-li sazba poplatku vyšší než 240,-Kč ročně, ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 30.dubna a 31.srpna každého roku. Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu roku, platí se poplatek poměrnou částí z příslušné sazby (1/12) za každý i započatý měsíc. Zanikne-li poplatková povinnost v průběhu roku, vrací se poměrná část poplatku v případě, že přeplatek činí více než 50,-Kč. Správce poplatku vydá vlastníkům psů známky pro psy s vyznačením jména obce a evidenčního čísla psa. Vlastníci jsou povinni zajistit, aby pes známku skutečně nosil. Známka je nepřenosná na jiného psa. Ztrátu, či zcizení známky je poplatník povinen oznámit do 15 ti dnů správci poplatku.

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních, nebo reklamních zařízení, cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby filmových a televizních děl. Veřejná prostranství ve smyslu této vyhlášky jsou všechna místa, která slouží veřejnému užívání a to silnice, místní komunikace, chodníky, tržiště, veřejná zeleň, parky, prostory před budovami a další prostory přístupné bez omezení a sloužící k veřejnému užívání ve správním území obce Větřní. Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeny akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, invalidní osoby, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti. Po skončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen jej uvést do původního stavu ( např. odstranění lešení, zaházení výkopu, odvoz přebytečného materiálu, úklid po stánkovém prodeji, po kulturní a sportovní akci, ostatních atrakcích apod.). Poplatek za jednorázové použití veřejného prostranství je splatný předem, před počátkem užívání v hotovosti do pokladny, nebo na účet OÚ Větřní, v ostatních případech do 15 ti dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku na účet správce poplatku nebo v hotovosti do pokladny OÚ Větřní. Sazby poplatků za použití veřejného prostranství činí: k umístění stavebních zařízení, stavebního materiálu na ploše max. do 20 m2 je poplatek stanoven paušální měsíční částkou první měsíc 50,-Kč- druhý měsíc 200,-Kč, třetí a každý další měsíc 300,-Kč, při využití plochy nad 20 m2, první měsíc 3,-Kč/m2, druhý měsíc 10,-Kč/m2, třetí a každý další měsíc 15,-Kč/m2, za vyhrazení trvalého parkovacího místa za každý i započatý měsíc nákladní vozidlo 80,-Kč/ každý i započatý m2, osobní vozidlo 40,-Kč/ každý i započatý m2. Vyhláška nabyla účinnosti 10. října 2001, je uložena u tajemníka obecního úřadu a občan má možnost se kdykoliv s jejím plným zněním seznámit.

M. Jiříčková, tajemník OÚ

Nezaměstnanost v obci

Sociálním problémem v naší obci je značná nezaměstnanost. V porovnání s průměrem v okresu Český Krumlov 7,7%, je v obci z celkového počtu 1 879 osob v produktivním věku k 1.9.2001 evidováno 200 uchazečů o práci, což je 10,64%. Více než polovinu uchazečů o práci eviduje Úřad práce více než 6 měsíců. Jsou tedy dlouhodobě nezaměstnaní a pobírají sociální dávky. Jejich umístitelnost na trhu práce je velmi obtížná, protože většina má buď základní nebo neúplné základní vzdělání. Vůbec nejproblematičtější je skupina mládeže, která po absolvování základní školy nikdy nebyla zaměstnána.

-jp-

ŠKOLA VARUJE!

K cigaretám v parku se přidaly už i DROGY!

Máte přehled o činnostech a vztazích Vašich dětí ve volném čase?!

Řešme VŠICHNI tento problém VČAS!

Já jsem malý mysliveček...

Rozjaření myslivci, zářící grandle, bohatá tombola, kde nechyběl divočák a dokonce i vzácní zajíci, takové bývaly myslivecké plesy ve Větřní. Kdeže loňské sněhy jsou?

Přesto myslivci nezmizeli. V obci máme dvě organizace. Myslivecké sdružení Větřní s třinácti členy, jehož honitba má asi 1300 ha a je ohraničena cestou z Větřní do Bohdalovic, odtud na Slubice, Zátoň a zpět podél řeky do Větřní.

Čtrnáct členů tvoří Myslivecké sdružení Bohdalovice se sídlem ve Větřní. To obhospodařuje honitbu o rozloze 1700 ha. Od křižovatky do Bohdalovic směr Kaliště, Kronet, Velké Strážné, Bučí, Černíkov, Svéráz.

Důvodem rozdělení honiteb byla neochota Lesů ČR poskytnout své pozemky honitbě větší než 2000 ha.

Vyskytuje se zde srnčí, černá zvěř, občas jelení zvěř, z drobné zvěře zajíc a bažant. Žijí zde predátoři: liška, kuna, tchoř, jezevec, vzácně rys ostrovid.

V honitbě se dále vyskytují některé méně obvyklé druhy pernaté zvěře: jeřáb lesní, sluka lesní, výjimečně tetřívek. Z ptačích dravců: káně, jestřáb, poštolka, někdy ostříž, krahujec lesní.

Při procházkách lesem občas narazíme na krmelce. Každý člen sdružení obhospodařuje dva, celkem je jich asi 60. Hned po sklizni obilí se zaváží jadrné krmivo /obilí, kukuřice/, které sdružení nakupují. Koncem října a začátkem listopadu se zakládají objemná krmiva - senáže a seno. To připravují myslivci sami, každý nasuší zhruba 2q. Vedle krmelců je na 500 ha zakládáno jedno krmeliště pro černou zvěř. Je to vlastně hromada obilí na tvrdém podkladu. Celý rok se zvěři předkládá kamenná sůl a tzv. mediciální liz, což je komplex vitamínů a minerálů.

Každé sdružení musí chovat šest lovecky upotřebitelných psů pro každý druh práce v revíru /dosled poraněné zvěře, přinášení zvěře, vystavování/. Tito psi mají příslušné zkoušky a dostávají od sdružení výživné.

Na všechny činnosti /neuváděli jsme např. nájem z honitby/ si musí sdružení vydělat. Prakticky veškerá zvěř odstřelená podle plánu lovu se prodává. Např. sdružení v Bohdalovicích může odstřelit 15 srnců ve třech věkových třídách : +-2 roky, 3-4 roky, 5 a více let. Finanční prostředky pro sdružení zajišťuje také odstřel 10 srnců pro poplatkové lovce, většinou z ciziny. Jedenkrát za rok je uspořádána naháňka na černou zvěř, připravuje se pro lovce ze Švédska.

Zajímalo nás, co si myslivec může ulovit pro vlastní spotřebu. Odpověď : - sele do 35 kg. Roční odlov v jednom sdružení představuje 40-45 kg srnčího, 70-80 kg černé zvěře, 30 lišek, 2-3 zajíci, většinou do tomboly na poslední leč. Kromě povinností, o nichž píšeme výše, musí každý myslivec ve prospěch sdružení odpracovat 90 hodin.

K povinnostem patří též udržování lovecké chaty v Bohdalovicích. Připomínáme, že u chaty je střelnice pro kulové a brokové zbraně, kam je vstup nepovolaným osobám přísně zakázán.

Protože zvěř je neodmyslitelnou součástí přírody a myslivci ji nejen loví, ale také o ni pečují, přejeme jim, aby svou zálibu mohli rozvíjet a získali nějakou silnou trofej. Že jsou zde v lesích silní srnci, dokladují trofeje oceněné na výstavě v Lysé nad Labem, kde naši myslivci v srnčí zvěři získali jednu zlatou, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile.

-zd-

Co je to sauna?

Sauna je finské slovo, označující dům s možností lázně, pro kterou je vzduch ohříván pecí. Tato definice je stará přes 300 let. Slovem sauna se dnes označuje nejen objekt, ale i vlastní procedura. Horkovzdušné lázně však najdeme nejen v historii severu. Podle písemných dokladů a archeologických nálezů lze usuzovat, že je znaly i jiné národy. Finská sauna nastoupila cestu světem asi před padesáti lety.

Sauna zvyšuje obranyschopnost organismu, zlepšuje celkové prokrvení a cvičí reakci těla na horko a chlad, snižuje náchylnost k infekcím. Má kromě dlouhodobého účinku také účinky krátkodobé. Odstraňuje únavu, působí na celkovou relaxaci a regeneraci organismu, působí proti stresu. Potem se vylučuje z těla mnoho škodlivých a toxických produktů. Pravidelné navštěvování sauny jednou za týden má velmi příznivý účinek na pleť.

A nyní k nám domů. Když jsem po prázdninách navštívila naší saunu a bazén ve Větřní, byla jsem příjemně překvapena. Provedená rekonstrukce byla velmi úspěšná, zvláště efektní je prosklená střecha nad bazénkem v sauně, což ještě v zimě umocní padající sněhové vločky. Sauna jako celek působí příjemným uklidňujícím dojmem. Splňuje tak v plné míře požadavek, který je na toto zařízení kladen.

Chtěla bych tímto, jménem svým i jménem většiny návštěvníků sauny a bazénu poděkovat panu Martinu Měchurovi za jeho péči a práci, kterou vykonal. Rovněž bych chtěla poděkovat paní Míle Nuskové, která se nám s nevšední obětavostí v bazénu věnuje.

Věra Fenigbauerová

Modlitba za bubáky

Narodil se Kristus Pán,
veselme se...

Vánoce jsou velice často označovány jako nejkrásnější svátky v roce - přinejmenším v tradičních křesťanských zemích. Kdo si dnes vzpomene, že vánoční svátky ve své současné podobě a pojetí byly v našich zemích zavedeny vlastně až někdy ve 4.století tohoto letopočtu? Nahradily tehdejší pohanské slavnosti zimního slunovratu. Délka noci vrcholí a pomalu začíná přibývat blahodárného tepla a světla, slibujícího příchod vlídnějších časů po zpravidla dlouhé a kruté zimě. Křesťané pak nahradili pohanský svátek oslavou "jediného a pravého slunce" - Ježíše Krista.

Po ukončení polních prací a po posvícenských oslavách úrody přicházela doba adventu, což jsou čtyři neděle před Štědrým dnem, začínající nedělí nejbližší 30. listopadu. Naposledy se tančilo a veselilo 22. listopadu o svátku Cecilie, patronky všech muzikantů. Potom už se nekonaly žádné taneční zábavy ani svatby. Nastal čas přástek, draní peří, s nímž do domu přicházely tajupné a strašidelné příběhy, vyprávěné za dlouhých večerů. Děti natěsnané na peci ani nedutaly a poslouchaly vyprávění stařen i potulných pocestných. A všichni drželi přísný půst. Byly zakázány pokrmy z masa a vajec, mléka a sýra. Jak už to však s podobnými zákazy bývá, mnozí přísného půstu příliš nedbali...

V předvánočních dnech se začaly objevovat všelijaké tajemné postavy. Jako první přicházely 4. prosince na svátek svaté Barbory štíhlé ženštiny v bílých hávech a hodným dětem rozdávaly dárky, zatímco zlobivé a neposedné vyšlehaly proutěnou metlou.

V podvečer svátku svatého Mikuláše chodil přívětivý světec převlečený za biskupa s bílými vousy, vysokou čepicí a se zlacenou berlou , provázel ho líbezný anděl a užbrblaný čert. Symbol Mikuláše se spojuje s biskupem z Myry v Malé Asii, který se narodil kolem roku 250 našeho letopočtu.V české tradici se Mikuláš stal patronem nad vodami a ochráncem plavců. Nakonec je však nejvíce spojován s večerem před jeho svátkem, kdy tento laskavý, dobrotivý a štědrý děda obchází v doprovodu čerta a anděla hodná dítka.

Zjevovala se také perchta, postava bezmála hororová. Obcházela stavení a strašila děti, že jim za jejich nestřídmost provrtá břicho a nacpe hrachovinou či koudelí. V jižních Čechách je tato přihrbená, bíle zahalená postava s červenou zvířecí škraboškou krabicovitého tvaru, s bílými zuby a dlouhým jazykem spojována s jednou nešťastnicí pocházející z rodu pánů z Růže.

Další strašidelnou postavou, vyhrožující zlobivým a neposlušným dětem rozpáráním břicha, byla Lucie, která má svůj svátek odedávna 13. prosince. V okolí Českých Budějovic klepala na dveře a poté, co vstoupila do domu, oznamovala velice hlasitě: Jdu, jdu, noci upiju! Ve svátek Lucie se nesmělo v domácnosti příst, přestože byla patronkou této typicky ženské práce.

Existuje spousta zajímavých pověstí a lidových zvyků, z nichž některé dodržujeme dodnes. Většinou však známe jen drobné střípky z nepřeberného množství kouzelných a mnohdy svérázných zvyků našich prapředků. Díky snadnému přístupu k "zaručeným" informacím všeho druhu se dnes totiž nepotřebujeme zvědavě a dlouze ptát a vymýšlet si romantická vysvětlení jevů,které nám nejsou jasné...

Z dnešní představy průběhu mikulášského večera musí být každému uvažujícímu člověku spíše smutno: Tlupa přiopilých až ožralých adolescentů s nevybouřenou agresí v duši a s blikajícíma očima na hlavě se prohání panelákovou prérií a nemilosrdně řeže do všeho a do všech. Mezi dětmi dříve obávaná Lucie by se dnes nejspíše stala terčem všeobecného posměchu - žijeme v domnění, že zlo, hrůza a strach jsou samozřejmými součástmi našeho bytí, že nestojí kdesi stranou, jak měli v povědomí naši předkové.

Prosím za všechny cítící bytosti, aby se ty letošní Vánoce staly modlitbou za rozzářené oči dětí i dospělých.Za laskavé bubáky, rozpustilé víly a hodné hastrmany.

Pokoj lidem dobré vůle !

Lenka Pfefrlová


Adresa redakce: Větřní 191
šéfredaktor Ing. Lubomír Klouda
redakční rada: Mgr. Marie Janoušková, Mgr. Jana Říhová, Lenka Preferlová, Zdeněk Duffek
vydává: Obec Větřní, IČO: 2469 182
grafická úprava: HotMilk mediální sdružení
tisk: H.O.T., Hořická ofsetová tiskárna
internetová verze: Jiří Bláha
vychází v nákladu 1500 ks, neprodejné
zpravodaj evidován ministerstvem kultury ČR pod ev. č. MK ČR E 11579.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 1. srpna 2001 :
TOPlist 0

 

 

Zpravodaj obce Větřní

archiv: 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83č. 83, prosinec 2001


V tomto čísle najdete:
Přání do nového roku
Partnerské vztahy
Větřní na Internetu
Paragraf 11/55
Dobrý počin
Krásně strávené odpoledne
Nová vyhláška o místních poplatcích
Nezaměstnanost v obci
ŠKOLA VARUJE!
Já jsem malý mysliveček...
Co je to sauna?
Modlitba za bubáky

Přání do nového roku

Jménem zastupitelstva a pracovníků obecního úřadu si dovoluji popřát všem občanům Větřní do nastávajícího roku 2002 především klidný život v mírovém světě, bezproblémové sousedské vztahy a v osobním životě mnoho zdraví, sil a pohodových dnů.

Petr Laisek

Partnerské vztahy

28. října roku 1991 bylo ve švýcarském Bernu podepsáno společné prohlášení představitelů jihočeského regionu a vlády kantonu Bern o projektu, jehož smyslem bylo navázání partnerských vztahů mezi obcemi zúčastněných oblastí, s cílem v rámci demokratického státního zřízení podporovat obecní samosprávu, organizovat výměnu zkušeností a názorů v oblastech veřejného života a správy obcí, jakož i navázání osobních vztahů mezi zástupci jednotlivých obcí a měst.

Jihočeský region představovali zástupci celkem 109 obcí a měst ze všech 8 okresů tehdejšího kraje, k nimž se připojily ještě okresy Klatovy a Jihlava. Oboustranný zájem o trvalou spolupráci podpisem prohlášení potvrdil za českou stranu Dr. Jiří Vlach, dnes první zástupce hejtmana našeho kraje, za kanton Bern tehdejší předseda jeho vlády pan Peter Schmidt. Celý projekt byl v počátcích financován švýcarskou stranou. Každé ze zúčastněných českých obcí a měst byla " přidělena " partnerská obec švýcarská. Pro Větřní byla vybrána obec Lotzwil, ležící v okrese Aarwangen přibližně 15 km od Bernu. Za naši obec se v roce 1991 zúčastnil krajské delegace tehdejší starosta p. Palkovič a člen rady p. Roubín. Ti v Lotzwilu navázali první kontakt s představiteli obce a po návratu tlumočili i jejich zájem na pokračování spolupráce mezi obcemi. Nicméně v dalších letech, snad pro poměrně velkou dopravní vzdálenost i pro určitou jazykovou bariéru, k dalším partnerským krokům nedošlo. V roce 1997 sice pozvala rada obce Větřní zástupce Lotzwilu k návštěvě při příležitosti připomenutí 650. výročí první známé písemné zmínky o Větřní spolu s oficiálním udělením znaku a praporu obce, ovšem ve Švýcarsku bylo těsně po komunálních volbách a zcela vyměněné vedení obce svou účast omluvilo.

V letošním roce nám bylo prostřednictvím krajského úřadu adresováno pozvání vlády kantonu Bern a současně i obce Lotzwil k návštěvě organizované k desátému výročí vzniku partnerské spolupráce. Ověřili jsme si, že v řadě obcí kraje i našeho okresu jsou kontakty po celých deset let udržovány k oboustranné spokojenosti, a proto rada obce pověřila starostu, aby pozvání přijal a projednal možnosti případné spolupráce.

Během dvou dnů byla možnost se orientačně seznámit s činností místní samosprávy, navštívit mateřskou a základní školu, velmi pěkný domov důchodců a několik místních firem. Mimořádně zajímavý je poměrně náročně vybudovaný systém civilní ochrany obyvatelstva.

V obci Lotzwil žije trvale okolo 2500 obyvatel. Jde o místo s převážně nízkopodlažní zástavbou, kde se původní převážné zaměření na zemědělství postupně přeměnilo na drobnou průmyslovou výrobu. Krajina v okolí je téměř stejně krásná jako u nás. Je charakteristická, jako na většině švýcarského území, obydlenými úzkými údolími s příkrým přechodem do okolních vrchů a hor. Záviděníhodná je všeobecná upravenost a čistota. Je na první pohled zřejmé, že Švýcarsko je bohatá země, kde jsou veřejné prostředky nesrovnatelně vyšší a zatím nad našimi možnostmi. Turisticky je pro nás návštěva finančně náročná vzhledem ke kurzu koruny k franku.

O informace a doprovod se střídavě postarali starosta pan Hermann Thomi, jeho zástupkyně paní Margrit Aeschlimann a tajemník obecního úřadu pan Walter Fiechter. Jmenovaní potvrdili ochotu k další spolupráci. Bylo dohodnuto, že první kontakty by měly být organizovány mezi našimi školami, kde jsou dnes již dobré předpoklady pro komunikaci elektronickou poštou a zejména změnou ve výuce jazyků, kdy se naši žáci učí němčinu či angličtinu. Pokud styky škol budou pro obě strany zajímavé, je představa, že v dalších letech by mohly být dohodnuty také výměnné pobyty žáků, případně i kontakty ve sféře spolkové činnosti dospělých. Předběžně je uvažováno o pozvání zástupce Lotzwilu do Větřní v příštím roce.

- pl -

Větřní na Internetu

Internet je nejrychleji se rozvíjející informační médium, které dnes více či méně často využívá již více než čtvrtina obyvatel České republiky. Říká se, že na Internetu "je všechno". Není to tak úplně pravda, ale co tam rozhodně najdete, jsou stránky naší obce. Já se vám jejich hledání pokusím trochu usnadnit.

Stránky Větrní jsou součástí Okresního informační systému regionu Český Krumlov (OIS), který je vůbec nejrozsáhlejším a nejucelenějším regionálním informačním systémem v celé České republice. Adresa hlavní stránky je www.ckrumlov.cz, případně www.ois.cz. Přestože se jedná o tak rozsáhlou databázi, je poměrně přehledná a i méně zkušenému uživateli Internetu nebude trvat dlouho, než se v ní zorientuje.

Celý systém je rozdělen do tří základních sekcí - město, zámek a region (každá se svou specifickou barvou). Tyto části jsou dále větveny, například sekce region se nejprve dělí na historii a současnost, současnost regionu dále na turistické informace, podniky a firmy v regionu, nebo jednotlivé obce.

Pro naši orientaci je nejdůležitější právě stromová struktura systému, která nás dovede od obecných témat až ke konkrétním stránkám. Její podstatnou část vidíte stále v levé části obrazovky. Další užitečné pomůcky naleznete v její horní části. Tlačítko NAJDI slouží k vyhledávání témat pomocí klíčových slov, pod tlačítkem ATLAS se skrývá několik map (ty senzitivní lze použít k přímé navigaci), SEZNAMY nám orientaci také v mnohém usnadní.

Teď už ale k Větřní samotnému. K úvodní stránce obce se buďto můžete "doklikat" výše nastíněným způsobem, nebo se na ní dostat jednodušším způsobem - pomocí adresy www.vetrni.ois.cz. Po informacích o obecním úřadě a těch nejzákladnějších údajích o nadmořská výšce a rozloze následuje obsah, kterým se můžete především snadno pohybovat po celé úvodní stránce. Dozvíte se tak něco o historii obce i jejího znaku, o obyvatelstvu a bydlení nebo o službách a institucích, které u nás působí. V pravé části obsahu jsou potom odkazy na jiné stránky týkající se Větřní. Zatím je to veřejná deska, na které zveřejňuje informace obecní úřad - vlastně jakási obdoba úřední desky, která má své místo za jednou z vitrínek u křižovatky naproti obecnímu úřadu, a Větrník - internetová verze našeho zpravodaje.

K internetovému Větrníku se dostanete i jiným způsobem - adresa www.zpravodaj.ckrumlov.cz vás přesměruje na seznam všech zpravodajů v regionu, máte tedy navíc i možnost srovnání. Velkou výhodou elektronické verze je to, že "vychází" s malým předstihem před svým papírovým bráškou, takže se můžete chlubit sousedům, kteří přístup k Internetu nemají, že jste četli nejnovější číslo dříve než oni. K nahlédnutí jsou samozřejmě i starší čísla.

Součástí systému OIS jsou také komerční prezentace (jednu takovou mají například naše papírny), které je samozřejmě možné do větřínské stránky zařadit.

Mně už nezbývá než vám popřát, abyste stránky Větřní našli bez větších problémů. Přeji vám také mnoho příjemných zážitků s Internetem vůbec.

Jiří Bláha

Paragraf 11/55

Během měsíce září byla naše škola oslovena a vybrána do pilotního ověřovacího projektu Paragraf 11/55. Ten si klade za cíl zvýšení právního vědomí dětí a mládeže. Dále chce přiblížit právo jako důležitý a neuvědomovaný prvek našeho života, jako užitečný nástroj pro každodenní bezproblémové fungování člověka ve společnosti. Také chce vytvářet společenský tlak na dodržování zákonů.

Projekt vyhlásila Aliance 18, což je seskupení lidí, jejichž cílem je dodržování Zákona o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, který zakazuje prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18 let.

Projekt je určen žákům 2. stupně základních škol, kterým přibližuje problematiku zákonů poutavou a soutěžní formou. Zároveň je jeho cílem poukázat na problém nedodržování zákonů. Pilotně je tato postupová soutěž realizována ve 2 krajích - Jihočeském a Moravskoslezském, 13 okresech a 78 školách.

Velmi nás potěšilo, že se i naše škola mohla soutěže zúčastnit, neboť i my se ztotožňujeme s motem celého projektu:"Je třeba dodržovat zákony a dohodnutá pravidla" a v tomto směru začíná být v naší společnosti přinejmenším "za pět minut dvanáct".

Školní kolo soutěže se uskutečnilo 23. 10. 2001 za účasti pěti družstev, jež byla složena ze žáků 6.-9. tříd. O jejich pořadí rozhodovala porota složená z přítomných hostů - ředitelka DDM p. Löblová, starosta obce p. Laisek, vedoucí personálního oddělení JIP p. Šmikmátor, ředitel školy p. Šimek.

Celá soutěž byla rozdělena do čtyř povinných a jednoho dobrovolného kola. V prvním kole soutěžící prokazovali své znalosti ze základního zákona státu - ústavy . Nad mnohými otázkami jsme se zapotili i my dospělí a druhé kolo jsme soutěžícím už vůbec nezáviděli. Jejich úkolem totiž bylo dvě minuty souvisle hovořit na téma, které si vylosovali, například - "Měly by být zpřísněny podmínky chovu psů ?", "Ve škole by měl platit úplný zákaz používání mobilních telefonů", " Žáci by se měli podílet na tvorbě obsahu vyučování", apod. Třetí kolo prověřilo zručnost soutěžících, jejich smysl pro spolupráci a kreativitu. Úkolem bylo postavit co nejvyšší věž z papírových kartiček, která musela po uplynutí limitu zůstat stát ještě alespoň 15 vteřin. A už tu bylo kolo v povinné části závěrečné a s ním i výběr vhodných a nevhodných zákonů pravidel pro život v jedné škole. Poslední kolo bylo dobrovolné, ale zúčastnila se ho všechna družstva, neboť bodové rozdíly byly minimální. Soutěžící dostali fotografii šesti mladých lidí a museli rozhodnout, zda už jim bylo osmnáct. Poradili si s tím lépe než přítomní dospělí.

A jak celé dvouhodinové klání dopadlo? Na prvním místě se umístilo družstvo 7. A ve složení P. Gubaniová, L. Pauknerová, J. Jelínková, M. Čermáková a L. Beránek, 2. místo patřilo zástupcům 8. B - J. Šulilstová, V. Horečná, M. Trojáková, T. Vágai a F. Michálek, bronzová příčka patří soutěžícím ze 7. B - H. Churanová, P. Schiezslová, V. Jelínek a T. Michálek. Na dalším místě se umístili zástupci ze 7.A a 9.A - P.Šostá, E. Klabouchová, M. Huňáčková a M. Bláhová. Páté družstvo se těšilo největším sympatiím obecenstva, ale i samotných soutěžících. Jednalo se o zástupce 6. A - Ž. Kubová, I. Zaumüllerová a V. Olexová, kteří se s danou problematikou teprve letos začali seznamovat v hodinách občanské výchovy a ještě byli oslabeni o dva nemocné členy.

V okresním kole, které se uskutečnilo v Městském divadle v Českém Krumlově 13. 11., nás velmi úspěšně reprezetovali J. Šulistová, P. Šostá, P. Gubaniová, T. Vágai a F. Michálek. Od prvního kola se drželi střídavě na prvním a druhém místě a o umístění na druhém místě za ZŠ Za Nádražím a před družstvem gymnázia rozhodla jedna jediná otázka. Po celou dobu soutěže byli podporováni svými spolužáky v publiku tak bouřlivě, že i profesionální moderátor jim vyjádřil pochvalu za povzbuzování. Sice jsme do krajského kola nepostoupili, ale zklamaní jsme neodjížděli.

Co napsat závěrem? Lze si jen přát více takto smysluplných soutěží, které mají co říci všem zúčastněným a které jsou velmi dobře zajištěny organizačně i materiálně.

-jř-

Dobrý počin

Dne 11.10.2001 uspořádal Obecní úřad ve Větřní pro své starší spoluobčany zájezd po hranicích Šumavy, přes Železnou Rudu, Domažlice a Strakonice. Výlet se velice vydařil díky panu Soukupovi, který nám velice poutavě trasu přiblížil. Účastníci chtějí tímto vyjádřit dík obecnímu úřadu, který se na tomto zájezdě finančně podílel. Dále pak Svaz invalidů a důchodců ve Větřní uspořádal dne 24.10.2001 slavnostní schůzi v restauraci Slávie s malým pohoštěním pro všechny přítomné starší spoluobčany, na něm se spolupodílela vedoucí restaurace Slávie paní Dana Seltsamová, za což jí patří náš dík. Všichni se dobře bavili a doufáme, že i příště se na podobné akci sejdeme v hojném počtu.

Za klub důchodců Valvodová Hana

Krásně strávené odpoledne

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem soutěžícím i organizátorům školní soutěže § 11/55, která se konala dne 23. 10. v jídelně základní školy, za krásně strávené odpoledne.

Žáci zde prokázali velmi dobré znalosti v tom, jak by se měly v našem státě dodržovat zákony. Zároveň si např. vyzkoušeli, jak je těžké hovořit "dlouhé" dvě minuty před porotou a publikem na vylosované téma.

Závěrem jen krátce. Trošku mě mrzí, že ač byla soutěž volně přístupná, naše děti přišlo povzbudit velice málo rodičů, prarodičů a známých.

Dana Gubaniová

Nová vyhláška o místních poplatcích

Dnem 10. října 2001 nabyla účinnosti nová vyhláška o místních poplatcích, z níž vyjímáme některá ustanovení, která se přímo dotýkají občanů naší obce. Obec vybírá na základě zmocnění Zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a výše uvedenou vyhláškou, tyto místní poplatky: poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za užívání veřejného prostranství. Většiny občanů se týkají především dva následující poplatky.

Poplatek ze psů platí fyzická a právnická osoba, která je vlastníkem psa, obci příslušné podle místa svého trvalého bydliště, nebo sídla. Poplatek se platí ze psů starších 6 měsíců, vyjma psů užívaných k doprovázení, nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných a držitelů průkazů ZTP/P (zvláště těžce postižený s průvodcem).Sazby poplatků činí ročně za prvého psa chovaného v rodinném domku 60,-Kč, za druhého a každého dalšího psa 90,-Kč, poplatek za psa chovaného v nájemních domech se samostatným vchodem z ulice do bytu činí za prvého psa 240,-Kč, za druhého a každého dalšího psa 360,-Kč, poplatek za psa chovaného v bytovém domě (2 a více bytů) činí za prvého psa 400,-Kč, za druhého a každého dalšího psa 600,-Kč. Výše uvedené sazby se snižují o 50% u psů, jejichž vlastníkem je poživatel invalidního, starobního a vdovského důchodu jako jediného zdroje příjmů. Povinností každého vlastníka psa je podat u obecního úřadu ve Větřní vyplněné hlášení a to do 15 ti dnů od data pořízení psa, bez ohledu na jeho stáří a dále oznámit každou skutečnost, která by měla vliv na úhradu poplatku, ve lhůtě 15 ti dnů od jejího vzniku.Poplatek se platí od 1. dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla a nečiní-li více než 240,-Kč ročně, je splatný nejpozději do 30. dubna každého roku. Je-li sazba poplatku vyšší než 240,-Kč ročně, ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 30.dubna a 31.srpna každého roku. Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu roku, platí se poplatek poměrnou částí z příslušné sazby (1/12) za každý i započatý měsíc. Zanikne-li poplatková povinnost v průběhu roku, vrací se poměrná část poplatku v případě, že přeplatek činí více než 50,-Kč. Správce poplatku vydá vlastníkům psů známky pro psy s vyznačením jména obce a evidenčního čísla psa. Vlastníci jsou povinni zajistit, aby pes známku skutečně nosil. Známka je nepřenosná na jiného psa. Ztrátu, či zcizení známky je poplatník povinen oznámit do 15 ti dnů správci poplatku.

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních, nebo reklamních zařízení, cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby filmových a televizních děl. Veřejná prostranství ve smyslu této vyhlášky jsou všechna místa, která slouží veřejnému užívání a to silnice, místní komunikace, chodníky, tržiště, veřejná zeleň, parky, prostory před budovami a další prostory přístupné bez omezení a sloužící k veřejnému užívání ve správním území obce Větřní. Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeny akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, invalidní osoby, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti. Po skončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen jej uvést do původního stavu ( např. odstranění lešení, zaházení výkopu, odvoz přebytečného materiálu, úklid po stánkovém prodeji, po kulturní a sportovní akci, ostatních atrakcích apod.). Poplatek za jednorázové použití veřejného prostranství je splatný předem, před počátkem užívání v hotovosti do pokladny, nebo na účet OÚ Větřní, v ostatních případech do 15 ti dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku na účet správce poplatku nebo v hotovosti do pokladny OÚ Větřní. Sazby poplatků za použití veřejného prostranství činí: k umístění stavebních zařízení, stavebního materiálu na ploše max. do 20 m2 je poplatek stanoven paušální měsíční částkou první měsíc 50,-Kč- druhý měsíc 200,-Kč, třetí a každý další měsíc 300,-Kč, při využití plochy nad 20 m2, první měsíc 3,-Kč/m2, druhý měsíc 10,-Kč/m2, třetí a každý další měsíc 15,-Kč/m2, za vyhrazení trvalého parkovacího místa za každý i započatý měsíc nákladní vozidlo 80,-Kč/ každý i započatý m2, osobní vozidlo 40,-Kč/ každý i započatý m2. Vyhláška nabyla účinnosti 10. října 2001, je uložena u tajemníka obecního úřadu a občan má možnost se kdykoliv s jejím plným zněním seznámit.

M. Jiříčková, tajemník OÚ

Nezaměstnanost v obci

Sociálním problémem v naší obci je značná nezaměstnanost. V porovnání s průměrem v okresu Český Krumlov 7,7%, je v obci z celkového počtu 1 879 osob v produktivním věku k 1.9.2001 evidováno 200 uchazečů o práci, což je 10,64%. Více než polovinu uchazečů o práci eviduje Úřad práce více než 6 měsíců. Jsou tedy dlouhodobě nezaměstnaní a pobírají sociální dávky. Jejich umístitelnost na trhu práce je velmi obtížná, protože většina má buď základní nebo neúplné základní vzdělání. Vůbec nejproblematičtější je skupina mládeže, která po absolvování základní školy nikdy nebyla zaměstnána.

-jp-

ŠKOLA VARUJE!

K cigaretám v parku se přidaly už i DROGY!

Máte přehled o činnostech a vztazích Vašich dětí ve volném čase?!

Řešme VŠICHNI tento problém VČAS!

Já jsem malý mysliveček...

Rozjaření myslivci, zářící grandle, bohatá tombola, kde nechyběl divočák a dokonce i vzácní zajíci, takové bývaly myslivecké plesy ve Větřní. Kdeže loňské sněhy jsou?

Přesto myslivci nezmizeli. V obci máme dvě organizace. Myslivecké sdružení Větřní s třinácti členy, jehož honitba má asi 1300 ha a je ohraničena cestou z Větřní do Bohdalovic, odtud na Slubice, Zátoň a zpět podél řeky do Větřní.

Čtrnáct členů tvoří Myslivecké sdružení Bohdalovice se sídlem ve Větřní. To obhospodařuje honitbu o rozloze 1700 ha. Od křižovatky do Bohdalovic směr Kaliště, Kronet, Velké Strážné, Bučí, Černíkov, Svéráz.

Důvodem rozdělení honiteb byla neochota Lesů ČR poskytnout své pozemky honitbě větší než 2000 ha.

Vyskytuje se zde srnčí, černá zvěř, občas jelení zvěř, z drobné zvěře zajíc a bažant. Žijí zde predátoři: liška, kuna, tchoř, jezevec, vzácně rys ostrovid.

V honitbě se dále vyskytují některé méně obvyklé druhy pernaté zvěře: jeřáb lesní, sluka lesní, výjimečně tetřívek. Z ptačích dravců: káně, jestřáb, poštolka, někdy ostříž, krahujec lesní.

Při procházkách lesem občas narazíme na krmelce. Každý člen sdružení obhospodařuje dva, celkem je jich asi 60. Hned po sklizni obilí se zaváží jadrné krmivo /obilí, kukuřice/, které sdružení nakupují. Koncem října a začátkem listopadu se zakládají objemná krmiva - senáže a seno. To připravují myslivci sami, každý nasuší zhruba 2q. Vedle krmelců je na 500 ha zakládáno jedno krmeliště pro černou zvěř. Je to vlastně hromada obilí na tvrdém podkladu. Celý rok se zvěři předkládá kamenná sůl a tzv. mediciální liz, což je komplex vitamínů a minerálů.

Každé sdružení musí chovat šest lovecky upotřebitelných psů pro každý druh práce v revíru /dosled poraněné zvěře, přinášení zvěře, vystavování/. Tito psi mají příslušné zkoušky a dostávají od sdružení výživné.

Na všechny činnosti /neuváděli jsme např. nájem z honitby/ si musí sdružení vydělat. Prakticky veškerá zvěř odstřelená podle plánu lovu se prodává. Např. sdružení v Bohdalovicích může odstřelit 15 srnců ve třech věkových třídách : +-2 roky, 3-4 roky, 5 a více let. Finanční prostředky pro sdružení zajišťuje také odstřel 10 srnců pro poplatkové lovce, většinou z ciziny. Jedenkrát za rok je uspořádána naháňka na černou zvěř, připravuje se pro lovce ze Švédska.

Zajímalo nás, co si myslivec může ulovit pro vlastní spotřebu. Odpověď : - sele do 35 kg. Roční odlov v jednom sdružení představuje 40-45 kg srnčího, 70-80 kg černé zvěře, 30 lišek, 2-3 zajíci, většinou do tomboly na poslední leč. Kromě povinností, o nichž píšeme výše, musí každý myslivec ve prospěch sdružení odpracovat 90 hodin.

K povinnostem patří též udržování lovecké chaty v Bohdalovicích. Připomínáme, že u chaty je střelnice pro kulové a brokové zbraně, kam je vstup nepovolaným osobám přísně zakázán.

Protože zvěř je neodmyslitelnou součástí přírody a myslivci ji nejen loví, ale také o ni pečují, přejeme jim, aby svou zálibu mohli rozvíjet a získali nějakou silnou trofej. Že jsou zde v lesích silní srnci, dokladují trofeje oceněné na výstavě v Lysé nad Labem, kde naši myslivci v srnčí zvěři získali jednu zlatou, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile.

-zd-

Co je to sauna?

Sauna je finské slovo, označující dům s možností lázně, pro kterou je vzduch ohříván pecí. Tato definice je stará přes 300 let. Slovem sauna se dnes označuje nejen objekt, ale i vlastní procedura. Horkovzdušné lázně však najdeme nejen v historii severu. Podle písemných dokladů a archeologických nálezů lze usuzovat, že je znaly i jiné národy. Finská sauna nastoupila cestu světem asi před padesáti lety.

Sauna zvyšuje obranyschopnost organismu, zlepšuje celkové prokrvení a cvičí reakci těla na horko a chlad, snižuje náchylnost k infekcím. Má kromě dlouhodobého účinku také účinky krátkodobé. Odstraňuje únavu, působí na celkovou relaxaci a regeneraci organismu, působí proti stresu. Potem se vylučuje z těla mnoho škodlivých a toxických produktů. Pravidelné navštěvování sauny jednou za týden má velmi příznivý účinek na pleť.

A nyní k nám domů. Když jsem po prázdninách navštívila naší saunu a bazén ve Větřní, byla jsem příjemně překvapena. Provedená rekonstrukce byla velmi úspěšná, zvláště efektní je prosklená střecha nad bazénkem v sauně, což ještě v zimě umocní padající sněhové vločky. Sauna jako celek působí příjemným uklidňujícím dojmem. Splňuje tak v plné míře požadavek, který je na toto zařízení kladen.

Chtěla bych tímto, jménem svým i jménem většiny návštěvníků sauny a bazénu poděkovat panu Martinu Měchurovi za jeho péči a práci, kterou vykonal. Rovněž bych chtěla poděkovat paní Míle Nuskové, která se nám s nevšední obětavostí v bazénu věnuje.

Věra Fenigbauerová

Modlitba za bubáky

Narodil se Kristus Pán,
veselme se...

Vánoce jsou velice často označovány jako nejkrásnější svátky v roce - přinejmenším v tradičních křesťanských zemích. Kdo si dnes vzpomene, že vánoční svátky ve své současné podobě a pojetí byly v našich zemích zavedeny vlastně až někdy ve 4.století tohoto letopočtu? Nahradily tehdejší pohanské slavnosti zimního slunovratu. Délka noci vrcholí a pomalu začíná přibývat blahodárného tepla a světla, slibujícího příchod vlídnějších časů po zpravidla dlouhé a kruté zimě. Křesťané pak nahradili pohanský svátek oslavou "jediného a pravého slunce" - Ježíše Krista.

Po ukončení polních prací a po posvícenských oslavách úrody přicházela doba adventu, což jsou čtyři neděle před Štědrým dnem, začínající nedělí nejbližší 30. listopadu. Naposledy se tančilo a veselilo 22. listopadu o svátku Cecilie, patronky všech muzikantů. Potom už se nekonaly žádné taneční zábavy ani svatby. Nastal čas přástek, draní peří, s nímž do domu přicházely tajupné a strašidelné příběhy, vyprávěné za dlouhých večerů. Děti natěsnané na peci ani nedutaly a poslouchaly vyprávění stařen i potulných pocestných. A všichni drželi přísný půst. Byly zakázány pokrmy z masa a vajec, mléka a sýra. Jak už to však s podobnými zákazy bývá, mnozí přísného půstu příliš nedbali...

V předvánočních dnech se začaly objevovat všelijaké tajemné postavy. Jako první přicházely 4. prosince na svátek svaté Barbory štíhlé ženštiny v bílých hávech a hodným dětem rozdávaly dárky, zatímco zlobivé a neposedné vyšlehaly proutěnou metlou.

V podvečer svátku svatého Mikuláše chodil přívětivý světec převlečený za biskupa s bílými vousy, vysokou čepicí a se zlacenou berlou , provázel ho líbezný anděl a užbrblaný čert. Symbol Mikuláše se spojuje s biskupem z Myry v Malé Asii, který se narodil kolem roku 250 našeho letopočtu.V české tradici se Mikuláš stal patronem nad vodami a ochráncem plavců. Nakonec je však nejvíce spojován s večerem před jeho svátkem, kdy tento laskavý, dobrotivý a štědrý děda obchází v doprovodu čerta a anděla hodná dítka.

Zjevovala se také perchta, postava bezmála hororová. Obcházela stavení a strašila děti, že jim za jejich nestřídmost provrtá břicho a nacpe hrachovinou či koudelí. V jižních Čechách je tato přihrbená, bíle zahalená postava s červenou zvířecí škraboškou krabicovitého tvaru, s bílými zuby a dlouhým jazykem spojována s jednou nešťastnicí pocházející z rodu pánů z Růže.

Další strašidelnou postavou, vyhrožující zlobivým a neposlušným dětem rozpáráním břicha, byla Lucie, která má svůj svátek odedávna 13. prosince. V okolí Českých Budějovic klepala na dveře a poté, co vstoupila do domu, oznamovala velice hlasitě: Jdu, jdu, noci upiju! Ve svátek Lucie se nesmělo v domácnosti příst, přestože byla patronkou této typicky ženské práce.

Existuje spousta zajímavých pověstí a lidových zvyků, z nichž některé dodržujeme dodnes. Většinou však známe jen drobné střípky z nepřeberného množství kouzelných a mnohdy svérázných zvyků našich prapředků. Díky snadnému přístupu k "zaručeným" informacím všeho druhu se dnes totiž nepotřebujeme zvědavě a dlouze ptát a vymýšlet si romantická vysvětlení jevů,které nám nejsou jasné...

Z dnešní představy průběhu mikulášského večera musí být každému uvažujícímu člověku spíše smutno: Tlupa přiopilých až ožralých adolescentů s nevybouřenou agresí v duši a s blikajícíma očima na hlavě se prohání panelákovou prérií a nemilosrdně řeže do všeho a do všech. Mezi dětmi dříve obávaná Lucie by se dnes nejspíše stala terčem všeobecného posměchu - žijeme v domnění, že zlo, hrůza a strach jsou samozřejmými součástmi našeho bytí, že nestojí kdesi stranou, jak měli v povědomí naši předkové.

Prosím za všechny cítící bytosti, aby se ty letošní Vánoce staly modlitbou za rozzářené oči dětí i dospělých.Za laskavé bubáky, rozpustilé víly a hodné hastrmany.

Pokoj lidem dobré vůle !

Lenka Pfefrlová


Adresa redakce: Větřní 191
šéfredaktor Ing. Lubomír Klouda
redakční rada: Mgr. Marie Janoušková, Mgr. Jana Říhová, Lenka Preferlová, Zdeněk Duffek
vydává: Obec Větřní, IČO: 2469 182
grafická úprava: HotMilk mediální sdružení
tisk: H.O.T., Hořická ofsetová tiskárna
internetová verze: Jiří Bláha
vychází v nákladu 1500 ks, neprodejné
zpravodaj evidován ministerstvem kultury ČR pod ev. č. MK ČR E 11579.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 1. srpna 2001 :
Fatal error: Cannot redeclare access() (previously declared in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/access.php3:3) in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/access.php3 on line 45