archiv: 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81č. 81, srpen 2001


V tomto čísle najdete:
Víte, že ...
Co si všechno necháváme líbit - a proč?
Postřehy mládí
Léto očima lékaře
Ředitel školy odchází ...
Ze zasedání obecního zastupitelstva
Den Emila Zátopka
Šanci sportování
Pozvánka na výlet
Bedna
Obchodní firma Pavel Štindl - ELEKTRO ŠTINDL

Víte, že ...

V předešlém čísle Větrníku jsme se na chvilku ocitli v dávné historii naší obce, která je spjata s rodem Višňů. Členové tohoto rodu spravovali zdejší území více jak 250 let a jen neutěšená finanční situace donutila poslední potomky Višňů postupně rozprodávat rodový majetek. Roku 1603 došlo mimo jiné i na tvrz Větřní a přilehlou ves, kterou poslední známý člen rodu Jan Višeň prodal městu Český Krumlov. Zbyly mu nedaleké Pasovary, ležící mezi Slavkovem a Světlíkem. Stopy samotného Jana Višně se nám ztrácí v Sasku, kam odešel po bitvě na Bílé hoře jako přívrženec stavovské opozice. A po té i Pasovary byly roku 1624 zkonfiskovány císařskou komorou a prodány městu Český Krumlov.

Z dobových pramenů, tzv. berní ruly, se dozvídáme, že roku 1654 patřily obce Větřní a Němče městu Český Krumlov. Ve Větřní hospodařil jeden velký sedlák a šest malých, v Němči šest velkých sedláků a dva menší. V Dobrné žilo pět sedláků, v Hašlovicích jedenáct, v Lužné sedm a v Nahořanech deset a i tyto obce patřily k českokrumlovskému panství. Zátoň byla majetkem tamního kostela a žil zde jeden sedlák. Obyvatelé těchto vesnic se zabývali prací v zemědělství, nikdo nebyl vyučen řemeslu. V okolí Větřní se nejvíce pěstovalo žito a z hospodářských zvířat se chovali tažní voli, krávy, ovce, prasata a v menším počtu i koně.

Aby nedošlo ke zkresleným představám o počtu obyvatel, musím podotknout, že berní rula nebyla soupisem lidu, ale tzv. osedlých, což byli majitelé určité nemovitosti.

O sto let později nám nové informace o zdejších obyvatelích přináší snad přesnější dokument - tereziánský katastr, který neuváděl poddané hospodáře jmenovitě, ale pouze jejich součty u každé obce. V roce 1757 bylo ve Větřní už 11 hospodářů (jeden kovář a jeden tkadlec). V Němči žilo 9 hospodářů (jeden krejčí), v Dobrné bylo 6 hospodářů (jeden krejčí), v Hašlovicích 14 hospodářů (dva ševci), v Lužné 7 hospodářů, v Nahořanech 10 a v Zátoni, která už nyní byla také součástí českokrumlovského panství, žil jeden hospodář.

Za zmínku pak stojí i údaje ze Sommerovy statistické příručky Království české ze 40. let 19. století, kde nalezneme nejen záznamy o počtu lidí v jednotlivých obcích, ale také počty tamních domů. V Dobrné tedy bylo 8 domů a 51 obyvatel, v Hašlovicích 18 domů a 141 obyvatel, v Lužné 7 domů a 57 obyvatel, v Nahořanech 18 domů a 121 obyvatel, v Němči 11 domů a 86 obyvatel, ve Větřní 42 domy a 232 obyvatel, v Zátoni 4 domy a 32 obyvatelé a v Zátoňských Dvorech 26 domů a 109 obyvatel.

19. století přineslo mnoho změn v oblasti státní správy (vznikl politický okres Český Krumlov, rozdělený na soudní okresy Český Krumlov, Horní Planá, Chvalšiny), ale i v oblasti technického rozvoje. Pro obyvatele Větřní a blízkých obcí bylo velkým přínosem zřízení brusírny dřeva v prostorách Pečkovského mlýna. Tento počin ovlivnil profesní orientaci většiny zdejších obyvatel na řadu let, neboť později vybudovaná papírna zde funguje dodnes a zajišťuje práci mnoha lidem. Založení papírny vedlo ke značnému růstu počtu obyvatelstva v obci. V roce 1880 zde žilo jen 231 lidí, v roce 1890 je zaznamenáno 372 lidí, v roce 1900 se počet zvýšil na 747 obyvatel a v roce 1910 na 1005 lidí. Se vzrůstajícím počtem obyvatelstva souvisela potřeba přestavby školy. Původní škola z roku 1797, stojící na místě bývalé tvrze, byla v roce 1892 přestavěna a rozšířena na dvoutřídní. Chodily sem také děti z Dobrné, Lužné, Malotína a Němče.

A ještě bych pro zajímavost uvedla údaje o národnostním složení obyvatelstva v obci Větřní při sčítání lidu v roce 1930. Tehdy v obci žilo 200 Čechů, 1429 Němců a 68 příslušníků jiných národností. Celkem zde tedy ve 144 domech žilo 1697 obyvatel. Přičemž místními částmi Větřní byly v této době Němče, Pečkovský mlýn, Kaliště a Metlín.

-mj-

Co si všechno necháváme líbit - a proč?

Velmi často kolem sebe můžeme slyšet kritiku na "panelákové bydlení". Pravdou však je, že vzhledem k současnému způsobu života (většinu dne trávíme mimo domov), to mnoha lidem vyhovuje.

Jsou však oblasti, kde se objevují problémy - a známe je všichni - : vytrhané zvonky, rozbité vchodové dveře, špína na stěnách chodeb a ODPADKY. Někdy mě napadá, že se snad někteří z nás chtějí přiblížit středověku - i odpad vyhozený z okna už tu byl! Nechce se mi věřit, že v době, kdy skoro každý ovládá práci s počítačem, existují lidé, kteří neumějí vyhodit odpad, aniž by za sebou nezanechali spoušť. Je pro ně problém třídit odpad, i když procházejí těsně kolem kontejnerů k tomu určených, je problém otevřít další víko, když první otvor je už přeplněn, a někteří nemají zábrany ho prostě jen tak ke kontejneru pohodit. Přitom si kolem hrají děti - mimo jiné také JEJICH děti - a slušní lidé se brodí cizím odpadem. Řešením není, že to pak někdo nevydrží a cizí nepořádek uklidí, řešením je CHOVAT SE KULTURNĚ. Ale VŠICHNI! Ke konci týdne bývá kontejner přeplněný - jednak někteří lidé odpad netřídí a pak se také najdou podnikavci, kteří, ač na sídlišti nebydlí, neváhají večer přijet autem a vyhazovat pytle odpadu, jenž by běžná domácnost nenastřádala ani za měsíc. A my jim to dovolíme. PROČ? Jen se všichni podívejte na částku, kterou za odvoz odpadu platíme. Opravdu nám nestojí za to se proti těmto "šetřílkům na náš účet" ozvat? Vždyť jim to povolujeme naší lhostejností (dle jejich mínění hloupostí). Co si ještě necháme líbit? Uvědomme si také, že kolem kontejnerů projíždí a prochází většina našich návštěv a jaké je asi jejich hodnocení naší úrovně?

Slibme si, že středověk budeme obdivovat v nedalekém Českém Krumlově a s odpadky budeme zacházet tak, jak se sluší na 21. století. Pak budeme moct všem, kteří nás v panelácích litují, říct: "A proč, vždyť to není tak špatné - a ten výhled - to jinde nenajdete!"

Dagmar Kopačková, obyvatelka sídliště

Postřehy mládí

V rámci vyučování předmětu občanská výchova proběhla nedávno v jedné šesté třídě anketa, jejíž výsledky vůbec nejsou nezajímavé a možná by mohly někoho inspirovat k zamyšlení a snad i k podnikání. Žáci odpovídali na otázky: Co se mi ve Větřní líbí a nelíbí? Co mi ve Větřní chybí? Co je pro mne ve Větřní důležité a proč?

Ve Větřní se nám líbí: škola, lékař, policie, bazén, příroda, ZOO Shop, knihovna, stadion, kostel, obecní úřad, autobusová doprava.

Ve Větřní se nám nelíbí: nepořádek, špatné silnice, cesty, malý výběr zboží v obchodech, moc hospod, chování některých obyvatel, krádeže na hřbitově, odpadky kolem popelnic a v řece, neupravené školní hřiště, továrna se špatným vlivem na přírodu, spojení do Bohdalovic, Slavkova.

Co nám ve Větřní chybí: klub pro mládež, přírodovědné zájmové kroužky, kulturní akce - divadlo, kino, dětské koutky - pískoviště, prolejzačky, cukrárna, cyklistická stezka, obchod s oblečením.

Co je pro nás ve Větřní důležité: domov a lidé - dávají nám pocit bezpečí, klidu. Škola - připravuje nás pro život, na další školy, aby z nás něco bylo. Lékař - poskytne nám pomoc, když jsme nemocní, nemusíme jezdit do Krumlova. Příroda - vytváří kyslík a pěkné prostředí. Obecní úřad - můžeme si tam vyřídit různé věci, např. bydliště, občanský průkaz. Samoobsluha - důležité potraviny si můžeme nakoupit tady. Policie - stará se o bezpečí a pořádek. Papírny - dávají lidem práci.

Jak je vidět, děti se opravdu nad otázkami zamyslely a možná mnohdy vystihly problémy, které nepálí jenom je.

-jř-

Léto očima lékaře

Právě nastává čas prázdnin - čas radosti, ale i různých infekcí. Mezi nejčastější patří salmonelózy a ty infekce, které přenášejí klíšťata.

Infikovaná klíšťata mohou po přisátí na člověka vyvolávat dvě riziková onemocnění - klíšťovou encefalitidu a lymeskou borreliózu. Lymeská borrelióza je bakteriální onemocnění. Typickým příznakem prvního stadia je pomalu se šířící červená skvrna v místě přisátí, která se kruhově zvětšuje. Onemocnění mohou doprovázet příznaky podobné chřipce. V další fázi se mohou vyskytnout příznaky postižení nervového, kloubního a cévního systému a srdce.

Klíšťová encefalitida je onemocnění virového původu. První stadium začíná do 14 dnů po přisátí, začátek je podobný chřipce. Infekce proniká do centrální nervové soustavy, kde poškozuje nervové buňky. Dostavují se silné bolesti hlavy, zvracení, vysoké horečky, poruchy vědomí. Onemocnění může mít i trvalé následky, jako jsou obrny, chronické bolesti hlavy, poruchy spánku, soustředění apod.

Proti těmto nemocem je možno se chránit jednak vhodným oblečením při pobytu v přírodě (dlouhé rukávy, nohavice, repelentní přípravky), jednak očkováním před klíšťovou encefalitidou. To se provádí u dětí od jednoho roku věku. Nejvhodnější je zahájit očkování v chladných měsících roku, ale lze očkovat i průběžně. Základní očkování tvoří tři dávky. Druhá dávka se aplikuje za 1-3 měsíce (v letním období za 14 dní), třetí za 9-12 měsíců. Přeočkování se provádí za 3 roky. Očkování není povinné a je hrazeno zdravotními pojišťovnami částečně.

V České republice je nejvyšší počet onemocnění hlášen z jižních Čech, severní Moravy, okolí Plzně, z povodí řek Vltavy, Sázavy, Dyje a Berounky, což jsou známé výletní a rekreační oblasti. Větší počet a těžší průběh onemocnění se vyskytuje u dospělé populace.

V posledních letech stále stoupá počet onemocnění způsobených salmonelami. K nákaze dochází nejčastěji požitím potravin živočišného původu, které jsou nedostatečně tepelně zpracované nebo u kterých došlo k porušení zásad hygieny, nebo infikované vody. Onemocnění je rizikové zejména u malých dětí, starších lidí a osob s oslabenou imunitou. Bakterie se během krátké doby v organismu pomnoží, pronikají do střevní stěny a způsobují zánět sliznice. Mezi příznaky onemocnění patří nevolnost, zvracení, bolesti břicha, hlavy, vysoké teploty, střevní potíže s četnými průjmovými stolicemi. Základem léčby je dieta, doplňování tekutin, podávání léků na snížení horečky a proti bolesti. Důležitá je také hygiena, důkladné mytí rukou mýdlem a teplou vodou po použití WC a před jídlem, dezinfekce v bytě. Onemocnění lze předejít důkladnou tepelnou úpravou potravin. Salmonely ničí teplota od 80°C při minimální době působení 20 minut. Je třeba mít na zřeteli, že zakoupené hotové potraviny nestačí jen ohřát, ale je nutné je důkladně povařit nebo opéct.

Mezi rizikové potraviny patří hlavně veškerá drůbež, a to i mražená, výrobky z ní, vejce, syrové vaječné produkty - majonézy, cukrářské krémy, hotová jídla ochucovaná ke konci přípravy vejcem (např. špenát, květákový mozeček, žemlovky), mleté maso, zvěřina, ryby, měkkýši, uzeniny. Zvláště pro letní období platí dbát na to, aby rizikové potraviny byly ochráněny obaly a odděleny od potravin ostatních a aby byly uchovávány v chladničce při teplotách od 2 do 6°C, neboť při pokojové teplotě se počet bakterií každých 20-30 minut zhruba zdvojnásobí.

Horké ovzduší, větší fyzická zátěž, nevhodné oblečení, nedostatečný pitný režim, dlouhodobý pobyt na slunci - to vše může vést k přehřátí organismu (úpal, úžeh). Mezi příznaky patří nevolnost, pocit žízně, pocení, bolesti hlavy, dechové potíže, točení hlavy, nucení na zvracení, mohou se vyskytnout i poruchy vědomí. Vhodné je při potížích uložit postiženého do stínu, uvolnění oděvu, obklady, podávání tekutin, popřípadě vyhledat lékařské ošetření. Více než kdy jindy je nutné v létě dbát na pitný režim. Nejvhodnější k pití je čistá voda, nakyslé či hořké nápoje.Sladkým nápojům bychom se měli vyhýbat, neboť zvyšují pocit žízně.

Hezké léto bez zdravotních potíží vám přeje MUDr. Jaroslava Vaníčková.

- jř -

Ředitel školy odchází ...

Pane řediteli, ve Větrníku č. 77 jste se zmínil o odchodu na zasloužený odpočinek. Ten okamžik právě nastává. Jak byste krátce zhodnotil své "ředitelování" ve Větřní?

Na zdejší škole jsem působil 10 let a toto období nechci hodnotit, to náleží druhým. Já jen mohu doufat, že nevyzní záporně. Já bych jen mohl provést výčet toho, čeho se mi podařilo dosáhnout.

A co se Vám tedy podařilo?

Tak tedy namátkou - převést školu do právní subjektivity, zavést vzdělávací program Obecná škola, zřídit sportovní třídy se zaměřením na basketbal a lehkou atletiku, vybudovat moderní počítačovou učebnu s přístupem na Internet, modernizovat učební pomůcky, obnovit nábytek ve třídách, zásadním způsobem změnit vnitřní výzdobu školy.

A jaká byla spolupráce s obcí?

Ta nejlepší. Obec vždy vycházela požadavkům a potřebám školy maximálně vstříc. Díky tomu jsme povedli nap. nové nátěry oken, dveří, opravu střechy, rekonstrukci žákovských šaten, tělocvičny atd.

Od roku 1996-2000 jsme na tyto práce vyčerpali 856.000,-Kč.

Větřínské veřejnosti jsme um žáků představili na šesti školních akademiích a při vystoupeních pro starší spoluobčany.

Co byste na závěr našeho krátkého povídání popřál škole do budoucna?

Do dalších ne deseti let, ale do dalších desetiletí bych škole přál dostatečný počet žáků, aby každá dobrá myšlenka ve prospěch školy padla na úrodnou půdu, stále takové pochopení obce, samozřejmě moudré vedení, tvořivé učitele, vnímavé a šikovné žáky.

Děkuji za rozhovor a přeji pevné zdraví, stále veselou mysl a krásné vzpomínky na 43 let prožitých ve škole.

Jana Říhová

Ze zasedání obecního zastupitelstva

V pondělí 25. června se zastupitelé sešli na svém veřejném zasedání, které se konalo v řádném termínu.

V úvodu seznámil starosta zastupitele se členy návrhové komise a programem zasedání.

Místostarosta informoval zastupitele o činnosti rady obce od posledního zasedání, tedy od 6. 3. 2001.

Jednání pokračovalo vystoupením odcházejícího ředitele zdejší základní školy pana Josefa Mikeše. Ten zhodnotil práci školy za deset let svého působení, odůvodnil kroky, které ho vedly ke změnám v koncepci školy. Zdůraznil, že roku 1993 získala škola právní subjektivitu, byly zřízeny sportovní třídy, aby nedocházelo k odlivu sportovně nadaných žáků na jiné školy. Postupně byla také vybavována počítačová učebna. Zmínil se i o rekonstrukci školy a opravách, na které byly každoročně vydávány nemalé částky. Neopomněl ani kulturní akce, které učitelé s žáky každoročně připravili: ať už jde o školní akademii, kulturní pásma pro důchodce a matky a různé hry a soutěže. V závěru svého vystoupení poděkoval zastupitelům za spolupráci. Pan starosta doplnil, že novým ředitelem se po vítězství v konkurzu stal pan Bohumír Šimek.

K dalšímu bodu programu vystoupila členka zastupitelstva paní Mgr. Pešková a informovala o výsledcích kontroly finančního a kontrolního výboru v základní škole. Bylo prověřováno hospodaření ve školní jídelně, nakládání s majetkem základní školy a čerpání fondů. Ani v jedné z prověřovaných oblastí nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky.

Kontrolní výbor byl doplněn o dvě nové členky - Mgr. Janu Říhovou a Ing. Janu Kubíkovou. Stejně tak finanční výbor o p. Janu Candrovou a p. Rosemarii Stropkovou.

Dále zastupitelstvo projednalo závěrečný účet a výsledek hospodaření obce za rok 2000, změny územního plánování a prodej pozemků, zřizovací listinu mateřské školy, změny náplně činnosti kontrolního a finančního výboru, návrh na vypořádání výsledku roku 2000 s VAK JČ a.s.

Pan starosta také přednesl zastupitelům prosbu firmy AUVIEX o finanční podporu kulturní akce, která každoročně probíhá v našem regionu. Jde o cyklus varhanních koncertů "na Vltavě". Výtěžek celé akce je předán na opravy historických nástrojů.

Zastupitelstvo s podporou této akce souhlasilo.

Zastupitelům byla také představena nová vedoucí odboru rozpočtu OÚ paní Eva Mestančíková.

Na dotaz, který zazněl v závěrečné diskusi a týkal se plynofikace obce, reagoval starosta. Informoval o průběhu a postupu prací a ubezpečil, že akce probíhá podle plánu.

-mj-

Den Emila Zátopka

21. červen 2001, první letní den, přivítali žáci ZŠ Větřní se svými učiteli tak, jak se na sportovní školu sluší - během pro radost.

Celostátně vyhlášený běh "Štafety Emila Zátopka" se vydařil také zásluhou organizátorů, žáků 5. A s třídní učitelkou pí Amchovou.

Prvním okruhem zahajují běh na hřišti školy žáci 2. a 3. tříd. 26 závodníků z každé třídy prožívá radost z běhu i ze soutěžení tříd mezi sebou. Měří se čas, rozdíly nejsou velké, na hřišti to vře, každý jednotlivec je mohutně povzbuzován, vše může ještě rozhodnout třídní učitel(-ka), kteří uzavírají štafetu na 5 km své třídy.

Nejdramatičtější situace nastala při běhu 4. a 5. tříd. Dobře rozběhlou štafetu čtvrťáků nakonec páťáci porazili, byť nevelkým rozdílem. Třeťáci se také netajili radostí z vítězství nad druháky. Neméně bojovně si počínaly i štafety 1. tříd - každý závodník svůj úkol splnil, nikdo na trati neupadl (jen občas něco z výstroje malého závodníka).

Štafetový běh zakončily ostrým finišem 9. třídy - a vše má vrcholit během ředitele školy. Ředitel p. Josef Mikeš samozřejmě neodmítl. Na trati ho čestně doprovázeli všichni deváťáci a běh pak zakončili uznalým provoláním slávy. Bylo to vlastně vzájemné, milé rozloučení žáků, kteří odcházejí ze ZŠ se svým ředitelem, který také odchází - na zasloužený odpočinek.

Všem tedy přejeme nejen krásné prázdniny, ale i hodně úspěchů a spokojenosti v dalším životě.

Magda Valentová

Šanci sportování

a to v každém věku, údajně dává rekreační golf a tenis. V některém z loňských vydání našeho zpravodaje jsme informovali o úpravách, kdy nájemci Parkhotelu Golf za pomoci řady sponzorských firem, zajistili obnovu tenisového kurtu a oplocení přilehlé zahrady s povrchovou úpravou pro možnost tréninku i regulérní golfové hry na 6 jamek.

Dnes jsme zjišťovali u provozovatele jaké jsou možnosti a podmínky využití pro veřejnost.:

"Zařízení parkhotelu jsou samozřejmě nabízena nejen hotelovým hostům, ale především všem ostatním zájemcům z obce i širšího okolí, kteří si chtějí zahrát, či jen se hrou seznámit a pobavit se. K dispozici je zájemcům tenisový kurt s umělým povrchem a to denně, včetně sobot a nedělí od 6,oo hod. do 20,oo hod., (možno dohodnout individuálně i jiné časy). Pronájem kurtu činí 100,-Kč/l hod. Golfové hřiště je k dispozici také denně a to od 9,oo hod. do 21,oo hod. v těchto cenách:

od 9,oo do 14,oo hod. za 100,-Kč za osobu
od 14,oo do 21,oo hod. za 150,-Kč za osobu a
od 9,oo do 21,oo hod.- 250,-Kč za osobu.

Za uvedenou cenu může hráč hřiště využívat po celou uvedenou dobu, tj. 5 hodin dopoledne, případně 6 hodin odpoledne nebo 12 hodin po celý den.

K vybavení hotelu patří také fitcentrum se saunou a ke sportovištím je možno využít šatnu se sprchou za 15,-Kč.

Dále nabízíme možnost zapůjčení tenisových raket, míčů, golfových holí atd. - bližší informace v recepci hotelu. Podmínkou sportování je dodržovat herní řád který stanoví zejména způsob hry, a dále potřebné vybavení hráčů, tj. vhodné oblečení, obuv apod. Podrobné informace a objednávky lze domluvit v recepci Parkhotelu Golf ve Větřní, nebo telefonicky na čísle +420 380 732 248".

-jp-

Pozvánka na výlet

Chodíte rádi do přírody? Chcete se seznámit s přírodními krásami a historickými zajímavostmi našeho regionu, popřípadě dalších krajů naší vlasti? Citíte se unaveni a potřebujete načerpat novou energii v krásných šumavských lesích? Zajímá vás například, kde je Zazděná jeptiška, stopy sv. Wolfganga, kde se nachází Hadí kaňon, vrch Kněžík, Ptačí stěna, Medvědí skála, Bláznovo údolí, Olymp, Kozí Hůra, Kalamandra? Pojďte s námi na výlet! Chceme vás krátce seznámit s činností naší organizace: Klubem českých turistů v Českém Krumlově (KČT). Organizace byla založena v r. 1966 několika desítkami členů jako tělovýchovná jednota se zaměřením na turistiku. Dnes má 470 členů včetně mládeže. Z 353 dospělých je 34 občanů z Větřní. Organizace má několik cvičitelů, kteří pořádají výlety pro pěší turisty, cyklisty, lyžaře a autobusové zájezdy. Za svoji činnost nepobírají žádnou odměnu, takže účastníci akcí platí pouze vlastní náklady.

Roční členské příspěvky jsou ve výši 150,-Kč pro dospělé, 60,-Kč pro důchodce.

Akcí se mohou zúčastňovat i zájemci, kteří nejsou organizovanými členy. Stačí se dostavit na místo srazu a oznámit cvičiteli své jméno. Pouze u autobusových zájezdů je nutno domluvit se předem s vedoucím zájezdu.

Veškeré informace o našich akcích zjistíte v propagační skříňce u vchodu do JIP nebo v Českokrumlovských listech.

Na závěr pár čísel. V loňském roce jsme uskutečnili celkem 257 akcí a výletů. Nachodilo se 54 084 km pěšky, najezdilo 2.792 km na lyžích a 3 595 km na kole. Přepočteme-li podle směrnic KČT lyžařské a cyklokilometry na pěší, obešli jsme všichni dohromady jeden a jednu třetinu obvodu zeměkoule po rovníku. Nejaktivnější člen ušel celkem 2 130 km a nejstarší členka, která se aktivně účastní výletů a bude jí letos 80 let, ušla v minulém roce 900 km, což je důkaz, že při turistice se nestárne. Proto pojďte s námi, těšíme se na vás.

Za KČT Č. Krumlov: Věra Fenigbauerová a Zdeňka Prokopová

Bedna

Dnes budu celý den relaxovat...zapnu televizi a vychutnám si širokou nabídku kvalitních pořadů, zapomenu na všechny starosti a stresy... Prostě paráda!

Pohodlně se usadím do měkkého křesla a zadívám se na barevnou obrazovku. Právě začíná fenomenální japonská pohádka, která prý naprosto trumfla Rákosníčka, králíky z klobouku i Bolka s Lolkem. "Pi-ka-ču!" vřeští malé slaboduché potvory a nepřehledně se hemží v jakési surrealistické krajině. Když ani po dvaceti minutách nepochopím, v čem tkví poenta tohoto kresleného zázraku, zmateně se zaměřím na další pořad. Odrostlé puberťačky se s přihlouplým úsměvem snaží vtipně moderovat hudební hitparádu. To je dobrá recese, myslím si a začnu se smát. Až po chvíli mi dojde, že ty "Holki" to nejspíš fakt myslí vážně.

Snad si spravím náladu venezuelskou telenovelou. Romantickou. Krásná, nalíčená dívka leží u mramorového bazénku, popíjí lahodný drink a opaluje se. Tu odkudsi ze křoví vyskočí mladík s uhrančivým pohledem a začne dívku vášnivě líbat. Ona se brání, ale potom podlehne pravému latinskoamerickému temperamentu. Daná látka je asi natolik inspirativní, že vystačí tvůrcům seriálu na výrobu dalších dvěstěšedesáti dílů poněkud zvrhlé, ale efektní a divácky oblíbené pohádky pro masu citově vyhladovělých televizních strávníků.

Reklama...Když musíš, tak musíš! I muži mají své dny...Nebuď šnek, buď kvíík!

Následuje x-tá repríza silvestrovské estrády. Velice ekonomicky výhodný typ pořadu - za jedny peníze ne jedna, ale hned celá série trapných vymýváren divákova mozku! Je to však rozhodně originální přehlídka oživlých mrtvol, silikonových výplní, vyžraných pupků, dementních fórků a podobných celebrit. "Co Čech, to vtipálek" aneb "Sranda musí bejt, i kdyby fotra věšeli...!"

Působivá znělka ohlašuje zpravodajskou relaci. Dovídám se zaručeně nejdůležitější události dne: kolik lidí bylo uškrceno, ubodáno, zastřeleno. Kolik podniků vykradeno, vyrabováno, vytunelováno. Na závěr trocha optimismu: v tasmánské zoo se narodil muflon s pěti nohama! Gratulujeme!

Po kvalitních zprávách jsem zase o něco chytřejší a na obrazovce se právě objevil charismatický muž v nejlepších letech a teatrálně zabarveným hlasem (který mi, nevím proč, připomíná reklamu na AAA-Auto Praha) se ptá vystrašené paní: "Jak se nazývá malířská potřeba? A. špageta, B. paleta, C. trumpeta, D. lopata". Paní chvilku váhá, pak zavolá kamarádce na telefonu a s vševědoucím úsměvem označí B. Vyhrává milión a jede domů.

Další vysílání už skoro nevnímám. Jedním okem pozoruji svalnatého chlapce s lehce opíčí grimasou, kterak si obléká sexy trencle před otevřeným oknem. Radši zase oko prudce zavřu.

Přemýšlím a snažím se vytvořit si ucelený umělecký dojem z dnešní televizní produkce.

A víte, na co jsem přišla? To vám snad ani prozrazovat nebudu. Asi bych vám neměla znechucovat Manuelu ani Pokémony. Pokud se mi to však již povedlo, dejte mi vědět! Celý týden mě bude hřát u srdce, že jsem konečně udělala pořádný dobrý skutek.

Lenka Pfefrlová

Obchodní firma Pavel Štindl - ELEKTRO ŠTINDL

Firma vznikla v roce 1990 v reakci na to, že v té době existující obchodní síť nebyla schopna zajistit zásobování základními elektrospotřebiči. Současně s touto činností jsme se začali zabývat opravami elektrospotřebičů. V těchto dřevních dobách všichni pracovníci byli ještě zaměstnáni u svých původních zaměstnavatelů a činnosti ve firmě se věnovali až po pracovní době. Brzy se však ukázalo, že tudy cesta nepovede a je potřeba se zásadně rozhodnout. Proto od roku 1991 funguje firma na plně profesionální úrovni a rozšířila svou činnost o elektroinstalační práce a prodej výpočetní techniky. V roce 1995 jsme zrekonstruovali objekt čp. 85, zřídili zde novou prodejnu elektro a přenesli sem administrativní a sociální zázemí. V roce 1997 jsme převzali prodejnu elektro v Českém Krumlově od konkurenční firmy z Č. Budějovic a tím se rozšířil počet zaměstnanců na 13. Rok od roku rozšiřujeme rozsah prováděných elektromontážních prací, značek opravovaných spotřebičů i obchodní činnost. V roce 2000 jsme iniciovali a částečně montážně zajistili bezdrátové internetové připojení Základní školy, obecní knihovny, obecního úřadu a naší firmy. Současně byla uvedena do provozu internetová prodejna na adrese www.elektroshop.cz a informační stránky www.elektrostindl.cz s tím, že celý projekt je zajištěn softwarem vlastní produkce.

-pš-


Adresa redakce: Větřní 191
šéfredaktor Ing. Lubomír Klouda
redakční rada: Mgr. Marie Janoušková, Mgr. Jana Říhová, Lenka Preferlová, Zdeněk Duffek
vydává: Obec Větřní, IČO: 2469 182
grafická úprava: HotMilk mediální sdružení
tisk: H.O.T., Hořická ofsetová tiskárna
internetová verze: Jiří Bláha
vychází v nákladu 1500 ks, neprodejné
zpravodaj evidován ministerstvem kultury ČR pod ev. č. MK ČR E 11579.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 1. srpna 2001 : TOPlist 0