archiv: 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89č. 89, duben 2003


V tomto čísle najdete:
Platby za odpad
Soutěžíme i ve vědomostních soutěžích
Praxe na ZŠ Větřní
Mladé atletky ze ZŠ Větřní na úrovni
Masopustní průvod
IZIP - nový systém přenosu informací ve zdravotnictví
Jak naše obec pečuje o starší spoluobčany
Ze zasedání obecního zastupitelstva
Přehled provozoven v nebytových prostorách obce
Co se skrývá za za projektem "PŘÍRODNÍ ZAHRADA"
Ze zápisníku Vildy

Platby za odpad

V poslední době přicházejí na obecní úřad občané s dotazy, které se týkají možných změn výše plateb za odvoz komunálního odpadu.

V naší obci stále platí již dříve zvolený známkový systém, kdy o frekvenci odvozu rozhoduje sám občan označením své popelnice předem zakoupenou známkou. Odpad ze sídlišť občané ukládají do společných kontejnerů. Dále jsou na vybrané druhy odpadu /papír, sklo, plasty/ vyčleněny zvlášť označené kontejnery, kde náklady na svoz hradí občané v ceně žetonu, respektive u kontejnerů v rozúčtování nákladů. Popelnici si občan pořizuje sám na vlastní náklady, kontejnery jsou pronajímány a nájemníci domů platí podíl na nájemném.

Není stanoven minimální počet zakoupených žetonů za rok, neboť nemůžeme přesně určit kdo kolik odpadu vyprodukuje. Lidé mohou mít méně odpadu nejen proto, že se ho zbavují nelegálně /pokuta za založení skládky činí 50.000,- Kč/, ale i proto, že odpad důsledně třídí. Objemný a nebezpečný odpad mohou uložit do přistavených kontejnerů ve dnech svozu, které se uskutečňují 2x ročně a jsou hrazeny obcí.

V některých obcích zavádí nově paušální platbu snad proto, aby se někteří lidé nevyhýbali placení za odvoz. Poplatek je požadován ode všech občanů, kteří mají v obci trvalý pobyt, včetně nemluvňat. Zavedení paušálu by mohlo odradit občany od třídění, zvedl by se počet vyvezených popelnic, a tím by vzrostly náklady na vývoz odpadu.

Větřinští zatím nemění zavedený systém, a aby vytvořili reálné podmínky pro zvýšení podílu tříděného odpadu, bylo rozmístěno dalších 6 separačních kontejnerů v obci a jejích částech. Nový kontejner na sklo a plasty můžete najít na točně a na náměstíčku v Němče, jeden kontejner na plasty byl doplněn ke kontejnerům u supermarketu Jednota a kontejner na sklo byl přidán do Dobrné.

Domníváme se, že výše částky, kterou občan platí za vývoz odpadu /40,- kč za žeton za nádobu o objemu 110 l a 30,- Kč za popelnici o objemu 80 l/ není vysoká, a přesto někteří spoluobčané s hřejivým pocitem u srdce, jak ušetřili, "zdobí" svou obec a její krásné okolí odpadky.

Lenka Pfefrlová, ref. odboru správy majetku

Soutěžíme i ve vědomostních soutěžích

Mezi našimi žáky, ale i mezi dětmi všeobecně, jsou velmi oblíbené sportovní soutěže. Třídy si samy mezi sebou často pořádají turnaje např. ve vybíjené, kopané či stolním tenise. Právě nyní se fotbalisté z prvního stupně připravují na obhajobu svých úspěchů v okrese z minulého roku.

Ve škole ale probíhají i klání vědomostní.

Chtít udělat něco navíc a bez nároku na velké odměny není bohužel v naší společnosti příliš častým jevem. Proto je snaha každého účastníka v jakékoli soutěži velmi ceněna a z každého sebemenšího úspěchu máme radost.

Bohužel ne vždy bývá snaha účastníků oceněna. Velmi zarážející je situace, která vznikla na okresním kole recitační soutěže ve IV. kategorii (žáci 8. a 9. tříd). Namísto vyhlášení nejúspěšnějších si soutěžící vyslechli proslov poroty na téma špatné přípravy, nevhodnosti výběru textů, chyb v přednesu apod. Porota má zajisté právo říci svůj názor, má také právo nevyslat soutěžící do dalších kol, ale také má povinnost hodnotit. Bylo velkým zklamáním, že nebyla oceněna ani tři nejzdařilejší vystoupení. Určitě to nebylo žádným povzbuzením pro recitátory. Vždyť připravit se na takovéto vystoupení vyžaduje spoustu času - přes výběr textu, práci s textem, až po samotný přednes…

Ani ve školním kole nebyla všechna vystoupení 100% (a ani to nikdo neočekával, neboť se přeci učíme), ale pořadí stanovené bylo: 1. místo P. Gubaniová z 8. tř., 2. místo J. Říha ze 7. tř. a třetí místo obsadila Z. Laštovková ze 6. tř.

Na škole proběhly a probíhají další soutěže. Svoji schopnost domluvit se anglicky si vyzkoušeli účastníci konverzační soutěže. Náš zástupce v okresním kole Martin Píša obsadil díky své pohotovosti, vtipu a bezchybné angličtině první místo.

Olympiáda z českého jazyka je určena žákům 8. a 9. tříd. Vítězkou se stala ve školním kole P. Gubaniová, další místa patřila Z. Majerové a J. Šulistové, která školu reprezentovala v okresním kole z této trojice sama díky zákeřnosti chřipky. Zde obsadila osmou příčku. Osmé místo patřilo naší škole i v okresním kole olympiády dějepisné a to zásluhou P. Gubaniové a M. Pavlíka. V současné době si své vědomosti na okresních kolech ověřují zástupci v zeměpisné olympiádě a připravují se i matematici, kteří plní úkoly školních kol soutěže Pythagoriáda a Klokan.

-jř-

Praxe na ZŠ Větřní

I když je všeobecně znám nedostatek mladých učitelů v současném školství, na naší škole se v letošním roce objevili hned dva praktikanti.

Jednalo se o studenty pátého ročníku Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, shodou okolností se stejnou aprobací: matematika - zeměpis.

První z nich - Martina Soukupová svou praxi absolvovala v září a říjnu, Roman Vochozka v únoru a březnu. Oba museli splnit poměrně náročné požadavky své fakulty a výsledky jejich praxe jsou součástí podmínek úspěšného zakončení studia. Během asi měsíce a půl měli každý týden realizovat 18 hodin se žáky - buď jako náslech u vedoucího učitele, nebo samostatný vyučovací pokus podle vlastní přípravy. Vše konzultovali a rozebírali s učiteli, v jejichž hodinách praxe probíhala. Co však bylo jen na nich - a nikdo jim v tom nemohl pomoci - bylo navázání kontaktů a vztahů se žáky. Hlavním uměním učitele není jen hodně znát a umět, ale především předat tyto poznatky dál. Každý, kdo to někdy zkusil třeba jen s vlastním potomkem, ví, že to zdaleka není jednoduché. A když navíc stojíte před 25 páry kritických očí (a děti v pubertě dovedou být kritické), chce to hodně vnitřní síly, jistoty i sebeovládání. Na druhé straně měli výhodu mládí a "neokoukanosti" a když to podpořili pečlivou a dobrou přípravou, nemohlo to dopadnout jinak než dobře. Nanečisto si tak vyzkoušeli své budoucí povolání.

Teď už nezbývá než doufat, že tito mladí lidé po zakončení svého studia promocí zamíří v září opravdu do základních škol, třeba i do té naší ve Větřní, a ne jinam. A tak jim všichni držme palce, aby závěr této své náročné životní kapitoly zvládli úspěšně - je to i v zájmu našich dětí.

Dagmar Kopačková

Mladé atletky ze ZŠ Větřní na úrovni

V letošním roce proběhl v Nové Včelnici krajský přebor mladšího žactva atletů v hale pro rok 2003. Na tomto klání předvedly své dovednosti i tři mladé atletky ze 6. tříd naší základní školy - Petra Huňáčková, Lenka Schiezslová a Ingrid Kellingerová - a všechny přivezly medaile. Jako největší talent zdejší školy se ukazuje Petra Huňáčková, která vyhrála běh na 50 m. Ingrid Kellingerová vybojovala 2. místo v běhu na 800 m s velkým náskokem před ostatními. Lenka Schiezslová získala 3. místo ve skoku vysokém v osobním rekordu 136 cm. Tyto tři atletky byly vybrány k mezikrajovému utkání jižní Čechy - Vysočina. I zde dokázaly, že patří v kraji mezi nejlepší. Petra opět vyhrála, tentokrát běh na 60 m v čase 8,66 s o tři metry před druhou závodnicí. Lenka si vyskočila pro čtvrté místo. Ingrid doplatila na nezkušenost, když se v běhu na 800 m špatným manévrem - vysoké tempo hned po startu - propadla na sedmé místo, ale postarala se o dobré časy svých soupeřek.

Doufejme, že dívkám radost ze sportu vydrží a přejeme jim hodně zdaru v dalších závodech.

B. Šesták

Masopustní průvod

Podle lidového kalendářního cyklu se doba od Tří králů do Popeleční středy, tedy do začátku období velikonočního půstu, nazývá masopust. Pravděpodobně souvisí s oslavami konce zimy a začátku jarních zemědělských prací. Součástí oslav je i průvod masek, který se v letošním roce objevil zásluhou p. Seltsamové i u nás ve Větřní.

Nabízíme vám dva pohledy na tuto událost - jak to viděli diváci a jak účastníci průvodu.

Pohled první:

Sobota 22. února nebyla výjimečná jen pěkným slunečným počasím, ale také masopustním průvodem, který se ve Větřní opět po dlouhé době konal. Ve 14 hodin se slavnostní průvod složený z rozličných maškar a diváků vydal od restaurace Slavie směrem k obecnímu úřadu, u něhož se zastavil. Předsedkyně průvodu vtipně požádala starostu o svolení k pochodu obcí. Starosta s úsměvem na tváři pochod povolil a poté se maškary vydaly přes sídliště Sad míru a prošly skoro celou obcí. Průvod byl slavnostně zakončen opět v restauraci Slavie a to velkou zábavou. Zbývá jen poděkovat všem organizátorům, kteří celou tuto akci připravili a zasloužili se tak o obnovení této krásné tradice.

Petra Gubaniová, žákyně 8. třídy

Pohled druhý:

"Nechceš jít se mnou na masopust?" ptala se mě teta zhruba dva týdny předem. "Šla bys za čarodějnici a já za prase." Pomyslela jsem si, že budu jak blázen chodit po Větřní, ale když mi teta slíbila, že mě nikdo nepozná, rozhodla jsem se pro. Měla pravdu. Nasadila mi veliký nos s bradavicí, bradu, starou sukni a kabát. Zhruba čtyři dny před masopustem mi ale nasadili masku kočky, protože za čarodějnici šel bratr.

Když jsme v sobotu v jednu hodinu přišli do Slávie, myslela jsem , že se roztrhám smíchy. Oblekli jsme se všichni do masek a skoro jsme se ani nepoznali. Po zvládnutých přípravách jsme postupně začali procházet celým Větřním dům od domu, kde jsme dostávali samé dobroty - maso, koblihy, zelňáky a ti starší i něco na zahřátí. Po návratu jsme my mladí šli domů a zbytek zůstal v restauraci. Veselilo se, tancovalo, zpívalo. I když nás v průvodu nebylo moc, užili jsme si a dlouho na to budu vzpomínat jako na příjemně strávené odpoledne. A jistě nebudu sama.

Hana Churanová, žákyně 8. třídy

Co dodat závěrem? Snad jen přání, aby se obnovená tradice ujala a masopustní veselice se účastnila celá obec.

-jř-

IZIP - nový systém přenosu informací ve zdravotnictví

Stalo se Vám někdy, že při návštěvě jiného, než svého lékaře jste zapomněli název léku, který užíváte ? Nevěděli jste, kdy jste byli očkováni proti tetanu ? Neznali jste výsledky posledního laboratorního vyšetření krve ? Při návštěvě Vašeho lékaře, neměl Váš praktický lékař k dispozici rentgenový snímek, který Vám provedl odborník nebo, že neměl k dispozici výsledky Vašeho odborného vyšetření, například diabetologa, kardiologa a podobně?

Chtěli by jste mít možnost nahlédnout do komunikace lékařů, kteří Vás ošetřují?

Chtěli by jste mít přehled o prodělaných vyšetřeních, jejich výsledcích a následné léčbě?

Chtěli by jste mít možnost poskytnout tyto informace ostatním Vašim ošetřujícím lékařům?

Máte možnost. Můžete se zaregistrovat prostřednictvím Vašeho ošetřujícího lékaře do systému IZIP a můžete mít založenu svoji zdravotní knížku na internetu. Stanete se tak informovaným partnerem zdravotnických pracovníků. Vaši lékaři budou moci díky včasným a přesným informacím zefektivnit a zkvalitnit Vám poskytovanou zdravotní péči.

V čem Vám IZIP pomůže?

Vždy máte k dispozici všechny důležité zdravotní informace - anamnézu, postup léčby, výsledky laboratorních vyšetření, přehled léků, roentgenové a sonografické snímky. Nebudou Vám duplicitně prováděna některá vyšetření a odpadne nekoordinované předepisování léčiv, které může vést k poškození Vašeho zdraví. Všechny zdravotní informace snadno předáte svému aktuálnímu lékaři a na nic se nezapomene.

Pokud nepracujete s počítačem, internetová zdravotní knížka má pro Vás i tak velký význam.

Přestože si nebudete ve svých zdravotních záznamech listovat a číst, máte možnost ji poskytnout všem lékařům, kteří Vás ošetřují.

Je IZIP bezpečný?

Vaše data jsou v systému IZIP zabezpečena a chráněna proti ztrátě a zneužití těmi nejmodernějšími prostředky. Úroveň ochrany je srovnatelná se zajištěním bankovních kont.

Projekt IZIP je v souladu s platnými zákony ČR, především se zákonem č.101/2000 Sb., "O ochraně osobních údajů".

Jak se zaregistrovat?

Registrovat se zatím mohou pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny - dospělí i děti. Služby systému IZIP jsou poskytovány zdarma.

Vyžádáte si formulář přihlášky od svého lékaře, na pobočce VZP nebo si jej můžete vytisknout z internetové stránky www.izip.cz .
Vyplněnou přihlášku odevzdejte svému lékaři.
Pokud budete mít jakékoli dotazy týkající se systému IZIP a registrace do něj, zavolejte na bezplatnou informační linku 800 114 947.
Informační linku můžete rovněž použít pro aktivaci Vaší internetové zdravotní knížky. Aktivace je nutná, abyste Vy a Vámi pověření zdravotní pracovníci mohli ve Vašich záznamech číst informace o poskytnuté zdravotní péči.

Jak používat systém IZIP?

Při registraci obdržíte svoje osobní identifikační číslo a heslo, které bude opravňovat pouze Vás ke čtení záznamů ve Vaší internetové zdravotní knížce.
Pouze Vy můžete dát oprávnění lékaři nebo dalším osobám, aby do Vašich záznamů nahlédli.
Pouze lékař nebo lékárník může do Vaší zdravotní knížku s Vaším souhlasem zapisovat záznamy.

MUDr. Jaroslav Vojtíšek

Jak naše obec pečuje o starší spoluobčany

Nový dům s pečovatelskou službou  
Jak si jistě mohl mnohý z nás všimnout, vyloupl se v dolní části obce z bývalého zdravotního střediska pěkný dům, který upoutá svým novým kabátem. Naše obec nechala z již chátrajícího objektu čp. 231 vybudovat dům s pečovatelskou službou, ve kterém čeká na své nájemce 15 malometrážních bezbariérových bytů.

Dům s pečovatelskou službou v obci velice chyběl, neboť bývalé objekty pečovatelské služby ve Větřní čp.15 a 155 již nevyhovovaly požadavkům péče o staré občany.

Provoz v domě s pečovatelskou službou by měl započít v květnu letošního roku. Byty v tomto domě jsou určeny pro občany, kteří z důvodu zdravotních potíží potřebují pomoc jiné osoby. Pomoc bude zajišťovat pečovatelka, která bude na základě předem sjednaných úkonů docházet k pečovaným občanům. Pečovatelka zdánlivě jednoduchými pracemi totiž pomáhá starším občanům ulehčit každodenní život a mnohdy je jediným člověkem , na kterého se mohou lidé spolehnout a požádat o pomoc.

Občané, kteří by měli zájem žít v tomto domě, si mohou podat žádost u Odboru sociálních věcí Obecního úřadu Větřní.

Blanka Cimlová, odbor sociálních věcí

Ze zasedání obecního zastupitelstva

Druhé zasedání zastupitelstva obce proběhlo mimo plánovaný termín 10. února 2003.

Zastupitelé mimo jiné projednali: schválení Smlouvy o sdružení mezi obcí Větřní a společností JIP - Papírny Větřní a.s., za účelem zřízení společné jednotky požární ochrany. Důvody, které vedly obec k tomuto kroku přednesl starosta obce a zastupitelé návrh smlouvy jednomyslně schválili.

Dále byl projednáván návrh Smlouvy o zajištění a financování základní dopravní obslužnosti a sdružení finančních prostředků mezi obcí Větřní a Jihočeským krajem pro rok 2003. Na jednoho obyvatele je stanovena cena 40,- Kč a příspěvek bude dle sdělení starosty rozdělen mezi všechny dopravní společnosti.

V diskusi byly zodpovídány dotazy jednotlivých zastupitelů: např. důvod kácení stromů u čp. 231, novinky v záměru výstavby rodinných domků v lokalitě Sad míru, příčiny nedostatečného posypu komunikací v období prosinec - leden, atd.

- mj -

Přehled provozoven v nebytových prostorách obce

Čp. 1 Česká pošta :
Ciml Havlík - instalatéř
Čepová - květinářství Kopretina
Majerská - prodejna
Pirná - prodejna
Mařík - M +M /kavárna, cukrárna/
Tureček - vinárna
Vlčková - kadeřnictví
Slípková - OPAS /zelenina, čistírna/
Čp. 13
Nagy - sklenářství
Urbánek - výroba svíček
Čp 26
Měchura - bazén, sauna
Čp. 46
Hoa Nguyen Cao - prodejna
Čp. 61
Nguyen Phuong Nga - prodejna
Čp. 88/90
ČSAD - garáže
Čp. 102
Prouza - prodejna SPAR
Čp. 111
Zahradník - hotel GOLF
Čp. 170
Hodboď - stavební firma H + Co
Čp. 199/200
Doležalová - JuDo /výroba pleteného zboží/
Vávra - elektro opravy
Soustružník - výrobní činnost
Čp. 231
Mgr. Koubová - lékárna
Mudr. Brožová - ordinace praktické lékařky
Mudr. Petrová - stomatologická ordinace
Mudr. Řípová - gynekologická ordinace
Čp. 238
Matunák - MAVITA /výrobní činnost/
Čp. 296
Šimková - prodejna knih
Hájková - videopůjčovna
Herbst - kancelář pobočky České spořitelny
MUDr. Vojtíšek - ordinace praktického lékaře
Čp. 299
Zenkl - dílna /servis televize, antény/

Přehled uvádí stav na konci měsíce února 2003.

Co se skrývá za za projektem "PŘÍRODNÍ ZAHRADA"

Přírodní zahrada není totéž co zahrada užitková nebo okrasná. V čem spočívá rozdíl proti "obyčejné" zahradě ? V přírodní zahradě využíváme výhradně přírodních forem ochrany a výživy rostlin, jejich vzájemné spolupráce a podpory, podporujeme užitečný hmyz i další organismy, které omezují rozvoj chorob a vliv škůdců. Do přírodní zahrady nepatří žádné chemické postřiky ani umělá hnojiva. Přírodní zahrádkář umí využít k ochraně rostlin výluhů roslin jiných, které odpuzují škůdce, vyrobí si sám kvalitní kompost, těší se z pestrosti života kolem sebe.

Kolik hnojiva skutečně potřebuje zelenina, ovoce, trávník nebo květiny ? Jde to skutečně i bez chemie? K čemu je vlastně potřeba druhová pestrost rostlin a živočichů ? Co s plísní na rajčatech ? Máte na zahrádce trápení se slimáky a mšicemi ?

V rámci projektu "Přírodní zahrada" vám může poskytnout odpovědi na všechny tyto otázky i řadu dalších, které vás napadnou při vaší cestě k přírodní zahradě. Nabízíme radu a pomoc po telefonu, osobní konzultaci s poradcem, i písemnou formou. K tématu přírodní zahrady postupně vydáváme soubor tématických sešitů (Přírodní prvky zahrady, Má bylinková zahrádka, Zelinářská zahrada, Zahrada pro děti, Ovoce v domácí zahradě).Celý soubor sešitů je možné zakoupit v poradně (popř. zaslat poštou, pak je nutno počítat s navýšením ceny o poštovné) za cenu 70,- Kč, jednotlivé sešity po 10,- Kč.

V knihovně Rosy je možno si dále zapůjčit odbornou literaturu, soubory diapozitivů a videofilmy z přírodních zahrad, získat potřebné kontakty a adresy na zahradní architekty, kteří vám s návrhem přírodní zahrady pomohou.

Projekt "Přírodní zahrada"se uskutečňuje v návaznosti na stejnojmenný projekt v sousedním Dolním Rakousku. V současné době fungují dvě poradenská místa, kam se můžete se svými dotazy obracet. V Českých Budějovicích pracuje poradna každou středu od 13 do 18 hodin od dubna do října (včetně) kromě období hlavních prázdnin a v Brně každý čtvrtek od 14 do 17 hodin ve stejném období roku.

Adresy:
ROSA,o.p.s., Nádražní 55, 370 01 České Budějovice, tel. 387 432 030
Dům ekologické výchovy Lipka, Lipová 20, 602 00 Brno, tel/fax: 543 211 264

a e-mailová adresa: prirodni.zahrada@quick.cz

Ze zápisníku Vildy

Jmenuji se Vilda a jsem čestným obyvatelem Oceánie, centrální severozápadní oblasti Světa. Je mi devětatřicet let a mojí nejoblíbenější činností je sledování Obrazovky. Nikdy svoji Obrazovku nevypínám. Ani když spím, ani ve chvílích, kdy se dívám jaksi skrz Ni… Mám totiž panickou hrůzu z ticha, samoty a noci bez konejšivého snu. Vlastně si bez Ní nedokážu svůj život představit. Má Obrazovka je nevysychající fontána, chrlič informací, poučení i zábavy, a to vše mi servíruje ve srozumitelném oceánspíku. Je zdrojem mé jistoty, že se orientuji a chápu. Když sedím ve svém plyšovém křesle a nechávám se ozařovat, mám pocit sucha a bezpečí. Svět, který se tak nebezpečně rozprostírá za zdmi mého papundeklového příbytku, mi ve šťastných ozářených chvílích připadá tak úžasně jasný a jednoduchý. Nemusím nikam cestovat, celý Svět se vejde do mé maličké bedýnky! Všichni významní lidé, kterým se v oceánspíku říká celebrity, přijdou za mnou až do obývacího pokoje. Ty nejkrásnější dívky Světa se přede mnou svůdně plazí! Vůbec jim nevadí, že mi přes teplákové kalhoty přetéká tuko-pivní zásoba!

Ale abych to nezamluvil. Svět je vážně převážně nebezpečný. Zvlášť nyní, kdy mezi Oceánií a Eustasií to zase nepěkně vře. Nepokoje trvají už od pravěku, ale v posledních měsících a dnech se povážlivě vyhrocují. Oceánii totiž předsedá Velký Otec, což je fakt sympaťák s fakt sympatickou paňmámou chotí, a ten označil část Eustasie za Vosu Zla. Jen zapomněl vysvětlit, co je to Zlo. Ještěže mám fantazii, jsem tvůrčí a schopný abstrakce. Představuji si Zlo jako obrovskou sádelnatou stvůru, která se skrývá ve stepní jeskyni, kde má taky svoji Obrazovku (každý má totiž Obrazovku) a uchovává tam nebezpečné zbraně - mimo jiných například i žravé larvy, kterými může pomocí pašovaného vrtulníku poprášit celou Oceánii. Proto je třeba Vosu Zla zahubit. Vlastně to celé připomíná mou oblíbenou detektivku.

Občas na Obrazovce promlouvají i obyvatelé Světa neznalí oceánspíku a ti tvrdí, že Velký Otec závidí Zlu barely s živou vodou, protože sám je nemá a musí je draze kupovat, což ho otravuje. Nemám rád lidi, kteří neumí oceánspík. Divně mluví a boří mi můj pracně poskládaný Svět. Činí jej nepřehledným, vkládají do něj blikající otazníky, které ode mě odhánějí konejšivé sny. Z Dobra dělají Zlo a z larev barely. Drze a bezohledně zpochybňují nezpochybnitelné. Ani v tom nejčernějším snu nechci přestat své Obrazovce věřit. Potom bych Ji totiž musel vypnout.

Lenka Pfefrlová


Adresa redakce: Větřní 191
šéfredaktor Ing. Lubomír Klouda
redakční rada: Mgr. Marie Janoušková, Mgr. Jana Říhová, Lenka Preferlová, Zdeněk Duffek
vydává: Obec Větřní, IČO: 2469 182
grafická úprava: HotMilk mediální sdružení
tisk: H.O.T., Hořická ofsetová tiskárna
internetová verze: Jiří Bláha
vychází v nákladu 1500 ks, neprodejné
zpravodaj evidován ministerstvem kultury ČR pod ev. č. MK ČR E 11579.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 1. srpna 2001 :
TOPlist 0