archiv: 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80č. 74, únor 2000


V tomto čísle najdete:
Půdní vestavby dokončeny
Rozhovor s matrikářkou Obecního úřadu ve Větřní
Nezapomínejme na minulost
Bydlím, tedy jsem...
Nemám na nájemné
Energetická koncepce obce
Ze zasedání obecního zastupitelstva
Návštěva na policii
Kam za zábavou?
Ordinační hodiny lékařů v obci Větřní a provozní doba lékárny
Bazén - sauna
Blahopřejeme našim dříve narozeným občanům
Změna půjčovní doby v knihovně!
Oznamujeme občanům - máme prodejnu knih!
Upozornění pro čtenáře

Půdní vestavby dokončeny

"Už se tam svítí", konstatovala udiveně paní s nákupní taškou, když počátkem ledna procházela kolem dokončených půdních vestaveb v horní části obce.

Zajímalo nás, co všechno bylo třeba udělat, než se noví nájemníci zabydleli. Zeptali jsme se starosty P. Laiska.

V naší obci trvale registrujeme 150 žádostí o byt. Máme však k dispozici pouze ty, které se uvolní při odstěhování nebo úmrtí nájemníka. Proto jsme hledali nějakou formu, jak postavit nové byty.

Ministerstvo pro místní rozvoj oznámilo v minulých letech obecním úřadům, že lze získat úhradu poloviny nákladů potřebných k pořízení nového bytu - maximálně však 320 000 Kč, formou nevratné státní dotace. Odborné propočty projektantů prokázaly, že celkové náklady nepřesáhnou 640 - 700 000 Kč na jeden byt.

Pro srovnání: výstavba nového bytu "na zelené louce" stojí asi 1,5 mil. Kč, v nástavbách na plochých střechách panelových domů okolo miliónu. Nejvhodnější cestou, jak získat nové byty jsou proto půdní vestavby.

Protože nelze z obecních prostředků, které patří všem, financovat bydlení pro několik rodin, bylo rozhodnuto v maximální míře využít státní dotace. Zbývající částku do potřebné sumy si obec půjčí od nájemníka. Půjčka bude úročena 2,5% a nájemník si "odbydlí" zapůjčenou částku v dalších letech, kdy nebude hradit náklady za užívání bytu, kromě částky za spotřebu elektrické energie.

Před začátkem vlastní realizace vestaveb uzavřel obecní úřad dohodu s několika stavebními spořitelnami, které zájemcům umožňují získání úvěru na tuto formu bydlení. Z celkové částky 380 000 Kč musí mít zájemce o půjčku třetinu až polovinu sumy.

Nové byty zůstávají i nadále ve vlastnictví obce.

Protože vyřizování žádostí obcí o příspěvek na půdní vestavby je zdlouhavou záležitostí (požadavky přesahují státem plánované částky), obec se musela dobře připravit, aby státní dotaci dostala.

Nejdříve byly vytipovány vhodné prostory a obecní úřad nechal zpracovat studii, která objasnila, zda vybudování nového bytu je vůbec technicky možné a finančně únosné.

Na základě předchozích zkušeností byla k žádosti o dotaci, která se podává prostřednictvím okresního úřadu Ministerstvu pro místní rozvoj, přiložena jednoduchá projektová dokumentace. Takto kompletní žádost někdy rozhoduje o tom, zda obec dotaci získá. Po schválení byla zpracována dokumentace pro stavební povolení a souběžně probíhal výběr dodavatelů podle zákona o veřejných zakázkách.

Celkem bylo dokončeno v půdních vestavbách 26 bytů. Postavily je stavební firmy Ambit, Sixl, H+C. Z cenových důvodů je nebylo možné vybavit kuchyňskou linkou a sporákem. To ostatně platí i ve všech ostatních obecních bytech.

Výstavbou nových bytů chce obec pomoci především mladým rodinám, aby v dnešní svízelné situaci dostaly alespoň možnost získat vyhovující byt.

- zd -

Rozhovor s matrikářkou Obecního úřadu ve Větřní

Matriku pro Větřní a okolní obce vede paní Blanka Cimlová. Zajímalo mne, co patří do její pracovní náplně. Nejdříve jsme hovořili o sňatcích.

Kolik sňatků je ročně uzavřeno v naší obci?

Průměrně dvacet. Snoubenci musí předložit příslušné doklady: vyplněnou žádost, rodný list, občanský průkaz, případně doklad o rozvodu. V obřadní síni je 30 míst k sezení a 10 míst k stání. Přesto jsme měli sňatky, kde bylo přítomno asi 80 osob. Jedna taková svatba proběhla nedávno - šlo o dvojitý obřad sourozenců (bratr a sestra).

Ti, kteří nemají trvalé bydliště ve Větřní platí za sňatek 600 Kč. Poměrně časté jsou sňatky cizinců, žení se zde Rakušané nebo Němci, jde o smíšená manželství, manželky jsou Češky. Potom se zde vdávají Ukrajinky. U cizinců je nutné, aby jejich doklady byly ověřeny na velvyslanectví.

Jistě Vám utkvěly v paměti sňatky, které byly něčím pozoruhodné

Obřad nemusí proběhnout na obecním úřadě. Mimořádně pěkná byla svatba na terase hotelu Fara v Zátoni.

Při vodáckám sňatku byli všichni v oddací síni naboso, snoubenci si vyřídili všechny doklady a na obřad zastavili při sjíždění Vltavy.

Když se brali skini, měli svatebčané zelené bundy a kanady, oddávající proto utrousil: "Tak nevím, jestli bych se neměl převléci!" V tmavých šatech zůstal sám.

S oddavkami souvisí narození dětí.

V roce 1999 se v období od ledna do konce listopadu narodilo 41 dětí. Ve srovnání s minulými roky porodnost mírně stoupá. Pokud se dítě narodí v obci, je mu u nás vystaven rodný list. Jinak rodný list vystavuje místně příslušná matrika (u porodů v porodnici).

Dvakrát až třikrát do roka organizujeme vítání dětí do života. Dostávají pamětní knihu a krásné album na fotografie. Při oslavě pravidelně vystupuje pěvecký soubor dětí MŠ pod vedením B. Šinkové.

Také poslední věci člověka nemohou minout Váš úřad

Při úmrtí vystavuje lékař list o prohlídce mrtvého. Na jeho základě my vystavíme úmrtní list. Při úmrtí důchodce pak sepisujeme žádosti o vdovský a vdovecký důchod. Náš matriční obvod zahrnuje : Větřní, Dobrné, Hašlovice, Zátoň, Nahořany, Němče, Suš, Svéráz, Bohdalovice, Světlík, Slavkov.

Pokud se nenajde nikdo z příbuzných, kdo zařídí pohřeb, musí se ve vyjímečných případech postarat o důstojné rozloučení obecní úřad.

Můžete pohovořit i o dalších úředních záležitostech, které se vyřizují ve Vaší kanceláři?

Ověřujeme kopie nebo opisy úředních listin a pravost podpisu na listinách. Jde např. o podpisy na kupních smlouvách a plných mocích. Vyřizujeme žádosti o výpis z rejstříku trestů. Vystavujeme kopie matričních dokladů. Vydáváme potvrzení o stavu (svobodný, rozvedený) a o pobytu i pro zahraničí - Francie, Německo, Rakousko, Slovensko, a o potvrzení o žití.

Chtěla bych upozornit, že v obci žijí lidé, občané Slovenské republiky, kteří dosud nemají občanství ČR, v současné době mají možnost občanství získat, pokud zde měli trvalé bydliště k 31.12.1992.

Máte také na starosti pečovatelskou službu.

Obec má vyčleněné některé byty, označujeme je jako byty s pečovatelskou službou. Zatím využíváme hlavně domy č. 15, 155 a do budoucna uvažujeme o domě č. 214, který by však musel být pro tyto účely rekonstruován (např. vybudování výtahu).

Máme dvě pečovatelky, které zajišťují donášku oběda, léků, nákup, praní prádla, úklid, mytí oken. Jsou to však placené služby.

O tyto byty je velký zájem. V současné době registrujeme 14 žádostí.

Rád bych také, pokud dovolíte, představil Vaše soukromí.

Žiji od narození ve Větřní, mám dvě dospělé děti - syna 25 let a dceru 23 let a vnučku Elišku. Mým koníčkem ja zahrádka, ne však pěstování zeleniny. Mám velmi ráda květiny, zejména skalničky. Pokud mám čas ráda čtu.

Mám radost, když se mi povede vyřídit něco, co ani nepatří do mých kompetencí, nebo je velmi obtížné. Jako příklad mohu uvést úspěšné obstarání matričních dokladů ze zahraničí.

Děkuji za rozhovor, Zdeněk Duffek

Nezapomínejme na minulost

V souladu se záměrem Československé obce legionářské, shromažďuje Státní okresní archiv a Okresní vlastivědné muzeum v Českém Krumlově informace a dokumentaci o československých legionářích, kteří žili v okrese Český Krumlov v jeho nynějších hranicích. Jedná se o občany - legionáře, kteří se na území okresu Český Krumlov narodili, nebo se do něho později přistěhovali, žili zde, popřípadě zde zemřeli. Cílem by mělo být připomenutí jejich jmen a osudů, a tak uchování památky na ty, jimž vděčíme za samostatný stát. Obracíme se na občany Větřní o spolupráci v této záležitosti.

Pokud kdokoli může poskytnout konkrétní informace, může tak učinit do 2.3. 2000 na Obecním úřadu ve Větřní.

- pl -

Bydlím, tedy jsem...

...jsem samostatný, nezávislý, sám se svým soukromím. Osamostatnit se, zařídit si vlastní domácnost, být svým pánem je asi snem každého mladého člověka.

Nástupem do zaměstnání většinou končí ekonomická závislost. Do popředí se dostává otázka bydlení, zvláště pak tehdy, když se rozhodnete založit si rodinu a nechcete bydlet s rodiči. Kde však sehnat byt a když už ho objevíte, kde na něj sehnat peníze? Snaha obce rozšířit bytový fond a k tomu stavební spoření nebo půjčka pomohly vyřešit otázku bydlení již několika obyvatelům Větřní.

Měla jsem možnost seznámit se s názory jedné mladé rodiny s malým dítětem, jež žije v upraveném bytě v přízemí, a s názory dvou mladých párů, které žijí v půdní vestavbě. Tu jsem si také osobně prohlédla. Dojmy, zkušenosti se vzácně shodovaly. Milé, příjemné bydlení umocněné v půdní vestavbě zkosenými stěnami a pěknými výhledy. K tomu prostorná vykachličkovaná koupelna, kterou jim my, nájemníci panelákových bytů, můžeme jen a jen závidět, neboť ji lze větrat oknem!, jež ji krásně prosvětluje.

Co se týče velikosti, je byteček pro mladé dvojice zcela vyhovující, stejně tak pro rodinu s jedním malým dítětem. Povyroste-li však potomek, či bude-li mít sourozence, pak nastanou úvahy o výměně. Byt byl při předávání vybaven pouze základním sanitárním zařízením - vana, WC, baterie. Kuchyňskou linku, digestoř a elektrický sporák si každý nájemník musel pořídit sám, což není zanedbatelná částka, zvláště máte-li již půjčku na byt. Na druhé straně ale můžete plně rozvinout svoji fantazii a vybudovat si domov podle vlastních představ.

Radost z nového bytu uživatelům tak trochu pokazily některé řemeslnické nedostatky - praskliny zdí, netěsnící okna, škvíra pod oknem taková, že do bytu zatékalo, špatné odhlučnění, dveře koupelny otevírající se do úzké chodby a těsně se míjející s dveřmi vchodovými… Pro někoho možná lehce odstranitelné maličkosti, ale já si myslím, že vizitkou firmy je hlavně bezchybně odvedená práce. Nájemník by měl neprodleně informovat majitele, kterým je obec, o zjištěných nedostatcích. Majitel bytů má smluvně zajištěnou záruční dobu na stavbu 36 měsíců. Stavební firma pak má povinnost tyto nedostatky odstranit.

Závěrem chci vyzdvihnout přístup obce k problematice bydlení. Ne všude se totiž setkáme s ochotou najít vhodné prostory pro vybudování nových bytů. Za dobrý nápad považuji i krok s půjčkami od budoucích nájemníků, neboť tak může být upraveno více bytových jednotek a uspokojeno více zájemců o bydlení. Snad jen při dalších stavebních aktivitách by se mělo věnovat více pozornosti příslušné stavební firmě a přísněji ji kontrolovat. Určitě by se předešlo sice malým, ale přeci jen nepříjemnostem.

- jř -

Nemám na nájemné.

Jak postupovat když se nájemník obecního bytu dostane do tíživé sociální situace a nemá na úhradu nájemného a služeb spojených s užíváním bytu.

Pokud se nájemník dostane do uvedené situace, je nutné, aby o tom informoval odbor správy majetku Obecního úřadu ve Větřní. Na základě posouzení možností uzavře s Obecním úřadem splátkový kalendář nebo dohodu o termínu úhrady dlužného nájemného tak, aby dluh byl uhrazen v zúčtovacím období za kalendářní rok. V případě splátek lze toto období prodloužit. Touto dohodou se nájemník chrání před případným vymáháním poplatků z prodlení, které by jinak podle vnitřní směrnice obecního úřadu musel zaplatit.

V případě, že nájemník neučiní tak, jak je uvedeno výše, zašle Obecní úřad dlužníkovi 1. upomínku, která obsahuje vyčíslení dluhu běžného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu, upomínací výlohy a stanovení lhůty 15 dnů k zaplacení, případně sjednání splátkového kalendáře.

Nereaguje-li dlužník v uvedené lhůtě na 1. upomínku, zašle mu Obecní úřad 2. upomínku, ve které mu oznámí výši dluhu běžného nájemného a služeb s tím spojených, vyčíslení poplatku z prodlení platby, upomínací výlohy a lhůtu 15 dnů k zaplacení, případně sjednání splátkového kalendáře.

Pokud dlužník ani na jednu z výše uvedených upomínek nereaguje, Obecní úřad podá návrh k Okresnímu soudu na vydání platebního rozkazu, včetně poplatku z prodlení.

- maj -

Energetická koncepce obce

V předchozím čísle zpravodaje jste byli informováni o rozhodnutí obecního zastupitelstva k detailnímu rozpracování varianty plynových kotelen a o tom, že bude vypracována rozptylová studie, která posoudí vliv tohoto řešení na životní prostředí naší obce.

Rozptylová studie byla vypracována a odborný posudek byl předložen k vyjádření České inspekci životního prostředí, oddělení ochrany životního prostředí, v Českých Budějovicích. Odborný posudek byl kladný a konstatoval, že "příspěvek k celkovému znečištění ovzduší je pro průměrné roční koncentrace nepatrný a že výpočet podle metodického návodu Ministerstva životního prostředí prokázal, že povolené imisní limity nebudou ani v jednom případě překročeny". Stanovisko ČIŽP, oddělení ochrany Č. Budějovice je jednou z podmínek pro realizaci záměru výstavby plynových kotelen a financování dalších etap projektu.

Protože se jedná o investičně nákladnou akci chce mít obecní zastupitelstvo jistotu, že učiněné rozhodnutí je správné. Proto byly výsledky shrnuté ve Zprávě 02, kterou vypracovala firma March Consulting Praha, předloženy k posouzení také Státní energetické inspekci ČR v Č. Budějovicích. Do uzávěrky tohoto čísla však vyjádření energetické inspekce není k dispozici.

V současní době je připravováno výběrové řízení na strategického partnera, který by se stal investorem a zároveň dlouhodobým provozovatelem nové tepelné soustavy. Tento strategický partner bude muset na základě dlouhodobé smlouvy garantovat určitý vývoj cen tepla, který by měl naplňovat cenový předpoklad ze studie March Consulting, zajišťovat návratnost projektu a splňovat řadu dalších kritérií, ale o tom zase příště.

- kl -

Ze zasedání obecního zastupitelstva

Na sklonku loňského roku - 6.12.1999 - se konalo desáté zasedání obecního zastupitelstva. Jeho členové nejprve schválili osmibodový program, který poté začali projednávat.

Pan Pirný přednesl zprávu o činnosti rady od posledního zastupitelstva. S obsahem zprávy všichni přítomní členové souhlasili. Dále se projednával návrh rozpočtového provizoria obce Větřní pro rok 2000. Navržené provizorium bylo schváleno. Potom byla na pořadu jednání cena vodného a stočného pro Obec Větřní na rok 2000 včetně informace o změnách zásobování vodou. V loňském roce vypadaly ceny takto: vodné pro domácnosti za 1 m3 -16,03 Kč, stočné za 1 m3 -13,50 Kč, celková cena -29,63 Kč. Ostatní spotřebitelé platili za vodu více: vodné -23,25 Kč, stočné -16,44 Kč a celková cena tedy činila 39,69 Kč. Díky využití podzemních vod z provedených vrtů, bude v letošním roce možno sjednotit cenu vody pro všechny odběratele tak, aby podnikatelé nedotovali cenu vody pro domácnosti. Z toho vyplývá, že cena vody pro domácnosti zůstane téměř stejná (bude levnější o 2 haléře za m3) a cena vody pro ostatní spotřebitele se sníží o 7,88 Kč za m3.

Paní tajemnice seznámila zastupitele s dalším bodem jednání: Placení poplatků z prodlení za běžné nájemné a služby s tím spojené u nájemníků obecních bytů.

Uživateli bytu, neplatícímu nájemné bude zaslána upomínka, poté druhá upomínka, jejíž součástí bude poplatek z prodlení. Nájemník má samozřejmě možnost uvést důvody, proč nemůže nájemné platit. Důvody neplacení posoudí tříčlenná komise, která byla za tímto účelem sestavena a ta rozhodne zda bude poplatek z prodlení neplatiči odpuštěn. Nebude-li neplatící nájemník reagovat ani na druhou upomínku, bude podána žaloba k soudu.

Předposledním bodem programu byl prodej pozemků, který byl jednomyslně schválen.

V závěrečné diskusi vystoupila se svým příspěvkem členka zastupitelstva paní Pešková, která hovořila o kontrole pokladny v průběhu roku. Uvedla, že nebyly shledány žádné nedostatky.

Jednání se účastnilo 15 členů obecního zastupitelstva, dva byli omluveni.

- mj -

Návštěva na policii

Cestou z dolní do horní části Větřní asi nepřehlédnete nově zrekonstruovanou budovu policie. Dnes velmi pěkně vyhlížející, světlezelená budova s tmavým pruhem a nápisem POLICIE, ještě před půl rokem zdaleka nevypadala tak dobře. Byla v naprosto havarijním stavu a vyžadovala celkovou rekonstrukci. Ta začala v červnu a trvala do prosince loňského roku. Opravu budovy zajišťovala stavební firma Zaron z Českých Budějovic. A jak jste si jistě mnozí všimli, dělníky bylo na staveništi vidět stále, soboty a neděle nevyjímaje.

Přestavba, která stála 3,3 miliony Kč, probíhala od základů až po střechu. Byla vyměněna okna, přestavěny příčky, strženy stropy a obnoveny podlahy. Je dobré, že se k navrhovanému projektu mohli vyjádřit samotní policisté a zvolit takové uspořádání vnitřku budovy, které je pro ně, uživatele, nejlépe vyhovující.

Zvenku na první pohled vidíme, že byla přistavěna garáž pro jedno vozidlo, pod ní je kotec a výběh pro služebního psa. Také byl zastřešen přístup do budovy. A co nás čeká uvnitř? Místnost pro dozorčí konající službu, která je vpravo za vstupními dveřmi a dvě kanceláře, jedna velmi prostorná, druhá menší. V přízemí ještě zbyl prostor na zřízení místnosti pro zadrženého, která je namísto dveří opatřena mříží. Po úzkém dřevěném schodišti se dostaneme do patra,kde jsou tři menší kanceláře a tak jako dole v přízemí sociální zařízení.Novotou září i vybavení, ve všech kancelářích je velmi pěkný šedočerný nábytek.

Méně spokojeni jsou policisté s technickým vybavením. Všech 12 členů obvodního oddělení má k dispozici pouze jeden počítač. A jak vyplynulo z rozhovoru s vedoucím obvodního oddělení, kapitánem Sárou, velkým přínosem pro policisty by byl i jeden silnější vůz vhodný do terénu.

Občané mohou v případě potřeby navštívit obvodní oddělení v úředních hodinách a to od pondělí do pátku vždy mezi 7 a 15 hodinou.

- mj -

Kam za zábavou?

V minulém čísle časopisu Větrník byl zveřejněn článek o možnostech trávení volného času dětí a mládeže v naší obci. Jednalo se o děti navštěvující místní základní školu. Nabídka kroužků pro tuto věkovou skupinu je velice rozmanitá a snad každé dítě má možnost vybrat si zájmovou činnost dle svého zaměření.

Jaký je však výběr akcí pro "děti" poněkud odrostlejší? Nepředpokládejme, že by moderní adolescent chtěl trávit svá volná odpoledne kupříkladu v dětském pěveckém sboru. Stačí se jen porozhlédnout po sídlištích a parcích: hloučky studentů středních škol či učilišť "zabíjí" svůj volný čas bezcílným postáváním v kruhu svých kamarádů s cigaretou v ruce, nebo poleháváním doma u televizní obrazovky, která na nás každodenně chrlí primitivní venezuelské telenovely a konzumní americké seriály. Je přece mnohem pohodlnější a jednodušší povalovat se v měkkém křesle a nechat se "krmit" tím nepřeberným množstvím povrchních pořadů než vyvíjet jakoukoliv vlastní aktivitu.

Myslím si, že v naší obci velice chybí nějaký sál nebo klub /nejen/ pro teenagery. Kdysi zde fungoval (a v "mírně" pozměněné formě možná stále funguje) společenský dům naproti papírnám, kde byly čas od času pořádány akce pro mládež, plesy, rockové koncerty a podobně. Takový styl zábavy dnes ve Větřní prakticky nenajdete. Samozřejmě, existuje tu pár diskoték ve velmi komerčním stylu a snad se i najde pár lidí, kteří tento druh zábavy považuje za plnohodnotný, ale mnoho jich asi nebude.

Co tedy může dělat dospívající mládež v podvečerních hodinách? Snad jen ... Svalit se před televizní obrazovku nebo jít pokuřovat se svými kamarády do parku.

-lp-

Ordinační hodiny lékařů v obci Větřní a provozní doba lékárny

Praktický lékař MUDr. Vojtíšek, tel. č. 732 777
pondělí: 7,oo - 12,30 hod., 14,oo - 18,oo hod., úterý: 7,oo - 10,oo hod., 13,oo - 18,oo hod. posudková komise, středa: 7,oo - 12,3o hod., čtvrtek: 7,oo -12,3o hod., pátek: 7.oo - 12,3o hod., 13,oo - 15,3o hod.

Praktický a závodní lékař MUDr. Brožová, tel. č. 732 006, klapka 480
pondělí: 7,30 - 12,3o hod., 14,oo - 16,oo hod., úterý: 7,3o -12,3o hod., odpoledne 13,3o - 14,3o hod. 9,30 - 12,30 prohlídky JIP, středa: 7,3o - 11,3o hod., odpoledne 13,oo - 17,oo hod., 9,3o - 11,3o prohlídky JIP, čtvrtek: 7,3o - 12,3o hod., pátek: 7,3o - 12,3o hod..

Dětský lékař MUDr. Vaníčková, tel. č. 732 777
pondělí: 7,oo - 11,oo hod., 11,oo - 13,oo hod. návštěvy, 13,oo - 16,3o hod., úterý: 7,oo - 11,oo hod., 11,oo - 13,oo hod. návštěvy, 13,oo - 16,oo hod. pro zvané, středa: 7,oo - 10,oo hod., 10,oo - 11,oo hod. návštěvy, 11,oo - 13,oo hod. poradna pro kojence, čtvrtek: 7,oo - 11,oo hod., 11,oo - 13,oo hod. návštěvy, 13,oo - 14,oo hod. prevence, 14,oo - 15,oo hod. pro zvané, pátek: 7,oo - 11,oo hod., 11,oo - 12,oo hod. návštěvy, 13,oo - 14,oo hod. návštěvy, 12,oo - 13,oo hod. sudý týden Světlík.

Zubní lékař MUDr. Petrová, 732 871, nebo 732 006 klapka 482
pondělí: 7,3o - 16,oo hod., úterý: 7,3o, - 16,3o hod., středa: 7,3o - 12,oo hod., čtvrtek: 7,3o - 15,oo hod., pátek: 7,3o - 12,oo hod., polední přestávka 12,oo - 13,oo hod..

Zubní lékař MUDr. Vojtíšková, tel. č. 732 777
pondělí: 7,oo - 11,oo hod., 14,oo - 17,3o hod., úterý: 8,oo - 11,oo hod., 14,oo - 17,3o hod., středa: 8,oo - 12,oo hod., čtvrtek: 8,oo - 12,oo hod., 13,oo - 15,3o hod., pátek: 8,oo - 12,oo hod..

Ženský lékař MUDr. Řípová
úterý: 8,oo - 11,3o hod., 12,3o - 16,oo hod., pátek: 7,oo - 12,oo hod..

Lékárna Mgr. Koubová, tel. 732 128
pondělí - čtvrtek: 7.oo - 12.3o hod., 13,oo - 16,oo hod., pátek: 7.oo - 12.3o hod., 13,oo - 15,oo hod., pohotovostní služba: lékárna Špičák Český Krumlov.

- maj -

Bazén - sauna

Odpočinek, rehabilitaci a pohodu najdete v bazénu a sauně ve Větřní.

Bazén 12 x 6 m je otevřen pro veřejnost denně od 12,00 do 20,00 hodin. Pouze ve středu je od 14,30 do 16,00 hodin plavecký výcvik a od 16,00 do 19,00 hodin rehabilitační cvičení. Za hodinu plavání zaplatí dospělí 12,-Kč a děti 8,- Kč.

Sauna, dvě kabiny s ochlazovacím bazénkem a odpočívárnou, je v provozu rovněž denně od 14,00 do 20,00 hodin. V pondělí na objednávku, v úterý a ve čtvrtek muži, ve středu a v pátek ženy, v sobotu společná sauna v plavkách a v neděli společná sauna bez plavek. Za hodinu zaplatí dospělí 26,-Kč a děti 20,- Kč.

Solárium je v provozu denně od 12,00 do 20,00 hodin.

Masáže rehabilitační, sportovní a kosmetické jsou prováděny ve středu od 16,00 do 20,00 hodin a v sobotu od 16,00 do 20,00 hodin.

Dále je možná rezervace bazénu nebo sauny. Rezervace bazénu stojí 150,- Kč a sauny za 100,- Kč za hodinu. Lze si také zakoupit permanentní vstupenky. Po celou dobu je možné využít i místní občerstvení.

Blahopřejeme našim dříve narozeným občanům

V prvních dvou měsících letošního roku oslavili někteří naši spoluobčané významná životní jubilea:

Leden
pan G. Hron z Větřní 101 (70 let)
paní Ž. Keplová z Větřní 273 (70 let)
pan F. Rossmüller z Větřní 222 (75 let)
pan Z. Šimerda z Větřní 216 (75 let)
pan F.Štindl z Větřní 34 (75 let)
pan J.Bogar ze Zátoně 15 (80 let)
paní A. Lavičková z Větřní 179 (80 let).

Únor
pan V. Bednář z Dobrné 16 (70 let)
paní M. Káfuňková z Větřní 268 (75 let)
paní H. Chmelařová z Větřní 271 (75 let)
paní A. Kouřilová z Větřní 302 (80 let).

Všem jmenovaným bychom chtěli popřát mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let.

Změna půjčovní doby v knihovně!

Od 3. ledna je pozměněn provoz obecní knihovny pro veřejnost.

Knihy si můžete půjčit:
v pondělí od 13,00 do 18,00 hodin,
v úterý od 10,00 do 12,00, od 13,00 do 18,00 hodin,
ve čtvrtek od 8,00 do 12,00 hodin.

A ještě dobrá zpráva pro studenty:
roční registrační poplatek byl snížen z 80,-Kč na 40,-Kč.

Oznamujeme občanům - máme prodejnu knih!

Paní Zdeňka Šimková Vás zve do své prodejny
KNIHA

prodejna je v areálu Mateřské školy, Větřní 296,
(vedle obecní knihovny), telefon: +420 380 732 640.

Otevírací doba:
pondělí - pátek: 8,00 - 11,30 ‚ 14,00 - 16,30
sobota: 9,00 - 11,00
neděle: 14,00 - 16,30

Prodejna nabízí široký výběr knih s možností zajištění titulů na objednávku. Zakoupit můžete i drobné dárky.

Upozornění pro čtenáře

Distribuci Větrníku zajišťuje Česká pošta, a.s.. Pokud se nedopatřením stane, že se k Vám zpravodaj nedostane, je možno výtisk získat na Obecním úřadu nebo v Obecní knihovně.


Adresa redakce: Větřní 191
šéfredaktor Ing. Lubomír Klouda
redakční rada: Mgr. Marie Janoušková, Mgr. Jana Říhová, Lenka Preferlová, Zdeněk Duffek
vydává: Obec Větřní, IČO: 2469 182
grafická úprava: HotMilk mediální sdružení
tisk: H.O.T., Hořická ofsetová tiskárna
internetová verze: Jiří Bláha
vychází v nákladu 1500 ks, neprodejné
zpravodaj evidován ministerstvem kultury ČR pod ev. č. MK ČR E 11579.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 1. srpna 2001 :
TOPlist 0