ARCHIV 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


Listopad
 2002


SKONČILO STARÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ
ZAČÍNÁ NOVÉ

Vážení spoluobčané,
máme za sebou komunální volby, které otevřely dveře do volebního období do r. 2006. S výsledky se máte možnost seznámit v tomto vydání velešínského zpravodaje.

Všechny volební strany mají své zástupce v novém zastupitelstvu města, které je patnáctičlenné a ze svého středu zvolí starostu, místostarostu a další tři členy rady města na prvním veřejném zasedání zastupitelstva.

Úcast voličů ve Velešíně na volbách je 53,3 % z počtu zapsaných voličů 3 105.

Poděkování patří všem kandidujícím občanům za ochotu vstoupit na scénu vedení našeho města, blahopřání patří všem zvoleným občanům do nového zastupitelstva.

Vám, voličům, kteří jste dali svůj hlas kterékoli volební straně, kterémukoliv kandidátovi, patří také poděkování za úcast ve volbách. Čím více je volících občanů, tím je volba objektivnější. Novému zastupitelstvu přejeme hodně elánu, moudrosti a vytrvalosti.

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva svolává dosavadní starosta do 15 dnů od vyhlášení výsledků voleb.

Termín a místo konání 1.veřejného zasedání :
15.listopadu - pátek v 18.00 v sále nového KINA ve Velešíně

Ing. Josef Valach


VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Ve volbách do zastupitelstva města Velešín, konaných ve dnech 1.11.2002 a 2.11.2002 byly podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb ve městě :

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jeho dodatků3 105
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky1 655
Celkový počet odevzdaných úředních obálek1 655

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva :

Pořadí
zvolení
Jméno
a příjmení
VěkPořadí
na HL
Počet
hlasů
%

Volební strana č. 1 - SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
 
1.Josef Valach601.   84050,7
2.Milan Prokeš417.   78547,4
3.Petr Ondřich5012.   76946,4
4.Bořivoj Havlíček432.   65439,5
5.Jana Německá463.   53932,6

Volební strana č. 2 - SNK - NEZ. SDRUŽ. VELEŠÍN 2002
 
1.Jiří Růžička392.   66139,9
2.Josef Klíma471.   64639,0
3.Danuše Grillová563.   54833,1
4.Jaroslav Bartizal4414.   48929,5

Volební strana č.3 - KŘESŤ. DEMOKR. UNIE - ČS. STR. LID.
 
1.Vladimír Mikeš511.   71543,2
2.František Ondrášek492.   59435,9
3.Zdeňka Kleinová434.   56534,1
4.Zdeněk Vaclík323.   52531,7

Volební strana č. 4 - KOMUNISTICKÁ STR. ČECH A MORAVY
 
1.Jan Štindl541.   31519,0
2.Jiří Březina534.   26516,0

NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ VELEŠÍN 2002
D Ě K U J E M E   V Š E M   V O L I Č Ů M,   K T E Ř Í   N Á M   D A L I   S V Ů J   H L A S   !

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM
Volební strana č. 1 - SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
Děkuje všem voličům za přízeň a odevzdané hlasy v komunálních volbách
Ing. Josef Valach

PODĚKOVÁNÍ KŘESŤ. DEMOKR. UNIE - ČS. STR. LID.
Děkujeme všem voličům, kteří dali svůj hlas našim kandidátům.
K. Rada
předseda MO KDU-ČSL


VELEŠÍNSKÉ ZVONY

28. září, na svátek svatého Václava, se prvně rozezněly tři nové zvony - spolu s jedním původním - ve věži velešínského kostela. Tomuto prvnímu slavnostnímu zvonění předcházel týden, který byl téměř do poslední chvíle značně napínavý.

Vůz se zvony byl tažen krásným párem koní pana Persána, foto: V. Jantač

Vše začalo tím, že přesně týden před svěcením jsme se dozvěděli, že jsou problémy s dodávkou srdcí ke zvonům; v tu dobu však byly zvony ještě v Pasově a jejich dovezení se plánovalo nejdříve na úterý, které pak sklouzlo až na čtvrtek odpoledne. Během středy a čtvrtka se dokompletoval přívod pro elektrické pohony a ovládání automatiky. V pátek dopoledne proběhlo proclení zvonů a zvony se konečně dostaly do Velešína zásluhou pana Jana Žlunky a jeho firmy a byly uloženy i v jeho firemním skladu. Ostatní příslušenství putovalo na věž kostela, kde již pracovali zaměstnanci firmy Perner a až téměř do půlnoci připravovali závěsy pro zvony. V sobotu od rána příprava pokračovala. Srdce zvonů nakonec v pořádku dorazila a vše bylo připraveno na odpolední slavnostní svěcení.

Slavnosti se zúčastnilo velké množství účastníků nejen z Velešína, foto: V. Jantač

I když celý týden počasí nepřálo, přeci jen se v sobotu odpoledne sluníčko zvědavě vykulilo a celou slavnost zahalilo do svých ještě teplých paprsků. Vše proběhlo přesně dle plánu a po mši sv. se rozezněl hlas jednoho zvonu po druhém až do souzvuku všech čtyř. Od pracovníků firmy Perner to byl opravdu velký výkon v tak krátké době - necelé dvě hodiny - provést montáž a zavěšení zvonů.

Starosta Ing. Josef Valach poklepává kladívkem na největší zvon - Svatý Václav, foto: V. Jantač

Během měsíce října bylo ještě provedeno závěrečné doseřízení zvonů a systém byl osazen automatickým čtyřkanálovým ovládáním, které je možné naprogramovat na celý rok dopředu a je řízeno DCF signálem. To znamená, že systém je seřizován na časový normál, který je vysílán radiově (podobně, jako je tomu u věžních hodin).

 Pracovníci firmy Perner provádějí zavěšení zvonů ve věži kostela, foto: V. Jantač
Dnes již zvony znějí jako dříve a každý den se nám možná snaží připomenout, abychom se alespoň na chvilku v celodenním shonu zastavili. Ráno ve všední dny v sedm hodin zvoní nejmenší zvon - Anežka Česká - jen krátké dvě minuty, v poledne ve dvanáct hodin zvoní původní zvon šest minut a večer v devatenáct hodin druhý nejmenší - Josef - zvoní pět minut. Pět minut před každou bohoslužbou v pondělí až v pátek (v zimním období před šestnáctou hodinou, v letním období v 17:10) zvoní krátce Anežka Česká. V sobotu večer před večerní mší sv. zvoní největší zvon - Václav. V neděli ráno před bohoslužbou zvoní tři zvony, stejně jako v poledne. V době adventní a postní zvoní zvony Václav, Josef a Anežka a v ostatní době zvony Václav, původní zvon a Anežka. O velkých svátcích, jako bylo naposledy 28. října a nebo bude 24. listopadu na svátek Krista Krále, zvoní ráno a v poledne všechny čtyři zvony.

Na závěr bychom chtěli ještě jednou poděkovat Vám všem, kteří jste svým přispěním a obětavostí pomohli celé toto dílo realizovat. Není možné ani všechny vyjmenovat, není asi ani možné poměřovat jednotlivou pomoc a každý by si to určitě nepřál, ale bez vkladu města (300 tis. Kč), Jihostroje a.s. (150 tis. Kč) a zesnulé paní Jiřiny Koidlové (100 tis. Kč) by se celé dílo realizovalo jen velmi těžce.

Všichni si jistě přejeme, aby nám tyto zvony v míru zvonily už napořád.

VJ

Poznámka
Z odlévání a svěcení zvonů byl pořízen hodinový videozáznam, který je možné si objednat a koupit. V případě zájmu kontaktujte ing. Jantače. Cena videokazety je 250,- Kč.


PLYNOFIKACE VE VELEŠÍNĚ - ještě jednou

Plynofikace probíhala v letech 1996 a 1997, plynofikace Nádraží pak v letech 1999 až 2000.

Většina domů má plynovou přípojku zavedenou, ale někteří majitelé objektů ještě nemají provedenou kolaudaci této přípojky. Je v zájmu majitelů objektů, aby si urychleně o kolaudaci požádali, a to na Stavebním úradu v Kaplici.

Tiskopis ŽÁDOSTI O KOLAUDACI si můžete vyzvednout na našem MěÚ, na chodbě v 1. poschodí. Na této žádosti jsou uvedeny i přílohy, které jsou k podání žádosti třeba. Případné další dotazy Vám zodpoví přímo na Stavebním úradu v Kaplici - pondělí, středa, tel. 380 311 141 nebo 380 303 148.

Ti majitelé objektů, kteří využili zákonné možnosti a požádali Finanční úřad Kaplice o prominutí daně z nemovitosti na dobu 5ti let od zkolaoudování plynofikace dle zákona č.338/92 Sb., si dovolujeme upozornit na nutnost podání dílčího daňového přiznání, neboť lhůta pro osvobození dnem 31.12. 2002 končí, a to těm, kteří zkolaudovali plyn do konce r. 1997. Dílčí daňové přiznání se podává v průběhu ledna 2003 na FÚ Kaplice v úřední dny.

Zároveň upozorňujeme, že toto osvobození od daně z nemovitosti, které bylo na dobu 5ti let z důvodu provedeniÍ změny systému vytápění, bylo již zrušeno, a to novelou č.65/2000 Sb,§9.

A.H.


PODĚKOVÁNÍ

Děkuji všem, kteří se zúčastnili pohřbu mého manžela - pana Miloslava Fesla, dne 31. října v českobudějovickém krematoriu. Zároveň děkuji všem za květinové dary.

Eva Feslová s rodinou


MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Městská knihovna Velešín oznamuje všem, že ve dnech 18.11. - 29.11. se bude konat v jejích prostorách prodej vyřazených knih za minimální ceny.


VINCENCSKÁ SBÍRKA

Vincencské společenství sv. Václava ve Velešíně pořádá jako každoročně sbírku prádla, ošacení, oblečení a ostatních věcí níže uvedených pro Charitu v Broumově, která věci třídí a posléze zasílá do míst, kde tyto věci potřebují. Nepoužitelné věci se lisují a vyhotovují se z nich lepenky, kartony apod., použitelné věci po roztřídění putují hlavně do Afriky, Německa, kde je také silná skupina přistěhovalců, dále do zemí východní Evropy, nejsilnější zastoupení je v zemích bývalé Jugoslávie a také do Albánie a Řecka putuje část nákladu.

Charita Broumov přijímá :
prádlo - pokud možno nepoužité, ošacení, oblečení, knihy (hlavně dětské, leporela), lůžkoviny, nepoužitou obuv, kuchyňské potřeby (mohou být i malé mixéry, šlehace apod.), elektrospotřebiče malého formátu (např. malá rádia, radiomagnetofony apod.), drobné hračky.
Nepřijímá: nábytek, televize, kola, kočárky, lednice

Akce se uskuteční v sobotu 23.11. 2002 od 8:00 do 18:00 hodin a v neděli 24.11. 2002 od 8:00 do 14:00 hodin v bývalé prodejně ratanového nábytku, později prodejny potravin - tzv. bílý dům (areál Jihostroje), Budějovická č.148, Velešín.

Za Vaše dary a za farní charitu Broumov předem děkuje

Pavla Řihoutová
Předsedkyně Vincencského společenství ve Velešíně


SPORT

Mistrovství České republiky žáků v TAEKWON-DO ITF - Velešínský tým bronzový !

Ve dnech 4 - 5. října se uskutečnilo v jihočeské Třeboni Mistrovství České republiky žákovských kategorií.
Velešínští odcestovali v této sestavě :

Prokeš jun., Gondek, Linhart, Tácha, Leher, Urbancová.
Jako rozhodčí : Císař Aleš, Ondřichová Hana

Soutěž probíhala ve třech kategoriích - povinné sestavy, sportovní boj a speciální techniky. Ve všech disciplínách měli velešínští zastoupení a to i v jednotlivcích a týmu.

Tradičně již velešínští nezačali dobře. Poměrně těžké vylosování se odrazilo na umístnění v technických sestavách, ale rozhodčí neměli lehkou práci : Urbancová v prvním kole vyřadila favorizovanou Ludačkovou z Č.B. a zastavilo ji až čtvrté kolo, kde by již bojovala o medaili. Leher s Kantorem z Č.K. prohrál těsně 2 : 3, Gondek 2 remízy a 3 proti a Linhart dokonce 3 remízy a 2 proti. Prokeš v kategorii nejvyšších pásků podlehl Šestákovi z Č.B. 2 : 3. V kategorii týmů dostal Velešín opět Třeboň (viz Mistrovství Čech) a i když byl technicky lepší, Třeboň kompaktnějším nástupem strhla vítězství na svou stranu a postupně dokráčela až na post nejvyšší.

Sportovní boj přinesl první ovoce. V nejlehčí kategorii do 32 kg Michal Gondek vybojoval bronz a vzápětí jej následoval Radim Linhart (3. místo do 38 kg) a Milan Prokeš jun. dokonce stříbro, kdy ve finále už nestačil na svého tradičního rivala z Naerya Č.B. Kopečka. To už bylo slyšet velešínské fanoušky, kteří sem přijeli podpořit své kamarády a děti.

Odměnou jim byl výkon týmu ve speciálních technikách. Tři předepsané techniky musel tým provést, chtěl-li uspět. Na výškový kop (Nopi chagi) se postavil Linhart a bohužel trefil stojan a bylo štěstí, že zůstal nezraněn. Prokeš nezaváhal při dalším výškovém obloukovém kopu (Dollyo chagi), stejně tak i Leher při dálkovém kopu (Nomo chagi). S netrpělivostí se čekalo na ostatní týmy a protože už své sehrála také únava z předchozích disciplín, stačily tyto dvě bezchybné techniky na třetí místo v české republice !

„Úroveň závodů je každý rok vyšší a není jednoduché uspět na celorepublikových soutěžích. Kromě tréninkové píle a vytrvalosti je k tomu zapotřebí i kousek štěstí a ten Velešínští také měli. Vždy svěřencům připomínám, že není dobře po úspěších nosit hlavu moc vysoko, snáze se do ní při sportovním boji strefuje, ale určitě bych je chtěl pochválit za výsledky, vystupování a chování, za to jak reprezentovali nejen Velešín, ale i jihočeský region. Děkuji i všem sponzorům : městu Velešín, Jihostroji a.s., Navel s.r.o., Stavební prodej a.s., kteří pomáhají Velešínskému Taekwon-do, neboť bez jejich pomoci by to také nešlo.„

Milan Prokeš I.DAN
trenér TAEKWON-DO školy - Velešín

 

VÝSLEDKY ŽÁCI

T-KI (speciální techniky): 1. Naeryo Č.B., 2. Frýdek-Místek, 3. Velešín

MATSOGI (sportovní boj):  Gondek (do 32kg) ... 3.místo
Linhart (do 38kg) ... 3.místo
Prokeš (nad 50kg) ... 2.místo

ASPV Velešín - informujeme o sportovních akcích na měsíc listopad 2002 :

9.11. 2002Sobotní Aerobik
Jana Kostková a Alena Prokešová
Český Krumlov
Tělocvična na Špičáku
Začátek: 9:30 hodin
Program: DUBLE Aerobic, FUNKY Aerobic, TAE-BO
Informace: Alena Prokešová, tel: 380 332 371 nebo nástěnka ASPV autobusové nádraží

16.11. 2002Sobotní Aerobik
Jana Kostková a Alena Prokešová
Kaplice
Tělocvična na sídlišti
Začátek: 9:30 hodin
Program: DUBLE Aerobic, FUNKY Aerobic, TAE-BO
Informace: Alena Prokešová, tel: 380 332 371

 

STOLNÍ TENIS
Dne 22. října se konal v malé tělocvičně 1.ročník turnaje pro děti. Slovy se nedá popsat jejich bojovnost, touha po vítězství. Všechny děti hrály s obrovským nasazením a nadšením, vypínaly se k největším výkonům, odhodlány zůročit hodiny tréninků. Každé naše Dráče si proto zaslouží pochvalu, i když třeba na medaili nedosáhlo.

V soutěži zručnosti (úcastnili se jen ti mladší) byli nejobratnější :
1. místo :Michal Dychtl
2. místo :Kristýna Havlíčková
3. místo :Petr Homolka, Nela Javoříková, Adam Knoflíček, Jan Kostka

V kategorii do 4. tříd vybojovali medaile:
1. místo :Michal Dychtl
2. místo :Kristýna Havlíčková
3. místo :Petr Adamec

Ve skupině dětí od 5. tříd výše svedli opravdu líté boje a jsou nejlepší Dračice:
1. místo :Lucie Slípková
2. místo :Petra Kučerová
3. místo :Barbora Cingrošová

a nejsilnější draci:
1. místo :Tomáš Ondrášek
2. místo :Daniel Havlíček
3. místo :Zdeněk Novák

a už nyní se těšíme na další utkání.

D Javoříková

 

Oddíl Cyklo Velešín má za sebou letos velmi úspěšnou sezónu

Uspořádali jsme několik sportovních akcí:

1) Okresní kolo ZM nadějí pro žákovské kategorie
2) 7. ročník dvouetapového cyklistického závodu ke Dni dětí
3) 7. ročník tříetapového cyklistického závodu „O cenu města Velešína", který je zařazen do seriálu Jihočeské amatérské ligy (JAL) a zúčastňuje ne jej přes sto závodníků - dětí a dospělých
4) 6. ročník běžeckého závodu „Velešínský půlmaratón"
5) spolupodíleli jsme se na organizaci celoročního seriálu pro děti „O nejvšestrannějšího sportovce Velešína"

Naši závodníci letos „válčili" na několika frontách. V seriálu silničních závodů v rámci kraje - JAL obsadil mladší žák Jan Petrou první místo, Adam Pečl 5. místo (chybělo mu několik startů), 6. Michal Kysela, 7. Antonín Šípek; starší žák Martin Staněk byl třetí. Úspešná byla i kategorie mladších dorostenců - kadetů, kde zvítězil Viktor Honsa, 2. Jan Šimek. Mezi dospělými si nejlépe vedli ve svých věkových kategoriích Karel Hísek (5.), Karel Schwarz (5.) a Václav Klíma (7.). V klasifikaci družstev skončil Cyklo Velešín na 3. místě ze 17 oddílů.

Ve stejné soutěži horských kol - MTB JAL skončil mladší žák Jan Petrou na 2. místě.

Naši závodníci reprezentovali ZŠ Velešín na okresním, krajském i republikovém kole ZM nadějí. V kategorii nejmladší žáci byl 3. Michal Kysela, 4. Antonín Šípek, 5. Jiří Petrou, v mladších žácích 8. Adam Pečl.

Pro cyklisty se závodní licencí byla vypsána Jihočeským svazem cyklistiky soutěž Jihočeská liga mládeže (JLM). V osmi bodovaných závodech vyhrál mladší žáky Adam Pečl, 2. Jan Petrou ! Ve starších žácích byl Martin Staněk 5. V kategorii kadeti vyhrál Jan Šimek, Viktor Honsa skončil 7., v juniorech obsadil Martin Chlanda 3. místo.

V etapovém mezinárodním závodě v J. Hradci zvítězil náš závodník Adam Pečl.

Jan Šimek získal pro oddíl Cyklo Velešín titul krajského přeborníka v silničním závodě. Celkem oddíl získal v krajských přeborech (silnice, časovka, cyklokros, MTB) devět medailí - jedna zlatá, pět stříbrných a tři bronzové.

Nejvyšší soutěží, kde jsme startovali, byl Český pohár dorostu a žactva. Ten se skládal ze tří čtyřetapových závodů (Jevíčko, Lanškroun, Jindřichův Hradec), šestnácti jednorázových závodů - časovky, kritéria, silnice (Brno, Chrudim, Orlová, Hradec Králové, Kyjov, Louny, Prostějov atd.) - tam v konkurenci 136 závodníků obsadil kadet Jan Šimek 14. místo, Viktor Honsa 73. místo. Junior Martin Chlanda byl 51. ze 140 závodníků.

Na mistrovství republiky v Prostějově bylo nejlepším výsledkem 4. místo Jana Šimka v družstvu Jižních Čech v Časovce družstev, kdy na medaili chybělo 30 vteřin.

V příštím roce chceme na letošní výsledky navázat a tak pokračovat v dobrém jménu oddílu a města Velešína.

Za cyklistický oddíl
Karel Růžička


MTV MOTORSPORT VELEŠÍN

Dne 26.10. se ve Kájově u Českého Krumlova konala automobilová soutěž pod názvem ROKO rallye Č. Krumlov. Z našeho týmu startovala posádka TALÍŘ-KOZA na voze VAZ 2102 v kubatuře do 1400ccm a manželé MACHOVI na voze Lancia Delta Turbo v kubatuře nad 1400ccm. Na trati s 8 rychlostními testy za deštivého a větrného počasí si vedly naše posádky velmi dobře. Do cíle posádka TALÍŘ-KOZA dojela na 8 místě ve třídě a manželé MACHOVI přivezli poháry za krásné 3 místo. Za tyto úspechy jim náš tým děkuje a těší se na reprezentaci 9.11. v Českých Budějovicích.

Team MTV MOTORSPORT

Dne 16.11. pořádá MTV MOTORSPORT ve spolupráci s Městským úradem ve Velešíně „Podzimní rallyeshow" automobilů. Start a cíl na parkovišti Jihostroje. Tato soutěž má prověřit dovednost v řízení vozidla za běžného silničního provozu a v uzavřeném úseku. Chceme tímto napomáhat k bezpečným návykům ovládání vozidla. Start závodu bude v 9:30 hodin. Srdečně zveme jak diváky, tak zájemce o tento sport.

Děkují pořadatelé.

ředitel závodu
Mach Miloslav


KINO VELEŠÍN


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_velzpr1102.htm on line 494

Připravujeme na prosinec

Mimo jiné: Pokémon, Deník Brigit Jonesové, Spy Game, Sedmý hřích, Fantom Paříže, Dost, Znamení, Z devatera pohádek, Příběhy cvrčka a štěňátka, Holky to chtěj taky, Kód Navajo, Prostě sexy, Pán prstenů, Stroj času, Musím tě svést, Prci, prci, prcičky a další.

Prodej vstupenek v pokladně kina vždy hodinu před promítáním.
Prodáváme na aktuální program + na tři následující filmy + kulturní program,
který je právě na plakátech uveden v předprodeji.


KULTURNÍ PROGRAMY V LISTOPADU 2002

vždy v pondělí od 17,00 hodin v klubovně kina - vstup vlevo - bočním vchodem
JAZYKOVÝ KURS FRANCOUZŠTINY
Po dohodě na OK MěÚ a s vyučující je možné se ještě připojit.

vždy v úterý od 17,30 hodin v klubovně kina - vstup vlevo - bočním vchodem
JAZYKOVÝ KURS NĚMČINY
Po dohodě na OK MěÚ a s vyučující je možné se ještě připojit.

vždy ve čtvrtek od 16,30 hodin v sále U Zlaté podkovy
DĚTSKÉ TANEČNÍ
Pokračování jarního kursu pro děti Základní školy.

vždy ve čtvrtek od 17,30 hodin v sále U Zlaté podkovy
MAŽORETKY
Kurs pro děti Základní školy.

úterý 5. 11. od 8,00 hodin v kinosále Velešín
DECHOVÝ KVINTET
Procházka hudebními styly. Školní koncert pro 4. - 9. třídy. 3x
Vstupné 25,- Kč

úterý 12. 11. od 19,30 hodin v kinosále
DROBEK - TAK PŘIJÍŽDÍ POSLEDNÍ KOVBOJ
S pořadem "Country v pohodě - Tak přijíždí poslední kovboj" vystoupí v koncertním programu skupina Klondajk a Standa DROBEK.
Předprodej vstupenek v kině od 3.11.
Vstupné 120,- Kč

pátek 22. 11. od 8,30 hodin v kinosále
KOUZELNÍK MATLAFOUSEK
Představení divadélka OKÝNKO pro děti 1. - 3. tříd Základní školy.
Vstupné 25,- Kč

sobota 30. 11. od 14,30 hodin v kinosále
SETKÁNÍ HELIGONKÁŘŮ
Setkání předních jihočeských heligonkářů.
Předprodej v kině od 17. 11.
Vstupné 80,- Kč

P ř i p r a v u j e m e :

úterý 3. 12. od 19,30 hodin v kinosále
ABECEDA HVĚZD
Vladimír HRON se svým úspěšným programem i u nás ve Velešíně.
Předprodej vstupenek od 20. 11. v kině.
Vstupné 220,- Kč

úterý 10. 12. od 19,30 hodin v kinosále
TŘEBOŇŠTÍ PIŠTCI
Vánoční koncert.
Předprodej vstupenek od 1. 12.
Vstupné 80,- Kč

sobota 14. 12. od 14,30 hodin U Zlaté podkovy
DĚTSKÝ KARNEVAL
Předvánoční zábavné odpoledne pro děti.
Předprodej vstupenek od 1. 12. v kině.
Vstupné 25,- Kč

čtvrtek 19. 12. od 19,00 hodin v kinosále
VÁNOČNÍ FOLKOVÉ SETKÁNÍ
Vystoupí skupina "JEN TAK TAK" z Jindřichova Hradce.
Předprodej vstupenek od 8. 12. v kině.
Vstupné 60,- Kč

Úřední dny: pondělí, středa
telefon (záznamník), fax: +420 38O 331 003

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0