ARCHIV 2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


listopad
 2001


ZASTUPITELSTVO MĚSTA VOLILO NOVÉHO MÍSTOSTAROSTU

Po nenávratném odchodu místostarosty p. Janáka vznikla ve vedení města situace, která vyžadovala řešení, i když do komunálních voleb chybí jeden rok a mohlo by se říci, že tuto dobu nějak překonáme. Ještě v období nemoci p. Janáka, byl zvolen neuvolněným místostarostou člen zastupitelstva a člen rady p. Josef Klíma (od 2.4.2001), který jediný ze zastupitelstva byl ochoten se této funkce ujmout. Čas však ukázal,, že jeho pracovní vytížení mu neumožňuje věnovat více času městu v této volené funkci a řešení problémů, které spadají do kompetence místostarosty jsou obtížně plněny. Pomoci překlenout tyto problémy do komunálních voleb, kdy budou zvoleni i noví uvolnění funkcionáři se rozhodl člen zastupitelstva p. Jiří Pártl, který nabídl radě a zastupitelstvu, že je ochoten podstoupit volbu na místostarostu s tím, že by na radnici nepracoval "na plný úvazek", ale na zkrácenou pracovní dobu, tedy že by působil jako místostarosta neuvolněný (p. Pártl je již důchodce). Touto nabídkou, byl-li by zvolen, by byla situace vyřešena. Než jsme volbu provedli, přihlásil se další kandidát - člen zastupitelstva a člen rady p. Vladimír Mikeš, a to s návrhem, že hodlá kandidovat na funkci místostarosty jako na funkci uvolněnou, to znamená, že nemá jiné zaměstnání a na radnici pracuje na "plný úvazek". Rada požádala o urychlené provedení volby a tak bylo svolané 29. mimořádné zasedání zastupitelstva města, na den 22.10.2001. Kandidáti se představili svým vystoupením s důrazem na svůj důvod kandidátky. Pan Pártl konstatoval, že nabídl svoji pomoc překlenout ožehavou situaci řešení funkce místostarosty s tím, že chce tuto funkci zastávat pouze do voleb komunálních.

Pan Mikeš se rozhodl kandidovat pro pomoc řešit problém také, ale netají se tím, že v příštích volbách se chce ucházet o přízeň voličů i v dalším volebním období.

Před zastupitelstvo byly položeny dvě koncepce - místostarosta neuvolněný (na částečný úvazek) a místostarosta uvolněný (na plný úvazek).

Diskuse k těmto dvěma řešením byla i v souvislosti s rozhodnutím rady města přijmout do pracovního poměru investičního technika. Po diskusi byla provedena tajná volba. V prvním kole nedostal žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva.

Pan Pártl získal 5 hlasů, pan Mikeš získal 7 hlasů, dva členové ZM se zdrželi hlasování tím, že neoznačili na kandidátce žádného kandidáta. Po diskusi členové ZM odhlasovali, že se volba místostarosty bude opakovat. Ve druhém hlasování získal pan Mikeš 9 hlasů, p. Pártl 4 hlasy, jeden hlas byl neplatný. To znamená, že velešínská radnice má nového místostarostu pana Vladimíra Mikeše, který nastoupí do funkce na plný úvazek po uvolnění z dnešního zaměstnání.

Co má na starost místostarosta ? (Výpis z organizačního řádu Městského úřadu Velešín) :

 • Zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti na radnici
 • Řídí činnost pracovní skupiny
 • Odpovídá za způsob nakládání s komunálním odpadem a organizuje jeho svoz.
 • Má na starosti VO, MR, stav komunikací - zajišťuje jejich údržbu
 • Má na starost dopravní značení ve městě
 • Vydává souhlas se zvláštním užíváním veřejných prostranství (vč. komunikací), uzavírá nájemní smlouvy na vyhrazená parkovací místa a veřejná prostranství
 • Má na starost ekologii, ochranu krajiny, obecní lesy i dřeviny mimo les
 • Zabezpečuje úkoly civilní ochrany
 • Má na starosti řešení osudu zatoulaných a opuštěných zvířat

  Panu Mikešovi blahopřejeme - k jeho nové záslužné funkci pro občany města. Je na něm, aby dokázal svojí prací, že si zaslouží důvěru nejen zastupitelů, ale i občanů. Panu Pártlovi je třeba poděkovat za jeho odvahu nabídnout pomoc radnici, za to, že jako důchodce se nebál říci "chci pomoci".

  ing. Josef Valach
  starosta města


  MY A DROGY !

  Jsou drogy problémem jen velkých měst ? Poznáme, že naše dítě užívá drogu ? Pokud ano, co máme dělat ?... Vaše dotazy rád zodpoví protidrogový koordinátor Pavel Vácha, který bude hostem Základní školy ve Velešíně dne 12. listopadu 2001.

  Zváni jsou nejen rodiče, ale i ostatní občané, kterým nejsou lhostejné problémy dnešní populace. Beseda se koná ve školní jídelně ZŠ Velešín od 1600 hodin.

  Za ZŠ zve Mgr. Petr Ondřich


  PŘEHLED TŘÍD ŠKOLY K 30.9.

  TŘÍDATŔÍDNÍCHLAPCŮDÍVEKCELKEM
  I. STUPEŇ
  1.AKYSELOVÁ VĚRA101020
  1.BOLŠANOVÁ IVA12921
  1.CRŮŽIČKOVÁ ANNA11920
  2.AVONDRKOVÁ JARMILA121320
  2.BKUBOVSKÁ MONIKA121120
  3.ANOSKOVÁ LENKA81220
  3.BVACLÍK ZDENĚK101320
  3.CJANÁKOVÁ KAMILA81320
  4.ATÁCHOVÁ IVANA81520
  4.BHAVLOVÁ VERONIKA71420
  4.CPFEFRLOVÁ RADKA91420
  5.AJANČÁŘOVÁ VENDULKA111020
  5.BGREGOROVÁ JULIE12920
  5.CZIMEKOVÁ MARCELA111020
  CELK.14 TŘÍD141162303
  II. STUPEŇ
  6.AONDŘICH PETR101424
  6.BBICKOVÁ EVA101323
  7.ATRMAL ANTONÍN91120
  7.BŠTÝFALOVÁ HANA91120
  7.CPFEIFFEROVÁ MARIE91221
  8.ATRAJEROVÁ HANA181129
  8.BBEDNÁŘOVÁ BOŽENA181129
  9.ACODLOVÁ EVA18826
  9.BGRILLOVÁ DANA16925
  CELK.9 TŘÍD117100217
  Celkem23 TŘÍD258262520


  KURZ RUČNĚ ŠITÝCH PANENEKKURZ RUČNĚ ŠITÝCH PANENEK

  Již po čtvrté se v sobotu 6.10. sešla skupina nadšených maminek na kurzu ručně šitých panenek. Kurz se konal v I. MŠ ve Velešíně pod vedením lektorky Hanky Ženíškové z Prahy. Tentokrát jsme si vy brali na šití "domácího skřítka Štístka".

  Velešínský zpravodaj, Jana Ondrášková

  Pohoda byla příjemná, výsledné dílo zdařilé. Navíc si přítomní mohli vybrat z různých nabídek, mezi které patřily např. ručně odlévané svíčky z včelího vosku, plásty včelího vosku na vlastní zhotovení svíčky nebo na výrobu různých ozdob, balíčky ovčí vlny, další střihy na různé velké panenky a miminka nebo kosmetické přípravky od Weledy, které jsou vyrobeny na přírodní bázi. Tuto malou výstavku pro všechny připravila Eva Tilarová z pražské prodejny Ignis, která přijela společně s lektorkou Hankou Ženíškovou. Aby nezůstalo pouze u jednoho dne, rozhodly se maminky, že budou pokračovat v ručním šití panenek a skřítků pro své děti. Scházet se chtějí v prostorách "zvonečkové" třídy každé sudé úterý od 1830 do 21 hodin. Jedno úterý již proběhlo a na další zveme i ostatní zájemce, pokud chcete, přijďte mezi nás. V době předvánoční chystáme výstavku ze všech vyrobených a ručně šitých panenek v prostorách Městského úřadu.

  Velešínský zpravodaj, pohoda při práci

  Za všechny Marie Opekarová
  učitelka zvonečkové třídy I. MŠ


  PODĚKOVÁNÍ

  Děkujeme mnohokrát všem přátelům a známým, kteří se v tak hojném počtu přišli rozloučit s panem Františkem Ondráškem z Chodče. Též děkujeme za projevy soustrasti, květinové dary a panu Zasadilovi z KDU ČSL za slova útěchy.

  manželka Marie s rodinou


  HOKEJBALOVÝ KLUB TERMITI

  V loňském roce vybudovalo město Velešín hokejbalové hřiště. V tomto čísle Vás chceme seznámit s výsledky hokejbalového klubu TERMITI VELEŠÍN.

  SPORTOVNÍ VÝSLEDKY HOKEJBALOVÉHO KLUBU TERMITI VELEŠÍN

  90/91 Okresní soutěž (II.okresní liga)2.postup do okresního přeboru
  91/92 Okresní přebor4.postup do I. ligy
  92/93 I. liga1.postup do extraligy
  93/94 Extraliga6. 
  94/95"A"Extraliga7.sestup do I. ligy
  94/95"B"IV. liga7. 
  95/96"A"I. liga5. 
  95/96"B"II. okresní liga4.postup do okresního přeboru
  96/97"A"I. liga1.postup do extraligy
  96/97"B"Okresní přebor8. 
  96/97"C"III. Okresní soutěž7. 
  97/98"A"Extraliga4. 
  97/98"B"Okresní přebor9. 
  97/98"C"III. Okresní soutěž5. 
  98/99"A"Extraliga 4. 
  98/99"B"Okresní přebor11. 
  98/99"C"III. Okresní soutěž3.postup do II. Okresní soutěže
  99/00"A"Extraliga5. 
  99/00"B"Okresní přebor10. 
  99/00"C"II. Okresní soutěž8. 
  00/01"A"Extraliga3. 
  00/01"B"Okresní přebor10. 
  00/01"C"II. Okresní liga3. 

  V. Taraba


  DĚTSKÉ TANEČNÍ

  Odbor kultury, sportu a mládeže MěÚ Velešín zahájil 4. října taneční pro děti . Jako obvykle je vyučuje p. Eduard Hois ml. s partnerkou. Děti se učí základy klasických tanců, ale zatančily si už i letkis, ptačí tanec a postupně zvládnou i některé důležité zásady společenského chování. Pro rodiče, kteří zatím neměli čas, přijít se na své děti podívat a také pro všechny ostatní přinášíme fotografie.

  Velešínský zpravodaj, tancování s kloboukem, foto: K. Pfleger Velešínský zpravodaj, Letkis, foto: K. Pfleger


  KULTURNÍ PROGRAMY V LISTOPADU 2001

  Každý čtvrtek od 16 hodin U Zlaté podkovy
  DĚTSKÉ TANEČNÍ
  Pouze pro přihlášené děti. Kurs končí 6.12.2001.
  kursovné

  Každý čtvrtek od 16,3o a od 17,3o hodin v zased. místnosti MěÚ
  KURS NĚMČINY pro začátečníky a pro pokročilé
  Připojit se k výuce můžete po dohodě s vyučující a na odboru kultury. Kurs je otevřen pro školní rok 2001/2002.
  kursovné

  středa 7.11. od 1930 hodin v DK Vltava ČB
  CHINASKI
  Koncert populární rokové skupiny. Zájemci o vstupenky se mohou hlásit ihned na odboru kultury. Autobus pojede jen v případě dostatečného zájmu.
  vstupné 130,- Kč

  čtvrtek 8.11. od 19 hodin U Zlaté podkovy
  TANEČNÍ PRO DVOJICE
  Nabízíme zájemcům o výuku tance. Je nutné přihlásit se co nejdříve buď osobně nebo telefonicky. Uzávěrka přihlášek bude v pondělí 5.11. dopoledne. Cena kursu bude určena po uzávěrce přihlášek.

  pátek 16.11. od 19,3o hodin v zasedací místnosti MěÚ
  CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
  Opět Vás zveme na vyprávění p. Libora Skaly. Jeho povídání spojené s promítáním barevných diapozitivů si už u nás našlo své příznivce. Přednáška dostala název "IRÁN A PÁKISTÁN - PŘÍRODA A KULTURA".
  vstupné 20,- Kč

  neděle 18.11. od 14 hodin v Roudném
  SETKÁNÍ HELIGONKÁŘŮ
  Zájezd do KD v Roudném na tradiční Setkání heligonkářů. Odjezd autobusu je ve 13 hodin z autobusového nádraží. Jízdné stanovíme po uzávěrce přihlášek.
  Přihlášky, prosím, urychleně ! vstupné 30,- Kč

  středa 21.11. od 19 hodin v divadelním sále Metropol v Č. Budějovicích
  NENÍ NUTNO, ABY BYLO PŘÍMO VESELO
  Přijímáme přihlášky na pořad, ve kterém vystoupí Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Cena vstupenky bude stát asi 150,- Kč. Dopravu zajistíme, jen v případě dostatečného zájmu.
  Prosíme zájemce, aby se hlásili co nejdříve.

  neděle 25.11. odjezd v 7,3o hodin
  TERMÁLNÍ LÁZNĚ V SRN
  Zájezd do termálních lázní v Bad Fussingu. Přihlášky ihned na odbor kultury, kde dostanete bližší informace. Odjezd z autobusového nádraží v 7,3o hodin.
  Cena zájezdu je 500,- Kč, včetně pojištění a vstupu do lázní.

  středa 28.10. od 19 hodin v zasedací místnosti MěÚ
  ŘEKA MALŠE A VELEŠÍN
  Promítání filmů s Vladimírem Šimečkem. Přijďte si s námi zavzpomínat.
  vstupné 20,-Kč

  P Ř I P R A V U J E M E :

  pondělí 3.12. od15 do 17,3o hodin U Zlaté podkovy
  MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA
  Od 26.11. bude zahájen předprodej vstupenek !


  AKCE " BÍLÁ PASTELKA"

  V neděli dne 14.10.2001 proběhla ve Velešíně - části Strahov akce "Den bílé hole" pod záštitou celorepublikové akce na podporu nevidomých "Bílá pastelka".

  Velešínský zpravodaj, Na startu, foto: Z. Kyselová

  Této akce se zúčastnilo 30 dětí do 15ti let, 8 dětí od 15ti do 18ti let, 12 dětí nad 18 let, celkem 50 účastníků. Mezi účastníky byla redaktorka Českého rozhlasu České Budějovice paní Toušková a též redaktorka Českokrumlovských listů paní Kyselová. Akci zajišťovali členové Řádu křižovníků s červeným srdcem - České kancléřství Velešín pan Petr Hruška a paní Jaroslava Petrů. Účastníci byli za svoji snahu odměněni žvýkačkou, bonbóny nebo sušenkou. Některé děti v rámci akce nakreslily i obrázky k danému tématu "Cesta po provazové cestě naslepo". Propagace celé akce byla zajištěna letáčky, místním rozhlasem, rozhlasem České Budějovice a články v Českokrumlovských listech. Dne 15.10. ve 1310 hodin byla Českobudějovickým rozhlasem odvysílána reportáž z této akce.

  Velešínský zpravodaj, Je to těžké, foto: Z. Kyselová

  Petr Hruška
  organizátor


  PODĚKOVÁNÍ

  V době, kdy kolem sebe slyšíme tolik negativních zpráv, udělá radost i pozitivní "maličkost". A tu radost mi nedávno připravila paní, o které vím, že nemyslí jen na sebe, a která to znovu dokázala tím, že nedávno přišla na MěÚ se sdělením o pěkném skutku jejího souseda.

  Při nedávné vichřici totiž ulomená větev poškodila kříž u blízkého lesa. Pan Röschl ve volných chvílích kříž opravil, natřel a i okolí je hezky upraveno.

  Zdá se Vám to jako maličkost? Určitě ne, protože život se skládá většinou z maličkostí, a zde jde hlavně o ochotu věnovat se něčemu, co se nás netýká a jde také o to, že tento pěkný čin nebyl přehlédnut.

  A.H.


  SCHODIŠTĚ NA HVÍZDALCE

    Velešínský zpravodaj, schodiště Na Hvízdalce, foto: V. Jantač
  V letošním roce se obyvatelé ulice Na Hvízdalce konečně po dvaceti letech dočkali schodiště. Toto schodiště spojuje obě části ulice - horní, kde je šest domů a spodní, kde je domů přibližně 32. Lidé z této lokality byli nuceni celá léta při cestě do města lézt do strmého kopce, kde bylo místo pro schody, nebo obcházet po cestě, tedy absolvovat cestu cca o l00 m delší. Jsme město a ve městě se obvykle architekti zamýšlejí i nad tím, zda mají vyprojektovat chodník šikmo nebo do pravého úhlu apod., jen aby co nejlépe odpovídal trase, po které lidé chodí.

  Tady jsme šplhali po kopci jako kamzíci, a to doslova, neboť při náledí bylo třeba i horních končetin a hojně jsme využívali plotu paní Pučeglové, za což se jí dodatečně omlouváme. Cesta dolů v podpatcích nebyla myslitelná vůbec. Také to odnesly nejedny kalhoty nebo byly i odřeniny a boule.

  Tady jsme šplhali po kopci jako kamzíci, a to doslova, neboť při náledí bylo třeba i horních končetin a hojně jsme využívali plotu paní Pučeglové, za což se jí dodatečně omlouváme. Cesta dolů v podpatcích nebyla myslitelná vůbec. Také to odnesly nejedny kalhoty nebo byly i odřeniny a boule.

  ing. Jana Německá


  OKRESNÍ VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

  V listopadovém čísle Vás chci pozvat na prohlídku českokrumlovského Okresního vlastivědného muzea. Stálá expozice má název : HISTORICKÝ OBRAZ ČESKOKRUMLOVSKA OD PRAVĚKU DO KONCE 19. STOLETÍ. Prohlédnete si například keramický model města, barokní jezuitskou lékárnu a další zajímavosti.

  Z krátkodobých výstav můžete navštívit výstavu výtvarných prací pacientů Psychiatrické léčebny Červený Dvůr. Nese název Arteterapie a byla uspořádána v rámci "Týdne duševního zdraví". Potrvá do 18.11.

  Z dlouhodobých výstav Vás jistě zaujmou "Kapličky na vyšebrodsku" a nebo putovní výstava Muzea Šumavy v Sušici "Šumavské sirkařství".

  A nakonec jsem si nechala populární výstavu spojenou s populárním nápojem a protředím pro jeho konzumaci, nazvanou "Ze starých šenků". Výstava chce pobavit a připomenout osobité rysy tzv. pivní kultury. Prohlédnout si ji můžete do konce roku.

  Otevírací doba je : út-pá 9-16, so-ne 13-16.
  V pondělí má muzeum zavřeno.

  M.H.

   


  © Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
  Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0