ARCHIV 2004 1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


Září
 2004


Škola a školáci

Chtěl bych všem školákům popřát v novém školním roce jenom samé krásné známky, chápající učitele, mnoho pěkných zážitků a chuť dobře studovat. Všem učitelům přeji hodně zdraví, aby se jim dobře učilo a měli trpělivost s našimi dětmi.

Za vedení města
Mikeš - místostarosta


Černé skládky

Vážení spoluobčané, dovoluji si některé z Vás důrazně upozornit, že vytvářením černých skládek v okolí našeho města porušují vyhlášku o odpadech a čistotě města a tím se vystavují nebezpečí, že jim bude uložena pokuta ve správním řízení až do výše 50 000 Kč. Zejména se jedná o lokalitu sběrných surovin (u pana Mesároše) a lokalitu čističky odpadních vod. Chtěl bych dále upozornit, že 2.10.a 9.10.2004 budou opět v našem městě provedeny svozové dny, kdy se můžeme zbavit všech nepotřebných věcí, včetně nebezpečných odpadů. 2.10. bude svoz železa a papíru, 9.10. vše ostatní. Chtěl bych nám všem popřát, aby černé skládky a neukáznění občané z našeho města zmizeli.

Mikeš - místostarosta


Popelnice

Blíží se datum splatnosti za odvoz komunálního odpadu za rok 2004. Chtěl bych připomenout, že tento datum je do 31.10.2004.

Je možné platit na městském úřadě u paní Řihoutové nebo v GE CAPITAL BANK na číslo účtu 650 720 - 544/0600. Nutno udat jako variabilní symbol číslo domu+4, příklad 2364.

Mikeš - místostarosta


Dětské hřiště

Chtěl bych pozvat všechny maminky a tatínky, kteří mají zájem pomoci s vybudováním dětského hřiště pro naše děti na schůzku s vedením města, která se bude konat v zasedací místnosti kina ve středu 8. září 2004 v 17.00 hod.

Mikeš - místostarosta


Výstavba a rekonstrukce místních komunikací v období 2004

1. Mateřská školka - úpravy kuchyně, střecha a stavební úpravycelkem3.312.369 Kč
2. Nástavby na panelové domycelkem25.903.585 Kč
3. Rekonstrukce teplovodů Velešín II. etapa větev"A", "C"celkem5.813.196 Kč
4. Rekonstrukce MK Dolnícelkem1.028.184 Kč
5. Rekonstrukce MK Velešín Nádraží po kanalizacicelkem2.664.430 Kč
6. Rekonstrukce MK Strahovská pouložení el. do zeměcelkem974.523 Kč
7. Rekonstrukce kanalizace obytných domů 290, 291, 292, 293, 294celkem100.000 Kč
8. Opravy chodníků a výtluků po celém městěcelkem150.000 Kč
9. Výměna autobusových zastávek-Chodeč, Holkov, Vel. Nádražícelkem140.000 Kč
10. Oprava hráze rybníka Layerák po červnových přívalových deštíchcelkem54.231 Kč
11. Vyčištění a rožšíření koryta potoka pod Úvozemcelkem95.000 Kč
12. Rekonstrukce osvětlení v ulicích Strahovská, U lesa, Dolnícelkem300.000 Kč

Vedení města Vás chce touto cestou informovat, co se v letošním roce v našem městě udělalo a co se v současné době ještě realizuje. Zároveň Vás prosíme o strpení, než se všechny překopy po teplovodech znovu řádně opraví.

Dále se omlouváme všem občanům, kteří bydlí v panelových domech kde se v současné době provádí nástavby za hluk, ale hlavně za vytopení bytů. V současné době, tj. když píši tento článek (18.8.2004) probíhá intenzivní jednání s vedením Pozemních staveb o náhradě a likvidaci škod vzniklých vytopením bytů.

V.M.


Z pamětí pana M. Křížka díl XII.

Březová voda
Věděl jsem, že na jaře břízy nabírají mízu. Vzali jsme tedy nebozízek, navrtali dvě nebo tři břízky na stráni nad mlýnem a do otvoru nasadili slámku. Z ní pak míza odkapávala do lahvičky od léků. Druhý den byly lahvičky plné. I když jsme věděli, že březová voda prospívá růstu vlasů, nikdy jsme ji nepoužili. Tenkrát jsme ji nepotřebovali, vlasů jsme měli plnou hlavu. Teď bychom to potřebovali. Pomohlo by to?

Cukr, mák, máslo
Ve mlýně v zadním pokoji byla dřevěná bedna s kostkovým cukrem. Když v kuchyni došel cukr v černém hliněném hrnci, teta mě poslala pro cukr. To jsem dělal hrozně rád. Nejedna kostka se mi rozpustila v puse a dlouho to trvalo, než jsem hrnec naplnil.

Když se pekly koláče nebo buchty, bylo třeba roztlouci mák. Dostali jsme to my, kluci, za úkol. Na pavlači byl pod lavicí opracovaný žulový balvan osmihran s otvorem asi 12 cm v průměru do půlky výšky kamene. Do otvoru jsme nasypali mák a těžkým dřevěným tlukem, dole okovaným, jsme bušili do máku, až se rozdrtil. Pak se lžící vybral mák na talíř a opakovala se další dávka. Ten roztlučený mák byl hrozně dobrý, a proto se ho spotřebovalo víc, než bylo třeba na koláče.

Nadojené mléko se dávalo do sklepa a ráno se z něj sbírala smetana. Ta se sběračkou odlévala do bezkrejtky, zvláštního hliněného hrnce. Když bylo smetany dost, nalila se do máselníku (faslíku), dřevěného soudku, a ten se klikou otáčel kolem své osy na zvláštním stojánku. Uvnitř byly dřevěné přepážky s otvory, kde se smetana přelévala. Asi po půl hodině točení - říkalo se vrcení - se smetana utloukla - svrtěla, tj. malé hrudky másla se na sebe nalepovaly. Máslo bylo svrcené a mohlo se z máselnice vyndat. Zbylou tekutinou bylo výborné podmáslí. To byla pochoutka, ke chlebu, a nebo k novým bramborám. Dnešní podmáslí se tomu nevyrovná.

U kapličky
Za řekou, u starého dřevěného mostu,stála kaplička se svatým Janem Nepomuckým. Tu kapličku postavili dřívější majitelé mlýna, František a Marie Kozákovi. U kapličky odbočovala cesta na louku a k řece. Tam bylo asi pět stromů podzimních hrušní. Vymrzly ale v únoru 1929. Sem jsme si chodili hrát, my kluci Křížkovi a Venca Fabiánů a Jeník Finstr. Sem jsme vyháněli krávy na pastvu.

Knihovna
V zadním pokoji byla po původním mlynáři Františku Kozákovi pěkná knihovna, plná jedna skříň. Byly tam dobré knihy, na předválečné období před prvou světovou válkou díla to moderní, a to svědčilo tom, že mlynář Kozák byl velmi inteligentní člověk. Míval tam i překrásný soubor ilustrovaných knih "Hrady a zámky" od Sedláčka, ale ty si po smrti Kozáka odvezl, a i jiné věci nezvaný host, jeho švagr, do Prahy. Neopomenul ani napěchovat do dřevěného sudu smolničku a poslat ji do Prahy.

...pokračování příště...


Stručně z jednání rady města:

Usn. č. 541/30 - Rekonstrukce střechy mateřské školy.
Rada souhlasí s podpisem smlouvy s firmou Uhlíř, České Budějovice.
Usn. č. 550/30 - Kanalizace v ulici U Lesa.
Rada vzala na vědomí informaci místostarosty o jednání s jednotlivými majiteli nemovitostí v ulici U Lesa, kteří byli upozorněni na stav kanalizace v této lokalitě a na nutnost jeho řešení.
Usn. č. 558/32 - Náhradní bydlení pro neplatiče.
Rada vzala na vědomí informaci o hledání vhodné lokality k "umístění" náhradního bydlení pro neplatiče nájemného.
Usn. č. 559/32 - Chodníky ve Strahovské ulici.
Rada potvrdila závěr výběrové komise a přidělila zakázku na opravu chodníků ve Strahovské ulici firmě Vlastimil Němec, Nová Ves.
Usn. č. 560/32 - Oprava Dolní ulice.
Rada potvrdila závěr výběrové komise a přidělila opravu Dolní ulice firmě Stavební práce Ertl Kaplice.
Usn. č. 561/32 - Ustanovení vedoucí ekonomického odboru MěÚ
Rada vzala na vědomí závěry výběrové komise a jmenovala do funkce vedoucí ekonomického odboru Městského úřadu, s účinností od 1.8.2004, paní Ing. Marii Hanzlíkovou.
Usn. č. 564/32 - Ochrana životního prostředí.
Rada vzala na vědomí zápis č. 4 a č. 5 z jednání komise životního prostředí a ukládá vyzvat majitele pozemků k odstranění černých skládek.
Usn. č. 567/33 - Rekonstrukce ulic.
Rada schválila dodatek ke smlouvě mezi městem a p.Kaiferem na provádění inženýrských prací při rekonstrukci místní komunikace Dolní ulice. Rada schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukce ulic V Úvoze, U Přeložky, Zahradní, Dolní.
Usn. č. 574/33 - Zpráva o činnosti ZŠ
Rada vzala na vědomí výroční zprávu o činnosti Základní školy za školní rok 2003/2004. Zpráva je k nahlédnutí u starosty /příp. u p. Hovorkové/.
Usn. č. 575/33 - Oprava komunikace v Dolní ulici.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem a firmou ERTL Kaplice na práce na opravu místní komunikace Dolní ulice.

Mgr. Josef Klíma - starosta


Vzpomínku věnujme :

panu Stanislavu Bůžkovi, náměstí J. V. Kamarýta, + 5. 7. 2004 ve věku nedož. 79 let,

panu Františku Jozovi, ul. U Lesa, + 5. 8. 2004 ve věku nedož. 84 let.

MěÚ


Poděkování

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Františkem Jozou.

Rodina Jozova


Skautský tábor 2004

Skautský tábor patří každý rok k vrcholům naší celoroční činnosti. Letos jsme se rozhodli usadit na našem tradičním tábořišti u Benešova nad Černou a tam se také všichni táborníci v sobotu 24. 7. dopoledne sešli. Po nezbytných pracích souvisejících se stavbou tábora jsme se všichni konečně mohli oddat příjemným táborovým radovánkám.

Několik prvních dní nám sice počasí příliš nepřálo, sluníčko se před námi schovávalo a občas i zapršelo, ale pak se vše k dobrému obrátilo a my si užívali krásných letních dnů. Zahráli jsme si spoustu her, vyzkoušeli některé skautské dovednosti v praxi a našli jsme si čas i na koupání. Celým táborem nás provázela velká hra "Pán prstenů", při které museli děti splnit spoustu úkolů, aby se jim podařilo zvítězit nad zlem. Během dvanácti etap všichni prokázali svou sílu, bystrost a statečnost, takže nakonec opět zvítězilo dobro.

Při slavnostním ohni složili dvě naše světlušky svůj slib, hodně se zpívalo a hrálo na kytary. Závěrečný oheň byl také krásný, povídalo a vzpomínalo se dlouho do noci. Jak pomalu uhasínaly poslední plamínky ohně, blížil se konec našeho tábora.

Sobota 7.8. už se nesla v duchu balení, bourání a loučení. Možná nás na chvíli zasáhl stesk, ale krásné vzpomínky na uplynulých čtrnáct dní ho překonají a zůstanou nám už navždy.

Nezbývá než poděkovat všem táborníkům za skvělé zážitky, rodičům a přátelům za pomoc při stavbě a bourání tábora, panu Žlunkovi za dopravu materiálu na tábor a zpět do Velešína a těšit se na další krásné zážitky v novém skautském roce.

Opět budeme v září přijímat nové členy. Pokud by Vaše dítě chtělo být skautem, přijďte se podívat ve středu 8. září v 15:30 na naši první schůzku. Skautskou klubovnu najdete na náměstí J. V. Kamarýta č. 13.


ČSOP - výzva ke spolupráci

ČSOP VELEŠÍN ZPRACOVÁVÁ ÚDAJE O VÝSKYTU ČÁPA ČERNÉHO V NAŠEM REGIONU.
Tyto informace slouží pro celostátní sčítání které zpracovává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
Prosíme všechny milovníky přírody i náhodné pozorovatele o spolupráci. Uvítáme každou informaci.
Důležité je pečlivé určeni lokality výskytu, nebo případné hnízdění.
KONTAKT: Jiří Růžička 602 46 16 16, Poštovní schránka Kina (na obálku čsop)
SČÍTÁNÍ BUDE UKONČENO 20. ZÁŘÍ 2004
VÝSLEDKY ZVEŘEJNÍME VE VÝVĚSCE ČSOP VELEŠÍN

Všem spolupracovníkům předem děkuji.
J.R.


Jak ohlásit požár ???

Není to tak dávno co v našem městě vyšlehly plameny v zemědělském areálu ve Velešíně. Oheň zde zachvátil sklad slámy a nedaleko odstavený "kombajn". Požár se podařilo úspěšně uhasit po několika hodinách namáhavé práce hasičských sborů, kdy již nemohlo být zabráněno velké škodě na majetku.

Škoda však nemusela býti taková, jestliže by někteří lidé ovládali základní povinnosti ohlašování požáru. Ceníme si sice toho, že jsou občané v našem městě aktivní a při zpozorování požáru neprodleně informují hasiče. Co je nám to však platné, když při nahlašování informací operačnímu důstojníkovi požární linky špatně postupují a tím se jejich ohlášení stává nevěrohodné a hasiči nevyjíždí. Lidé se pak marně diví, proč se nepodařilo uhasit plameny včas a my jim opět vysvětlujeme, že příčinou je špatné ohlášení požáru. Známe přece všichni i další případy, kdy zejména děti volají na tyto bezplatné telefonní linky jen tak pro zábavu, ale ani ony si neuvědomují, kolik peněz stojí takový marný výjezd hasičského sboru.

Proto je třeba při ohlašování požáru postupovat následujícím způsobem :

1) Vytočit telefonní číslo: 150 - HASIČI

2) Nahlásit: !!! kde hoří, co hoří!!!

3) Kdo volá, z jakého telefonního čísla volá a odkud

4) Důležité je setrvat u telefonu ze kterého byl požár ohlášen, pro zpětné volání a ověření věrohodnosti operačním důstojníkem, který až poté vyhlásí výjezd požárním sborům

Dodržení těchto čtyř bodů by mělo patřit k základním znalostem každého z nás, abychom mohli být hrdí na to, že třeba takovýmto způsobem přispíváme k zajištění požární ochrany.

Za SDH Velešín zas. vel. Jan Žlunka


Poděkování

Děkujeme všem obětavým spoluobčanům, kteří nám ochotně pomohli s přemístěním našich zaparkovaných zemědělských strojů při požáru skladu slámy v areálu ZD.

Rodina Rouhova


TITUL MISTRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VELEŠÍN

Prázdniny byly pro cyklisty našeho oddílu ve znamení etapových závodů a Mistrovství republiky. Během července a srpna na ně čekaly závody v Lounech, Lišově, Dobříši a J. Hradci.

V mezinárodním etapovém "Mléčném závodě" v Lounech (16. - 18.7.) v konkurenci závodníků 6 států (Švýcarsko, Belgie, Dánsko, Německo, Polsko a Č.R.) dojel Adam Pečl na 3. místě za vítězným Dánem Meyerem a Bendou z Plzně. Z dalších našich závodníků byl Jan Petrou na 41. a Jiří Mach na 51. místě. Pečl vyhrál soutěž o nejlepšího vrchaře a přivezl si domů zelený trikot.

Na dalším 4. etapovém závodě v Lišově (23. - 25.7.) byl Pečl po 3 etapách na 2. místě 5s za vedoucím M. Nepustilem. V poslední etapě měl ale nepříjemný a nezaviněný pád a tuto etapu nedokončil. Další velešínští cyklisté: celkově 27. Petrou, 33. Smola, 34. J. Mach.

Nejúspěšnější byl etapový závod v J. Hradci.(21. - 22.8). Tam neměla jihočeská dvojice A. Pečl a M. Nepustil z Prachtic konkurenci. V každé ze tří etap odjeli spolu celému pelotonu a rozdělovali si pořadí na 1. a 2. místě. Pečl zvítězil 2x a 1x byl druhý. V celkovém pořadí zvítězil, 2. Nepustil, 11. Jan Petrou, 18. Jiří Mach. Zde v J. Hradci byla vypsána i kategorie mladších žáků. Tam bojovali Lukáš Smola na 2. místě a Jiří Petrou na 6. místě.

Vrcholem sezóny bylo Mistrovství Č.R. v Dobříši 4. - 8.8. To se skládá ze tří jednotlivých závodů - časovky jednotlivců, časovky družstev (u žáků čas. dvojic a silničního závodu s hromadným startem. Ve všech těchto závodech měl Adam Pečl šanci vystoupit na stupně vítězů, jak napovídala jeho forma v průběhu celého roku. Časovka jednotlivců 4.8. však byla ještě dost brzy po těžkém pádu z předchozího v Lišově, kdy nemohl naplno trénovat a skončil na 6. místě. (Jiří Mach 23., Jan Petrou 34.) V dalších závodech se již začal dostávat do své "fazony" a spolu s Matějem Nepustilem získali zlaté medaile a titul MISTR ČESKÉ REPUBLIKY v časovce dvojic (6.8.)

V silničním závodě 8.8. byla těžkém okruhu dvě 5 km stoupání. Oba tyto kopce zdolávali starší žáci 2x. Na 35. km odjela všem ostatním trojice Pečl, Nepustil a Benda. V té samé sestavě se ocitli na vrcholu závěrečného stoupání, kde je čekal poslední kilometr již profilově snazšího cílového úseku. Ten vyhovoval nejvíce M. Bendovi z Plzně, 2. M. Nepustil, 3. A. Pečl. Další peloton přijel do cíle rozdrobený do malých skupinek (34. Jan Petrou, 57. Jiří Mach)

Celkově je nutno hodnotit dosavadní letošní výsledky starších žáků jako velice úspěšné, určitě nejúspěšnější ze všech sezón. Zvláště získaný titul Mistra české republiky a bronzová medaile ze silničního závodu Adama Pečla, spolu s loňskou zlatou olympijskou medailí M. Staňka mají vysokou hodnotu.

V průběhu pořadí soutěže Český pohár starších žáků, kam se i všechny tyto popisované závody započítávaly, je zatím Adam Pečl na 2. místě z asi stovky doposud bodujících závodníků. Dobře rozjetou sezónu měl kadet Martin Staněk. V polovině července byl v českém poháru na 15.místě, když skončil ve dvou závodech pátý. I od něj se očekávala na vrcholu sezóny při MČR přední umístění. Na začátku přípravy na nejdůležitější závody si však zlomil obě ruce a sezónu má na delší dobu přerušenou.

Další velešínský cylkista Jan Šimek, jezdící v barvách Budvaru Tábor, získal v Dobříši také titul Mistra České Republiky v časovce družstev juniorů, kde potvrdil svou příslušnost do reprezentačního týmu juniorů Č.R.

Za oddíl Cyklo Velešín - Karel Růžička


Sezona 2003/2004 (přípravka FC Velešín) - jaro

24. 4. 2004: Velešín : Český Krumlov "A", branka Řihout 1 : 6
1. 5. 2004: Velešín : Český Krumlov "B" 0 : 6
8. 5. 2004: Větřní : Velešín 1 : 0
15. 5. 2004: Velešín : Loučovice, branky: Dychtl M.(pen.), Dychtl T., Řihout 3 : 1
22. 5. 2004: Velešín : Chvalšiny, 3 : 0 (kont., hosté nepřijeli)
5. 6. 2004: Vyšší Brod : Velešín, 1 : 0 (Gono vlastní gól)

Hodnocení soutěžního ročníku 2003 - 2004

Po skončení soutěže naše mužstvo nejmladších fotbalistů skončilo v okresní soutěži přípravek na celkovém 5. místě s dosaženými 15 body a celkovým skóre 32 : 45 (5 vítězství a 9 porážek).

V jarních zápasech hráči nepodávali takové výkony jako na podzim a zvítězili vlastně pouze v jediném utkání s Loučovicemi. Nejspolehlivější výkonnost odváděli především ti zkušenější. V "poli" Řihout a v brance se hodně snažil Dychtl M. Pochvalu si ale zaslouží i všichni ti, kteří v soutěžních utkáních nastoupili.

Asi nejlepší, i když ne vítězné utkání, sehráli naši hráči ve Větřní, nepovedená byla tři - obě s krumlovským Slavojem a v Kaplici.

V odvetách se stejnými soupeři z podzimu nastupovali za FC Velešín tito hráči:
Biňovský, Dychtl T., Dychtl M., Gono, Kejšar, Kováč K., Kováč F., Kroneisl, Lefan, Poláček, Rozkošný, Rychnavský, Řihout, Švec, Talian, Trummer, Váňa.

Z věkových důvodů končí v této kategorii hned 7 hráčů - Dychtl T., Dychtl M., Kroneisl, Gono, Kováč K., Řihout a Trummer. Téměř všichni přechází do družstva žáků, ale bratři Dychtlovi se stěhují a v našich dresech je v nejbližší době neuvidíme. Proto jim, ale i ostatním, přejeme hodně sportovních úspěchů.

Příští rok bude pravděpodobně výsledkově nelichotivý, ale všichni doufáme, že hráči, kteří budou v zápasech nastupovat, si své body a góly na hřišti vybojují.

Zvláštní poděkování patří všem rodičům, kteří pomáhali oddílu kopané s dopravou malých fotbalistů k zápasům na hřištích soupeřů - manželé Švecovi, p. Trummer st., p. Rychnavský aj.

Snad jen větší podporu diváků při svých domácích zápasech (rodičů hrajících si dětí, ale i ostatních) by si tito benjamínci zasloužili.

Velešín, 5. srpen 2004
Mgr. Roman Rozkošný, trenér


Orientální tance - podzim 2004

Upozorňuji všechny zájemkyně o pokračovací lekce orientálních tanců, že 1. lekce je 11. září (sobota) opět od 10.00 a 11.30 hodin (dle domluvy).

Pokud mají zájem začátečníci, pro ty je 1. seznamovací lekce také v sobotu 11. září od 13.00 hodin. Vše Vám bude vysvětleno na místě a lektorky Vám předvedou i malé ukázky.

HR-KIC


Upozornění - Kurz společenského tance v roce 2005

Upozorňuji všechny zájemce o taneční, že nový kurz bude zahájen v lednu 2005. Přihlášky přijímám od června do konce listopadu 2004 v kanceláři v kině nebo na tel. čísle 380 331 003. Kurz povedou opět manželé Máčovi z Českého Krumlova. Cena kursovného bude včas upřesněna podle zájmu.

Hana Růžičková, ředitelka KIC


Poděkování

Děkuji hodným lidem za vrácení dětského odstrkovadla.

L.Š.


KINO VELEŠÍN

PROGRAM KINA VELEŠÍN NA MĚSÍC ZÁŘÍ

Připravujeme na říjen :
SCOOBY-DOO 2 - Nespoutané příšery, Torque: Ohnivá kola, Král Artuš, Zloděj životů, U nás na farmě, Tajemné okno, Věčný svit neposkvrněné mysli, Shrek2, Ohnivý oceán, Non plus ultra, SPIDER - MAN 2, Můj soused zabiják 2, Cokoli, RRR !


Kulturní program na měsíc září

Velešínská pouť
Zveme vás na bohatý kulturní program, který pořádá Kulturní a informační centrum města Velešín společně s občanským sdružením 2/4 a agenturou Luboše Hrdličky.

Sobota 4.9.2004
18.00 hodin - Léto pod věží
tradičně na zahradě vinárny Zlatá růže (u Švarců)
Vstupné: 70,- Kč

Vystoupí folkové a country skupiny:
EAGLES & HORSES z Pardubic
(s touto skupinou zpívá Veronika Zaňková - jedna z deseti finalistů Česko hledá Superstar)
Pouta z Pardubic
Fontanela

20.00 hodin - Bar Jakub - MWC
RVA
DOD
Freejazz,
Hipcore,
DJS
20.00 hodin - Hospoda u Layrerů - Marty HallBlues
20.00 hodin - Videoklub 23 - Tabasco
Fiesta
Rock,
Rock

Po zaplacení vstupného 50,- Kč na jednom z těchto 3 míst máte vstup po prokázání razítkem na další 2 akce zdarma. Program není závazný, bude upřesněn na plakátech.

Neděle 5.9.2004
Veškerý program se bude odehrávat za radnicí pod kaštanem a na náměstí u bývalé požární zbrojnice

9.00 - 13.00 - historické stánky, divadélko a souboje
10.00 - 12.00 - Jihočeští rodáci - dechovka pod kaštanem
14.00 - 16.00 - pití a občerstvení zajištěno
13.00 - 14.00 - Víťa Marčík - Sněhurka a sedm trpaslíků - divadlo pro malé i velké

Srdečně vás všechny zvou organizátoři. Přejeme vám příjemnou zábavu a pěkné počasí!

Dětem na uvítání nového školního roku.

Úterý 14.9.2004
Duo Fernando - klauni Andulín & Ferdulín
Od 18.00 hodin v sále Kina ve Velešíně
Známé duo klaunů, kteří vám předvedou špičkové světové iluze a triky, nad kterými vám zůstane rozum stát.
Program je určen pro děti předškolního věku a 1. stupně ZŠ, ale samozřejmě i pro dospěláky, kteří mají rádi kouzla a čáry.

Vstupné: 50,- Kč

Sobota 11.9.2004
10.00 a 11.30 hodin v zasedací místnosti v budově kina ve Velešíně - hlavní vchod
Pokračovací kurzy Orientálních tanců. 13.00 hodin - Zápis do kurzu pro začátečníky

Úterý 21.9.2004
Promítání o Velešíně od 18.00 a 20.00 hodin
Téma: Řeka Malše, Tentokrát i nové fotografie. Zájemci si mohou zakoupit videokazetu "Malše skrytá krása na hranici", cena 295,- Kč.

Připravujeme na říjen: 26. října 2004 od 19.00 hodin v sále kina Velešín

Karel Šíp a Josef Náhlovský v pořadu "Sanatorium"

Předprodej vstupenek bude zahájen od 1. října, vstupné: důchodci 200,- Kč, ostatní 250,- Kč

Na všechny akce můžete využívat předprodej vždy 1 hodinu před promítáním nebo na tel. čísle 380 331 003 (i záznamník) nebo na e-mailu: kino.velesin@tiscali.cz


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0