ARCHIV 2003 1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ

září
2003


LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO !?

Léto a s ním Léto a s ním prázdniny jsou pomalu u konce. Pro někoho končí nejkrásnější chvíle v roce, řada lidí trávila s rodinou příjemné dny na společné dovolené, pro někoho znamenaly větší pracovní vypětí, pro některé zase dny zčernaly smutnými událostmi. Bohužel - takový je život: někdy radost, jindy smutek.

A co „muži“ na radnici? Musím konstatovat, že je to podobné. Na jedné straně radost, že se „něco“ podařilo: dokončují se dvě veliké akce, kanalizace a čistírna odpadních vod v Chodči, kanalizace a úprava komunikací na Nádraží, základní škola na hlavním pavilonu bude mít konečně sedlovou střechu, u konce je rekonstrukce teplovodů na Sídlišti, konečně bude opravena hráz rybníku „Layrerák“, úspěšně proběhla kolaudace akce „intenzifikace ČOV Velešín“, usilovně se pracuje na zahájení výstavby 20 nových bytů, do otevření parku J. V. Kamarýta zbývá osázet jej vhodnou zelení, v plném proudu se připravují podklady na výkup pozemků pro koupaliště, do konce roku chceme zastřešit hasičskou zbrojnici atd. Moc potěší i úspěchy našich občanů - podnikatelů, zejména otevření dvou nových provozů firmy NAVEL s.r.o. a OKOV s.r.o. v Nové ulici, ale také snahy občanů po zvelebení svých bytů a domů a samozřejmě výstavba nových rodinných domů. To jsou věci, které se daří a máme z nich radost. Na straně druhé však - velice mírně řečeno - zamrzí vandalské činy našich mladých spoluobčanů: vytrhání laviček a stolů v parku, ničení dopravních značek, veřejného osvětlení, plotů. Nápor vandalů nevydržely ani turistické mapy na náměstí a dokonce ani dveře radnice. I majitelé čtyřnohých kamarádů si pořád neuvědomují, co může způsobit volně pobíhající pes na zdraví ostatních, a o psích exkrementech zejména na Sídlišti, kde si hrají děti a lidé chodí na procházky, ani nemluvě. Také démon jménem ALKOHOL si vybral krutou daň: napadení policisty s vážným zraněním a - co je nejhorší - vzal život našemu mladému občanovi.

A proto vás, spoluobčané, prosím: omezme malicherné spory a společně řešme tyto velké společenské neduhy. Určitě se nám všem bude žít lépe.

jk


KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA VELEŠÍN

Zastupitelstvo města na svém jednání v červnu rozhodlo o tom, že k 1. 9. 2003 vznikne příspěvková organizace, která nahradí dosavadní odbor kultury, sportu a mládeže MěÚ. Komise pro výběr vedoucího organizace vybírala ze třech kandidátů, kteří splnili zadávací podmínky. Na jednání rady města byl potvrzen výsledek komise a ředitelkou organizace byla jmenována Hana Růžičková. Příspěvková organizace, jejíž zřizovatelem je město Velešín, se zřizuje za účelem zajištění komplexních služeb kulturního a společenského vyžití občanů a návštěvníků města. Ve spolupráci s kulturními, společenskými, sportovními spolky, kluby a sdruženími bude zabezpečovat úkoly na 4 úsecích: kultury, sportu a volného času mládeže, informačním a organizačním. Finanční příspěvek od města může doplnit svou vlastní hospodářskou činností např. pronájmem nebytových prostor (kina), vydáváním periodik a zveřejněním reklam, organizováním prodejních výstav, galérií, tanečních kurzů apod.

Přejeme paní Růžičkové mnoho úspěchů, elánu a hodně ochotných spolupracovníků.

jk


UPOZORNĚNÍ PODNIKATELŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM

Na internetových stránkách města Velešína (www.velesin.cz) je možnost zdarma zveřejnit adresy, telefony, popř. nabízené služby a kapacity. Vyzýváme všechny podnikatele, kteří mají zájem prezentovat vlastní firmu a činnost v tomto moderním mediu, aby potřebné informace dodali na MěÚ p. Hovorkové.

MěÚ


NÁSTAVBY NAD PANELOVÝMI DOMY Č.P. 376 - 379

V současné době jsou připravovány podklady pro založení Stavebního bytového družstva Velešín, čímž je podmíněno uvolnění státní dotace ve výši 6.580 tis. Kč, nutné k zahájení stavebních prací na uvedené akci.

Předpokládaný termín zahájení stavby je říjen letošního roku a dokončení za 9 měsíců, tj. červenec 2004.

Dne 24. 7. 2003 se uskutečnila schůzka zájemců o byty v nástavbách, na které bylo dohodnuto, že předsedou družstva bude pan ing. Milan Prokeš. Na příští schůzce (termín bude zájemcům včas oznámen) za účasti notáře bude družstvo založeno a zájemci se stanou členy Stavebního bytového družstva Velešín.

K dnešnímu dni je z 20 nabízených bytů obsazeno 11 bytů.

Zbývajících 9 bytů o velikosti 3+0 (60 - 77 m2) je k dispozici dalším zájemcům. Případné dotazy zodpoví Karel Krejčí, tel. 380 331 761.

K. K.


PÉČE O NALEZENÉ JEŽKY

Ježci kojenci:
Nikdy neodebírejte mláďata, která ještě vodí samice. Nejvhodnější je přikrmovat celou rodinu venku. Zvýší se tím naděje, že se podaří dosáhnout včas potřebné váhy, kterou potřebují na přezimování venku. Nejvhodnější je potrava uvedená u ježků 250 gr. váhy. Mohou to být ale i netučné a nekořeněné zbytky jídla. Ne mléko! Jsou ovšem případy, že matka uhyne. Tito osiřelí ježci často váží 30 - 50 gr., ale i tak je možno se pokusit o jejich záchranu. Je to práce časově náročná, mláďata se musí krmit každé tři hodiny a to i v noci. Musí být hlavně v teple.

Krmení:
Dětská instantní mléčná rýžová kaše Milupa, nebo Ballú, která se koupí v každé lékárně. Upravuje se podle návodu, jen se musí více naředit, aby se dostala do kapátka, nebo stříkačky. K ředění je nejlépe použít slabý fenyklový čaj, mírně přislazený medem. Takto se mláďata krmí do váhy 100 gr. Tato kaše se podává dál, ale již bezmléčná a rozmixuje se do ní kousek masa z kočičí konzervy, např. Whiskas nebo podobné.

Ježek

Příjem mláděte:
Při normálním podzimním počasí se ježci přijímají do péče počátkem října. Rozhodující je váha.
Říjen: v první polovině se přijímají ježci do váhy 200 gr. V druhé polovině do 350gr.
Listopad: od váhy 350 gr. V tomto měsíci v přírodě váhu, která by mu stačila k přežití (650 - 700 gr.) již z časových důvodů a nedostatku potravy, nezíská.

Ošetření mláděte:
Ježka, kterého přinesete domů důkladně prohlédněte. Použijte rukavice. Zjistíte-li zevní poranění, ošetřete běžným způsobem. Pokud má klíšťata, odstraňte je pinsetou. Téměř všichni ježci mají blechy. Odblešení není nijak náročné a je zbytečné mít z nich obavy.

Velmi malé ježky, nebo ty, kteří jsou ve špatném tělesném stavu, nestříkejte! Podržte je nad nádobou s vodou a kartáčujte. Nenamáčejte je! Postříkáme Arpalitem 1% nejdříve břicho (rukou chráníme ježkovi hlavu a oči), jakmile se svine, ošetříme hřbet. Nyní jsou k dostání i jiné přípravky (Frontline).

Ježek se váží jednou týdně, protože to je základní ukazatel jeho zdravotního stavu. Měl by přibývat 50 - 70 gr. týdně. Po zvážení nechte ježka proběhnout a přesvědčte se zrakem, nemá-li potíže s chůzí. Důvodem mohou být přerostlé drápky.

Důležité upozornění! : Každý ježek, který je přijmut do domácí péče musí být ošetřen veterinárním lékařem, který mu dá lék proti vnitřním parazitům. Je to nutné pro jeho úspěšné přezimovaní.

Ubytování:
Ježčí ubytovací prostor se musí skládat ze dvou částí: výběhu a v něm umístěné kryté ložnice. Mláďata do 300 gr. potřebují teplotu, měřeno u země 19°C, těžším ježkům stačí 15°C. Ježek je samotářské zvíře, potřebuje samostatný prostor. Tím nedochází ke stresovým situacím.

Ježek

Potrava:
Ježek je hmyzožravec. V jeho jídelníčku musí převládat masitá potrava. V zajetí se však nekrmí žížalami nebo šneky, obsahují často zárodky vnitřních parazitů. Tak jako při ubytování, tak i při podávání potravy rozhoduje váha ježka.

POZOR! Na městském úřadu jsou příručky s podrobnými informacemi o zacházení s ježky. Pro milovníky internetu jsou na www.csop.cz podtitulek infoservis.

Všem „záchranářům“ přeji mnoho úspěchů v chovu.

Za ČSOP Velešín
Jirka Růžička


INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ VE VELEŠÍNĚ

Společnost IPEX a. s., primární poskytovatel internetové konektivity na českém trhu, Vám do 30. září přináší možnost připojení do celosvětové sítě Internet za výhodných cenových podmínek. Připojení je řešeno populární bezdrátovou technologií Wi-Fi, která si získala značnou oblibu mezi uživateli zejména díky široké dostupnosti, nízkým pořizovacím i provozním nákladům a jednoduché instalaci i obsluze.
Pro Vaše připojení jsou nabízeny tyto tarify :

Free Wi-Fi: vychází z myšlenky "Připoj se a surfuj". Tato varianta neobsahuje instalaci ani mikrovlnné zařízení. Vše je ponecháno výhradně na volbě zákazníka.

jednorázový zřizovací poplatek Kč 1000,-

linka 64 kbps data neomezeno 490,- měsíčně
linka 256 kbps data neomezeno   1390,- měsíčně

Hardware potřebný pro připojení můžete zakoupit individuálně, nebo můžete použít Vaše stávající vybavení (máte-li jej k dispozici). Vámi použité technologie musí být homologovány pro provoz v ČR a splňovat standard IEEE 802.11b (ev. 802.11g).

Pro Vás, kteří se nechcete sháněním hardwaru zatěžovat, nabízíme 3 možné balíčky hardwarového vybavení :

  1. Budu mít připojen jeden počítač a vzdálenost počítač anténa nebude větší než 15 metrů. Balíček obsahuje: anténu, propojovací kabel, PCI kartu do Vašeho PC. Cena balíčku ...... Kč 3000,-
  2. Budu mít připojen jeden počítač a vzdálenost počítač anténa bude větší než 15 metrů. Balíček obsahuje: anténu, "ethernet to wireless bridge", UTP kabel. Cena balíčku ...... Kč 5000,-
  3. Budu mít připojenou síť počítačů. Balíček obsahuje: anténu, "ethernet to wireless bridge", UTP kabel, router. Cena balíčku ...... Kč 8000,-

Další informace o nabízených službách můžete získat na http://www.ipex.cz/velesin, mailem na pavel.hajny@ipex.cz nebo telefonicky na +420 777 771 745


PIVNÍ BĚH VELEŠÍNEM (aneb sportem ku zdraví...) - 26. července 2003

9:00 - 

Sraz soutěžních dvojic nultého ročníku pivního běhu Velešínem. Pravidla byla jasná: za co nejkratší čas uběhnout vzdálenost Koňka - fontánka u křižovatky na Svatý Jan a zpět a cestou si nechat potvrdit vypití celkem šesti piv v pěti různých občerstvovacích zařízeních: na Koňce, Na hřišti, u Jakuba, ve Zlaté podkově, na Spartě a ještě jednou na Koňce (pro dámy piva malého, popř. 2 dcl. vína). Na startu se sešlo 9 dvojic pivních běžců: Blonďáci, Pitlácy, Tornáda, Uvidíme, Los numeros unos, Rychnov, Alkáči, Hardcore a Idioti.

10:00 - 

První odvážlivci vybíhají zchladit svá těla k nejbližší občerstvovací stanici; další v pořadí vybíhají po deseti a pak již po pěti minutách. Začíná být horko.

 
Dvojice Los numero unos, která se umístila na druhém místě
 
12:20 - 

Poslední dvojice dobíhá do cíle. Nejrychlejšími se stávají běžci se jménem „Uvidíme“, kteří dosahují času 38 minut 51 sekund. Po slavnostním vyhlášení výsledků a předání diplomů a cen začíná volná zábava s reprodukovanou hudbou na přání zúčastněných. Do večera jsou všechny ceny vypité. Je veselo.

J.P.


VELEŠÍNSKÁ POUŤ 5. - 7. 9. 2003

5.9. PÁ20:00 Bar Jakub Bluesový večer s Fontanelou
host: John Slim Blues Band
vstupné: 40 Kč
6.9. SO14:00
15:00
za radnicí pod kaštanem

17:00 Zlatá růže

 

 

 
20:00 Video Club 23

Dětské divadelní vystoupení
Divadlo pro dospělé

 
Folkový festival „Léto pod věží“
Vystoupí: Poupata (Pardubice)
Ginevra (Příbram)
Monogram (Praha)
J. Smrž
Fontanela (Velešín)

Mediterian (Plzeň)
Cauliflowers (ČB)
Dance or die (rocková diskoška)

 
vstupné dobrovolné

 

 
vstupné: 70 Kč,
děti do 12 let zdarma

 

 
vstupné: 40 Kč

7.9. NE 8:00 Chrám sv. Václava

 
8:00 Tradiční místo nad sídlištěm

10:00 - 16:30 za radnicí pod kaštanem

Slavnostní bohoslužba
W. A. Mozart Messe C dur „Spatzen“

Pouťové atrakce, stánky

Dechovka pod kaštanem
Posezení a občerstvení venku
hrají: Jihočeští rodáci

vstupné: zdarma


SPORTSEZNAMKA - TENISOVÝ KLUB LTC VELEŠÍN

Myslela jsem si, že velešínský tenisový klub není třeba představovat. Udivení jednoho Velešáka, že za fotbalovým hřištěm „to nekončí“, ale že jsou tam ještě tenisové kurty, mě však přesvědčilo, že i tenis má ve Sportseznamce své místo.

Velešínský tenis oslavil v roce 2001 čtyřicet let od svého vzniku. Založila ho v roce 1961 skupina osmi tenisových nadšenců. Kromě nich však nikdo nevěřil, že se tenis ve Velešíně uchytí. Byl tehdy hodnocen negativně a považován za buržoazní sport. Mezi zakladateli byl také pan Miroslav Tomeček, který již v roce založení otevřel první tenisovou školu. Za jeho 40leté působení v roli hlavního trenéra vychoval několik stovek tenisových žáčků. Za svou celoživotní práci obdržel v roce 2001 čestné občanství Města Velešín.

Tenisová škola ještě s panem Tomečkem

Největší rozkvět zažil velešínský tenis v letech 1976-1985. Oddíl měl v té době přes sto členů. Až do roku 1988 měl oddíl vždy 3 až 4 členy v první desítce na krajském žebříčku. Nejlepší z hráčů hráli ligový tenis.

V současnosti má klub přibližně 70 členů, z toho asi 30 dospělých a 40 dětí. V letech 1998 až 2000 proběhla přestavba dosavadních kabin na klubovnu s terasou, šatny se sprchou a sociálním zařízením. Na velešínských kurtech se pořádají i celostátní tenisové turnaje - letos proběhl celostátní turnaj dorostu. Schází se zde také bývalí ligoví hráči a přátelé tenisu na turnaji „veteránů“.

Každý rok na jaře se konají pravidelné nábory dětí do tenisové školy; příští nábor se uskuteční v dubnu 2004. Tenisové kurty je také možné si pronajmout, cena za pronájem kurtu činí 80 Kč za hodinu. Cena za pronájem celého areálu tenisových kurtů s možností grilování je dohodou.

Přijďte si zahrát, těšíme se na vás !

za LTC Velešín
Ing. Jana Poloková (Šrámková)

 Předseda: Bohumil Slípka tel. na kurty: 723 120 859
 Místopředseda: Ing. Jaroslav Švec 
 Šéftrenér: Vladimír Mikeš tel.: 603 530 247
 Jednatel: Mgr. Miroslav Codl 
 Ekonom: Ing. Milan Šimánek 
 Člen: Jiří Langer 


  Vítězka MISS FITNESS Rakouska - Renata Ticháčková
ÚSPĚCHY „VELEŠÍNSKÝCH“ VE SVĚTĚ

Renata Ticháčková se zúčastnila mezinárodního MISS FITNESS Rakouska, ve kterém zvítězila a umístila se na prvním místě.


SPORTOVCI POZOR !

Možná jste už zaregistrovali, že město Velešín má své internetové stránky. Kromě toho, že se zde dozvíte plno zajímavostí o našem městě, naleznete zde i odkaz na sportovní rubriku. Bohužel se toho pod touto ikonou zatím moc neskrývá, ale doufám, že se brzy tato položka internetových stránek Velešína zaplní. Záleží teď na Vás, ať už jednotlivcích nebo celých sportovních organizacích, zda chceme mít informace o našich oblíbených sportech i v elektronické podobě.

Cesta k tomu, aby jste mohli představit svůj sportovní oddíl na internetu není nijak složitá. Stačí mě kontaktovat buď na tel.: 723 736 839 nebo na e-mailu: eiffelovka@seznam.cz a zbytek už určitě půjde jak po másle. Někomu se může tento způsob prezentace sportu zdát zbytečný, ale možná právě touto cestou si k vašemu sportovnímu oddílu najdou cestu noví členové a zájemci o daný sport.

Začíná nový školní rok a plno dětí (ale i těch odrostlejších) bude jistě hledat nějakou zábavu pro svůj volný čas. Sportovních oddílů je ve Velešíně poměrně dost a věřím, že mají co nabídnout. Bohužel se rodiče často musí složitě pídit po tom, kdy a kde jsou tréninky a na koho se mají obrátit, pokud chtějí svou ratolest někam přihlásit. Internetové stránky by jim měli být v tomto směru nápomocny.

Takže se těším na spolupráci a všem sportovcům, žákům, studentům, učitelům, pánům profesorům, ale i rodičům přeji pohodový nový školní rok.

Mgr. Hana Ondřichová


KINO NA ZÁŘÍ 2003


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_velzpr0903.htm on line 422

Program na říjen 2003 :
Policajt, Pinoccio, Charlieho andílci - Na plný pecky, Hodiny, Kočky a psi, Fanfán Tulipán, Lovec démonů, Jak se budí princezny, Adaptace, Letuška 1. třídy, Pohádky tisíce a jedné noci, Terminátor 3 - Vzpoura strojů, Mexická jízda, Princezna ze mlejna 2, Taxi.

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0