ARCHIV 2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


září
 2001


ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Skončily prázdniny, čas odpočinku dětí od učení, čas odpočinku pedagogů, čas uspěchané práce na obnově školy, aby byla škola lepší, čas kdy děti i učitelé čerpají sílu do dalších deseti měsíců, kdy se budou "střetávat". Skončila doba bezstarostnosti, začne opět všední čas.

Vítáme všechny děti, které 3. září nastoupily do školy. Zvláště vítáme nové žačky a žáky prvních tříd a přejeme jim s nástupem sílu a vytrvalost vstřebávat vědomosti pro život po celých 9 let.

Všem rodičům připomínáme, že nastala doba zvýšené péče o své děti v pomoci jim překonávat školní stresy, pomáhat jim v jejich náročné práci pro jejich život.
Učitelskému sboru a pracovníkům školy přejeme radost z práce, trpělivost s dětmi a pracovní pohodu..

ing. Josef Valach
starosta města


OPUSTIL NÁS DOBRÝ ČLOVĚK

Opustí-li nás drahý, blízký přítel, je to vždy smutná skutečnost, která nám zakalí oči, rozechvěje srdce a rozesmutní naše nitro. Vybaví se nám vzpomínky na události s ním spojené. Zamýšlíme se nad smyslem života - proč žijeme a jak žijeme, co nás čeká, až my opustíme navždy své blízké a přátele.

Vyslechli jsme smutnou zprávu, že 13. srpna zemřel pan Dalibor Janák, který byl již delší dobu nemocen. Jeho utrpení v nemoci bylo velké pro něj i pro rodinu. Přesto snášel svoji bolest statečně až do samého konce.

Přesto snášel svoji bolest statečně až do samého konce. Pan Dalibor Janák se narodil před 55 lety v Českém Krumlově. Do Velešína se přišel vyučit a studovat ihned po ukončení základní školy. Velešínu zůstal věrný. Pracoval v Jihostroji až do roku 1990, kdy byl uvolněn pro výkon funkce na radnici po volbách do městského zastupitelstva. V roce 1990 po volbách odvážně vstoupil na pracovní cestu úplně odlišnou od své profese - na cestu nově se tvořící, na cestu služby pro spoluobčany, po které kráčel se ctí ve funkci zástupce starosty až do posledních chvil, kdy mohl pracovat. Že funkci vykonával dobře, svědčí nejen vysoký počet volebních hlasů ve volbách do zastupitelstva, ale hlavně to, že do úřednické práce vkládal prvky lidského přístupu k řešení problémů.

Pan Janák odešel mlád, ale zanechal za sebou velké dílo člověka pro rodinu, neboť byl starostlivým a vzorným manželem, starostlivým a vzorným otcem svým dvěma dětem a byl vzorem i pro děti z oddílu Ligy lesní moudrosti, který založil v roce 1991 a který vedl až do doby, kdy mu to nemoc znemožnila. Byl pro děti velký kamarád, učil je milovat přírodu, uznávat, že náš život má i duchovní dimenzi. Učil děti zodpovědnosti za sebe, za své činy.

Zanechal za sebou velké dílo také pro přírodu, kterou měl nesmírně rád, se kterou velmi cítil a se kterou žil. Byl aktivním zakladatelem místní organizace Českého svazu ochránců přírody. Měl také mnoho jiných zálib - řezbářství, malování, rád se toulal přírodou. Pan Dalibor Janák jistě odpustil každému, kdo mu kdy ublížil. Odpusťme i my jemu jeho drobné lidské slabosti.

Pan Dalibor Janák není již fyzicky s námi, ale je v každém z nás tím, co nám svým životem dal. Říkával, že každý je nahraditelný, ale my víme, že nám bude hodně chybět. Buď čest jeho památce.

starosta města
ing. Josef Valach


ROZHOVOR

Dalda - Dalibor - pan Janák, ale také Rudý Bobr a Tagajutah.
To jsou jména, pod kterými Tě zná kde kdo. Každé jméno má sice jiný význam, ale vždy je spojeno s láskou k přírodě a s ochotou, cokoli pro ní udělat.
Tak Tě znám já a taková spousta lidí, že by na jejich seznam musela být zvláštní příloha. To, že si nenecháváš svoje znalosti a zkušenosti o přírodě jen pro sebe, je vidět na dlouhé řadě lidí několika generací, kteří propadli stejnému kouzlu jako ty.
Tvůj velký vzor Ernest Thompson Seton kdysi napsal: "Protože jsem poznal trýzeň žízně, chtěl bych vyhloubit studnu, z které by mohli pít i jiní". Myslím si, a určitě nejen já, že ty jsi dal možnost napít se, všem, kteří měli žízeň. Spolu s dalšími nadšenci jsi prošlapal spoustu stezek, po kterých už vždycky někdo půjde. Třináctého dne Rudého měsíce jsi začal prošlapávat tu nejdelší stezku a hloubit tu nejhlubší studnu.
Držíme Ti palce. Pokaždé, až si budu zapalovat dýmku (to jsem se naučil taky od Tebe), pošlu Ti tam nahoru k modré obloze kouřový signál, co je tady nového.

Za všechny kamarády
Jirka R.


... ODEŠEL JSI, DOBRÝ ČLOVĚČE ...

Smutná zpráva mě zastihla jen několik málo hodin po příjezdu z dovolené. Najednou jako by i příroda pocítila velikou ztrátu, čas jako by se zastavil a v mé hlavě se začaly vynořovat vzpomínky na pana Dalibora Janáka - jako osobnost, na Daldu - jako kamaráda, velikého ochránce přírody, jako kolegu v zaměstnání a v neposlední řadě i jako náčelníka velešínského indiánského kmene Otyókwa. Měla jsem možnost poznat Daldu z více stránek jeho bohatého, ale krátkého života a děkuji za to. Znala jsem ho už od svého dětství z vyprávění a fotek mých rodičů.

Byl neúnavný dříč, který snad nikdy neodpočíval. Když zrovna nedělal něco pro ochranáře, tak psal do Velešínského zpravodaje nebo tvořil pro indiánský občasník "Drn", chodíval na dlouhé procházky se svým čtyřnohým kamarádem, maloval nádherné obrázky, věnoval se malým indiánům a byl jejich velkým vzorem, plánoval na léto indiánské prázdniny, byl velice sečtělý a vnímavý. Pro každého si našel vlídné slovo, s chválou nešetřil. Byl prostě lidský.

Miloval přírodu a jako jeden z mála lidí jí rozuměl. Jako kluk přečetl určitě všechny "indiánky", které mu přišli pod ruce. Možná toužil se jednou podívat do Ameriky. Obdivoval indiánskou kulturu, hlavně aztéckou. Měl veliké chlapecké sny, které dokázal, na rozdíl od jiných, proměnit ve skutečnost i v pozdějším věku. Když mě v roce 1991 přemlouval, abych vstoupila do Ligy lesní moudrosti a byla tak jeho zakládající členkou, mluvil o tom s takovým nadšením, že jsem nemohla říci ne. Stala se ze mne tedy indiánka a opravdu jsem netušila, jaká zažiji velká dobrodružství, která se mi vryjí do paměti. Díky náčelníku Tagajutahovi se i mně splnil dávný sen - žít v opravdovém tee-pee, žít někoho jiného. Možná, že plno lidí nechápalo, co vede pana Janáka k tomu, že si ve svém věku hraje jako malý kluk, běhá po lese jen v bederní roušce, tancuje u ohně a bubnuje. Ten, kdo to nezažil, neochutnal tu svobodu a volnost, to nemůže pochopit. Mrzí mě, že jsem jako indiánka vydržela být jen jeden rok. Mé zdvojené mateřské povinnosti mi nedovolily trávil léto co léto na našem velkém letním táboře, ale pokaždé jsem i s dětmi a s mými rodiči přijeli jako "bledé tváře" s nějakým tím proviantem na kratičkou návštěvu.

Zavedla jsem na tábor před několika lety i naše společné kolegyně z práce. Do té doby možná asi netušily, že jejich spolupracovník žije dva, tak úplně rozdílné životy. věřím, že od této naší společné návštěvy na indiánském táboře, si byly s panem Janákem daleko bližší. Pochopily jeho víru a poznaly, že v přírodě může člověk hledat nejen klid, mír, pohodu, ale i sám sebe.

Milý Daldo, náčelníku Tagajutahu, každé postavení tee-pee, které uvidím, modré blankytné nebe nad hlavou či jasná noční obloha plná zářících hvězd, obyčejné luční kvítí nebo stébla trávy, která jsi nás učil poznávat, jako i plápolající oheň, který jsi uctíval, mi Tě vždy budou připomínat. S modrou oblohou, náčelníku ! Sbohem, Daldo !

Lenka Maršánová


ZUŠ VELEŠÍN VÍTÁ DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Mezi velešínské školy patří také Základní umělecká škola Velešín, která má dlouholetou tradici. Byla založena v roce 1959 jako pobočka Základní hudební školy v Kaplici s 22 žáky. Od té doby prošla škola mnohými proměnami. V roce 1991 se oddělila od kmenové ZUŠ Kaplice a stala se samostatnou školou a poté v roce 1995 získala právní subjektivitu.

V nastávajícím školním roce 2001/2002 ji bude navštěvovat okolo 145 žáků. Tento počet dětí není jistě zanedbatelný stejně jako činnost a působení školy.

Naše škola poskytuje vzdělání v oboru hudebním a výtvarném.
V hudebním oboru se vyučuje:
hře na houslepod vedenímEdity Valentové
hře na violoncellopod vedenímRadky Hájkové
hře na kytarupod vedenímJiřího Fryče
hře na klavírpod vedenímMarie Maňhalové, Mgr. M.Valentové
hře na akordeonpod vedenímMarie Křenové
hře na příčnou flétnupod vedenímEvy Kordíkové
hře na zobcovou flétnu, klarinet a saxofonpod vedenímPetra Špatného
hudební naukapod vedenímEdity Valentové
přípravná hudební výchovapod vedenímMgr. M. Valentové

Ve výtvarném oboru se pod vedením Mgr. Ivy Opekarové vyučuje kresba, malba, grafika, modelování, dekorativní činnosti a dějiny umění.

Škola připravuje žáky k přijímacím zkouškám na konzervatoř, střední a vysoké školy s hudebním a výtvarným zaměřením. Organizuje a účastní se mnoha zajímavých akcí, žákovských koncertů,výstav, soutěží, výchovných koncertů pro MŠ a ZŠ Velešín, exkurzí. Čas dětí je zde kvalitně vyplněn, jejich osobnost je zde obohacována, rozvíjí se a mnohdy nacházejí svou životní dráhu. Velmi důležitý je též terapeutický aspekt umělecké výchovy, působící preventivně proti nežádoucímu chování dětí a mládeže (drogy, asociální chování.....).

Nahlédněme nyní do činnosti školy v loňském školním roce.
Hudební obor pořádal každý měsíc žákovská vystoupení, vánoční koncert, výchovné koncerty pro mateřské školy a základní školu, závěrečný a absolventský koncert a koncert ke Dni evropské hudby ve spolupráci s Chrámovým sborem Mgr. Marie Peškové. Naše škola se stala organizátorem okresního kola Národní soutěže ZUŠ v komorní hře. V tomto kole získala 2 první místa a 2 druhá místa. Účastnili jsme se také soutěže Zlivská kytara.

Připravili jsme též krátký program ke Dni matek a k vernisáži výtvarného oboru. Výtvarný obor provedl malování na venkovních stěnách restaurace"Na Spartě",uvedl vánoční výstavu, závěrečnou výstavu v malé tělocvičně základní školy a absolventskou výstavu jako součást absolventského koncertu. VO obsadil 1. místo v krajské soutěži "Zvířata a rostliny kolem nás". Zhotovil Atlas zvířat - jako pomůcku pro nevidomé žáky výtvarného oboru Dejlovy konzervatoře v Praze. Namaloval dekorace k některým hudebním projektům.

V novém školním roce nás čeká naplňování nových plánů a předsevzetí, a proto do něj přejeme všem žákům, pedagogům i rodičům příjemný vstup a jeho úspěšné zvládnutí.

Mgr. Magdalena Valentová
ředitelka


STAV POSTUPU PRACÍ VE MĚSTĚ

Naposled jsme Vás informovali o situaci v pracích ke konci května ( v červnovém vydání Zpravodaje).
Jaký je stav prací dnes k 22.8.2001 ?

1. Dostavba kina
Dodavatel prací byl vybrán na základě výběrového řízení z 5 uchazečů. Staly se jím Českobudějovické pozemní stavby. Smlouva je podepsána. Cena díla komplet činí cca 21 mil. Kč. Termín dokončení prací je smluvně do konce května roku 2002.

2. Využití pozemku místo domu č. 65
V současné době je vydáno stavební povolení na vybudování chodníků po obou stranách silnice a na rozšíření silnice. Práce provede firma ZEMSTAV (chodníky) a SÚS Český Krumlov (rozšíření silnice). Práce komplikuje a zdržuje nutná pokládka nových kabelů VN a NN, do nového chodníku. Náklad na vybudování chodníků a položení nových kabelů je asi 300 tis. Kč, náklad na rozšíření silnice jde k tíži SÚS a není nám znám. Práce by měly být hotovy do konce října 2001. Další využití prostranství bylo projednáno s veřejností a schváleno Zastupitelstvem 25.6.2001. Rada schválila zadat zpracování projektové dokumentace Ateliéru Štěpán. V daném prostoru bude vybudován parčík s památníkem, parkoviště asi pro 20 aut, místo pro uložení kol cyklistů - turistů a plocha pro mobilní stánkový prodej. Realizace možná až v roce 2002. Náklad zatím není odhadnut. Musí proběhnout řízení k vydání územního rozhodnutí a stavební povolení, výběrové řízení na dodavatelskou firmu.

3. Oprava fasád na budovách Mateřské školy
Práce probíhají. ZM rozhodlo technologii oprav "zateplením", tzn., že na stávající omítku se pokládají polystyrénové desky. Řešily se tím snadnější práce, bezprašnost a částečně dojde i k zateplení. Náklad cca 550 tisíc Kč. Termín ukončení smluvně do 31.8.2001. Následně by se mělo provést dokončení opravy chodníků v areálu.

4. Rekonstrukce domu č. 19 (bývalá ZUŠ na náměstí) na 3 bytové jednotky
Výběrovým řízením určena firma p. Mikeše ze Římova. Práce probíhají, mají být ukončeny do 30.10.2001. Cena díla je cca 627 tisíc Kč.

5. Částečné zatrubnění kanalizační stavby ve Skřidlech
Rada vybrala firmu pana Judy. Práce bude provedena v roce 2001, časově po dohodě s p. Staňkem, vlastníkem pozemku. Cena díla je cca 160 tis. Kč.

6. Oprava chodníku v Sídlišti u domu č. 465 - letitý problém
Rada schválila podle nabídky (technologie a ceny) zadat práci firmě ERTL. Je podepsaná smlouva - cena díla je cca 90 tisíc Kč, termín provedení do 30.10.2001.

7. Vybudování nové elektrické přípojky a vodovodní přípojky na tenisové kurty
Zpracovává se projekt na nové vedení NN. Pak bude požádáno o stavební povolení.

8. Vybudování nové běžecké dráhy v areálu ZŠ
Po dohodě s dodavatelem speciálního povrchu má firma EKKL sportovní povrchy zpracovat návrh celkového uspořádání sportovní plochy.

9. Opatření proti radonu v MŠ 2
Měřením bylo zjištěno zvýšené množství radonu v budově MŠ 2. Byl zpracován projekt na opatření (1. fáze), zajištěna dotace a práce byly provedeny v srpnu 2001. Kontrolní měření ukáže, zda opatření byla účinná. Nebude-li dosaženo snížení radonu do meze normy, budou učiněna další opatření (nákladnější).

10. Odkanalizování části Šumavské a Budějovické ulice
Zastupitelstvo města schválilo realizaci ještě v roce 2001. Projekt je zpracován, je požádáno o vydání stavebního povolení, je vypsáno výběrové řízení na realizační firmu. Práce by měla být provedena do 30.10.2001. Náklad je cca 700 tisíc Kč.

Další přípravné práce - projektové - pro akce na rok 2002, případně rok 2003:

a) nástavba 4 bytových jednotek nad chodbu ZŠ
Projekt zpracován. Jsme připravení podat žádost o dotace (zatím byl příjem žádostí pozastaven).

b) nástavba 20 bytů na dva panelové domy města
Výběrovým řízením byla vybraná projekční firma ing. Pavelce (Č.B.). Je zpracováno dispoziční provedení nástavby (jsou již zahrnuty připomínky města). Zpracovává se projektová dokumentace k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a výběrového řízení na dodavatele stavby. Je kontaktovaná firma pro finanční poradenství ve věci - jednání se zájemci o výstavbu (nájemníky), zpracování žádosti o státní dotaci, poradenství ve věci hypotečního úvěru města pro stavbu.

c) diagnostika místních komunikací a pasportizace
Materiál je zpracován (termín byl splněn). Další krok by měl ze strany města stanovit postup oprav komunikací a chodníků. Celkový odhad nákladů na kompletní opravy (včetně "osad") činí cca 45 milionů Kč.

d) rozšíření osvětlení křižovatek u silnice E55
Firma VEEL dosud nedodala studii provedení.

e) nová kanalizace Velešín - nádraží
Je vydáno územní rozhodnutí, zpracovává se projekt pro stavební povolení, je požádáno o dotaci, půjčka 6,5 mil. Kč je vyřízena, čeká se na schválení prodeje plošné plynofikace ( 5,7 mil. Kč ) povoluje SFŽP - pro získání dostatečných finančních zdrojů.

f) kanalizace a ČOV Chodeč
zpracovává se prováděcí projekt k podání žádosti o vydání stavebního povolení, zpracovává se žádost o státní dotaci

g) koupání ve Velešíně
Rozhodnutím zastupitelstva bylo zadáno firmě Hydroprojekt zpracovat hydrogeologický průzkum, geotechnický průzkum a vyhodnocení lokality (mezi Velešínem a Chodčí). Celá akce by měla být provedena do 30.4.2002 - za cenu cca 150 tisíc Kč. Smlouva je podepsaná. V současné době probíhá měření množství vody v dané lokalitě (hydrogeologický průzkum). Zrušení I. ochranného pásma vodního díla Římov - prozatím nám nebylo oficiálně sděleno stanovisko Povodí Vltavy.

STÁLE PLATÍ ZÁKAZ KOUPÁNÍ V PŘEHRADĚ.

Závěrem:
Pro časové vytížení je přehled možná ne úplný a ne plně informující. V některém dalším čísle Zpravodaje bude výčet prací a jejich postup aktualizován. Připomínám, že dne 17.9.2001 (pondělí) je 28. veřejné zasedání zastupitelstva města - v malém sále restaurace U Zlaté podkovy. Začátek jednání bude sdělen na plakátech a oznámen v místním rozhlase.

ing. Josef Valach
starosta města


HLUČNOST Z RESTAURAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

V letním období, kdy " teploty lezou nahoru" a pivo o to více chutná, mají pohostinství plno a nálada stoupá s množstvím vypitého alkoholu. Obsluhující personál nevnímá mnohé skutečnosti. Jedna z nich je i to, že pro zlepšení prostředí se otevřou okna a hluk z pohostinství se line kolem. Na tom není nic závadného, až do okamžiku, kdy hluk začne rušit okolní občany. Účinek je znásoben v případě, že v místnosti je puštěn hudební projev ať živý nebo reprodukovaný.

Na koho se smetou výtky je jasné - na radnici, na starostu. Starosta nemůže chlácholit rušené občany a omlouvat rušitele. Radnice musí problém řešit. Nejlepší řešení je dohoda s hostinským, ale dohodu je nutné dodržovat, to znamená, aby personál hlídal možné řešení nočního klidu, aby měl situaci pod kontrolou a dbal o to, aby hluk z restaurace nerušil okolí.

Takovéto případy jsem se snažil řešit - konkrétně hudební produkce z baru u Koňské dráhy, z restaurace Na Spartě, U Jakuba a to na základě podnětu občanů. Není v mých silách chodit po nocích ve Velešíně a kontrolovat hluk. Není ani v silách policie být vždy a všude, zvláště nemají-li na benzín.

Ale je v silách Zastupitelstva města vydat vyhláškou nařízení o zavíracích hodinách v restauracích - viz Český Krumlov a další města.

Toto považuji osobně za krajní nutné řešení v případě, že zákonná práva občanů na klid (zvláště v noci) jsou omezována soustavným porušováním povinností a dohod ze strany provozovatelů pohostinství nebo provozovatelů hudebních veřejných produkcí.

Píši tyto řádky proto, aby občané věděli, že o problému se ví, že je snaha řešit jej zatím dohodou. Léto je na ústupu, teploty půjdou dolů, piva bude méně vypito, doufejme, že i hluku bude méně. Od 1.1.2002 bychom měli mít městskou policii, to znamená, že i dohled ze strany města by se měl zintenzivnit. Příští letní sezóna bude jistě klidnější co se týká nočního rušení odpočívajících občanů. Je to v zájmu občanů, ale bude to i v zájmu hostinských.

ing. Josef Valach
starosta města


NÁSTAVBY BYTŮ NA PANELOVÝCH DOMECH

V tomto článku bychom Vás rádi informovali o plánovaných nástavbách bytů na panelových dvoudomech na Sídlišti, čp. 376 a 377, 378 a 379, kde plánujeme výstavbu celkem dvaceti nových bytů. O této formě výstavby nových bytů rozhodlo zastupitelstvo města.

Nástavby budou řešit nástavbu obytného podlaží se třemi byty na vchod, zastřešení domu sedlovou střechou se dvěma podkrovními byty na každý vchod. Do každého vchodu bude instalován osobní výtah. Navržené byty mají podlahovou plochu od 33 do 75 m2, v dispo-zičním členění 2+0, 3+0 a 3+1.

V současné době probíhají práce na projektu celé akce, který bude dokončen v říjnu letošního roku. Po dokončení projektu bude následně zpracována žádost o přidělení státní dotace ve výši cca 320 tisíc Kč/byt, bez které není možné zahájit stavbu nových bytů.

Realizace stavby je podmíněná jak získáním státní dotace, tak finanční spoluúčastí Města a občanů po cca tis. 250 - 300 tis. Kč na bytovou jednotku.

Způsob financování celé akce bude koordinovat Kancelář ekonomického a finančního poradenství z Českých Budějovic, která se také zúčastní veřejné diskuse se zájemci o uvedené byty. Diskuse se uskuteční v dohodnutém termínu, o kterém budeme informovat konkrétní zájemce a veřejnost. Veškeré informace o plánovaných nástavbách bytů nad panelovými domy jsou k dispozici na Správě majetku města Velešín, s.r.o., J.V.Kamarýta č. 131. Na tuto adresu mohou zájemci zasílat předběžné, nezávazné žádosti o uvedené byty do konce měsíce září letošního roku.

Karel Krejčí - jednatel
SM města Velešín s.r.o.


INFORMACE O NĚDĚLNÍM PROVOZU AUTOBUSOVÉ LINKY NA TRASE VELEŠÍN - ČESKÝ KRUMLOV

odjezd Velešín: 13.10 hodin a 16.30 hodin
příjezd Český Krumlov: 13.25 hodin a 16.45 hodin

odjezd Český Krumlov: 12.50 hodin a 16.15 hodin
příjezd Velešín: 13.06 hodin a 16.30 hodin

Přepravu zajišťuje Ramvej Bus, s.r.o., Domoradice 3, Český Krumlov


ODBOR KULTURY, SPORTU A MLÁDEŽE

Usnesením zastupitelstva města Velešín č. 12/23 ze dne 14.5.2001, byla zrušena příspěvková organizace Kulturní zařízení a od 1.7.2001 byl zřízen "odbor kultury, sportu a mládeže". V organizačním řádu Městského úřadu se dočteme, že odbor byl zřízen k zabezpečení kulturních a společenských potřeb občanů. Odbor má za povinnost zajišťovat tyto úkoly:

Čl. 12
1. Odbor kultury a sportu, který je zřízen k zabezpečení kulturních a společenských potřeb občanů mimo jiné zajišťuje:

a) na úseku kultury
   1. tvorbu a organizaci kulturních a společenských akcí
   2. organizaci přednášek a výukových programů
   3. koordinaci kulturních akcí s místními sdruženími a organizacemi
   4. organizaci zájezdů na kulturní akce a představení
   5. program městského kina
   6. spolupráci se školami na tvorbě a zajištění kulturních akcí a přednášek pro tyto školy
   7. shromažďování a vyřizování žádostí o příspěvky města na činnost uměleckým souborům
   působícím na území města
   8. vyúčtování poskytnutých finančních prostředků uměleckým souborům
   9. metodickou a materiální pomoc při propagaci kulturních a společenských akcí
   pořádaných spolky, sdruženími a organizacemi
   10. shromažďování podkladů a tvorba kulturního kalendáře města
   11. příjem ohlášení kulturních akcí a vydávání orazítkovaných vstupenek,
   povolování tomboly dle zvláštního zákona

   12. vedení evidence kulturních památek města

b) na úseku sportu a volného času mládeže
   1. shromažďování požadavků na příspěvky na činnost sportovních klubů, sdružení a spolků
   2. vyúčtování poskytnutých prostředků
   3. metodickou a materiální pomoc při propagaci a pořádání sportovních akcí
   4. koordinaci akcí pořádaných městem s akcemi pořádanými sportovními kluby,
   spolky a sdruženími

c) na úseku organizačním
   1. vedení městské knihovny, doplňování a evidenci knižního fondu a zajišťování
   přístupu veřejnosti k internetu
   2. funkci městského informačního centra, tvorbu a zajištění souboru informací pro jeho potřeby
   3. zpracovávání rozpočtu příslušné kapitoly pro běžný rok a rozborů hospodaření odboru
   4. archivaci a skartaci listin
   5. uzavírání smluv s výkonnými umělci, soubory či skupinami nebo jejich zástupci
   6. provoz městského víceúčelového kulturního zařízení včetně městského kina

2. Zajišťuje činnosti za obec ve věci ochrany autorských práv dle zvláštního zákona


PROSBA O SPOLUPRÁCI

Z tohoto důvodu prosím všechny spolky, sdružení a organizace o spolupráci. Zejména prosím o urychlené odevzdání kalendáře plánovaných akcí na příští rok, včetně vyčíslení požadavků na finanční příspěvek od města. Současně bych Vás ráda požádala o příspěvky do Velešínského zpravodaje, které vám umožní propagovat činnost vašich členů nebo můžete pozvat veřejnost na připravované akce. Rádi zveřejníme i fotografie z vaší činnosti. Jestliže budete potřebovat při sestavování kalendáře nebo při jiné vaší činnosti pomoc, můžete se na odbor obrátit buď telefonicky (331003) nebo osobně a to nejlépe v úřední dny (pondělí, středa). Věřím, že naše spolupráce bude pro obě strany prospěšná.

Miluše Havlisová


OZNÁMENÍ - ČÍSLOVÁNÍ HROBŮ

V roce 1996 bylo provedeno očíslování hrobů na zdejším hřbitově a to tak, že čísla byla napsána na pomnících. Tehdy jsme předem veřejně oznamovali chystaný způsob tohoto očíslování, protože pomníky jsou vlastnictvím občanů.

Od roku 1996 bylo postaveno přes dvě desítky nových pomníků, které nemají číslo a bylo by vhodné tato čísla dopsat. Obracíme se proto touto cestou k občanům, kteří mají nový pomník, aby v případě nesouhlasu nám to sdělili. Pokud od nikoho nesouhlas s napsáním čísla na pomník neobdržíme, budeme to považovat za souhlas a zajistíme dopsání čísel. Upozorňuji, že čísla jsou psána na zadní nebo boční straně pomníku a nijak nenarušují pietu hrobu.

Anna Hovorková, tel. 33 15 41


VÝZVA MAJITELŮM PSŮ

Na dvorku Městského úřadu se nacházel pes - fenka vlčáka. Není to poprvé co se radnice o nalezeného psa starala. Psi co evidenční známku měli, se vrátili ke svým majitelům, a ti bez známky mají nové majitele ve Velešíně, ostatní skončili v útulku.

K 31. 7. 2001 je přihlášeno na MěÚ celkem 397 psů:

 • z toho v panelových domech 120
 • v rodinných domcích 226
 • v osadách 51

  Vyzýváme všechny majitele psů, aby jejich "miláček" byl včas přihlášen na MěÚ a to do patnácti dnů ode dne pořízení, bez ohledu na stáří psa.

  Poplatek,který je stanoven vyhláškou č. 3/2000, vzniká prvním dnem následujícím po dni dovršení šestého měsíce stáří psa.

  Při jeho přihlášení je vydána poplatníkovi za úhradu známka s evidenčním číslem. Poplatník je povinen zajistit, aby pes známku skutečně nosil.

  JiV


  A JEŠTĚ JEDNOU KE HŘBITOVU ...

  Město Velešín jako správce hřbitova se snaží po celá léta o to, aby zdejší hřbitov byl upravený a proto jej několikrát do roka kontroluje, uklízí a hlavně seče. Většina návštěvníků hřbitova toto jistě ocení a uzná, že při sečení sekačkou posečená tráva zůstane na okolních pomnících. Jejich úklid nemůže město z kapacitních ani časových důvodů zajisti - je zde přes 700 pomníků. Ze strany občanů bylo vždy pro to pochopení. ale poslední dobou je nám vytýkáno, že posečená tráva zůstává na pomnících.

  Prosíme tedy spoluobčany, kteří mají na hřbitově pronajaté hrobové místo, aby se vyjádřili k tomu, jak zajišťovat sečení trávy a při tom neznečistit jejich pomník. Možnost se nabízí, a to ta, že ten, kdo si nepřeje, aby měl posekanou trávu na pomníku nahlásí, aby se kolem hrobu, který má pronajatý, neseklo, ale bude povinen udržovat okolí hrobu v pořádku a posečené.

  Budu ráda, když mi názory na údržbu hřbitova budete sdělovat na Městském úřadě písemně, osobně nebo telefonicky - 331541.

  Děkuji.

  A. Hovorková


  PODĚKOVÁNÍ

  Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Daliborem Janákem. Zároveň bychom chtěli poděkovat panu Valachovi za přednesený projev.

  rodina Janákova


  SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT - POZVÁNKA

  Jako každý rok se první neděli po svátku svatého Václava, patrona velešínského kostela, koná slavnostní koncert velešínského Chrámového sboru. V letošním roce to bude 30. září. A tak, jak se stalo již letitou tradicí, se v 1800 hodin sejdou členové chrámového sboru a orchestru se svými hosty, aby svým věrným posluchačům předali krásu duchovní hudby.

  Každý rok sbormistryně, paní M. Pešková, vybírá dílo, které v sobě nese něco jiného oproti předchozím rokům. Po loňském provedení Stabat Mater od Antonína Dvořáka je však velice náročný výběr. Ale povedlo se. Při letošním koncertu bude znít v prostorách velešínského chrámu při koncertě nástroj, který ještě při žádném koncertu nezazněl - harfa.

  Velešínský chrámový sbor a orchestr, foto: V. Šimeček

  A na co se tedy mají návštěvníci koncertu těšit?

  V programu zazní Missa solemnis Charlese Gounoda a Te Deum Antonína Dvořáka. Provedení celého koncertu se ujal opět šéf opery Jihočeského divadla pan Petr Chromčák. V sólových partech se představí paní M. Pešková, B. Petrovič a S. Sem. Velešínský orchestr posílí hosté z Jihočeského divadla.

  Všichni jste srdečně zváni.

  VJ


  HOUPAČKA 2001

  Letos se uskuteční již 4. ročník tohoto hudebně-dramatického festivalu lidí s mentálním a tělesným postižením. Hlavním posláním Houpačky je umožnit setkání lidí z různých sociálních prostředí. V loňském roce získala Houpačka mezinárodní charakter. Fond malých projektů, program přeshraniční spolupráce PHARE udělil festivalu grant na jehož základě se Houpačky zúčastnily účinkující z Rakouska. I letos se Houpačky zúčastní účinkující z Rakouska, z organizace PRO MENTE integrující psychiatrické pacienty.

  Houpačka je kulturní festival, skládající se ze dvou částí. Denní program probíhá v sadu a skládá se z divadelních vystoupení, hudebních pásem, tanečních vystoupení, ukázek výrobků chráněných dílen, akčního malování atd. Vystoupení hudebních skupin vytváří večerní část festivalu, v letošním roce bude pravděpodobně k dispozici i taneční scéna s DJs.

  Velká většina účastníků vystupuje na Houpačce bez nároků na honorář, za což jim patří veliký dík.

  Michal Grill
  organizátor


  HLEDÁME POŘADATELE

  Městský úřad Velešín, odbor kultury, sportu a mládeže hledá muže (ženy) k zajištění pořadatelské služby na akcích ve Velešíně i mimo. Jedná se o práce konané mimo hlavní pracovní poměr. Prosíme zájemce, aby se hlásili na odboru kultury nebo přímo u tajemníka MěÚ, kde dostanete podrobnější informace. Telefony: 331680 a 331003. Nejlépe však osobně.

  Miluše Havlisová
  odbor kultury


  OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ

  V průběhu měsíce srpna jste se mohli na některých místech ve Velešíně setkat s výzvou, aby jste připojili svůj podpis pod petici na zachování otáčivého hlediště v zámecké zahradě v Českém Krumlově. Jestliže jste příznivci otáčivého hlediště a dosud jste archy s podpisy nikde nenašli, můžete je přijít podepsat na Městský úřad.

  Přinášíme Vám plný text petice, aby jste si mohli v klidu domova rozmyslet, jestli připojíte svůj hlas. Text petice:

  Vážení přátelé,
  pokud souhlasíte se zachováním otáčivého hlediště v zámecké zahradě v Českém Krumlově, podpořte svým podpisem tuto petici. Vyplněné archy zašlete prosím na adresu zástupce petičního výboru nebo ke mně na Okresní pozemkový úřad Český Krumlov, Plešivec č. 268, 381 21 Český Krumlov.

  Své názory na tuto problematiku můžete též vyjádřit na internetových stránkách - www.ckrumlov.cz, kde již od února probíhá diskuse na téma otáčivého hlediště v zámecké zahradě.

  Pan ministr kultury Dostál podepsal konečné datum, po kterém by měla tato unikátní scéna skončit svojí činnost. Výsledkem je petiční akce, jejíž organizátoři se chtějí pokusit o změnu rozhodnutí pana ministra. Kdo jste dosud nenavštívili představení na této unikátní scéně v zámeckém parku doporučuji tak učinit, aby Váš případný podpis byl podložen vlastní zkušeností.

  Další informace je možné získat na výše uvedených internetových stránkách. Máte-li stejný názor jako ti, kteří chtějí "otáčko" zachovat tam, kde je, zašlete jim přiložený soubor ke svobodnému vyjádření názoru.

  S pozdravem ing. Jan Nejedlý


  KULTURNÍ PROGRAMY V ZÁŘÍ 2001

  připravené odborem kultury, sportu a mládeže:

  neděle 2.9. od 20.30 hodin v Českém Krumlově
  TŘI MUŠKETÝŘI - A. Dumas
  Závěrečné představení na otáčivém hledišti. Velký zájem o toto představení přinutil divadlo přidat ještě jedno představení, na které prodávala vstupenky pouze pokladna Jihočeského divadla. Autobus pro účastníky našeho zájezdu bude odjíždět z autobusového nádraží v 1915 hodin. Cena včetně jízdného je 290,- Kč, děti a ZTP je 160,- Kč. Vyprodáno.

  čtvrtek 6. - 13. 9. v zasedací místnosti MěÚ
  vždy od 8 do 11.30 a od 13 do 16 hodin
  VÝSTAVA
  Výstava fotografií z programů, které pro Vás od roku 1985 připravovalo Kulturní zařízení. Většinu fotografií budete mít podle zájmu možnost si přiobjednat a koupit. Objednávky budou přijímány přímo ve výstavních prostorách. Vstupné je dobrovolné.

  10. - 21. 9. - DOVOLENÁ
  Nutné záležitosti budou vyřízeny na MěÚ.

  pondělí 24.9. - odjezd v 6 hodin
  ZAHRADA ČECH LITOMĚŘICE - 25. ročník
  Zájezd na populární výstavu do Litoměřic. Cestou ještě navštívíme památník v Terezíně, kde si prohlédneme Malou pevnost a uděláme si pauzu na odpočinek a občerstvení. Odjezd z autobusového nádraží v 6 hodin. Cena je 390,- Kč.

  sobota 29.9. od 14.30 hodin v sále U Zlaté podkovy
  SETKÁNÍ S DŮCHODCI Tradiční setkání představitelů Městského úřadu se starší generací. Pozvali jsme tentokrát sympatickou a originální pošumavskou kapelu BOROVANKU z Klatov. Uvidíte jejich program nazvaný "...zpívejte s námi", který je sestavený z evergreenů lidové dechové hudby. Nabízený program slibuje příjemné odpoledne. Vstupné zdarma.

  neděle 30.9. odjezd v 7.30 hodin
  TERMÁLNÍ LÁZNĚ V SRN
  Zájezd do termálních lázní v Bad Füssingu. Protože jsou tyto lázně určeny spíše dospělým, kteří chtějí využít léčivé účinky termálních vod, nabízíme možnost rodinám s dětmi, využít naši dopravu. Jestliže bude dostatečný zájem, můžeme Vás zavézt do rakouského městečka Bad Schallerbachu, do střediska Aquapulco, kde najdete dostatek vodních atrakcí pro Vaše děti. Přihlášky do obou míst přijímáme okamžitě od zveřejnění, tzn. ihned. Bližší informace dostanete na odboru kultury, cenu stanovíme dodatečně. (Zatím není jisté, jestli budou vybírány poplatky za průjezd Rakouskem a SRN).

  P Ř I P R A V U J E M E

  4.10. od 18.30 hodin v sále U Zlaté podkovy
  ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO KURSU
  Klasické taneční - kurs tance a společenské výchovy. Přihlášky přijímáme nejpozději do 5. září. Kursovné je 800,- Kč.

  4.10. od 16 hodin v sále U Zlaté podkovy
  ZAHÁJENÍ DĚTSKÝCH TANEČNÍCH
  Přihlášky si můžete vyzvednout od 10.9. u svých třídních učitelů nebo u pí. učitelky Olšanové. Vyzýváme děti, které chodily do kursu tance na jaře letošního roku a chtěli by s tanečním mistrem nacvičit krátké vystoupení z tanců, které se naučily, aby se přihlásily co nejdříve, také u paní učitelky Olšanové.


  REKONSTRUKCE AREÁLU FOTBALOVÉHO KLUBU FC VELEŠÍN

  V letošním roce byla provedena rekonstrukce stávajícího objektu šaten, který byl vybudován v roce 1961 a za čtyřicet let provozu byly na objektu prováděny pouze běžné udržovací práce. Na základě neuspokojivého technického stavu celého objektu oddíl kopané rozhodl, že se rekonstrukce musí realizovat neprodleně a tak prodloužit jeho životnost do dalších let.

  Při letošní rekonstrukci byly provedeny následující práce:

 • demontování původních dřevěných oken a osazení nových plastových oken (celkem 9 ks)
 • instalace plynového průtokového ohřívače vody v sociálním zařízení, včetně montáže nových rozvodů studené a teplé vody pro 4 sprchy a instalace plynového podokenního topidla v šatně domácích hráčů
 • osazení ochranných mříží na nová okna ze severní strany objektu
 • oprava vnitřních omítek včetně vybílení objektu
 • oprava fasády včetně penetrace a konečného nátěru omyvatelnou fasádní barvou
 • nátěr vstupních dveří do šaten a vrat do skladu
 • výroba lavic do střídaček a opláštění střídaček profilovaným plechem
 • rekonstrukce rozvodů elektroinstalace celého objektu

  Tento výčet provedených prací, jejichž finanční hodnota je cca 100 tis. Kč, zahrnuje pouze provedené práce většího rozsahu bez každodenních udržovacích prací.

  Pro příští rok má oddíl kopané naplánovány další rekonstrukce a opravy:

 • nátěr plechové střechy šaten a pokladny
 • výměna okapních žlabů a svodů včetně zaústění do kanalizace v ulici U hřiště
 • výměna plotu včetně sloupků na jihovýchodní straně areálu
 • oprava laviček pro diváky a lavic v šatnách pro hráče

  Opravené šatny fotbalového klubu, foto: V. Šimeček

  Tímto článkem bych chtěl poděkovat všem, kteří nám pomohli realizovat uvedené práce v areálu fotbalového klubu, jak finanční nebo materiálovou pomocí, zejména:
  MÚ Velešín, stavební firmě Sumerauer, klempířství Martínek, o.s. Golem, strojírně Doucha, instalatérství Sýkora, truhlářství Kozelský a pánům Krausovi, Rytychovi, Burgerovi a Havlíčkovi ze statku Šťastnovec. Bez Vaší pomoci bychom uvedenou rekonstrukci areálu nemohli realizovat a tak připravit sportovní areál včetně solidního zázemí pro další sportovní generace.

  Za oddíl kopané K. Krejčí


  "VELEŠÍN" MÁ STŘÍBRNOU MEDAILI Z MS V TAEKWONDU

  Díky naší občance Marcele Klimešové, studentce VŠE v Praze se "dostal Velešín" až na mistrovství světa v Rimini.

  Stříbrná Marcela Klimešová, foto: V. Šimeček

  Marcela Klimešová vybojovala stříbrnou medaili v TAEKWONDU v kategorii sportovní boj v reprezentačním týmu českých taekwondistů. Kdo ví, co znamená sport taekwondo, jistě oceňuje tento výkon druhé nejlepší zápasnice na světě jako nadlidský. Za tímto úspěchem se skrývá mnoho dřiny v přípravě, mnoho zápasů aby se sportovec dostal do reprezentace republiky, mnoho odříkání, pevné vůle, potřebné životosprávy. Není naší zásluhou, že máme takovou reprezentantku. Je to především její úspěch a úspěch trenérů.My jen blahopřejeme Marcele, jsme rádi, že máme takový vzor pro naši mládež ve Velešíně. Děkujeme jí za dobrou reprezentaci republiky i Velešína. Přejeme jí hodně sportovních úspěchů, dobrých výsledků ve studiu a šťastný život.

  Ing. J. Valach


  MEMORIÁL STANISLAVA KYSELY 2001

  Dne 11.8.2001 se uskutečnil 9. ročník fotbalového turnaje "Memoriál Stanislava Kysely" za účasti čtyř mužstev.

  Turnaj proběhl na hřišti FC Velešín za podpory místních firem Řeznictví Fojtl a Golem o.s., které darovaly věcné ceny pro všechna zúčastněná mužstva.

  Výsledky zápasů:  
   FC Velešín   -   Dynamo Světlík2 : 1
   Sokol Chvalšiny   -   Dynamo Roudná6 : 0
  o třetí místo:Dynamo Roudná   -   Dynamo Světlík1 : 0
  finále:Sokol Chvalšiny   -   FC Velešín2 : 0

  Vítězné mužstvo Sokola Chvalšin převzalo z rukou paní Kyselové putovní pohár, který bude příští rok obhajovat.

  Celý turnaj provázelo pěkné letní počasí, hráči předváděli slušné fotbalové výkony a přihlížející diváci byli jistě s fotbalovým turnajem spokojeni.

  Za pořadatele K. Krejčí


  MISTROVSTVÍ EVROPY MINIKÁR 2001

  V posledním červencovém víkendu se konalo u nás 19. mistrovství Evropy minikár ve sjezdu. Pořadatel Auto klub Velešín pro tento význačný podnik vybral osvědčenou, pěknou trať u Zátoně. Jako závodní trať se zde využívá účelová, podniková komunikace serpentinového tvaru od Vltavy ke skládce v Lověšicích. Konání ME předcházela více než roční organizační příprava, zahrnující zajišťování finančních prostředků, pronájem pozemků na parkování, zajištění ubytování a stravování.

  Bylo nutno dojednat s JIP Větřní podmínky, za jakých můžeme na účelové komunikaci závod odjet. Bylo nutné okolí tratě upravit, vyčistit a opatřit svodidla bezpečnostním dřevěným ohrazením. Není možné vyjmenovat vše, ale skutečnost, že ME 2001 se zúčastnilo 152 jezdců z 8 zemí a přibližně stejný počet doprovodu, hovoří o rozsahu tohoto sportovního podniku.

  Veškerá organizace ležela na bedrech organizačního výboru, kde největší díl práce odvedli p.Pánský, Levý, Charvát, Marian a další, převážně členové AK Velešín.

  Velkou pomocí byla dobrá spolupráce s vedením a.s. Jihostroj a Městským úřadem Velešín, kteří kromě finanční dotace poskytli velké množství upomínkových předmětů a propagačních materiálů. Starosta Velešína pan ing. Josef Valach navíc svojí aktivní účastí přispěl k důstojnému slavnostnímu zahájení a závěrečnému zakončení s předáváním cen nejlepším závodníkům v 7 kategoriích.

  Vítězové 19. mistrovství Evropy minikár ve sjezdu - Zátoň 2001:

  KategorieC1monopost 6 až 9 let, 11 závodníků
  vítěz......Martin HUBLER ( Švýcarsko )
   C2monopost 10 až 13 let, 23 závodníků
  vítěz...... Adam KOLLÁR ( Slovensko )
   C3monopost 14 až 17 let, 18 závodníků
  vítěz...... Tomáš PAUL ( Česká republika )
   C4monopost od 18 let, 30 závodníků
  vítěz......Miroslav HULA ( Česká republika )
   C5sajdkáry od 14 let, 8 strojů
  vítěz.......dvojice   Miloš KOSTKA ( Česká republika )
     Vlastimil KOSTKA
   C6boby od 14 let - 15 strojů
  vítěz......dvojice Petr MUSAL ( Česká republika )
     Jaroslava MUSALOVÁ
  3. místo dvojice   Miroslav MARIAN ml. ( AK Velešín )
     Aleš JIROUT
   C7carrioli ( dřevěné speciály ) od 14 let, 12 strojů
  vítěz......dvojice   Mauricio BRAVIN ( Itálie )
     Giuseppe DOZZI

  Nejúspěšnější výprava byla Česká republika, kterou tvořilo 39 závodníků.
  Umístění: 4 x mistr Evropy, 4 x 2. místo, 1x 3. místo, 4 x 4. místo........
  Auto klub Velešín reprezentovali 2 posádky v kategorii C6. Kromě 3. místa dvojice M. Marian ml., Jirout, byli na 7. místě Marian M. st. s J. Michaligou. Martin Brož v kombinované posádce v kat. C5 obsadil 4. místo.

  Příští mistrovství Evropy minikár bude v roce 2002 ve Francii.

  Josef Šátava
  tajemník závodu


  SPORTOVNÍ DEN DĚTÍ K UKONČENÍ PRÁZDNIN

  Velké horko či co, zabránilo větší účasti dětí na sportovním dnu, který k ukončení prázdnin pořádal místní kynologický klub na svém cvičišti v sobotu 25. 8. od 1300 hod. Přesto, že akce byla předem městským rozhlasem několikrát inzerována a byly po městě rozmístěny letáky, přišlo soutěží chtivých dětí poskrovnu.

  Pořadatelé pro ně měli připraveno střílení ze vzduchovky, skákání v pytli, shazování PET lahví tenisovým míčkem, přetahování lanem a v neposlední řadě pro ně předvedli i ukázky cvičení se psy. Děti zde měli připraveno mnoho pamlsků a občerstvení včetně opékaných vuřtů zdarma.

  Bohužel však, na své si přišli dospělí, když uskutečnili sranda mač v kopané a vítězné družstvo vyhrálo meloun. Ten však nakonec stejně skončil v dětských ústech. Odpoledne se protáhlo do pozdních hodin a hrstka zúčastněných dětí se s plnými kapsami dobrot vracela domů.

  Zdeněk Žák


  INFORMACE O NEZAMĚSTNANOSTI K 30.6.2001

  Výtah z informačního bulletinu Úřadu práce v Českém Krumlově.

  Porovnání míry nezaměstnanosti v %
  Česká republika - 8,1, Jihočeský kraj - 4,8, Mikroregion Český Krumlov - 6,91, Mikroregion Kaplice - 7,46, Mikroregion Vyšší Brod - 9,3, Mikroregion Horní Planá - 9,6, Velešín - 5,22% z 1819 ekonomicky aktivních obyvatel - EAO)

  Největší nezaměstnanost na okrese Český Krumlov:
  Pohorská Ves - 33,58 % (ze 137 EAO)
  Boletice - 21,62 % (ze 111 EAO)
  Světlík - 16,15% (ze 130 EAO)
  Omlenice - 17,37 % (ze 167 EAO)

  Nejmenší nezaměstnanost v okrese Český Krumlov
  Chlumec - 0% (ze 17 EAO)
  Věžovatá Pláň - 2,17 (ze 46 EAO)
  Zubčice - 2,48 (ze 161 EAO)
  Netřebice - 5,12 (z 215 EAO)
  Zlatá Koruna - 5,06 (z 316 EAO)
  Velešín - 5,22 (z 1819 EAO)

  J.V.


  INFORMACE PRO PODNIKATELE

  V květnovém čísle Velešínského zpravodaje byl otištěn článek našeho pana starosty, který upozorňoval na možnost využití poradenské činnosti firmy LEGRO PLUS s.r.o., Č.Krumlov. Nevíme do jaké míry jste s ní již navázali kontakt, ale pro ty, kteří se ještě nerozhodli, přinášíme znovu tutu nabídku. Domluvili jsme z pracovníky této firmy, že pokud podnikatelé projeví zájem, jsou ochotni do Velešína přijet a konkrétně vysvětlit , jaké jsou možnosti.

  Opravdu není účelem dělat reklamu této firmě, ale upozornit naše podnikatele na Systém státních podpor pro malé a střední podnikatele, který je poskytován buď ze Státního rozpočtu nebo z programu PHARE.

  Jestliže si myslíte, že by setkání se zástupci firmy, bylo pro vás přínosem, zavolejte nejpozději do 25. září na odbor kultury - tel.331003 - Havlisová Miluše.


  VELEŠÍNSKÉ POUTI

  Každý rok v září slaví naše město dvě pouti.

  Pouť, která bývá první neděli v září, je vlastně poděkováním za úrodu a prosbou za ochranu dětí, které nastupují do školy. Nechybí při ní ani kolotoče, hudba , stánky a různé dobroty.

  Druhá pouť na konci září, se slaví ke cti svatého Václava, patrona zdejšího kostela, kde se také konají hlavní oslavy.

  Obě tyto pouti jsou ale jistě také příležitosti k setkání příbuzných a přátel, kteří pro každodenní shon jen těžko hledají čas sejít se a popovídat si s blízkými lidmi.

  A. H.


  SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

  Pokud bude ze strany občanů zájem, abychom zveřejňovali jejich životní výročí, jubilea nebo jiné významné události (např. svatba, narození dítěte, úmrtí v rodině, atp.), rádi vše ve zpravodaji zveřejníme.

  Potřebujeme k tomu ale Váš písemný souhlas, (respektive souhlas osoby jejíž osobní údaje otištěním zveřejníme). Podle zákona o ochraně osobních dat nemůžeme tak učinit bez Vašeho souhlasu . Jestliže budete mít zájem o nabízenou službu, obraťte se na některou z matrikářek Městského úřadu. Nejpozději vždy do 22. dne v měsíci. Otištění je zdarma.

  Děkujeme Vám za pochopení a za spolupráci.


  OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ V TÝNĚ NAD VLTAVOU

  Pro mnohé z velešínských obyvatel nejde o žádnou novinku, ale určitě je i dost takových, kteří o existenci této přírodní scény neví anebo ví, ale ještě neměli příležitost ji navštívit.

  Ochotnický divadelní soubor Vltavan z Týna, ji postavil na počest stého výročí znovuotevření Národního divadla v Praze. Umístili ji do prostor Městského parku, kde mezi korunami stromů problikávají hvězdy a herci kromě vzrostlé zeleně, mohou pro potřeby inscenace využít i přírodní svah. Takže pan Kondelík z letošního představení "Otec Kondelík a ženich Vejvara" , mohl jít na výlet opravdu členitým terénem a bloudit pěšinkami mezi stromy. Je třeba ještě dodat, že výkony herců (ochotníků) jsou ve valné většině srovnatelné s výkony profesionálů a hlavně. Vltavotýnští nikdy nezapomenou doma srdíčko a celé ho dávají do svého výkonu, aby zážitek pro nás diváky byl co nejlepší. Například letošní výkon pana J.Berglera v titulní roli otce Kondelíka , byl pro diváky skutečnou lahůdkou.

  Ochotníci před svým otáčivým hledištěm představí každý rok dvě nová představení a vltavotýnská točna oslaví v roce 2003 už 20. narozeniny.

  Letos už jejich představení nestihnete, ale pro příští prázdniny doporučuji! Výborně se pobavíte a když vyjedete už odpoledne, můžete využít i plavbu parníčkem po Vltavě. Za procházku stojí i samotný Týn nad Vltavou. Je to velmi pěkné a úpravné městečko, kde mají zajímavé muzeum a známou galerii - Vltavotýnské dvorky.

  Takže příští prázdniny nashledanou v Týně nad Vltavou.

  Havlisová Miluše


  XII. HUDEBNÍ SLAVNOSTI EMY DESTINNOVÉ

  Festivalová kancelář Emy Destinnové pořádá ve dnech 17.8. až 8.9. Hudební festival. Mimo jiné tady vystoupí vynikající houslista Pavel Šporcl a v divadelní části Jiřina Jirásková, která v divadle jednoho herce, sehraje představení Ema Destinnová. Koncerty se konají nejen v česko-budějovických koncertních sálech, ale také například v katedrále sv. Mikuláše anebo na třeboňském zámku a v kostele sv. Jiljí. Závěrečný galakoncert Verdi-gala se uskuteční v českobudějovické sportovní hale.

  Pokud byste měli zájem o některý program a nevíte si sami rady, obraťte se na odbor kultury, kde dostanete podrobné informace a podle možnosti Vám pomůžeme Vámi vybrané vstupenky zajistit.

  Havlisová Miluše


  UPOZORNĚNÍ

  Svozový den pevného domovního odpadu

  Vážení spoluobčané,
  ve Velešíně včetně osad bude v sobotu 22. září 2001 proveden svoz pevného domovního odpadu.

  Jak ?   Mobilním způsobem .

  Kam?   Před kontejnery či jiné odpadové nádoby (popelnice) umístíte papír (do papírových krabic, resp. svázaný do balíků), textil (do plastových pytlů), nebezpečný odpad (staré televize, chladničky, baterie ap.) a další pevný kusový odpad včetně např. nepotřebného nábytku tak, aby v co nejmenší míře nebránilo dočasné uložení odpadu provozu vozidel a chodců.

  Kdy ?    Nejdříve v pátek 21. 9. 2001 a nejpozději ve svozový den, tj. v sobotu 22. 9. 2001 do 8.00 hod. uložíte výše uvedeným způsobem odpad na uvedená místa.

  Za kolik ?   Zdarma, vše hradí město.

  Vážení spoluobčané,
  věříme, že novinka, kterou pro Vás připravilo vedení města ve spolupráci s Technickými službami Kaplice s.r.o., se setká s příznivým ohlasem a pokud se projeví jako úspěšná, rádi bychom ji uplatnili i v dalším období.

   


  © Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
  Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0