ARCHIV 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


září 2000


HASIČI VE VELEŠÍNĚ
(ukončení)

Dějiny první české hasičské župy na českém jihu č. 26, založené v roce 1883 ve Velešíně.

V roce 1883 se sešli zástupci sborů: Trhové Sviny, Plavo, Besednice, Velešín, Kamenný Újezd, Křemže, Ledenice na vyzvání místního sboru ve Velešíně a usnesli se zříditi hasičskou župu. Byl schválen návrh stanov a zvoleni: Starostou Jan František Koidl, náměstkem Josef Stránský, jednatelem Rudolf Schreiner. Výbory: Karel Roule, Jan Leitnant, František Tůma, František Lekeš, Jakub Stanko, Josef Šmíd, Jan Filištein, Jan Petr, Jan Hintermüller, Jan Smolík, Tomáš Doucha, pokladníkem Josef Pöschl. Téhož roku se župa přihlásila k Zemské ústřední hasičské jednotě se 7 sbory s 264 členy. Roku 1884 měla župa 11 sborů s 543 členy, roku 1886 14 sborů se 636 členy, roku 1888 16 sborů s 1088 členy, roku 1890 18 sborů s 1138 členy. Při desetiletém trvání měla župa 26 sborů s 1275 členy. V roce 1898 byly v župě sbory: Besednice, Brloh, Bukovsko, Branšov, Čakov, Dubný, Drahotěšice, Habří, Hluboká, Hosín, Hrdějice, Křemže, Klecaty, Lišov, Mezimostí, Mažice, Nová Ves, Olešnice, Plavo, Římov, Roušín, Trhové Sviny, Ševětín, Štěpánovice, Kamenný Újezd, Třeboň, Velešín, Žabovřesky, Zalší, Zlatá Koruna a Purkarec. Sbory měly výzbroj: 31 stříkaček se sacím, 12 bez sacího stroje, 3.300 m hadic, 300 m savic, inventář oceněn na 46.360 zlatých. Župa udržovala styk s ústředím. Bratr Antonín Maděra z Lišova zvolen ve schůzi Zemské ústřední hasičské jednoty prvním náměstkem starostovým a velmi k rozkvětu župy přispíval. První župní sjezd se konal v roce 1884 ve Velešíně a pak každoročně podle pořadí. Župa uspořádala župní školy: roku 1914 ve Velešíně, roku 1923 ve Zlaté Koruně, a tři samaritánské kursy. Obdržela čestný diplom na národopisné výstavě v Praze roku 1895. Od založení župy volení starostové: Jan František Koidl /měl zásluhu o založení župy/ do roku 1899, Josef Pöschl do roku 1907, František Špaček do roku 1911, Josef Kohout do roku 1914, Ladislav Kučera do roku 1920, Šimon Novák do roku 1921, a roku 1922 Jan Kamarýt, který je doposud. Jednateli zvoleni bratři: Rudolf Schreiner, od roku 1890 Josef Pöschl, roku 1900 Ladislav Kučera, roku 1908 opět Josef Pöschl, od roku 1917 Jan Kamarýt, roku 1922 zvolen Petr Kotal až dodnes.

Pokladníky voleni bratři: Josef Pöschl, MUDr. Josef Marek, Jan Kouba, František Ryneš, František Houska, Jan Šavrda a Jan Mráz, který je dosud. Župa čítá 18 sborů, 15 na okrese českokrumlovském, 3 na Kaplické m. Župa leží v nejjižnějším cípu Čech, v kraji chudém a hornatém, kde drobní lidé těžko žijí, a pro to je potěšující, že se hlásí do organizace hasičské, která má vznešený cíl pomáhati bližním v neštěstí.

Použito z vydaného ALMANACHU českého dobrovolného hasičstva roku 1931

Stanislav Bláha starší


PŘÍTEL ČAS
STOP! Zastav se. Začni zhluboka dýchat a na zběsilý a nervózní tok svých myšlenek, plánů a starostí se zkus podívat jako na vodu v potoce, která kolem tebe proteče a nesnaž se ji zadržet. Na začátku je to těžké, já vím, ten pocit, že čas plyne tak rychle a my nic nestíháme. Natož se zastavit. Ale každý z nás ví, jak prazvláštní a nevypočitatelný je čas. Má svou hlavu. Jednou se žene o překot a pak se vleče jako šnek. Hodinky na ruce se tváří důstojně, vážně, že ony pravdu znají a čas je poslouchá, ale my víme své. Proto se snažme najít si alespoň jednou denně ČAS, kdy se zastavíme, vypneme a celým svým tělem a duší budeme vnímat život kolem nás, slunce, vítr, vůni přírody, mraky nad hlavou, blízkost přátel, každou květinu a necháme se prostoupit radostí, že můžeme v tomto světě žít. V takových chvílích čerpáme spoustu energie do života. Září z nás a nevědomě ji předáváme ostatním a ti zas dál. A čas ? Je náš přítel. Jakoby se zastavil s námi a klidně a uvolněně " pouze" vnímal. I hodinky se diví. Zdálo se to jako věčnost a přitom ručičky postoupily snad jen o dvě, tři minutky. A svět se nezhroutil. Teď se můžeme vrátit s klidnou hlavou k našim starostem. A jsou opravdu tak důležité a neřešitelné ?

Renata Hechtbergerová


VÝTVARNÝ KROUŽEK
Zhruba na počátek října je plánováno odstartování nového výtvarného kroužku pro děti ve Velešíně. Protože jsme jeho tvůrci, byly jsme požádány, abychom o jeho existenci a programu informovaly obyvatele našeho města. Nejdřív bychom chtěly jasně říci, že nejde o naši výdělečnou činnost, protože za to nebudeme dostávat žádné peníze a rodiče dětí zaplatí měsíčně pouze 50,- Kč na dokupování nejpotřebnějšího materiálu.

Do kroužku byli přijati všichni žáci z 2. stupně ZŠ Velešín, kteří se dobrovolně přihlásili. Nemuseli procházet talentovými zkouškami, protože náš kroužek není zaměřen na nejlepší výtvarné talenty, ale na ty, kteří mají zájem dovědět se za pomoci různých her, hudby, pohybu... více o možnostech výtvarného projevu, svobodě tohoto projevu a také samozřejmě o sobě samých, vnímat pocity své i ostatních a umět je vyjádřit a mluvit o nich. Snažíme se dát dětem šanci, kterou jsme my nedostali, ačkoliv jsme ji ( nejenom ) v tomto věku tolik potřebovali.

Šanci nebát se mluvit upřímně o svých názorech, nápadech a pocitech, v prostředí, kde vás poslouchají a šanci projevovat se uměleckou formou, i když podle norem postrádáte talent - "neumíte" malovat. Zbourejme tyto nesmyslné hranice.

Držte nám prosím palce, abychom svůj úkol zvládly a uměly dětem naši ideu podat. Aby si třeba jednou - za pár let - řekly, že jsme jim něco daly, otevřely jim jedny z vrátek na jejich cestě a nebyl to ztracený čas. Těšíme se, až Vám budeme moci ukázat některé z jejich prací na výstavě.

Na závěr bychom chtěly poděkovat Městskému úřadu, který financuje prvotní nutné materiální zajištění a fandí nám stejně jako ředitelka ZŠ Velešín Mgr. Božena Dvořáková, která nám poskytla ve škole prostory a velice se o náš kroužek od počátku zajímá.

Iva Hintermüllerová
Renata Hechtbergerová


VÝSTAVA
Od 26.9. do 29.9.2000 bude v prostorách obřadní síně u Jakuba samostatná výstava výtvarných prací Renaty Hechtbergerové. Bližší informace týkající se mimo jiné i návštěvních hodin budou včas zveřejněny.


ŠKOLNÍ EKOLOGICKÉ PROJEKTY 2000/2001

Vybíráme:

Projekt č. 2 - EKOSYSTÉM LESA
Do lesa chodí více či méně pravidelně každý z nás. V lese si dobře odpočineme, les nám přináší inspiraci a pomáhá při uzdravování. V lese můžeme pozorovat a uvědomit si mnoho zákonitostí a souvislostí, které mají význam nejen pro pochopení přírodních dějů, ale i pro hledání našeho místa v přírodě a mezi lidmi.

LES VE ŠKOLE - ŠKOLA V LESE - první ročník
Nově upravený projekt zabývající se tématikou lesa z mnoha pohledů - lesní dějiny, obyvatelé lesa, jeho funkce, komu les patří a kdo se o něj stará, jak se v lese hospodaří, smyslové vnímání lesa. Projekt vznikl ve spolupráci se státním podnikem Lesy České republiky. V rámci projektu si můžete objednat i vycházku do lesa nebo jinou spolupráci s lesníky.

JAK SE MAJÍ SMRKY - druhý ročník
Děti zkoumají smrkové porosty ve svém okolí a provádějí řadu vědeckých pozorování. Naučí se poznávat, jestli lesy v jejich okolí churaví nebo jestli jsou zdravé a poznají některé vědecké postupy. Projekt je rozdělen na základní a pokročilý okruh úloh, za některými se vypravíte přímo do lesa a některé je možno provádět ve třídě na nasbíraném materiálu. Projekt odborně zajišťuje Přírodovědecká fakulta UK.


DŮL PRO VEŘEJNOST
Po dobu letních prázdnin se opět po roce "otevřely brány" jednoho ze dvou ložisek grafitového dolu Český Krumlov, nazývaného Městský vrch. Grafitový důl v Českém Krumlově tvoří podkovu a od druhého ložiska zvaného Lazec jej dělí 4 km dlouhý překop. Je to jediný důl v České republice přístupný veřejnosti. Také my jsme nepromarnili příležitost k návštěvě. Po zakoupení vstupenek ve výdejně fasujeme odpovídající oblečení pro vstup do dolu: gumové holínky, nepromokavou kombinézu, helmu a svítilnu upevněnou kolem pasu s baterkou na čele. Následuje fotografování, neboť zvláště děti v tomto odění vypadají skvěle. Potom nasedáme a cestujeme asi kilometr v nepříliš pohodlném, drkotajícím vláčku vlhkým a studeným prostředím rozsáhlého dolu. Důl má rozlohu 12 ha. Tmou probleskují jen slabá světla svítilen návštěvníků, vrhající stíny na mokvající skálu uvnitř podzemí. Konečně vystupujeme a seznamujeme se se samotnou těžbou. Tu stojí přepravní vozík, jinde vrtačka či sbíječka. Názornou ukázku práce nelze předvést pro poruchu na vedení. Proplétáme se další kilometr dlouhou sítí chodeb s kalužemi a kolejemi na jejich jílovitém dně. Průvodce - těžební horník přibližuje výkladem náročnou a tvrdou práci v dole a ukazuje na důsledek koroze - krásný krápníkovitý útvar hrající všemi barvami, vyskytující se v krasových jeskyních. Zde už prohlídka končí a my se blížíme k ústí tunelu, odkud stále silněji probleskuje světlo. Letmým pohledem se loučíme s dolem i jeho pracovníky a odcházíme se zajímavými dojmy. Tato lokalita na těžbu tuhy je od Velešína vzdálena pouhých 20 km a stojí určitě za shlédnutí.

Pavla Řihoutová


Z HISTORIE TĚŽBY GRAFITU
Grafit se začal těžit ve 13. století v okolí Pasova v Bavorsku. S těžbou na českém území se započalo v Českém Krumlově - Lazci v roce 1767. Další těžební lokalitou bylo centrum Českého Krumlova - Rybářská ulice, kde se těžilo od konce 18. století. Šachty se uzavřely v 70. letech 20. století. Další lokalitou bývala šachta zvaná Oudolen, nalézající se v katastru města České Budějovice na jejím severovýchodním okraji, kde se těžilo na konci minulého a počátkem tohoto století. Nyní je šachta zasypána a uzavřena.

P.Ř.


JIHOČESKÁ ENERGETIKA UPOZORŇUJE
Na základě zákona č.222/94 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, si Vás dovolujeme upozornit, že vegetace nacházející se na Vašem pozemku v blízkosti venkovního rozvodného zařízení Jihočeské energetiky, a.s. je již tak vzrostlá, že ohrožuje bezpečnost a spolehlivost provozu elektrického zařízení a případně i zdraví a životy osob. Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste při péči o stromoví a jiné porosty zajistil/a jejich prořezání, nejpozději však do 31. prosince tohoto roku. Bude-li po tomto datu přetrvávat ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu rozvodného zařízení provedou zaměstnanci Jihočeské energetiky, a.s., prořezání stromoví a jiných porostů sami. Dřevní hmota vzniklá při prořezání bude ponechána na místě, neboť představuje movitou věc ve Vašem vlastnictví. O jejím dalším využití rozhodujete jako vlastník či uživatel pozemku.

Bližší informace můžete získat na telefonním čísle: +420 380 768 223 nebo 768244


PODZIMNÍ AKCE UKLIĎME SVĚT
Ve dnech 22. až 24. září proběhne celosvětová akce "Ukliďme svět", do které se pravidelně zapojují i žáci a občané ve Velešíně. Obracíme se na všechny občany s žádostí o pomoc při udržování pořádku a čistoty v našem malém městě, v jeho částech i v širokém okolí.

Tento rok má být akce směrována i na likvidaci nepovolených skládek v lesích. Zároveň vybízíme organizace, aby se zapojily do této akce a uklízely jim určená prostranství a úseky.

Tato akce není vázána jen na uvedené dny. Samozřejmě přivítáme pomoc při úklidu i v jiném termínu. Pytle na odpad a ochranné rukavice si můžete vyzvednout na Městském úřadě u místostarosty města.

D.J.


SVOZOVÝ DEN PEVNÉHO DOMOVNÍHO ODPADU
Bude ve Velešíně zajištěn mobilním způsobem dne 23.září 2000 - to znamená, že Velešínem budou projíždět vozidla Technických služeb Kaplice a na určených stanovištích po dobu 15 minut odebírat pevný odpad, včetně odpadu nebezpečného ( viz dále ). Žádáme občany, aby odkládali nebezpečný odpad přímo do určených kontejnerů na přistavené vozidlo.

Nebezpečný odpad se nesmí skladovat volně !!!

Pořadí stanovišť a čas pobytu vozidla:
Bor8.00-8.15 V úvoze10.40-10.55
Chodeč8.20-8.35 Hvízdalka u Kubešů11.00-11.15
Sídl. Požár.8.40-8.55 Fontána11.25-11.40
U lesa9.00-9.15 Adamčák11.45-12.00
Layrerák9.20-9.35 Nádraží12.05-12.20
Družstevní9.40-9.55 Skřidla12.25-12.40
Nám. pivovar10.00-10.15 Holkov-starý12.45-13.00
Latrán10.20-10.35 Holkov-nádraží13.05-13.20

Seznam nebezpečného odpadu, který bude sbírán:
olověné akumulátory
zářivky a ostatní svítidla s obsahem rtuti
suché galvanické články - baterie
sklo znečištěné škodlivinami - televizní obrazovky
plastové, skleněné a kovové obaly znečištěné škodlivými látkami
papír znečištěný škodlivinami
ledničky

NEODKLÁDEJTE ODPADY NA PROSTRANSTVÍ
PŘED SVOZOVÝM DNEM !!!


NOVÉ SPORTOVIŠTĚ ZAHAJUJE
Otevření nového sportoviště u školního hřiště Základní školy ve Velešíně se uskuteční s doprovodným kulturním programem za účasti moderátora televize Nova Slávka Boury ve čtvrtek dne 14.9.2000 ve 14.00 hodin. Organizátorská firma Opavia zde připravila pro děti různé soutěže a překvapení. Všichni jsou srdečně zváni! Adresa: ZŠ Družstevní č. 340 Velešín.


OPRAVA
Úřední hodiny pro veřejnost jsou na poště ve Velešíně v úterý od 8.00 do 15.00 hodin. Omlouváme se za chybný údaj ve Zpravodaji č. 7-8 a děkujeme za pochopení.

OPRAVA
Ve Velešínském Zpravodaji č.7-8 2000 bylo nesprávně uvedeno jméno protagonistky článku "Dům v květech". Jde o paní Balkovou a ne o paní Bedlivou. Tímto se všem, kteří mne na tuto záměnu upozornili, omlouvám a samozřejmě nejvíce paní Balkové z Velešína-Nádraží č. 543 a děkuji za pochopení.

D.J.


KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA NABÍZÍ

středa 6.9. odjezd 8 hodin z parkoviště Jihostroje
ZÁJEZD
Zveme Vás na letiště a do kostela sv. Petra a Pavla v Hosíně, dále na šumavskou rozhlednu Libín, do klášterní zahrady v Bechyni a na poutní místo Lomec u Vodňan.
Cena zájezdu je 110 Kč.

středa 13.9. od 19.30 hodin v Českých Budějovicích
SOUROZENCI ULRYCHOVI
Vystoupení Hany a Petra Ulrychových se skupinou Javory.
Vlastní doprava. Vstupné 100 Kč.

středa 20.9. od 19 hodin v Českých Budějovicích
BUDVARKA
hraje na dalším z pravidelných večerů k tanci i poslechu.
Vlastní doprava. Vstupné je 60 Kč.

neděle 24.9. od 14.30 hodin U Zlaté podkovy
SETKÁNÍ S DŮCHODCI
Na setkání vystoupí krojovaná dechovka "KERAMIČKA" z Bechyně. Jako host vystoupí herec činohry Jihočeského divadla pan Petr Hanus.
Stolové uspořádání. Vstupné dobrovolné.

pátek 29.9. od 18.30 hodin U Zlaté podkovy
TANEČNÍ KURS - ZAHÁJENÍ
Kursy jsou zajištěny na pátky dle přání rodičů. Zájemci - přihlaste se co nejdříve na KZ.
Cena včetně zápisného je 700 Kč.

pátek 29.9. - neděle 1.10. v Kletečné
SETKÁNÍ S ING. JIŘÍM JANČOU CSc.
Zahájení kursu je v pátek v 17 hodin.

 

PŘIPRAVUJEME

neděle 15.10. od 7.30 hodin - zájezd
TERMÁLNÍ LÁZNĚ V BAD FUSSINGU - SRN
Přihlášky už nyní na KZ.

Miluše Havlisová
Kulturní zařízení města

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0