ARCHIV 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


červenec
-srpen
2000


VYHLÁŠKA O POVINNOSTI MAJITELŮ PSŮ, KOČEK A JINÝCH ZVÍŘAT
Obecní zastupitelstvo ve Velešíně vydává na základě ustanovení § 16 a 36/1 písm. M a m zák.č.367/1990 Sb., o obcích tuto obecně závaznou

VYHLÁŠKU

čl. 1
Chov drobného zvířectva je omezen vyhláškou o podmínkách chovu domácího a drobného zvířectva.

čl. 2
Vlastník drobného zvířectva nesmí nechat v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zák.č.40/1964, úplné znění občanského zákoníku vnikat chovná zvířata na sousedící pozemek.

čl. 3
Mimo vyhrazená místa je na veřejných prostranstvích zakázáno volné pobíhání psů, koček, slepic a jiných zvířat a znečišťování veřejných prostranství těmito zvířaty.

čl. 4
Touto vyhláškou zůstávají nedotčeny povinnosti stanovené fyzickým a právnickým osobám obecně závaznými předpisy vyšší právní síly.

čl. 5
Dodržování ustanovení této vyhlášky kontroluje MěÚ Velešín prostřednictvím orgánů, které rada MěÚ pověřila kontrolou a blokovým řízením. Představitelé těchto orgánů jsou povinni se na požádání prokázat příslušným pověřením a případně občanským průkazem.

čl. 6
Porušení této vyhlášky fyzickou osobou nebo právnickou osobou lze stíhat /nepůjde-li o trestný čin/ jako přestupek dle zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích a dle zák.č.367/1990 Sb., o obcích.

čl. 7
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ve Velešíně dne 8.9.1992 starosta
ing. Josef Valach


PŮJČKA NA OBNOVU A MODERNIZACI BYTOVÉHO FONDU
Již od roku 1998 existuje na Městském úřadě možnost využití půjčky, která je poskytována vlastníkům nemovitostí na opravu a modernizaci bytového fondu. Peněžní fond, který pro přidělování těchto půjček vznikl, byl vytvořen půjčkou od okresního úřadu. Půjčka od okresního úřadu je poskytnuta Velešínu na 10 let a město ji musí po 10 letech navrátit.

Půjčka na modernizaci a obnovu bytového fondu je jistou formou příspěvku státu na zkrášlení obcí. Protože se jedná o půjčku danou zákonem, řídí se její přidělování definovanými předpisy. Jsou přesně specifikované účely, na které je možné si peníze vypůjčit a maximální výše půjčky, doba výpůjčky a úrok jsou také pevně stanoveny. Mezi účely, na které je půjčka poskytována patří :

obnova střech a krovů

obnova fasád

zateplení budov

vestavba chybějících sociálních zařízení

izolace proti vlhkosti

přechod na ekologický způsob vytápění

výstavba chybějících nebo rekonstrukce nedostatečných inženýrských sítí

zřízení malé ČOV ke stávajícímu domu

vestavba bytu do půdních prostor

nástavba bytu rušící ploché střechy

U všech titulů, kromě posledních dvou ( kdy vlastně vzniká nová bytová jednotka ), je výše úvěru do 50 000,- Kč na dobu 4 let. U posledních dvou titulů se jedná o částku max. 80 000,? Kč na dobu 6 let. Výše úroku je v obou případech stejná a činí 7% p.a. Půjčky je možné i v odůvodněných případech kumulovat ( vyjma zateplení a fasád ) a záleží tak na žadateli, kolik je schopen měsíčně splácet.

Podrobná pravidla, kterými se poskytování půjček řídí, jsou dána místní vyhláškou č. 7/97.

Od roku 1998 již byly poskytnuty půjčky na 42 titulů v celkové částce 2 235 000,- Kč. Nejvíce jsou využívány půjčky na přechod na ekologický způsob vytápění, kterých bylo poskytnuto 13. Další tituly, které byly užity na 8 půjček, byly na obnovu střech a krovů a vestavba bytu do půdních prostor. Pět půjček bylo poskytnuto na zateplení budov.

K 31. květnu 2000 bylo k dispozici na fondu 570 145,45 Kč. Žádosti na poskytnutí půjčky jsou k dispozici na ekonomickém odboru a komise pro přidělování půjček zasedá dvakrát ročně, k 30. červnu a k 31. prosinci s přihlédnutím na zasedání Městského zastupitelstva, neboť konečné přidělení půjčky je zastupitelstvem schvalováno.

Každý měsíc ve splátkách se na fond vrací cca 48 000,- Kč a tím jsou k dispozici finanční prostředky na poskytování dalších půjček. Najdou se však i tací, kteří nesplácením poškozují další žadatele v přidělování. Pokud nedojde k narovnání, budou jména dlužníků zveřejňována stejně jako dlužníci nájemného.

VJ


VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA INFORMUJE
Všeobecná zdravotní pojišťovna v Českém Krumlově upravila s platností od 19. června 2000 úřední hodiny následovně:

Po, St 7.00 - 12.0012.30 - 17.00
Út, Čt, Pá 7.00 - 12.00 

adresa: areál nemocnice LDN, pošt. př.č. 104, 381 01 Český Krumlov


OTEVÍRACÍ DOBA VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ VE VELEŠÍNĚ

  Knihovna Spořitelna
Po 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Út zavřeno 8.00 - 12.00 -
St 8.00 - 11.30 12.00 - 16.00 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Čt 12.30 - 17.00 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
 zavřeno 8.00 - 12.00 -
So zavřeno zavřeno

Pošta Banka GE Capital
Po, Út, Čt, Pá8.00 - 15.45 Po,Út,Čt,Pá8.00 - 12.0013.00 - 16.00
St8.00 - 17.00 St8.00 - 12.0013.00 - 17.00
So8.00 - 10.00    

Lékárna Městský úřad
Po - Pá7.00 - 12.0013.00 - 15.30 Po, St7.00 - 17.00
    Út,Čt,Pá7.00 - 14.30

Okr. správa soc. zabez. Policie
Po8.00 - 17.00 St14.00 - 17.00


LEGIONÁŘI
Na žádost ředitelky Státního okresního archívu v Českém Krumlově paní Mgr. V. Maškové zveřejňujeme seznam legionářů, kteří se narodili nebo působili ve Velešíně.

Následný seznam o legionářích není zřejmě úplný a dokonce mohlo dojít i k chybnému zařazení do armády. Bohužel, dokladů o legionářích se zachovalo jen málo a proto se obracíme na veřejnost a žádáme občany o doplňující informace. Budeme vděčni za ústní zprávy, ale i za písemné doklady nebo fotografie. Informace, prosím, dávejte zástupci starosty, který je zprostředkovaně předá Mgr. V. Maškové. Snad ještě lepší bude spojit se přímo s archívem v Českém Krumlově. Číslo telefonu +420 380 764 700.

Předem děkujeme za informace.

Finistr Jan23.10.1893 Fojtl Jan24.8.1891
Hechtberger Josef16.3.1875 Hnilička Josef2.2.1891
Jáša František27.12.1895 Klein Alois24.5.1893
Kubiš Jan19.1.1896 Posekaný František 
Krysl Karel  Řeřicha 
Foitl František1883 Kadič Martin1895
Kohout František1895 Kramer František1882
Loukotka Josef  Dušek 
Zvetler Ludvík17. 8.1898  

DJ


VÁŽÍME SI DARŮ ?
Letošní jaro se vyznačovalo převážně teplým a suchým počasím. O to více našich občanů využívalo ke svému osvěžení čistou pramenitou vodu od "Srdíčka". A právě v této souvislosti bych byla ráda, abychom si všichni uvědomili ten velký dar čisté pramenité vody v blízkosti Velešína, ale i dar lesa v okolí pramene. Nepořádek v lese a hlavně nedopalky cigaret ve mně však vyvolávají pocit, že ne všichni si uvědomují možnost požáru. Většina z nás jistě v televizi viděla obrovské lesní požáry, které se hasí i po mnoho dní. Domnívám se, že ti z nás, kteří bez cigarety prostě chvilku nevydrží, si asi neuvědomují, že les někomu patří, že není všech. Ale že i nám skýtá chládek, klid a čerstvý vzduch.

AH


K ZAMYŠLENÍ
Před čtyřmi roky 4.7.1996 byl otevřen Dům s pečovatelskou službou ve Strahovské ulici. Žijí v něm své poslední roky života naši nejstarší občané. Někteří jsou ještě čilí se zájmy o vše dění ve městě, jiní už chtějí mít svůj klid. Těžko se pohybují, a tak posedávají na lavičkách nebo se prochází kolem domu. Snažíme se jim tyto poslední roky života zpříjemnit jak kulturními akcemi, tak pěkným prostředím kolem domu.

Je velmi smutné, že toto příjemné prostředí soustavně narušují menší děti z okolních domů. Vybraly si pečovatelský dům ke svým podivným hrám. Prohánějí se na kolech po bezbariérovém přístupu, ničí kytky v truhlíkách, házejí kameny do oken, špiní prádlo na sušáku, zvoní na zvonky a to vše až do večerních hodin. Pokud chce někdo tyto povedené dětičky z okolí domu vykázat, nestačí se divit jejich drzosti a sprostým nadávkám. Několikrát jsme upozorňovali rodiče co jejich děti tropí, ale zatím bezvýsledně. Ví vůbec tito rodiče, co je sociální cítění?

IV


TAK MÁLO JSME JIM STAČILI DÁT ...
Chtěla bych navázat na předchozí článek. Nutí mně k tomu vlastní zkušenost, jíž jsem byla svědkem. Na autobusové zastávce postává skupinka lidí. Je tu i maminka se dvěma menšími dětmi. Jinou skupinu tvoří pět asi tak 17 - 18letých mladíků, očividně žáků SOUS nebo integrované školy. Předhánějí se hlasitě v tom, kdo řekne sprostější vtip. Je jim jedno, že tam stojí starší lidé, malé děti...... Dítě upadne na kolínka a všem je to velice k smíchu. Padají nemístné poznámky na adresu kolemjdoucích ...

Zmiňovat se o nevybíravém slovníku a chování místních vinárenských "štamgastů" snad ani nemá cenu. Kam se poděla morálka, úcta ke stáří, k druhému člověku ? Kořeny musíme hledat ve výchově v rodině, ve vztahu rodičů k dětem, na to, kolik času jim věnují a v jaké kvalitě. Pedagog, ať je sebelepší, mnoho nezmůže, pokud nebude o dítě zájem ze strany rodičů.

Velešín je město bohaté na mimoškolní činnost a dá se říci "kosmopolitní". V tomto případě je to spíše na závadu, což mohou starousedlíci potvrdit. Aktivní činností se zde zabývá několik specializovaných kroužků a na vzniku kroužků dalších byla zaměřena před nedávnem konaná beseda se starostou a radními města. Účast ze strany občanů však byla mizivá.

Kam se poděly masarykovské ideály a princip demokracie ? Po pádu železné opony jsme vše omlouvali 40tiletým údobím totality. Ale 10 let poté je to stejné, ba ještě horší. Jsme lidé chybující, ale nyní se nemáme za co schovávat, vše je průhlednější, naše nešvary a nedostatky vyplouvají zřetelně na povrch, nabývají ostřejších rysů. Politická sféra našeho života prochází letargií, do které upadá i společnost. Probudí a vzchopí se záhy nebo se bude nořit do podušek stále hlouběji a hlouběji až usne navěky?

P.Řihoutová


AŤ ŽIJE OSTUDA
S laskavým svolením autorky článku v červnovém čísle Velešínského zpravodaje jsem si pro svůj příspěvek "vypůjčila" nadpis.

Dne 7. června v 17 hodin byla v ZŠ Velešín pořádána beseda pro rodiče o drogách a protidrogové prevenci, na které přednášel protidrogový koordinátor z Okresního úřadu České Budějovice pan Vácha. Přestože pozvánku na tuto besedu měly zapsánu v žákovských knížkách všechny děti, počínaje 5. třídami výše, sešlo se v uvedenou hodinu ve školní jídelně 6 ( ano, nejde o překlep ) rodičů a asi dvojnásobek pedagogů.

Z uvedené besedy bylo zjevné, že drogové problémy se nevyhýbají ani Velešínu. Naopak, poloha Velešína v blízkosti mezinárodní silnice je pro distributory tohoto zboží lákavá a žádný z nás rodičů neví, zda právě jeho dítěti nebudou drogy nabídnuty. Nebylo to žádné "strašení" rodičů, ale při konstatování faktu, že např. v Praze za loňský rok zemřelo na předávkování drogami více jak 90 mladých lidí, věřte, že šel mráz po zádech.

Snad to byla nutná práce, snad jsou rodiče informováni z jiných zdrojů, snad to bylo podcenění tohoto problému, snad to nebyla lhostejnost, která zapříčinila, že účast rodičů na této besedě byla tak ostudná.

AH


DĚTSKÝ DEN 1.6.2000
Fotbalový klub FC Velešín společně s nohejbalovým oddílem uspořádali za vydatné podpory několika desítek velešínských sponzorů - dětský den. Setkání více než 300 dětí v areálu fotbalového klubu proběhlo za pěkného slunečného počasí, a tak nemohly chybět dětmi oblíbené soutěže o drobné sladkosti, kterých bylo opravdu nečekaně mnoho. Program dětského odpoledne zahájili mladí velešínští taekwondisté a mezi jednotlivými soutěžními dětskými disciplínami vystoupili kynologové a proběhla ukázka aerobiku. Celý odpolední program uváděl a doprovázel mladý diskžokej O. Havlíček.

Překvapivá velká účast dětí, ale i spokojenost přihlížejících rodičů byla odměnou pro organizátory celé akce, kteří tímto děkují všem sponzorům a lidem, kteří tento dětský den podpořili.

Za organizátory
K. Krejčí a J. Semerád


HOUPAČKA 2000
Tato akce, která se konala již potřetí na velešínském Nádraží "U Hamerníků" měla nakonec příznivou odezvu, i když na zahájení v 11 hodin se sešla jen hrstka občanů a skupina účinkujících. Tento hudebně - divadelní festival "odstartoval" ve čtvrt na dvanáct po úvodním proslovu pana starosty hudebním vystoupením Ústavu sociální péče "Empatie" z Českých Budějovic. Byli jednoznačně úspěšní. Střídavě na malém a velkém pódiu vystupovaly divadelní, hudební a taneční soubory ústavů soc. péče, dětských domovů a místních zájmových kroužků, např.: velešínské "Borůvky", dále Ústav soc. péče ze Zběšiček u Písku ( divadelní scénka ), Ústav soc. péče Písek, terapeutická skupina SANANIM z Karlova u Písku ( předvedla hru "O krásné Desperandě aneb o odplatě a pýše" ), Dětský domov POLÁRKA z písecké Šobrovy ulice ( taneční a divadelní představení ), Prácheňská divadelní společnost se představila historickou jednoaktovkou "Zvíkovský rarášek".

Houpačka 2000, foto: Vladimír Jantač Houpačka 2000, foto: Vladimír Jantač

Ve dvoraně statku byl umístěn prodejní stánek s výrobky chovanců sociálních ústavů. K vidění tu byly hrnečky, korálky, grafiky a obrázky na skle v přijatelných cenových relacích. V přední části sadu se nacházelo INFOCENTRUM - pořadatelský koutek se stále aktuálními informacemi, v zadní části byl výtvarný koutek a Liga lesní moudrosti s ukázkami hudebních a zálesáckých dovedností. Snad některé z přítomných zklamala neúčast velešínských taekwondistů a kynologů. Ne vždy se všichni, co přislíbí účast, sejdou. Snad příště.

Sluníčko vysvitlo až téměř před koncem první části programu, který ukončovaly dvě divadelní seskupení a to velešínští amatéři "Bez nebes" a divadelní spolek "Nediv se" z Nepomuku. Obě vystoupení prošpikovaná humornými scénkami měla v sobě jiskru, ale zaujala spíše dospělé než děti, které podle mého názoru nemohly pro moderní pojetí s negativními prvky současné doby ději rozumět.

Houpačka 2000, foto: Vladimír Jantač Houpačka 2000, foto: Vladimír Jantač

Druhá část programu trvala od 2000 hodin do 500 hodin do rána vystoupením rockových a country kapel a následnou diskotékou.

Snad můžeme konstatovat, že i tento třetí ročník se vydařil ke spokojenosti všech zúčastněných i diváků.

Pavla Řihoutová


KOŇSKÁ SVATBA
Když se mi dostalo do rukou svatební oznámení mé mladé sousedky, překvapena, neodpustila jsem si poznámku: "... to je teda originální ! " a přeneslo mně o nějaké to století zpátky, kdy hrady a zámky ještě bývaly osídlené. Právě k místu bydliště jejího snoubence - Žáru u Nových Hradů se váže mnoho pochmurných mýtů, legend a strašidelných historek. Hrázný žárského rybníka prý utonul za velice podivných okolností.... Rozvíjí se má představivost a fantazie, jejíž realitu potrhuje skutečná přítomnost nedaleké žumberské tvrze. Krásné oznámení přikládám do své bohaté sbírky a již v tuto chvíli přeji novomanželům vše nejlepší.

Jak dlouho snoubencům vydrží jejich láska mne napadá s každým odkládajícím svatebním oznámením.

Nastal den "D" a jak bylo originální oznámení, originální byla i svatba. Mohu říci, že jsem již pár svateb za svůj život zažila, i když vesměs v hlavním městě Praze, ale na tuto asi dlouho nezapomenu. Příjezd ženicha na koni, požehnání rodičů u vstupní brány římovského poutního místa, známého tolik svou bohatou historií. Svatební průvod v kostýmech do ambitů římovského kostela, slavnostní obřad a poděkování novomanželů Panně Marii v Loretánské svatyni. Slavnostní atmosféru umocňuje krásné počasí. Po obřadu následoval odjezd ženicha a nevěsty na koních a svatebčanů ve vyzdobených kočárech po římovské silnici do Velešína.

Zde následovalo srdečné přivítání "na panství velešínském", kde nevěsta do dna vypila nabízený džbánek teplého kozího mléka. Nebo se v tom skrývalo něco jiného ? Každopádně na dně se "něco" nalézalo.

Musím říci, že ačkoliv se v jižních Čechách vyskytuji teprve desetiletí, dojímají mne občas svým kouzlem, pracovitostí a nápaditostí jejích obyvatel, jejich upřímností a otevřeností a tím, jak mají k sobě blízko.

A tak přejeme ještě jednou společně s jejich čtyřnohými přáteli a součástí jejich života -všechno nejlepší!

P. Řihoutová


DŮM V KVĚTECH
Kam se člověk podívá, všude jsou samé nedostatky. Počínaje nepořádkem, přes různé ignorování dopravních značek i vzájemných vztahů po nezájem o věci veřejné. Tam chybí to a to, tam se nedostává toho a toho. Takto to vidí a hodnotí pesimista. Dlužno dodat, že není v mnohém od pravdy daleko. Bohužel. Optimistu hned tak něco nerozháže a vždy si najde alespoň špetku toho, z čeho může být i nadále dobře naladěn. Flegmatik - tomu je všechno jedno. Nebombarduje sice svými požadavky úřady, ale o to je jeho tzv. neškodné počínání horší, když jej z jeho míry nevšímavosti nevyvede ani volání o pomoc ...

Potřeboval jsem narychlo něco opravit na autě a nejblíže jsem byl u pana Jana Balka na Velešínském nádraží. Na můj požadavek, aby závadu přes víkend opravil, jsem od něho dostal uspokojivou odpověď. Mým hlavním zájmem sice bylo odstranění poruchy na autě, ale nemohl jsem přehlédnout tu nádhernou záplavu vkusně sladěných barev květů, od růží, které se vyšplhaly až po střechu, po převislé pelargonie. Vše jen hýřilo odstíny barev. Okenní parapety, zábradlí, stěny domu, plot i zahrada. Byl jsem unesen a zároveň jsem si povzdychl a mohl jen srovnávat. Takto mít ozdobené domy květy ve Velešíně a ne jenom na náměstí ! I na jiných domech v sousedství byly květy, ale již skromnější a ne v takové záplavě. Někdo má již takový dar a "zelené ruce", že mu kvete pod rukama na co sáhne. Mezi ty šťastlivce patří i paní Bedlivá z Velešínského nádraží, která mne upozornila, že květinám věnuje hodně času a péče. Zkrátka nic není zadarmo, ale ta krása stojí za to.

DJ


HASIČI VE VELEŠÍNĚ
(pokračování)

V roce 1951 bylo znovu vyvoláno jednání o postavení sušárny na hadice spojené současně a lezeckou věží pro výcvik hasičů. Bylo vybráno místo "U dvou rybníků".

Místní stavitel pan Brabec zhotovil plánek sušárny - lezecké věže, plánek sušárny je dosud k dispozici, není však realizovaný pro odpor uživatele pozemku, i když pozemek byl obecní. V roce 1955 byl snížen vjezd do hasičské zbrojnice na dnešní úroveň, druhý vjezd s roletou byl zazděn a ponecháno okno. To již byla původní těžká motorová stříkačka rozebrána a dána do šrotu. V roce 1956 byly upraveny bývalé místnosti po holičství pana Loskota na hasičskou strážnici, která potom řadu let sloužila strážným účelům. Předtím se všechny hasičské stráže konaly v hasičské zbrojnici, v zimním období to nebylo záviděníhodné. V roce 1962 byl poprvé zpracován úvodní projekt na stavbu nové hasičské zbrojnice, další v roce 1969 rovněž bezúčelně došlo 2x k výběru stanoviště. Podle situace v roce 1973 byly vyhlídky na stavbu nové hasičské zbrojnice v nedohlednu, a tato situace trvala dalších 20 let.

Teprve v roce 1993 změnou politického systému a také hlavně rozsáhlou výstavbou panelového sídliště, když původní výměník tepla nestačil , byl postaven nový výměník tepla a tak byl původní výměník tepla zrušen. V roce 1991 došlo k jednání o využití zrušeného výměníku tepla k adaptaci na novou hasičskou zbrojnici. Budova výměníku s půdorysem 13 x 17 m rozměrově dostačuje, může být vytápěna, což je nejdůležitější. Okresní úřad v Českém Krumlově tento záměr schválil. Projekt budovy výměníku k adaptaci na požární zbrojnici vypracoval pan František Kaifer. Obecní úřad ve Velešíně provedl výběrové řízení z 5ti stavebních firem. Stavební povolení bylo vydáno dne 13. července 1993. Přestavbu provedla stavební firma "PREMSTAV". Stavební dozor měl pan Jan Flieger.

Kolaudace hasičské zbrojnice byla provedena dne 1. prosince 1993, čili během 5 měsíců byla předána hasičská zbrojnice do užívání. Náklady na přestavbu činily cca 400. 000 Kč. Slavnostní předání nové hasičské zbrojnice bylo provedeno dne 12. prosince 1993 za účasti přednosty okresního úřadu JUDr. Mikeše, majora Pavla Vejvary z okresní hasičské správy, starosty obce Velešína pana Josefa Valacha, dalších hostů, občanů Velešína a členů hasičského sboru. Tentýž den odpoledne se konala valná hromada dobrovolného hasičského sboru Velešín. Zbrojnice je vytápěná, je v ní uložena hasičská cisterna CAS 706 a hasičské auto s úplným vybavením s uzavřenou kabinou pro 8 členů posádky typu AVIA Savien. Dnešní město Velešín se tak po 120 letech dočkalo odpovídající hasičské zbrojnice. Bude nyní nutné, aby si mladí členové hasičského sboru dnešního vybavení vážili, a hlavně, aby ho uměli v případě požáru dobře využít.

pokračování příště
Stanislav Bláha starší


I. KYNOLOGICKÝ ZÁVOD O POHÁR MĚSTA VELEŠÍN
V sobotu 20.5.2000 se na místním kynologickém cvičišti a v okolí uskutečnil I. místní závod o pohár města Velešín.

Umístění závodníků:1.PŘIBYL SlavomilK.K.Větřní
2.VESELKA PetrK.K. Kaplice
3.JANČÁŘ ZdeněkK.K. Větřní
4.VEBR JaroslavK.K. Velešín
5.VLAS JiříK.K. Větřní
6.SOUKUP FrantišekK.K. Větřní
7.FESL BohuslavK.K. Velešín


CYKLOKLUB VELEŠÍN
V roce 2000 vstoupil sportovní oddíl Cyklo Velešín do 5. roku své existence. Jeho členové se pravidelně zúčastňují cyklistického seriálu Jihočeská amatérská liga /JAL/, některých cyklomaratonů a atletických běhů. Oddíl pořádá již tradičně několik speciálních akcí: cyklistický 2. etapový závod pro mládež ke Dni dětí, silniční cyklistický závod o cenu města Velešína v seriálu JAL, dále běžecký JIHOČESKÝ MARATON a na podzim Velešínský 1/2 maratón. Letos zahájil oddíl přípravu v chorvatské Poreči, kde začali závodníci v polovině března najíždět první kilometry v relativně teplejším podnebí. Od konce dubna pak všechny čekají závody JAL, jako první tradičně časovka jednotlivců v Dubném u Č. Budějovic. Do této doby se cyklisté zúčastnili kromě Dubného ještě závodů v Milevsku, Nové Cerekvi, dvou závodů v Sedlčanech, tří etapového závodu ve Velešíně a cyklomaratonu v Rakousku, kde se dva naši členové umístili v silné konkurenci ( 1500 startujících ) v první polovině. Do konce sezóny je ještě čekají Jistebnice, Humpolec, Písek, kriterium v Č.B., časovka družstev v Municích, závod do vrchu Kleť atd. V cyklomaratonech 360 km Jižními Čechami a na podzim "Král Šumavy 250 km". Podle očekávání si zatím vedou dobře mládežnické kategorie.

Výsledky závodu ke Dni dětí: 2.6.2000

6 + 2,2 km (terén)
nejmladší žáci roč. 90 a ml. nejmladší žákyně roč. 90 a ml.
1.Jan Petrou19:35 1. Monika Marková25:06
2.Milan Friedel22:50
3.Michal Kysela23:47

6 + 4,4 km
mladší žáci roč. 88 - 89 mladší žákyně roč. 88 - 89
1.Martin Staněk27:06 1.Jaroslava Megová30: 56
2.Petr Klimeš28:29 2.Veronika Mikušková33:02
3.Miloslav Marek28:37 3.Jarmila Zivčáková37:05

6 + 6,6 km 6 + 4,4 km
starší žáci roč. 86 - 87 starší žákyně roč. 86 - 87
1.Jan Šimek27:42 1.Pavla Jílková32:43
2.Václav Požárek27:43
3.Zdeněk Lovčík31:12

6 + 6,6 km
mladší dorost roč. 84 - 85 
1.Radek Janás27:04
2.Petr Holý30:03
3.Zdeněk Lovčík30:32

Celkem se zúčastnilo 47 závodníků, vylosovaný Petr Holý získal horské kolo.

 

Výsledky 5 ročníku o cenu Města Velešína 10. - 11.6.2000
kat. A   9,5 + 64 + 72 km kat. Ž   9,5 + 32 + 37 km
1.MikulášekZnojmo3:53:04 1.HaklováProdetice2:30:57
2.HebíkČ.B.3:53:04 2.NepustilováProdetice2:33:53
3.JochmanLoučovice3:53:35 3.ŠenkapoulováZnojmo2:35:08
21.KoudelkaVelešín4:27:56
23.BaťkaVelešín4:34:51
25.FrnkaVelešín4:44:39
26.ŠimekVelešín4:52:28
29.FránaVelešín5:26:00

kat. B   9,5 + 48 + 72 km kat. C   9,5 + 48 + 57 km
1.VodičkaBrno3:38:22 1.BraunerBenešov3:20:14
2.VlášekLoučovice3:38:42 2.MajerníkBrno3:20:18
3.HorákMor.Buděj.3:39:43 3.OpavaBenešov3:20:34
 10.Růžička J.Velešín3:37:26
 13.Růžička K.Velešín3:38:52

kat. D   9,5 + 32 + 37 km kat. M2   9,5 + 32 + 37 dorostenci
1.ŠlehoferPísek2:17:55 1.ČervenkaPísek2:11:57
2.KlímaVelešín2:24:57 2.StaněkJistebnice2:12:08
3.ChmelířZnojmo2:27:49 3.KorosJindř.Hradec2:12:40
6.HísekVelešín2:38:20 4.RotbauerVelešín2:15:22
 8.JanásVelešín2:18:03

kat. M1   5,7 + 16 km žáci
1.JánošPrachatice36:24
2.HorákPrachatice36:49
3.ZiburaČ.B.37:00
4.ŠimekVelešín37:19
5.PožárekVelešín38:20
9.DašekVelešín43:14
15.HrdýVelešín58:26

Na startu bylo 110 závodníků.

Další akcí Cyklo Velešín je pořádání 3. ročníku Jihočeského maratonu ve Velešíně 24.6.2000 v 1600 hodin - start U přeložky směr Nádraží. Tohoto závodu se zúčastňují maratónci z celé republiky.

Všechny akce, které Cyklo Velešín pořádá, jsou za finančního a materiálního přispění převážně města Velešín.

Další poděkování za ceny pro tyto akce náleží:
fa VEEL, JČE, Budvar, hotel Party, Grafodílna Havlíček, sport TOME, JIHOSTROJ, DŘEVOUM Č.B., knihkupectví "Pana Voka" Velešín.

Velkou pomocí pro pořadatele je radiové spojení mezi jednotlivými stanovišti na všech trasách, které vzorně zajistil Bořík Havlíček se svou spojovací četou.

K. Růžička


JIHOČESKÝ MARATON VE VELEŠÍNĚ 3. ROČNÍK

sobota 24.6.2000
1.Pavel KryškaČZA Praha 2:34:15T. Rekord
2.Jiří WallenfelsSokol Vinohrady 2:39:41 
3.Jan VopatAC Vidox Č. Krumlov2:41:45T.R. 1.B
4.Tomáš UlmaPraha 3 2:45:02 
5.Vladimír UrbanecKladno 2:48:432.B
6.Josef KalátTrnovany 2:50:523.B
7.František PetroušVčelná2:51:30 
8.František RoubíkČerčany 2:54:044. B
9.Petr KlusoňStará Boleslav 3:05:34 
10.Jan BudínskýBrandýs nad Labem 3:05:34 
13.Ladislav BláhaPSK Union Praha 3:16:091. C
18.Zdeněk NosekSlavoj Hloubětín 3:21:212. C
20.Petra HavlováOlymp Praha 3:25:16T.R. 1.Ž. 1
22.Stanislav JančářCyklo Velešín3:26:41 
24.Vladislav LerchMilo Olomouc 3:32:513. C
25.Zdeněk KopeckýBudvar Č.B.3:33:291.D
30.Karel LüftnerVyšší Brod3:48:04 
31.Jan BerounskýLiga 100 Č. Lípa 3:49:012.D
33.Karel VoráčekCyklo Velešín3:51:26 
34.Iveta VyšínováKarlovy Vary 3:57:251. Ž 2
36.Pavel KrandaRynárec4:10:14 
37.Lenka WiesnerováTSM Adršpach 4:14:152. Ž 1

kat. B   40 - 49 let          C   50 - 59 let          D   nad 60 let
Ž 1   18 - 34 let          Ž 2   nad 35 let

 

Byly překonány 3 traťové rekordy kat. A, B, Ž. Letos byla nižší účast - o víkendu 3 běžecké závody v kraji. Zúčastnilo se pouze 7 Jihočechů, jinak závodníci z celé ČR, nejvíce z Prahy a okolí. Od startu nejrychleji vyrazil Jiří Wallenfels, pronásledován P. Kryškou a Janem Vopatem. Už před polovinou závodu reprezentant Kryška Wallenfelse doběhl a od 25. km zvyšoval svůj náskok až do cíle. Na 3. místě běžící Jan Vopat ještě stačil stáhnout Wallenfelse na 2 minuty a bezpečně vyhrál kategorii B.

Jihočeský maraton ve Velešíně, foto: Vladimír Jantač

Pro zajištění závodu bylo třeba velkého počtu dobrovolníků, hlavně na občerstvovacích stanicích. Tohoto úkolu se úspěšně zhostila asi dvacítka žáků ZŠ Velešín. Propojení mezi všemi místy opět zajistil Bořík Havlíček.

Sponzoři závodu: - poděkování patří:
Městu Velešín, firmě Sport Tome Č.B., hotelu Party, Budvaru, Dřevoumu Č.B., Jihostroji Velešín, Grafodílně Havlíček, JČE

Zahájení i slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnili zástupci města.

Cyklistické závody v Jistebnici: 1. místo žáci Šimek - Dašek, 1. místo nad 50 let Klíma - Hísek, 3. místo nad 30 let Schwarz - Rotbauer

Karel Růžička
Cyklo Velešín


V ČESKÉ REPUBLICE PŘIBUDE OSM NOVÝCH SPORTOVIŠŤ,
Z NICHŽ JEDNO BUDE U VELEŠÍNSKÉ ŠKOLY

V roce 1998 zahájila značka Opavia dlouhodobý projekt nazvaný Opavia dětem. V únoru letošního roku vyhlásila soutěž pro žáky základních škol "Jak si představuji hřiště, na kterém bych si chtěl hrát". Do soutěže se přihlásilo 1 139 škol, z došlých přihlášek Opavia vybrala 258, které splňovaly požadovaná kritéria. Mezi ně patřil zájem o program zjišťovaný pomocí dotazníku, vhodné místo, kde bude sportoviště postaveno, jeho využití v rámci školní výuky, ale i mimo ni. Z 258 škol, které postoupily do finále, vybrala porota složená z novinářů, výtvarníků a dalších pozvaných hostů, ve Fragnerově galerii v Praze, 8 vítězných škol. Velešínská byla mezi nimi. Sportoviště Opavia dětem bude vybudováno během letních prázdnin, v září pak slavnostně předáno škole k užívání.

Celý projekt má pomoci dětem v základních školách lépe využít nejen hodiny tělesné výchovy, ale i jejich volný čas. Proto bude sportoviště vybaveno šplhadly a prolézačkami, horolezeckou stěnou i dráhou pro skateboard.

Děkuji žákům a učitelkám z 1. stupně naší školy, kteří se do této výtvarné soutěže zapojili.

Jana Nováková, ředitelka školy


NOVÍ OBČÁNCI
Jitka Tarabová narozena 15.5. 2000 Školní č. 521
Filip Novák narozen   21.5. 2000 Na Vrších č. 398
Lenka Michlová narozena 24.5. 2000 Nad Cihelnou č. 601
Pavel Krnínský narozen   16.6. 2000 Nad Cihelnou č. 599


OPUSTILI NÁS
Anna Bicková *1920 + 12.6.2000 Chodeč č. 20

 


Městský úřad přeje všem občanům krásné prožití léta, školákům příjemné a veselé prázdniny plné sluníčka, rodičům klidné chvíle plné odpočinku a načerpání nových sil do dalšího školního roku svých ratolestí.

Příští číslo Zpravodaje vyjde v září tohoto roku.

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0