ARCHIV 2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


květen
 2001


DOČASNÉ OMEZENÍ SLUŽEB KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU

Ve všech katastrálních úřadech v republice se převádí dosavadní počítačové zpracování katastru nemovitostí na nový systém (z KN na ISKN). Tato operace trvá od února roku 2001 do července roku 2001.

V našem okrese proběhnou tyto změny v době od 23.4.2001 do 28.5.2001. Přechod systémů zpracování dat si vyžaduje určité omezení služeb a to následovně:

podatelna bude otevřena nepřetržitě v dosud platných dnech a hodinách a bude přijímat všechna podání

od 23.4. do 28.5.2001 bude omezen provoz:
a)výpisy z KN se budou vyhotovovat pouze ke dni 23.4.2001
b)vklady a záznamy se nebudou do KN provádět
c)standardní provoz katastrálního úřadu začne od 4.6.2001
d)omezení činnosti pro podnikatele v oboru KN je řešeno samostatným sdělením

Katastrální úřad prosí o pochopení a porozumění v dané situaci. Po zavedení nového systému bude možnost získat informace o nemovitostech z celé republiky, přes internet za určitých organizačních a finančních podmínek.

Tato informace je zpracovaná z letáku, který MěÚ obdržel z Katastrálního úřadu v Českém Krumlově. Opatření se týká i pracoviště KÚ v Kaplici.

J.V.


INFORMACE ÚŘADU PRÁCE V ČESKÉM KRUMLOVĚ O NEZAMĚSTNANOSTI K 31. BŘEZNU 2001

Situace na trhu práce okresu Český Krumlov k 31.3. 2001
Statistická data - porovnání míry nezaměstnanosti v %:

Česká republika - 8,70 %     ( k 31.12.2000 - 8,8 %)
Budějovický kraj - 5,60 %     ( k 31.12.2000 - 5,8 %)
okres Český Krumlov - 8,40 %     ( k 31.12.2000 - 8,7 %)
Kaplicko - 8,00 %     ( k 31.12.2000 - 6,0 %)
Velešín - 6,21 %     ( k 31.12.2000 - 6,2 %)

Největší míra nezaměstnanosti na Kaplicku je v Pohorské Vsi - 37,23 %, nejmenší míra nezaměstnanosti na Kaplicku je v Besednici - 5,67 %.

Přetištěno z bulletinu Úřadu práce v Českém Krumlově.

J.V.


K NOVÉ PRODEJNĚ POTRAVIN NAD CIHELNOU CHYBÍ CHODNÍKY

Jistě jsme kritizováni za to, že máme sice novou prodejnu potravin Nad Cihelnou, ale přístup k ní - zvláště v době, kdy prší, je námraza, nebo naopak je sucho a práší se - je velmi špatný. "Říká se", že tento stav je konečný, že město nic pro lepší schůdnost neudělá.

Na vysvětlenou - v současné době probíhají stavební práce na sousedním objektu, které provádí firma pana Jůdy pro firmu AIRCONFUJI pana Kostečky.

Práce samozřejmě vyžadují dovoz materiálu, terénní úpravy apod. To znamená, že je zbytečné v dané lokalitě v době výstavby budovat chodník, který by navíc přišel vniveč.

Město má v plánu ihned po ukončení stavebních prací na objektu firmy AIRCONFUJI (včetně terénních prací) dokončit akci "nová prodejna" vyřešením důstojného přístupu k prodejně a to jak od panelových domů, tak z ulice Na Vrších i z ulice Kaplická. Bude naší snahou začít práce ihned jakmile to bude možné, aby již na podzim a v zimě byl problém vyřešen. Ze strany Vás občanů vás prosíme o trochu trpělivosti a po dobu výstavby při špatném počasí obejít objekt po chodníku.

Ze strany firmy p. Jůdy je nutné čistit plochu mezi prodejnou a stavebním objektem, aby byla přijatelně čistá pro chodce.

Ze strany města to chce dodržet slib, že budou přístupy k prodejně provedeny co možná nejdříve, jakmile to bude možné.

ing. Josef Valach
starosta města


ZASTÁVKA ČD VELEŠÍN - MĚSTYS BUDE BEZ STARÉ ČEKÁRNY

Čekárna postavená na zastávce Českých drah Velešín městys, která sloužila cestujícím i vandalům po mnoho desítek let bude odstraněna.

České dráhy vydaly již ROZHODNUTÍ o povolení odstranění stavby. Čekárna je postavena na pozemku ve vlastnictví města. Jako výhodné se jeví likvidaci čekárny provést pouze do úrovně podlahy a základovou rovinu upravit pro obslužné malé parkoviště sloužící cestujícím.

O záměru bude jednat Rada města. České dráhy nabízí veřejnosti ( přihlášenému zájemci ) možnost demolice stavby svépomocí za stavební materiál. Dle sdělení zástupce ČD by ČD přistavily kontejner na nepoužitelný materiál. Zájemci o materiál z demolice se mohou přihlásit u p. Bicka, ČD tel. 038/7854430. Vybraný zájemce by se pak měl přihlásit na MěÚ u pana starosty. Podmínkou demolice bude i dohoda s městem o rozsahu demolice a předání místa po demolici.

ing. Josef Valach
starosta města


DRUHÁ BESEDA S MLADÝMI OBČANY MĚSTA

Ve čtvrtek dne 26. dubna se uskutečnila dohodnutá druhá beseda s mladými občany Velešína. Počet účastníků ze strany mládeže byl méně než poloviční oproti účasti na schůzce první. Za vedení města byl přítomen starosta a členka zastupitelstva pí. Grillová. Na schůzku se dostavila i ředitelka Základní školy pí. Dvořáková. Témata diskuse byla věcí přítomných mladých občanů. Nejdiskutovanější otázkou bylo vybudování U-rampy pro skateboard a podmínky pro zájemce tohoto sportu ze strany vedení Základní školy a města a to jediné - udržování pořádku ve sportovním areálu ZŠ, kde je již vybudovaný skatepark. Nejen, že se stav pořádku nelepší, ale pracovali už i vandalové, kteří zničili reklamy firem, které spolufinancovaly vybudování sportovních zařízení v rámci akce "Opavia dětem". Mladí majitelé malých motocyklů nerespektují zákaz vjezdu do areálu. Osud vybudování U-rampy pro skateboard je v rukou mládeže - vedení Základní školy a města by mělo být v tomto směru nekompromisní.

Po odchodu části zájemců o U-rampu byla diskutována opět otázka koupání ve Velešíně, otázka dostavby "kina" a další.

Přítomní mladí vyslovili přání úpravy travnaté plochy (zkvalitnění povrchu) a výroby branek pro malou kopanou.. Byli dokonce ochotni zorganizovat brigádu na úpravu s tím, že město zajistí vhodnou zeminu na výspravu děr. Po odborné konzultaci se jeví vhodné povrch upravit zemědělskou technikou - projednáme s Agrou s.r.o. Velešín.

Branky by mohly být vyrobeny svépomocí ZŠ - město. Přestože účast na besedě byla menší, nakonec jsme se dohodli, že třetí besedu uskutečníme koncem června. Chtěl bych věřit tomu, že vedení města a mladí občané naleznou cestu k plodnější vzájemné diskusi a výměně názorů a nebude se stále a opakovaně diskutovat jen o výhradách a podmínkách spolupráce.

Takže mladí spoluobčané, připravte si náměty do diskuse, kritiku vedení města, dotazy a podobně na další červnové setkání. Věřím, že se dostaví v hojnějším počtu i členové Zastupitelstva města.

ing. Josef Valach
starosta města


INFORMACE PRO PODNIKATELE

Tento článek není reklamou pro firmu, jde o informovanost podnikatelských subjektů ve městě o možnosti využití poradenské činnosti firmy, jejíž služba poradenství pro podnikatele je dotována.

Jedná se o firmu LEGRO PLUS s.r.o., Rooseweltova č. 37, 381 01 Český Krumlov, tel. /fax +420 380 711 562. Tato firma je součástí Národní asociace pro rozvoj podnikání a bylo vybrané Ministerstvem průmyslu a obchodu jako provozovatel "Regionální Poradenské a informační Centrum".

Takže zájemci z řad podnikatelů ve městě máte možnost navázat kontakt s danou firmou ve věci poradenské činnosti v oblasti získání dotací, úvěrů apod.

J.V.


KYNOLOGOVÉ VE VELEŠÍNĚ V ROCE 2001

Zájemci z řad občanů mají možnost obdivovat spolupráci člověka a jeho přítele psa na akcích našich kynologů i v letošním roce, i když se nejedná o celorepublikové závodění jako v roce 2000.

Jedna akce již proběhla 22.4.2001 a to bonitace německých ovčáků.
Další nejbližší akce je 8. května od 9 hodin a to závod "O pohár klubu". Předpokládaný konec je v 15 hodin.
20. října 2001 je svod německých ovčáků, začátek je v 9 hodin, předpokládaný konec ve 13 hodin.

Všechny akce se konají v pěkném areálu - cvičišti - Základní kynologické organizace Velešín.

Srdečně Vás všechny zve
Výbor ZKO


HASIČSKÁ SOUTĚŽ DĚTÍ VE VELEŠÍNĚ

V sobotu 28. dubna se konala na parkovišti u Jihostroje první letošní soutěž dětí, započítávaná do 0kresního poháru dětí.. Takových soutěží se každý rok koná šest a jejich výsledky se sčítají do celoročního hodnocení. Velešínské soutěže, konané pod záštitou Městského úřadu, se zúčastnilo devět družstev v kategorii mladších žáků (7 - 10 let) a jedenáct družstev v kategorii starších.

Závodníků i diváků bylo dost, foto: Ing. Josef Valach

V kategorii mladších žáků startovalo poprvé také naše družstvo ve složení:
Vojta Daniel, Dominika Diorková, Petr Maurenc, Marie Ondrášková, Karolína Panušová, Bohumila Pelderlová, Petr Skřivánek a Pavel Zach. V konkurenci zkušenějších naše děti obsadily osmé místo, které pro ně jistě bude motivací do další přípravy.

Obě družstva Velešína, foto: Ing. Josef Valach

Starší děti soutěžily ve složení:
Michal Diorka, Michal Kroneisl, Miroslav Marek, Lenka Motalová, Daniela Šenkýřová, Zbyněk Tomášek a Marta Vlažná. Toto družstvo se mezi jedenácti prosadilo velmi dobře a obsadilo čtvrté místo.

Hasičský útok v podání malých hasičů, foto: Ing. Josef Valach

Všichni zúčastnění, soutěžící i pořadatelé, si zaslouží poděkování, za hladký průběh soutěže, na kterou se přišli podívat i mnozí diváci. Zapálení a usilovnost, s jakou děti soutěžily, u nich vzbudilo uznání a lehký úsměv na tváři.

Také musíme poděkovat potravinám Trio za pomoc při pořízení sladké odměny pro všechny soutěžící. Také pan Švarc nám vypomohl při zajištění občerstvení pro zúčastněné.

Vyhodnocení nejlepších, foto: Ing. Josef Valach

 

Výsledky 1. Soutěže okresního poháru ve Velešíně dne 28.4.2001

Mladší žáci - celkem 9 družstev :
 čas 1. pokusučas 2. pokusuPořadí
Holubov I.21, 4031,601.
Brloh II.43,7022,302.
Brloh I.22,7027,803.
    
Velešín45,5030,508.

Starší žáci - celkem 9 družstev :
 čas 1. pokusučas 2. pokusuPořadí
Třísov19,1018,001.
Holubov20,2018,502.
Besednice I.23,2026,203.
    
Velešín24,9024,004.

Milan Vlažný
vedoucí družstev žáků


VELIKONOČNÍ OHLÉDNUTÍ

I když letošní Velikonoce byly co do počasí sychravé, deštivé a studené, využili jsme nedělní Hod velikonoční k návštěvě městečka na řece Ohři - Libochovic, s počtem obyvatel něco málo přes tři tisíce. Městečko leží v Házmburské tabuli ve výšce 166 m.n.m. Dominantou a turistickým táhlem městečka je barokní zámek, dříve gotická tvrz, doplněná v minulých staletích o renesanční prvky. K zámku těsně přiléhá zámecká kaple a blízký barokní kostel. U vchodu do zámku míjíme památník lékaře a přírodovědce J.E.Purkyně, který se na zdejším zámku v roce 1787 narodil. Před vchodem do zámku vidíme dva páry pávů, pyšně si vykračujíc v přilehlém anglickém parku a francouzské zahradě. Prohlídka zámku začíná v sala terreně s vycpaným krokodýlem a freskami od italského umělce Mattoniho. Zámek má bohatou štukovou výzdobu s vloženými mytologickými freskami na stropech.

Procházíme místnostmi a teplo střídá chlad. Upoutává mě krásná velikonoční výzdoba v každé komnatě, kterou procházíme. Nejen kraslice, ale k vidění jsou i ozdobené březové větvičky, domečky a stromečky s kuřátky a jinými velikonočními, ručně vyrobenými ozdobami. Přistihuji se, že tato výzdoba mně chvílemi upoutává více, než vystavené hodnotné zámecké zařízení. Malými umělci jsou děti s učitelkami ze ZŠ, MŠ a Zvláštní školy v Libochovicích a přilehlých Radovesicích. Ve vestibulu zámku vystavoval své výrobky Ústav sociální péče z Roudnice nad Labem. Všechny exponáty byly prodejné.

Odcházeli jsme odtud s hřejivým pocitem, i když venku bylo opravdu nevlídno.

P. Řihoutová


PODĚKOVÁNÍ

Vincencské společenství ve Velešíně děkuje Městskému úřadu a řediteli Správy majetku panu Krejčímu za bezplatné poskytnutí prostor k uskutečnění charitní sbírky a samozřejmě všem dárcům z našeho městečka i těm "přespolním", kteří k nám vážili ne zrovna vždy krátkou cestu. Děkujeme mnohokráte.

P. Řihoutová
Vincencské společenství Velešín


ZÁVOD MÍRU NADĚJÍ

19. dubna 2001 se ve Velešíně konalo okresní kolo Závodu míru nadějí. Závod se jel již tradičně přes Bor do Zubčické Lhotky. Celková délka tratě pro všechny kategorie byla 5 km. Závodu se zúčastnilo celkem 38 kvalifikovaných závodníků. Nejmladší dva závodníci - Aleš Kysela a Jaroslav Švec - byli ročníku 1995 a navštěvují Mateřskou školu ve Velešíně; a jejich umístění nebylo z daleka nejhorší. Aleš Kysela dojel jako osmý ( z 15 ) a Jaroslav Švec jedenáctý. Nejvíce účastníků bylo v kategorii ročníku 1991 a mladší - celkem 15. Počasí závodníkům popřálo a i sluníčko se občas mezi mraky ukázalo. Startovaly postupně v 90?vteřinových intervalech jednotlivé kategorie. Nejlepší čas ze všech závodníků zajel Martin Staněk ze Základní školy ve Velešíně.

Díky hlavním pořadatelům K. Růžičkovi a J. Kopřivovi proběhl celý závod hladce a na konci se vítězové radovali z předaných diplomů a cen. Z každé kategorie postoupili tři nejlepší do krajského kola, které se konalo 30. dubna v Táboře.

Výsledky :
nejmladší žáci1.Michal Kysela (1992)
Niko Veselý (1992) - mimo soutěž
12:32
13:21
2.Marek Kofroň (1991)13:24
3.Jiří Petrou (1993)13:26
   
mladší žáci1.Martin Staněk (1989)10:27
2.Jan Petrou (1990)11:18
3.Miloslav Marek (1989)11:59
   
starší žáci1.František Šrámek (1987)10:37
2.Lukáš Černý (1988)11:07
3.Karel Klein (1987)11:19
   
mladší žákyně1.Monika Marková (1990)14:44
2.Doris Weiglová (1989)15:18
   
starší žákyně1.Jarmila Zivčaková (1988)13:29
2.Jaroslava Megová (1988)13:45
3.Barbora Motlíková (1988)15:05

V.J.


ČEKÁ NÁS REKONSTRUKCE HRÁZE RYBNÍKA "LAYRERÁKU"?

Chodník vedoucí od Sídliště do ulice Budějovická, kolem rybníka "Layreráku", je vybudován na sypané hrázi, ve které je umístěna kanalizace ze Sídliště. Dle sdělení VaK střediska Kaplice je podezření podložené prohlídkou na možné uvolnění a rozestoupení betonového potrubí řádově do 10 cm a tím došlo na několika místech k poškození hrdel spojů. Tento stav vyžaduje časté čištění úseku a zvýšený dohled, aby nedošlo ke zhoršení stavu až ucpání, což by mohlo mít za následek vytékání části splaškových vod do rybníka. Kanalizační řad je majetkem Jihočeského vodárenského svazu a VaK je správcem této sítě. Vlastník kanalizace byl střediskem VaK Kaplice na tento stav upozorněn a byl mu předán návrh na provedení rekonstrukce této části veřejné kanalizace. Budeme také jednat s vlastníkem s cílem urychlit rekonstrukci v zájmu snížení možnosti znečištění vody v rybníce. Druhým zdrojem znečištění vody v rybníce, je možné přetékání splaškových vod z přečerpávací jímky odkanalizování vod z ulice Šumavská a z části ulice Budějovická při silných deštích. Přečerpávací zařízení bylo dimenzováno pouze na vody splaškové a dosud je stav takový, že se přečerpávají i vody děšťové.

Proto musí zastupitelstvo rozhodnout o urychlení realizace plánovaného oddělení splaškových a dešťových vod z částí těchto dvou ulic. Projekt je zpracován pro územní řízení, které je svoláno na 15.5.2001, bude-li vydáno kladné rozhodnutí, je naděje možné realizace ještě v tomto roce, pokud zastupitelstvo schválí investici dodatečně na tento rok.

Ing. Josef Valach
starosta


UPOZORNĚNÍ PRO CHOVATELE ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLCE

Kritéria pro zápis do zemědělského registru jsou definované v zákoně č.126/2001 (k nahlédnutí na radnici). Pro informaci uvádíme, že do zemědělského registru se zapisují informace o fyzických a právnických osobách, které provozují zemědělskou činnost na výměře nejméně 1 ha, dále na ploše nejméně 1 500 m2 v případě, že zde pěstují okrasné květiny, dřeviny, léčivé rostliny atd. Do zemědělského registru se zapisují i ti, kteří chovají 1ks skotu, nebo 2 ks prasat, 4 ks ovcí nebo 4 ks koz, nebo se zabývají chovem sladkovodních ryb. Další zákon, který se týká chovatelů skotu, ovcí a koz je číslo 134/2001 Sb., který mj. upřesňuje označování zvířat, jejich evidenci, hlášení o narození, úhynu, přemisťování a pod. Uvedené zákony jsou k nahlédnutí na radnici.

Ing. Josef Valach
starosta


22.DUBEN 2001 VE VELEŠÍNĚ

 Úklid ve městě z druhé strany, foto: Ing. Josef Valach
Jako již tradičně, proběhl DEN ZEMĚ v pracovním duchu. Navzdory nepříjemně jarnímu počasí, se uklízely rybníky Layrerák a Adamčák, sbíral se nepořádek okolo paneláků a na autobusovém nádraží. Pro opravdu nepříznivé podmínky, bylo o týden odloženo sázení stromků a úklid některých prostranství ve městě. V letošním roce si obzvláštní chválu zaslouží žáci i někteří učitelé z naší školy. Zajistili výrobu a rozmístění plakátů s tématikou ke DNI ZEMĚ. Poděkování, ale patří i všem ostatním:

Rybářskému potěru,
Junákům,
Lize Lesní Moudrosti,
Oddílu TaeKwonDo,
ostatním dobrovolníkům a městu Velešín za odvoz odpadu.

Tuto letošní akci, jsem si dovolil nazvat: NEJEN PRO DEN ZEMĚ. Nechápu totiž jednu věc. Proč je nutný celosvětový pokyn k tomu, aby si lidé uklidili vlastní město.

Za komisi životního prostředí
Jiří Růžička


OZNÁMENÍ

MO KDU-ČSL ve Velešíně oznamuje, že v úterý dne 8. 5. 2001 bude v místním kostele sv. Václava v 8 hodin ráno sloužena mše svatá za oběti obou světových válek.

V neděli dne 13. 5. 2001 se uskuteční od 14 hodin v sále U Zlaté podkovy pod záštitou MO KDU-ČSL "Oslava dne matek", na které vás potěší svými vystoupeními žáci místních škol.

Na obě akce srdečně zveme.

Karel Rada st.
MO KDU-ČSL Velešín


KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ V KVĚTENU NABÍZÍ

čtvrtek 5.5. od 16 hod. do 1730 hod. v sále u Zlaté Podkovy
POSLEDNÍ DĚTSKÉ TANEČNÍ
Závěrečné setkání účastníků dět. tanečních. Zveme rodiče a prarodiče, aby vám mohly děti ukázat co se naučily.

4. - 6. května v Kletečné u Humpolce
SETKÁNÍ S ING. JIŘÍM JANČOU CSc.
Kurs je obsazen, místo pouze pro náhradníky.

čtvrtek 10.5. od 1930 hodin v salonku U Zlaté podkovy.
ESTRÁDNÍ PROGRAM
Připravila moravská agentura "PERGR". Je to hudebně zábavný pořad s názvem "Každý má rád, když mu začnou hrát".
Vstupenky budou v prodeji od 9.5. na KZ a hodinu před programem v salonku u Zlaté Podkovy.
Vstupné 50,- Kč

neděle 13.5. od 730 hodin - zájezd
TERMÁLNÍ LÁZNĚ V BAD FÜSSINGU - SRN
Pro velký zájem o koupání v termálních lázních, opakujeme zájezd do NSR. Jestliže máte v pořádku cestovní doklady, můžete se přihlášit na KZ.Cena je 250,-Kč včetně pojištění. Vstupné v lázních je 12 DEM, děti 6,5 DEM. Odjezd z autobus. nádraží v 730 hod.

čtvrtek 17.5. od 1930 hodin v salonku u Zl. Podkovy
VEČER STATEČNÉHO KNĚZE
Promítání filmu o faráři Josefu Jílkovi, rodákovi z Výhně. Spojeno s besedou s autorem filmu panem ing. Kazdou.
Dobrovolné vstupné.

18.- 20.5. V Hluboké nad Vltavou
SEMINÁŘ S PHDR. MARTOU FOUČKOVOU
Můžeme zajistit vstupenky i na jednotlivé přednášky.

úterý 22.5. od 20 hodin v DK Slávie České Budějovice
PETR MUK SE SKUPINOU
Po sedmi letech opět na turné. Vl. doprava Vstupné 150,- Kč

čtvrtek 24.5. od 21 hodin v DK Slávie Č. Budějovice
ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
Poslední koncert bluegrassové kapely. Vl.doprava. Vstupné 120,-Kč

neděle 27.5. - od 5 hodin - zájezd
SAFARI - DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Ke dni dětí jsme připravili zájezd do Dvora Králové na Safari. Pro děti do 14 let s velmi zvýhodněnou cenou k jejich svátku 100,- Kč. Jeden dospělý doprovod na jedno dítě zvýhodněno na 350,- Kč, ostatní 450,- Kč.
Přihlášky ihned na KZ.


PŘIPRAVUJEME

Pátek 1. června na hřišti u ZŠ
DĚTSKÝ DEN - ve spolupráci s velešínskými sportovními organizacemi a spozory.
Sledujte plakátování!

úterý 5.6. od 1930 hodin - zájezd do Prahy
MONTE CRISTO
Nový muzikál Karla Svobody, Zdeňka Borovce a Richarda Hesse.
Urychleně přihlášky na KZ.

Podzim 2001
KURS TANCE A SPOL. CHOVÁNÍ
- přihlášky na KZ

Telefon/fax/záznamník : +420 380 331 003
Miluše Havlisová
Kulturní zařízení města

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0