ARCHIV 2004 1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


Duben
 2004


Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Na 13. jednání zastupitelstva města (22. 3. 2004) zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2004 ve výši 54.990.000 Kč.

Příjmy (+) 45.751,40 tis. Kč / Výdaje (-) 53.365,00 tis. Kč
Splátka půjčky (-) 1.625,00 tis. Kč / Financ. z vlastních rezerv(+) 9.238,60 tis. Kč

Z hlavních výdajových položek:
- rekonstrukce a výstavba komunikací 3.500,00 tis. Kč
- provozní příspěvek ZŠ 3.450,00 tis. Kč
- provozní příspěvek MŠ 1.900,00 tis. Kč
- rekonstrukce jídelny MŠ 3.500,00 tis. Kč
- provozní přísp. Kulturní a informační centrum 2.100,00 tis. Kč
- výkupy pozemků (byt. výstavba, koupaliště) 2.700,00 tis. Kč
- odvoz komunálního odpadu 1.700,00 tis. Kč
- dotace sportovním klubům, spolkům a sdružením 640,00 tis. Kč

Schválený rozpočet dává počáteční signál na spuštění programu rozvoje města v oblasti bydlení. Podle schváleného územního plánu, jako závazného regulativu, je několik území v katastru Velešína, které jsou určeny pro bytovou výstavbu. Jedno z nich je oblast Nad Cihelnou nad panelovými domy. Vedení města dostalo příznivý signál od majitelky jednoho pozemku o její ochotě parcelu prodat. Pro město to znamená další - velice podstatný - krok pro začátek rozsáhlé práce: geometrické zaměření, výkup pozemků, žádost o převod pozemků od Pozemkového fondu ČR, ale i zadání architektonické studie a po schválení zastupitelstvem realizaci. Volení zástupci se při rozhodování o etapizaci stavby přiklonili k návrhu rady města v I. etapě připravit infrastrukturu pro individuální výstavbu rodinných domů a v dalších etapách se věnovat bytovým domům.

Souběžně s těmito pracemi probíhá již v loňském roce zahájený výkup pozemků pro koupaliště. Bohužel ne všichni majitelé pozemků v lokalitě Na Vrších (u benzinového čerpadla) přistoupili na nabídku města o odkup jejich parcel, a tak je vedení města nuceno změnit připravované umístění bazénu a dalšího vybavení. Přes tyto problémy přípravy pro výstavbu sportovně-rekreačního areálu intenzivně probíhají.


JARNÍ SVOZOVÉ DNY ODPADU

Město Velešín opět umožní svým občanům zbavit se zdarma nežádoucího odpadu. Zajišťuje dva svozové dny v termínech:
sobota 17. 4. železo a papír
sobota 24. 4. nebezpečný odpad (televize, barvy, ledničky, akumulátory, zářivky atd.)

Příslušný odpad je nutno připravit na hromádky k popelnicím a to v pátek večer nebo nejpozději v sobotu do 8.00 hod. Jakákoliv hromádka, která se objeví později nemusí být odvezena a může být zdrojem komplikací jak na straně občana, tak i města.


24. DUBNA - 62. VÝROČÍ ÚMRTÍ LETCE ROTMISTRA PROKOPA BRÁZDY

Ve Velešíně v ulici V Domkách (kousek pod cukrárnou) se nachází malý domek č.p. 100. Je před ním stará hruška a na zdi baráčku je umístěna nenápadná pamětní deska se jménem Prokopa Brázdy. Mnozí si jí ani nevšimnou, pokud nejsou pamětníci a neznají historii, která je s tímto místem spojená.

  Dopis pozůstalostní komise s fotkou hrobu Prokopa Brázdy (archiv)
Ještě dnes má v tomto domku trvalé bydliště paní Marie Písková, které je 97 let a je posledním žijícím sourozencem stihače Prokopa Brázdy, který padl v bitvě o Anglii 24. dubna 1942. Dlouhá léta se nesmělo o tomto "hrdinovi" mluvit, protože ti starší z vás si jistě vzpomínají, jak byli tito piloti a celé jejich rodiny v 50. tých letech tvrdě stíhány.

24. dubna 1992, tedy 50 let od úmrtí Prokopa Brázdy, došlo k odhalení pamětní desky za přítomnosti dosud žijících spolubojovníků a teprve tehdy se začal dávat dohromady veškerý materiál, který po padlém Prokopovi zbyl. Dopisy, které se mu podařilo nějakým způsobem rodině poslat a jeho pozůstalost, která přišla paní Pískové z Anglie až po válce. Rodina neměla o Prokopovi žádné zprávy, nevěděli, kam zmizel, kde je a co dělá. Všechno se dozvěděli až později od jeho kamarádů - letců a z oficiálních míst. Tím se samozřejmě ani nedozvěděli, když padl. Všechny zprávy došly až s velikým zpožděním, protože tenkrát zuřila všude kolem válka a Němci několikrát vyslýchali všechny bratry zmizelého Prokopa. Nebyla to lehká doba, ale všichni, kdo ho znali věděli, jak nenáviděl všechno německé a tušili, že šel za svým velkým snem - létáním.

V jeho pozůstalosti je mnoho zajímavých dopisů, fotografií, dokumentů a vyznamenání. Všechno má nevyčíslitelnou hodnotu a myslím si, že určité věci by mohly zajímat i dnešní mládež. Proto jsme všechny dokumenty převedli do elektronické podoby a rádi bychom vás alespoň s některými z nich seznámili.

A ještě mi dovolte, abych poděkovala své babičce, paní Marii Pískové, která nám dala svolení, alespoň něco zveřejnit. Má k těmto věcem velice osobní vztah a v jejím věku to už není pro ni lehké, chápat okolní svět. Ale doposud má bystrý rozum a dokáže o tom, co se stalo, vyprávět celé hodiny. Škoda, že mi všichni okolo nemáme čas ty její vzpomínky zaznamenat. Takže díky babi.

Hana Růžičková

Rotmistr Prokop Brázda (archiv) 
Prokop Brázda se narodil 2. července 1915 v Kosově u Českých Budějovic. Po 15. březnu 1939 prchl jako svobodník - polní pilot do Polska, odkud odplul do Francie.

V září 1939 byli českoslovenští letci podle předešlé dohody urychleně stahováni na francouzské letecké základny, aby se přeškolili. Svobodník Brázda byl přidělen na základnu v Avordu. Školení však probíhalo velmi pomalu, a než se mohl Brázda dostat na frontu, Francie kapitulovala. Se stovkami dalších proto odcestoval do Velké Británie, která jako jediná byla tehdy ve válce s Německem.

Po přeškolení na stíhací letouny hurricane byl seržant Brázda přidělen koncem roku 1940 ke 46. britské stíhací peruti, která postupně operovala z letiště Dighby, Church Fenton a Sherburn in Elmot. Spolu s ním byli u 46. další čtyři českoslovenští stíhači. V květnu 1941 byl odvolán k právě založené 313. čs. stíhací peruti na letiště Catterick. Peruť se později několikrát přesunula, ale největší zátěž na ni čekala při operačních letech z letecké základny Hornchurch u Londýna.

Největší operační angažovanost čekala na 313. peruť v dubnu 1942. Doprovázela britské bombardovací letouny v náletech na okupovanou Evropu a prováděla samostatné útočné akce. Dne 12. dubna 1942 doprovázela 313. peruť dvanáct bombardovacích bostonů k náletu na Hazebrouck v severní Francii. Doprovod byl napaden početnou skupinou Me 109 a Fw 190. Brázda sestřelil ve spolupráci s kpt. Fajtlem jednoho Me 109. 24. duben byl však pro 313. peruť černým dnem. Toho dne vzlétla 313. peruť z letiště Hornchurch k ochraně bombardovacích bostonů, které měly vykonat nálet na Ostende v Belgii. Bostony šťastně odbombardovaly, ale na zpátečním letu byl svaz napaden německými Fockewulfy Fw 190. Spitfire rotmistra Brázdy byl těžce poškozen palbou dvou Fw 190, pilot byl těžce zraněn do zad. Ppor. Václav Jícha mu okamžitě přispěchal na pomoc. Vtom se objevily další čtyři Fw 190, takže bylo šest Němců proti dvěma Čechům, z nichž jeden měl téměř neovladatelný letoun a sám byl zraněn. Jícha bránil svého kamaráda, který bezmocně klouzal k anglickým břehům. Nakonec se podařilo Jíchovi německé letouny zahnat. Prokop ale potřeboval pomoci najít místo pro nouzové přistání. Jícha ho vedl, jak nejlépe uměl, avšak těžce zraněného pilota opustilo v poslední chvíli vědomí a zřítil se těsně u pobřeží, asi 4 míle od města Felixtove. Rotmistr Prokop Brázda, povýšený in memoriam na poručíka, vyznamenaný Čs. válečným křížem a medailí za chrabrost, byl pohřben 29. dubna 1942 na hřbitově v Hornchurch.

Prokop Brázda první zleva (archiv)

(z článku z dobového poválečného tisku - autor Jiří Rajlich)


ZPRÁVA O ČINNOSTI HASIČSKÉHO SBORU ZA ROK 2003

Dne 14. 12. 2003 se konala valná hromada sboru. Schůzi zahájil velitel sboru p. Netočný, přítomen byl pan starosta města mgr. Josef Klíma. Byla uctěna památka zemřelých členů sboru: p. Josefa Stejskala, Bohumila Slípky, Fr. Netočného, Ladislava Ryneše. Vystoupil Jan Frnka, Václav Fišer. Konáno bylo 12 výborových schůzí. Registrováno je 39 členů činných, 28 neaktivních, celkem 67 členů. Mladých hasičů 13, stav je pohyblivý.

Zpráva velitele p. Netočného o akcích: 2 požáry, 1 živelná pohroma, 2x otevírání bytu, 3x požární dohled, údržba výstroje, výzbroje 240 hodin, cvičení družstva 4x účast na okrskové soutěži ve Věžovaté Pláni, v Mojném, Přední Výtoni za účasti dvou družstev s čestným umístěním mezi první desítkou.

Zpráva vedoucího dorostu p. Milana Vlažnýho: Družstva dětí se zůčastnila těchto soutěží:
26.4. Pohárová soutěž v Netřebicích - umístění 5. z 11 družstev;
3.5. Pohárová soutěž v Plešovicích - umístění 5., mladší žáci 6;
10.5. Okrsková soutěž ve Věžovaté Pláni - porazili zubčické družstvo;
24.5. v Brloze - jarní kolo v okrese - byli šestí;
14.6. Vyšší brod - byli pátí;
27.9. Černá v Pošumaví - byli sedmí;
11.10. Pořešín - byli pátí.

Celkové umístění v okrese - poháru - patí ze 13 družstev. V podzimním kole v Třísově 18.X. byli 3. ze 14. družstev. Při úklidu ve zbrojnici a okolí a ostatní činnosti 132 hodin. Schůzek se zůčastnilo 7 dětí.

Diskuse se zůčastnili tito členové: p. Žlunka Jan, Diorka Michal, Zahradník Michal. Byly vzneseny dotazy ke změnám v zastřešení zbrojnice a zakoupení požárního automobilu Tatra od Jihostroje. Toto objasnil p. Klíma. Pro koupení auta nehlasovalo 11 zastupitelů z 15, 3 se zdrželi, 1 pro. Uvedeny byly finanční důvody. Přestříkání autocisterny stálo 50.913,- Kč. Pořízení střechy stálo : Administrativní postupy 19.521,- Kč, vlastní práce a materiál 497.700,- Kč. Dohromady tedy 517.221,- Kč.

Vše bylo hrazeno z městského rozpočtu. Po schválení plánu práce na rok 2004 starosta sboru poděkoval přítomným za práci a popřál štěstí a zdraví v novém roce.

Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem sponzorům za dary do tomboly na ples.

Za SHD Velešín starosta sboru Jiří Pašek.

Dále prosíme ctěné občany města o fotografie, odznaky a dokumenty o hasičích ve Velešíně a okolí.


VELIKONOCE - PROČ SE SLAVÍ ?

Co pro vás velikonoce znamenají? Někdo si představí malovaná vajíčka, někdo zase čokoládová. Pro děti jsou to prázdniny a pro dospělé volno ze zaměstnání. Mnoho rodin se navzájem navštěvuje, ti, kdo milují přírodu, vyrazí na výlet. Další si ještě naposledy v sezóně zalyžuje. Jiní zase půjdou do kostela. V pravoslavném světě jsou velikonoce důležitějším svátkem než vánoce. I ve Vatikáně slouží papež zvláštní mši. Mezi posluchači tohoto mimořádného setkání je celý vatikánský diplomatický sbor spolu se stovkami kardinálů, prelátů, kněží a jeptišek a rovněž tisíce poutníků.

Co se chystáte dělat vy? Anebo jste už možná někdy uvažovali nad tím, proč velikonoce připadají pokaždé na jiné datum. Proč nejsou stálé jako jiné svátky, například vánoce?

Můžeme se společně podívat za historií těchto jarních svátků. Encyclopedia Britannica uvádí, že velikonoce jsou "ústředním svátkem křesťanského církevního roku, neboť se při něm oslavuje vzkříšení Ježíše Krista třetí den po jeho ukřižování". O velikonocích se například také hovoří jako o svátku navazujícím na židovský pasach. Datum velikonoc se v rané církvi s oslavou pasach shodovalo, neboť ve skutečnosti mají tyto oslavy společný původ. Jaký je to původ?

Podle Biblického slovníku od ThDr. Adolfa Novotného byli "velikonoce první ze tří výročních slavností izraelských". Této slavnosti Židé říkali pasach. Připomínala jim ono veliké osvobození z Egypta. Děti i dospělí možná znají film Princ egyptský, který tyto historické události přibližuje. Židé používali jiný kalendář než my dnes a datum slavnosti pasach bylo podle něj 14. nisana. Měsíc nisan začínal západem slunce toho dne, kdy bylo možné poprvé spatřit v Jeruzalémě nový měsíc nejbližší k jarní rovnodennosti. Slavnost pasach následovala o 14 dní později. Ježíš Kristus byl Žid a proto slavnost pasach jistě znal a nepochybně i dodržoval. Těsně před svou smrtí ji slavil spolu se svými apoštoly a zavedl při ní to, čemu mnozí křesťané říkají Večeře Páně. Podle zprávy v Novém Zákoně svým učedníkům nařídil, aby si poslední večeři na jeho památku připomínali.

Někteří lidé chtěli, aby se vzpomínka na Ježíšovu smrt slavila v den, který by zůstával každý rok stejný, tedy nikoli v den, který v daném roce odpovídal 14. nisanu. Tito lidé si zároveň mysleli, že důležitější je den Ježíšova narození než den Ježíšovy smrti. Zvolili tedy neděli. Proto je zvykem slavit velikonoce vždy první neděli po datu, které připadá na židovský 14. nisan. Později se církev snažila dát křesťanský význam takovým pohanským obřadům, které nebylo možné vykořenit. V případě velikonoc bylo přizpůsobení obzvláště snadné. Příchod jara, jarní rovnodennost a ožití přírody byla nahrazena radostí ze vzkříšení - ožití Ježíše. Encyclopćdia Britannica k tomu uvádí: "jako v případě vánoc, tak i v případě velikonoc se v lidových zvycích odráží mnoho pozůstatků z pohanství - v tomto případě spojených s jarními obřady plodnosti, jak to například dokládají symboly velikonočního vajíčka či velikonočního zajíce nebo králíčka". Co to bylo za předkřesťanské zvyky a jaké to byly národy, od kterých jsme současnou podobu velikonoc zdědili?

Katolická encyklopedie nám říká: "Velmi mnoho pohanských zvyků oslavujících návrat jara se přeneslo na velikonoce. Vejce je symbolem klíčícího života začátkem jara... Zajíc je pohanský symbol a vždycky byl symbolem plodnosti." Zamysleme se například nad tím, jak zní název velikonoc v některých anglosasských jazycích. Anglické Easter a německé Ostern pochází patrně od Eostur, skandinávského výrazu pro jarní období. Jiná verze říká, že jsou odvozena od jména Ostary, Osterr či Eastre, bohyně Sasů. Byla ztělesněním východu a úsvitu. Ve starověké Fénicii uctívali podobnou bohyni, bohyni sexu a plodnosti, Aštoret neboli Ištar (Afrodita pro Řeky). Jejím symbolem bylo vajíčko a zajíc. Měla nenasytnou touhu po krvi a nemravném sexu. Různé sochy ji znázorňovaly s nechutně zdůrazněnými pohlavními orgány nebo s vajíčkem v ruce a zajícem po boku. Součástí jejího kultu byla posvátná prostituce. V Mezopotámii to byla tatáž bohyně pod jménem Astarté neboli Ištar. V některých zemích jí byly obětovány i živé děti.

Zdá se nám to dnes odporné? Někomu jistě ano. "Celkem vzato," píše se v jedné knize, "jsou případy, kdy křesťanské a pohanské svátky spadají na tutéž dobu příliš nápadné a příliš početné, než aby to bylo náhodou... [Duchovní] si byli vědomi toho, že má-li křesťanství dobýt svět, může se to stát jedině tím, že poněkud uvolní ... přísné zásady svého zakladatele."

I ty letošní velikonoce využije každý z nás po svém, někteří půjdou na návštěvu, sportovně založení někam ven, někteří nábožensky smýšlející občané si budou připomínat Kristovo vzříšení, jiní věřící si zase raději vzpomenou na jeho smrt a její význam. Co vůbec Nový Zákon říká o významu smrti Ježíše Krista? A mohlo by to být ještě dnes ve 21. století důležité? Zde už asi končí historie a začíná názor a osobní volba každého z nás. V každém případě může přijít vhod doporučení, že o událostech souvisejících s velikonocemi se lze dočíst v Novém Zákoně, například v evangeliu Lukášově, v kapitole dvacáté druhé.

Ing. Barbora Koutská


ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MÍSTNÍ ORGANIZACE VELEŠÍN

Místní organizace ČRS ve Velešíně měla v roce 2003 322 dospělých členů, 7 členů do 18 let a 55 členů do 15 let. Počet těchto členů je během roku různý, protože vždy na začátku školního roku se přihlásí velký počet dětí, ale během roku zájem částečně ochabne.

Naše organizace se během roku zabývala hlavně chovem ryb, což je její základní poslání.

Na rozdíl proti roku 2002, kdy jsme měli problémy s velkou vodou, nás v roce 2003 pronásledovalo velké sucho, ale podařilo se nám ryby uchovat a při podzimních výlovech jsme vylovili 158 ks štiky, kterou jsme vysadili na "Nádražák", 635 ks kapra o průměrné hmotnosti 1,5 kg, které jsme vysadili do revírů. Dále do rybníka "Skřidlák" jsme vysadili násadu ročního amura 1298 ks a v nádrži v pstruhárně máme 460 kg pstruha, kterého jsme vylovili na podzim ve Strahově a bude před zahájením sezóny vysazen do revíru Malše. Z toho lze konstatovat, že sezóna byla z tohoto pohledu úspěšná.

Pro členy našeho kroužku rybářské mládeže bylo uspořádáno místní kolo soutěže o "Zlatou udici", kde byly prověřeny odborné znalosti mladých rybářů.

V rámci dne dětí jsme uspořádali rybářské závody na rybníku "Nádražák" pro všechny děti, které mají k rybařině nějaký vztah. Všichni zúčastnění obdrželi občerstvení a malý dárek. Věříme, že se akce líbila a hodláme jí v roce 2004 znovu uspořádat.

Pro členy rybářského kroužku byl uspořádán zájezd na přehradu Lipno s tím, že jim byly uhrazeny cestovní náklady.

Dne 20.3.2004 jsme měli výroční členskou schůzi, na které byla zhodnocena práce za uplynulý rok a v diskusi projednány některé připomínky, které formou zápisu byly odeslány nadřízenému orgánu. Účast na schůzi byla poměrně dobrá, 52,4% z celkového počtu členů.

Zpracoval: Vácha Bohuslav, jednatel MO


Z PAMĚTÍ PANA M. KŘÍŽKA - 7 POKRAČOVÁNÍ

Nový most u Kozáků.

Spojení obou břehů Malše silnicí zajišťoval most v Římově a most pod Pořešínem. Mezi těmito mosty byl jediný most u Kozákova mlýna. Vedl těsně vedle hospodářského stavení, měl dva pilíře v řece ze silných dubových kmenů. Most byl tedy fortelný, ale vozovka již dlouho žalovala na stáří, její příčné trámy časem shnily, těžká vozidla tudy nemohla a vojenská vůbec ne.

Bylo rozhodnuto postavit nový železobetonový most poblíž starého dřevěného mostu. Tomu zrovna na pravém břehu vyhovovala kompaktní skála, vystupující kolmo od hladiny řeky až do výše terénu. Přišli dělníci, inženýr a stavbyvedoucí Votava. Tenkrát nebyly ještě žádné stroje, jen lopaty, krumpáče, kolečka, sochory, dláta, sekáče, palice a vozíky na kolejích. Byla ale spousta lidí, každý si chtěl v tehdejší bídě vydělat, ale práce pro všechny nebyla. Přivezli písek, štěrk, cement, trámy, betonářské železo a prkna. Na straně Velešína se vyhloubila hluboká jáma a řeka se překlenula obloukem z trámů. Betonovalo se, prokládalo železem, taky se stávkovalo za vyšší mzdu. V roce 1925 krátce před dokončením mostu přišla velká povodeň. Stavba nového mostu měla ještě část bednění - oblouku a počítalo se s tím, že velká a prudká voda vezme to lešení a každý soudil, že to strhne i starý dřevěný most. Nikdo nesměl vstoupit na oba mosty. Nestalo se. Starý most vydržel a lešení nového mostu taky. Nový most byl dokončen do podzimu a otevřen 28. října 1925. Teprve další rok došlo ke zrušení a zbourání starého dřevěného mostu. Dříví se rozebralo, až na ty pilíře, zapuštěné do dna řeky. Děda Putschögl ty piloty pak dobýval a ty pak po vysušení a rozřezání posloužily jako topivo. Děda také našel na Jánské straně pod zdí starého mostu ukrytý starý meč. Nikdo nevěděl, jak dlouho tam meč ležel, ale byl z výborné oceli. Nechal si z něho u kováře udělat poříz.

Zároveň se stavbou nového mostu se začala stavět k Jánu nová silnice. Už nevedla prudce do kopce k lípě, ale vedla nad řekou proti proudu řeky na velmi příkré stráni a proto se musela vysekat a vystřílet do skály. Na dvou nebo třech místech seděli na skále dělníci, oběma rukama drželi mezi nohama dlouhý sekáč a ten se pomalu otáčel, zatímco dva dělníci ze stran střídavě bušili velkými železnými palicemi do hlavy sekáče. Tím se pomalu do skály vysekal otvor asi 3 cm v průměru. Do děr se nasypal dynamit, dala rozbuška a od ní vedla zápalná šňůra. Ta se zapálila a dělníci se utíkali schovat. Exploze roztrhla skálu, balvany i drobnější kusy vystřelovaly dokola, hlavně k řece a za řeku na louku.

Po dokončení silnice byla stará cesta kolem lípy opuštěna. Byla tak strmá, že kdo tudy vezl větší náklad, často si přišel do mlýna pro přípřež (pár koní), aby náklad vytáhl s pomocí nad lípu, kde byla cesta již mírnější, vedla polem.

Na stavbě mostu pracoval také Jeník Ryneš, bratr Mařenky Rynešové a pozdější naší třetí maminky. Šel jsem jednou ze školy a setkal jsem se s Mařenkou, která nesla oběd Jeníkovi na stavbu. Bylo to setkání po několika letech a bylo o čem povídat. Nahoře na mlýnském kopci jsme se posadili a dívali se dolů na celou dolinu.

Mařenka se mě ptala, jestli bych si přál, abychom zase byli spolu, jako u nás bývalo na radnici ve Velešíně. Řekl jsem, že bych byl rád, ale nevěděl jsem, že snad už byla v kontaktu s naším tatínkem. Ten se tenkrát v roce 1925 k nám ještě nevrátil. Náš hovor byl velmi srdečný a dosud na něj vzpomínám.

pokračování příště...


VYHLÁŠENÍ SPORTOVCE ROKU 2003

Tato velká sportovně společenská událost proběhla v sále Kina ve Velešíně 4. března 2004. Vše proběhlo pod záštitou Krajského úřadu, konkrétně Mgr. Karla Vachty, který byl i osobně přítomen. Dalšími významnými hosty byli Mgr. Miroslav Grabec, člen výkonného výboru českokrumlovského tělovýchovného a sportovního sdružení, dále Mgr. Josef Klíma - starosta města Velešín, Vladimír Mikeš - zástupce starosty a další významní hosté z řad sponzorů. Sponzorů bylo celkem 33 a všem patří veliký dík, protože bez jejich finanční pomoci a pomoci města Velešín, by se tato akce vůbec konat nemohla.

Celý program byl letos zaměřen na další významnou skupinu hostů a to byli sportovci - senioři. Bylo jich celkem 11 a byli to pánové, kteří mají velké zásluhy na tom, že vůbec tradice jakéhokoliv sportu ve Velešíně vznikla (Jan Houdek - volejbal, Karel Krejčí st. - fotbal, ing. Zdeněk Kučera - JUDO, ing. Pavel Neustupa - gymnastika dívky, MUDr. Ivo Opekar - cvičení s dětmi, Milan Prokeš st. - fotbal, ing. Bohumil Sláma - volejbal, Miroslav Tomeček - tenis, Mgr. Jaroslav Cvach - učitel tělocviku, Josef Vrchota - box, Václav Brom st. - fotbal).

Vyhlášení sportovce roku se konalo pod záštitou Krajského úřadu (KIC)

Každý z nich dostal pamětní plaketu a sami předávali ocenění dnešním deseti vítězům, kteří se nejlépe umístili mezi nominovanými sportovci. Každý sportovní oddíl nominoval své horké favority a pomocí hlasování velké poroty, ve které byli i zástupci města a školy, vyšlo deset vítězů (Jan Frnka - cyklistika, Martin Staněk - cyklistika, Jan Šimek - cyklistika, Jakub Kothánek - fotbal, Miroslav Codl ml. - tenis, Jaroslav Moravec - atletika, Marcela Klimešová - taekwondo, Pavel Peroutka - hokejbal, Jan Trumer - lední hokej, Renata Ticháčková - fitness).

Dále byla vyhlášena kategorie "Talent roku", kterou vyhrála malá Barborka Zimeková - aerobik. Další kategorií byl tzv. "Sporťák roku 2003", kterého jste si volili sami pomocí anketních lístků. Tady vyhrál Adam Pečl za cyklistiku. Poslední kategoriií, která vyplynula opět z anketních lístků, byl "Nenominovaný sportovec" a tuto kategorii vyhrál díky svým příznivcům Richard Glaser.

Objevilo se tu mnoho dalších jmen, především malých sportovců, kteří tvoří dobrou základnu pro rozvoj dalších sportovních odvětví. Jsou tu sportovci, kteří sice bydlí ve Velešíně, ale jsou registrováni v klubech jinde, protože tento sport prostě ve Velešíně nelze provozovat. Týká se to např. plavání nebo westernové střelby. A i na tyto oblasti se chceme příště zaměřit.

Celý večer byl náročný a samozřejmě došlo k několika přehmatům. Náročné bylo i to, že v sále bylo horko, ale s tím se bohužel při takovém množství diváků a techniky, která také vydává teplo, nedá vůbec nic dělat. Za zabezpečení technické a režisérské činnosti děkuji agentuře SAXA, jmenovitě p. Bromovi a jeho malým i velkým účinkujícím.

A že se našli i takoví, kteří spokojeni nebyli ? To už zkrátka patří k věci a jak se říká: "Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem". Celkově se večer vyvedl a i následné posezení s hosty, sponzory a vyhodnocenými sportovci bylo příjemné a protáhlo se do pozdních nočních hodin.

Takže teď nám nezbývá, než začít plánovat ročník příští. Přivítáme rozumné návrhy od všech, kteří mají nějaký nápad, jak udělat "sportovce" ještě zajímavějšího. A já podotýkám jednu věc: "Kritizovat umí každý, ale přiložit ruku k dílu, když je třeba, to už každý neumí a lidí, kteří jsou vám nakonec ochotni pomoci, těch zůstane jenom hrstka." Tímto bych velice ráda poděkovala všem účinkujícím a především Hance Ondřichové, Milanovi Prokešovi a Vláďovi Mikešovi, bez jejichž pomoci bychom to ve finále těžko zvládli.

Seznam sponzorů: město Velešín, Krajský úřad - Mgr. Karel Vachta, Pavel Jouza - Jouza union, Kámen a písek s.r.o., KIC města Velešín, Artel Kostečka s.r.o., prodejna Racio a vinárna Zlatá růže, Penzion Bar U koňské dráhy, Restaurace U Hřiště, Restaurace Na Spartě, OKOV s.r.o., Bar Jakub, Elektro Amchová, Stavební prodej Velešín, NAVEL s.r.o. Velešín, MARWEI v.o.s., Květiny Jana a Pavel Šihovcovi, Golem o.s., Granta, Textil I. Žáčková, Cukrárna MOKA, Ovoce zelenina pí. Ticháčková, pí. Valentová, Spar Prouza, Kosmetika pí. Littnerová, fyzioterapeut Dana Macurová, Hotel Bohemia Č. Budějovice - Karel Šrefl, Restaurace U Zlaté podkovy, VEEL s.r.o., p. Ota Kopačka, VAK Č. Budějovice ing. Josef Beneš, Jízdní kola Brázda, Potraviny TRIO, Textil p. Tuan Tu.

Ještě jednou děkujeme. - Hana Růžičková, KIC


JEŠTĚ JEDNOU O SPORTOVCI VELEŠÍNA 2003

Během programu na akci Sportovec Velešína 2003 dne 4. března vystoupila také děvčata z dance-aerobiku SK ASPV Velešín. Chtěla bych tímto poděkovat děvčatům, která i přes napjatou atmosféru v zákulisí, předvedla své vystoupení ve stylu funky s nadšením. Škoda jen, že hudební aparatura nevydržela nápor decibelů a rezonující magnetofon ukončil skladbu dříve, než bylo v plánu. Věřím, že i přesto si naše vystoupení našlo své příznivce a přispělo do celkového programu večera svou "troškou do mlýna".

Poděkování patří i vedoucí KIC Hance Růžičkové, která mám ochotně poskytla prostory kina na přidané tréninky vystoupení. Každý rok připravujeme 4-5x vystoupení s dětmi i dospělými k různým příležitostem (Den matek, Den dětí ...). Pro děti je to motivace a pro rodiče možnost vidět, co se děti za celý rok naučily a jaké dělají pokroky. A že jsou šikovné, o tom není pochyb!

Pokud bude mít někdo zájem o zařazení jakéhokoli z vystoupení do svého programu a bude chtít naše konání podpořit nabídkou či nápadem, spolupráci jenom uvítáme!

za SK ASPV cvičitelka Alena Prokešová


UKLIĎME SVĚT 2004 VE VELEŠÍNĚ

Vážení příznivci a milovníci přírody,
jako každý rok, bude měsíc duben zasvěcen přírodě a životnímu prostředí. Celosvětová akce "UKLIĎME SVĚT", má již dlouhou tradici a připojují se k ní desetitisíce dobrovolníků. Letošní svátek přírody má pro ČSOP zvláštní význam. Oslavuje totiž 25 let činnosti. Věřím, že se ve Velešíně zapojí jak organizace tak jednotlivci. Program pro spolky a organizace bude koordinován sportovní komisí a KIC, které bude mít k dispozici rozpis okruhů které je třeba zvelebit. Každý z nás se ale může připojit tím, že si "zamete před vlastním prahem". ČSOP poskytne plakáty, pytle s logem a samolepky pro děti. Město Velešín umožní svým občanům zbavit se zdarma nežádoucího odpadu. Zajišťuje dva svozové dny v termínech:
17. 4. železo a papír
24. 4. nebezpečný odpad (televize, barvy, ledničky, atd.)

Dalibor Janák a Jaroslav Růžička (archiv)

Pro školní mládež je připraveno promítání filmů s ochranářskou tématikou z tvorby našich zkušených filmařů p. Františka Holuba a p. Vladimíra Šimečka. Chceme těmito snímky školní mládeži připomenout "DEN ZEMĚ", který se slaví 22. 4. V sobotu 24. 4. bude "stará parta" velešínských ochranářů slavit 31 let a 1 den od svého založení. Na toto setkání jsou zváni všichni, kteří se v průběhu tří desítek let nějak podíleli nebo podporovali ochranářskou činnost v našem městě. Slavnostní oheň bude zapálen v 18.00 na JERYNU u Dlouhé.

Vl. Šimeček, Zd. Ryneš a Jar. Růžička (archiv)

Doufám, že se sejdou lidé, kteří mají podobné zájmy a pohled na svět.Bude určitě o čem mluvit a na co (i na koho) vzpomínat. Rád bych na závěr použil slova jednoho ze zakládajících členů velešínských ochranářů Dalibora "Daldy" Janáka, která napsal před mnoha lety do jedné z našich kronik.

"Síla je v přátelství"

za ČSOP Velešín a komisi ŽP - Jirka Růžička


VELEŠÍNSKÉ PRAMENY "FONTÁNA" & "SRDÍČKO"

Většině "velešáků", nemusím objasňovat kde tyto dva prameny leží. Sami dobře víte kolik lidí využívá jejich vodu.

Právě proto bych rád objasnil některé skutečnosti. Město Velešín nechávalo v minulosti vždy po třech měsících udělat rozbor vody z obou zdrojů. Tyto rozbory jsou finančně dost náročné a proto bylo po dohodě s hygienickou stanicí rozhodnuto, do budoucna dělat rozbory pouze u "Srdíčka".Berte prosím na vědomí, že "u Fontány" je voda pouze UŽITKOVÁ. Není vhodná k pití ani po převaření. Naproti tomu, Srdíčko splňuje i ty nejpřísnější normy. Podle přiložené tabulky, je vodu nutné převařovat pouze pro kojence. Všichni ostatní ji mohou pít tak jak je "za syrova". Určitě všichni, kteří si pro vodu k Srdíčku chodí, mají zájem na udržení takto kvalitní vody. Proto vás všechny prosím: pokaždé když čekáte na naplnění vašich nádob, věnujte chvilku úklidu v okolí pramene. Někdy to tam vypadá opravdu nevábně.

Všem "uživatelům" předem děkuji. - Jirka Růžička


PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří se dne 10. února 2004 přišli rozloučit s naší drahou maminkou, babičkou a prababičkou, paní Marií Stehlíkovou.

Rodina Klímova

(toto poděkování mělo být zařazeno již v březnovém Zpravodaji. Za opožděné zařazení se všem omlouvá tiskárna)


VZPOMÍNKU VĚNUJEME

paní Růženě Jandové, Krumlovská č.270, + 29.2. 2004 ve věku nedož. 83 let,
paní Jaroslavě Čermákové, V Domkách 120, + 29.2. 2004 ve věku 81 let,
paní Marii Cábové, U Hřiště 305, + 16.3. 2004 ve věku 61 let.


ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2004 - 2005

Ve čtvrtek 15. ledna a v pátek 16. ledna 2004 se v ZŠ Velešín uskutečnil zápis dětí do 1. tříd. K zápisu přišlo 54 dětí. 12 rodičů žádá pro své děti o odklad školní docházky, 1 dítě se odstěhovalo. Předpokládáme, že 1. září roku 2004 nastoupí do 1. ročníku 41 dětí (24 chlapců a 17 dívek). Tento počet nám umožní otevřít 2 třídy.

Mgr. Jana Štěpánková - zástupce ředitele školy

Vážení rodiče,
potěšilo nás, že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku na naši školu. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před nástupem dítěte do základní školy.

Mgr. Božena Dvořáková - ředitelka školy

Několik informací o škole

Škola vyučuje 1. až 9. ročník podle vzdělávacího programu Základní škola.

Jako základní škola chceme žákům poskytovat základní vzdělání, tj. naučit je dobře českému jazyku a matematice, poskytnout jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dát dobré základy cizích jazyků a seznámit je uživatelským způsobem s prací na počítačích. Ve škole existuje školní informační centrum, které umožňuje žákům více se seznamovat s výpočetní technikou. Informace mohou žáci také čerpat v žákovské knihovně s přístupem na internet.

Důraz škola klade na mimotřídní aktivity nad rámec výchovně vzdělávacího standardu: 16 zájmových kroužků zaměřených na zpěv, sport, dramatickou výchovu, historii, zdravovědu, konverzaci v cizím jazyce, informatiku, nápravy poruch výslovnosti a učení, kurzy výpočetní techniky, lyžařské kurzy, letní dětské tábory apod.

Školu navštěvuje 490 žáků, kteří chodí do 23 tříd. Průměrná naplněnost je 21,3 žáka na třídu.

Školní družina má 3 oddělení se 104 žáky (1. až 5. třídy) a organizuje 3 kroužky - sportovní, folkových písní, rukodělný.

Škola vyučuje anglický a německý jazyk, na anglický jazyk je přihlášeno 220 žáků, na německý jazyk 171 žáků.

Škola nabízí 15 skupin povinně volitelných předmětů pro 158 žáků.

Ve škole pracuje 30 učitelů (včetně ředitele školy a zástupců, z toho na 1. stupni vyučuje 12 učitelů a na 2. stupni 18 učitelů), 3 vychovatelky školní družiny a 8 hospodářsko technických pracovníků.

Výuka v 1. třídě
Učební plán 1. třídy Český jazyk 9 hodin Matematika 4 hodiny
 Prvouka 2 hodiny Hudební výchova 1 hodina
 Výtvarná výchova 1 hodina Praktické činnosti 1 hodina
 Tělesná výchova 2 hodiny 

V první třídě lze vyučovat jednotlivým předmětům v blocích, menších časových celcích než jedna vyučovací hodina a jednotlivé řízené činnosti kombinovat a propojovat, ale při zachování celkové týdenní dotace pro jednotlivé vyučovací předměty.

Vyučování v 1. třídě začíná v 7.40 a končí zpravidla v 11.20 hodin.

Školní družina
Ve škole pracuje školní družina. Školní družinu mohou navštěvovat podle zájmu rodičů žáci 1.-5. tříd (někteří žáci chodí se školní družinou pouze na obědy do školní jídelny), někteří žáci navštěvují kroužky organizované školní družinou.

Pracovní doba školní družiny a je od 6.30 do 16 hodin.

Zápis do školní družiny proběhne při zahájení školního roku 2004/2005 u vedoucí vychovatelky školní družiny.

Pokračování příště na téma: Je vaše dítě připraveno na školu?


JAK SE VÁM LÍBIL MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI ?

28. února proběhl v sále U Zlaté podkovy dětský maškarní bál. Maminky se hodně snažily, takže masky byly opravdu perfektní. Dokonce jsme si z jedné "mumie" vzali příklad, když děti soutěžily v omotávání kamaráda toaletním papírem. Ani vám nemusím říkat, co tam po nás zbylo za hromady papíru.

Maškarní bál pro děti ve Velešíně

Snad se program povedl a patří za to dík hlavně skupině SAXA, která zkušeně celý program organizovala. Další poděkování patří sponzorům, kteří poskytli mnoho drobných dárečků, takže se na každého dostalo. A samozřejmě vám rodičům, že jste své ratolesti krásně zvládli, i když tam byly i hodně malinkaté děti. Takže když to půjde, za rok si to zopakujeme a připojuji foto.

HR KIC


ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN

Během letošního února a března proběhla okresní a krajská kola Národní soutěže Základních uměleckých škol v komorní hře. Žáci naší školy se zůčastnili v několika komorních souborech s velmi příjemnými výsledky. Okresní kolo soutěže pořádala ve dnech 16. a 18. února velešínská ZUŠka. Soubory violoncellové duo - Eva Krausová, Marie Rytířová; violoncellový kvartet - Jan Kučera, Tomáš Bartizal, Karel Klein, Libor Šítal a klarinetové kvarteto - Pavel Hanzalík, Andrea Kamenová, Jiří Kožant, Tomáš Ondrášek získaly 1. místo s postupem do krajského kola. Další dva soubory - trio Tereza Škrlantová, Markéta Gregorová - housle, Karel Klein - violoncello a trio Tereza Bohdalová, Martin Brožík - zobcové flétny, Josef Ťupa - violoncello obsadily 2. místa.

Krajské kolo pro smyčcové nástroje se konalo 4. března v Písku a výše zmíněné soubory violoncellové duo a violoncellový kvartet získaly 2. místa. Klarinetové kvarteto jelo soutěžit 18. března do Dačic, kde ve velké konkurenci obsadilo 3. místo.

Na soutěž se mladí muzikanti připravovali se svými pedagogy Radkou Hájkovou, Editou Valentovou a Petrem Špatným. Všem blahopřejeme a těšíme se na další spolupráci při studiu nových skladeb.

ZUŠ


KONCERT V OBŘADNÍ SÍNI

Ve čtvrtek 11. března připravili žáci ZUŠ ve Velešíně posluchačům nevšední zážitek. V krásném prostředí obřadní síně vystoupilo pět souborů (housle, violoncella, flétny klarinety), to vše v různých kombinacích.

Violoncelové kvarteto zleva J. Kučera, T. Bartizal, K. Klein, L. Šítal

Byl to program, se kterým tito účinkující vystupovali na různých úrovních a typech soutěží. Proto byl jejich výkon perfektní a i když se do této krásné síně příliš posluchačů nevešlo, těm kteří zde byli, připravili příjemnou hodinku s krásnou hudbou. Takže díky jim a díky vyučujícím, kteří s nimi tento program připravovali.

H. Růžičková, KIC


KONCERT V KNIHOVNĚ

Chtěla bych poděkovat p. učitelce R. Hájkové za pěkný koncert v knihovně, který byl určen žákům 6. tříd a konal se 23. 3. 04. Mé poděkování samozřejmě patří také violoncellistům T. Bartizalovi, J. Kučerovi, K. Kleinovi a klarinetistům A. Kamenové, P. Hanzalíkovi, J. Kožantovi a T. Ondráškovi. Věřím, že naše setkání nebylo poslední.

Szabová V. - vedoucí knihovny


MASOPUSTNÍ VESELÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY

"Což oslavit masopust trochu jinak než doposud?" Byla vyslovena první otázka a pak už se rozjela čtrnáctidenní příprava na vlastní slavnost. Jediným problémem byly prázdniny, které vycházely právě na masopustní úterý, proto byla pochůzka Velešínem přeložena na pátek před prázdninami. Předem jsme vyloučily "karnevalové" masky a zaměřili se na staročeské maškary, které se o masopustu vyskytovaly. Něco jsme šili v mateřské školce za vydatné pomoci dětí, něco připravily šikovné maminky.

A tak se nám v pátek sešli: medvěd s medvědářem, žid s pytlem, dědové, bába nesoucí dědka v nůši, kominík, selky, babky i s koštětem, hadráci, šaškové, klibna velká, husar na koni a selka s košíkem koblih, které jsme smažili den předem v MŠ. Skupina maminek, která nás doprovázela, měla šaškovské oblečení. Společně s dětmi jsme připravili pásmo písní, říkanek a tanečků, a s tím jsme navštívili prodejnu Golem, Zeleninu, Městský úřad, Řeznictví, Textil, Cukrárnu, ZŠ, naše paní kuchařky a paní ředitelku. Cestou jsme si zatancovali s druhými paní učitelkami na vycházce s dětmi a pak už jsme ve třídě vysypali to, co jsme si vykoledovali. A bylo toho věru dost. Ovoce, čokoláda, plyšové hračky, sušenky, propisky, pravé tenisové míčky, salámek, kousek slaniny, malovaná perníková srdíčka a dokonce i penízky. Celý náš průvod způsobil na městě trochu rozruchu. Přání, která jsme vyslovovali, byla "šitá na míru" těm, které jsme navštívili, např. hodně zdraví všem a spoustu lidí s penízkama, kteří budou kupovat dobroty, ovoce bez okousků, více dotací na koupaliště a hodně svateb a narozených dětí a parádivé lidi, kteří si budou kupovat nové sukně, žádné vegetariány apod.

Mile nás překvapilo, že nás všude s radostí vítali a doufáme, že i my jsme je potěšili. Koledu jsme spravedlivě rozdělili mezi všechny děti a pomáhající maminky a vykoledované penízky použijeme na částečnou úhradu fotek.

Děti a paní učitelky ze tříd: "Zvonečková" a "Medvíďata"


PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom poděkovali firmě ARTEL Kostečka, s.r.o. za bezplatnou dopravu lyží a zavazadel na lyžařský kurz, který se uskutečnil v termínu od 8. 2. do 13.2. 2004 na Lipně nad Vltavou (lyžařský areál Kramolín) a zúčastnilo se ho 48 žáků sedmých tříd.

Žáci 7. ročníku ZŠ Velešín


PODĚKOVÁNÍ

Základní organizace Českého svazu včelařů ve Velešíně chce tímto způsobem poděkovat místní firmě ARTEL Kostečka s.r.o. za to, že pro naše členy a jejich přátele zorganizovala velice zajímavou přednášku na téma: "Využití alternativních zdrojů energie pro vytápění a klimatizaci v objektech".

Netušili jsme, že o akci bude takový zájem. Sešlo se nejméně 80 účastníků. Byli jsme seznámeni s principem a ekonomickými výhodami těchto zařízení. Řada z nás například netušila, že pořízení těchto výrobků firmy je často levnější investice, než obyčejná klimatizace v osobním automobilu a přitom ve většině případů může sloužit po celý rok. Často se stává, že své požadavky řešíme prostřednictvím cizích firem a přitom nevíme, že i v našem okolí existuje výrobce podobných zařízení. Firma ARTEL zvolila tento způsob prezentace svých výrobků zřejmě právě z těchto důvodů. Není nad to osobně se s výrobkem seznámit a vyzkoušet si i jeho účinnost. To vše si účastníci setkání 9. března v zasedací místnosti firmy ARTEL mohli dovolit.

Firma pojala tuto akci jako prezentaci svých výrobků a zároveň jako sponzorování aktivit místních společenských, sportovních a kulturních organizací. Pro zajímavost mohu uvést, že finanční příspěvek, který jsme obdrželi za zajištění účasti na této prezentaci, řeší náklady na léčení včelstev v naší organizaci minimálně na 2 roky.

Ještě jednou děkujeme za poučný večer a přejeme firmě mnoho pracovních úspěchů.

Za ZO ČSV Velešín - Ondrášek František


POZVÁNKA

Autoklub Velešín vás zve na "školení řidičů k pravidlům silničního provozu". Toto školení se bude konat 21. dubna 2004 od 17.00 hodin v Restauraci Na Hřišti. Školit budou lektoři z Prahy. Všichni zájemci jsou zváni.

L. Rys


SPORT - HALOVÝ TURNAJ FOTBALISTŮ (KADETŮ)

Malí fotbalisté - kadeti (děti ve věku 7-11 let) FC VELEŠÍN se v sobotu 13.3.2004 zúčastnili halového turnaje v Českém Krumlově.

Turnaj pořádal oddíl kopané Slavoj Český Krumlov a rádi jsme využili jejich pozvání společně s mužstvy z Větřní a Chvalšin do nové haly.

Celkem proti sobě urputně bojovalo 5 mužstev: Větřní, Chvalšiny, Velešín, ČK "A" a ČK "B".

Celkově naše mužstvo obsadilo 3. místo, když porazilo výběr ČK "B" a Chvalšiny a prohrálo s Větřním a výběrem ČK "A". Turnaj vyhrál výběr ČK "A" před kadety z Větřní.

Michal Dichtl byl vyhlášen nejlepším hráčem celéh turnaje.

Výsledky našeho mužstva:
Chvalšiny 3:1 (Dichtl M., 2x Rozkošný), Větřní 1:6 (Dichtl M.), ČK "B" 4:2 (Rozkošný 2x, Dichtl M. 2x), ČK "A" 0:6

Náš tým: Rozkošný Jakub, Biňovský Václav, Švec Jaroslav, Gono Imrich, Rychnavský Daniel, Dichtl Tomáš, Dichtl MIchal, Řihout Jakub, Kováč František

Rozkošný Roman


TANEČNÍ OPĚT VE VELEŠÍNĚ

5. března se sešli všichni přihlášení na 1. kurzu tanečních. Začínali jsme v 19.h odin a upřímně řečeno, na některých pánech, ale i dámách bylo vidět, že asi hodně zapracovaly maminky a že jejich chození do tanečních není zase tak úplně dobrovolné. Nicméně pod přátelským vedením Zuzky a Jirky Máčových z Českého Krumlova se tento "odpor" jaksi vytratil. Na druhou lekci přišli už praví pánové a dámy a dokonce se ještě další zájemci přihlásili. A neustále jsou chváleni, jak jim to dobře jde. Jenom ta polka jim nějak nepřirostla k srdci. Ale všechno se poddá. A rodiče chválím, že se v tak hojném počtu zúčastňují lekcí. Občas to vypadá, jakoby těm mladým záviděli a určitě se každému z nás vybavují vzpomínky na ty naše taneční. Prodlouženou budeme mít 23. dubna a věneček 14. května. Tak se přijďte podívat i vy ostatní, kteří máte chuť !


VYJÁDŘENÍ K POSTOJI RADY MĚSTA VELEŠÍN K AKCI "VLAJKA PRO TIBET"

Považuji za svou povinnost vyjádřit se k postoji rady města Velešín k akci "Vlajka pro Tibet."

10.3. měla být vyvěšena na radnici tibetská vlajka, symbolizující protest proti okupování Tibetu čínskou vládou. Nebude! Rada města neshledala důvody pro vyvěšení tibetské vlajky, a to proto, "Že si uvědomuje bezpočet bezpráví, tragédií a bojů, které se odehrávají v mnoha dalších částech světa. Nechce proto upřednostňovat jeden stát před druhým." Neshledala důvod? Snad největším důvodem by měl být právě bezpočet bezpráví, tragédií a bojů, které se odehrávají v dalších částech světa.

Není tak daleko doba, kdy my sami hledali oporu ve světě okolo. Potřebovali jsme vědět, že nejsme sami, že někdo za námi stojí, někdo na nás myslí...

Proč náš stát posílá vojáky do Afghánistánu, když ve světě je bezpočet dalších válečných konfliktů? Proč rada města dává 20 000 Kč na charitu České maltézské pomoci, když daleko více charit potřebuje peníze?

Proč pomoci postiženému D.K. ze 6 třídy ZŠ ve Velešíně, když je tolik dalších postižených? Nebudeme nikoho upřednostňovat! Nebudeme tedy pomáhat nikomu!

Zde se jedná o pomoc pouze symbolickou a ani tu nejsme schopni poskytnout. Jak se zachováme, až bude někdo žádat pomoc konkrétní? A jak se zachovají ostatní, až budeme potřebovat pomoc my sami? Řečeno slovy Piláta Pontského, městská rada si "myje ruce." Jak alibistické a ovšem, hlavně výstižné! Pomáhejte lidem, jejichž lidská práva jsou stále hrubě porušována. Nemůžeme zůstat lhostejní.

Ivana Hlaváčková


VÁŽENÍ VANDALOVÉ

V noci ze středy 24. na čtvrtek 25. března někdo rozbil vývěsku, kam dáváme program kina na autobusovém nádraží. Poškození je takového rozsahu, že nemůžeme do této vývěsky nic dávat až do opravení. A to nebude zrovna jednoduché, protože se jedná o velkou plochu ze silného skla a těžký hliníkový profil. Bude složité to nejenom odmontovat a nechat zasklít, ale bude to i finančně náročné. Bohužel si nebudou moci přečíst občané informace o programu kina ve Velešíně a všichni víme, že je to jedno z nejfrekventovanějších míst.

Ve skrytu duše doufám, že někoho pouze zlákala nová sněhová nadílka, moc nepřemýšlel a prostě hodil kouli (i když to musela být koule přímo dělová). Věřím, že ten nebo ti dotyční si příště takovou "akci" rozmyslí. Vždyť Kino je tady i pro vás a vy nám tímto naši práci hodně komplikujete !

Hana Růžičková, Kino


VZPOMÍNKA

Jelikož nás 29.2.2004 opustila paní Růžena Jandová, která zemřela ve věku nedožitých 83 let, cítím potřebu připomenout nám všem, kdo paní Jandová byla. Byla to paní učitelka, která celá léta působila na ZDŠ ve Velešíně. Vyučovala především český jazyk. Většina z nás si ji však bude připomínat vždy, když vezme do ruky dílo, za kterého já velice ráda čerpám, a to "Dvě knihy o Velešíně", jichž byla spoluautorkou. Myslím si, že na mnohých z nás zanechala svoje stopy co se týče znalostí o historii Velešína a že jí nejlépe vzdáme hold tím, že si připomeneme úryvek z její práce:

Z HISTORIE KINA VE VELEŠÍNĚ

První filmy ve Velešíně promítal pojízdný biograf. První filmové představení se uskutečnilo 3.5.1922 U Pechočů. Kočovný biograf zde tehdy setrval do 10. května. Od té doby pak přijelo pojízdné kino ještě několikrát, promítaly se filmy němé i zvukové.

Poté, co byla za druhé světové války postavena jídelna Jikovu, promítaly se filmy tam. Nevýhodou ovšem bylo, že po podávání večeře pro zaměstnance se sál musel rychle uklidit, aby tam mohlo být kino nebo taneční zábava. Byl zde jen jeden promítací přístroj, a tak, než se film přetočil, se vždy dělala přestávka s reklamami. V listopadu 1955 byl instalován druhý promítací přístroj, a tak nepříjemné přestávky odpadly.

Když byl postaven Kulturní dům, bylo kino přeneseno tam. Promítaly se zde jen filmy na klasickém plátně, i když jinde už běžely filmy širokoúhlé. Ve velešínské továrně se tyto přístroje vyráběly, ale pro nedostatek místa nemohly být nainstalovány. Proto bylo rozhodnuto vybudovat letní kino a požádat o povolení filmového festivalu. Po zamítnutí žádosti byla stavba letního kina, již započatá v akci "Z", zastavena a nakonec rozkopána.

Kino v Kulturním domě již nevyhovuje, a proto bylo přikročeno k výstavbě samostatné budovy kina na zahradě za bývalou záložnou. Se stavbou se začalo v lednu 1990. Práce probíhaly pomalu, nakonec byly zastaveny úplně. V roce 1991 byla stavba pokryta střechou, aby ji nepříznivé počasí nezničilo, a práce byly pro nedostatek finančních prostředků prozatím přerušeny.

Tak tolik úryvek ze Dvou knih o Velešíně. Vidíte, že to s kinem ve Velešíně nebylo jednoduché. Nová budova kina se dostavěla až v roce 2002, takže můžeme být rádi, že budova stojí a že sem můžete chodit na kino i za jinou zábavou. A věřím, že kdyby to zdraví paní učitelce Jandové dovolilo, jistě by ráda dopsala svůj úryvek se "šťastným koncem". Bohužel už to bude muset udělat za ni někdo jiný.

Přeji vám všem v této budově mnoho příjemně strávených chvil.

Hana Růžičková, ředitelka KIC a kina Velešín


KINO VELEŠÍN

PROGRAM KINA VELEŠÍN NA MĚSÍC DUBEN

Připravujeme na květen: Druhá strana postele, Bazén, Na plný plyn, Medvědí bratři, Pán velryb, Snílci, Looney Tunes: zpět v akci !, Drž hubu !, Krajina střelců, Mazaný Filip, Samuraj.

POZOR! Využívejte předprodeje zejména na Pána pstenů - Návrat krále a Jak básníci neztrácejí naději.


KULTURNÍ PROGRAM NA MĚSÍC DUBEN 2004

Objednávejte si prosím lístky na  6. 4. 2004 17.00 hodin - Pán prstenů - Návrat krále
 7. 4. 2004 15.00 hodin - Pán prstenů - Návrat krále
 7. 4. 2004 19.30 hodin - Pán prstenů - Návrat krále
vstupné: 80,- Kč

 11. 4. 2004 16.00 hodin - Jak básníci neztrácejí naději
 19.00 hodin - Jak básníci neztrácejí naději
vstupné: důchodci 50,- Kč, ostatní 70,- Kč

Předběžně!!!   8. dubna v sále Kina ve Velešíně
MALŠE - skrytá krása na hranici
Dokumentární film rakouské televize ORF a naší jihočeské televize GIMI o řece Malši. Film byl natočen v loňském roce a zobrazuje Malši v celé její kráse na rakouské i naší straně. Natáčely se záběry i z okolí Velešína, Pořešína, Římova atd. Uvidíte a uslyšíte i některé naše spoluobčany. Televize GIMI obstarala český dabing a celý dokument trvá asi 40 minut.
Tento termín není ještě úplně jistý. Včas budete informováni (plakáty, rozhlas, SMS...)

17. dubna od 19 hodin v sále Kina ve Velešíně
SHOW orientální tance RAQSA ´L FARAH
Mimo jiné zde budou tančit i lektorky ze studia FARHA, které ve Velešíně tento tanec vyučují.
Vstupné: 150,- Kč

19. dubna v 19.30 hodin v sále Kina ve Velešíně
divadelní představení v podání TEÁTRU Víti Marčíka
"Mystéria buffa"
Povídky: Zrození potulného pěvce, Vraždění neviňátek, Moralita o slepici a kulhavém, Svatba v kádi, Blázen a smrt.
Všechny v sobě nesou poselství a výzvu k zamyšlení, to vše lidovou, humornou formou. Marčík v sobě nezapře dar bavit pobavit druhé lidi a "Mystéria" jsou pro něj příležitostí spojit důležité myšlenky s humorem jemu vlastním. Takže příznivci divadla a humoru, přijďte se pobavit.
Vstupné: 60,.- Kč

23. dubna od 9 hodin v sále Kina ve Velešíně
divadelní představení pro děti MŠ a ZŠ
PINOCCHIO - Nosáčkova dobrodružství v podání Hravého divadla Brno

23. dubna od 19.00 v sále Restaurace U Zlaté podkovy
"Taneční - prodloužená"
Jsou zváni nejen příbuzní návštěvníků kurzu, ale všichni ti, kteří se chtějí možná něco přiučit a strávit příjemný večer.
Vstupné: 30,- Kč

29. dubna od 19 hodin v sále Kina ve Velešíně
THE BEATLES - REVIVAL Live Music show
Příznivci legendární skupiny BEATLES, přijďte si poslechnout a podívat se na jedny z nejznámějších imitátorů. Představení bude mít dvě části. V první polovině zazní písně do roku 1964 a v druhé jsou na programu písně z desek Help, Rubber Soul, Yellow Submarine a dalších alb. Při představení jsou promítány obrázky ze života skutečných Beatles a zmiňovány důležité momenty a úsměvné epizody ze života Beatles. Po vystoupení členové skupiny rozdávají památeční podpisové fotografie a vždy zdarma rozdají zhruba 30 CD a několik plakátů, takže mnoho diváků má na představení pěknou památku.
Vstupné: 250,- Kč

30. dubna od 19.00 hodin
Lampionový průvod
Účastníci průvodu se tentokrát sejdou na parkovišti u Jihostroje. Trasu stanovíme podle počasí. Končit se bude opět u p. Švarce na zahradě vinárny Zlatá růže. Tentokrát budeme lépe připraveni na větší množství účastníků než minulý rok. Bude postaveno podium pro defilé čarodějnic, bude dostatek špekáčků na opékání a dostatek místa na sezení. Pan Švarc přislíbil i rychlou obsluhu a hrát pro malé i velké bude sdružení "Šosáci" z Kaplice. Tak snad to letos dopadne dobře. Připravte si masky čarodějnic a bude dobře, když v nich půjdete i v průvodu. U menších dětí přivítáme doprovod rodičů.
Jediné, co bohužel nemůžeme zaručit, je počasí. Tak si budeme držet palce !

Připravujeme na květen :
4. 5. (úterý) v sále Kina ve Velešíně
Dechovka Babouci s konferenciérem Josefem Pospíšilem, vstupné: 120,- Kč

Na všechna představení je již zahájen předprodej !!!


PRVNÍ POMOC (ORDINAČNÍ DOBA OD 1. 3. 2004)

Oznamujeme Vám změnu ordinační doby LSPP (lékařské služby první pomoci) v Kaplici.
Telefon: 380 313 045
Ordinační doba LSPP bude: všední dny - pondělí až pátek od 18:00 do 22:00 hodin.
Soboty, neděle a státní svátky od 8:00 do 22:00 hodin.


RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Rychlá záchranná služba má provoz celých 24 hodin na čísle 155, se sídlem v budově polikliniky Kaplice.

Tel.: 155 -  Rychlá záchranná služba je určena pro :
 1) Náhlé ztráty vědomí z jakékoli příčiny
 2) Zástavu dechu, dušení
 3) Náhlá bolest na hrudi
 4) Těžší úrazy hlavy, těla a končetin (strojem, nehoda, elektrickým proudem, bleskem, výbuchem, střelnou zbraní, tonutí, oběšení, uštknutí hadem, rozsáhlé popálení a poleptání kyselinou nebo louhem, otrava plyny a jinými látkami)
 5) Těžká alergická reakce s dušností a poruchou vědomí
 6) Dopravní nehody
 7) Náhlá dušnost u astma bronchiale
 8) Epileptické záchvaty a stavy křečí
 9) Gynekologické příčiny - předčasný porod, masivní krvácení
 10) Náhlé prudké zhoršení stavu nemocného s poruchou komunikace a schopností chůze
 11) Žlučníková a ledvinová kolika a náhlá prudká - šoková bolest břicha
 12) Akutní stavy u diabetiků
 13) Akutní psychiatrické stavy.


ÚŘEDNÍ HODINY

Úřední hodiny pro ústřední a územní orgány státní správy byly stanoveny s platností od 1.1.1996 usnesením vlády č. 595 ze dne 25.10.1995. Jednotně byly tyto úřední hodiny stanoveny vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin, pokud úřední den nepřipadl na den pracovního klidu. Usnesení vlády nikterak nezavazuje uvolněné zastupitele obce a je pouze na nich, kdy a v jakém rozsahu jsou k dispozici občanům a zda si své "návštěvní dny" zařadí do úředních dnů.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0