ARCHIV 2003 1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


Březen
 2003


MLÁDÍ

Mládí, to je prý ta hezčí, jednodušší, volnější část života.
Nevím přesně, kdy končí, zřejmě záleží konkrétně na jedinci.
Někdo se cítí a chová jako v mládí celý život, ale je to dobře?

V mládí, které teď momentálně prožívám i já, člověk podle dospělých nemá mnoho starostí, což si rozhodně nemyslím. Ano, jsou osoby z mé generace, které nemají nic na práci. Přijdou ze školy, hodí takzvaně tašku do kouta, sednou k televizi, případně k počítači a je jim zatěžko dát nádobí do myčky. Proč jsou takoví? Nevím. Je to vina rodičů? Zřejmě na tom mají lví podíl. Ale rodičem jsem zatím nebyla, takže opravdu nevím. U nás doma se nesmím takhle chovat, vlastně na to nemám ani čas, takže ani nevidím u svých rodičů, jak by reagovali na to, kdybych se takhle chovala.

V mládí se názory mladých a rodičů hodně rozcházejí. Zase ale jak kde. Jestliže se například dítě pohybuje v nějaké špatné společnosti, rodiče by samozřejmě chtěli zasáhnout, ale nemohou být ve většině případů čtyřiadvacet hodin denně se svým potomkem. V tom případě jim nezbývá, než mu věřit. Někdy se to vyplácí, někdy ale vůbec.

Rozličné názory. To se může týkat také hudby. Každý třetí teenager poslouchá rád hudbu velmi nahlas, ale rodiče a vůbec dospělí? V tomto případě si myslím, že by se měli mladí přizpůsobit. Přece jen je rodiče živí a jen kvůli nim jsou unavení z práce atd. Ve spoustě věcech jsou ale i dospělí velmi tvrdohlaví, hlavně když si chtějí udržet ten svůj postoj tzv. „nadvlády„ nad námi. Týká se to hlavně toho, když se chtějí od mladých naučit něčemu novému, př. práci s počítačem. Pro „mlaďase„ to chce velkou dávku trpělivosti.

Reakce okolí. To je spjato s oblečením, účesem, prostě samotným vzhledem, stylem jedince. Stará babička nepochopí, proč se takto mladí oblékají. Kouká na to pohoršeně a už si dělá obrázek o chování i zájmech té konkrétní osoby. Navíc zjišťuji, že dospělí nás hodnotí dost podobně, ale bohužel nejen oni, ale i mladí sami. Čím lepší oblečení má člověk na sobě, tím je v dnešní společnosti atraktivnější. Kluk s volnými kalhotami nemusí být zákonitě narkoman, ale je obyčejný „skejťák„, jehož největším zájmem jsou akrobatické kousky na prkně či bruslích. Ale vysvětlete to!

Možná právě proto, že mají dospělí a mladí tak rozdílné názory, se tolik potřebují a doplňují.

Gabriela Bártková, 9.A.


BŘEZEN, MĚSÍC INTERNETU

V březnu od 24. 3. - 28. 3. 2003 se bude konat v Městské knihovně Velešín akce "Senioři a internet". Tato akce bude zdarma. Přijďte se podívat k nám do knihovny, zkuste se projít po internetu. Ráda Vás u nás přivítám i pomohu.

Szabová Vlasta - knihovnice


BESÍDKA

Poslední školní den před Vánoci se koná pravidelně v tělocvičně školy vystoupení žáků devátých tříd určené mladším spolužákům. Tento rok přichází řada i na nás. Někteří žáci našich tříd přemýšleli o vystoupení už v nižších ročnících, kdy se mohli na vystoupení zatím jen dívat. Všichni společně však začínáme plánovat až (nebo už) na konci září, kdy o besídce hovoří naše třídní paní učitelky: Hana Trajerová a Božena Bednářová. Všichni se hned začínáme podílet na přípravě. Píšeme scénáře, skládáme básně, vymýšlíme taneční vystoupení - tvoříme. Vznikají tak různé návrhy a náměty. Některé vyřazujeme, jiné znovu přepracujeme. Zařizujeme hudbu, sháníme rekvizity, nacvičujeme... Ovšem, každá třída zvlášť; neumíme, nebo spíše nechceme, se domluvit a spolupracovat...

Vánoční besídka v základní škole

Blíží se prosinec a my stále ještě nemáme vše dokončené. Naštěstí už všichni zase spolupracujeme. Poslední týden v úterý vše zkoušíme na generální zkoušce. Cvičíme jednotlivé scénky a módní přehlídku. Ale bez hudby to nejde; DJ se nedostavil. Hudbu tedy pouštíme z "magneťáku", vládne zmatek, učitelé jsou nervózní a z onoho "magneťáku" stoupá dým... Ve čtvrtek ještě jednou cvičíme, aby se vše v pátek povedlo.

Je pátek, mrazivé ráno. Osudný den přichází:

6:00 h

Scházíme se ve škole. Poté stěhujeme židle, nafukujeme balónky, v šatnách se hromadí "nánosy" oblečení. Kde je DJ?

6:15 h

Zdobíme tělocvičnu, lepíme na stěny program lepenkou, která se opět sama ztrácí kamsi mezi "vrstvy" oblečení. DJ stále nepřišel.

6:45 h

Téměř vše je připraveno, čeká se na DJe, paní učitelky už mají "nervy v kýblu".

7:00 h

"Zaspal jsem," omlouvá se DJ. Stěhujeme jeho aparaturu.

7:10 h

Na poslední chvíli zkoušíme scénky s hudbou a mikrofonem, cvičíme módní přehlídku, hledáme se navzájem.

7:30 h

Před tělocvičnou se hromadí davy dětí, každý chce dovnitř.

7:40 h

V tělocvičně je slyšet řev dětí. Ještě se nezačíná.

7:45 h

"Omlouváme se za technické problémy," zahajují vystoupení komentátoři. Vystoupení začíná! "Kde jsou paruky, kde je mobil, kde je scénář, kde je jeviště, kde je Jirka, už jdeme na plac?" ozývá se ze všech stran v průběhu vystoupení. Čas ubíhá velmi rychle, téměř každý má trému, ta však opadá s příchodem na scénu. Vše probíhá hladce s malými zádrheli, kterým se diváci alespoň zasmějí. Diváci se smějí i tehdy, kdy nemají (př.: pád mikrofonu, přetržené dráty), nepoznají, že na jedné z tanečních scének hraje úplně jiná píseň, než by hrát měla a nepoznávají, kdy improvizujeme (př.: pozdní příchod jednoho páru do kavárny) a kdy ne. A to je na tom právě to nejhezčí.

9:15 h

Zpíváme koledu a naše vystoupení pomalu končí. Prodlužujeme ho tím, že ještě třikrát přeběhneme tělocvičnu a rozloučíme se s diváky.

Ale je konec. Už je to za námi, to mnohaměsíční snažení. Všichni jsme šťastní, že to všechno dobře dopadlo, ale zároveň smutní, že už je to za námi. Naše chvilka slávy zaniká; už jsme zase jen ti devíťáci a čeká nás teď jen několikaměsíční příprava na přijímací zkoušky. Držte nám palce.

Tímto bychom také chtěli poděkovat našim hostům: Elišce Bednářové, Martinu Sirovému a taneční skupině Soumrak, DJovi Radku Janásovi, DJovi Ondřeji Havlíčkovi a hlavně paní Janásové a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a technickém zajištění vánoční besídky devátého ročníku ZŠ nebo její lednové reprízy. I díky nim se besídka vydařila.

DĚKUJEME.   - Deváťáci


PODĚKOVÁNÍ

Srdečně děkuji za blahopřání k mým 72. narozeninám všem, kteří si vzpomněli, zvláště pak panu starostovi města, odborové radě Jihostroje, Obci baráčníků, Svazu dobrovolných hasičů, i všem ostatním.

Děkuji.
Miroslav Pražan


PRO MAJITELE PSŮ

Upozorňujeme, že místní poplatek ze psů je splatný do 30. 4. 2003. Poplatek je možno uhradit v pokladně MěÚ Velešín (1. poschodí) nebo v GE Capital Bank ve Velešíně č. účtu 650720-544/0600.

Poplatek se platí ze psů starších šesti měsíců, poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa, a která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku (MěÚ) do 15 dnů nabytí psa do vlastnictví a je povinen oznámit správci každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.

Správce poplatku vydá majiteli evidenční známku pro psa, která je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa stejného vlastníka. Ztrátu nebo zcizení této známky je poplatník povinen oznámit správci poplatku.

Pokud poplatník nesplní svoji ohlašovací povinnost, může správce poplatku uložit pokutu.

JiV.


POBÍHAJÍCÍ PSI OHROŽUJÍ BEZPEČNOST A ZDRAVÍ

Upozorňujeme všechny občany města Velešín, kteří vlastní psa, na stále se množící případy volně pobíhajících psů, kteří znečisťují a bezprostředně ohrožují bezpečnost a zdraví obyvatel našeho města. Ve spolupráci s městskou policií, policií ČR, bude tento stav monitorován a budou následovat tvrdé postihy pro nedodržování vyhlášky č. 2/2002 o čistotě veřejných prostranství a veřejném pořádku.

V.M


CENA VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2003

Vodné - 29,80 Kč + 5% DPH
Stočné - 21,48 Kč + 5% DPH
Celkem - 51,28 Kč + 5% DPH za 1 m3

JVS


POPELNICE, POPELNICE ?!

Zastupitelé pozorně naslouchají občanům...  
V pondělí 24. února se v kinosále konala beseda zastupitelů s občany města o poplatcích za vývoz komunálního odpadu. O tom, že tento problém občany pálí, svědčí hojná účast. Co vlastně předcházelo svolání besedy? Byla to nespokojenost nemalé části občanů Velešína se změnou původního známkového systému na systém platby za každého člena domácnosti paušální částkou. Tuto změnu schválili v loňském roce zastupitelé (schválení vyhlášky o odpadech).

Jelikož původní, známkový, systém byl kritizován pro nespravedlivé rozpočítávání u obyvatel panelových domů (podle plochy bytu), zvolili zastupitelé nynější systém paušální platby. Ten, jak se ale ukazuje, má také mnoho nedostatků. Je, dle mínění mnoha občanů, demotivující k omezování množství odpadu i k separaci domovního odpadu a zasahuje neúměrně některým rodinám do rozpočtu.

  ...v sále kina bylo asi 60 občanů
V průběhu besedy občané vznesli mnoho diskusních příspěvků pro i proti současnému stavu, vyslechli od zastupitelů mnohá vysvětlení, citaci zákona i vyhlášky. Problém je v tom, že dle znění současného zákona nelze aplikovat kombinovaný systém platby za odpad, takže vždy bude pro část obyvatel města nespravedlivý.

I když z besedy nevzešla žádná konkrétní opatření, přítomní zastupitelé a vedení města konstatovali, že se nějaká střední cesta bude muset hledat a podněty se budou projednávat hned na březnovém zasedání.

Na závěr besedy starosta Mgr. Josef Klíma poděkoval přítomným spoluobčanům za hojnou účast a zhodnotil ji slovy: „Byla to dobrá beseda, vyříkali jsme si řadu věcí, nestáli jsme proti sobě jako nepřátelé, i když emoce někdy nabíraly na síle. Diskuze byla přínosná a obdobnou besedu by bylo dobré pořádat častěji."

B. Havlíček - ZM


PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Vážení občané,
s potěšením si Vám dovolujeme oznámit, že jsou pro Vás a Vaše domácnosti k dispozici PEČOVATELSKÉ SLUŽBY v následujícím rozsahu:

- obstarání nákupu- vyzvednutí léků v lékárně
- doprovod seniora k lékaři- pomoc při hygieně
- úklid a pomoc při vedení domácnosti- dohled nad nemocnou dospělou osobou
- dohled nad nemocným dítětem- přechodné ubytování seniora s poskytnutím péče

Pečovatelské služby jsou dotovány státem, jejich poskytování schvaluje obecní úřad. Občan připlácí poměrnou část z 50 Kč na 1 hodinu poskytované služby.

Současně připomínáme, že se můžete rovněž ucházet o poskytování zdravotních výkonů přímo ve Vaší domácnosti. Zdravotní výkony jsou poskytovány zdravotní sestrou a zcela zdarma, na základě domluvy s ošetřujícím lékařem. Patří sem podávání léků, převazy ran, píchání inzulínu osobám, které to již nedokáží kvalitně samy, rehabilitační cvičení po mozkových příhodách a po úrazech, výkony u pacientů upoutaných na lůžko, hojení proleženin, kontroly glykémie glukometrem, kontroly krevního tlaku u osob, které se nemohou samy dopravit do ordinace praktického lékaře.

Naše pečovatelky a zdravotní sestry jsou připraveny Vám a Vašim blízkým pomoci přímo ve Vašich domovech.

CENTRUM SENIORŮ, obecně prospěšná společnost
se sídlem v obci Plav č. 57
Jméno našeho kontaktního zaměstnance a telefonní číslo :
Paní Zacharová Renata, tel. 387 988 752, mobil 777 661 949
Odkaz najdete rovněž na obecní vývěsce či na Městském úřadě.


KONCERT NATHALIE RENAULT

Dne 30. ledna vystoupila v kinosále ve Velešíně jazzová zpěvačka a šansoniérka, Kanaďanka Nathalie Renault. Do Velešína přijela na základě pozvání Sdružení 2/4 v rámci svého českého miniturné.

  Nathalie Renault
Nathalie je drobná a usměvavá zpěvačka se silným a působivým hlasem. Své vlastní i přejaté písně nabité energií zpívala ve francouzštině a angličtině a sama je doprovázela na klavír. Písně prokládala vtipným vyprávěním o svých hudebních začátcích jako barová zpěvačka, o zážitcích ženy - muzikantky a o rodném Quebecu. Překlad do češtiny zajistil neméně vtipně Michal Grill. Dokonalý požitek z hudby umocňovalo skvělé ozvučení a pohodová atmosféra.

Jedinou slabou stránkou večera byla prázdná sedadla v kině. Přišlo asi 50 lidí, což je zhruba čtvrtina kapacity kina. Přesto si troufám tvrdit, že jsme pro Nathalii Renault vytvořili sympatické prostředí. Odvděčila se nám krásně prožitým večerem.

Balzám pro uši, pohlazení pro duši.

Jana Šrámková


JAK JSME SE POŘÁDNĚ ZASMÁLI

Pátek 26. 1. 2003, 19.30 hodin a plný kinosál kulturního stánku ve Velešíně. Tak by se dalo hodnotit vystoupení Z. Trošky a J. Suchánka s výstižným názvem „Na pokec se Zdeňkem Troškou„. Slovo „pokec„ je velice trefné, protože p. Troška své vystoupení přesně takto pojal.

Byla to hodina a půl perfektní vtipné zábavy, kdy se celý sál „chechtal na celé kolo". Jeho historky z natáčení se známými osobnostmi jako je Helena Růžičková a všichni další ze známé trilogie Slunce, seno …bavily všechny návštěvníky, jejichž věk se pohyboval v rozmezí mezi deseti a devadesáti lety. Kdo si chtěl oddychnout po rušném pracovním týdnu nebo se zkrátka jen pobavit, určitě si přišel na své. Možná si každý z nás, díky smíchu, prodloužil život o nějakou tu chvilku a těšíme se na další podobná setkání.

Hana Růžičková - Kulturní komise


VZP ČR PŘISPÍVÁ ŽENÁM NA ANTIKONCEPCI

Až 500 Kč finančního příspěvku na hormonální antikoncepční přípravky mohou nyní získat ženy pojištěné u Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Příspěvek bude při splnění stanovených podmínek přiznán ženám ve věkovém rozmezí od 15 do 34 let (včetně).

Tento krok Pojišťovny není samoúčelný a nejde v něm jen „o peníze". Poskytování příspěvku je úzce provázáno s podporou gynekologické prevence, propagace předcházení gynekologickým a onkologickým onemocněním a propagace plánovaného a chtěného rodičovství. Žadatelky o finanční příspěvek proto budou čestným prohlášením dokládat, že se pravidelně dostavují na preventivní gynekologické prohlídky. Právě prevenci považuje VZP ČR za nedílnou součást realizace záměru.

Finanční příspěvek může být vyplacen, pokud žadatelka bude ke dni požádání o finanční příspěvek zdravotně pojištěna u VZP ČR a nebude jí méně než 15 let a více než 34 let (včetně).

O vyplacení finančního příspěvku osobně požádá během kalendářního roku na některém pracovišti okresní pojišťovny VZP ČR. Pokud roční finanční příspěvek (celý nebo jeho zůstatek z limitu 500 Kč) ještě nevyčerpala, předloží při osobním jednání na pracovišti okresní pojišťovny VZP ČR výše uvedené čestné prohlášení a dále originál účetního dokladu vystaveného lékárnou, u které předepsaný hormonální antikoncepční přípravek vyzvedla a zaplatila.

VZP ČR bude v roce 2003 finanční příspěvky vyplácet na základě účtenek vystavených v roce 2003, v dalších letech i účtenek vystavených v předchozím roce, avšak již z finančního příspěvku připadajícího na příslušný kalendářní rok.

NEZAPOMEŇTE ! Podle § 29 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, má každá žena nárok na provedení preventivní gynekologické prohlídky plně hrazené ze zdravotního pojištění při ukončení povinné školní docházky a dále počínaje patnáctým rokem věku jedenkrát ročně. Obsahem preventivní prohlídky je nejen posouzení zdravotního stavu a zdravotních rizik, ale i podrobné klinické vyšetření a zajištění potřebných laboratorních vyšetření. Smyslem preventivních prohlídek je zejména zjištění rizikových faktorů a včasný záchyt závažných onemocnění včetně onkologických.

Veškeré informace týkající se finančního příspěvku na antikoncepci poskytnou pracovníci okresních pojišťoven VZP ČR nebo Centra informací VZP ČR. Ke kontaktu je možné použít i modrou linku VZP ČR telefonní číslo 844 117 777, na kterou lze telefonovat z kteréhokoli místa v ČR pouze za cenu místního hovoru. Letáčky s informacemi a formulářem čestného prohlášení získají žadatelky o příspěvek u svého gynekologa a na okresních pojišťovnách VZP ČR.

Informační materiál VZP ČR


SPORTSEZNAMKA

Zdravím všechny příznivce sportu. Protože jsem už mnohokrát zaslechla z řad občanů, že ani pořádně neví jaké sportovní aktivity ve Velešíně existují, rozhodla jsem se, spolu se sportovní komisí a redakční radou, představit Vám každý měsíc jeden sportovní oddíl. Pořadí v jakém budou oddíly představovány je náhodné a záleží hlavně na spolupráci s vedením oddílu. No a protože já sama mám nejblíže k Taekwon-Do, tak tady ho máte :

TAEKWON-DO ŠKOLA VELEŠÍN ITF
Ve Velešíně se Taekwon-Do cvičí už od roku 1990. Od té doby oddíl několikrát změnil název, vystřídalo se plno cvičících a vyhrálo se plno soutěží :)) Nejdůležitější postavou velešínského Taekwon-Do je bezpochyby Ing. Milan Prokeš, bez kterého by Taekwon-Do ve Velešíně jistě nebylo takové jaké je. V současné době nás oficiálně cvičí 22 dospělých a 64 dětí. Od 5. března jsme zahájili kurz pro začátečníky, a tak doufáme, že se naše členská základna zase trochu rozroste. Rádi bychom touto cestou také poděkovali našim sponzorům MÚ Velešín, Jihostroj Velešín a.s., Navel spol. s r.o., Golem a.s., Stavební prodej a.s., Aleš Mocek - zlatnictví.

A co že to Taekwon-Do vlastně je?
Jedná se o moderní korejské bojové umění. Poprvé bylo světu představeno v roce 1955 v Soulu svým zakladatelem generálem Choi Hong Hi. Jeho přáním bylo, aby Taekwon-Do mohl cvičit kdokoliv bez ohledu na věk, rasu, vyznání, národnost nebo ideologii. V současné době se Taekwon-Do vyučuje ve 145 zemích světa a patří mezi nejpopulárnější umění sebeobrany na světě.

Tak to by na úvod stačilo a teď tedy co to Taekwon-Do ITF vůbec je a co se lze naučit?

  1. Technické sestavy - „TUL" - TUL je sestava technik prováděných v přesném pořadí, dynamicky a s kontrolou dýchání. TULů je v Taekwon-Do 24 a věřte, že jejich cvičení dá pořádně zabrat jak svalům, tak mozku

  2. Silové přerážení - „WI-ROK" - Do ocelového stojanu jsou naskládány desky, které se snažíte jedním kopem nebo úderem přerazit. Silové přerážení je disciplína „pravdy", hned po prvním úderu se pozná jestli jste pilně trénovali a nebo jste se místo toho čučeli na „telku". Někdy to docela bolí, ale když se to umí, je to paráda.

  3. Řízený boj - „MATSOGI" - Pro mnohé je nejatraktivnější částí Taekwon-Do ITF. V MATSOGI se používají techniky k obraně a útokům proti skutečnému protivníkovi. Cvičí se tím odhad, postřeh, taktika, bojový duch a odvaha. V praxi to, ale vypadá asi takhle: Oblečou Ti chrániče na ruce i nohy, a pošlou bojovat do ringu o rozměru 9 x 9 metrů. Snažíš se svého soupeře zasáhnout, co možná nejčastěji a nejčistěji. On však uhýbá a dělá Ti samé naschvály. Když to všechno zvládneš, můžeš stát i na „bedně" a vychutnat si pocit vítězství.

  4. Speciální techniky - „T-KI" - Ten kdo rád skáče se v této disciplíně bude cítit jako ryba ve vodě. Má se to asi tak, dřevěnou desku Ti zavěsí, co možná nevýše nebo co možná nejdále a Ty ji musíš nejen zasáhnout, ale i přerazit. Zkrátka lahůdka.

  5. Sebeobrana - „HO SIN SUL" - Tato disciplína patří k těm nejzajímavějším, a zároveň i nejtěžším. V sebeobraně se totiž musíš naučit využívat všech základních technik a pohybů k obraně proti útokům neozbrojeného nebo i ozbrojeného útočníka.

Kontakt : Ing. Milan Prokeš (tel: 605 180 641)
Aleš Císař, BBS (tel: 728 261 836)
WWW : velesin.taekwondo.cz
E-mail : velesin@taekwondo.cz
Tréninky : 
Po 18:00 - 20:00 sportovní hala ISŠU Velešín
St 18:00 - 20:00 sportovní hala ISŠU Velešín
Čt 15:00 - 16:30 tělocvična ZŠ Velešín

Mgr. Hana Ondřichová


STOLNÍ TENIS

Dne 23. 1. se v Kaplici konalo okresní kolo turnaje ve stolním tenise mezi základními školami. Všichni žáci z Velešína (P. Papež, T. Ondrášek, J. Kadlec, M. Hrmo, J. Kohoutek, M. Dychtl, T. Havel, L. Slípková, P. Kučerová, B. Cingrošová, N. Megová, P. Loudová) podali obdivuhodný výkon, zvlášť když uvážíme, že hrají v oddíle pouhých 5 měsíců a stáli proti hráčům, kteří trénují roky. B. Cingrošová a N. Megová vybojovaly 2. místo, P. Kučerová a L. Slípková 1. místo.

D. Javoříková


MTV MOTORSPORT VELEŠÍN

oznamuje všem zájemcům a příznivcům motoristického sportu, že dne 5. 4. 2003 slavnostně zahajuje přátelským závodem na okruhu KOMAT STK v Dolním Třeboníně motoristickou sezónu 2003.

Ke startu bude připuštěn každý, kdo bude mít zájem a zaplatí symbolické startovné 30,- Kč.

Předpokládaný start této šou bude kolem 9:00 hodiny na STK.

Závodit se bude ve čtyřech kategoriích, tj.: TRABANT, do 1 400 ccm, nad 1 400 ccm, záv. speciály - rallyecrossové.

PŘIJEĎTE SI ZAZÁVODIT! Upozornění!!! Každý, kdo přijede ke startu, musí mít na hlavě řádně upevněnou přilbu!!!

www.sweb.cz/MTVSPORT


10 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH SPORTOVCŮ VELEŠÍNA

Vážení spoluobčané, sportovní a kulturní komise města Velešín Vás srdečně zve na vyhlášení ankety „O nejúspěšnějšího sportovce Velešína", které se bude konat 3. dubna 2003 od 18:00 ve velešínském kinosále. Doufáme, že se tato akce stane dobrou tradicí.

Mgr. Hana Ondřichová

Děkujeme za první příspěvky, které jsme dostali k otištění a těšíme se příští měsíc na další.

Za redakční radu
Hana Růžičková


KINO NA BŘEZEN 2003


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_velzpr0303.htm on line 497

Pozor! Od příštího měsíce se kino vrací k začátkům večerních představení od 19,30 hod !

Připravujeme na duben: Druhá míza; Moulin Rouge; Děvčátko; Insomnie; Jak na věc; Nevěrná, Má mě rád, nemá mě rád; Guru; Hollywood, Hollywood; Holka na roztrhání; Moje tlustá, řecká svatba; Holky to chtěj taky; Formule!; Pán prstenů-Dvě věže; Blafuj jako Backham; Perníková chaloupka

SOUTĚŽ o 2 volné vstupenky do kina

V soutěži pro děti, která v našem kině proběhla během měsíce prosince, hlasovaly děti o tom, který dosud promítnutý film byl nejhezčí a chtěly by ho vidět ještě jednou.

Výherce losovaly členky kulturní komise paní Mgr. Jana Štěpáková a Zdenka Kleinová. Byla vylosovaná Petra HRUŠKOVÁ, sídliště 507 . Vítězce blahopřejeme! Petra dostala poukázku na 2 vstupenky do kina (podle vlastního výběru) a drobné dárky.

Nejvíce si děti přály vidět znovu film Asterix a Obelix: Mise Kleopatra.

Objednali jsme ho a děti se na něj mohou přijít podívat na velikonoční neděli - to je 20. dubna od 15 hodin. Na druhém místě si děti přály film "Příšerky s.r.o.", kterému již bohužel skončil monopol a už se nemůže promítat. Třetí se umístil "Harry Potter", jehož druhý díl "Harry Potter a tajemná komnata" promítáme v neděli 16. března od 15 hodin.

Všem dětem za účast v soutěži děkujeme.

Připomínáme, že je možné vstupenky na filmy rezervovat a to buď přímo v pokladně před programem anebo v kanceláři na telefonu 380331003. Na stejné číslo telefonu se dovoláte do pokladny kina v čase předprodeje.

Havlisová Miluše


KULTURNÍ PROGRAMY NA BŘEZEN 2003

Odbor kultury MěÚ Velešín Vás zve :

pondělky od 18,00 hodin v klubovně kina
JAZYKOVÝ KURS FRANCOUZŠTINY pro začátečníky
Každé pondělí v měsíci.

úterky od 17,30 hodin v klubovně kina
JAZYKOVÝ KURS NĚMČINY (začátečníci i pokročilí)
Kdo ještě nezaplatil, přijďte co nejdříve do kanceláře kina, kde můžete kursovné uhradit.

Liché čtvrtky od 16,15 hodin v malé tělocvičně ZŠ
MAŽORETKY
Pokračování kursu z loňského roku. V březnu se sejdou 13. a 27.
Kursovné 300 Kč můžete zaplatit na OK MěÚ (v kanceláři kina) nebo nejpozději před zahájením hodiny 13. března. Upozorňujeme účastníky, že je pro všechny nutné přezutí do tělocvičny. Poslední lekce je ve čtvrtek 5. června.

sobota 1. 3. od 20 do 03 hodin ve všech prostorách U Zlaté podkovy
TRADIČNÍ PLES PŘI SVÍČKÁCH
V sále střídavě hrají Marilyn a Fontanela, v přízemí si můžete zatančit při diskotéce Davida Lišky.
Vstupenky jsou již v prodeji. Můžete si je koupit v pokladně kina vždy hodinu před každým programem anebo v kanceláři kina. Připraveno je předtančení a kulturní program.
Vstupné 120,- Kč

neděle 9. 3. - odjezd v 7,30 hodin z aut. Nádraží
LÁZNĚ V SRN
Cena zájezdu různá pro děti, dospělé a důchodce. Informace na odboru kultury.

pátek 14. 3. od 20 hodin v DK Slávie v Č.B. - vlastní doprava
KAREL PLÍHAL
Koncert zámého písničkáře. Přihlášky ihned na OK.
Vstupné 140,- Kč

pondělí 17. 3. od 7,45 a od 10,45 hodin - ZADÁNO PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU
HARRY POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA
Vstupné 30,- Kč

čtvrtek 20. 3. od 19,30 hodin v kinosále
ANIFE ISMET HASSAN a IVAN VYSKOČIL - "V ŠACHU"
O divadle, filmu, ale také o životě.
Jak se žije cizince v Čechách a jak se žije Čechovi s orientální ženou.
Převážně humorné besedování s dotazy diváků a orientálním tancem.
Předprodej vstupenek od 5. 3. v pokladně kina.
Vstupné 129,- Kč

sobota 22. 3. od 20 h. v KD Vltava v Č.B. vlast. doprava
DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND
Poslední koncert před ukončením činnosti populární revivalové kapely. Přihlášky ihned!
Vstupné 190,- Kč

středa 26. 3. od 19 hodin v divadelním sále DK Metropol
POPELKA - balet
Slavný balet Sergeje Prokofjeva, z pokladnice ruské hudby 20. století.
Autobus odjíždí v 18,15 hodin z parkoviště JHS. Jízdné 20 Kč zaplatíte v autobuse.
Vstupenky se slevou si můžete vyzvednout v kanceláři kina.
Slevy 20 a 50%.

sobota 29. 3. od 15 hodin v divadle Kalich
GALILEO
Dlouho očekávaný nový muzikál Janka Ledeckého.
V hlavních rolích: J. Ledecký, P. Muk, F. Blažek, I. Chýlková, P. Janů, J. Laufer, Dasha, S. Laurinová, K. Brožová, P. Zedníček, J. Vojtek, bratři Tesaříkovi, B. Josef a další.
Odjezd z Mariánského nám. v Č.B. v 11,30 hodin.
Cena celkem je 715,- Kč

P ř i p r a v u j e m e  :

neděle 13. 4. v 7,30 hodin
LÁZNĚ V SRN

zájezdy: pátek 18. 4. v Kongresovém paláci Praha
DRACULA
cena celkem 815,- Kč

sobota 19. 4. v divadle Brodway
KLEOPATRA
cena celkem 815,- Kč
Přihlášky urychleně v kanceláři kina.


TÝDEN S KRÁTKÝM FILMEM - p ř e h l í d k a

Mimořádná nabídka pro Vás - PŘEHLÍDKA KRÁTKÝCH FILMŮ : 24. - 28. 3. 2003

Kino Velešín pro všechny příznivce zajímavé podívané připravilo Přehlídku krátkých filmů. Některé snímky, které jsou v nabídce, byly vybírány z filmového archívu a není už možné je vidět nikde jinde. Poslední týden v březnu, každý všední den od 17 hodin se sejdou v našem kině ti, kteří mají rádi krátký nebo dokumentární film.

Zavzpomínáme společně na takové velikány jako byl Jan Werich, Vlasta Burian, Hugo Haas či Karel Zeman. Podíváme se i na to, jak byl našimi filmaři zpodobňován Josef Švejk. Čtvrtek 27. března jsme vyhradili dětem a těm, kdo mají rádi pohádky. Poslední podvečer se můžete setkat s filmy našeho nejznámějšího dokumentaristy Jana ŠPÁTY, který nás ve svých filmech zavede nejen do Třeboně, ale také do Mexika a Austrálie. Podrobný program najdete na plakátech.

Přijďte, těšíme se na Vás !

denně od 17 hodin - délka pásma vždy cca 90 minut

pondělí 24. 3. - DOKUMENTY (Kouzelný svět Karla Zemana, Portrét krále komiků - Vlasty Buriana, Magistři smíchu - Jan Werich vzpomíná na Karla Lamače a Martina Friče, Český herec - Hugo Haas, Podoby Josefa Švejka - ve filmových přepisech románu)

úterý 25. 3. - NA TÉMA LÁSKA (Árie prérie, Vzducholoď, Rohy, Třináctá komnata prince Měděnce, Sochařka z Poličky, Romance z temnot)

středa 26.3. - KOKTEIL (Osudy dobrého vojáka Švejka, Pérák a SS, O skleničku víc, Jak se člověk naučil létat, Moc osudu, Román s basou)

čtvrtek 27. 3. - POHÁDKOVÉ (Lakomá Barka, Vodník ve mlýně, Čertův mlýn, Nebuďte mamuty, Andělský kabát, K princeznám se nečuchá, Krtek ...)

pátek 28. 3. - DOKUMENTY JANA ŠPÁTY (Australský víkend, Velikonoce v Mexiku, Okolo Třeboně, Terapie Es-dur, Plechová muzika, Carpe diem, Pohár federace 86)

Jednotné vstupné na jednotlivá představení "PŘEHLÍDKY" je pouze 25,- Kč.

Některé snímky jsou z filmových archívů a není už možné je jinde vidět. Také výběr filmů je pestrý.

Velešínské kino se na Vás těší !

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0