ARCHIV 2004 1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


Únor
 2004


VELEŠÍNŠTÍ RYBÁŘI BILANCUJÍ

Tak jako většina z nás i Místní organizace Českého rybářského svazu ve Velešíně hodnotila svoji práci za uplynulý rok.

Svoji práci zaměřila zejména na uspokojení potřeb svých více než 300 členů. To znamenalo zejména zajistit vlastní produkci tržní velikosti ryb pro vysazení do obhospodařovaných revírů. V loňském roce vyprodukovali velešínští rybáři 6,5q pstruha duhového a 20q kapra. Zároveň byl odchován plůdek, který se připravuje na vysazení v průběhu letošního roku. Tato vysoká produkce je umožněna zejména provozováním vlastní odchovny rybí násady a systému chovných nádrží, které naše MO užívá. Péče o tato zařízení představuje každodenní práci pověřených členů rybářské organizace a mnoho dobrovolné práce ostatních členů MO. Kdo z velešínských občanů zašel na procházku pod Houžvák, určitě mu neušly změny v rybářském areálu. V loňském roce byl např. vybudován přístřešek nad plůdkovými nádržemi a opravena regulace potoka. K zajištění dostatečného množství kvalitní vody do odchovných nádrží byla pořízena nová vrtaná studna včetně rozvodů. Mnoho práce bylo také věnováno povodí Malše a okolí revíru Nádražní rybník. Zejména na řece je práce po katastrofálních povodních hodně potřeba.

Samozřejmě, že se nezapomíná ani na rybářský dorost. Naše MO zajišťuje prostřednictvím svých členů přípravu 22 dětí a dorostu. Je to příprava nejen na výkon rybářského práva, ale také k získání vztahu k přírodě obecně, k regionu i vlastní a společné práci.

Z uvedeného výčtu, který není jistě kompletní je zřejmé, že ono posezení u prutů je pouze vyvrcholení dlouhodobé společné práce. Doufejme, že do budoucna přibudou pracovité ruce i těch pasivnější členů naší organizace.

Pro rok 2004 si jistě všichni velešínští rybáři přejí dobré úlovky a ono pohodové posezení u vody, ale zase to nepůjde bez vlastního úsilí a za spolupráce Obecního úřadu, společenských organizací i Vás ostatních velešínských občanů.

Pro rok 2004 tedy i Vám všem
Petrův zdar!

Kovařovic - člen výboru MO ČRS Velešín


OCHRANA PŘÍRODY VE VELEŠÍNĚ

"Ochranařina" má ve Velešíně dlouhou tradici, která sahá až do šerého dávnověku doby, kdy sice ochranáři nepatřili k právě nejoblíbenějším jedincům, ale zato měli čas na svého koníčka, péči o přírodu.

Nemá cenu naříkat a nostalgicky vzpomínat na dobu, která je (naštěstí) dávno pryč. Musíme pro naší práci hledat skulinky, které nám "neviditelná ruka trhu" neucpe. Pro toho, kdo má zájem něco udělat pro přírodu i pro své okolí, se nabízí v našem městě spousta možností. Pomáháme již několik let s akcemi typu UKLIĎME SVĚT, DEN ZEMĚ a SVOZOVÉ DNY, které se dějí pod patronací města.

Nabízí se i možnost zapojit se do celorepublikových programů, které vyhlašuje ČSOP na každý rok. Tyto programy se týkají "květeny i zvířeny", vybrat si může tedy každý.

Naše organizace se také stará o malý pozemek u Dlouhé, který honosně nazýváme "genofondová plocha". S touto péčí začal před více než deseti lety nadšenec Zdeněk Ryneš.

Protože nechceme jeho dílo odsoudit k záhubě, plánujeme právě na tomto místě založení základny naší malé skupiny, abychom se mohli nutným pracím věnovat co nejčastěji. Nesmím zapomenout na práci několika členů v Komisi životního prostředí, která funguje jako poradní orgán města Velešín. I přes to, že nová "rychlá" doba neposkytuje přebytek volného času, vždycky se najde někdo, kdo nelituje svého volna na dobrovolnou, neplacenou práci pro jiné. Mládeži chceme ale i přesto něco nabídnout. Do naší činnosti zařazujeme i táboření v přírodě, spaní v indiánském týpku a chceme je naučit umění : přežití bez počítače a mobilu.(dobrý sluha, ale zlý pán). Každý, kdo dočetl tento článek do konce, projevil takovou dávku vytrvalosti, ve kterou jsem ani nedoufal. Dokazuje to, že problematika ochrany přírody ještě pár lidí zajímá.

Jestli si někdo z vás udělá čas, může navštívit 27.2.2004 v 19.30 hodin ochranářskou sešlost v zasedačce Kina (boční vchod 1. patro).

Těším se na setkání a možná i budoucí spolupráci.

Se starým ochranářským pozdravem
"poznej a chraň"

Jirka Růžička


KONCERT ZPĚVAČKY PAVLÍNY SENIĆ

Vážení občané Velešína a okolí,
máme zvláštní příležitost navštívit koncert české zpěvačky Pavlíny Senić, mladé, výjimečně nadané sopranistky, která patří k nastupující generaci českých operních a koncertních pěvkyň. Kulturně informačnímu centru se podařilo získat ji pro vystoupení i v našem městě. Koncert v Českých Budějovicích v listopadu byl zcela vyprodán, a i v jiných městech republiky, kde již alespoň jednou zpívala, je velký zájem o návštěvu jejího koncertu. Její repertoár je takový, že si každý přijde na své, od milovníka operet, slavných árií z oper světových i našich skladatelů, muzikálů (např. My Fair Lady), až po lidové písně. Pavlína Senić je sice drobná, křehká bytost, ale její hlas zaplňuje sály, že je až s podivem, kde se v ní bere. Milujete Dvořákovu Rusalku, Sylvu z Čardášové princezny E.Kálmána, Wágnerova a Lisztova Rigoletta, Smetanův duet Mařenky a Jeníka, J.S. Bacha, Rubinštejna, Schuberta, nebo třeba Dvořákovy Moravské dvojzpěvy či oblíbenou písničku našeho prvního prezidenta T.G.Masaryka - Ach synku synku? Je možné, že to vše, a ještě více uslyšíte během jejího vystoupení.

Jako host s ní zazpívá Leopold Polda, mladý pěvec, externě působící v Národním divadle (zajímavost pro mladé - začínal jako rockový zpěvák).

Na klavír je bude doprovázet významná lotyšská klavíristka, laureátka národních a mezinárodních soutěží, která vystupuje na pódiích celého světa a je vyhledávanou partnerkou pro koncerty komorní hudby a pěvecké recitály (doprovázela i José Curu). Hraje s nevídanou lehkostí, až virtuozitou a úžasným způsobem spolupracuje se zpěvačkou.

Pavlína Senić zpívá pro všechny věkové skupiny, rozdává své srdce všem, kteří si ji přijdou poslechnout. Neváhejte a přijďte na koncert. Vrátíte se domů naplněni jistě nevšedním zážitkem.

Dárkem i zpestřením pro zpěvačku i pro Vás bude výstava dětí z velešínské Základní umělecké školy - výtvarného oboru, instalovaná v předsálí. Nechme se překvapit, co pro nás děti připravily.

Možná, že se zde zakládá nová tradice - a my budeme svědky jejího začátku.

Koncert se koná v úterý 17. února v 18:30 hodin v sále našeho nového kina ve Velešíně.

I.H.


KOLONKA

Omlouvám se za záměnu jména v minulém čísle Velešínského zpravodaje. Uvedla jsem, že tzv. Kolonku založil Dr. Jaroš. Je to pouze shoda jmen, ale byl to jiný pan Jaroš.

Paní učitelka Jandová nám poskytla o „Kolonii„ následující článek

Hana Růžičková

Velešín - Jarošova kolonie

Kolonie, vlastně Jarošova osada šťastného mládí, byla letním dětským táborem u Malše, směrem k Římovu. Původně až 140 dětí dělníků z Kladna, Plzně a jiných průmyslových měst trávilo část prázdnin ve zdejší škole. Při koupání, vycházkách a výletech se děti pohybovaly na zdravém vzduchu, jejich pobyt dával i velešínským občanům příležitost k výdělku (denní režie obnášela 1 000 Kč). Když došlo k smrtelnému úrazu elektrickým proudem (14.7.1929 se dvanáctiletý Otto Veselý z Králova Dvora u Berouna vyklonil z okna a zachytil se drátů elektrického vedení), vedení Sociální demokracie družstva Svépomoc, které tábor organizovalo, se rozhodlo zřídit u Malše chatový tábor. Bylo postaveno deset srubových chat pro děti, jedna velká, která sloužila jako jídelna a kuchyně a domek pro správce. Tím byl dlouhá léta Jan Kolář, jeho manželka zde byla kuchařkou. Kolonie byla v provozu až do počátku sedmdesátých let, kdy musela ustoupit výstavbě Vodního díla Římov.

R. Jandová


Z PAMĚTÍ PANA M. KŘÍŽKA - IV díl

NĚCO O MINULOSTI VELEŠÍNA A OKOLÍ

Člen královské družiny Vítek z Prčice je zakladatelem rodu Rožmberků. Jeho pět synů se usadilo v polovině 12. století v panenských Jižních Čechách. Zakládali tu osady a hrady. Podle tehdejšího německého zvyku si dali do erbu růži, a po ní pojmenovali rod Rožmberky, ač byli Vítkovci či Prčičtí. Původní sídlo, řečené Rožmberk, bylo postaveno kol roku 1250. Současně byl postaven Krumlov. Krumlovští vymřeli a král Václav II. svolil, aby sem nastoupili v roce 1302 Rožmberkové. Rožmberkové založili roku 1259 klášter ve Vyšším Brodě. Roku 1387 odkoupili od zadlužených pánů z Michalovic hrad i obec Velešín.

Hrad Velešín byl založen ve 13. století, neznámo kým. Byl korunním statkem, než jej i s obcí Velešínem dal Přemysl Otakar II. Čéčovi z Budějovic výměnou za Budějovice. Osud hradu byl stejný v držení s obcí až do roku 1480, kdy jej dali Rožmberkové zbořit.

Velešín vznikl bezprostředně poblíž hradu jako jeho podhradí, ačkoliv v tomto případě je obec ve vyšší poloze, než byl hrad. Do roku 1264 byl Velešín jako hrad korunním statkem, ale král jej daroval synovi Budivoje, zakladatele a pána Budějovic, což byla v té době malá obec. Na tomto místě - dnešních Budějovic - potřeboval král založit město jako protiváhu rozmáhajícím se Rožmberkům. Roku 1263 založil z téhož důvodu klášter Zlatou Korunu. Roku 1276 Přemysl Otakar II. Velešín Čéčovi opět odňal a roku 1283 jej král Václav II. postoupil pánům z Michalovic. Praotec Michalovců byl Beneš Pyšný, zakladatel Benešova nad Černou. Roku 1387 předali Michalovci pro dluhy Velešín pánům z Rožmberka, a ti jej drželi až do roku 1611. Roku 1391 byl Velešín povýšen na městys. Rožmberkové měli v té době 99 hradů.

(Rožmberkové věznili roku 1393 krále Václava IV. na Příběnicích, pak na Krumlově a Dívčím Kameni, a pak znovu roku 1402 na Krumlově, odkud byl převezen do Rakous.

Roku 1611 prodal bezdětný Petr Vok z Rožmberka Krumlovsko císaři Rudolfu II., Novohradsko s Velešínem dostali Švamberkové, kteří se roku 1618 přidali ke vzpouře odbojných stavů českých proti Ferdinandu II., a roku 1619 byly statky zabrány pro královskou komoru. Roku 1620 byly pak darovány hrabatům z Buqoy. Buqoy byl velitelem císařských vojsk v bitvě na Bílé Hoře, a za vítězství nad českými stavy obdržel Novohradsko i s Velešínem. Císař Ferdinand II. daroval roku 1622 Krumlov Eggenbergům a roku 1719 bezdětný Eggenberg postoupil Krumlov Schwarzenbergům.

pokračování příště...


PODĚKOVÁNÍ

Vedení města vyslovuje své poděkování panu Janu Fliegerovi, který k 15.lednu 2004 ukončil své členství v komisi výstavby.

Pan Jan Flieger zastával v letech 1968 až 1971 funkci tajemníka MNV Velešín, od r.1971 do r. 1990 byl poslancem MNV, působil také jako člen rady. Několik let pracoval také ve finanční komisi. Členem stavební komise byl od ledna 1994, tedy plných 10 let.

Děkujeme ještě jednou panu Janu Fliegerovi za obětavost, spolehlivost a ochotu pracovat pro druhé a přejeme mu mnoho elánu, spokojenosti a zdraví.

Mgr. Josef Klíma - starosta


PODZIM A ZIMA S RODIČI V MŠ

  Podzim a zima s rodiči v MŠ
Čas letí, vánoční atmosféra je pryč, ale zážitky zůstávají.

Chtěla bych přiblížit čtenářům hezké předvánoční zážitky při dvou společných akcích s rodiči ve Zvonečkové třídě MŠ.

V listopadu jsme šli pouštět draky. Poprvé ! Ve školce jsme napekli dráčky z perníku - medaile. Rodiče měli na starosti výrobu draků, mohli se držet předem vyhlášených pravidel o tom, co se bude na louce hodnotit.

Počasí přálo, foukal pořádný vítr, který jsme potřebovali. Na louce u Skřidel se nás sešlo hodně, děti se vyřádily, rodiče si "užili" draky, kteří protestovali v létání a jejich oblíbená disciplína byla "volný a střemhlavý pád". Originální byl tatínek, který draka pouštěl na prutu na ryby! Někteří draci létali zase jenom při generálce. Po vyhodnocení, ohřátí u ohně a troše zpěvu a jídla jsme se rozcházeli s pocitem, že se kolektiv rodičů více stmelil, a za spolupráci a pomoc při přípravě a úklidu rodičům děkujeme.

Podruhé jsme se sešli v prosinci, tentokráte při zcela odlišné, vánoční atmosféře - Vánoční spirále. V době, kdy se vše vrací do nitra země a sluneční světlo je slabé, se děti mohou při této akci uklidnit a cítit tajemno, které provází Vánoce :

Na vyzdobené spirále si děti připalují od středové svíce za doprovodu koled, které s rodiči zpíváme. Tuto sváteční atmosféru umocňují přibývající světýlka ve spirále. Aspoň chvilku se oprostíme od dárků, cukroví a uvědomujeme si, jak je důležité trávit čas hlavně pohromadě, v klidu a pohodě.

Podzim a zima s rodiči v MŠ

Vánoční "zastavení" se rodičům líbilo a my se s nimi těšíme na další setkání (již v roce 2004), které bude opět netradiční a vzrušující. (Jeden tatínek pro nás chystá letecké překvapení !)

MŠ - Zvonečková třída


ZE ZÁPISNÍKU ÚŘEDNÍKA ...

Nedá mi, abych se s Vámi nepodělila o svůj zážitek z poloviny ledna.

Při své práci denně osobně i telefonicky hovořím s mnoha spoluobčany, za ta léta jsem se snažila zodpovědět někdy i neobvyklé dotazy, např. jaký byl výsledek nedělního fotbalového utkání, a nebo, kde se prodávají kuřata. Dotazy, jaké jsou slevy na "dráze" již naštěstí nejsou časté, to už by byl i pro mě oříšek.

To, co Vám chci napsat, se stalo v den, kdy v Českokrumlovských listech byla na titulní stránce zpráva o přepadení a oloupení dvou žen, jedné v Českém Krumlově a druhé u nás, ve Velešíně. O tomto přepadení většina z nás věděla již ve středu, a jistě dojem většiny z nás byl podobný. Zděšení vystřídal strach, hlavně o děti a starší osoby.

Něco po půl deváté dopoledne zvonil telefon a volala paní, která se představila jménem, a pak mi sdělila : "Paní Hovorková, pošlete mi sem policajty, pošlete mi policajty..." a začala do telefonu brečet. Pod dojmem výše popsaných událostí o přepadení jsem nelenila, a aniž bych se telefonicky domluvila s nadřízeným, jsem zatelefonovala strážníkovi MP, panu Hantekovi, kterému jsem uvedla jméno paní, uvedla jsem, co mi řekla do telefonu, a protože paní znám, uvedla jsem její adresu. Na této adrese ovšem nebyl nikdo k zastižení, na zvonění a bouchání na dveře nikdo neodpovídal.

Za necelé dvě hodiny mi paní ... volala znovu, zda jsem tam někoho poslala. Zeptala jsem se jí, odkud volá, a co vlastně potřebuje. Odpověděla mi, že volá z Č. Krumlova, a že asi zapomněla vypnout sporák. Na to jsem jí řekla, že by bylo dobré hovořit pravdu, že na zapnutý sporák se nevolá policie, že by to mohlo být považováno za zneužití. Položila mi telefon.

Jak se za krátkou dobu ukázalo, zneužití to opravdu bylo. Když pominu celkem zanedbatelnou částku za ztrátu času a benzin, nemohu nepominout to, že v budoucnu bude volat na radnici někdo, kdo bude v opravdu vážné životní situaci a bude potřebovat policii nebo někoho, kdo by mu pomohl, a bude muset počkat, až si údaje ověříme. Je docela dobře možné, že to dopadne tak, jak to kdysi bylo v čítance o chlapci, který neustále na rybníku volal "pomóct, topím se". A když se doopravdy topil, již nikdo nepřišel...

AH


VOJENSKÝ PROSTOR BOLETICE

Na základě Rozhodnutí z jednání kolegia Ministra obrany ČR bylo stanoveno, že vstupy (vjezdy) do ohrožených prostorů ve vojenských újezdech budou uzavřeny uzamčenými závorami a označeny výstražnými tabulemi s nápisem „PRŮJEZD A PRŮCHOD ZAKÁZÁN! POZOR STŘELBA!".

Těmito výstražnými tabulemi budou označeny i další možné vstupy do ohrožených prostorů (lesní, polní a jiné možné cesty). Tento způsob uzavírání ohrožených prostorů je platný dnem 1.1.2004. To znamená, že směna složená z příslušníků VÚ 6817 Boletice pouze uzavře a uzamkne závory do ohrožených prostorů, s výjimkou režimových komunikací. Na těchto místech se již nebude možno setkávat s vojáky uzavírací stráže se zbraněmi a vysílačkami. Po provedených střelbách budou závory opět otevřeny. Újezdní úřad vojenského újezdu Boletice žádá všechny osoby vstupující na území Vojenského újezdu Boletice, aby tato režimová opatření respektovaly a dbaly pokynů výstražných tabulí a neničily zámky na závorách.

Přednosta újezdního úřadu - podplukovník Ing. Ivo MATZKE


Přemýšleli jste o energeticky úsporném domu?

Pokud by bylo vše v pořádku, planeta dále měla nevyčerpatelné zdroje vyčerpatelných energií, opravdu by nebylo na místě proč hledat jiná řešení. Vždy znovu mi zatrne z grafu, který sestavili vesměs američtí vědci a kde zmapovali nárůst skleníkových plynů v průběhu minulého tisíciletí. Hyperbolický průběh strmě stoupající křivky čistě z matematického hlediska vždy končí nějakým kolapsem a v uzavřeném, omezeném systému zdrojů nemůže růst do nekonečna.

Ekosystém Země se dříve nebo později musí začít bránit destabilizací celého systému, Země zničena nebude, otázkou je, zdali to přežije člověk, nebo jak velká část lidstva.

Ale i kdyby tomu tak nebylo, dokáže někdo obhájit důvod pro bezbřehé plýtvání? Přináší to snad větší pocit naplnění našich životů?

Pokud někdo opravdu věří, že to je jen normální výkyv přirozeně oscilujícího ekosystému, musí mít hodně silnou víru, že současné plýtvání neobnovitelnými zdroji energií a surovin je normální a smysluplné. Ten, kdo spolu se mnou takto silnou víru nemá, ať čte dál.

Z různých informačních zdrojů lze vyčíst, že v obsluze budov se spotřebovává 50% světové spotřeby energií. Jde tedy o klíčového producenta skleníkových plynů. A právě toto je hlavní důvod, proč má smysl hledat jak dělat věci jinak a v rámci možností obnovitelných zdrojů.

Začít je třeba u zateplení objektu, nikoli u složitých a technologických systémů.

Připadá mi logické, že základní úvaha by měla mířit k této otázce "Jak se dá nejdříve maximálně snížit celková spotřeba energie" a teprve po zodpovězení této otázky řešit, který bude ten nejoptimálnější zdroj energie (samozřejmě obnovitelné). Současná praxe je ale přesně opačná. Nevím, jak víc křičet do světa: Nedělejte nejčastější chybu současných novostaveb i rekonstrukcí, nejdříve si koupit silný zdroj (kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, plynokotel nebo třeba i baterii slunečních kolektorů atd.) a teprve potom hledat, jak dům vylepšovat - třeba zateplením. Pokud se spotřeba sníží později a nenajde se někdo, komu se přebytečná kapacita bude prodávat, první investice do velkých zdrojů se musí odepsat!

Na možnosti budoucího vývoje se můžeme podívat zejména do Německa a Rakouska, kde se již realizují nízkoenergetické domy (horní limit 50 kWh/m2 za rok) a pasivní domy (horní limit 15 kWh/m2 za rok). Jejich společným znakem je silná tepelná izolace spolu s rekuperací. Rozdíl mezi pasivním (dále jen P dům) a nízkoenergetickým domem (dále jen NE dům) je hlavně v tloušťce izolace. NE dům lze realizovat ještě možná se 120 mm standardní izolace, zatímco pasivní dům pracuje s tloušťkami 250 - 400 mm.

Idea pasivního domu spočívá v tom, že se tepelné ztráty domu co nejvíce přiblíží vnitřním ziskům energií, které vznikají při provozu domu, a na vlastní topení je třeba energie ze zdroje tepla jen v nejmrazivějším období. Spotřeba energie na topení je poloviční než spotřeba energie potřebná na ohřev TUV a tím se stává marginální záležitostí, kterou není problém řešit právě pomocí obnovitelných zdrojů.

Nechápu, že právě tato fakta se nestávají ústředním pozadím při tvorbě energetické koncepce státu. Zde se jen pohybujeme v relacích, zda obnovitelné zdroje podporovat více nebo méně, ale jako základ se bere současné nesmyslné plýtvání. (Česká republika má na obyvatele stále ještě největší produkci skleníkových plynů v Evropě a na tvorbu HDP potřebuje o 40% více energie než země EU, i když došlo k významnému snížení.)

Pokud se budeme snažit nahradit plýtvání z neobnovitelných zdrojů plýtváním ze zdrojů obnovitelných, jedná se o předem prohraný boj.

Tady se dostáváme k jádru tématu. Na grafu Ing. Šafaříka je viditelně znázorněn možný trend v porovnání k současnému neutěšenému stavu. Je třeba nastoupit cestu od spotřeby 250 kWh/m2 za rok ke spotřebě alespoň 30 kWh/m2 za rok a k tomu vede cesta v první řadě přes změnu základních vlastností budovy.

Možný vývoj standardu bytové výstavby (Ing. M.Šafařík)

Jak ovlivňuje zateplování druh konstrukčního systému?

Zpoždění platnosti nástupu nové tepelné normy pomohlo především výrobcům plynosilikátových a cihelných žebírkových tvárnic, protože mohli tvrdit, že jejich tepelně izolační vlastnosti stačí bez přídavného zateplení. Ve chvíli, kdy už tomu tak není, zde nastává problém se zateplováním, které tyto tvárnice prodražuje. Dnes běžně doporučované optimální hodnoty tep. izolace od 50 do 80 mm jsou nepodložené základní srovnávací úvahou a odhalují past pro tyto stavební systémy.

Zateplení kontaktním způsobem s 50 mm průměrně stojí 900 - 1000 Kč. Ale 100 mm přijde na 1100,- Kč, 200 mm na 1200,- Kč. Zateplení 300 - 400 mm se dá realizovat již za 1300 - 1600,- Kč, i když už ne klasickým způsobem. Jak je to možné? Cena izolace je relativně nízká, ale práce při kterémkoli způsobu zůstává prakticky stejná. Z toho plyne, že základní rozhodnutí se odehrává v rovině zateplovat ano nebo ne, ale když odpovíme ano, jde o to, dostat tam izolace co nejvíce, neboť růst investičních nákladů není ani zdaleka úměrný nárůstu zkvalitnění vlastností budovy.

Pokud použijeme výše jmenované tvárnice o síle 400 mm a budeme k nim přidávat 150, 200 nebo 300 mm tep. izolace, dostaneme nesmyslně tlusté stěny, které navíc nemají to, proč si lidé hlavně zděné domy staví. Mají minimální tepelnou setrvačnost, zkrátka není to ani masivní cihla ani dobrá izolace.

Konstrukční alternativy ve světle posledních poznatků

Odpovědi nemohou nikdy být jednoznačné a absolutizující a vždy záleží na širších souvislostech a podlažnosti budovy. U rodinných domů si musíme odpovědět, chceme-li dům masivní, nebo nevadí lehká konstrukce.

Ve středoevropském kontextu se zdá, že nejen u nás je důležitý pocit masivního nerezonujícího domu s akumulační setrvačností.

CIHLOVÝ DŮM
Pokud tedy z těchto důvodů trváme na domu zděném, jde o to, aby nosná stěna mohla být co nejtenčí, aby po té, co k ní přiřadíme izolaci 300 mm, celková tloušťka obvodového pláště nepřesáhla 550 mm. Letos proběhlo několik realizací domů, které mají nosné obvodové zdivo 150, 180 a 200 mm. Platná EN dovoluje nosné nejtenčí zdivo právě až 150 mm. Je třeba monolitický, ale tenčí strop a vnitřní příčky jsou rovněž nosné tl. 150 mm. Izolace je uzavřená do prostoru mezi stěnu a laťový rošt na povrchu obitý heraklitem a omítnutý.

Tento postup je cenově srovnatelný s dnes obvyklým zateplením polystyrénem a stěrkou. Ale vápenná omítka na povrchu zaručuje prodyšnost a menší zranitelnost než tenká stěrka (snadno ji proklovne strakapoud, jak se stává na sídlištích).

Klíčové u takto stavěných domů je osazení oken. Ta je třeba osadit do ostění tak, aby se minimalizovaly tepelné mosty a okno bylo co neblíže roviny fasády.

Na adrese http://www.tzb-info.cz/t.py?t=1&i=4 vyšlo zatím devět článků na téma Energeticky úsporný dům. Naši ukázku vybral se svolením autora akad. arch. Aleše Brotánka P.P

(POZN. VYDAVATELE: v článku jsou odkazy na grafy, které se z původního materiálu po konverzi do černobílého a zmenšeného formátu staly naprosto nečitelné. Zájemci najdou originály na uvedené webové stránce)


ZIMNÍ SOUTĚŽ AUTOMOBILŮ

Dne 10.1.04 byla v 9:00 hodin u kina ve Velešíně odstartována malá zimní soutěž. Na startu se sešlo 30 posádek. Trať vedla okolím Velešína, směr Markvartice, na tři kola. Byly dva uzavřené úseky. Za nevlídného počasí se všechny posádky dostaly bez větších problémů do cíle závodu. Byly vypsány tři kategorie :

Třída A do 1 400 ccm, kterou vyhrál PETR MRÁZ na voze Peugeot 205.

Třídu N do 1 400 ccm vyhrál p. KOUPAL na voze Škoda Felicie.

Třídu TRABANT vyhrál p. Kříž z Č. Krumlova.

Touto cestou chci poděkovat všem pořadatelům, pí Růžičkové za zapůjčení prostor vestibulu KINA, pí. Řihoutové z Městského úřadu za kopírování itinerářů.

M. Mach


POZOR NA PODVODNÍKY !

Jsou mezi námi i tací, kteří využívají důvěryhodných lidí. Nasadí strašně smutný výraz v obličeji, je jim to "hrozně trapné", ale potřebují si od Vás půjčit peníze. Slíbí, že za dva dny berou výplatu a zapůjčený obnos určitě vrátí v určitý den a hodinu. Je Vám ho líto, tak peníze půjčíte. Ale ouha, pak čekáte týdny, měsíce, ale člověk se ani neukáže, natož, aby přinesl vrátit zapůjčené peníze s omluvou, proč nedodržel slovo. Když mu jeho kapsa nedovolí hrát si v restauraci na haura, musí své občerstvení omezit na to, na co si sám vydělá, s ohledem na rodinu, kterou ještě nechce o nic připravit.

Jestli si dotyčná osoba přečte tento příspěvek, doufám, že ještě má v sobě trochu charakteru, zamyslí se nad sebou a polepší se.

Jeden z Velešáků, kteří naletěli.


JAK CHODÍME - NECHODÍME DO KINA ANEB
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI I PŘÍTOMNOSTI KINA VE VELEŠÍNĚ

Požádala mě pí. Oháňková, která píše Velešínskou kroniku, jestli bych nemohla napsat do kroniky článek o velešínském Kině. A jelikož jsem ve své funkci teprve od září 2003, docela mě zajímalo, jak jsme na tom s návštěvností kina. A výsledky byly docela zajímavé, takže jsem se rozhodla se s vámi o ně podělit.

Když zabrousím trošku do historie kina ve Velešíně, jistě si mnozí z Vás vzpomenou na „starý dobrý kulturák„, kam se chodilo nejen do kina, ale i na veškeré další kulturní akce, které se ve Velešíně pořádaly. Mohu Vám jenom nostalgicky říct, že takovýto sál, ač měl své nedostatky, velice postrádám. Nikdy jsem si neuvědomila, jak je složité cokoliv ve Velešíně pořádat, když k tomu potřebujete sál a ten sál město nemá. Ať už pořádám ples, taneční, dětský karneval, setkání seniorů atd., musím si sál pronajímat a se současným zvýšením DPH na 22% jsou to částky téměř závratné. A od toho se odvíjí ceny všech těchto akcí. Je to zkrátka začarovaný kruh. Bohužel si ale na to, že platíme více, budeme muset zvyknout a týká se to i kultury a kina.

A proto si musím návštěvníky předcházet a snažit se jim nabízet co nejpestřejší programy, aby návštěvnost byla co nejvyšší. Jen tak pro názornost jsem udělala kvartální přehledy návštěvnosti filmových představení od září 2002, kdy Kino začalo promítat. Od září do prosince 2002 navštívilo filmová představení 4 113 návštěvníků. Je vidět, že lidé byli zvědaví a že jim kino po celá ta léta chybělo. Od ledna 2003 do konce dubna už to bylo jenom 2 050 návštěvníků. Zde se také projevují tradičně slabší měsíce, kdy se lidé vydali z peněz na vánoce a v těchto měsících se také platí všechny možné i nemožné poplatky. Od května do září 2 003 návštěvnost poklesla na minimum 454 návštěvníků. Od září do prosince 2003 už to byly zase skoro 2000 návštěvníků a teď jenom za leden 2004 už je to 750 návštěvníků. Takže se na to dívám optimisticky a doufám, že se to ještě podstatně zlepší. Vždyť máme před sebou premiéru Kameňáku 2 (18.2.) a Jak básníci neztrácejí naději (11.4.) a další premiérové filmy, které snad nalákají do kina příslušníky všech generací.

Mám radost, že se lidé pomalu zase začínají zajímat o kulturní vyžití ve Velešíně. Dostávám různé typy, chodí za mnou lidé a říkají mi, co by si přáli. Jsem ráda, že se nám pěkně rozjelo promítání o Velešíně, nabízíte mi fotografie i diapozitivy, že jich máme již na několik dalších večerů. Snad budou úspěšné i Taneční, které by měly začít na konci února. Chystám na příští půlrok několik koncertů vážné hudby, první už teď 17.února, sopranistka Pavlína Senić. Na konci března tady bude křtít svoji desku Pavel Žalman Lohonka, v dubnu nás čeká The Beatles Story, což je jedinečný koncert skupiny The Beatles Revival, která přesně napodobuje hudbu i vizáž skupiny Beatles. V květnu bude mít koncert v sále Kina velešínská rodačka Jana Douchová a mezitím můžete vidět velice originální divadlo v podání Tyátru Víti Marčíka. Všechny informace najdete včas ve Velešínském zpravodaji, Kulturním programu, na vývěskách a z hlášení v místním rozhlase. Takže nabídka je taková, že si může každý vybrat, co je jeho srdci blízké. A já už si mohu jenom přát, aby návštěvníků chodilo co nejvíce.

Hana Růžičková, ředitelka KIC


PLES PŘI SVÍČKÁCH - JAK JSTE SE BAVILI?

Děkuji skupině Fontanela a Obzor za dobrou muziku, děkuji všem účinkujícím, kteří předvedli téměř profesionální výkony, děkuji všem, kteří mi pomohli s výzdobou sálu i s organizačními záležitostmi i panu Havlíčkovi a jeho kolektivu, ale především děkuji vám, návštěvníkům tohoto plesu. Myslím si, že atmosféra byla perfektní. Konečně o tom svědčí i to, že ve 3 hodiny ráno byl ještě téměř plný parket. Doufám, že příští rok to bude ještě lepší a tady máte pár fotek.

HR KIC

NOMINACE NA SPORTOVCE VELEŠÍNA 2003
JménoDatum narozeníSportovní oddílÚspěchy v roce 2003
Codl Miroslav6.4.1988LTC Velešín
Okresní přebor dorostu - halový - 1.místo
- letní - 1.místo
Celostátní turnaje:
Dvouhra - 2 x 1.místo, Velešín, Litomyšl
- 2.místo, Jaroměř
- 3.místo, Kaplice
Čtyřhra - 1.místo, Velešín
- 3 x 2.místo, Písek, Jaroměř, Litomyšl
- 4 x 3.místo, Boskovice, Č. Budějovice, Kaplice, Milevsko

12.místo - krajský žebříček dorostenců v 15ti letech
Frnka Jan28 letDIABLO Sport Loučovice Závodí v kategorii A
JIHOČESKÁ AMATÉRSKÁ LIGA - umístění v 11 závodech (1 x 1.místo, 2 x 2.místo, 2 x 4.místo, 3 x 5.místo, 7.místo, 9.místo, 13.místo), v konečných výsledcích jednotlivců v JAL obsadil 5.místo, a ve výsledcích týmů 1.místo
Krajský přebor - 5.místo, čas. jednotlivci
- 6.místo, hromaďák

IX. MČR železničářů - celkově 2.místo
- 3.místo, čas.jednotlivci
- 2.místo, horská
- 3.místo, hromaďák

Jubilejní X. mezinárodní MS USIC železničářů
- 2.místo, čas. družstev
- 9.místo, čas. jednotlivců
Gondek Michal14.12.1990Taekwon-do škola Velešín ITF Oblastní závody - 3.místo speciální techniky
MČR - 2.místo sportovní boj
- 3.místo technické sestavy
- 2.místo sportovní boj tým
- 3.místo technické sestavy tým
Chovancová Monika17 letASPV Velešín 4.5. - účast ve finále krajského kola, Soutěžní Aerobik Master Class
Klimešová Marcela23.11.1980Taekwon-do škola Velešín ITF Členka reprezentace ČR
Otevřené mistrovství Slovinska - 1.místo, sportovní boj
ME - 3.místo - sportovní boj
- 1.místo - technické sestavy tým
- 1.místo - sportovní boj tým

MS - 2.místo - technické sestavy tým
- 2.místo - sportovní boj tým
- 1.místo - speciální techniky tým

MČR - 1.místo - sportovní boj
Kothánek Jakub18.8.1990FC Velešín Brankář - odchytal sezónu 2002/2003 za žáky, ti se stali přeborníky okresu.
V sezóně 2003/2004 chytá za žáky, mladší a starší dorost, který je účastníkem krajského přeboru.
Talent, svědomitý přístup k tréninku, zápasům, spolehlivost, dochvilnost.
Linhart Radim12.11.1990Taekwon-do škola Velešín ITF
Oblastní závody - 3.místo, sportovní boj
- 2.místo, speciální techniky
MČR - 2.místo technické sestavy
- 3.místo sportovní boj
- 2.místo sportovní boj tým
- 3.místo technické sestavy tým
Lustová Martina19 letASPV Velešín 4.5. - 3.místo, krajské kolo - Soutěžní Aerobik Master Class
24.5. - účast v republikovém kole MČR - Soutěžní Aerobik Master Class
14.12 - 2.místo, krajské kolo Soutěžní Aerobik Master Class
Mach & Machová46 & 44letMTV Sport Velešín Závodí s vozem Lancia Delta HF TURBO, třída nad 1600 cm
Automobilová soutěž České Budějovice:
5.místo - třída A3 nad 1600 cm
6.místo - absolutní výsledky
Boka Ralye Český Krumlov:
3.místo - třída nad 1600 cm
Mikeš Zdeněk15.4.1982Taekwon-do škola Velešín ITF Oblastní soutěž - 2.místo, sportovní boj
Otevřené mistrovství Slovinska - 3.místo, technické sestavy
MČR - 3. místo, sportovní boj
Moravec Jaroslav15.4.1981Sokol ČB ??? Krajské přebory:
4.místo - KP v silničním běhu na 25 km kolem Hluboké, 20.4., Hluboká
1.místo - KP v dlouhých překážkách - 3 000m překážek, 14.5., ČB
Další významné závody:
1.místo - 1.kolo 2.ligy mužů, 10 000 m, 17.5., Čáslav
2.místo - 2.kolo 2.ligy mužů, 5 000 m, 1.6., Čáslav
1.místo - 3.kolo 2.ligy mužů, 3 000 m, 7.6., Nová Včelnice
- zbytek sezóny kvůli zranění a nemocem vynechal
Umístění v Jihočeských tabulkách:
1.místo - 3 000 m
3.místo - 10 000 m
4.místo - 1 500 m
5.místo - 5 000 m
Pečl Adam10.1.1990Cyklo Velešín Kategorie starší žáci, absolvoval přibližně 60 závodů Člen tréninkového střediska mládeže
4 x 1.místo a 1x2.místo v závodech JAL
13.místo v celkovém pořadí ČP mládeže
9.místo v ČP - cyklokros
8x v první desítce v závodech ČP
krajský přebor - 1.místo čas. jedn., 1.místo cyklokros, 3.místo silnice
mezinárodní závody (7., 12., 31.místo)
republikové závody (3., 6., 5., 7., 12.místo)
Peroutka Pavel5.10.1979Hokejbalový klub Termiti Velešín Brankář extraligového A-týmu, který v sezóně 2001/2002 vyhrál Pohár AHbK ČR a v sezóně 2002/2003 byl v Poháru druhý.
Pavel Peroutka byl na obou pohárech vyhlášen nejlepším gólmanem, je dlouhodobou a suverénní oporou pro tým.
Petrou Jan7.7.1990Cyklo Velešín Kategorie starší žáci, absolvoval přibližně 40 závodů
Člen Tréninkového střediska mládeže
1.místo v celkovém pořadí JAL
56.místo v celkovém pořadí ČP mládeže
mezinárodní závody (12. a 24.místo)
16.místo časovka dvojic MČR
republikové závody (5., 8., 18., 19., 36., 56.místo)
Staněk Martin12.9.1989Cyklo Velešín Kategorie starší žáci, absolvoval přibližně 60 závodů Člen tréninkového střediska mládeže
při závodech JAL vždy na 2. a 3. místě
7.místo v celkovém pořadí ČP mládeže
14x v první desítce v závodech ČP
3 x 3.místo v závodech ČP
3.místo na MČR v časovce dvojic
1.místo na I.olympiádě v Chocni
krajský přebor - 2.místo čas. jedn., 2.místo silnice
mezinárodní závody (9., 5. a 10.místo)
republikové závody (3., 4., 8.místo)
Šimek Jan7.9.1986CT Budvar Tábor Člen juniorské reprezentace ČR
Silnice: Český pohár - celkově 10.místo (účast na 13 závodech: 2x2.místo, 4.místo, 5.místo...)
Etapáky - světový pohár - 3 závody (35., 41., 43.místo)
- český pohár - 2 závody (21. a 10.místo)

Krajské přebory - 2 závody (1. a 3.místo)
Závody v zahraničí - 2 závody (2. a 3.místo)
Oblastní závody - 6 závodů (3 x 2.místo, 5. a 6.místo)
MČR - 5.místo časovka druž., 12.místo silnice, 21.místo čas. jednotl.

Horská kola:
Český pohár - 3 závody (12., 20., 32.místo)
Krajské přebory - 2.místo
MČR - 29.místo
Cyklokros:
Český pohár - 5 závodů (6.místo, 2 x 7.místo, 10. a 16.místo)
Zahraniční závody - 4 závody (2 x 2.místo, 7. a 8.místo)
Talíř & Koza24 & 23 letMTV Sport Velešín Závodí s vozem Lada 2103, třída do 1350 cm
Automobilová soutěž České Budějovice:
1.místo - třída A1 do 1350 cm
4.místo - absolutní výsledky
Boka Ralye Český Krumlov:
8.místo - třída do 1350cm
Ticháček Bohumil21.9.1956Fitness Centrum Bait Kulturistika:
MČR masters do 80 kg - 2.místo, 8.11. Čelákovice
Nominace na MS - 5.místo, 15.11. Praha
Ticháčková Renata11.12.1981Fitness Centrum Bait Fitness:
Miss and Mrs. Wellness (mezinárodní soutěž), Rakousko
1.8. - 1.místo semifinále, Kitzbeel,
16.8. - 3.místo semifinále, Linz
18.10. - 2.místo, finále Rakouska, Linz
MČR ve fitness - účast ve finále, květen, Vyškov
Tomášek Karel28.2.1962Střelecký klub Kaplice 1.místo - kovbojská akční střelba, kat. little traditional
1.místo - Lov dravého ptáka
3.místo - Lov husy kanadské
3.místo - Přestřelka v Dodge City
2.místo - Přestřelka ze sedla koně
Tomášek Petr10.4.1990ZŠ Český Krumlov
MČR - 2.místo, 50m znak
- 1.místo, 50m volný způsob
- 2.místo, 50m prsa

Oblastní kolo - 1.místo, 50m volný způsob
- 2.místo, 50m znak
- 3.místo, 50m prsa
Trumer Jan4.10.1972KHL Vajgar Jindřichův Hradec Lední hokej:
Střední útočník, 13.místo v kanadském bodování 2.národní hokejové ligy
Tým KHL Vajgar JH vyhrál skupinu 2.národní hokejové ligy

Fotbal:
Hraje již 7 let v Rakousku - Böhlewerk, postup do Erste Klasse

Zimeková Barbora7 letASPV Velešín 4.5. - 3.místo, krajské kolo - Soutěžní Aerobik Master Class
14.12. - 1.místo, krajské kolo - Soutěžní Aerobik Master Class
Tým žáků Taekwon-do školy Velešín ITFGondek Michal,
Linhart Radim,
Šimek Martin,
Kutlák Tomáš,
Rolnic Daniel
Taekwon-do škola Velešín ITF
MČR - 2.místo sportovní boj
- 3.místo technické sestavy


VYUŽÍVÁNÍ PŘEDPRODEJE !

Vážení příznivci Kina Velešín,
v neděli 25.ledna jsme promítali krásnou animovanou pohádku Hledá se Nemo. Bohužel se na všechny děti nedostalo a přitom stačilo tak málo a mohli jsme promítat pohádku ještě jednou a to od 14.00 hodin. Bohužel stále nevyužíváte předprodeje, který vám nabízíme už téměř měsíc předem. Můžete volat mně do kanceláře na tel. číslo 380 33 10 03 nebo vždy 1 hodinu před promítáním (středa a neděle) na totéž číslo do pokladny Kina. Můžete poslat i e-mail na a vždy budete mít lístky rezervovány na Vaše jméno v pokladně. Pokud se neozvete předem, nemám přehled, jaký bude o film zájem a tím se stane i to, že se na někoho nedostane. A to se týká i filmu Kameňák 2, který promítáme 18.2.2004.

Zamlouvejte si lístky předem! Promítáme od 16.00 a 19.00 hodin. Už teď je na 19.00 hodin zamluvena polovina sálu. Pokud bude zájem, můžeme tento film promítnout ještě od 21.00 hodin. Ještě připomínám, že opět platí sleva pro seniory.

Proto volejte a všichni včetně personálu Kina vám rádi vyjdeme vstříc !

PROGRAM KINA VELEŠÍN NA MĚSÍC ÚNOR


TANEČNÍ OPĚT VE VELEŠÍNĚ

Kulturní a informační centrum ve Velešíně stále přijímá přihlášky do tanečních. Zároveň upozorňuje všechny zájemce, kteří už se přihlásili, aby si vyzvedli závazné přihlášky v kanceláři Kina. Začátek tanečních je stanoven na 5. března 2004 od 19.00 hodin v sále U Zlaté podkovy. Tanečními mistry jsou manželé Máčovi z Českého Krumlova, kteří mají bohaté zkušenosti s vedením kurzů. Cena kurzovného je 1 500,- Kč.

Protože došlo k celkem zvláštní situaci, že se zatím přihlásilo více chlapců, oslovuji proto děvčata, aby v tom kluky nenechala. Ale samozřejmě se mohou hlásit i kluci.

Volejte na tel. 380 331 003 nebo přijďte osobně do kanceláře v Kině.

Maminky, tatínkové, babičky a dědečkové oprašte šaty a přijďte Vaše dítko doprovodit do tanečních !

Hana Růžičková, KIC


Kulturní program na měsíc únor

10. února (úterý) v 18.00 hodin
II. Promítání o Velešíně
Tentokrát na téma „Řeka Malše„. Pamětníci, kteří měli okolo řeky chaty a kteří tam téměř vyrůstali, nám opět ochotně poskytnou staré fotografie. Promítneme i nějaké diapozitivy. Tak se přijďte podívat a poslechnout si komentář těch nejzasvěcenějších.
Vstupné: 20,- Kč

14. února (sobota) ve 14.00 hod.
se bude konat zápis do „Kurzu orientálních tanců pro začátečníky„ v zasedací místnosti Kina Velešín. Kurz povedou tanečnice ze Studia FARHA z Českého Krumlova. Toto první setkání bude seznamovací, domluví se zde termíny kurzů (budou to soboty dopoledne, 9 lekcí po 2 hodinách a datumy se upřesní). Dozvíte se ceny kurzovného, něco o vhodném oblečení, místo bot stačí tlusté ponožky a hlavně si připravte hodně elánu, protože ač tento tanec vypadá jednoduše, je založen na úplně jiných principech než jakékoli cvičení. Uvidíte také ukázky těchto tanců. Takže kdo se chce naučit něco nového a zároveň prospět svému zdraví, přijďte.

17. února 2004 v 18.30 hodin
Koncert mladé sopranistky Pavlíny Senić v sále Kina Velešín
Tato operní zpěvačka patří k nejvýraznějším talentům své generace. Svědčí o tom nejenom několik prestižních ocenění, jež získala na mezinárodních pěveckých soutěžích např. v Itálii nebo v Německu, ale i řada divadelních rolí, které ztvárnila s velkou odezvou kritiky i diváků.
Je absolventkou Hudební akademie múzických umění v Praze, kde absolvovala v roce 2001. Také absolvovala nabídnutou stáž na prestižní vysoké škole Guildhall Shool of Music and Drama u profesorky S. Mc Chulock. Můžete se s ní setkat na pravidelných koncertech pořádaných nadací E.Destinové, její jméno uvidíte i na plakátech významných festivalů a vystupuje na abonentních koncertech České filharmonie.
Pavlína Senić pořádá koncertní turné po České republice s významnou lotyšskou klavíristkou Irinou Kondratěnko a tenoristou Leopoldem Poldou, který v nedávné době debutoval v Národním divadle v Praze.
Na jejím širokém repertoáru jsou skladby R. Schumanna, F. Schuberta, G. Mahlera, H. Wolfa, C.Debussyho, D. Šostakoviče, V. Nováka, A. Dvořáka a dalších.
Při propagaci tohoto koncertu jsem již požádala o spolupráci Ivu Pekarovou, která vyučuje výtvarnou výchovu na ZUŠ Velešín. Děti z jejích tříd vytvoří výzdobu do vestibulu Kina.
Tímto jim předem děkuji a doufám, že si tuto mladičkou zpěvačku přijdou poslechnout i zástupci z řad učitelského sboru nejen ze ZŠ, MŠ, ale samozřejmě ze ZUŠ, protože ti mají k tomuto žánru nejblíže. Dále si tímto dovoluji pozvat všechny představitele města, zastupitele a radní a hlavně všechny občany Velešína. Pavlína Senić je velice charismatická osobnost, která plní koncertní sály po celé republice a jenom proto, že má k Velešínu určité osobní vazby , se nám podařilo její koncert zajistit.
Věřím, že tento koncert bude jedinečný, proto zvu všechny příznivce vážné hudby, aby se přišli podělit o hluboký kulturní zážitek.
Cena vstupenky je 110,- Kč

28. února 2004 v 15.00 hodin
Maškarní bál pro děti
Bude se konat v sále U Zlaté podkovy. A děti se mají opravdu na co těšit ! Čeká je dětská kapela, mimo jiné i banánová a jablková soutěž , vše o zajímavé ceny. Celý program bude obstarávat profesionální hudebně taneční skupina SAXA z Českých Budějovic. Vstup je možný pouze v maskách. Cena vstupenky je 30,- Kč děti a 50,- Kč dospělí.
Upozorňuji na omezenou kapacitu sálu, proto si zajistěte vstupenky včas.

Vstupenky na všechny akce si můžete zakoupit v pokladně Kina vždy ve středu a v neděli od 18.00 hod nebo přímo v kanceláři Kina každé pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin. Můžete také volat na tel. číslo 380 33 10 03.

Předprodej na všechny akce bude zahájen od 2. února (pondělí) 2004 !

Vyhlášení Sportovce roku 2003
4. března 2004 od 18.00 hodin v kinosále ve Velešíně
Letos se bude konat II. ročník těchto ocenění. Pozvání přijali i sportovci - senioři a další významní hosté. Připraven je zajímavý program.
Vstupné: 30,- Kč


Nabídka

MŠ Velešín nabízí dovolenou ve francouzském letovisku Cannes v termínu 11.6. - 20.6.2004 (7 dní). Turistický servis je na vysoké úrovni, pestrá nabídka kulturních a společenských programů, příjemné klima a čisté moře.

Typy apartmánů:
ST 4 - obývací pokoj se 2 pohovkami, kout s 2 lůžky, TV, kuchyňka s lednicí, sporákem, myčkou, koupelna a WC, terasa
AP 4 - obývací pokoj s 2 pohovkami, ložnice s 2 postelemi, TV, kuchyňka s lednicí, sporákem a myčkou, koupelna, WC a terasa
AP 5 - obývací pokoj s jednou pohovkou, ložnice s 2 postelemi, kout s palandou, TV, kuchyňka s lednicí, sporákem a myčkou, koupelna, WC a terasa.

Ceny:  ST 4: 3 680,- Kč,  AP 4: 3 990,- Kč,  AP 5: 3 660,- Kč
Ceny jsou uvedeny na 1 osobu na 7 dní včetně spotřeby vody, plynu, el. energie, bez povlečení a závěrečného úklidu.

Doprava: 2 500,- Kč / 1 osoba
Pobytová taxa: dospělí 35 Kč,- / 1 den, děti do 12 let zdarma

Stravování si účastníci zajišťují sami.

Pojištění: ke všem pobytům je nabízeno komplexní pojištění České poj. za 26,- Kč / 1 den

ZK

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0