Křemže bude svědkem
Veletržního poháru v šachu

RUDOLF SOUKAL
KAREL VOSIKA

S šachovými turnaji jakoby se na Českokrumlovsku roztrhl pytel. Další zajímavou atrakci připravují šachové kluby ŠK Český Krumlov a Koberce Kájov s organizátory Křemežského veletrhu. Bude jí 1. ročník Veletržního poháru o pohár starosty Křemže, který proběhne

v sobotu 21. července od 13.00 do 17.00 hod.
ve škole

a do něhož se mohou registrovaní i neregistrovaní šachisté přihlásit na adrese ředitele turnaje :

PeaDr. Rudolf Soukal
Urbinská 185
381 01 Český Krumlov

Zkrátka nepřijdou ani předem nepřihlášení zájemci z řad návštěvníků veletrhu, ti se budou moci v omezeném množství přihlásit v místě konání turnaje do 12.45 hod. Hrát se bude švýcarským systémem na 7 kol zkráceným rapidem tempem 15 minut na hráče a partii. Ti, kteří se necítí dostatečně silní na turnaj, nebo jim nevyhovuje časový termín, si mohou od 10.00 hod. v simultální produkci zahrát proti přeborníku Jihočeského kraje kandidátu mistru Rudolfu Soukalovi.

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 1. července 2001 : TOPlist 0