Obecní úřad Křemže č.1   č.2   č.3   č.4       Pátek 21.7.2000

Vážení spoluobčané,
vážení návštěvníci,
vážení vystavovatelé!

Dovolte, abych Vás co nejsrdečněji přivítal ve veletržní Křemži na již 9. ročníku veletrhu s tématem "Vše pro domov, zahradu a hobby". I v letošním roce jsme se pro Vás snažili připravit co nejzajímavější a nejpestřejší škálu vystavovaných produktů a samozřejmě i tradiční kulturní a doprovodný program všech žánrů. Věřím, že každý z Vás najde na veletrhu něco, co ho zajímá, co se mu líbí, a že každý bude odcházet s pocitem příjemně stráveného času a s přesvědčením vrátit se za rok znovu. Vystavovatelům přeji mnoho obchodních úspěchů, aby se i oni rádi vraceli na Křemežský veletrh v tak hojném počtu jako letos.

S úctou
ing. Josef Troup
starosta obce Křemže

Pátek
10.00 - 13.00
13.30 - 17.00
17.30 - 19.00
19.30 - 24.00
Samsonka
Babouci
T-Band
Diskotéka
Rádia Faktor
Sobota
10.00 - 13.30
14.00 - 18.30

19.00 - 24.00
Božejáci
Drobek se
skupinou Klondajk
Božejáci
Neděle
10.00 - 14.00
15.00 - 17.00
18.00 - 19.45
20.00 - 00.30
23.00
Kameňáci
Lokálka
Moravanka
Metroklub
Ohňostroj


V dnešním čísle najdete:
  • Reportáž ze slavnostního zahájení
  • Rozhovor se starosty obcí Podkletí
  • Nový proustovský dotazník
  • Druhou část rozhovoru s panem starostou
  • Glosu o proměnlivosti
  • Anketa mezi vystavovateli.
  • Návod na použití Křemže … atd.

Vystoupení folklórního
souboru Rosnička

Vystoupení folklórního souboru Rosnička


Páska přestřižena

Zahájení veletrhu - přestřižení pásky Ačkoliv se včera ranní nebe nad Křemží mračilo, sešli se na prostranství před hlavní branou výstaviště v hojném počtu příznivci Křemežského veletrhu, aby shlédli jeho slavnostní zahájení a samozřejmě též veletrh samotný. V neoficiální části zahrál, zazpíval a zatančil dětský folklórní soubor Rosnička ze Soběslavi, s kterým jsme se na KV setkali již podruhé. V oficiálním projevu promluvil nejprve starosta obce, pan Josef Troup. Srdečně přivítal všechny návštěvníky veletržní Křemže. K významným hostům patří již tradičně přednosta OÚ v Českém Krumlově František Mikeš, senátor Martin Dvořák, starosta Českého Krumlova Antonín Princ, starostové okolních obcí a mnoho dalších. Pan starosta znovu ocenil odvahu a podnikatelského ducha zakladatelů tradice KV. Dále vyjádřil naději, že návštěvníci budou na veletrhu spokojeni jak s nabídkou na výstavních plochách, tak s kulturním programem. Mimo jiné řekl: "Věřím, že prostředí dvou pivních stanů není jen místem dobré zábavy, kde může návštěvník nechat odpočinout své unavené nohy, ale že je především místem vzájemné komunikace mezi lidmi, tak důležité v dnešní uspěchané době." V druhém projevu promluvil JUDr. František Mikeš. Zvláště vyzdvihl některé úspěchy, kterých se za poslední dobu podařilo dosáhnout v kdysi poměrně zaostalém českokrumlovském regionu. Vyjádřil přání, aby se KV stal výkladní skříní celého českokrumlovského okresu. Slavnostním přestřižením pásky senátorem MUDr. Martinem Dvořákem byl 9. Křemežský veletrh definitivně zahájen.

Václava Šnokhousová


Anketa mezi vystavovateli

Vážení čtenáři, zde si můžete přečíst anketu, ve které na následující 3 otázky odpovídali různí vystavovatelé. Jména jejich firem zde nebudou uvedena z důvodu zamezení skryté či veřejné reklamy.

otázka č. 1: Pokolikáté jste tady na veletrhu?
otázka č. 2: Jak jste spokojeni s organizací veletrhu, popř. co byste zlepšili?
otázka č. 3: Je pro vás veletrh lukrativní záležitostí?


O všechny návštěvníky je opět dobře postaráno firma ze severních Čech:
1. No, počkejte, jsem tady už asi ... po páté.
2. Ale jo, dobrá.
3. No, přijde na to. Tržba je normální, ale teď spíše slabší, protože lidi nemají peníze.

firma z Moravy:
1. Tak to jsem tu podruhé.
2. Já si myslím, že ano, že je to dobré. Žádný problém zatím nebyl...
3. No, loni to šlo dobře, to jsem byla opravdu spokojená. Letos, to ještě nevím, zatím ze začátku je to hrůza.

firma z jižních Čech:
1. Loni jsme tady byli poprvé.
2. Teda, já jsem do toho nijak nezabředl, postavený stánek mám, tak to ostatní je mi už celkem jedno.
3. Jestli to bude jako minulý rok, tak to bude moc dobré, moc dobré.

Náš reportér se vznesl a pořídil toto foto z ptačí perspektivy.

firma ze sev. Moravy:
1. Tak to bude... po čtvrté.
2. No (spiklenecký výraz), nic moc. Co bych zlepšil? Reklamu, no, je to slabá reklama, dotáhl bych sem více lidí.
3. Předloni to bylo nejlepší.

firma z Čech:
1. Jsem tu poprvé.
2. S organizací? No, tedy, měl jsem zaplacené místo, ráno jsem hodinu

No, nakonec se tam někdo roztáhl, tak mi řekli, že mám teda jít prodávat na tržnici, tak jsem tady, ale je to bída. Jasně to se občas stane, nějaká chyba, ale snad prý zítra se někde nějaký místo najde.
3. Uvidím, fakt, jsem tady poprvé.

firma z jižních Čech:
1. Už od začátku, po deváté.
2. Velmi spokojený, opravdu. Bez výhrad.
3. Každý rok je zatím dobře, ono taky hodně záleží i na počasí.

firma z jižních Čech:
1. Jsme tady každý rok.
2. Jsme spokojeny. Ale počasí jste mohli zařídit líp...
3. Zdá se nám, že je to pořád stejné, ve čtvrtek je to vždycky slabší, ale v pátek a v sobotu je to zase lepší.

firma opět z jižních Čech:
1. Kolik roků? No, asi pět.
2. Ale jo. (odpověď asi desetiletého prodavače - Já bych chtěl , aby jsme tady prodávali jenom my a ne ty ostatní. Komentář jeho maminky - ale to přece nejde, ostatní se chtějí taky živit.)
3. Obchody jdou dobře, bejvalo to ale lepší, dřív se míň platilo za stánek, teď je kšeft poloviční a nájem dvakrát tolik. Možná sem příští rok nepojedeme, uvidíme letos.


firma ze středních Čech:
1. Asi tak po šesté.
2. Tak asi dobrá, nejsme zdaleka, tak to jde.
3. No, to je těžký říct..Lidi kupujou rok od roku míň...


vystavujících se ptala A. Kodrasová


Mikroregion Podkletí

Zájmové sdružení obcí Podkletí vzniklo v únoru 2000 a jeho zakladateli byli na základě předchozího souhlasu obecních zastupitelstev starostové obcí Brloh, Holubov, Křemže, Nová Ves a Zlatá Koruna. Důvodem vzniku mikroregionu byla potřeba obcí prosazovat společně zájmy sdružení i jednotlivých obcí při řešení rozvoje infrastruktury, dopravní obslužnosti a odpadového hospodářství. Dále jmenujme např. podporu podnikání, rozvoj společenských tradic, společenského dění, kultury a sportu. Mezi připravované projekty patří zpracování strategie mikroregionu Podkletí, kabelová přípojka pro integrovaný projekt u Podnovoveského rybníka a průzkumy a rozbory pro územní plán katastru obce Brloh v návaznosti na územní plány sousedních obcí.

Václava Šnokhousová


Rozhovor se starosty obcí Mikroregionu Podkletí


K hostům, kteří se pravidelně objevují při zahájení Křemežského veletrhu, patří starostové okolních obcí. Tyto obce jsou nově sdruženy do zájmového sdružení Podkletí. Abychom stále netrápili jen našeho pana starostu, rozhodli jsme se položit také jim několik otázek týkajících se nejen Křemežského veletrhu, ale i výše jmenovaného sdružení. Za starostu Nové Vsi pana Jaroslava Bauera, který byl bohužel právě na cestách, odpověděl člen OZ.

1. Jste pravidelným návštěvníkem veletrhu? Je zde něco, co vás konkrétně oslovuje?

2. Myslíte, že Křemežský veletrh má význam i pro širší okolí, a třeba i pro vaší obec?

3. Jak jste spokojeni se spoluprácí obcí v rámci mikroregionu Podkletí? Uveďte prosím nějaký konkrétní přínos mikroregionu pro vaši obec.


Libor Lev, starosta obce Brloh 1) Jsem. Svého času jsem pozorně sledoval vývoj v zahradní technice a
kotlů pro centrální vytápění.

2) Rozhodně přispívá k tomu, že celá křemežská kotlina je známější
stále širší skupině návštěvníků jižních Čech.

3) Troufám si tvrdit, že při zakládání mikroregionu Podkletí jsem patřil k těm aktivnějším, protože cítím potřebu spolupráce mezi obcemi. Hlavní přínos vidím spíše v budoucnosti, neboť nyní je mikroregion v počátcích. Ale jmenování ing. Troupa do výběrové komise pro jeden dotační titul z POV (Program pro obnovu venkova) přinese jistě lépe připravené žádosti o dotaci v příštích letech. Z konkrétních věcí bych chtěl uvést příklad sice z doby před vznikem mikroregionu, ale pro mikroregion typický. Při jednání o přesunu autobusové zastávky v Č.B. od vodojemu k Vědecké knihovně mělo větší váhu a účinek, když jsme vystupovali společně a za větší počet obyvatel, než kdybychom jednali každý na vlastní pěst. A to je hlavní účel mikroregionu. Koordinace, vzájemná informova- nost a obhajoba zájmu větší skupiny obyvatel.

Libor Lev
starosta obce Brloh1) Veletrh navštěvuji každoročně. V první řadě mě zajímá zahradní technika, velmi dobrý je též kulturní program v pivním stanu. K vidění je tu toho opravdu dost, i různé nové zajímavé věci, např. aluminiové žebříky aj.

2) Ano. Místní lidé se na veletrh těší už dlouho předtím, naleznou zde poučení i zábavu. Křemežský veletrh máme na dosah ruky, nemusíme jezdit někam daleko. Je to něco jako malá Živitelka.

3) Je třeba si uvědomit, že obce Podkletí jsou z českokrumlovského regionu vystrčeny mezi Prachaticko a Č. Budějovice a mají poněkud zvláštní postavení. Obce Podkletí se sdružily do mikroregionu, neboť nechtějí spoléhat jen na podporu zvenčí, ale na to, co samy vytvoří. Jde o to vytvořit občanům příjemné a čisté prostředí a společně ho udržovat. Spolupráce je podle mého názoru dobrá, starostové se radí a vytváří společné postupy.

Karel Vochozka
člen OZ Nové Vsi1) Samozřejmě, že patřím mezi pra- videlné návštěvníky Křemežského veletrhu od samého začátku před devíti lety. Už samotný název veletrhu vystihuje to, že si zde každý návštěvník najde něco, co jej zaujme a co si případně i zakoupí. Je mi známo, jak byly složité začátky, nedůvěra občanů,... a nikdo netušil, jak vše dopadne, jestli bude zájem jak ze strany vystavovatelů, tak i návštěvníků.

Jaroslav Franěk, starosta obce Holubov 2) Myslím si, že Křemežský veletrh získal v minulých ročnících dobré jméno v širokém okolí a má velký význam jak pro obec Křemži, tak pro celý mikroregion Podkletí i celý okres. V naší obci se také zvýší počet návštěvníků, kteří vyhledávají možnosti ubytování, stravování a turistiky.

3) Hodnocení spolupráce mikroregi- onu Podkletí je podle mého názoru předčasné. Jsme v začátcích, je třeba hledat společnou cestu jak řešit problémy, které tíží všechny sdružené obce, a aby se toto podařilo, je třeba hodně vzájemné trpělivosti a porozumění.

Pořadatelům veletrhu přeji, aby se jim v jejich díle dařilo a vše jim úspěšně vycházelo.

Jaroslav Franěk
starosta obce Holubov
Antonín Decarli, starosta obce Zlatá Koruna 1) Křemežského veletrhu se zúčastňuji pravidelně. Většinou navštívím každý ročník dvakrát.

2) Určitě ano. Svědčí o tom i narůstající počet návštěvníků. Každoročně tam potkávám řadu lidí z naší obce. Veletrh považuji i za významnou společenskou událost v celém regionu.

3) Mnoho zkušeností zatím není, vždyť mikroregion je ještě v plenkách. Setkávání starostů je přínosem pro všechny. Každé setkání je vysloveně pracovní a objasníme si zde celou řadu otázek. Nezřídka konzultujeme některé problémy i po telefonu.

Antonín Decarli
starosta obce Zlatá Koruna

připravila Václava Šnokhousová


Glosa o proměnlivosti

Můžete být příznivcem evoluční teorie, či nikoliv. Jedno však musíte uznat v každém případě. Člověk se neustále mění, a to už od dob kdy slezl ze stromu. Napřimuje se ztrácí hustou srst, a stále více toho potřebuje. Už prehistorický člověk objevil půvaby a taje obchodování. Zjistil, že místo toho pazourku, který má navíc, by se mu hodil překrásný kousek mamutí kosti, kterou zase nepotřebuje jeho soused. Tak nějak mohl vypadat první obchod. Pak už se začalo obchodovat zcela cíleně. Sošky Venuší, prostředky na úklid jeskyní, potraviny, zbraně - artikl, který jde na dračku snad v každé době. Jak se člověk v průběhu let měnil, měnilo se i obchodování. Výměnný obchod nahradil obchod za peníze. Změnil se trochu i sortiment, nebo alespoň jeho kvalita. Dnes by pazourková sekyra uspokojila leda tak vášnivého archeologa. Středověké trhy, jarmarky, nahradily dnešní veletrhy. Zkrátka změna je takřka biologickou nutností. Nyní už zůstaňme na našem veletrhu. Ten, ačkoliv je už tradičním a zavedeným podnikem, je úžasným panoptikem změn nás samotných. Pojďte se podívat. Lidé, zvláště ti Křemežští se stávají nezaměstnanými, houfně si vybírají dovolené, dietáři přestávají sledovat váhu, krevní tlak i cholesterol, a ochutnávají všechny ty skvělé nezdravé věci, které vidí okolo sebe. Vegetariáni, muslimové i židé nacházejí půvab ve vepřovém. Katolíci nedodržují tradiční páteční půst od masa. Abstinenti se stávají konzumenty alkoholu a tu hladinku udržují až do neděle. A můžeme pokračovat dál. Lidé kteří za celý rok udělají pár kroků z domu do garáže a nazpátek, nyní brouzdají neúnavně celé hodiny a hodiny po výstavišti. Ti nerudní se náhle stávají zábavnými společníky. Xenofobové se baví s cizinci, lidé nesmělí poskytují rozhovory do novin. Nezpěváci zpívají, nemotorové tančí, šetřílkové utrácejí. Nepřátelé dechovky se v pivním stanu sborově ptají na starodávné otázky tipu, proč ten jetelíček roste u vody a proč ta sova tolik houkala, či oznamují jelenovi, že oči má zelené. V tomto tempu změn všichni pohodlně vydrží až do neděle. Veletrh je prostě evolucí v praxi. Darwin by byl spokojený, jeho domněnky se potvrdily. A tak si přejme, aby v tomto evolučním kotlíku bylo přetaveno i trochu našich starostí, vrásek a špatných vlastností. Zkrátka abychom prodělali nejenom změny výše uvedené (ty nejsou až tak důležité), ale abychom byli víc opravdovými lidmi. Nechť je 9. ročník KV evoluční!

Jan Evolucionista Šnokhous
PS: Autor se během psaní článku změnil z kreacionisty v evolucionistu.


Na úvod

Vážení přátelé, dobrý den!
Vítám vás v divadle Járy Cimrmana....
A nyní již prosím na jeviště pana docenta Kokeše, kandidáta věd.

"Dobrý den, předem svého projevu bych chtěl uvést několik údajů: 581, 1996, 3654, 619, 196, 171, 1999, 103, 97, 645, 15, 2, 160, ale také 6500 a to pouze na jednu dojnici! 1, 2000, 546, 14, 341, 53, 5500- na tomto místě je však třeba upozornit na to, že jde již téměř o rekord, ale dále...4.5t, 9, 9980, 20.5, 310 150, 118, 57 000, 14 806, 44, 42, ano, vidíte, že je skutečně hodně příkladů o tom jak aktivní, šikovní a pracovití lidé žijí v našem okrese! Na závěr bych chtěl ještě říci: 9.5, 560, 3000, 528 a zejména 400!

Děkuji vám za pozornost!"

Antonín Troup


Foto dne

Poznáte svého oblíbeného politika podle nohou?
Poznáte svého oblíbeného politika podle nohou?

Antonín Troup


32 otázek Marcela Prousta

Tentokrát v síti otázek uvázl pan Hromčík, člověk který je již inventářem našeho veletrhu. Že není jen dobrým podnikatelem, ale i zajímavým člověkem se můžete přesvědčit, nyní i vy. Povídání z vůní medoviny, by se vešlo i na mnohem více stran. Přijměte ho tedy shrnuté v 32 otázkách pana spisovatele Marcela Prousta.


1. K jakým chybám jste nejshovívavější?
Například k zapomnětlivosti.

2. Jakou barvu máte nejraději?
Zelenou

3. Jakou květinu?
Ibišek
Tentokrát v síti otázek uvázl pan Hromčík
4. Které ze zvířat a ptáků?
Pes a včely

5. Vaše oblíbená jména?
Dagmar, Dalibor, Irena

6. Které prozaiky čtete nejraději?
E.M. Remarque, W. Smith

7. Které básníky?
K.J. Erben

8. Váš nejoblíbenější malíř?
U nás žije malíř František Kapsa, tak toho.

9. Hudba, kterou posloucháte nejraději?
Jednoznačně dechovka.

10. Vaše nejoblíbenější historická postava?
Jan Amos Komenský.

11. Knižní hrdinové, které máte nejraději?
Taita z knihy Řeka bohů.

12. Které ctnosti si vážíte nejvíce?
Pravdomluvnost.

13. Které vlastnosti si vážíte zvlášť u muže?
Čestnost a zásadovost.

14. Které vlastnosti si vážíte zvlášť u ženy?
Žena má být upřímná a milá.

15. Váš hrdina ze skutečného světa?
Ing František Smetana -zemědělec.

16. Vaše hrdinky z historie?
Božena Němcová.

17. Kde byste chtěl žít?
Ve Křemži.

18. Co je pro vás vrcholem bídy?
Nemít domov, rodinné zázemí.

19. Váš ideál pozemského štěstí?
Pracovitost, poctivost, čestnost.

20. Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou?
Nevím, asi nikým jiným než sám sebou.

21. Hlavní rys vašeho charakteru?
Houževnatost.

22. Co pokládáte za svou největší chybu?
Že jsem se začal podnikat.

23. Co by bylo pro vás největším neštěstím?
Ztráta blízkých.

24. Čím byste chtěl být kdybyste se znovu narodil?
Určitě zase sám sebou.

25. Čeho si ceníte u přátel nejvíce?
Upřímnosti.

26. Vaše oblíbená literární hrdinka?
Babička Boženy Němcové.

27. Vaše životní heslo?
Heslo nemá žádné

28. Jak byste chtěl umřít?
V tichosti a klidu, co jiného.

29. Kterým darem přírody byste chtěl být obdařen?
Pílí včel.

30. Co v současnosti považujete za nejdůležitější?
Dokončit stavbu podniku a zplatit dluhy.

31. Kterého politika máte nejraději?
Měl jsem rád Josefa Luxe, v součastnosti se mi líbí Tomáš Halík, není to sice přímo politik, ale já bych si ho přál za nového prezidenta.

32. Co byste změnil v součastné společnosti?
Na to by tyto stránky nestačily. Chtěl bych například aby se začalo naplňovat heslo Pravda vítězí.

Jan Šnokhous


Chtěl bych žít v osamocen v lesích II
(Dokončení z minulého čísla)


6. Zlé jazyky tvrdí, a při pohledu do kulturního programu nezbývá než jim dát za pravdu, že se už několik let kulturní program prakticky nemění. Je to proto, že jsou pořadatelé moc konzervativní a sázejí na zavedené věci, nebo je velmi obtížné zajistit "něco, co tu ještě nebylo"? Jakou úlohu v tom hrají finance, kolik kulturní program stojí? A vůbec, můžeš nám vysvětlit, jak se takový program vytváří?

Tak já vám tedy zazpívám, když chcete Začnu odzadu. Kulturní program začíná vznikat ve svých hrubých obrysech někde na přelomu února a března.Je to proto, že většina kapel tvoří svůj harmonogram vystoupení a mohlo by se stát, že ten, o koho máme zájem, již nebude volný. Hrubým obrysem myslím to, že nejdříve se sejdou v podstatě pouze dva lidé, v tomto případě já a Jarda Novák/člen OZ/, kteří si ujasní žánrový rámec. Do něho se potom vkládají jednotlivé kapely a výsledný návrh je předložen obecnímu zastupitelstvu. Jednání s jednotlivými kapelami vedl loni a letos jako muzikant právě Jarda Novák. Cena kulturního programu je zhruba 200 tisíc. Co se týče skladby kulturního programu, vím , že nelze 100% vyhovět vkusu každého návštěvníka. Přál bych každému vyslechnout připomínky některých mladých, když hraje dechovka a některých starších, když naopak hraje beat. Program je složen tak, aby obsahoval vystoupení kapel hlavních žánrů a každý si mohl vybrat. Je třeba si také uvědomit, že kulturní program je doprovodným programem hlavní akce, kterou je veletrh a že, což není nic tajného, má přispět ke komerčnímu úspěchu celého veletrhu tím, že přiláká další návštěvníky. Od loňského roku se snažíme do kulturního programu zařadit něco, co je jakousi jahůdkou na šlehačce. Loni to byl Paleček a Janík, letos Moravanka a Lokálka. Tato tendence by měla gradovat v příštím roce, kdy bude mít veletrh kulaté 10. výročí. Samozřejmě, že skladba kulturního programu je omezena finančními náklady a nezanedbatelná je i technická stránka, kterou je specifické prostředí pivních stanů.

7. Příští ročník bude jubilejní 10., chystá se něco mimořádného na jeho oslavu, něco, na co se už nyní můžeme těšit?

Samozřejmě již dnes je celá řada námětů a nápadů, ale o nich bych dnes ještě nechtěl hovořit, protože jsou zatím právě v této rovině. Nicméně částečně jsem se této otázky dotkl odpovědí na předcházející otázku související s kulturním programem.

8. Křemže a vlastně i veletrh mají své internetové stránky. Co to znamená pro Křemži, být na internetu a jak se ty sám díváš na tento fenomén?

To je velice příjemná otázka. Jako většina mladších lidí jsem fascinován současnými možnostmi počítačových technologií a jejich zapojováním do praktického života. Ačkoliv těmto technologiím nerozumím,velice rád je používám jako uživatel, i když vím,že to přispívá k dalšímu zrychlení našeho již tak zběsilého životního tempa. Od loňského roku je naše obec prezentována na síti sítí pod vlastní domenou - www.kremze.cz. Na našich stránkách je díky lokálnímu správci,panu Křížovi z Chluma, spousta informací od historie obce, úřední desku, měsíčník Kemežsko až po prezentaci Křemežského veletrhu. Dnes již má patřičně vybavený vystavovatel možnost stáhnout si přes Internet veškeré nutné podklady pro jeho účast na veletrhu, seznámit se s výstavištěm, zjistit vývoj návštěvnosti apod. Ze stránek obce lze jednoduchým způsobem vstoupit do oficiálního informačního systému českokrumlovska, kde lze nalézt 6000 stran informací o našem okrese ve třech jazykových mutacích. Díky pestré nabídce na webových stránkách Křemže byla naše obec dle poslední statistiky na 1.místě v návštěvnosti stránek obcí na okrese Č.Krumlov. A ještě jednu lahůdku nakonec. V nejbližší době budou na síti k dispozici videosekvence interiéru obřadní síně naší radnice a interiéru kostela sv. Michaela zpracované rakouskou firmou unikátní špičkovou technologií.
9. Teď otázka do našich řad. Co očekáváš od našeho listu, co by sis v něm chtěl přečíst a co ne? Jak vůbec vnímáš publicitu okolo veletrhu a své osoby?

Od Vašeho listu očekávám objektivní informace s Vaším pohledem na ně. Rád bych, aby se ve Vašem listě mohly objevovat jen kladné a příjemné informace a žádné stíny. Myslím, že v loňském roce mnoho návštěvníků ocenilo tzv. návod na použití veletržní Křemže. Co se týče publicity kolem své osoby, mám pocit, že jsem se vyjádřil již v některé z předchozích otázek. Jsem podstatou introvert, kterému by nedělalo problém žít osamocen v lesích, takže publicitu kolem své osoby nevyhledávám a vnímám ji spíše negativně.

Za rozhovor děkuje
Jan Šnokhous


Zajímavosti a statistika

Autorem letošního plakátu je opět Radek Postl z Českých Budějovic. Do uzávěrky pátečního čísla VK bylo přihlášeno 323 vystavovatelů a občerstvovačů. Vystavovatelé mají k dispozici cca 3000 m2 vnějších a 1000 m2 vnitřních výstavních ploch. Pivní stan byl rozšířen o dalších 50 m2 , celková plocha tedy čítá 650 m2. K prezentaci veletrhu bylo vylepeno 19 bilboardů, 700 velkých a 400 malých plakátů. V pivním stanu se vytočilo 11 hl piva. Branami výstaviště včera prošlo 4091 návštěvníků z toho 3355 dospělých a 736 dětí.

Antonín Troup

vydává Obecní úřad Křemže, mimořádné veletržní vydání.

330200291

počet výtisků: 500 ks

redakční rada:
Jan Šnokhous
Václava Šnokhousová
Alena Kodrasová
Antonín Troup

grafika a DTP
Matouš Voldřich© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 20. července 2000 : TOPlist 0