ARCHIV 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Listopad 2004 - Číslo 11 - Ročník 14

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (2 020 kB)

 

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

40. schůze rady obce se konala za účasti všech radních dne 18. 10. 2004. Byl projednán návrh a. s. VaK na prodloužení provozovatelské smlouvy na vodohospodářském zařízení v majetku obce a návrh smlouvy na zpracování lesního hospodářského plánu na hospodaření v obecních lesích. Oba tyto návrhy budou předloženy ke schválení zastupitelstvu obce.

Radní schválili poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4.000,- Kč na nákup speciálních servírovacích stolků pro dlouhodobě nemocné pacienty v LDN Č. Krumlov a zveřejnění záměru obce na prodej části parcely KN č. 166/1 v Chlumu pro výstavbu rodinného domku. Neschválili změnu osoby nájemce u nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor. Starosta informoval radu obce o postupu řízení o převodu vrcholu Kletě do katastru naší obce a bezplatném převodu zříceniny hradu Dívčí Kámen s pozemkem do vlastnictví obce a dále o postupu příprav na rekonstrukci vozovky. Průtah obcí od Lomené ulice přes Náměstí vč. ul. Netolické je připraven k realizaci v roce 2005.

41. schůze rady obce, spojená s pracovní poradou zastupitelstva obce, se konala dne 1. 11. 2004 za účasti 13 zastupitelů. Do této schůze byla přizvána ředitelka ZŠ Mgr. Koubová, která zastupitelstvu obce objasnila koncepci ZŠ, MŠ a ŠJ a odpovídala na dotazy a připomínky zastupitelů. Pro zlepšení spolupráce s obcí byla dohodnuta pravidelná účast zástupců ZŠ na jednáních zastupitelstva obce.

V další části zastupitelé schválili pronájem kanceláře v budově radnice spediční firmě, vyžádání znaleckého posudku na objasnění příčiny destrukce střechy na ČOV Křemže a uspořádání setkání seniorů dne 27. 11. 2004 ve Chmelné. Projednali návrh kalkulace vodného a stočného na r. 2005, o které se bude jednat na příštím zasedání zastupitelstva obce, opravu zdi hřbitova a střechy hřbitovní kaple, odstavování autovraků na obecních pozemcích a další připomínky občanů.

- Lin -

Volby - Podzim 2004

I v naší obci proběhly ve dnech 5. a 6. 11. 2004 volby do krajského zastupitelstva Jihočeského kraje a 1. kolo volby do Senátu Parlamentu ČR. Volby se uskutečnily, ve 3 volebních okrscích. Z celkového počtu 2 019 zapsaných voličů v obci Křemže se k volbám dostavilo 664 voličů, což je 32,89 %.

A jak jsme volili do krajského zastupitelstva?

   VO č. 1
Křemže
 VO č. 2
Chlum
 VO č. 3
Stupná
 CELKEM 
8 - KDU-ČSL10,4 %15,8 %6,3 %11,3 %
12 - Zelení2,2 %5,0 %9,5 %3,6 %
14 - US-DEU0,2 %- %- %0,1 %
15 - Rep. MS0,5 %- %- %0,3 %
19 - Nez1,0 %1,9 %1,6 %1,2 %
26 - ODS61,8 %46,2 %54,0 %57,2 %
27 - VPM- %- %- %- %
33 - - %- %- %- %
34 - PB0,2 %0,6 %- %0,3 %
36 - ČSSD7,7 %7,6 %6,3 %7,5 %
39 - ED2,2 %1,3 %- %1,7 %
41 - SNK2,9 %6,3 %3,2 %3,8 %
42 - SŽJ0,2 %- %- %0,2 %
54 - KSČM10,6 %15,2 %19,0 %12,6 %

Po sečtení všech hlasů v kraji, získaly strany: ODS 27, KSČM 12, ČSSD 7, KDU-ČSL 6 a SNK 3 mandáty.

V 1. kole senátních voleb získali v naší obci kandidáti:

1.Šimánek13,1%
3.Vachta14,6%
4.Vondrouš19,7%
5.Markovič2,1%
6.Jirsa50,5%

Po sečtení hlasů ve volebním obvodu č. 10, postupují do 2. kola kandidáti č. 1 Šimánek a č. 6 Jirsa.
2. kolo senátních voleb se uskuteční 12. a 13. 11. 2004. Nové hlasovací lístky obdrží voliči ve volební místnosti.

- Lin -

17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii

Dvacet let po pádu Hitlerovy kruté vlády jsme byli nuceni být "součástí" Sovětského svazu pod vládou Komunistické strany Československa. Když jsme se už blížili ke svobodě a demokracii, zasáhl tvrdě 21. srpna 1968 mocný Brežněv a byli jsme zcela a tvrdě okupováni. Nová generace byla v touze po svobodě silnější. Po roce 1968 měla již větší odvahu, i když dosavadní vláda byla znovu vyměněna ve vládu poslušnou KSČ. Mládež a hlavně studenti - vysokoškoláci se často ozývali. Byl vyslovován nesouhlas s tehdejší politikou, nesouhlas s vládou jen jedné politické strany a její vedoucí úlohou. Čím dále tím více se ozývaly hlasy, že by měly být ve vládě také strany jiné, ve kterých se formoval "obrodný proud".

17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii, ilustrační foto V posledních letech vystupoval i kardinál Tomášek proti nárokům komunistické moci, odmítal odluku církve od státu a žádal duchovní obnovu a svobodu. Pomalu, ale jistě se blížil rok 1989. Znovu a jasně se ukazovalo, i když se tvrdilo, že všechno je v duchu "přestavby" a "demokracie", že skutečnost však byla jiná. Tak se pomalu probouzela v národě nebojácnost, odvaha studentské mládeže a odpor k vládě. V národě a vládě byla nejistota, co bude dál. V pátek 17. listopadu 1989, kdy byl vzpomínkový den pohřbu studenta Jana Opletala, se vypravili studenti - vysokoškoláci se svými pedagogy a pamětníky této smutné historie ve velkém průvodu na Vyšehrad. Po zapění státní hymny položili květiny a zapálili mnoho svíček.

Tisíce studentů se vydalo pak na Václavské náměstí k soše sv. Václava. Cestou se k nim přidávaly desetitisíce občanů. Na Národní třídě narazili na hradbu příslušníků SNB (Sbor národní bezpečnosti). Ti sevřeli průvod a vyzývali k rozchodu. V davu vznikla panika. Bezpečnost se pouštěla, jako obvykle, do mládeže obušky. Zásahy SNB byly stále častější a brutálnější. Od Národního divadla přijížděly obrněné transportéry s drátěnými radlicemi. Pořádkové síly vytvořily uličku, kterou bylo možno vyjít ven a nechat se při tom mlátit pendrekem. Podle posledních dostupných údajů bylo zraněno 150 lidí. A zatímco na Národní třídě slaví svůj pochybný triumf brutální násilí, sálem Smetanovy síně Obecního domu zní v podání České filharmonie tóny skladby Ivana Kurze Bláznovská zvěst, o které autor napsal: "Jsou situace, kdy člověk vsadí na sílu, a vysvobození přináší bezbranné dítě...." Tehdy si ještě nikdo nemohl uvědomit pravdivou symboliku jeho slov. Až dnes - vždyť to skutečně byly děti, které pro nás otevřely dvířka ke svobodě.

Tak to začalo a v dalších dnech dál pokračovalo. V úterý 21. listopadu bylo na Václavském náměstí 200 tisíc lidí, ve středu 22. listopadu byly na Václavském náměstí statisíce občanů. Už se nemanifestovalo jen v Praze, ale i na mnoha jiných místech Československa. Ke studentům se přidávali stále víc a víc dělníci. Čelní komunista Miroslav Štěpán mluvil k dělníkům a technikům ČKD Lokomotiva a byl jimi vypískán. Bylo jasně vidět, že komunistická vláda je v konci.

Představitelé vlády skládali postupně své funkce. Čsl. parlament zrušil ústavní článek o vedoucí úloze KSČ, o monopolním postavení marxismu-leninismu a o výchově a vzdělávání. Předseda české vlády L. Adamec se také sešel 29. listopadu se členy ostatních politických stran i na jednání s předními církevními činiteli. V neděli 3. prosince požádalo ustavené Občanské fórum prezidenta Husáka, aby odstoupil ze své prezidentské funkce a propustil všechny politické vězně. V neděli 10. prosince se sešli na Pražském hradě členové nové vlády. Prezident Husák složil funkci prezidenta republiky.

Centrum "Sametové revoluce" trvalo od 17. listopadu do 10. prosince 1990. Podle Zpravodaje pařížského deníku se na zákrocích proti manifestantům podílelo na tisíce policistů. Praha vypadala jako obležené město a stala se jevištěm demonstrace policejní síly, obušků, policejních psů, vodních děl, slzného plynu a dokonce i obrněných transportérů.

Také ve Křemži se 19. listopadu sešli občané po mši sv. u kostela. Pak byla dvakrát po sobě v Sokolovně vážná jednání, jak na Křemežsku dál? Vše se postupně dobře vyvíjelo. Stejně tak i ve městech. Viděl jsem v Č. Krumlově na náměstí jako dobrého řečníka našeho P. Františka Hranáče. Rozumní rozhodovali. Dosud vládnoucí komunisté ustoupili.

Z publikací - "Sametová revoluce" a "Horký prosinec" vybral důležitá fakta

- F. Nejedlý -

Právník radí

Bylo - nebylo, ...ale bylo!

Jistě jste již mnohokrát šli kolem stánků s nabídkou různých předmětů, které za Vás udělají cokoliv, kdykoliv a co hlavně - levně. Jednou šel pan Novák kolem takového stánku s takovýmito věcmi a zaujala ho souprava poměrně drahých kuchyňských hrnců. Rozhodl se tedy udělat radost své manželce, která mu v průběhu jarních, letních, podzimních a zimních večerů pravidelně připomínala, jak by jí tyto "věcičky" pomohly a jak by oba ušetřili zejména na spotřebě elektrické energie při přípravě pokrmů.

Pan Novák tedy namístě složil 30 % zálohu ve výši 12.000,- Kč, uzavřel písemnou kupní smlouvu, vybral sadu 8-mi hrnců, naložil je do jejich zánovního vozu a jel domů dokázat manželce, jakým je pozorným manželem. Doma se potom po delší dobu vařilo a vařilo, hrnce procházely různými zkušebními zátěžovými testy a pan Novák se dokonce i delší dobu těšil domů. Hrnce své kvality prokázaly, ale jedna otázka zůstávala v rodině Novákových neustále jaksi v pozadí nezodpovězena, a to úhrada kupní ceny. Novákovi měli ze zakoupených hrnců takovou radost, že na další splátky pozapomněli poněkud déle nežli bylo s jejich výrobcem písemně dohodnuto. Tuto skutečnost výrobce hrnců však netušil a proto neváhal, aby se s urgentním požadavkem na úhradu zůstatku kupní ceny obrátil na soud. Soud po několika měsících a po provedeném dokazování, které nebylo na straně výrobce hrnců příliš problematické, rozhodl ve věci nakonec pravomocným rozsudkem, který zněl, že pan Novák má uhradit něco přes 25.000,- Kč s úroky z prodlení od okamžiku, kdy se dostal do prodlení s úhradou kupní ceny včetně uhrazeného soudního poplatku výrobcem hrnců a nákladů řízení, které činily 8.250,- Kč (byly tvořeny náklady na přibrání advokáta, které se určují dle vyhlášky č. 484/2000 Sb.). Ve stadiu po vynesení pravomocného rozsudku tedy rodině Novákových narostl dluh vůči výrobci hrnců na zhruba 34.250,- Kč a každý den rostl o úroky z prodlení.

Jak běžely měsíce, radost opadla i v rodině Novákových a to nejen ze samotných hrnců, ale i z toho, že se vůbec kdy rozhodli, že vstoupí do svazku manželského. Z rodiny Novákových byla tedy bývalá rodina Novákových a o dluh se dále nikdo nestaral. Výrobce hrnců však byl ze skutečnosti, že mu od rodiny Novákových žádné peněžní prostředky nepřicházejí (ať hotovostně či bezhotovostně) již natolik rozhořčen, že se rozhodl obrátit na soukromého exekutora. Soukromý exekutor nelenil, zjistil si zda p. Novák a paní Nováková vlastní nějaké nemovitosti, movitosti, zda jsou majiteli jakéhokoli bankovního účtu a zda jsou oba zaměstnáni či zda pobírají dávky v nezaměstnanosti. V tomto okamžiku, kdy měl exekutor, samozřejmě bez vědomí bývalých členů rodiny Novákových, všechny potřebné informace k zahájení samotné realizace exekuce, kontaktovala pana Nováka tzv. vymahačská firma, která se s ním dohodla, že na účet výrobce hrnců pošle ve dvou splátkách dlužnou částku, která již dosahovala téměř 40.000,- Kč.

Pro výrobce hrnců se stalo najednou neočekávané, peněžní částka v celkové výši 30.000,- Kč byla v průběhu deseti kalendářních dnů poukázána ve dvou splátkách v hotovosti na adresu jeho sídla a pan Novák, kterému mezitím málem vypadaly vztekem zuby, vlasy i nehty na nohou z toho, že musí platit o tolik víc, se domníval, že má konečně po letech klid. Osud započal však rozšafnější kapitolu jeho života. Na pana Nováka se bez klepání domohl soukromý exekutor a započal své zákonem posvěcené dílo. Jeho výsledkem byly kompletní a prozatím bezplatné "stěhovací služby", které měly za následek to, že v bytě pana Nováka téměř nic nezůstalo a zbytek byl polepen exekutorskými známkami. Panu Novákovi byl zablokován i bankovní účet a jeho zaměstnavatel dostal písemný příkaz od exekutora, aby až na nepatrnou část platu pana Nováka vše zbylé poukazoval na jeho účet. V současnosti se pan Novák tzv. vylučovací žalobou domáhá u soudu, aby exekutor vrátil exekuované peněžní částky a "odstěhované" věci.

Ptáte se proč vše muselo dopadnou takto? Odpověď má tři na sobě závislá vysvětlení.

  1. Pan Novák měl zaplatit vše dle dohody a dodržet splátky.  2. Při platbě 30.000,- Kč, kterou poukázal do pokladny výrobce hrnců, měl raději zvolit bezhotovostní způsob platby s uvedením variabilního symbolu, kterým mohlo být buď jeho rodné číslo či číslo smlouvy, neboť do dnešního dne pan Novák vysvětluje, že to bylo na úhradu kupní ceny hrnců a nákladů předchozího soudního rozhodnutí a nikoli na úhradu dlužných úroků. Proč to vysvětluje? Neboť ztratil účtenku vystavenou mu zaměstnancem výrobce hrnců, na které byl pouze uveden den přijetí částky, její výše, u jména bylo uvedeno p. Novák Plzeň a dále víc nic. Dosti dlouhou dobu totiž trvalo, než byla peněžní částka ve výši 2 x 15.000,- Kč v hotovosti účetně přiřazena k osobě pana Nováka. Peněžní částka ve výši 2 x 15.000,- Kč v hotovosti byla totiž výrobcem hrnců vedena jako nezařazená platba. Nemusím snad zmiňovat, že mezitím v tu dobu exekuce "jela naplno".  3. Když už pan Novák zaplatil převážnou část dluhu, měl smůlu v tom, že mezitím se výrobce hrnců jako věřitel obrátil na exekutora, jehož odměna není nezanedbatelná a která se odvíjí buď dle platné vyhlášky nebo též z dohodnutých procent z vymožené částky mezi věřitelem a exekutorem. Exekuce byla zahájena oprávněně, byť pro malou část zbývajícího dluhu a nyní musí pan Novák nést ze svého i soudní poplatky na vedení soudního sporu, jehož účelem je shora zmíněné zastavení exekuce a vrácení jeho věcí zpět.

V současnosti není sice vše vyřešené, ale již nyní má pan Novák jistotu v tom, že ho hrnce přišly na téměř 75.000,- Kč (a tato částka není konečná), hrnce nemá k dispozici, neboť jeho bývalá choť si je při rozvodu ponechala a že nyní musí nějakou dobu strpět to, že mu bude někdo cizí za jeho peníze vařit z hrnců, které nejsou jeho vlastními, neboť to tak v restauracích obvykle chodívá.

- JM -

Drobnosti z Křemže

První zmínka o Křemži je z roku 1263 a Křemže je nazývána OSADOU. Městečkem se jmenuje poprvé v roce 1365. V průběhu 15. století je označena jako ves. Počátkem 17. století se opět nazývá městečkem, což bylo potvrzeno císařským rozhodnutím z 28. listopadu 1863.

Uvádí se, že Křemže měla svůj znak již v roce 1444. Byl odvozen z rodového erbu Dubenských z Chlumu, jimž náležela Křemže do 16. století.

Obce na Křemežsku:
Původně byl větší počet obcí spojen v rychtu: V roce 1864 patřily ke Křemži: Holubov, Krasetín, Třísov, Chlum, Chlumeček. Roku 1962 připadly ke Křemži navíc: Chmelná, Stupná, Vinná, Mříč, Bohouškovice, a nakonec v r. 1980 Chlum, Loučej a Lhotka.

V obecní kronice z roku 1923 se píše:
Dne 4. března 1840 vypukl ve Křemži velký požár, který zničil 25 domovních čísel. (Ostatně je uvedeno i v Dějinách Křemežska.)

Nebyly to jen požáry, které tehdy ničily majetek, ale byly to i přírodní živly: např. v roce 1830 padaly kroupy jako malá vejce.

V r. 1848 byla velká povodeň, která sebrala nejen Chlumský most, strhla také most Holubovský a také přívalem vody byla zbořena i Stupenská kovárna. Zemětřesení v tomtéž roce je popisováno, že bylo tak silné, že každý soused se ohlížel, kde se co boří a ve spaní si každý myslel, že se s ním postel rozpadne.

- F. Nejedlý -

"V přírodě je tak krásně!" a to ještě s mámou a tátou

V naší mateřské škole máme aktivní rodiče, kteří se zajímají o naši práci, při výchově svého potomka s námi rádi spolupracují a snaží se nám pomáhat. Při tvorbě Školního výchovně vzdělávacího programu nesmíme opomenout oddíl spolupráce rodiny a školy. Do něj zařazujeme naše tradiční víkendové vycházky do přírody. I letos si rodiče a děti vyžádali podzimní vycházku.

Pan Resch, známý svým vztahem k přírodě a plný zajímavých informací o ní, už čekal, kdy se ozveme. Požádali jsme jej o přípravu přiměřené trasy, protože letos se chtěli zúčastnit též "mobilní" sourozenci, což znamená, že cesta musí být sjízdná pro kočárky. Jeho návrh tuto možnost skýtal. Zbývalo už jen domluvit termín. A tak jsme se sešli v sobotu 2. 10. 2004 ve 14:00 hodin před naší mateřskou školou. Sešlo se celkem 17 dětí, z toho 11 dětí naší MŠ. Nejmladší účastnici Kristýnce bylo 9 měsíců. Nesla se v krosně jako princezna. I na spánek si našla čas.

Křemže 2004, vycházka rodičů a dětí MŠ Chlum Křemže 2004, vycházka rodičů a dětí MŠ Chlum

Výchozí místo našeho pochodu byla Chmelná - náves. Zaparkovali jsme auta a s úsměvem vyrazili, ale běda!! Obloha se zatáhla a z drobného mrholení byla docela pěkná prška. Ještěže Chmelenští mají u rybníčku přístřešek, kde jsme ten největší déšť přečkali. A opravdu - obloha se brzy vyjasnila.

Za Chmelnou jsme odbočili do lesa a po krátkém pochodu, kdy jsme hledali houby, zdolávali posed a jiné přírodní překážky, jsme dorazili na překrásné místo. V lese krásně upravená studánka sv. Václava zakrytá klenutou zídkou a u ní socha sedící dívky - děti jí daly jméno Vendulka. Všichni jsme ochutnali čistou výtečnou vodu a pokochali se krásným okolím.

Malá Kristýnka byla přebalena a v cestě se mohlo pokračovat až na hřeben lesa. Zde se nám otevřela budějovická kotlina, bohužel i s ne valně proslulým Temelínem. Rodiče se kochali výhledem a děti se pásly na ostružinách. Nejvíce se ovšem všichni těšili na opékání buřtů a hledání slíbeného pokladu. To se uskutečnilo při zpáteční cestě pod lesem. Nasbírané dřevo nám poskytlo příjemné teplo z ohníčku. A po zasloužené svačině se děti daly do hledání pokladu! Skřítek jim totiž mezi tím rozvěsil po stromech balíčky. Bylo velice milé, jak starší sourozenci pomáhali mladším hledat a též zdolávat stromy. Největší odměnou pro děti je předávání diplomů, ani letos jsme toto nevynechali.

Křemže 2004, vycházka rodičů a dětí MŠ Chlum Křemže 2004, vycházka rodičů a dětí MŠ Chlum

Sobotní odpoledne nám tak uteklo, že jsme najednou zjistili, že se blíží devatenáctá hodina. Rychle uhasit oheň, dát vše do původního stavu a hurá domů.

Při těchto vycházkách se děti nenásilnou formou seznamují s přírodou. Pan Resch šetrně děti upozorňuje na ochranu přírody. Všímáme si hmyzu a rostlin. Našli jsme též dva slepýše - učíme se jich nebát a ještě je chránit. Děti poznávaly houby, stromy, keře. Možná si něco zapamatují pro příště a i my dospěláci jsme o něco bohatší.

Teď už zase plánujeme, co v zimě, co na jaře a těšíme se na společné činnosti s rodiči a dětmi. Není nic krásnějšího, než když se všichni společně dobře bavíme, zasmějeme se. I důležité věci se tak dají řešit.

- Svobodová, Koflerová -

Okénko lékaře

Chřipka

Blíží se zima a opět jde o aktuální téma. V posledních desetiletích jsme si zvykli, že onemocnění chřipkou je vysoce vzácné. Je to díky vysoké proočkovanosti proti chřipce. A tak o chřipce mluvíme při každé rýmičce a kašlíčku, někdy i bez zvýšené teploty. Ale to není chřipka. O to větší překvapení bude pro nás, až k nám pandemie skutečné chřipky dorazí.

Celá Evropa i celý kulturní svět letos očekává pandemii chřipky v novém kabátu. Mluví se o možnosti rozšíření ptačí chřipky s vysokou úmrtností onemocnělých. Lze očekávat, že naše společnost nebude dostatečně vybavena protilátkami.

Doporučuje se vést lidi ke zvýšenému zájmu o očkování proti chřipkovým kmenům dosud známým. Očkovací látku proti chřipce již máme ve všech ordinacích praktických lékařů. Opět zdarma je jen pro pacienty, kteří by byli ohroženi na životě při infekci chřipkou, a kteří byli očkováni v minulém roce. Dostali jsme méně dávek než potřebujeme. Proto budeme očkovat do vyčerpání přídělu. Přijďte včas! Kdo zaváhá, bude si muset koupit očkovaní látku jako ostatní.

Existují léky nazývané antivirotika. S těmi však zatím určitě mnoho nepočítejme. Jsou drahé a nejsou uvolněny pro běžné použití. Jsou dostupné pouze pro pacienty s porušenou imunitou.

Kromě očkování nepodceňujme důslednější preventivní chování. Pokud jsme zanedbali letní otužování, můžeme se ještě otužovat saunou. Při samotné epidemii nebudeme navštěvovat větší shromáždění lidí, kde je riziko infekce vyšší. Nebudeme kýchat a kašlat na lidi bez použití kapesníku, jak jsme někteří z nás zvyklí. Při prvních chřipkovitých potížích si dopřejeme fyzický i psychický klid a zvýšíme svoji ohleduplnost vůči svým nejbližším. Kapesník je přitom vynikající vynález. Doma budeme pravidelně a dostatečně větrat. Koupíme si dopředu dostatek léků snižujících teplotu a usnadňujících kašlání. A pak už nás nic nezaskočí.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Výsledky ankety o nejoblíbenější knihu ČR

Ještě jednou se vracím k anketě o nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky, která byla vyhlášena v březnu 2004.

4. října 2004 v "Týdnu knihoven" byl zveřejněn seznam 50 nejoblíbenějších knih. Nabízím seznam 15 nejoblíbenějších knih a možnost porovnání s 15 nejoblíbenějšími knihami v naší knihovně.

Seznam všech 50  knih si můžete přečíst přímo na webové stránce http://www.mojekniha.cz, a nebo v naší knihovně, kde jsou seznamy vyvěšeny na nástěnce.

Tímto zvu všechny čtenáře k podzimní návštěvě, nejen knihovny ve Křemži, ale také poboček v Chlumu a ve Mříči.


Anketa v naší knihovně:
V anketě bylo odevzdáno 92 hlasů.

 NázevJménoNárodnostHlasy
1.Harry PotterRowlingová Joanne Kathleenanglická9
2.ArabelaMacourek Miloščeská4
3.Krtečkova dobrodružstvíMiller Zdeněkčeská4
4.BabičkaNěmcová Boženačeská3
5.Honzíkova cestaŘíha Bohumilčeská3
6.Příhody maxipsa FíkaČechura Rudolfčeská2
7.MikešLada Josefčeská2
8.Robinson CrusoeDefoe Danielanglická2
9.Léto s opicemiRawls Wilsonamerická2
10.E-mailová láskaSmetanová Janačeská2
11.Střela proti růžiStibral Jiříčeská2
12.Pán prstenůTolkien J.R.R.anglická2
13.HoloubekBaar Jindřich Šimončeská1
14.Děti z BullerbynuLindgrenová Astridšvédská1
15.Ferda mravenecSekora Ondřejčeská1Nejoblíbenější kniha obyvatel České republiky
V anketě bylo odevzdáno 93 252 hlasů.

 NázevJménoNárodnostHlasy
1.Harry PotterRowlingová Joanne Kathleenanglická6979
2.Pán prstenůTolkien John Ronald Reuelanglická2697
3.Bible  1996
4.SaturninJirotka Zdeněkčeská1888
5.BabičkaNěmcová Boženačeská1082
6.Egypťan SinuhetWaltari Mikafinská895
7.Malý princSaint-Exupéry Antoine defrancouzská832
8.Co život dal a vzalMacDonaldová Bettyamerická686
9.Vejce a jáMacDonaldová Bettyamerická673
10.Děti z BullerbynuLindgrenová Astridšvédská662
11.Krtečkova dobrodružstvíMiller Zdeněkčeská647
12.Osudy dobrého vojáka ŠvejkaHašek Jaroslavčeská600
13.Řeka bohůSmith Wilbur A.anglická577
14.Ferda mravenecSekora Ondřejčeská529
15.Robinson CrusoeDefoe Danielanglická526

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Poznávejme plemena psů

BARZOJ - ruský chrt

Všichni chrti jsou lovečtí psi schopni zachytit pachovou stopu, ale převážně loví na viděnou. Málo štěkají a rozhodně nemají vlohy pro hlídání.

Prapředkové všech chrtů pocházejí z Asie, tedy z území, kde převládají v krajině široké plochy, jako pouště, stepi, holé vrchoviny a pláně bez stromů. Každý chrt dokáže vyvinout velkou rychlost, kterou právě potřebuje při lovu v takových oblastech, jaké jsou v Asii. Chrti jsou jednak krátkosrstí: greyhound, wippet, azawak, polský chrt, maďarský chrt, faraónský chrt, podengové, sicilský chrt, italský chrtík, sloughi a další dlouhosrstí: afgánský chrt, barzoj, saluka, hrubosrstí: deerhound, irský vlkodav.

Dnes si něco povíme o ruském chrtovi - zvaném barzoj - který je doslova do písmene aristokratem mezi všemi chrty. Tento nádherný, ušlechtilý a velmi inteligentní pes je skutečně ruským plemenem a je právem nazýván ruským národním pokladem.

Plemena psů - Barzoj Odkud se vzal jeho název?
Ruské pojmenování plemene je ruskaja psovaja barzaja. V překladu to znamená - ruský osrstěný chrt. Psovaja je v ruštině osrstění. Barzaja se odvozuje od ruského slova borzyj, což znamená rychlý. Slovo barzaja se v ruštině užívá pro označení jakéhokoliv chrta, například polskaja barzaja / polský chrt atd.

V první polovině druhého tisíciletí našeho letopočtu bylo území Ruska pokryto obrovskými neprostupnými lesy, které se střídaly se stejně nepřístupnými bažinami. To samozřejmě nebyly ideální podmínky pro chrty. V této době se na takovém území lovilo se psy typu lajka. Existovalo jich mnoho forem a byli to psi silní a mohutní, kteří dokázali dohnat jelena, ale i losa.

Prvním historickým dokumentem o použití chrtů při lovu na území Ruska spadá do 16. století i když ve 12. století byly v chrámu sv. Sofie v Kyjově vyobrazeny lovecké výjevy se psy, kteří vypadal jako chrti.

Moskevský velkokníže Vasil II., když přijel na lov do Možajska, měl v průvodu mnoho psovodů s vysokými, štíhlými psy, kteří měli huňaté ocasy a uši. V čele psovodů byl tatarský chán Šich Alej. Bylo to poprvé, kdy se objevili takoví psi v Rusku.

Lovu s použitím chrtů se Tataři učili od Arabů, jejichž část území byla uchvácena Tataromongoly ještě v 18. století. Tito psi, které přivedli Tataři do Ruska, byli předkové plemene saluka (perský chrt), ale s barzojem to ještě nemělo nic společného. Základ plemene vznikl až o 50 let později, když po porobení Kazaňského a Atracháňského chanátu ruský car Ivan Hrozný vyhnal část odbojné tatarské šlechty do Kostromska a Jaroslavska, kde jim přidělil půdu.

Ruští bojaři a šlechta žijící v blízkosti Tatarů se snažili vytvořit nové plemeno a využít přitom kvality svých dosavadních plemen psů, ale hlavně chrtů. Psi typu lajka předávali potomstvu sílu, mohutnost, odvahu, schopnost štvát kořist na krátkou vzdálenost velkou rychlostí, ale také osrstění, které bylo zapotřebí pro život v těchto klimatických podmínkách. Chrti dodali svým potomků eleganci, lehkost, chrtí typ, schopnost štvát kořist na větší vzdálenost, což se výborně uplatňovalo ve stepi. Rok 1600 je možné prohlásit za vznik nového plemene - barzoj.

Boris Godunov vyslal poselstvo k perskému šachoví Abassovi I. a mezi dary byli také tito ruští chrti. Rozhodně by šácha neuctil darováním chrtů východního typu, kteří byli v těchto krajích běžní.

Za vlády Lžidimitrije I., který prý byl vášnivým lovcem, se dostali do Ruska greyhoundi, polští chrti, a rozhodně byli použiti v chovu tehdejších ruských chrtů. Ruští chrti jsou také příbuzní s pobaltskými honiči a s potomky varjažských chrtů, kteří byli rozšířeni po celé severní Evropě, včeně britských ostrovů. Tito hrubosrstí chrti jsou zcela určitě blízkými příbuznými irského vlkodava a skotského jelenního psa (deerhounda).

Tehdejší typ chrta barzoj byl samozřejmě užíván hlavně k lovu a při velikosti země existovalo mnoho různých místních typů. Jaká byla tehdejší cena takového chrta? Ohromná - poněvadž měl větší cenu nežli kůň nebo kráva. Hrabě Artem Voroncov dal za dobrého barzoje 200 hektarů půdy, další velkostatkář Gučer Paskov dal svou dceru daleko chudšímu sousedovi za ženu, jen aby získal barzoje. Největší lovec v Rusku statkář Samsonov měl až tisíc chrtů ve smečce různých typů a z toho bylo 500 barzojů. Knížata, velkostatkáři a další šlechta se doslova předháněli v uspořádání lovů, aby mohli při nich ukázat své barzoje.

Jak takový lov probíhal? Barzoj se používal při lovu zajíců, lišek, jelenů, na lov vlka. Dokonce se mu říkalo ruský vlkodav. Barzoje ovládali zkušení lovci, kteří seděli na koních a psy měli na dlouhých vodítkách, na kterém vždycky byli tři barzoje (dva psy a jedna fena). Museli k sobě ladit výškou a také barvou. Jezdci na koních se přiblížili k lesu, kde se vlci vyskytovali, a pustili dovnitř honiče. Většinou to byli foxhoundi. Tito psi vyhnali vlky na volnou, širokou pláň a jezdec na koni pustil své barzoje. Dva z nich vlka dohonili a doslova jej přišpendlili k zemi a pevně stiskli za ušima. Třetí barzoj držel vlka pod krkem, dokud nepřijel lovec a vlka nespoutal. Nejlepší chycení vlci byli ponecháni pro výcvik mladých barzojů a většina vlků, pokud nebyla smrtelně zraněna, byla vypuštěna opět na svobodu. Barzoj nemá sklony k zadávení kořistí, pouze ji dokáže perfektně zadržet. U šlechty byli barzojové velmi vysoko cenění a také nebyli prodávání, pouze jej mohl dostat šlechtic jako dar. Tak dostala barzoje i princezna z Walesu, později královna Viktorie. Prvním barzojem vystaveným na britské výstavě psů v r. 1863 byl pes Sultán v majetku vévodkyně z Newcastlu - byl vyšlechtěn princem Charlesem z Pruska. Po ruské revoluci to byla zase "stará dobrá" Anglie, která pomáhala zachraňovat tyto nádherné psy před nesmyslným zabíjením.

Celkem se vyvinulo 8 kmenových typů barzoje, kteří se od sebe značně lišili. Jsou to Perchino I, Perchino II, typ Gejerov, Boldarev, Gejerov, Ozerov, Sumakov, Čelišev, Bibbikov. Linie jsou nazývány podle svých tvůrců, kteří byli většinou bojaři, nebo jiní šlechtici. Některé linie se postupně buď přetvořily, nebo i zanikly.

Tyto obrovské smečky psů buď zanikly, nebo se zmenšily po zrušení nevolnictví v r. 1861 za cara Alexandra II. Téměř 90 % velkých loveckých dvorů zaniklo pro nedostatek personálu. Zmenšení počtu chovaných psů, hlavně pokud se jedná o barzoje, dalšímu chovu prospělo, poněvadž se začala doba cíleného chovu těchto krásných psů.

Až do poloviny 19. století se nedalo mluvit o koordinovaném chovu, protože psi byli chování pouze pro lov. V roce 1793 se narodil barzoj jménem Swer, který měl již sestavený rodokmen, kde byly zapsány 3 generace. Chovu starého typu barzoje zasadila ránu válka s Napoleonem, kdy jeho armáda ukořistila mnoho barzojů. Po všech těchto útrapách se však narodil chovateli Karajevovi pes Pobedin I. 90 cm vysoký, který sám dokázal uštvat i zadávit vzrostlého vlka. Jedním z významných chovů tehdejší doby byl psinec v Simbirské gubernii chovatele Mačevarionova, jehož barzojové ovlivnili dnešní chov a dostali se i do carského psince Gatčina, který byl spolu s dalším psincem Peršinskaja ochota velkoknížete Nikolaje Nikolajeviče, carova bratra rozhodující pro další chov barzojů v budoucnosti.

Peršinskaja ochota - majitel byl velkokníže Nikolaj Nikolajevič na panstní Perchino (Peršino). Byl to lovecký zámek v tulské gubernii. Dlouholetým správcem tohoto psince byl Dimitrie von Waltzoff, který napsal dokonce knihu o chovu barzojů.

Velkokníže Nikolaj Nikolajevič koupil panství Perchino v r. 1887 a založil zde psinec pro chov barzojů. Psi zde byli nejen chováni, ale také cvičeni a používaní k lovu. Tento psinec odchovával ročně 60 štěňat, byla zde ošetřovna i domov pro staré psy. Pokud jde o počet - bylo zde 150 barzojů schopných lovit, 20 barzojů, kteří nebyli k lovu schopni, 100 štěňat, 15 anglických chrtů, 87 koní a 78 ošetřovatelů. Velkokníže choval psy nejen pro krásu, ale také pro lov a snažil se opravdu, aby jeho barzojové byli ti nejlepší. Chovné páry vybíral sám. Psi z tohoto psince se stali v budoucnu základem celosvětového chovu barzojů.

Žádná bitva, válka a jiné pohromy nepřinesou nic dobrého. Tak tomu bylo i v období I. svět. války, ale nejhorším obdobím pro barzoje vůbec byla Říjnová revoluce. Chov se úplně zastavil. Někteří barzojové byli zachráněni anglickými chovateli a fanoušky. Někteří se dostali do jiných západních zemí a také do Ameriky. Hodně z nich bylo zmasakrováno fanatickými revolucionáři jen proto, že byli psem šlechty. Při takové nenávisti a brutálním přístupu vůdců revoluce ke všemu aristokratickému, včetně cara a jeho rodiny se není čemu divit. Kníže Uvarov tehdy prohlásil v ruském domě, že přišel čas, kdy je třeba číst úmrtní modlitbu za barzoje. Po ukončení revolučního období zbylo v Rusku velmi málo těchto psů na to, aby se mohlo začít s obnovou chovu. Ruský hrabě Boldarev, Dimitrij a Boris Šeremeťevovi uprchlí za revoluce do Belgie. V listopadu 1923 vypracovali standard plemen barzoje.

Po všech těch krvavých událostech museli ruští fanoušci plemene barzoj dovážet chovný materiál zpět do Ruska. Byl zničen i carský psinec Gatčino i Peršinskaja ochota. Druhá světová válka byla dalším drastickým obdobím pro barzoje. Kdyby neexistovala státní chovatelská stanice v Saratově se svými odnožemi v Engelsku a na Altaji, byl osud barzoje v Rusku v období II. svět. války zpečetěn.

Je chov barzojů v dnešním Rusku dostatečně zajištěn? Vždyť se doslova jedná o národní poklad. Zatímco ruští šlechtici považovali barzoje za stavovský symbol, projev své urozenosti i zámožnosti, dnešní lidé je chovají pro jejich ušlechtilost, krásu, nejen jako společníky, ale také se snaží o jejich loveckou upotřebitelnost.

Barzojové jako ostatní chrti běhají na dostihových drahách po celém světě. Potřebují denně dostatek pohybu. Není absolutně vhodným psem do jakéhokoliv bytu bez zahrady. Neexistuje jeho umístění v kotci. Má rád pohodlí na gauči, eventuálně u krbu. Nelze u něho používat tvrdost, násilí a zastrašování. Je málo míst, kde lze barzoje pustit volně, což vlastně platí pro každého chrta. Je to možné jen na dostihové dráze, která je určena pro chrty a dobře zajištěna plotem, nebo hodně velká zahrada s vysokým plotem. Ne každý si může takového psa pořídit, musí mít k němu ten správný vztah. Nehodí se do rodin s malými dětmi, pro lidi, kteří mají nějaký tělesný handicap a nemohou splnit jeho velkou potřebu pohybu. Nehodí se vůbec do města a rozhodně ne do paneláku. Je oddaný své rodině, vyžaduje těsný kontakt s lidmi, které miluje, nemá rád samotu. Vůči cizím lidem je nedůvěřivý, nikoliv agresivní.

Barzoj se svým aristokratickým zjevem je velmi inteligentním psem. Jeho inteligence je samozřejmě jiná nežli jakou mají ovčáci, dobrmani a jiná plemena. Není rozhodně hloupým psem právě proto, že nerozumíme jeho intelektu. Byl vyšlechtěn pro samostatnou práci při lovu, hlavně na vlka, kdy si musel v některých situacích poradit sám. Je nekorunovaným králem všech chrtů a svou vznešeností dokáže přinést do dnešní doby svou slavnou i smutnou minulost.

- K. Pavčíková -

Křemežští ochotníci začínají

Hledáme talentované i netalentované, tvůrčí, šikovné nadšence pro nově vznikající ochotnické divadlo. Hledáme herce, kulisáky, osvětlovače, garderobiérky, nápovědu, inspicienta. Hledáme všechny, kteří rádi svůj volný čas věnují múze Thálii. Hledáme lidi, kteří táhnou za jeden provaz a jde jim o stejnou věc. Pojďme ukázat ostatním, světu a hlavně sami sobě, že v nás dřímají utajené kvality.

Srdečně zveme všechny zájemce na první informativní schůzku dne 12. 11. 2004 v 18:00 hod. v budově bývalého kina v Křemži.

Za divadlo "Za rohem" se na vás těší

- Kateřina Žižková -

FOTBAL

FOTBALISTÉ KŘEMŽE V ŘÍJNU

Křemže - Římov          1:2 (0:2)
V sedmém kole čekal Křemežské duel nováčků, v němž začali hodně lehkovážně a důrazný soupeř už ve 3. minutě trestal. Po nedorozumění stopera Filipa a brankáře Linhy se k míči dostal Hloušek a pohodlně zasunul do odkryté branky - 0:1. Vrátit do zápasu se mohli domácí v 9. minutě, kdy zahrávali roh, zblízka hlavičkoval Procházka, ale jeden z hostujících zadáků odvrátil z brankové čáry. Po prostrčení od Stropka pálil Chromý sice tvrdě, ale do středu branky, kde stál připravený gólman Krčín. Pak ovšem domácí opět zapomněli na varování soupeře z úvodu zápasu, nechali v 19. minutě za sebou volného Cibulku, který s přehledem hlavou zužitkoval přesný centr Kukačky - 0:2. Z toho šoku se pak domácí nemohli dlouho vzpamatovat. Až v poslední pětiminutovce půle si Křemežští vypracovali tři velmi dobré šance. Nejprve ve 40. minutě prošel až k vápnu Leština, jeho tvrdá střela však o vlásek minula levou šibenici římovské branky. Za další dvě minuty zahráli hosté špatně malou domů, Krčínovi míč odskočil, k balónu se dostal Leština, ale prováhal nejvhodnější okamžik a jeho pokus zblokovali vracející se obránci. Největší tutovku pak měli domácí minutu před pauzou, kdy střelecké štěstí zkoušel z úhlu Chromý, odražený míč se dostal na úrovni penalty ke zcela volnému Procházkovi, ale jeho umístěnou polovysokou ránu Krčín skvělým zákrokem vyškrábl na roh. Do kabin tak odcházeli domácí s nelichotivým dvoubrankovým mankem.

Po obrátce domácí prostřídali, vynutili si územní převahu, ale do šancí se dlouho nedostávali. Až po hodině hry si na centr Bartoše naběhl Brabec, pálil tvrdě z první, ale Krčín byl na místě. Za chvíli putovala dalekonosná střela Chromého těsně mimo. Zaslouženého snížení se Křemežští dočkali až v 77. minutě, kdy se na vápně dostal k míči Kouba a krásnou střelou z otočky trefil přesně pravou šibenici římovské svatyně - 1:2. V zoufalém závěrečném náporu se pak domácí rvali alespoň o bod, ale ten jim nebyl souzen. Největší šanci měl dvě minuty před koncem po centru Stropka střídající Novák, ale jeho hlavičku výborný gólman Krčín bravurně kryl. V třetím domácím zápase tak vyšel křemežský novic poprvé naprázdno.

Křemže: Linha, Čižmar (29. Šulc), Filip (46. Stráský), Valenta, Brabec, Kouba, Chromý, Procházka, Bartoš, Leština (46. Novák), Stropek.


Zlatá Koruna - Křemže          4:1 (0:0)

Do po letech navrátivšího se sousedského derby nastupovali okresní zástupci z různých pozic. Favoritem byli v tabulce třetí domácí, křemežský nováček mohl jen překvapit. Hosté také v prestižním souboji vedli, ale Zlatokorunským se stejně jako v předchozím derby proti Kaplici podařilo výsledek zvrátit ve svůj prospěch.

Před početnou diváckou kulisou se hrál v první půli opatrný fotbal s minimem šancí. Zaznamenáníhodné momenty přišly až ke konci poločasu. V 37. minutě zahrával hostující Kouba trestný kop, ale jeho technický pokus Adamíček vytěsnil na roh. A byl to opět agilní Kouba, který ve 43. minutě poslal centr za domácí obranu, na míč si naběhl Brabec, ale jeho hlavičce v cestě do sítě zabránil opět spolehlivý Adamíček. Těsně před odchodem do kabin přišla naopak tutovka domácích. Vrbka zahrával z 25 metrů trestný kop, jeho prudkou střelu stačil Linha jen vyrazit střed Sirového, ale jen z jasné pozice přestřelil prázdnou branku.

Do druhé půle posílili domácí ofenzívu o Andrejca. A byl to právě on, kdo se postaral o vzruch. V 55. minutě našel Najbrt lišáckým obloučkem číhajícího Andrejca, kterého Valenta ve vápně fauloval a sudí nařídil penaltu. Desítku zkušeného Sirového ovšem gólman Linha bravurně vyrazil. Další šok pro domácí přišel v 60. minutě, kdy útočná snaha hostů přinesla roh. Ten zahrával Chromý, poslal míč přesně na hlavu Anderleho, který svým prvním podzimním zásahem v oblastní soutěži trefil přesně k tyči - 0:1. Za dvě minuty mohl vyrovnat Andrejco, ale Linha jeho oblouček vyškrábl nad. V těchto momentech působili hosté sebevědomě a pojistit vedení mohl v 64. minutě Stropek, který postupoval zleva na Adamíčka, ale ten jeho prudkou střelu chytil.

Obrat přinesla 67. minuta, kdy do té doby domácí smolař Sirový poslal dlouhý balon do vápna, ve výskoku se střetli Andrejco a bránící Procházka, který uklidil balon za záda bezmocného Linhy do vlastní sítě - 1:1. Zápas dostal nový náboj a do vedení mohli jít v 69. minutě opět hosté, když se důrazně probil až před Adamíčka velmi dobře hrající Kouba, ale ani nadvakrát domácího gólmana neprostřelil. Skóre se tak měnilo na druhé straně, když si v 70. minutě vyměnil míč Mašek s Najbrtem, ten ideálně nabil Lukešovi, který se trefil prudkou ranou k tyči - 2:1. Hosté pak ve snaze vyrovnat vsadili vše na útočnou kartu. A mohli se po závaru pět minut před koncem i dočkat, ale po střele Kouby už překonaného Adamíčka zastoupil na čáře Dušek. Domácí poté trestali z brejků. Nejprve zužitkoval Mašek v 89. minutě přesnou přihrávku od Gallistla a ze sóla prostřelil Linhu na 3:1. V nastavení se ještě dočkal Sirový, který vrátil Linhou vyražený balon do odkryté branky na konečných a pro hosty poněkud krutých 4:1.

Křemže: Linha, Filip (46. Novák), Valenta, Stráský, Anderle, Bartoš, Chromý, Kouba, Procházka, Brabec, Stropek.


Křemže - Malonty          0:0

Za trvalého deště měli sice Křemežští optickou převahu, ale do šancí se příliš nedostávali. Výjimkou byla už 5. minuta, kdy Bartoš prostrčil do uličky Leštinovi, ten se dostal do vápna, ale jeho tvrdou střelu vyrazil Bílý na roh. Pak se víc bojovalo než hrálo a další důležité momenty se odehrály až v poslední čtvrthodině půle. Domácím hodně zatrnulo, když v 30. minutě chyboval na půlce Procházka vzápětí zbytečně zezadu fauloval Beutla a po zásluze dostal červenou kartu. Přesilovka hostů však trvala jen šest minut, když malontský Mrzena viděl za nesportovní chování druhou žlutou a následně červenou kartu - a putoval také pod sprchy. Pět minut před pauzou si domácí vypracovali velmi nadějnou šanci, když Chromý centrem z trestného kopu našel na penaltě volného Koubu, který si však balón zpracovával tak dlouho, až malontští zadáci odvrátili.

Ani ve druhé půli se obrázek průměrné partie příliš nezměnil. Malontští pozorně bránili, pokoušli se o ojedinělé brejky, ale vyloženou šanci si nevypracovali. Domácí měli více ze hry, šance si vytvořili, ale také bez efektu. Trápení Křemežských v koncovce nejvýrazněji dokumentovala 60. minuta, kdy malontský gólman neudržel přízemní centr Stropka, k míči se dostal důrazný Bartoš, před kterým zívala prázdná branka, ale domácí hráč trefil ze dvou metrů nepochopitelně jen tyč. Poslední šanci k rozhodnutí pak měli domácí v 83. minutě, kdy trestný kop Valenty prodloužil Kouba hlavou za hostující obranu, kam si naběhl střídající Stráský, ale v jasné pozici poslal nepovedenou střelu mimo tyče. V důležité partii ze spodku tabulky se soupeři o body podělili.

Křemže: Linha, Brabec, Filip (77. Troup), Valenta (89. Papšo), Čižmar, Bartoš, Chromý, Kouba, Procházka, Leština (46. Stráský), Stropek.


Včelná - Křemže          1:0 (0:0)

V partii z dolní poloviny tabulky předvedl křemežský nováček solidní výkon, ale na body venku opět nedosáhl. První střelecký pokus si připsal hostující Leština, namířil však mimo tyče. V dalších minutách pak bylo na obou stranách šancí poskrovnu. Po půlhodině pronikal po pravém křídle Bartoš, byl těsně před vápnem tvrdě zastaven domácím stoperem, ale žlutilo se jen dvakrát u hostů (Leština, Šulc). Největší šanci pak měli hosté po čtvrthodině druhé půle, kdy se k odraženému míči dostal ve vápně Novák, z úhlu přehodil brankáře, ale míč o milimetry minul vzdálenější tyč. Rozhodující moment utkání přinesla 77. minuta, kdy pomezní neodmával několikametrový ofsajd dvojice domácích útočníků, sám na branku postupoval Vlček a střelou do šibenice nedal Linhovi šanci - 1:0.

Křemže: Linha, Šulc, Filip (77. Stráský), Valenta, Brabec, Bartoš, Kouba, Chromý, Novák, Leština (74. Anderle), Stropek

Ve Křemži se začal hrát okresní přebor ve stolním tenise

Křemežští stolní tenisté letos vstoupili do okresního přeboru. Registrovalo se deset hráčů a jelikož soutěží čtyřčlenná družstva, má zdejší nováček velké předpoklady k tomu, aby v příští sezóně utvořil i křemežské béčko, navíc když na tréninky chodí i zatím neregistrovaní hráči a netají se zájmem stát se v příští sezóně členy oddílu stolního tenisu.

Tabletenisté trénují a hrají domácí zápasy v budově bývalého svazarmu, kde musejí čelit nejen zkušenějším soupeřům, ale také prozatím provizorním podmínkám, které by se však v dohledné době měly zlepšit. Zajímavostí je, že do oddílu stolního tenisu ve Křemži vstoupil i Nguyen van Duong, takže Sokol Křemže eviduje vůbec prvního Vietnamce ve svých řadách.

Sokol Křemže začal hrát okresní přebor ve stolním tenise právě v sezóně, kdy se tato bude po první polovině dělit na okresní přebor a okresní soutěž. Křemežští mají po sedmi kolech ještě teoretickou naději na to, že se udrží v první osmičce a zajistí si, že se zde bude hrát okresní přebor i na jaře.

Na počátek soutěže měla Křemže nepříznivý los. Zatím hrála s těžkými soupeři a utrpěla tudíž řadu porážek přerušenou jen jednoznačným vítězstvím v Zubčicích. V následujících týdnech ji čekají relativně slabší soupeři. Hodně napoví nejbližší osmé kolo, kdy místní tabletenisté jedou k dalšímu letošnímu nováčkovi do Velešína. Možná je však bude ještě hodně mrzet těsná prohra hned v prvním kole doma s Bujanovem, kdy si utkání prohráli sami počáteční nervozitou, malou vyhraností a hlavně notnou porcí smůly.


Členové oddílu stolního tenisu Sokol Křemže:
Jiří Reitinger - Křemže, Nguyen van Duong - Křemže, Jaroslav Opelka - Holubov, Stefan Streit - Holubov, Martin Dobrovodský - Holubov, Jan Laštovička - Chlum, Viliam Vitek - Holubov, Josef Reitinger - Křemže, Viktor Kalinič - Český Krumlov, Radek Pal'un - Český Krumlov.


1. kolo: Křemže - Bujanov     7:9
O vyrovnanosti duelu svědčí nejlépe poměr setů 31:35. Domácí selhali v koncovce, když každý ze čtveřice hráčů ztratil za vyrovaného stavu 2:2 na sety v některé z dvouher hned několik matchballů.

2. kolo: Přídolí B - Křemže     13:3
Přídolí má jednu z největších základen stolního tenisu na okrese a bylo jasným favoritem. Dva ze tří bodů hostů dokázal urvat Jiří Reitinger, který svým výkonem potvrdil roli jedničky v týmu.

3. kolo: Křemže - SC Český Krumlov     4:13
Při absenci Jiřího Reitingera byla tíha utkání hlavně na van Duongovi, který sice dokázal získat tři body ze čtyř možných, ale na výhru to bylo příliš málo.

4. kolo: Zubčice C - Křemže     2:15
Hosté si spravili chuť z předchozích třech zápasů jednoznačným vítězstvím v Zubčicích a vyhoupli se na osmou příčku průběžné tabulky, která by jim na konci roku zajišťovala účast v okresním přeboru i na jaře.

5. kolo: Křemže - Větřní     6:11
Křemže sehrála vyrovnanou partii a vysloužila si pochvalu za předvedenou hru od hráčů Větřní, kteří v loňské sezóně skončili na čtvrté příčce okresního přeboru.

6. kolo: Loučovice B - Křemže     14:3
Hosté se střetli s jedním z nejzkušenějších týmů soutěže. Třem ze čtyř domácích hráčů nedokázali sebrat ani bod.

7. kolo: Křemže - Kaplice D     0:17
Křemežští dobře věděli, že lepšího soupeře proti sobě zatím neměli. Souboj byl už předem rozhodnutý, a tak domácí nechali odpočinout silnější hráče a postavili relativně slabší čtyřku.

- LAST -

Turnaj neregistrovaných v badmintonu

Už jedenadvacátý ročník turnaje v badmintonu pro neregistrované uspořádají badmintonisti TJ Sokol Křemže. Bude se konat dne 20. listopadu 2004 od 8.45 hod účastníky z Křemže a okolí - přijďte si opět změřit své síly a vyzkoušet badmintonové umění. V minulých turnajích jste předváděli výborné výkony. Zveme i ty, kteří ještě hru s opeřeným míčkem nevyzkoušeli, i vy si zahrajete, i vy najdete přiměřeně silného soupeře, se kterým si na kurtu pořádně protáhnete tělo a poznáte, že badminton na regulérním kurtu je zajímavá hra.

Je třeba se ovšem přihlásit pořadatelům turnaje do 8:45 v den soutěže, abyste byli zařazeni do losování - možné je se přihlásit i předem u dr. Koudelky na tel.: 380 741 127. Startovné činí 50 Kč a nutnou podmínkou je vlastní sálová obuv. Vhodné je přiměřené oblečení. Rakety vám pořadatelé zapůjčí, vlastní sportovní nářadí je výhodnější. Míče dodají pořadatelé. Hrají se dvouhry mužů a žen. Hráči budou rozděleni do skupin podle výkonnosti. V průběhu turnaje si bude možné domluvit i přátelská utkání čtyřher.

Přijďte si protáhnout tělo, těšíme se na Vaše výkony.

- Badmintonisti TJ Sokol Křemže -

Z orientačního běhu

Podzimní část závodů v orientačním běhu oddílu OB Tělovýchovné Jednoty Sokola Křemže.

Křemže 2004, Jihočeský orienteering 28. - 29. 8. 2004, Kat. H50, 1. místo - Štindl Vladislav (Sokol Křemže), 2. místo - Kovář Jaroslav (Tolar J. Hradec), 3. místo - Reidinger Antonín (Sokol Pražák) Od 28. srpna do 10. října absolvovali závodníci oddílu OB 13 závodů včetně tří posledních závodů Linz-cupu v Rakousku. 28. a 29. se uskutečnil dvojzávod - Jihočeský Orenteering. 28. srpna se závodilo v Nové Vsi u Č. Budějovic a druhý den 29. srpna v Martínkově u Vyššího Brodu.

Celkové výsledky z tohoto dvojzávodu:

Kat. DF - 1. Kailová Veronika, D16 - 3. Dulovcová Michaela, D21 - 1. Dulovcová Marie, D40 - 2. Troupová Vladěna, 4. Kováříčková Darja. Kat. H12 - 1. Bláha Aleš, 2. Zimmermann Martin, 4. Prais Marcel. Kat. H14 - 3. Šandera F. 4. Zimmermann Tomáš. Kat. H21 - 1. Zimmermann Pavel. Kat. H40 - 5. Mražík Karel, 6. Moravec Miloš. Kat. H50 - 1. Štindl Vladislav.

5. a 6. září se naši nejlepší zúčastnili celostátního žebříčku, který se konal na Plzeňsku v obci Tis u Blatna. Na tomto závodě startovalo 1.350 závodníků z celé republiky.

V sobotním závodě byla v kat. D16 B Dulovcová Michaela 31. v kat D21 A Dulovcová Marie 21. V kat. H21 B -  Zimmermann Pavel 60., Klimeš 73. (startovalo 95 závodníků). Kat. H65 - 11. Štindl Vlad.

V neděli 5. září byla opět v kat. D16 B Dulovcová Michaela 31. Kat. D21 A - 28. Dulovcová Marie. Skvělé 8. místo vybojoval v kat. H21 B Zimmermann Pavel, Klimeš Petr se umístil na 77. místě. V kat. H65 - 10. Štindl Vlad. Za týden startovali opět na dvou závodech. V sobotu 11. 10. na 5. kole Linz-cupu v Rakousku a vedli si velmi dobře. V kat. HA - 3. Klimeš Petr, kat. HB Lang - 6. Mražík Karel, 10. Moravec Miloš, 13. Pazderka Hynek. Kat. HB Kurz - 2. Štindl Vlad. Kat. DB Lang - 1. Dulovcová Marie, 4. Moravcová Jitka. Kat. DB Kurz - 2. Troupová Vladěna.

Křemže 2004, 27. ročník orientačního běhu o Štít Podkletí, Křemežští s vítěznou trofejí Druhý den v neděli 12. září se běželo 8. kolo Jihočeského žebříčku v Krtelech u Netolic.

Z výsledků DF - 3. Klimešová Šarlota, D16 - 3. Dulovcová Michaela, D21 - 1. Dulovcová Marie, 3. Moravcová Jitka, D40 - 5. Kováříčková Darja, 6. Troupová Vladěna, H21 - 6. Klimeš Petr, H40 - 2. Mražík Karel, 4. Moravec Miloš, 8. Pazderka Hynek, H50 - 2. Štindl Vlad.

Poslední 6. kolo Linz-cupu v Rakousku se konalo 18. září v Pfafendorfu. Po šesti závodech vyhlašovaly celkové výsledky. Naši závodníci byli opět úspěšní, jak vyplývá z konečných výsledků.

V kat. HA - 2. Zimmermann Pavel, Klimeš Petr byl 5. a Cypro Václav 7. Kat. HB Lang - 6. Mražík Karel, 8. Moravec Miloš, 10. Moravec Kamil. Kat. HB Kurz - 2. Štindl Vlad. Kat C - 5. Šandera Filip. V Kat DB Lang opět zvítězila Dulovcová Marie a 6. byla Moravcová Jitka. I v kat. DB Kurz byla první Troupová Vladěna, obě obhájily loňská vítězství.

V neděli 19. září jsme už opět startovali na 9. kole Jihočeského žebříčku v Kašperských Horách. Tento závod byl společný se západočeskou oblastí, a tak byla konkurence poměrně velká. Ani tam se však na náročných tratích naši neztratili.

Z výsledků:
D16 - 6. Dulovcová Michaela, D18 - 4. Kováříčková Adéla, D21 - 1. Dulovcová Marie, 14. Moravcová Jitka. D40 - 2. Troupová Vladěna, 4. Kováříčková Darja, DF - 3. Kailová Veronika. Kat. H12 - 5. Zimmermann Tomáš, 12. Prais Marcel, H14 - 6. Šandera Filip, 10. Zimmermann Tomáš. H21 - 7. Zimmermann Pavel, 9. Klimeš Petr, 15. Cypro Václav. H55 - 2. Moravec Miloš, 8. Štindl Vlad.

Mistrovství České republiky a veteraniáda se konaly 25. a 26. září. Na toto mistrovství postoupila v kat. D21 Dulovcová Marie, ve veteránech v kat. H40 - Zimmermann Pavel. Mistrovství se konalo v Jeseníkách na Rejvízu. Mistrovství a veteraniáda se běžela dvoukolově - semifinále a finále. Do nedělního finále postoupila Dulovcová do skupiny B a umístila se na pěkném 18. místě. Vynikajícího úspěchu ve finále veteránů v kat. H40 dosáhl Zimmermann Pavel, který se umísti na 5. místě.

Křemže 2004, Jihočeský orienteering 28. - 29. 8. 2004, Kat. D40, 1. místo - Pokorná Eva (SKOB Temelín), 2. místo - Troupová Vladěna (Sokol Křemže), 3. místo - Tichá Jana (Tolar J. Hradec) Mistrovství ČR ve štafetách se konalo na Berounsku 2. října. Z našeho odd. startovala štafeta žáků ve složení - Šandera Filip, Zimmermann Martin, Zimmermann Tomáš a umístila se na 16. místě.

Poslední závody, které naši absolvovali, byly dvoudenní o Vodňanského kapra 9. a 10. října na Pražáku u Vodňan. Na tomto závodě startovalo 366 závodníků z 42 oddílů.


Naši D16 - 6. Dulovcová Michaela, D18 - 9. Kováříčková Adéla, D21 Elita - 5. Dulovcová Mar. D21 B - 4. Moravcová Jitka, D40 - 2. Troupová Marie, 6. Kováříčková Darja. H12 - 2. Zimmermann Martin, H14 - 6. Šandera Filip, 7. Zimmermann Tomáš, H21 Elita - 4. Zimmermann Pavel, H21 B - 4. Klimeš Petr, 10. Cypro Václav, H40 - 11. Mražík Karel, 13. Pazderka Hynek. H50 - 3. Moravec Miloš, H60 - 8. Štindl Vlad.

Konečné výsledky Jihočeského žebříčku jednotlivců.
Kat. D16 - 1. Dulovcová Michaela, D18 - 2. Kováříčková Adéla, D21 - 1. Dulovcová Marie, D40 - 1. Troupová Vladěna, 3. Kováříčková Darja. H12 - 1. Zimmermann Martin, 3. Prais M. H14 - 3. Šandera Filip, 5. Zimmermann Tomáš, 6. Kouba Petr. H18 - 4. Kouba Zdenek. H21 - 1. Zimmermann Pavel, 4. Klimeš Petr, 13. Cypro Václav. H40 - 3. Mražík Karel, 6. Pazderka Hynek. H50 - 1. Štindl Vladislav, 5. Moravec Miloš, 9. Weis František.


V soutěži družstev jednoznačně dominovali KŘEMEŽŠTÍ závodníci.


Žactvo se umístnilo na 2. místě za ANDANTE Písek
(startovalo 10 odd.)

Dorost 1. místo
(startovalo 11. družstev)

Dospělí 1. místo
(startovalo 13. družstev)

Veteráni 1. místo
(startovalo 13. družstev)

- Štindl Vladislav -

I N F O R M A C E

ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ NA MĚSÍC LISTOPAD 2004
se vybírá ve dnech:

středa 10. 11. 2004   od12:30 do 17:00 h
čtvrtek 11. 11. 2004   od12:30 do 16:00 h
pátek 12. 11. 2004   od12:30 do 16:00 h

v přízemí Radnice Křemže, č. dveří 11.


Obec Křemže nabízí

Zájemci o pronájem či prodej se mohou hlásit na Obecní úřadě Křemže nejpozději do 10. 12. 2005.


OBECNÍ ÚŘAD KŘEMŽE

přijme pracovnici do funkce matrikářky s nástupem od 2. 1. 2005.
Požadavky: bezúhonnost
  vzdělání ÚSO

Bližší informace na OÚ Křemže - p. Linha, kam můžete též zasílat své žádosti o zaměstnání do 30. 11. 2004.
Tel.: 380 741 126, 380 741 205


Výkup a odvoz sběrných surovin
PILAŘ Miloslav, provozovna Křemže 29

Výkup kovového odpadu a barevných kovů každou neděli 7:00 - 11:30 hodin.

Výkup mimo tuto dobu, výkup většího množství a odvoz surovin z vašeho bydliště, či firmy
jen po předchozí telefonické domluvě na
tel. č. 602 626 891; 
  723 742 060; 
  380 739 489(po 18. hodině).

Výkup papíru do odvolání přerušen!

AKCE GAMBRINUS:
Za každých 100 kg surovin - 1 pivo, (mladiství do 18 let - 1 Coca cola)


TJ Sokol Křemže pořádá besedu o cestě po Novém Zélandu, Thajsku a Laosu.

Beseda se bude konat 20. 11. 2004 od 18:00 hodin v zasedací místnosti v prvním patře Domu služeb obce Křemže.


Obecní úřad Křemže zve všechny občany - důchodce na

SETKÁNÍ SENIORŮ
v sobotu, 27. 11. 2004 od 15:00 hodin
v sále ve Chmelné.


Hudba a občerstvení je zajištěno.
Přijďte se pobavit a přiveďte s sebou partnera či partnerku.
Vstupné se nevybírá. Doprava zajištěna autobusem. Odjezdy budou zveřejněny na plakátech v autobusových zastávkách.


Místní sdružení ODS KŘEMŽE děkuje všem voličům, kteří dali svůj hlas našim kandidátům. Do krajského zastupitelstva byli z naší obce zvoleni Ing. Josef TROUP a Mgr. Jana CIPÍNOVÁ.
ODS získala ve Křemži 57,16 % hlasů.
Prosíme Vás o podporu i ve 2. kole senátních voleb pro kandidáta Ing. Tomáše JIRSU.

Jen tak dál, Jihočeši!


VÝCHOVNÝ KONCERT
MEZINÁRODNÍHO KLAVÍRNÍHO VIRTUÓZA
SERGEJE PEREPELIATNYKA

dne 25. 11. 2004 v sále radnice ve Křemži od 19.00 hod.


Na programu jsou skladby J. S. Bacha, J. K. Vaňhala, L. V. Beethovena a F. Liszta.


S. Perepeliatnyk vystudoval Střední uměleckou školu v Charkově pod vedením R. Horovicové a A. Sklovského a Akademii muzických umění v Kyjevě pod vedením A. Muravského. Během studií koncertoval ve všech větších městech bývalého SSSR. Po ukončení studia na AMU vyučoval.

Stal se laureátem soutěže "Kyjevský podzim". Od r. 1996 pracoval jako korepetitor v opeře Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Koncertoval nejen po celých Čechách, ale i na Slovensku, Polsku, Rakousku, Německu, Francii, Irsku, Skotsku a Anglii. V r. 2002 se odstěhoval s rodiči do Izraele, kde ještě tentýž rok zvítězil v soutěži klavíristů v Tel Avivu a získal certifikát "Vynikající klavírista".


Další informace :
Obecní knihovna Křemže
Základní škola Křemže - http://home.worldonline.cz/~cz290962


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. listopadu 2004 : TOPlist 0