ARCHIV 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Červenec 2004 - Číslo 7 - Ročník 14

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (5 570 kB)

 

Z jednání obecní rady a obecního zastupitelstva

32. schůze rady, spojená s pracovní poradou zastupitelstva obce se konala dne 31. 5. 2004 za účasti 14 zastupitelů. Do této schůze byli přizváni zástupci VaK a.s., kteří vysvětlili zastupitelům některé nejasnosti v rozboru hospodaření za r. 2003 s obecním vodohospodářským zařízením. Zároveň předložili rozbor hospodaření za první čtyři měsíce letošního roku a zodpověděli dotazy zastupitelů. Bylo dohodnuto, že provozovatel VaK bude předkládat ZO čtvrtletně rozbor hospodaření. Zastupitelé schválili opravu cesty - penetrací v Loučeji (k Neubergům). Oprava dalších cest byla přesunuta do IV. čtvrtletí tohoto roku, kdy bude, podle finančních možností obce, rozhodnuto o opravě cest ve Křemži pod hřbitovem a ve Vinné. Rovněž schválili příspěvek z rozpočtu obce ve výši 100 tis. Kč na dovybavení školní zahrady MŠ Křemže a pronájem prodejních stánků používaných při Křemežském veletrhu, firmě LAKI v prosinci 2004.
Zastupitelé projednali dopis občanů z Bohouškovic, seznámili se s průběhem jednání se spoluvlastníky pozemků - rybník na návsi ve Mříči a schválili záměr obce na úpravu návsi.

33. schůze rady obce se konala 14. 6. 2004 za účasti všech radních, na které byly projednány žádosti o směnu pozemků v Chlumu, o prodej části pozemku ve Křemži a postup projednávání vytvoření sdružení mikroregionů pro možnost využití iniciativy Leader pro čerpání prostředků z fondů EU. Radní dále projednali nabídku účasti naší obce na festivalu GASTRO v Č. Budějovicích 11. - 13. 11. 2004 a doporučili zúčastnit se tohoto festivalu se stanem a stánky, kde bude prezentován Křemežský veletrh a půjčování stanu a stánků.
Starosta dále informoval RO o průběhu voleb do Evropského parlamentu a přípravě projektu rozšíření místního rozhlasu do všech osad, při kterém je možnost využití úhrady 75 % nákladů ze strukturálních fondů EU.

- Lin -

Jak jsme volili do Evropského parlamentu ve Křemži

I ve Křemži byly volby poznamenány malým zájmem voličů o volby do nejvyššího orgánu Evropské unie - Evropského parlamentu.

K volbám se dostavilo celkem

 ve Křemživ Chlumuve Stupnéve Křemži celkemv ČR
voličů26,5 %35,0 %24,3 %28,2 %28,3 %

Z celkového počtu 2017 voličů v naší obci přišlo k volbám 569 voličů.
Z celkového počtu 31 volebních stran, odevzdali voliči v naší obci své hlasy 19 stranám, z nichž nejvíce hlasů získaly:

    ve Křemživ Chlumuve Stupnéve Křemži celkemv ČR
č.1 - SNK10,5 %11,4 %8,8 %10,6 %11,0 %
 4 - ČSSD4,9 %6,6 % - 4,9 %8,8 %
 6 - ODS42,0 %36,4 %40,4 %40,3 %30,0 %
 20 - KDU ČSL11,4 %16,9 %15,8 %13,4 %9,6 %
 24 - KSČM15,2 %13,9 %8,8 %14,1 %20,3 %
 32 - NEZÁVISLÍ8,5 %4,2 %7,0 %7,1 %8,2 %

Volby ve všech okrscích proběhly bez problémů, k volbám nebyly vzneseny žádné připomínky, za což patří poděkování členům volebních komisí a též voličům.

- JL -

Křemežský veletrh potřinácté

Pro děti nastal čas prázdnin a pro nás to znamená, že se nezadržitelně blíží termín konání 13. ročníku Křemežského veletrhu. I letos se projevil značný zájem o účast na našem veletrhu ze strany vystavovatelů (což nemohou říci mnohé renomované veletržní společnosti), takže již dnes můžeme říci - máme vyprodáno! Veškeré vnitřní plochy v přízemí ZŠ a v kině jsou již obsazené, z venkovních ploch zbývá obsadit pouze pár m2. Rovněž jako v loňském roce se potvrdilo, že ti vystavovatelé, kteří u nás byli již minule si objednávají větší výstavní plochy a hlásí se i noví vystavovatelé, kteří se o věhlasu Křemežského veletrhu dozvěděli od svých kolegů - o čemž si myslíme, že je ta nejlepší reklama a za což jsme samozřejmě rádi. Ke dni uzávěrky tohoto Křemežska (29. 6.) počet vystavovatelů dosáhl čísla 259, což samozřejmě není ještě číslo konečné.

Přípravy na veletrh jsou již v plném proudu. Rádi bychom do veletrhu dokončili chodník v Krumlovské ulici na který v červnu nezbyl čas, z důvodu velkého počtu pronájmů stanů, musíme dokončit rozšíření a posílení elektrorozvodů na hřišti u ZŠ. Finální podobu dostává i slavnostní zahájení veletrhu, které bude zase letos jiné. Nebudou ochuzeni ani příznivci starých řemesel i přes to, že se letos konají Selské slavnosti v Holašovicích souběžně s naším veletrhem (24. - 25. 7.), neboť někteří z nich budou ve Křemži alespoň ve čtvrtek a v pátek. V sobotu a v neděli bude zajištěna kyvadlová doprava z Č. Budějovic přes Holašovice do Křemže a zpět, takže návštěvníci budou moci stihnout jak Selské slavnosti tak i Křemežský veletrh.

Na plakát bylo opět použito foto p. A. Motejla - tentokrát pohled od Loučeje. Tento motiv bude využit na velkoplošných reklamních plochách, na reklamy v tiskových periodicích a na skládačku, která bude opět vydána v češtině, němčině a angličtině. Na této skládačce se poprvé objeví plánek Křemže s názvy ulic a důležité informace, které budou jistě užitečné i v době mimoveletržní.

Nadvládu nad školní kuchyní a jídelnou, která se opět promění o veletrhu na restauraci, převezme od stálého personálu jiná skupina, která se pokusí udržet její dobré jméno a nabídne vám svoje menu.

Ke změně, a doufáme že k lepšímu, dojde i na hřišti u stanu. Dochází zde ke "střídání stráží" a někteří dosavadní občerstvovači budou nahrazeni novými. Pestřejší by měla být i nabídka piva, takže věříme, že i gurmáni si přijdou na své. Co se týče doprovodného programu ve stanu, věříme, že i zde si každý vybere to své z bohaté nabídky různých žánrů. Závěrečnou tečku za veletrhem bude dělat ohňostroj v provedení pánů Štěpánka a Honce z Č. Krumlova - doufáme, že letos to vyjde, oproti loňsku, načas.

Další, ovšem pro návštěvníky méně příznivou změnou, je zvýšení ceny vstupného na 50,- Kč pro dospělé a 20,- Kč pro děti (stálá vstupenka 100,- a 40,- Kč). Tato změna byla vyvolána neustálým zvyšováním cen vstupních produktů. Ač je toto nezbytné opatření nepopulární, věříme, vážení, že vás to neodradí od návštěvy veletrhu.

Rád bych ještě využil této příležitosti a požádal vás o pomoc při zajišťování ubytování vystavovatelů. Pokud máte volnou ubytovací kapacitu, nabídněte ji, prosím, pí. Hrubešové OÚ Křemže na tel. 380 741 126 nebo 380 741 205.

Nezbývá nám již, než doufat, že i počasí nám bude příznivě nakloněno a že veletrh zase jednou vyjde na 100 %. Dovolte mi, vážení přátelé, abych vás pozval jménem svým a jménem pořadatelů a vašim prostřednictvím i vaše příbuzné a známé, na letošní 13. Křemežský veletrh a popřál všem mnoho úspěchů a příjemných setkání a zážitků.

Těším se na shledanou s vámi se všemi ve dnech 22. - 25. července 2004.
- Ing. Josef Troup - starosta obce Křemže -

Doprovodný program 13. ročníku Křemežského veletrhu

Čtvrtek 22. 7. 2004 8,30 - 9,00 Slavnostní zahájení
  10,00 - 16,30 Handicapová utkání v badmintonu
  10,00 - 13,30 DOUBRAVANKA
  14,00 - 18,30 BRYČKA
  19,00 - 24,00 PAPOUŠKOVO SIROTCI
       
Pátek 23. 7. 2004 10,00 - 14,00 BABOUCI
  10,00 - 16,30 Handicapová utkání v badmintonu
  14,30 - 18,00 Českobudějovický SWING BAND pod vedením p. Hlaváče
  19,00 - 24,00 Diskotéka Rádia Faktor
  19,00 - 24,00 Posezení s dechovkou (Jídelna ZŠ)
       
Sobota 24. 7. 2004 9,00 - 15,00 Turnaj o veletržní pohár v badmintonu
  9,00 - 19,00 Nohejbalový turnaj o pohár starosty (Cihelna Chlum)
  10,00 - 13,30 SAMSONKA
  12,00 - 18,00 Šachový turnaj o veletržní pohár
  14,00 - 18,00 DROBEK se skupinou KLONDAJK
  19,00 - 01,00 BOŽEJÁCI
  20,00 - 01,00 Diskotéka (Cihelna Chlum)
       
Neděle 25. 7. 2004 10,00 - 13,00 BUDVAR QUINTETT
  10,00 - 16,30 Handicapová utkání v badmintonu
  14,00 - 16,00 Martin MAXA se skupinou NÁHODNÁ SEŠLOST
  17,00 - 18,30 Cimbálová kapela HUDCI Z KYJOVA
  19,00 - 24,00 HYALIT
  23,00   OHŇOSTROJ

Cestování po Evropě

Putování po Smaragdovém ostrově
- pokračování-

Opuštěním hlavního města opouštíme i historii a tváří v tvář se setkáváme s irskou současností. Všude kolem se něco staví. Obrovskými komplexy zahraničních firem počínaje, přes obytné bloky pro jejich zaměstnance, až po rozestavěné dálnice, po kterých se určitě brzy budou pohybovat všechna ta "nová" auta.

Jak totiž ihned zaznamenala mužská část výpravy, na irských silnicích se jen výjimečně setkáte s vozem starším pěti let. Datum přihlášení je i součástí poznávací značky. Čestné místo v irském vozovém parku mají také naše Škodovky.

Docela mě zaujal i irský přístup k udělování řidičských oprávnění. Každému uchazeči stačí vzít kromě odvahy, 15 liber, ty zaplatit na poště, označit své auto viditelným L a pod dozorem zkušenějšího řidiče se smí mimo dálnice začít prohánět po irských silnicích. Po určité době může označení odstranit a stává se opravdovým řidičem (pokud v průběhu výcviku nezpůsobí dopravní nehodu). Běžně pak dochází k situacím, kdy celá kolona aut čeká, až se tomu prvnímu podaří po padnutí zelené zařadit jedničku a rozjet. A tak se i z našeho autobusu ozývaly komentáře typu: "No jo, paní jede z pošty!"

O systému získávání řidičáků jsme se dozvěděli prostřednictvím jedné účastnice zájezdu. Jako knihovnice ve východočeských Králíkách přichází do styku s mnoha zajímavými lidmi. Jedním z nich byl stavební inženýr působící druhým rokem v Dublinu. Samozřejmě uvítal setkání s krajany a my zase postřehy, které se v žádném průvodci nedočtete.

Tou dobou jsme zdaleka nebyli jedinými Čechy objevujícími krásy zeleného ostrova. Další den nás o tom přesvědčuje několik českých autobusů v Monasterboise. Sem jezdí turisté obdivovat klášter a zbytky hřbitova, jehož součástí je tzv. Jižní kříž z 10. století. Je považován za jeden z nejkrásnějších v Irsku. Na další plánované zastávce nám vysoká koncentrace turistů trochu změní plány. Oželíme návštěvu nejznámější megalitické hrobky NEWRANGE (tam bychom museli být nahlášeni několik měsíců!) a vezmeme zavděk její menší kolegyní k KNOWTH. Vyčerpávající výklad od irského průvodce sice moc nechápeme, ale mystická atmosféra se těmto místům upřít nedá.

Impozantní kamenné monumenty jsou rozesety po celém ostrově a návštěvníky fascinuje zejména jejich stáří - 3 000 let před naším letopočtem.

To v pravém irském pubu ve městě DROGHEDA, které je na řadě odpoledne, je atmosféra veskrze současná. U dlouhého baru se nad pintou Guinnesse snaží najít společnou řeč lidé z celého světa. Plně jim k tomu stačí angličtina. V současnosti už plynně irsky hovoří pouze 11 % obyvatel.

Další den opouštíme na chvíli pobřeží a pronikáme hlouběji do vnitrozemí. Úzké silničky lemuje hustý zelený porost, ve kterém jsme rozpoznali pečlivě zastřižené rododendrony, oleandry nebo fuchsie. Prostě masivní neproniknutelný živý plot bránící pasoucím se zvířatům (koně, ovce, krávy) ke vstupu na vozovku. Poprvé vidíme i rozlehlá rašeliniště. Vysoušením močálů Irové získávali oblíbené levné palivo.

Míjíme zbytky keltských hřbitovů, neskutečně zelené pastviny (prší několikrát denně a teplota se pohybuje kolem 20 °C) a pozorujeme pokusy o zalesňování. Klasické hluboké jehličnaté lesy totiž v Irsku nenajdete.

Irsko - Porta Cloy To už se opět vracíme k moři. V PORTA CLOY nejprve obdivujeme nespoutaný živel, narážející do neuvěřitelně členitého pobřeží z vyhlídky pro turisty. Pak si obujeme pořádné boty, oblečeme něco nejméně promokavého (a rychle schnoucího) a půjdeme se na moře podívat zblízka. Už samotná chůze po rozpraskané, měkké a místy podmáčené rašelině je zážitkem. A co teprve zátoky, které bychom z autobusu těžko viděli. Jedna fotogeničtější než druhá. A právě jedna z nich se pro mne osobně stala symbolem Irska. Její zvětšenina má čestné místo v našem obýváku. Stejně jako dva souměrné placáky velikosti menšího disku z tamější pláže. Dodnes nechápu, jak se můj nový manžel tenkrát tou stezkou pro kamzíky spustil dolů k moři a zase vyškrábal nahoru.

Večer vyměníme moře za jezero a budeme doufat, že množství srážek dopadající každodenně na naše hlavy se nebude zvětšovat. Další den nás jedno z největších irských měst - GALWAY - vítá zalité sluncem. Význam města s 300 tisíci obyvateli dokládá nejen přístav, ale i přítomnost univerzity. Ta je zde od roku 1849. Z památek je turisticky atraktivní zámek, který byl sídlem rodiny Lynchů a dnes je v něm banka, několikrát přebudovaný St. Nicholas Church, náměstí Eyre Square, nebo Španělský vítězný oblouk.

Centrum není veliké a ani jeho uspořádání mi nepřišlo nijak komplikované. Přesto se jedné paní z našeho zájezdu podařilo zabloudit. I když se zdaleka nejednalo o žádného "zelenáče" (byla to její jubilejní 10. cesta s AQUA CLUBEM), docela nám po zjištění, že šla sama a neumí anglicky, zatrnulo. Rodačka z Brna udivovala všechny kolem svou neuvěřitelnou tělesnou a duševní svěžestí (narodila se v roce, kdy začala 1. světová válka), vitalitou a optimismem. Jako neúnavná turistka měla "prochozenou" celou Evropu (částečně to stihla ještě před Hitlerem), ale ani nejvyšší hora Blanského lesa, kam jezdila za "Toníkem" Mrkosů pro ni nebyla neznámou. V Galway už jsme však neměli daleko k vymýšlení katastrofických scénářů, které mohly jindy dochvilnou paní zdržovat. Nebyla by to však zkušená cestovatelka, kdyby si neporadila. Když zjistila, že se jaksi zamotala, odchytila dva irské policisty a systematicky začali pročesávat všechna parkoviště pro autobusy. Pohled, který se nám naskytl ve chvíli, kdy jsme chtěli začít obvolávat místní nemocnice, nikdy nezapomenu. Ztracená paní kráčí hrdě mezi strážci zákona. Ti mají co dělat, aby jí stačili.

Irsko - Moherské útesy Po napínavém dopoledni v ruchu velkoměsta si rádi pojedeme odpočinout do přírody. Naším cílem je jedna z největších irských atrakcí - MOHERSKÉ ÚTESY. Bizarní skalní útvary padají kolmo do moře a místy jsou až 250 m vysoké. Přestože vede turistická stezka dostatečně daleko od okraje skal, nezabrání vyznavačům zvýšené hladiny adrenalinu v krvi, aby se po břiše nedoplazili k úplnému kraji. A nepozorovali ptáky plachtící mezi útesy. I místní opeřenci však měli tenkrát problémy s udržením dráhy letu.

To mladý Američan si své irské prázdniny užíval i přes nepříznivé povětrnostní podmínky. Ani prudký nárazový vichr dosahující snad síly orkánu mu nezabránil vyšlapat na kole až k útesům, aby nám s typicky ameriským úsměvem sdělil, že "to dost fouká". Samozřejmě ho zajímal náš autobus a stejně jako většina ostatních zvídavých kolemjdoucích nás díky názvu AQUA CLUB zařadil mezi potápěče. Jen mu nebylo jasné, poté co viděl skupinky vesměs starších lidí, jestli upřednostňujeme přístrojové potápění nebo jen šnorchlujeme...

Vichr z Atlantiku nás doprovází i na poloostrov DINGLE.

Noc strávíme v kempu u městečka DOOLIN a večer se konečně podíváme do hospůdky s živou hudbou. Sympatické rybářské městečko je svými hudebními produkcemi vyhlášené, a proto je nutné rezervovat místa k sezení dostatečně dopředu. Což u nás samozřejmě nepřipadalo v úvahu. A tak jsme jen nesměle nakoukli dovnitř a následně nasávali atmosféru zvenčí. Právě tady si uvědomujeme, že irská hudba dobyla prostřednictvím skupin U2, COORS, CRANBERRIES a individualit jakými jsou ENYA, SINED O'CONNOR nebo VAN MORRISSON celý svět. Nadšený vztah Irů k hudbě dokazuje i umístění hudebního nástroje - harfy - do státního znaku.

- V. K. -

Právník radí

Týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě

Do českého trestního zákoníku byla s účinností od 1. 6. 2004 vsunuta nová skutková podstata trestného činu "Týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě". Abyste měli vůbec představu, o jakou skutečně přelomovou a historickou skutečnost jde, neboť bude chránit tisíce lidí kolem nás, kteří jsou obětí "násilí za zavřenými dveřmi", o to se budu snažit na následujících řádcích. Přesné znění nového § 215a tr. z. je následující:

§ 215a Týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě

 1. Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společně obývaném bytě nebo domě, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.


 2. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým způsobem nebo na více osobách, nebo
  2. pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu.
Cílem novely trestního zákoníku, která úst. § 215a do textu zákona vložila, je přispět ke skutečnému řešení problému tzv. domácího násilí. Domácí násilí jako společensky nežádoucí jednání nebylo dosud specificky legislativně řešeno, a to ani trestně právně. Naopak ve společnosti převládá názor, že domácí násilí je problémem soukromým. Dřívější právní úprava tomuto lhostejnému přístupu k obětem domácího násilí svým způsobem přisvědčovala. Jednání zahrnované do termínu domácí násilí vychází ve většině případů najevo až v krajních případech, tj. ve stavu, kdy oběť nese jasné známky ublížení na zdraví, ale i tehdy bývá konfrontována s požadavkem (znakem) trestnosti útoku, totiž, že pracovní neschopnost oběti, jako následku tohoto trestného činu, musí trvat nejméně sedm dnů. Teprve v takovém případě se jedná o trestný čin ublížení na zdraví. Ne vždy (a dokonce málokdy) je však následkem domácího násilí sedmidenní pracovní neschopnost. Většinou se jedná o dlouhodobý systematický fyzický, psychický či ekonomický nátlak, jehož intenzita v konkrétním okamžiku není vždy tak vysoká, aby odůvodňovala zahájení trestního stíhání pro trestný čin ublížení na zdraví.

Domácí násilí se děje z jiných důvodů a za jiným účelem než násilí na cizích lidech. Na rozdíl od násilí na cizích lidech nebývá jednorázové. Oběť domácího násilí má na pachatele, který je jejím manželem, druhem nebo dospělým dítětem atd., hlubokou psychickou vazbu, proto v některých případech domácí násilí z různých důvodů snáší (upadne např. do stavu naučené bezmoci). Společným rysem domácího násilí je, že pachatel zneužívá postavení, které má ve vztahu k osobám, jež jsou s ním spojeny materiální nebo citovou závislostí. Ty se stávají objektem stejného modelu násilného chování jako osoby svěřené (např. trestný čin týrání svěřené osoby podle § 215 trestního zákona) včetně motivů a pohnutek, pouze s tím rozdílem, že oběti, jako osoby s plnou způsobilostí k právním úkonům, mají vytvořeny větší předpoklady pro to, aby se mohly bránit. Ti, kteří se násilí dopouštějí, tak mají subjektivně "dobrý" důvod k domněnce, že na takové jednání mají právo. Jak je vidět z průzkumů veřejného mínění, takové názorové klima panuje i ve velké části společnosti. Pravdivé vnímání domácího násilí zatěžují rovněž mýtus o "spoluvině oběti", o opilecké, kriminální či psychotické osobnosti pachatele, o intelektuálním či ekonomickém deficitu násilníka či oběti.

Nepřímou obětí domácího násilí praktikovaného mezi dospělými partnery jsou děti, jako přímí svědci předmětného jevu. Jedná se o následky v psychickém vývoji postižených dětí, poruchy osobnosti apod.

Trestní zákon předtím, než bylo úst. § 215 a "do něj vloženo", byl schopný postihnout separátně řadu "tvrdých" typů útoků domácího násilníka, které klasifikuje jako trestné činy omezování osobní svobody podle § 236, vydírání podle § 235, znásilnění podle § 241, útisku podle § 237, týrání svěřené osoby podle § 215, nebezpečného vyhrožování podle § 197a atd., a k dispozici jsou i některé přitěžující okolnosti pro druh a výměru trestu, avšak jejich obecné pojetí a stereotypy trestně právní praxe v jejich vnímání zásadně znesnadňovaly aplikaci těchto nástrojů při eliminaci domácího násilí. Nebezpečnost a specifičnost jevu domácího násilí proto dlouhodobě vyžadovala zavedení nové skutkové podstaty trestného činu, založené na jiné podstatné, sjednocující náležitosti (znaku), než na jakých spočívají možnosti platné právní úpravy. Takovým rozhodným znakem bylo a je nepochybně místo trestného činu, tzn. společné obydlí, ve kterém se "za zavřenými dveřmi", tj. se zneužitím privátnosti tohoto prostoru, odehrává (často zcela skrytě) týrání osob, především osob blízkých.

Zkušenosti ze zemí, které domácí násilí trestně stíhají, ukazují, že již samotná hrozba trestního postihu nebo probíhající trestní stíhání vede v mnoha případech násilníka k tomu, že od takového jednání upustí.

Přitěžující okolnost, která navazuje na "týrání osoby žijící ve společném obydlí", je nyní formulována obecněji tak, aby postihla i obdobné zavrženíhodné jednání vůči osobám mladším osmnácti let, těhotným, nemocným, vysokého věku nebo nemohoucím, aniž by muselo jít o osoby blízké, které jsou vymezeny dostatečně ve stávajícím § 89 odst. 8 trestního zákona. Jiné formy bezbrannosti, závislosti nebo podřízenosti jsou kryty stávající přitěžující okolností podle platného § 34 písm. c) trestního zákona.

Trestnost neoznámení a nepřekažení trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí je vyjádřením vůle postavit se principiálně proti postojům lhostejnosti vůči jevu domácího násilí. Oběť je izolována, bez pomoci, často v ničivé závislosti typu naučené bezmoci a proto byl a je "vnější zásah" nezbytný.

Skutková podstata "domácího násilí" zahrnuje toto násilí proto, neboť bylo třeba zřetelně vyjádřit specifický znak tohoto trestného činu, neboť pachatelé, kteří týrají jiné osoby, tak činí vůči osobám blízkým a dalším osobám žijícím s nimi ve společném obydlí, v důsledku čehož je u nich dána specifická forma vzájemné závislosti vyplývající ze skutečnosti, že tyto osoby obývají společné obydlí, a proto jsou mezi nimi vytvořeny zvláštní vztahy vyplývající ze společného bydliště a zpravidla též mají ztíženou možnost toto společné obydlí opustit. Týrání se týká jak osob blízkých (podle § 89 odst. 8 trestního zákona se osobou blízkou rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec a manžel; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní), tak i jiných osob žijících ve společném obydlí.

Pod pojmem "týrání" (který byl již předtím zavedený v § 215 tr. zák. "týrání svěřené osoby") soudní praxe rozumí zlé nakládání se svěřenou osobou, vyznačující se vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti a určitou trvalostí, které tato osoba pociťuje jako těžké příkoří (může jít o bití, pálení či jiné tělesné poškozování, ale i psychické a sexuální násilí, vydírání nebo zneužívání, vyhrožování, nucení k ponižujícím úsluhám, k žebrotě nebo činnostem, které týranou osobu neúměrně fyzicky nebo psychicky zatěžují apod.). Trvalost pachatelova jednání je nutno posuzovat v závislosti na intenzitě zlého nakládání. Nevyžaduje se, aby šlo o jednání soustavné nebo delší dobu trvající [srov. odstavec 2 písm. b) § 215a]. Soudy rovněž správně dovozují, že týrání se může stát i opomenutím povinné péče (§ 89 odst. 2 trestního zákona), k níž byl pachatel povinen, jestliže svěřená osoba vzhledem ke svému věku nebyla schopna sama se o sebe starat, například zanedbáním osobní hygieny dítěte, neposkytováním přiměřené stravy apod. Může též jít o zlé nakládání působením fyzických útrap nebo o zlé nakládání v oblasti psychické.

Zákon nevyžaduje, aby u svěřené osoby vznikly následky na zdraví, ale musí jít o jednání, které týraná osoba pro jeho krutost, bezohlednost nebo bolestivost pociťuje jako těžké příkoří. Pokud jde o vymezení obytného prostoru, používá zákon pojmu "společný dům nebo byt". Pojem "společný dům nebo byt" navazuje na pojem "obydlí", který je vymezen v § 82 odst. 1 trestního řádu, jako "byt nebo jiná prostora sloužící k bydlení a prostory (příslušenství) k nim náležející". Toto vymezení pokrývá tedy nejen byty, ale i rodinné domky, obytné chaty, hotelové domy, ubytovny, vysokoškolské koleje apod., tedy veškeré prostory sloužící k bydlení lidí. Tento pojem neklade důraz na vedení společné domácnosti, ale jen na faktický stav společného bydlení, ať už jeho důvodem je jakýkoli titul, např. vlastnictví nemovitosti, nájemní či podnájemní vztah i faktické společné bydlení na základě rodinných i jiných vztahů. Pojmu "společného domu nebo bytu" byla zákonodárcem dána přednost před pojmem "společná domácnost", který používá platný občanský zákoník (zák. č. 40/1964, ve znění pozdějších předpisů). Podle § 115 občanského zákoníku "domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby", což je stav, kdy určité osoby společně a bez rozlišování hospodaří se svými příjmy, přičemž není třeba, aby všichni příslušníci domácnosti přispívali na společné potřeby pouze finančně (např. u nezletilých dětí bude určovat společnou domácnost s některým z rodičů dohoda těchto rodičů, popř. soudní rozhodnutí). Naproti tomu o společné uhrazování nákladů nejde tam, kde osoby sice bydlí ve společném bytě, ale hospodaří se svými příjmy odděleně (např. rozvedení manželé nebo vztah nájemce a podnájemce atd.). Jde tedy o užší vymezení než pojem "společné obydlí", které by nepokrývalo např. týrání rozvedené manželky, která může jen obtížně sehnat vlastní byt, např. pro nedostatek finančních prostředků. Podobně by tomu bylo u chudého podnájemníka apod.

V okolnostech podmiňujících použití vyšší trestní sazby jsou použity okolnosti stejné jako v úst. § 215 trestního zákona "týrání svěřené osoby". Pokud jednání pachatele má za následek ublížení na zdraví, jak je v praxi obvyklé, jde zpravidla o vedlejší a méně významný následek hlavní trestné činnosti spočívající v týrání osoby. Z toho důvodu posouzení skutku jako závažnějšího trestného činu podle § 215a trestního zákona zpravidla fakticky konzumuje jeho posouzení jako méně závažného trestného činu ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 či § 223 trestního zákona. Vedlo-li by však týrání ke způsobení těžké újmy na zdraví nebo ke smrti týrané osoby, je to třeba vyjádřit souběhem trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 215a trestního zákona a trestného činu ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1, odst. 2 písm. c), příp. odst. 3 trestního zákona, popř. § 222 nebo § 224 trestního zákona, anebo dokonce trestného činu vraždy podle § 219 trestního zákona. Přitom je třeba vycházet z úvahy, že při způsobení závažnější poruchy zdraví by kvalifikace jednání bez použití souběhu trestných činů nevystihovala plně povahu činu.

Viz zákon č. 140/1961 Sb. ve znění jeho poslední novely č. 91/2004 Sb.
Viz též důvodovou zprávu ke sněmovnímu tisku 298/0.

- J.M. -

Opět konec školního roku

Křemže 2004, MŠ Chlum, návštěva Záchranného hasičského sboru v Českých Budějovicích Máme tady červen a zjišťujeme, že nám školní rok opět uplynul jako voda. Vzpomínáme si na září 2003, kdy jsme s obavou pročítali nové složení naší třídy: pouze šest předškoláků, devět dětí čtyřletých a nejvíce dětí tříletých - jedenáct. Ve věkově smíšené třídě tak velký počet malých dětí, vyžadujících opravdu individuální péči, klade na učitelky zvýšené nároky. Zejména na přípravu a na organizaci práce, aby i starší děti byly plně vytížené a trávily čas v podnětném prostředí. Očekávali jsme velmi náročný rok. Naše obavy se ale nenaplnily. Musíme říci, že jsme měli velice dobrou třídu. Krásně se nám s dětmi pracovalo, a co více nejen že jsme měli výborné děti, ale měli jsme též výborné rodiče. Ti projevovali upřímný zájem o naši práci s dětmi, o školní akce pro ně pořádané i o ostatní dění v MŠ a snažili se nám ve všem pomáhat. Pokud jsme něco potřebovali zařídit, stačilo rodičům naznačit a ti se sami hlásili s pomocí a radou.

Ve spolupráci s jednou z našich maminek jsme uskutečnili "večer plný kouzel", kde jsme se naučili pomocí "savové" techniky zdobit látky. Během večera jsme vyrobili pro naše děti krásná trička, které děti velmi rády nosí do školky, a tím nám tento příjemný večer stále připomínají. Jeden z rodičů nám zajistil návštěvu Záchranného hasičského sboru v Českých Budějovicích. Děti uchvátil obrovský vozový park, neuvěřitelná technika a možnost si na všechno sáhnout vše ještě znásobila. Dokonce jsme se povozili na vysokozdvižné plošině. Tato návštěva v dětech zanechala hluboké dojmy.

Pořádali jsme, jako už tradičně, několik společných akcí pro rodiče a děti. Například podzimní vycházku do přírody a na Novou Hospodu nebo jarní projíždku na koních v Borové. O všechny tyto akce pořádané pro rodiče byl veliký zájem.

Během roku jsme s dětmi připravili v naší školce dvě vystoupení. S básničkami, písničkami a tanečky jsme se na Vánoce a Den matek nepředvedli pouze rodičům, ale i v klubu důchodců, kde radost a dojetí přihlížejících byly pro nás motivací pro další spolupráci.

Při ohlédnutí se za uplynulým rokem jsme shledali, že byl velice bohatý na akce a události, z kterých jsme zde uvedli pouze zlomek.

Křemže 2004, MŠ Chlum, jarní projížďka na koních v Borové Křemže 2004, MŠ Chlum, Večer plný kouzel - zdobení látek pomocí savové techniky

Ještě nás čeká jedno společné setkání s rodinami dětí, spojené se slavnostním rozloučením s předškoláky. Děti se moc těší, že opět předvedou svým blízkým, co se naučily. Školákům budeme přát šťastné vykročení do nového života a hodnou paní učitelku. A my si budeme přát opět tak šikovné děti a jejich rodiče.

- Jana Svobodová a Naděžda Koflerová - učitelky MŠ Chlum -

Jak to bývalo za našeho mládí

V každé vesnici už od dávnějších dob stojí kaplička, většinou uprostřed návsi nebo poblíž jejího středu. Měla svůj veliký význam. Byla okrasou i chloubou vesnice a sousedé ji také v dobrém vzhledu zvenku i uvnitř udržovali. Ve věžičce kapličky musel být zvonek. Na něj se každý den třikrát zvonilo, ráno, v poledne a večer. Vždy v pátek ještě k tomu zvonil zvonek vždy ve tři hodiny v upomínku, že v tu dobu Kristus zemřel na kříži. Protože na vesnici většina lidí pracovala doma (na poli, louce, v lese a jinde venku), dával jim zvonek v poledne znamení, aby každý nechal práce a šel domů k obědu. Zvonek také dával jako umíráček smutné znamení, že někdo ve vsi zemřel a vyzvánělo se mu, když ho naposled ze vsi vyprovázeli z domova do kostela. Bylo to smutné rozloučení s ním a poslední úcta jemu.

Bylo milé, když lidé slyšeli každodenní zvonění jejich zvonku. Mužové při tom sundávali klobouky a modlívali se Anděl Páně. Horší však bylo, když se z věžičky kaple ozvalo tvrdé a divoké šturmování, většinou znamení, že hoří. To byla celá ves vzhůru. Požárů bývalo dříve dost, a proto se zakládaly hasičské sbory.

Důležitou osobou ve vsi musel být zvoník, aby včas zasáhl, když bylo třeba a také nezapomněl zvonit ve správný čas. Na konci roku pak dostával svou odměnu.

Bylo to hrozné, když za německé okupace nařídil Hitler sejmout a odevzdat ze všech kapliček všechny zvony. Vzpomínám, jak to bylo smutné, když nám naposled zazvonil zvonek z naší kapličky. Zvonky se už nevrátily, německá armáda je přelila na kanóny, na zabíjení nevinných lidí.

Po zvonech, ukradených v březnu 1943, bylo místním občanům smutno a každá ves se snažila do své kapličky zavěsit nový zvon. Krátce po válce došlo k slavnostnímu vysvěcení nových zvonů a za vedení místního hasičského sboru byla uspořádána taneční zábava. Po únoru však postupně zanikla dřívější pravidelná denní zvonění v našich vesnicích. Tak se na tu krásu zvonů, jako na tehdejší ráz vesnice, zapomnělo.

- F. Nejedlý -

Okénko lékaře

Letní průjmy

Průjem je opakovaně řídká, kašovitá až vodnatá stolice. Pokud se přidá zvracení, dochází k významné ztrátě vody a minerálních látek, z nich se především ztrácí draslík. Ztráta vody může vést až k ohrožení života selháním srdce. V našich podmínkách se to týká prakticky jen kojenců.

Základem léčby je včasné doplnění vody a minerálních látek. Hladovka není ideální, ale do jídla se příliš nenutíme, abychom nevyvolali zvracení, které by stav zhoršovalo. Rozhodně nejíme nic tučného, ostrého a sladkého. Cukr podporuje ve střevech kvašení a to zvyšuje tvorbu plynu s důsledkem vlhké flatulence. Draslík se nachází v ovoci a kořenové zelenině. Proto můžeme doporučit dietní polévku z jemně nastrouhané mrkve, kterou doplňujeme nejen vodu, ale i sůl a draslík. Doporučují se i banány, pokud se nám neprotiví. Tělo z nich mnoho nezužitkuje. Banán obsahuje hlavně celulózu, kterou naše tělo nedokáže zpracovat. A tak si z něj tělo vezme jen draslík a zbývající celulóza nám pomáhá harmonizovat naše zažívání. Navíc se na ni navazují i látky, které do střeva nepatří. Co nejrychleji se snažíme rozjíst normální stravou, každý podle své chuti. Začínáme dietními jídly, třeba rohlíkem s Lučinou. Jídla dietně náročnější, jídla ostrá a tučná jíme až po stabilizaci zdravotního stavu.

Klasickým lékem užívaným ke střevní desinfekci je Endiaron. Slouží k co nejrychlejší zástavě průjmů. Užívám jednu tabletu po dvou až třech hodinách, dokud mne to žene na stolici. Živočišné uhlí musím brát v mnohem vyšších dávkách, po dvou i více tabletách. Průjem se musí zastavit během jednoho dne. Jinak se musím poradit se svým praktickým lékařem.

Pracuji-li v prodeji potravin, ve stravování, nebo jiném provozu, kde potřebuji zdravotní průkaz, jsem povinen se přihlásit k léčení u svého lékaře. Stejně tak jsem povinen se přihlásit u svého lékaře s průjmem, pokud někdo v rodině tento zdravotní průkaz ke své profesi potřebuje.

Nejčastější příčinou průjmů je dietní chyba. Na počátku července si děti vylezou na třešeň a neslezou, dokud jim to nebublá horem i dolem. Většinou to spraví dvě řídké stolice i bez léčby.

Mezi infekční průjmy v letě patří hlavně salmonelózy, přenášené zejména majonézou a dnes již méně zmrzlinou. Poslední dobou se do popředí dostává kampylobakter, kterým se můžeme nakazit při technologické chybě při zpravovávání kuřat. Dovážená kuřata jsou infekční ze dvou třetin. V pozdním létě přicházejí nejčastěji průjmy virové, které se většinou šíří prostřednictvím přírodních koupališť.

Antibiotika k léčbě průjmů většinou neužíváme. Dle infekcionistů prodlužují léčení. Antibiotika užíváme k přeléčení zaměstnanců potřebujících k výkonu svého zaměstnání zdravotní průkaz. Ti se smí navrátit do práce až po třech negativních výtěrech ze stolice.

Kromě Endiaronu či živočišného uhlí a vzácněji antibiotik se při těžších průjmech, zejména u dětí a po přeléčení antibiotiky, užívají léky se spory bakterií, které normálně osidlují náš zažívací trakt. Tím se pomáhá stabilizovat zdravotní stav po průjmu.

- MUDr. Bohumír Šimek -

ZŠ Křemže - 1. ročník celostátní astronomické olympiády

V únoru přišly do ZŠ Křemže propozice 1. ročníku astronomické olympiády. Přestože tato soutěž byla určena žákům osmých a devátých tříd, zúčastnilo se školního kola 23 žáků 5. - 7. ročníků, kteří mají v osnovách jen základy astronomie. Proto bylo úspěšných jen 6 žáků, kteří společně s více než 2000 dalších postoupili do celostátního domácího kola. Zde však byly otázky mimořádně těžké, aby mohlo být vybráno 50 nejlepších do celostátního veřejného kola v Praze. Jaké bylo naše překvapení, když pozvánku do Prahy dostal náš nejmladší účastník Martin Mach ze třídy 5. B. V Praze, kam cestoval se svými rodiči, se držel velmi statečně a mezi padesáti, o 4 roky staršími soupeři, se umístil na výborném 34. místě. Tento talentovaný žák z naší ZŠ bohužel odchází na Gymnázium Jírovcova do Českých Budějovic a my mu tedy všichni přejeme, aby měl nadále výborné studijní výsledky a mohl rozvíjet své zájmy.

- Z. Podpěra -

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

Poznávejme plemena psů

NĚMECKÝ ŠPIC

Jedna z prvních podob psů jsou právě špicovitá plemena. Mají zatočený ocas a špičaté postavené uši. Tato forma se vyskytuje v různých zeměpisných šířkách. Mezi nejstarší plemena Střední Evropy patří právě NĚMECKÝ ŠPIC. Byl používán hlavně jako hlídač, doprovázel formanské vozy. Již tehdy vypadali špicové jako dnes a také barvy měli stejné (černá, bílá, vlčí, nažloutlá).

Plemena psů - Německý špic Koncem 19. století se začalo s čistokrevným chovem. Klub pro německé špice vznikl v německu v r. 1910 a postupně se také vytvářel plemenný standart. Zpočátku se rozlišovaly pouze dva rázy. Malý a velký špic v barvách černé, bílé, nažloutlé a vlčí. Postupně došlo k uznání jiných barev (hnědá, rezavá, strakatá). Také velikost se rozšířila o trpasličí a střední rázy. V některých zemích se chov ubíral jiným směrem a především v Anglii a v USA, kde vznikl tzv. pomeranian či pomořan (obdoba trpasličího špice). Špicům se dříve říkalo pumrlík. V posledních desetiletích začínají být rozdíly mezi americkým a evropským typem stejně markantní, jako i u jiných plemen. Někdy je to dáno střihem nebo úpravou srsti, poněvadž američtí chovatelé produkují psy hlavně pro show. V Evropě se u některých plemen stále klade důraz na jejich použitelnost a v Anglii se také většina chovatelů snaží zachovat původní, přírodní podobu u mnoha plemen.

Pod pojmem špic si většinou každý představí středně velkého bílého psa se zatočeným ocáskem a špičatýma ušima. Mnoho lidí používá nesprávný výraz pro toto plemeno ŠPICLÍK, což neoznačuje vůbec psa. Takže správně je špic!!!!! Dříve bylo možné skoro na každé vesnici potkávat tyto pejsky, jako neúplatné hlídače a v mnoha podobách kříženců patřil špic ke koloritu vesnic minulých století. Jeho oblibu vytlačila většinou módní plemena.

V současné době se u plemene špic vyskytuje pět velikostních rázů a mnoho barevných variet.

 1. Vlčí špic - pouze vlčí barva - výška 43 - 55 cm
  - velmi impozantní pes s bohatou srstí, kterému můžeme říkat malý velký pes.


 2. velký špic - výška 42 - 50 cm
  - bílý, nebo černý a naprosto výjimečně hnědý. Velký špic se v současné době velmi málo vyskytuje a jeho chovná základna je velmi malá.


 3. střední - výška 30 - 38 cm
  malý - výška 23 - 29 cm
  trpasličí - 18 - 22 cm
  - vyskytují se v mnoha barevných variantách: bílá, černá, hnědá, oranžová, krémová, vlkošedá, strakoš, atd.
Také u špiců podléhá chov módnosti a hlavně se jedná o barvy. V posledních letech se těší velké oblibě oranžoví špicové.

Špic je zdravé plemeno, velmi životachopné, hodně temperamentní, veselé, dobrý hlídač, dožívá se vysokého věku. Nejsou výjimkou ani 17 roků staří senioři.

Srst špice má svou samočisticí schopnost, ale to neznamená, že jej nebudeme česat. Stačí jej 1x týdně dobře vykartáčovat, koupat podle potřeby vhodným šamponem. Špic se nestříhá, právě jeho bohatá srst jej chrání před vedrem. Na česání si musí zvyknout od malička, protože špic je pes se silnou osobností a cokoliv zanedbáme v mládí, těžko jej budeme v dospělosti učit. To ostatně platí pro každé plemeno.

Špic je velmi krásné štěně a v dospělosti je rovněž krásným psem, který vypadá, jako když se směje.

Je trochu více uštěkaný nežli některá jiná plemena, ale je to dáno jeho původním posláním jako hlídač. Špic je velmi učenlivý a naučí se mnohé kousky, které můžeme vidět v cirkuse. S dětmi vychází dobře, také s ostatními domácími zvířaty nemá problém.

Díky své husté srsti je dostatečně otužilý, ale přesto není vhodné jej nechat bydlet mimo domácnost. Potřebuje co nejužší kontakt se svou rodinou a nejraději tedy bude v domě na svém pelíšku, aby měl všechno "pod tlapkou". K cizím lidem je nedůvěřivý, ale není rozhodně agresivní. Má rád různé hry s míčkem, nemiluje plavání ve vodě, ani deštivé počasí.

Špic patří mezi velmi bystré psy, rád se učí všemu novému, ale pouze formou hry. Přestože je Němec, nemá rád drill!!!

V České republice byl založen Klub špiců v r. 1957. Mnoho jedinců bylo k nám importováno. Náš chov je čistě evropský a nemá smysl jej srovnávat s chovem na jiných kontinentech. Např. ve Skandinávii je chov špiců založen na anglických importech a totéž platí pro Austrálii. V celé Americe jsou hlavně populární pomerian špic a němečtí špicové zde neexistují. Je zde pouze tzv. American Eskymo - což je v podstatě bílý střední až velký špic.

V Anglii je špic chován jako samostatné plemeno s vlastním standartem. Angličané nedbají tolik na čistotu barev a velikostních rázů. Zvířata jsou typově velmi pěkná, což je v Anglii možné vidět u dalších plemen.

V současně době je chovná základna špiců dost velká, pouze u velkého černého špice je jedinců velmi málo.

Špice si můžete také prohlédnout na internetových stránkách www.spicove.cz. Tak pamatujte - špic a nikoliv špicl!!

- K. Pavčíková -

FOTBAL

Fotbalisté Křemže vybojovali historický postup do oblastní I. B třídy

Křemže - Světlík     odloženo
V původním termínu - v sobotu 5. června - bylo křemežské hřiště notně poznamenáno po celotýdenních deštích, a tak byl zápas s jarní štikou ze Světlíku, vinou nezpůsobilého terénu, odložen na čtvrtek 17. června (viz níže).

Soběnov - Křemže     0:1 (0:1)
Na hřišti nováčka přeboru udělali Křemežští nejtěsnější výhrou další důležitý krok k historickému postupu do oblastní l. B třídy. Od úvodních minut měli hosté územní převahu, ale nemohli se prosadit v koncovce. Po brzkém odstoupení zraněného Václava Leštiny hru ještě víc oživil střídající Václav Anderle. Rozhodující okamžik se zrodil v 35. minutě, kdy po levém křídle prošel Jan Stropek, krásně předložil míč do vápna Michalovi Chromému, který se trefil k tyči a svou šestou brankou v sezóně rozhodl o zisku cenných bodů. Domácí předposlední tým tabulky se ale nevzdal a při hostech stálo i štěstí, když v brance za distancovaného Ševčíka zaskakujícího Klinkla zachránilo břevno, při hlavičce soběnovského kanonýra Řežába. Ve druhé půli měl tutovku k pojištění náskoku znovu Chromý, opět po akci Stropka, ale zblízka přestřelil.

Křemže - Světlík     2:0 (0:0)
Pro vyluštění postupové tajenky veledůležitou dohrávku zahájili lépe domácí. Už ve 2. minutě pálil tvrdě Radek Procházka, ale hostující gólman zachránil. V 10. minutě pak dokonce zvonila tyč branky hostů po trestném kopu Michala Chromého. Na druhé straně však mohli jít do vedení hosté, když se o dlouhém autu dostal k zakončení zkušený Rybář, ale zblízka hlavičkoval nad. Těsně před pauzou nastřelil Chromý dalekonosnou bombou opět tyč. Zlepšený výkon po změně stran korunovali Křemežští v 58. minutě, kdy si na centr Jiřího Kouby naběhl Václav Anderle a hlavou zajistil domácím vedení (historicky druhý nejlepší střelec klubu dal teprve svou první jarní branku!). V 71. minutě pak tečovaná střela Jana Stropka, jenž se trefil v sezóně pošesté, podtrhla výhru Křemže, která se po dohrávce vrátila do čela tabulky.

Křemže - H. Planá B     5:0 (4:0),
nedohráno (ukončeno v 71. minutě pro malý počet hostujících hráčů). Křemežští potřebovali k potvrzení postupu uhrát s posledním a sestupujícím béčkem H. Plané alespoň bod, ale neponechali nic náhodě. Ve 20. minutě otevřel skóre kanonýr Václav Novák, který se trefil podesáté v sezóně (celkově má historicky nejlepší ostrostřelec oddílu na kontě už 194 mistrovských branek). V rozmezí 30. až 44. minuty přidali domácí další tři branky zásluhou Michala Bartoše, Jana Stropka a Lukáše Rolníka - a bylo rozhodnuto. Už první půli dohrávali hosté o deseti po vystřídání a odstoupení zraněných hráčů. Krátce po změně stran pečetil postup svou první mistrovskou trefou za muže Jakub Troup. Poté byl hostům po druhé žluté vyloučen Dušek a po odstoupení dalšího zraněného musel rozhodčí utkání předčasně ukončit. To ovšem Křemežským nijak nezkazilo bezprostřední oslavy historického postupu do oblastní soutěže.

Po podzimu ztrácela Křemže na vedoucí D. Dvořiště sedm bodů. Ale vynikajícím jarním tažením, kdy v odvetách desetkrát vyhrála a ztratila pouze remízou ve Větřní (vynikající jarní skóre v poměru 32:2), dosáhla nejlepšího umístění v bezmála třicetileté historii klubu.

Křemže 2004, fotbalový tým Sokola Křemže GÓLY V SEZÓNĚ 2003/04
10 - Václav Novák(4 podzim /6 jaro)
7 - Jan Stropek(1/6)
6 - Michal Chromý(3/3)
5 - Michal Bartoš(1/4)
4 - Jiří Kouba(3/1)
4 - Václav Leština(0/4)
3 - Lukáš Rolník(2/1)
3 - Václav Anderle(2/1)
3 - Radek Procházka(0/3)
2 - Pavel Čižmar(1/1)
1 - Milan Papšo(0/1)
1 - Pavel Klinkl(0/1)
1 - Jakub Troup(0/1)

Křemže 2004, fotbalový tým Sokola Křemže 1 gól na podzim ve Světlíku byl vlastní.

Celkem v sezóně Křemže:

- K. V. -

Výstava obrazů Zdeňka Hořejšího

Křemže 2004, výstava obrazů Zdeňka Hořejšího Od 15. do 31. května byla otevřena v síni našeho Obecního úřadu v Křemži výstava obrazů nedávno zemřelého Zdeňka Hořejšího. Většina jeho dlouholeté práce byla uložena v jeho pracovním pokoji, protože on obrazy a obrázky neprodával, ale věnoval svým známým a přátelům. Kreslil dětem do památníčků, dělal náčrty do kronik a kreslil jiné drobnosti, o které byl požádán. Kresba již od ranného mládí byla jeho zálibou. Nejvíce měl rád koně, které na obraze dovedl pravdivě vystihnout v různých postaveních. Jeho 45 vystavených obrazů koní obdivovali návštěvníci. Rád maloval i krásu přírody: ptáky, motýly, květiny, lesní stromy i chaloupky. Z této krásy přírody bylo zde vystaveno na 130 obrazů a obrázků.

Mnoho bylo těch, kdo se podepsali do návštěvní knihy výstavy (asi přes 200). Mnozí zapomněli, někteří přišli i opakovaně. Výstavu přišli shlédnout i ti, kdo náhodně Křemži navštívili.

Je jen škoda, že ze zdejší školy jen malá část žáků (tříd) se přišla podívat na hezkou a naučnou výstavu. Jen dětičky z mateřské školy si s radostí prohlédly koníčky, motýlky a kytičky.

Při svém malování měl samozřejmě Zdeněk Hořejší ještě své zaměstnání, a hlavně byl nadšeným sportovcem od mládí po celá léta. On se svými kamarády rozjel několik druhů sportu, které se k nám postupně dostaly a následně se rozvíjely. To vše si Zdeněk zaznamenával do svého zápisníku. Tím jsme podrobnou historii našeho sportu na Křemežsku od prvopočátku do doby současné mohli zanést do naší obecní kroniky, což je opravdu cenné a zajímavé. Tento historický záznam má naše obec v kronice jeho zásluhou.

- F. Nejedlý -

Cesta volejbalistek naší školy do krajského finále

Dne 5. 5. 2004 se volejbalové družstvo dívek zúčastnilo ve Křemži okresního kola ve volejbale. Přijela dvě družstva z Chvalšin a jedno z Gymnázia Český Krumlov. Byl to těžký souboj, ale nakonec jsme vyhrály my, družstvo ze Křemže ve složení P. Šestáková, M. Pálková, H. Nocarová, I. Svobodová, A. Šímová, M. Housková, L. Ardolfová, L. Bícová, K. a B. Anderkovy, V. Streitová.

Díky výhře jsme postoupily do krajského kola, které se konalo 16. 6. v Českých Budějovicích. V náročném turnaji se nakonec na nás v posledním zápase usmálo štěstí a skončily jsme na pěkném 5. místě. V krajském turnaji nám také pomohla J. Petrášová, která zastupovala nemocnou K. Anderkovou.

K těmto výsledkům jsme se dopracovaly díky panu učiteli Z. Podpěrovi, který nás trpělivě trénoval.

- Hana Nocarová, Iveta Svobodová -

Badminton

Ani letos nebudou badmintonisté místního Sokola o veletrhu zahálet. V průběhu dosavadních ročníků veletrhu již získali dostatek zkušeností jak prezentovat při této, pro Křemži slavností příležitosti, svou dlouholetou činnost. Rádi opět předvedou návštěvníkům veletrhu něco ze své historie či svého umění a s potěšením zasvětí zájemce do tajů této ve světě tolik populární hry i umožní jim vyzkoušet si jak náročný a zároveň krásný je to sport.

Historické úspěchy oddílu budou opět prezentovány ve výstavní vitríně na ochozu školy. Řada již předvedených trofejí - pohárů, medailí, diplomů - z různých turnajů v republice či zahraničí bude doplněna o čerstvé přírůstky, které získali hráči oddílu či jeho odchovanci v průběhu letošní sezóny.

V tělocvičně školy budou opět po celou dobu veletrhu probíhat handicapové zápasy, které si již získaly značnou popularitu, mají řadu tradičních účastníků a každoročně několik nových zájemců. Ti všichni mají možnost si zatrénovat pod vedením zkušeného trenéra II. třídy Mgr. Z. Podpěry či si zahrát mezi sebou, nebo vyzvat některého z přítomných hráčů místního oddílu. Mají nárok si stanovit náskok, který proti zkušenějšímu badmintonistovi chtějí uhájit. Nejpopulárnějšími handicapovými zápasy bývají čtyřhry, kdy vyzyvatelé mají každý vlastní raketu, zatímco "profesionálové" mají na své polovině kurtu jen raketu jednu a ještě se o ní musejí pravidelně střídat. Tyto aktivity mohou provozovat návštěvníci o veletržním čtvrtku, pátku i neděli vždy od 10:00 do 16:30 h či po domluvě i jindy.

Veletržní sobota - 24. července 2004 - je tradičně vyhrazena badmintonovému vrcholu veletrhu. Bude se opět hrát turnaj registrovaných badmintonistů o pohár věnovaný starostou obce. Křemežský "Veletržní pohár" je soutěží čtyřher. Má svou zvláštnost v tom, že spoluhráči do turnajových párů jsou nalosováni do dvojic po podání přihlášek těsně před turnajem. Do losování nikdo neví, kdo bude jeho spoluhráčem.

Protože každoročně se k soutěži přihlásí řada velmi kvalitních hráčů - ať již z řad domácích odchovanců či členů oddílu, nebo ligoví borci z Č. Krumlova či jiných oddílů republiky - bývá k vidění velmi kvalitní badminton. Ozdobou turnaje bývá tradičně nejúspěšnější domácí odchovankyně M. Koudelková, mnohonásobná mistryně republiky. Jistě i letos bude k vidění na turnaji kvalitní badminton, který bude "výstavním exponátem" nejvyšší kvality.

Zveme všechny návštěvníky veletrhu - přijďte se podívat na kvalitní sport, přijďte si zahrát badminton. Těšíme se na Vás.

- Badmintonisté TJ Sokol Křemže -

I N F O R M A C E

Zveme občany na zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 7. července 2004 od 19:00 h v sále radnice ve Křemži.

ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ za červenec 2004
se vybírá:

středa 14. 7. 2004   od12:30 do 17:00 h
čtvrtek 15. 7. 2004   od12:30 do 16:00 h
pátek 16. 7. 2004   od12:30 do 14:30 h

v přízemí Radnice ve Křemži, č. dveří 11.


NEZAPOMEŇTE
ve dnech 22. - 25. 7. 2004 navštívit

13. KŘEMEŽSKÝ VELETRH


Prodej permanentních vstupenek na 13. Křemežský veletrh bude zahájen dne 7. 7. 2004 na Obecním úřadu ve Křemži u paní Urbanové - matrika.


Další informace :
Obecní knihovna Křemže
Křemežský veletrh
Základní škola Křemže - http://home.worldonline.cz/~cz290962


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 5. července 2004 : TOPlist 0