ARCHIV 1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Únor 1999 - Číslo 2 - Ročník 9

 

Z jednání obecní rady a obecního zastupitelstva

Obecní rada se sešla na své 3. schůzi dne 11.1.1999. Na této schůzi byl projednán návrh smlouvy od 1. JVS na provozování vodohospodářského zařízení obce (o výběru nejvhodnějšího provozovatele rozhodne OZ), zabezpečení příprav na 8. ročník Křemežského veletrhu (zvažuje se zakoupení dalšího pivního stanu - stávající stan je již díky značnému zájmu o pronájem zaplacen), příprava rozpočtu obce na r. 1999 (nejvyšší pozornost bude věnována opravě komunikací) a způsob opravy a intenzifikace ČOV Křemže (dle znaleckého posudku se projektant dopustil hrubých chyb při projektování ČOV - s projektantem a dodavatelem stavby bylo zahájeno jednání o odstranění zjištěných závad).

OR pověřila starostu přednést při jednání s ČSAD o dopravní obslužnosti zásadní nesouhlas obce s návrhem na rušení některých autobusových spojů a schválila uzavření smlouvy s firmou Gasenwinkel na likvidaci N a ZN odpadu v obci. Ke zřízení sběrného dvora v obci a způsobu likvidace odpadů bude vydána místní vyhláška. OR dále schválila přidělení bytu v DPS pí. Daňkové z Křemže a pí. Šimečkové z Chlumu, smlouvy na provozování atrakcí na KV v r. 1999 a 2000 s p. J. Holým s tím, že vstupné na atrakce bude činit 10,- a 20,- Kč.

- Lin -


ANGLIE

2. pokračování

Anglie - Stonehenge Další zastávkou během našeho cestování po Anglii je Stonhenge - světoznámá rarita v podobě zajímavým způsobem seskupených obrovských kamenů. Vědci se stále jednoznačně neshodli na jejich významu a způsobu, jakým byly umístěny.
Za zmínku určitě stojí i návštěva městečka Bath, kde se nachází zbytky římských lázní.

Dalším cílem našeho putování je známé město studentů - Oxford. Přestože je doba prázdnin, potkáváme na každém kroku mladé lidi z celého světa. Jednotlivé koleje prý pravidelně pořádají letní kurzy. A tak jen nenápadně nakukujeme do dvorů kolejí, abychom se přesvědčili o tom, že současní studenti se učí a žijí v naprosto stejných podmínkách jako jejich "kolegové" třeba před 300 lety. Jenom ty uniformy nám chybí k celkovému dojmu.

Naše cesta pokračuje dál na sever do městečka Stratford. To se proslavilo svým rodákem Wiliamem Shakespearem. Součástí muzea je asi 5 domů (včetně rodného), kde spisovatel pobýval. Ve městě převažují staré hrázděné stavby, všechny ozdobené nepřeberným množstvím květin. Kvete opravdu celé město. Samozřejmě včetně parku, kterému dominuje Shakespearova socha a kolem ní jsou rozesety hlavní postavy z jeho děl (např. Hamlet, lady Macbeth).

Anglie - Stratford Šestý den naší cesty opouštíme území Anglie a přijíždíme do Wallesu. První dojem není, díky zamračenému a deštivému počasí, nejlepší. Trochu nás děsí i nápisy ve welštině (jestli jsme dosud trochu rozuměli, tak teď jsme definitivně skončili).

Počasí se naštěstí umoudřilo a my můžeme konečně vyrazit na první výšlap do hor. Malebná pohoří tyčící se nad jezery osetá vřesem a plná stád ovcí jsou součástí národního parku Snowdonia. Jeho nejvyšší hora Snowdon nám svojí výškou nápadně připomněla Kleť - 1085 metrů nad mořem. Všichni rodáci jsou na zdejší kraj patřičně hrdí. O tom nás přesvědčil i pán, který stále nechápal, kde máme lodě, když stojíme s Aqua Clubem na břehu jezera.

Další příjemná zastávka naší výpravy je ve městě Conwy. Také ono se hrdě hlásí na všech prospektech ke "svému" princi Charlesovi (z Wallesu). Město je možné téměř celé obejít po hradbách. Zde končí naše krátká návštěva Wallesu a vracíme se (na chvíli) opět do Anglie.

Město Chester, do kterého přijíždíme vpodvečer, na nás svou atmosférou zapůsobilo zatím asi nejvíc. Zachovalé ulice ze starých hrázděných domů s podloubím, radnice (právě zde probíhal hudební festival) a zbytky hradeb nás opravdu "dostaly". Překvapilo nás snad jen využití jednoho z odsvěcených kostelů, kam jsme náhodou nahlédli. Právě zde probíhalo něco, jako taneční pro dospělé.

Naše cesta pokračuje dál na sever (ještě ve 23.30 je vidět!) po dálnici kolem průmyslových center jako je Liverpool, Manchester, Leeds, Preston, Blach Pool.

Příští den nás čeká jezerní oblast Lake District. Na břehu každého jezera se rozprostírají starobylá městečka plná starých kamenných domů (většinou hotely těžící z cestovního ruchu). Už při vystupování z autobusu vás "odchytí" prodavač krmení pro kachny. Tyto opeřenci totiž ve velkých hejnech okupují pláže u jezer a dožadují se vaší pozornosti. Jinak, přeplněné kempy nám připomínaly naše Lipno.

Z oblasti jezer se zanedlouho dostáváme téměř na skotské hranice do města Carlisle. To je zajímavé katedrálou s obrovskými varhanami. Nedaleko odtud začíná Hadriánova zeď, která měla v době římské nadvlády sloužit k ochraně Angličanů před výbojnými Skoty. Stavěla se 10 let, její délka byla 117 km a původně tvořila hranici mezi Anglií a Skotskem. Dnes už její trosky musíte místy pěčlivě hledat. Svého času totiž sloužila jako zdroj stavebního materiálu. Blízko zdi se setkáváme s Holanďany, kteří (jak jsme po nalomení jazykové bariéry pochopili) podnikají okružní cestu po Evropě a právě před týdnem navštívili Český Krumlov. Náš původ odhalili podle adresy na autobusu a teď se chtějí družit. Jsme docela hrdi na to, že právě naše okresní město jim nesplynulo s ostatními evropskými městy.

Přírodu kolem Hadriánovy zdi měníme (vyloženě neradi) za ruch velkoměsta. Největší skotské město Glasgow, známé svými loděnicemi a fotbalovým klubem, se prezentuje jako průmyslové centrum se vším, co k němu patří (špína, bezdomovci). Při procházce městem nás zaujala katedrála, sochy Jamese Watta a Waltera Scotha na náměstí a hlavně fakulta, jejíž součástí je i katedra českého jazyka. Ve městě stojí i údajně nejstarší dům ve Skotsku.

- V. Spurná -


Pranostiky na únor

Únor (latinsky februarius) je druhým měsícem v roce a z klimatologického hlediska posledním měsícem zimy.
Původ českého názvu souvisí se slovem "nořit", neboť v tomto měsíci se led noří, láme a puká.

Únor bílý - pole sílí.
Únorová voda - pro pole škoda.
Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Prvním "kritickým" dnem únorových pranostik jsou Hromnice (2.2.)
Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.
Na Hromnice jasná noc - bude ještě mrazů dost.
O Hromnicích déšť - na jaře sníh, o Hromnicích sníh - na jaře déšt.
Na Hromnice o hodinu více.
O kolik je na Hromnice delší den? V našich zeměpisných podmínkách vychází slunce již o 40 minut dříve a večer zapadá o 40 minut později.
Ke svatému Valentýnovi (14.2.) - svátku zamilovaných - se vážou pořekadla:
Na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna.
Svatý Valentýnek - jara tatínek.
V měsíci únoru nelze opomenout ani masopustní pranostiky. Masopust je pohyblivý svátek, který se počítá od Tří králů do Popeleční středy.
Masopust na slunci - pomlázka u kamen.
Svítí-li slunce na bláznivé masopustní dni, bude pěkná pšenice i žito.
Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok.
Suchý půst - úrodný rok.
Druhým "kritickým" dnem únorových pranostik je svátek svatého Matěje (24.2.).
Nenajde-li Matěj led, seká ho hned.
Svatý Matěj zimu tratí, když netratí, obohatí.
Na svatého Matěje každá myší díra se zavěje.
Na svatého Matěje lidské srdce okřeje, slunce pozře závěje, nad polem si skřivan zapěje.
Matěja - k vesnu náděja.
I když únorem studené počasí nekončí, vláda zimy se přece jen chýlí ke konci. Naději na blízké jaro vyjadřují dvě poslední pranostiky.

- Z knihy Medardova kápě vybrala V.S. -


Sport a tělovýchova na Křemežsku

11. pokračování - Horská služba.

První pomoc provádí členové Horské služby Brabec a Kocourek
Fixace kotníku kramerovou dlahou. První pomoc provádí členové HS - okr. Kleť Brabec a Kocourek. Kontroluje MUDr. Jegorov
Původně jsem chtěl začínat o Horské službě z jiné stránky, ale dostal jsem v něděli otázku "je horská služba vlastně sport?" Tato otázka může napadnout i čtenáře o historii sportu v časopise Křemežsko.

Posláním horské služby je vlastně pomoc sportu a hlavně sportovcům. Kdo jim chce pří sportu pomáhat a poskytovat při úrazu první pomoc, musí jejich sport dobře ovládat, navíc musí umět poskytnout první pomoc a pak postiženého sportovce ještě dopravit na přístupné místo pro sanitku, aby mohla sportovce dopravit do nemocnice k lékařskému ošetření. Věřte, že to není maličkost, když v horní části sjezdovky si lyžař zlomí nohu, musíte mu uvolnit lyže, zafixovat nohu dlahou, uložit ho do saní s lyžemi a svézt lyžaře do hájovny "Na vyhlídce" nebo alespoň na parkoviště pod lanovkou, kam si pro něj přijede sanitka.

Za svou třicetiletou činnost v Horské službě se nám stal případ, kdy byly oboje saně se zraněnými lyžaři na cestě k parkovišti a na sjezdovce jsme zůstali poslední dva sloužící členové. Skoro ve stejném místě pod bubnem (kratší strmý sráz v horní třetině sjezdovky) si zlomil kluk nohu a další saně jsme neměli. Museli jsme lyžaře ošetřit, ze 2 tyčí a dvou našich větrovek zhotovit provizorní nosítka a raněného snést k parkovišti po sjezdovce dolů. Ten úraz se stal při přeboru dorostu v r. 1963, kdy bylo na sjezdovce v některých místech sněhu nad kolena. Na parkovišti jsme si oddechli po přeložení lyžaře do sanitky, navlekli bundy a zpocení vyjížděli lanovkou zase na sjezdovku. Naštěstí k dalším úrazům nedošlo, až druhý den při slalomu. Tento zásah jsme prováděli s Janem Blažkem z Pasíček a dostali jsme zabrat jako při závodě. U otevřené zlomeniny hraje totiž svou roli i čas, hrozí-li raněnému embolie.

První pomoc provádí členové Horské služby Blažek a Zeman
Fixace holeně štrekšínou - hliníkové trubky s popruhy posuvné dvěma šrouby. Umožňuje rychlý a bezpečný zásah. Ošetřují Jan Blažek a Václav Zeman
Další případ se stal na Podlazí. Bylo krásné nedělní odpoledne, službu jsem neměl, tak jsem si sjel na Podlazí trochu zajezdit. Po třetí hodině sjížděli 3 kluci od parkoviště lesem a před výjezdem z lesa jeden z nich neudržel lyže ve stopě, upadl a zarazil si do rozkroku vyčnívající konec zamrzlé větve ve sněhu. Krvácel a měl značné bolesti. Službu měl tenkrát i Franta Zimerman, obložili jsme mu ránu gázou vyplněnou vatou a na parkoviště jsme ho táhli i se saněmi do kopce k Pekárenské chatě a odtud na parkoviště k hájovně. Sanitka přijela téměř současně, takže hned pokračoval do nemocnice. Jak jsme pak zjistili, trvalo jeho léčení asi půl roku. Měl na 3 místech protržená střeva. Podobné nehody se vyskytují snad na každé stanici Horské služby a ještě tragičtější se vyskytují v horách, kde padají laviny. Jen za prvních 25 let činnosti HS Šumava byla v celé oblasti šumavských středisek HS poskytnuta první pomoc 3 973 raněným a v okrsku Kleť za 15 let působení HS 143 zásahy, většinou na sjezdovce nebo na Podlazí.

O založení a činnosti HS na Kleti je přehledný záznam v 6. čísle Křemežska v r. 1993. Založení HS Kleť spadá do r. 1957, kdy byla zprovozněna sjezdovka a k činnosti HS, mimo první pomoci, patří udržovat sportovní a odbornou zdatnost, preventivní činnost, přednášky o nebezpečí hor, dále i ochrana přírody. Povinný počet odsloužených hodin jednoho člena HS za rok je 80 hodin. Ve skutečnosti se u nás sloužilo i přes 100 hodin, protože jsme vypomáhali při velkých závodech, jak na mistrovství republiky na 50 km (lyžařský maraton) na Stachách, tak při mistrovství světa na divoké vodě pod Lipnem. I na lipenských sjezdovkách na Kramolíně vypomáhali mladší členové okrsku Kleť. Zpočátku nás sloužilo na Kleti 5 a později po zavedení volných sobot a po spuštění vleku na Podlazí se náš stav rozšířil až na 13 členů HS. Prvním náčelníkem okrsku Kleť byl Franta Zimerman a v současné době je Václav Stropek, vedoucí lanovky na Kleť.

- Zd. Hořejší -


Sokol Křemže

Přes velké obavy z nemilosrdné chřipkové epidemie se 23.1.1999 zúčastnil křemežský gymnastický oddíl dětí závodů - Euroteam 99.
Do pražského Tyršova domu se sjelo 22 oddílů Jednoty sokolské rozdělených do 3 kategorií.

V Kategorii - smíšení do 15 let - se naše družstvo ve složení Lenka Hálová, Hana Martínková, Monika Páklová, Kateřina Šebestová, Martina Weberová, Iva Vačková, Barbora Štrobová, Jana Příbíková, Barbora Jandová, Tereza Jandová, Ivana Chaloupková, Pavlína Šestáková, Tomáš Cába a Jiří Cába, pod vedením Martina Jandy, Jitky Jandové a Nikoly Hasalové umístilo na 4. místě, v disciplínách pódiová skladba, prostná cvičení a skoky z trampolíny.

V soutěži musejí být alespoň dva chlapci, proto bychom uvítali další šikovné a silné sportovce do 15 let. Pokud máte syna, ale i dceru, dejte jim možnost a příležitost projevit jejich tělesné dovednosti. Cvičení je každou středu od 16.00 do 19.00 hodin.

Na závěr vedení Sokola děkuje za sponzorské dary těmto příznivcům: Paní Čechové, paní Lánové, paní Bůžkové, paní Bohaté, panu Bůžkovi a panu Buštovi.

- N.H. -


Z moudrosti věků

Večer života si sebou přináší svoji lampu.
(Joseph Joubert)
Když člověk stárne, je zvlášť důležitá jeho duševní činnost, zájem o druhé lidi a radost ze života.
(Rose Fitzgerald Kennedyová)
Svůj kříž a svoje utrpení si smutkem jenom zvětšujeme.
(Georg Neumark)


Těžba kamene na mříčském Vrchu

Když se procházíme dolním nebo horním Vrchem nade Mříčím, vidíme zde sem tam vyhloubené jámy, různé hloubky a objemu, všechny směrem k nádraží. To jsou místa, kde se těžil kámen při stavbě železniční tratě v letech 1890 a 1891. Z Vrchu až ke staveništi byla položena úzkokolejná dráha a po ní se vytěžený kámen dopravoval na vozíkách tak, že byly dva vozíky spřaženy lanem. Plný naložený vozík šjížděl dolů - při tom ho bylo třeba brzdit - a tak vytahoval zároveň nahoru vozík prázdný. Ještě po otevření tratě v listopadu 1891 až po Č. Krumlov těžba kamene pokračovala dál a skončila v roce 1914.

Mříčský Vrch patří starousedlým osady Mříč, proto také oni měli právo stavební společnosti kámen z Vrchu prodávat. Stejně tak starousedlým patřilo další těžební místo Vlčí jáma nade Mříčí. Kámen zde vytěžený a rozdrcený se převážně vozil v období 1. ČSR na vyspravení obecních cest, ještě do 50. let. Okresní správa silnic, která v posledních letech bezplatně Vlčí jámu používala, ji nedávno od starousedlých odkoupila.

Těžbu kamene ve Mříčí podle vyprávění Václava Krátkého čp. 6 zaznamenal Vojtěch Vaněček.

Dodatek kronikáře, jak 12 starousedlých rodin ve Mříčí tento majetek nabylo:

Osada Mříč měla až do r. 1895 asi 35 ha obecních pozemků. Dne 1. června 1895 bylo ve schůzi obecního zastupitelstva usneseno prodat obecní pozemky starousedlým s tím, že výkupné bude složeno v hotovosti jako kmenové jmění osady Mříč a Bohouškovice a že úroky z něho budou se používat na místní vydání těchto osad. Mimo to budou starousedlí udržovati obecní pastušky a kapličky v těchto dvou osadách. Až do roku 1922 pozemky obhospodařovali starousedlí společně a o výtěžek z nich se dělili. Pak si některé z nich rozdělili. Tento stav trvá dodnes.

- Z obecní kroniky Mříče vypsal F. Nejedlý -


Místní policie informuje

Obvodní oddělení Policie ČR Křemže eviduje od počátku letošního roku ke dni 20. ledna 1999 celkem 5 trestných činů a 12 přestupků.

Od samého počátku roku opět řeší policisté krádež vloupáním do rekreačních chalup, ke kterým došlo v lokalitách Kovářov, Vinná a Chlumeček. Do současné doby se bohužel nepodařilo zjistit pachatele krádeží.

Dne 19.1. bylo na OOP Křemže oznámeno vloupání do skladu v objektu ZD Brloh, odkud neznámý pachatel odcizil vodoinstalační a další meteriál v celkové hodnotě 22.000,- Kč. Dobrou součinností a spoluprací mezi jednotlivými útvary Policie ČR v okrese Č. Krumlov byli ještě téhož dne zadrženi 3 podezřelí muži, kteří se doznali k provedení vloupání a krádeži výše uvedených věcí a doznali se ještě k dvěma dalším obdobným případům v oblasti Kaplice. Těmto třem mužům, kteří pocházejí z Č. Budějovic, sdělil ještě téhož dne vyšetřovatel obvinění pro trestné činy krádeže a všichni tři muži byli vzati do vazby ve věznici v Č. Budějovicích.

Dne 13. ledna byla v Křemži provedena dopravně bezpečnostní akce, při které byl využit tzv. radar pro měření rychlosti projíždějících motorových vozidel. Vzhledem k tomu, že byl při této akci zjištěn dosti velký počet řidičů, kteří při jízdě v obci překračují povolenou rychlost, budeme i v dalším období využívat policistů služby dopravní policie OŘP Č. Krumlov k častějším provádění měření rychlosti.

Ve dnech 16. a 17. ledna byla dále ve spolupráci s policisty Dopravního inspektorátu provedena dopravní akce, která byla zaměřena na kontrolu technického stavu motorových vozidel v obcích Křemže a Brloh. Výsledek této akce byl z pohledu dodržování bezpečnosti silničního provozu vcelku uspokojivý, ale i přesto budeme v těchto dopravních akcích pokračovat i nadále a naše pozornost bude zaměřena i do dalších lokalit služebního obvodu OOP Křemže.

V úseku našeho obvodního oddělení Policie ČR došlo od počátku roku k celkem 4 malým dopravním nehodám a k jedné dopravní nehodě, která byla předána Skupině dopravních nehod Č. Krumlov. Naštěstí při těchto dopravních nehodách nebyl nikdo z účastníků vážně zraněn, pouze u nehody ze dne 18. ledna, která se stala poblíž osady Chlum, musela dvoučlenná posádka kamionu zn. Liaz, vyhledat lékařské ošetření.

Chci v této souvislosti vyzvat řidiče všech motorových vozidel, aby při jízdě věnovali maximální pozornost stavu a povaze vozovky a tím předešli možnosti vzniku dopravní nehody.

- kpt. Dušan Klícha, vedoucí OOP Křemže -


Společenská kronika

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI


Informace

Záloha na vodné na měsíc únor 1999 se vybírá v jídelně Domu služeb:
st. 10.2.1999 od 13.00 do 17.00 hodin
čt. 11.2.1999 od 13.00 do 17.00 hodin
pá. 12.2.1999 od 13.00 do 15.00 hodinJihočeská plynárenská upozorňuje občany Chlumu, že pokud nebudou mít všichni odběratelé zakončenou přípojku plynu v předepsané skříňce HUP, nebude do celé osady vpuštěn plyn. Přípojky by měly být dokončeny do poloviny února, kdy budou dokončeny rozvody a uvažuje se o spuštění plynu.Chcete být na tabuli hanby ?
Pokud ne, tak uhraďte do konce února na Obecním úřadě u pí. Koubové 250,- za kulový ventil (HUP), který vám byl dodán společně s plynovou přípojkou. Toto se týká i těch, kteří dosud plyn neodebírají, ale přípojku již mají.Tříděný odpad - plasty
Ve všech osadách již máme kontejnery na tříděný odpad (plasty a sklo). Že jsou využívány svědčí skutečnost, jak rychle jsou naplněny. Bohužel hlavně u plastového tvoří náplň kontejneru "balený vzduch", který je pak nákladně převážen spolu s plastovým obalem k dalšímu zpracování. Díky tomuto nezbývá v kontejneru místo pro plastový odpad, který pak spoluobčané ukládají vedle kontejnerů a stává se vhodnou hračkou větru. A přitom stačí tak málo! Plastový odpad (zejména lahve od nápojů) sešlápnout - zdeformovat, zmenšit tím jejich objem a umožnit tak uložení většího množství odpadu do kontenjeru. Věnujte, prosím, likvidaci odpadu chvilku navíc, kterou si deformace vyžádá, vždyť se nám to všem vrátí v úspoře nákladů za přepravu a úklid a zlepšení životního prostředí. Děkuji za pochopení.
- ing. Josef Troup, starosta -


Příjmení

Původně se označovali naší předkové jen jedním jménem, které po příchodu a postupném šíření křesťanství dostávali při křtu. Proto také ještě donedávna se užívalo názvu "křestní jméno". V pozdějších dobách při větším zalidňování osad a častějších osobních kontaktech k dokonalé a přesné identifikaci občana už jen toto jedno jméno nestačilo. V jedné vesnici žilo např. několik Václavů, Matějů, Martinů apod. a bylo je proto nutno rozlišit přidáním přízviska, tj. dalšího jména, které se k původnímu jménu přidávalo. Tak vznikala příjmení - "při jménu" (také v němčině "Zu-Nahme").
Původ příjmení je ve většině případů snadno vysvětlitelný:

Vznikla z povahových vlastností (Malý, Černý, Kučera) nebo ze zaměstnání (Sedlák, Kovář, Bednář) a mnoho dalších podkladů dalo vznik trvalému příjmení. Po zpracování tereziánského půdního katastru a zavedení nového řádu výběru daní, bylo nutno, aby každý občan měl své stálé příjmení. Tak bylo nařízeno patentem císaře Josefa II. ze dne 1. listopadu 1780. K tomuto datu tedy můžeme bezpečně vysledovat posloupnost každého rodu. V některých případech i daleko zpátky, pokud rod už si držel své stálé příjmení, třeba i po několik staletí. Pro velmi malou fluktuaci obyvatelstva v minulosti se držela některá příjmení v našich vesnicích po několik generací na určitém popisném čísle, případně přiženěním se přesunula na jiné popisné číslo.

U selských hospodářství po vymření rodu a příchodu nového příjmení na statek se na původním místě dál udržovalo v běžné řeči příjmení původní jak se tam říká "po chalupě". Těchto případů máme na našem venkově dost. Když budeme sledovat zpátky majitele určitého popisného čísla, jistě dojdeme k příjmení "po chalupě".

Bude jistě zajímat naše "starousedlé" rodiny a snad i jiné naše občany, jak se v jednotlivých osadách naší obce na selských staveních a domcích příjmení držela, přesunovala jinam nebo zcela ve vsi zanikala. Podkladem k tomuto přehledu mám seznam farníků, uložený v archivu křemežské farnosti z roku 1840. Někdy v něm bylo těžké vyluštit příjmení, psaná ozdobným a těžko čitelným německým kurentschriftem. V seznamu uvádím za pop. číslem příjmení a křestní jméno majitele domu v r. 1840, v závorce počet členů rodiny včetně sloužících (chasy). Je zajímavé, kolik obyvatel se dovedlo někde směstnat v jedné chalupě nebo stavení a snad i dobře se při tom snášet.

V posledním sloupci uvádím příjmení dnešního trvale bydlícího občana nebo rodiny. Prosím o prominutí, že z úsporných důvodů místa často nepřipojuji další tzv. jméno křestní ani příp. titul. Nevyplněná řádka proti znamená, že na čp. bydlí pouze "chalupář". Pokud snad je v tomto sloupci nějaká neúplnost nebo chyba, prosím o omluvu.

- Fr. Nejedlý -

Křemže
čp.Majitel v r. 1840 (počet osob)Příjmení posledního majitele trvale bydlícího
1.Fara - P. Antonín Matějovský(začal psát 3. díl farní kroniky)
2.Mácha Matouš, sedlák (7 osob)Daněk Václav
3.Mácha Vojtěch (4)hostinec
4.Kuchař Franz, domkář (10)zbouráno, dnes má toto č. p. domek Dřevíkovských
5.Hajer Jakob, domkář (7)Reitinger Jiří
6.Šimeček Václav (10)Pivcová Michaela
7.Lekeš Bártl, sedl. (9)Dům služeb
8.Řezníček Matěj, správce (6)Sýkorová Anežka
9.Cipín Franz, chal. (8)Loudová Marie
10.Kříž Šimon, chal. (3)Cimrhanzl Petr
11.Husar Franz, sedl. (8)Dům s peč. službou
12.Sklář Martin, švec (9)Doležal František
13.Čuba Franz, domk. (12)vinárna, vietnamská prodejna
14.Lekeš Jakob, sedl. (6)Mašková Květoslava
15.Jakubec Josef, sedl. (7)Jakubec Miroslav
16.Valenta Anton, sedl.Opekarů
17.Šimečková Anežka (8)Krigar Robert
18.Krátký Ján, chal. (4)Valkonyová Marie
19.Hajer Michael (9)ing. Trs Jan
Honetšlegr Matěj (5)
Zimrmanová Voršila
20.Beran Anton, domk. (6)Hálová Vlasta
21.Čadek Tomáš (5)rod. Spurných
22.Hajer Vavřinec (6)rod. Jirovců
23.Šnajdr Franz, domk. (5)rod. Schneiderů
24.Kristlbauer Ondřej (11)dr. V. Pečman
25.Lokenbauer Vojtěch (8)
Stanko Petr, domk. (5)
26.Cimrman Vavřinec (6)Waldauf Stanislav
27.Panuš Ján, sedlák (8)Jakešová Marie
ing. Josef Jakeš
28.Kandrhel Vojtěch, domk. (10)
29.Cimrman Anton (9)
30.Koidl Gabriel (10)ing. Čížek Bedřich
31.Beran Ján (5) býv. pilaH. Bohatá
32.Jene Martin, mlynář (9)rod. Bůžků
33.Prokeš Jakob (7)
34.Novák Franz, domk. (10)dnes v pasíčkách (Nocar)
35.Sompek Václav (6)říd. učitel
36.Trapl Petr, pekař (4)býv. spořitelna
37.Kvapil Franz, podruh (5)Husarová Marie
38.Jakubec Josef, domk. (4)Vačkář Petr
39.Cába Jakob, domk. (6)Kouba Milan
40.Benda Franz, domk. (6)Dědič Jan
41.Chrír Matěj, domk. (4) ???ing. Mejzlík Josef
42.Suchý Jakob, kovář (6)
43.Cimrman Matěj, domk. (3)
44.Byča Pavel, domk. (4) ???Zeman František
45.Benda Václav (5)
46.Starý Jakob, podruh (9)Cába Zdeněk
47.Dominová Anna, domk. (4)
48.Stanko Matěj, domk. (7)Kouba Jiří
49.Němec Pavel, domk. (5)Bednářů (Ťunků)
50.Sklář Linhart (7)
- zaniklo, přeneseno do Pasíček
51.Beran Matouš, domk. (5) Hötzelů

Pouze tolik domů měla Křemže v roce 1840. Podle sčítání v roce 1991 měla Křemže 333 domů.
Příště: Chlumeček, Stupná a Bohouškovice

- Fr. Nejedlý -


Zábavná matematika

Přestože soutěžící počítali zcela nezávisle na sobě, mají všichni stejnou chybu, která spočívá v tom, že se nadměrně spoléhají na kalkulačky. Většině soutěžících sice po dvojím zaokrouhlení vyšel správný výsledek, ale zcela evidentně neplatí:
800 / 13,33 = 60 ani 48000 / 3600 = 13,33 (výsledky jsou pouze přibližné)

Při větším počtu takových početních výkonů v příkladu se totiž může stát, že díky zaokrouhlování se bude výsledek lišit velmi podstatně od správného, aniž řešitel udělal jakoukoliv chybu. V podobných případech je nutno přistoupit k řešení pomocí zlomků, ale to zatím nebylo nutné. Viz. autorské řešení:
První úvahu, že trať je dlouhá (21-1) x 40 = 800 m mají všichni správně. Druhý výpočet je však nejjednodušší:

v (km/h) : t = v / s = 48 / 0,8 = 60 s - zcela přesně bez zaokrouhlování.
(výpočet je chybný - oprava provedena ve Zpravodaji číslo 4/99)

OPRAVA : v (km/h) : t = s / v = 0,8 / 48 = 1 / 60 hod = 60 s atd.

Žádný soutěžící neřešil úlohu zcela správně a nedosáhl maximálního hodnocení 5 bodů.
Zatím nebudeme zadávat obtížnější příklady, ale budeme dbát na naprosto dokonalou formální správnost = přesné hodnocení - má šanci víc řešitelů.

Další příklady doporučujeme i dalším zájemcům.
Příklad č. 2:
Pepíček dostal na táboře za úkol připravit pro všechny účastníky nápoj. Měl smísit džus s vodou v poměru 3:4. Nejprve si spočítal kolik má nalít džusu a kolik vody. Potom však omylem nalil o 2 litry džusu více, takže výsledný poměr byl 8:9. Kolik litrů nápoje měl původně připravit?

-ZP-


INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 20. dubna 2000 : TOPlist 0