Archiv :  3/2000   1/2001   2/2001   3/2001   4/2001
      1/2002   2/2002   3/2002   4/2002 
      1/2003   2/2003   3/2003    
      1/2004   2/2004   3/2004    
      1/2005   2/2005   3/2005   4/2005   5/2005
      1/2006   2/2006   3/2006   
Vydavatel: Obecní úřad Kájov - č. 4/2005 - Dne 31. října 2005


Školská rada
Rada obce
Zastupitelstvo obce Kájov
Sport v obci
Obecní úřad
Základní škola
Hasiči - soutež
Společenská kronika
Z historie obce Kájov - rok 1925 až 1931

 

 

 Školská rada Nahoru

Naše obec zřídila dle zákona 561/2004 Sb. školskou radu, jejímž prostřednictvím se umožní rodičům žáků podílet se na správě školy. Počet členů byl dle zákona vymezen radou obce a ředitelkou školy stanoven na šest. Třetinu jmenovala obec (zřizovatel školy), třetinu zvolíli pedagogičtí pracovníci a třetinu rodiče žáků navštěvujících školu. (Členem školské rady nemůže být ředitel školy, jejího zasedání se účastní na vyzvání předsedy. Volební období je tříleté. Rada bude zasedat nejméně 2x ročně.)

Dobová kresba kájovské školy

Volby do kájovské školské rady proběhly 13.10.2005 a zvoleni byli za rodiče Tomáš Palouda a Blanka Szabová, náhradníky jsou Jindřiška Cimlová a Libor Michálek, pedagogičtí pracovníci si zvolili Alenu Sýkorovou a Jarmilu Šetkovou, zřizovatelem byly jmenovány Martina Kopřivová a Libuše Semecká. První zasedání rady svolala ředitelka školy na 01.11.2005, dále již bude radu svolávat její předseda Tomáš Palouda, kterého si zvolíla již sama školská rada.

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu školy, školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu školy na příští rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

(ls)

 Rada obce Nahoru

Na svých šesti posledních zasedáních OR projednala a schválila:

OR vzala na vědomí:

 Zastupitelstvo obce Kájov Nahoru

na veřejném zasedání 27.09.2005 schválilo

usnesením III/05/19

usnesením č. III/05/20

usnesením č. III/05/22a

usnesením č.. III/05/23

usnesením č. III/05/24

usnesením č. III/05/25

usnesením č. III/05/26

v usnesení č. III/05/27

usnesením č. III/05/28

usnesením č. III/05/29

usnesením č. III/05/30

usnesením č. III/05/31

nechválilo

usnesením č. III/05/21

usnesením č. III/05/22b

vzalo na vědomí

v usnesení č. III/05/18


Na veřejném zasedání starosta Miroslav Červ poděkoval Mgr. Josefu Malečkovi za dlouholetý výkon funkce ředitele naší základní školy a paní Věře Augustinové též za dlouholetou práci ředitelky a posléze vedoucí učitelky ve škole mateřské.

Při této příležitosti předal oběma pedagogům jako projev uznání obce finanční dary.

 Sport v obci Nahoru

Možná někteří (nejen) noví obyvatelé Kájova ani ještě nevědí, že je možné v obci provozovat několikero sportovních aktivit. Ať je to tradiční fotbal na hřišti TJ Sokol Kájov, nebo v tělocvičně ZŠ novější florbal (úterý od 17.30 do 19.00 a čtvrtek od 18.00 do 20.30), nohejbal (pondělí 18.30 do 20.00) vše muži, volejbal (muži úterý od 19.00 do 21.30, ženy pondělí od 20.00 do 22.00), malá kopaná (v pátek od 18.30 do 20.00).

Dále lze ve všední dny po domluvě s panem Jaroslavem Sládkem (v obchodě SPAR Sládek) chodit posilovat do nově vybavené posilovny místní TJ.

V příznivém počasí je možný pronájem tenisových kurtů a hřiště pro plážový volejbal.

Do tělocvičny základní školy míří ženy za aerobikem (středa od 19.30 do 22.00, cvičitelky Martina Kopřivová a Hanka Kubíčková), a také rodiče s předškolními dětmi na velice oblíbené cvičení předškolních dětí (úterý od 16.00 do 17.00 - cvičitelky Lenka Augustinová a Marie Bauerová).

(ls)

Miroslav Haňka z Restaurace Pohoda organizuje Šipky v Kájově. K jejich činnosti nám napsal:
Ve druhé polovině září začala opět šipkařská sezona.

Kájov má v různých soutěžích zastoupení hned třikrát. První ligu žen ČAKS - AŠA reprezentuje třetím rokem družstvo Pohodářek, které hrálo loňskou sezonu v docela silné konkurenci. Dohrály ji ve středu tabulky na šestém místě. Letošní start se příliš nezadařil, ale věřím, že s plánovanou posilou se Pohodářky vzchopí a v letošním ročníku o nich ještě uslyšíme. Třetí ligu hraje "omlazené" družstvo Pohodáři B. Loni skončili na sedmém místě, ani letošní začátek sezony se jim moc nevyvedl. Dá se to přičíst malým zkušenostem a nervozitou při zápasu. Bude nějakou dobu trvat, než se sehrají, ale s nasazením, které mají, mohou ztrátu stáhnout a umístění do pátého místa nebude určitě problém. Třetím družstvem Pohodářů je A, které hraje druhým rokem 2.ligu. Loňská sezona byla velice dobrá, ke třetí příčce chyběl jen jeden bod. Družstvo hraje bez větších změn šestou sezonu ve stejném složení, chuť ke hraní je čím dál větší, i chuť na umístění mezi prvními třemi je docela velká. Letošní sezona začala nástupem tří vyhraných zápasů a jednou prohrou. Na prvního v tabulce ztrácí "A" tři body a zápas s prvním je čeká v neděli 6.11 od 15°° v restauraci Pohoda, čímž jsou tímto příznivci šipek srdečně zváni. Velice dobrým, i když neúspěšným, byl zápas Českého poháru. Na Pohodáře vyšlo losováním družstvo první ligy Sparta Velešín. Respekt z obávaného soupeře, který je v současné době na druhém místě první ligy, brzy opadl. Ve skvělé atmosféře a za podpory diváků se Pohodáři dostali dokonce do vedení a až do stavu 7:7 to vůbec nevypadalo na rozdíl třídy. Závěr ale patřil zkušenější Spartě, a ta nakonec vyhrála 10:8.

Více informací a aktuální stavy všech soutěží najdete na internetových stránkách http://sipky.pohoda.com/jss/

(mh)

Cvičení rodičů s dětmi v Kájově dne 1.11.2005

Cvičení rodičů s dětmi dne 1.11.2005 - o cvičení je velký zájem, v letošním roce se nás schází i sedmnáct. Hrajeme jednoduché hry, zkoušíme chytání a házení míčů, někdy cvičíme i na nářadí - velkou radost vždy udělá skákání na trampolíně a klouzání po lavičce. Rádi mezi sebou přivítáme další, nové děti. Těšíme se na Vás.

Lenka Augustinová, Majka Bauerová

Odpolední škola plná duchů - Kájov, 3.11.2005, foto: Libuše Semecká

Dne 3.11.2005 - odpolední škola plná duchů. Děti se seznámily na hodině angličtiny se svátkem Halloween, z domova si přinesly duchařskou výstroj, v kroužku výtvarné výchovy i ve družině vyrobily různá strašidýlka, kterými vyzdobily celou školu. Zlatým hřebem strašidlového podvečera byla cesta tmavou školní budovou na půdu, kde zářící vydlabaná a vyřezávaná dýní hlava střežila odměnu odvážlivcům, kteří měli odvahu jít si pro ni až tam. Někteří zcela sami, jiní s doprovodem, ale obstáli všichni a odměnou jim byl voňavý, chutný perníkový netopýr zdobený čokoládou, vlastnoručně upečený paní ředitelkou školy duchů...

 Obecní úřad Nahoru

Aktuální informace k povinné výměně občanských průkazů
Zákon č. 395/2005 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. října 2005, přinesl potřebnou změnu pro občany starší 70 let, pokud mají v OP uvedeno, že platí bez omezení.

Občané narození před 1. lednem 1936 tedy již nejsou povinni žádat o nový OP. Pokud si přesto chtějí svůj průkaz vyměnit, například z důvodu, že jej chtějí použít jako doklad při cestování do členských států Evropské unie, mohou žádost kdykoliv podat.

Všem ostatním občanům připomínáme, že pokud byl jejich občanský průkaz vydán do 31.12.1994, jsou povinni nejpozději do 30.11.2005 podat žádost o vydání nového OP. Platnost všech občanských průkazů vydaných do 31.12.1994 skončí dnem 31. 12.2005.


Obecní symboly
V roce 1990 byl přijat zákon o obcích, který umožnil udělení vlajky (praporu) rovněž obcím. Do té doby mohly mít obce pouze svůj znak, vlajky (prapory) mohla mít pouze města.

V letošním roce požádal o vyhotovení návrhu znaku a praporu i Kájov. Návrh na ně zpracoval heraldik Miroslav J.V.Pavlů. Podkladem mu byla nejen historie Kájova, ale i pověsti, které se ke Kájovu vztahují.

Obecní zastupitelstvo schválilo verzi č.3, usnesení zastupitelstva obce však nestačí, a proto v současné době zaslal obecní úřad studii do Parlamentu ČR ke schválení. Teprve po schválení parlamentním podvýborem pro heraldiku a vexilologii se budou moci znak i vlajka nechat vyrobit a budeme je moci začít používat.

V příštím Časopísku, pokud budou již symboly v navrhované podobě schváleny, přineseme jejich vyobrazení a popis.

 Základní škola Nahoru

  Odpoledne plné duchů a strašidel v Kájově
Základní školu v Kájově navštěvuje v letošním školním roce 32 dětí. Od října na naší škole pracuje ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Český Krumlov několik kroužků: výtvarný, angličtina formou her a flétničky. Díky spolupráci s Lidovou školou umění se vyučuje také hra na kytaru. O všechny kroužky je velký zájem, některé navštěvují i děti, které už dojíždějí do škol v Českém Krumlově. Další možností by bylo i otevření filatelistického kroužku - pokud by měl někdo zájem, může se přihlásit ve škole.

Školní život se snažíme si občas zpestřit nějakou netradiční akcí. Tak třeba ve čtvrtek 3. listopadu jsme si užili odpoledne plného duchů a strašidel. Děti se na hodině angličtiny seznámily se svátkem Halloween, a pak vypukl rej strašidel. Na závěr všechna strašidla a duchové absolvovali "strašidlovou cestu" s překvapením na konci...

V týdnu od 14. 11. budou ve škole Dny otevřených dveří. Všichni, kdo mají zájem seznámit se s naší prací blíže, se mohou podívat přímo do vyučovacích hodin. Zváni jsou nejen rodiče, ale i široká veřejnost. Informace o naší škole základní a mateřské si můžete najít i na internetových stránkách školy www.sweb.cz/skolakajov, které jsou průběžně doplňovány.

Lenka Augustinová

 Hasiči - soutěž Nahoru

Další soutěžní rok je za námi. V konečném účtování se naše dvě družstva mužů mohou pochlubit celou řadou pěkných výsledků. Z okrskových soutěžích jsme obsadili ve Chvalšinách první a druhé místo - obhájili jsme putovní pohár. Dále jsme zvítězili v Přední Výtoni a Loučovicích.

Dařilo se nám i v Jihočeské hasičské lize, zde jsme obhájili 5. místo a druhé družstvo postoupilo na 7. místo, celkový počet zúčastněných družstev v lize byl 84, vítězstvím se mohou pyšnit hasiči z Markvarce.

Neméně pro nás významnou soutěží je Pohár okresu Český Krumlov. V tomto jsme se umístili na prvním a třetím místě.

Libor Michálek

 Společenská kronika Nahoru

DEN DŮCHODCŮ V KÁJOVĚ

Obecní úřad Kájov zve důchodce z Kájova a všech 8 osad na oslavu dne důchodců.
Letos se bude konat v pátek 2. prosince 2005 od 14 hodin, a to již tradičně v Konibaru. k tanci i poslechu zahrají oblíbení Kameňáci.


BLAHOPŘÁLI JSME
k narozeninám nad 70 let v srpnu az říjnu

Růženě Šimkové
Janu Červovi
Boženě Schneiderové
Anežce Vávrové
z Kájova,

Miroslavě Sankové
z Novosedel - Hojd

Milušce Šolcové
ze Starých Dobrkovic

Václavu Plánskému (89)
Josefě Beňové (82)
Idě Tkáčikové
z Křenova,

Miloslavě Šimkové
Marii Kadlíkové (82)
Anně Vlčkové
z Kladného

Oslavencům přejeme pevné zdraví, osobní spokojenost a vyplnění jejich životních přání !


NARODILI SE
V KVĚTNU AŽ ČERVENCI 2005

Ondřej Bőhm ze St. Dobrkovic
Matyáš Valta z Kladného
Natálie Postlová z Kladens. Rovného
Magdaléna Cábová z Kájova
Agáta Michálková z Křenova
Petr Štěpánek z Kájova
Anna H.Vesperová z Červeného Dvora
Marie E.Vesperová z Červeného Dvora

Vážení rodiče, společně s Vámi se radujeme z narození Vašeho děťátka. 27.10.2005 proběhlo vítání nových občánků Kájova.
Na slavnost jsme pozvali celkem 8 dětí. Šest úplně nejmladších nám zůstalo na příště. Rodiče dostanou pozvánku.


NAVŽDY OD NÁS ODEŠLI

03.10.2005 manželé Věra Čivrná a Drahoslav Čivrný

11.10.2005 paní Marie Kupečková

13.10.2005 paní Anna Venušová

24.10.2005 pan Josef Jonáček

26.10.2005 pan Šimon Hlásek

Vážení pozůstalí, přijměte projev upřímné soustrasti.


ČÍSLA Z EVIDENCE OBYVATEL

Od ledna do října roku 2005 se narodilo 17 dětí, zemřelo 13 občanů, přihlásilo se k pobytu 85 a odhlásilo 34 osob.
9 osob se přestěhovalo v rámci obce Kájov.
Od ledna do října 2005 bylo podáno na OÚ 120 žádostí o občanský průkaz a 106 žádostí o cestovní pas.


Přijďte do divadelního sálu zdejšího Konibaru
v sobotu 19.11.2005 v 16.00
na divadelní pohádku
PRINCEZNA NA ŽENĚNÍ
Hrají divadelní ochotníci z Hořic na Šumavě
Vstupné 20,- Kč

 Z historie obce Kájov - 1925 až 1931 Nahoru

1925
28. března 1925 vypukla mzdová stávka v papírně fy Hynek Spiro a synové. Stávka trvala do 11. května 1925 a skončila pro dělnictvo bezvýsledně. 10. října 1925 dala se přejeti vlakem choromyslná Anna Stifterová z Borové. Mrtvola byla pochována na zdejším hřbitově.

24. října 1925 dohotovena budova pro byty železničních zaměstnanců. 1. listopadu byla již budova obydlena.

1926 - 1928
1. září 1927 otevřena byla druhá třída při české menšinové škole v Kájově. Česká škola měla nyní 46 dětí, tj. 24 hochů a 22 dívek.

Učitelský sbor:
1. Karel Fajtl - řídící učitel
2. Vojtěška Kozlová - uč. druhé třídy
Marie Dvořáková učí žen. ruční práce
P. Vilém Wolf - farář v Kájově

Zároveň 22. srpna 1927 otevřena i opatrovna v Kájově. Místnost pro opatrovnu upravena v budově české školy. Do opatrovny zapsáno 21 dětí. Pěstounkou stala se Jana Nymburská.

Rok 1928 byl katastrofálně suchý. Na dráze neměli po celé léto vody a museli ji dovážeti až z Čes. Budějovic, později z Peček. Pro odstranění nedostatku vody schválena byla stavba gravitačního vodovodu.

V roce 1928 podařilo se odboru NJP v Kájově získati zájemce na stavbu české restaurace pana Josefa Neuberga, který zakoupil od Křenovského dvora 15 ha pozemků. Na pozemku, který dostala NJP darem od Dr. Adolfa Schwarzenberga na stavbu Národního domu a kterého se vzdala ve prospěch pana Neuberka, vystavěl tento restauraci a hospodářské budovy. Do nové restaurace pak přeneseno divadelní zařízení NJP a veškerá činnost odboru, která od postavení české menšinové školy měla útulek v této budově. 24. října 1928 v noci však vypukl požár a panu Josefu Neuberkovi shořelo celé hospodářské stavení se všemi zásobami úrody a píce. Škoda byla veliká a nebyla kryta pojištěním. Odbor NJP pořádal sbírku v jeho prospěch a také velkostatkář Schwarzenberg darováním stavebních hmot umožnil mu znovu postavení zničených budov.

1929
Tento rok byly abnormální povětrnostní poměry. Prudké mrazy trvaly až do konce března. Nejprudší mráz 41 C byl dne 13. února. V létě pak řádily prudké bouře. První jarní bouře byla 13. května. Poslední, tak zvaná zimní, která byla doprovázena strašidelnými blesky, krupobitím a lijavcem byla 12. prosince. Nejprudší bouře spojena s vichřicí, která v okolí nadělala mnoho škod na polích, v lesích i stavbách byla dne 22. dubna.

1930
Zima byla celkem mírná. Největší mrazy byly 9., 10. a 11. února -24 C Jediná bouře, která zasluhuje záznamu, byla sněhová bouře dne 7. února. Bouře byla doprovázena sněhovou vichřicí a blesky. Škod v okolí nenadělala. Dne 3. září v 1 hodinu v noci vyhořela stodola p. Neuberka se všemi zásobami. Příčina požáru byla neznámá a hašení ztíženo nedostatkem vody.

1931
V zimě bylo dostatek sněhu. Jaro bylo suché, léto deštivé, podzim mírný a suchý. Rychlým přechodem zimy do teplého jara vypukla epidemie spály. Mnoho dětí onemocnělo a školy byly na 14 dní zavřeny.

Z Chvalšin do Českého Krumlova zavedena byla automobilová poštovní doprava. Následkem toho koňské poštovní spojení Kájov - Chvalšiny bylo zrušeno. Kájov nemá přímého poštovního spojení a je odkázán na přespolního listonoše docházejícího z Českého Krumlova.

Přídělem pozemků z pozemkové reformy bylo umožněno dělníkům firmy Spiro, kteří dříve z dalekého okolí do továrny docházeli, za podpory této firmy postaviti celou kolonii rodinných domků. Celkem bylo postaveno 22 čísel a z nich 4 patřily Čechům. Zalidněním této kolonie vzrostl i počet dětí do německé školy a obec Kladné byla nucena dosavadní školní budovu německé školy rozšířiti o druhé patro. Náklad na tuto stavbu obnášel asi 200 000 Kč. Nově založená kolonie byla pojmenována Nový Křenov.


 

Časopísek vychází zdarma jako informační občasník, registr. u MK pod č.e. MK ČR E 14955.
Toto číslo 4/2005 vyšlo v nákladu 450 výtisků dne 31. října 2005.
Zpravodaj připravili Libuše Semecká a Libor Michálek.
Distribuce OÚ Kájov, tel. +420 380 731 237,
e-mail: ou-kajov@ou-kajov.cz.
Adresa elektronické podaatelny: semecka@ou-kajov.cz

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. března 2001 : TOPlist 0