Archiv :  3/2000   1/2001   2/2001   3/2001   4/2001
      1/2002   2/2002   3/2002   4/2002 
      1/2003   2/2003   3/2003    
      1/2004   2/2004   3/2004    
      1/2005   2/2005   3/2005   4/2005   5/2005
      1/2006   2/2006   3/2006   
Vydavatel: Obecní úřad Kájov - č. 3/2004 - Dne 31. října 2004


Milí čtenáři
Ze zasedání obecní rady
Zastupitelstvo obce Kájov
Heligonky
Základní škola
Mateřská škola
Hasiči
Sport
Data české státnosti
Společenská kronika
Z historie obce Kájov - rok 1918 ...

 

 

 Milí čtenáři Nahoru

pouť nám propršela, jak už dlouho ne, a jen co se za ní zavřely dveře, zaklepaly na podzimní rána prokřehlé prstíky prvních mrazíků. Tma nás navštěvuje čím dál dřív, ukrajuje ze dnů a podstrkuje čím dál větší porce času nocím. Delší večery nás tlačí do světla a tepla svých domovů, máme víc času na sebe, budeme-li chtít. Využijme toho - třebas si zahrajme se svými dětmi, s vnoučaty nebo jen mezi sebou osvědčené "Člověče, nezlob se", nebo vytáhněme rodinné fotografie a zkusme je roztřídit a zařadit podle let… Čas letí, zavzpomínejme si na zážitky dobré a buďme rádi, že nás potkaly. Narazíme-li vzpomínkou na něco nepříjemného, buďme opět rádi - že to máme za sebou.

Odpočívejme, jsme-li unavení, jak to máme vyzkoušené, na každého platí něco jiného. Často lidé lamentují, že už svět není jako býval, že dříve byli lidé lepší, protože se uměli bavit navzájem. Nevěřím tomu, kdyby naši předkové znali ve své době televizi, nesedávali by pod lipou, jen by ten pokrok nabral vyšší obrátky. Televizi přitom není třeba zatracovat, kolika osamělým dělá jediného společníka! Jen se na ni nemusíme dívat tolik, nezajímá-li nás program, vypněme ji, v mnoha domácnostech běží stále jako zvuková kulisa. Ale koneckonců i tím prostým zíráním do televize, ať tam běží, co tam běží, se dokáže někdo odreagovat. Je to "činnost" pasivní, kdy jenom pozorujeme, jak si jiní života užívají. Naopak dívat se na kvalitní film nebo číst dobrou knihu nás obohatí, přestože také sledujeme osudy jiných lidí. Nacházíme nebo odmítáme odpovědi na otázky, které jsme si také kladli nebo někdy budeme klást. Vedeme rozhovor sami se sebou, což je užitečné. Díváme-li se společně s někým, často diskutujeme o tom, co jsme viděli. Nejdůležitější je, abychom si takto povídali s dítětem. Podporujme dětské otázky a přiměřeně jejich věku, ale vždycky, odpovídejme. Dítě si uvědomí, že se na svého dospělého může s důvěrou obracet. My se na oplátku podivujeme, jak je bystré a zvídavé. Někdy se role přirozeně obrátí. Ptáme se my a nestačíme se divit, jak dítě s jistotou vysvětluje, čemu my nerozumíme nebo čemu jsme se zdlouhavě učili, obzvlášť markantní je to ve výpočetní technice. S dětmi vedle sebe je budoucnost před námi znovu dlouhá a trochu tajemná a těšíme se i z jejich přání...

Za redakci Libuše Semecká


Po pouti počasí dovolilo pokračovat na základní technické vybavenosti v lokalitě Boletická II. etapa – na snímku Zdeněk Karol z Chvalšin dláždí budoucí chodník


 Ze zasedání obecní rady Nahoru

Obecní rada na svých šesti posledních zasedáních projednala :

Obecní rada vzala na vědomí informace o :


 Zastupitelstvo obce Kájov Nahoru

na svém veřejném jednání 29. 09. 2004 schválilo :

v usnesení č. III/04/19

v usnesení č. III/04/20

v usnesení č. III/04/21

v usnesení č. III/04/22

v usnesení č. III/04/24

v usnesení č. III/04/25


Změna odjezdu odpoledního autobusu do Českého Krumlova

Od 25. 10. 2004 jezdí autobus č.24 z Horní Plané do Českého Krumlova tak, že do něj nastoupíme v Kájově v 15.40, a ne v 15.20 jako předtím. ČSAD Český Krumlov vyhovělo žádosti Základní školy Horní Planá a odjezd autobusového spoje takto upravilo kvůli odpolednímu vyučování dojíždějících žáků.


Běžný domovní odpad

se v tomto období vyváží až do odvolání i v osadách spadajících pod Kájov každý týden.


Tříděný odpad

Plastové láhve sešlapujeme, aby se jich do kontejneru vešlo více. Hodně lidí si to stále neuvědomuje, a navíc s odpadem posílá jen děti se strohým "Vynes koš! Odnes to do kontejneru! Nebo nějak podobně, bez přesnějších pokynů.

Chválíme
ty, kteří plastové lahve sešlapují již dávno a i bez naší výzvy.


Ani se mi nechce troubit, že jsou ještě i nějací, asi hodně roztržití, občané, kteří ani ke sklonku října nezaplatili to, co je jejich povinností obci uhradit. Věřím, že se rychle chytnou za nos a sáhnou do kapsy pro příslušný obnos a přijdou do pokladny na obecní úřad.


Na Slavkově je znovu otevřena restaurace
Podávají se snídaně, obědy, večeře od 40,- Kč, je tam možné se i závodně stravovat (45,- Kč).


 Heligonky Nahoru

Dne 11. 9. 2004 proběhlo již IV. setkání heligonkářů v Konibaru v Kájově. Již tradičně byl sál včetně přísálí naplněn (možná až přeplněn). návštěvníky, kteří mají rádi tento druh hudby a obdivují jednotlivé vystupující a jejich um.

Mezi účinkujícícmi byli opět i přátelé z Rakouska, kteří zpestřili vystoupení rakouským stylem. Celá akce byla velice zdařilá, ale jenom díky obětavosti občanů a podnikatelů z Kájova.

Chtěl bych touto cestou poděkovat hlavnímu organizátorovi, panu Gerhardu Scherhauferovi, dále jeho paní, Martě Scherhauferové, i paní Annemarii Augustinové, které zajišťovaly vybírání vstupného. Dále panu Tomáši Augustinovi, který celé vystoupení natáčel na videokazetu. Všichni uvedení odvedli poctivou práci bez nároku na jakoukoliv odměnu. Dále patří poděkování podnikatelům za finanční podporu, bez které by nebylo možné tuto akci uskutečnit. Sponzorské dary věnovaly firmy i fyzické osoby:

Pan Daniel Vejvoda poskytl zdarma sál a zajistil občerstvení, finančně přispěly firmy Swietelsky, IRO-ZEMPAS, Korsa, CKN, Zita, Litvan, Rojas, Čížek, SPAR - Sládek a pan Kovář, firma Stakofiš zajišťovala dopravu.

Celkový zisk z uvedené akce činil 7.356,- Kč a tato částka bude věnována na vylepšení zařízení nového skateboardového hřiště pro děti.

Ještě jednou děkuji všem, kteří se aktivně podíleli na zdárném průběhu celé akce a přispěli tak ke kulturnímu vyžití nejen občanů Kájova, ale i návštěvníků z širokého okolí.

Miroslav Červ, starosta


 Základní škola Nahoru

V letošním školním roce navštěvuje Základní školu Kájov celkem 32 dětí, z toho 16 chlapců a 16 dívek. Do 1. ročníku nastoupilo 5 žáků, jeden má odklad. Zbývající dojíždějí se svými sourozenci, kteří navštěvují 5. a vyšší ročníky, do Českého Krumlova.

Výuka probíhá podle programu "Základní škola". Kromě výuky jsme absolvovali dvě divadelní představení, úspěšné bylo vystoupení kouzelníka a v minulém týdnu jsme se zúčastnili výlovu rybníka Dehtář.

Josef Maleček, ředitel ZŠ


 Mateřská škola Nahoru

Školní rok 2004/2005 byl letos zahájen netradičně. Slunné počasí ná m dalo možnost využít pozvání pana Kropíka na medové mlsání. ve skalce u včelína nás čekal prostřený stůl s medovou pochoutkou, příjemné vyprávění o včelkách a košíček plný jablek. I děti, které v mateřské škole med nejedly, si v přírodě pochoutku namazanou na chléb s máslem rády přidávaly.

Další milé překvapení nás čekalo v pátek dopoledne před poutí, kdy pan Roman Holý - vedoucí pouťových atrakcí - nám umožnil zdarma a bez časového omezení si vyzkoušet všechny dětské atrakce vhodné pro předškolní věk.

Panu Františku Kropíkovi i panu Romanu Holému patří z naší strany poděkování za radostné chvíle, které děti prožily.

Do třídy mateřské školy dochází 30 dětí, z toho 12 půjde k zápisu do 1. třídy. V září děti 2x přednášely při vítání dětí do života.

Věra Augustinová, vedoucí učitelka MŠ


 Hasiči Nahoru

  Putovní pohár - Velká cena OSH Český Krumlov
8. září proběhla poslední soutěž letošního ročníku Jihočeské ligy. Pojďme se podívat, jak se nám poslední dva měsíce dařilo. Na začátku srpna jsme jeli na soutěž do Markvarce. Zde jsme se s časem 19.24 vteřiny umístili na sedmém místě.

Za tři týdny, na soutěži v Dolanech, jsme se umístili na třetím místě s časem 19.90. Na další soutěži v Bechyni jsme si vybrali smolný den. Útok se nám nevydařil, a tak jsme obsadili 11. místo. Vše jsme si zase vynahradili ve Frymburku. Nástřikový čas 23.55 a opět krásné třetí místo.

Poslední soutěží bylo klání ve Větřní na noční soutěži. Zde jsme ve velmi silné konkurenci obsadili osmé místo. Po součtu všech získaných bodů jsme se v této lize umístili na 5. místě se ziskem 114 bodů. Celkem se této ligy zúčastnilo 60 družstev z celého kraje. Naše druhé družstvo získalo 54 bodů a obsadilo desáté místo.

Další ze "seriálu" soutěží, kterých jsme se účastnili, byl "Pohár okresu Český Krumlov". Sem se započítávaly výsledky ze soutěží pořádaných na území českokrumlovského okresu. Ten se nám v tomto roce podařilo vyhrát a krásný putovní pohár zdobí kancelář starosty.

Družstvo "starých pánů" se zúčastnilo soutěže v Hořicích, škoda jen, že bez většího úspěchu. Hasiče už letos čeká jen výroční schůze sboru - 20. listopadu, a pak zimní odpočinek.

Libor Michálek


 Sport Nahoru

Ve dnech 15. - 21. 8. 2004 a 23. - 28. 8.2004 se v kájovské tělocvičně a ve sportovním areálu TJ Sokol Kájov uskutečnilo volejbalové soustředění mladších a starších žákyň VSK Český Krumlov pod vedením P. Sebeniho, J. Vopata a R. Novotného.

Prostřednictvím Časopísku bychom chtěli poděkovat paanu řediteli ZŠ Malečkovi za možnost ubytování a využití tělocvičny, panu Sládkovi za perfektní materiální zabezpečení a panu Vejvodovi za umožnění celodenního stravování. Těšíme se na další spolupráci.

Radim Novotný


Upozornění rodičům

Firma Agrocon Kájov skladuje v tzv. "americké kolně" velké balíky slámy. Upozorňujeme tímto rodiče, že děti rády tuto kolnu navštěvují a ve slámě si hrají. Může to být pro ně hodně nebezpečné, může dojít i k sesunům slámy a děti mohou přijít k úrazu.

Alena Kutláková


 Data české státnosti Nahoru

  Státní znak České republiky
28. října jsme měli státní svátek, připomněli jsme si vznik samostatného čs. státu v roce 1918. Důležitých mezníků naší státnosti si už třeba nejsme ani tolik vědomi a nebylo by na škodu si je trochu osvěžit. Česká národní banka vydala u příležitosti připojení se České republiky k Evropské unii pamětní minci datovanou ke dni 1. 5. 2004. Na lícové straně jsou státní mincovnou vyražena významná data české státnosti a z druhé strany vývoj našeho státního znaku. (Tuto minci získal od obce Kájov na památku při vítání novorozených občánků Kájova i malý Jan Szabó z Kladného, který se 1. 5. 2004 narodil - viz vítání občánků)

623
Sámova říše - povstání západoslovanských kmenů a jejich sjednocení pod vládou franského kupce Sáma.

863
Příchod byzantské misie vedené bratry Konstantinem a Metodějem na Moravu. Jejich úkolem bylo vychovat domácí moravské duchovenstvo jako předpoklad pro církevní samostatnost Velké Moravy a vyložit lidu ve srozumitelném jazyce křesťanskou věrouku. K tomuto účelu vytvořili tzv. církevněslovanský jazyk (staroslověnštinu) a pro potřeby písemnictví sestavil Konstantin zvláštní písmo - hlaholici, jejímž zjednodušením vznikla později cyrilice

995
Vláda Přemyslovců - nastolená vyvražděním rodu Slavníkovců na jejich sídle v Libici nad Cidlinou, což ukončilo sjednocovací proces v Čechách

1212
Zlatá bula sicilská. Přemysl Otakar I. získal od nově zvoleného německého krále Fridricha II. Sicilského za podporu v boji o říšský trůn 25. září 1212 Zlatou bulu sicilskou, která upravovala poměr českého státu k říši a potvrzovala jeho nezávislost. Český panovník získal dědičný královský titul, český stát byl uznán ve svých hranicích, panovník získal právo uvádět biskupy do jejich úřadů, atd.

1306
Vymření Přemyslovců po meči - při tažení do Polska s cílem zachránit alespoň polskou korunu byl Václav III. v Olomouci zavražděn. Tímto panovníkem vymřeli Přemyslovci po meči. Na konci vlády přemyslovské dynastie pokrývala české země síť 252 měst a městeček.

1348
Založení Karlovy univerzity - po souhlasu papeže a podle vzoru pařížské sorbonny založil Karel lV. 7.4.1348 v Praze univerzitu se 4 fakultami: filozofickou, teologickou, právnickou a lékařskou. Zanedlouho byla univerzita rozdělena na čtyři národy (český, polský, saský a bavorský), z nichž každý měl až do vydání Dekretu kutnohorského v roce 1409 při univerzitních rozhodováních jeden hlas. Založení univerzity, první na sever od Alp, umocnilo význam Prahy.

1415
Upálení Mistra Jana Husa. Protože Mistr Jan Hus odmítl odvolat před církevním koncilem své učení, byl jako kacíř 6. července 1415 upálen a jeho popel vhozen do Rýna.

1526
Nástup Habsburků na český trůn. V bitvě u Moháče bylo Turky poraženo vojsko českého a uherského krále Ludvíka Jagellonského, král na útěku zahynul. Jím vymřela po meči jagellonská dynastie. (O průběhu bitvy vyšel letákovou formu první válečný zpravodaj u nás.) 23. října Český zemský sněm zvolil českým králem rakouského arciknížete Ferdinanda Habsburského.

1620
8. listopadu. Bitva na Bílé hoře, v níž bylo poraženo české stavovské vojsko, znamenala konec českého stavovského povstání i první fáze třicetileté války. Fridrich Falcký, od té doby nazývaný "zimní král", uprchl ze země, Praha a po ní ostatní česká města kapitulovala, Morava byla obsazena téměř bez odporu.

1848
Revoluční rok 1848. Revoluce v Paříži povzbudila revoluční hnutí u nás a Svatováclavský, později Národní, výbor se peticemi domáhal na vládě státoprávního postavení zemí Koruny české. Vyšly Národní noviny prvního českého politického deníku liberálů, jehož redaktorem se stal Karel Havlíček Borovský. 12. června byl průvod účastníků Slovanského sjezdu v Praze napaden Windisgrätzovým vojskem. Bojovalo se na barikádách. Přesila vládního vojska zabránila povstalcům spojit se s posilami z venkova a Praha 17. 6. kapitulovala. Národní výbor i český ozbrojený sbor Svornost byly rozpuštěny a podezřelé osoby pozatýkány.

1918
28. října. Po zveřejnění dokumentu, v němž Rakousko - Uhersko vyjádřilo ochotu jednat okamžitě o příměří, a splnit požadavky Dohody, se v Praze ujal iniciativy Národní výbor a vydal první zákon o zřízení samostatného státu Československého. Po demonstracích v Praze následovaly manifestace na počest svobody i v jiných místech. V Ženevě při jednání delegace Národního výboru bylo dohodnuto, že samostatný stát bude republikou, prezidentem T. G. Masaryk a předsedou vlády K. Kramář.

1938
Mnichovská dohoda. Na základě dalšího mezinárodního jednání se v Mnichově sešli vedoucí představitelé Anglie (N. Chamberlain), Francie (E. Daladier), Itálie (B. Mussolini) a Německa (A. Hitler) a podepsali v noci z 29. na 30. září mnichovskou dohodu, podle níž přibližně třetina území českých zemí měla být odstoupena Německu a další části ČSR Polsku a Maďarsku. Čs. vláda tento diktát přijala, včetně požadavku Polska na odstoupení Těšínska. S Maďarskem byla vedena další jednání, ale nakonec i zde 2. listopadu rozhodli ministři zahraničí Německa a Itálie o odstoupení jižní části Slovenska a Podkarpatské Rusi Maďarsku. 1. - 10. října obsadilo německé vojsko čs. pohraničí. Okupované severní Čechy a severní Morava se Slezskem byly spojeny v tzv. říšské župě Sudety v čele s K. Henleinem, část jihozápadních Čech byla přičleněna k Bavorsku, zbývající obsazené jižní Čechy a jižní Morava se dostaly k rakouským říšským župám Horní a Dolní Dunaj. Těšínsko zůstalo u Polska jenom do začátku 2. světové války, potom bylo také připojeno k německému Slezsku. 5. října abdikoval E. Beneš, 30. listopadu byl prezidentem zvolen E. Hácha. Slovensku byla přiznána autonomie...

1945
8. - 9. května. Skončila 2. světová válka. Na základě dohody o bezpodmínečné kapitulaci měla německá vojska v noci 00.05 zastavit boje a složit zbraně.

1948
25. února - vládní krize vyústila její demisí. Prezident dr. E. Beneš ji přijal a jmenoval novou vládu obrozené národní fronty v čele s Klementem Gottwaldem. Počátek znárodňování.

1968
21. srpna vojska pěti států Varšavské smlouvy zahájila vojenskou okupaci Československa.

1989
Sametová revoluce - 17. listopadu studentská manifestace v Praze přerostla v demonstraci., kterou násilně rozehnaly policejní složky.

1993
1. leden. První den samostatných států České republiky a Slovenské republiky. Prezidentem ČR byl zvolen Václav Havel, premiérem zůstal od voleb 1992 Václav Klaus.

2004
1. květen. Připojení se České i Slovenské republiky k Evropské unii.

Literatura:
Československé dějiny v datech, 12 svazková encyklopedie Diderot, Data českých dějin


 Společenská kronika Nahoru

Blahopřáli jsme
(k narozeninám a životním výročím nad 70 let)

Miroslavě Sankové
z Novosedel - Hojd,

Václavovi Plánskému
Josefě Beňové
Šimonu Hláskovi
Idě Tkáčikové
z Křenova,

Milušce Šolcové
ze Starých Dobrkovic,

Miloslavě Šimkové
Marii Kadlíkové
Anně Vlčkové
z Kladného,

Růženě Šimkové
Janu Červovi
Václavu Bicanovi
Boženě Schneiderové
Anežce Vávrové
z Kájova.


Vítali jsme novorozené občánky Kájova
17.9. a 15.10. 2004
na obecním úřadě

Pozváni byli se svými rodiči, prarodiči, sourozenci
a dalšími hosty tito občánci narození v roce 2004:

Tomáš Bako
Helena Kotlárová
Monika Baková
Jan Szabó
Jana Brůhová
Zdeňka Böhmová
Martina Rachimová
Jaroslav Jelínek
Adam František Jáša
Michaela Lavičková
Eliška Schneedorferová

Občánek Jan Szabó má jako první v okresu Český Krumlov v rodném listu vyznačeno datum, které se snad každému z nás dosud pojilo buď s Karlem Hynkem Máchou a jeho slavným Májem nebo se Svátkem práce, a tím je datum 1. května. Od letošního roku se bezesporu zařadilo mezi významná data naší historie jako datum připojení se České republiky k Evropské unii.

Obec Kájov věnovala tomuto malému občánkovi pamětní minci vydanou u této příležitosti Českou národní bankou, z jedné strany jsou vyraženy významné mezníky české státnosti, z druhé strany mince je znázorněn vývoj státního znaku.

Do Kájova při této příležitosti zavítal i zástupce města Český Krumlov, místostarosta Miloš Michálek, a předal malému Janovi jménem města, v jehož porodnici se chlapeček narodil, pamětní medaili "Mé rodné město Český Krumlov".


Navždy od nás odešli

07. 08. 2004
paní Kamila Činátlová

z Kájova

20. 08. 2004
pan Růžena Vačkářová

z Křenova

25. 08. 2004
pan Oldřich Šimek

z Kájova

27. 08. 2004
paní Marie Kotscherová

z Kájova

30. 09. 2004
pan František Neuberk

z Kájova

24. 10. 2004
paní Marta Böhmová

ze Starých Dobrkovic


Pozvání na den důchodců

Jako každý rok, tak i letos uspořádá náš obecní úřad v Konibaru oslavu Dne důchodců. Tentokrát počítejte s pátkem 3. prosince 2004. Slavnost pro kájovské seniory začne ve 14 hodin, podávat se bude malé občerstvení, zahraje taneční hudba.

Na setkání se těší starosta obce
Miroslav Červ


Český rozhlas v Kájově

V pátek 22. 10. 2004 ve 14 hod. vysílal Český rozhlas z Českých Budějovic relaci Jak se máte v Kájově?

Rozhlasový redaktor oslovil různé obyvatele Kájova, z nich pak někteří promluvili i v éteru. Pestrou mozaiku pohledů na život v obci uvedl starosta Miroslav Červ, dále mluvili Libuše Semecká za matriku a zpravodaj, František Kropík jako nejstarší obyvatel Kájova, Josef Batík jako "neoficiální kostelník", Tomáš Augustin, který natočil na video povodeň, sestra Tabitha za řádové sestry, Jan Kovář obecní hajný a v sobotu pokračoval kronikář obce Antonín Šíma. Kazeta se zvukovou nahrávkou bude přiložena ke kronice obce.


 Z historie obce Kájov - rok 1918 ... Nahoru

Zpráva o prohlášení československého státu došla do Kájova telegraficky z Českých Budějovic v dopoledních hodinách dne 28. října 1918. Telegraficky bylo sděleno, že byl proklamován v Praze u sochy sv. Václava samostatný československý stát. Veškeré rakouské odznaky aby byly odstraněny a lid aby zachoval klid a pořádek. Železničáři, kteří přijeli odpoledne od Českých Budějovic byli již ozdobeni kokardami a trikolorami slovan, barev. Odstraněny byly staré rakouské orlíčky ze stejnokrojů. Zpráva o samostatnosti byla ve zdejším většinou německém kraji přijata se smíšenými pocity. Obyvatelstvo české národnosti přijalo zprávu s radostí a s nadšením, obyvatelstvo národnosti německé - částečně lhostejně - neboť bylo válečnými útrapami a nedostatkem potravin již vysíleno. Pouze menší část německého živlu, která byla dobře situována a měla z války prospěch, dále místní a okolní inteligence stavěla se k prohlášení Československé republiky zřejmě nepřátelsky. Později, když přišla zvěst, že rakouská "Volkswehr" překročila nedaleko naše historické hranice, rostl a sílil nepřátelský živel denně. Po okolí se pořádaly četné tajné i veřejné schůze. V první polovici listopadu 1918 zabaven byl rakouským vojskem český osobní vlak i se strojem ve Volařích. Doprava na trati Kájov - Volary byla zastavena. Vlaky jezdily pouze do Kájova. Za několik dní však byla doprava opět zahájena.

Kolem 10. listopadu 1918 přijeli na železniční stanici Kájov 4 páni vojenským autem a žádali, aby zaměstnanci dráhy složili slib rakouskému státu. Vydávali se za zástupce rakouského státu a tvrdili, že jsou z Lince a že trať z Krumlova do Haidmuhle - Volar . Prachatic - Vimperka připadne Rakousku. Dva zaměstnanci sice slib složili, ale když se přesvědčili o nepravdě tohoto tvrzení, slib opět odvolali a později složili slib Československé republice. Přednosta stanice Fridrich složil také slib Rakousku.

18. listopadu 1918 čsl.vojsko přijelo od Čes. Budějovic a odjelo dále směrem k Želnavě. 21. listopadu 1918 skládali všichni železniční zaměstnanci slib věrnosti Československé republice. Jen přednosta stanice Fridrich slib nesložil a stanici převzal Fr. Baumannn z Českých Budějovic.

(ZE ZÁPISŮ KRONIKY ŽELEZNIČNÍ STANICE KÁJOV - OPIS BEZ REDAKČNÍCH ÚPRAV)

Ve školní budově č. 6 vyučováno bylo německy. V roce 1919 (3. dubna) podali rodiče českých dětí ze Křenového dvora, Kájova a okolí, prostřednictvím správy české obecní školy v Českém Krumlově, žádost k zemské školní radě v Praze, o zřízení české obecné školy v Kájově. 15. září 1919 byla tato žádost kladně vyřízena. Škola otevřena byla počátkem škol. roku 1919-1920 a umístěna byla zatímně v budově německé školy. Vyučovalo se 5 dní v týdnu střídavě v různých třídách. Řídícím učitelem této školy stal se Jan Karpíšek, učitel při české obecné škole v Českém Krumlově. 22. září 1919 bylo vyučování zahájeno. Zapsáno bylo 18 hochů a 15 dívek, celkem 33 dětí. Všechny děti byly národnosti české a přestoupili z německé obecné školy.

(Z KRONIKY NÁRODNÍ ŠKOLY V KÁJOVĚ - OPIS BEZ REDAKČNÍCH ÚPRAV)

Z REDAKČNÍHO STOLU NEJČERSTVĚJŠÍ ZPRÁVA:
OBECNÍ ÚŘAD KÁJOV BYL DNE 29. 10. 2004 VYROZUMĚN NÁRODNÍM PAMÁTKOVÝM ÚSTAVEM V PRAZE, ŽE POD Č. 100934 BYL ZAPSÁN DO ÚSTŘEDNÍHO SEZNAMU KULTURNÍCH PAMÁTEK ČESKÉ REPUBLIKY ÚSEK BÝVALÉ POUTNÍ CESTY DO KÁJOVA - KAMENNÝ MOSTEK A KAMENNÉ PŘÍSTUPOVÉ SCHODIŠTĚ - DÉLKA CCA 200 M, ŠÍŘKA CCA 2 M. ZÁPIS BYL UČINĚN 25. 3. 2004.


 

Časopísek vychází zdarma jako informační občasník, registr. u MK pod č.e. MK ČR E 14955.
Toto číslo 3/2004 vyšlo v nákladu 450 výtisků dne 31. října 2004.
Zpravodaj připravili ve spolupráci se svými přispěvateli, OR a OÚ Kájov
Libuše Semecká a Libor Michálek.
Distribuce OÚ Kájov, tel. +420 380 731 237,
e-mail: oukajov@iol.cz.

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. března 2001 : TOPlist 0