Archiv :  3/2000   1/2001   2/2001   3/2001   4/2001
      1/2002   2/2002   3/2002   4/2002 
      1/2003   2/2003   3/2003    
      1/2004   2/2004   3/2004    
      1/2005   2/2005   3/2005   4/2005   5/2005
      1/2006   2/2006   3/2006   
Vydavatel: Obecní úřad Kájov - č. 3/2003 - Dne 19. října 2003


Milí čtenáři
Z jednání rady obce
Zastupitelstvo obce Kájov
Ohlédnutí za heligonkami
Hasiči
Rok po povodni - hřiště
Škola
Fotbalové pozastavení
Společenská kronika
Zamyšlení kronikáře obce Antonína Šímy
Kladné má vodovod, kanalizaci a plyn
U nádraží znovu otevřena kájovská hospoda
Zázračná studánka

 

 

 Milí čtenáři Nahoru

Milí čtenáři,
podzim přiletěl a naráz na nás mrazivě dýchl. Horkem a suchem sužovaná vegetace nestačila načerpat vláhu, rostliny ani nemůžou zmrznout, když předtím uschly... Chybí potrava pro skot, a ani lesní zvěř na tom není o moc líp. Příroda neměla problémy, dokud ji nezačal „spásat“ či chtít řídit člověk. Lidé současnosti chodí „lovit“ do množících se supermarketů. Jejich děti nebudou po čase vědět, odkud se potrava bere. A dospějí z nich ti, kteří budou rozhodovat o krajině. Jak jí asi budou naslouchat? Jak porozumí jejím signálům, když ji nepovažují za hlavní skutečnost... Život se jim odehrává u přitažlivě blikajících obrazovek počítačů, za výlohami bohatě zásobených obřích supermarketů, chodí s platebními kartami po vydlážděných cestách, „pěstují“ umělé květiny, protože živé dělají nepořádek a vyžadují pozornost a péči...

Ovšem jako s každým podzimem, i letos přilétla k nám do Kájova pouťová nálada. V domácnostech se vše leští všemi dostupnými nebo osvědčenými přípravky, na počest pouťových hostů se vaří, peče a smaží to nejlepší z nejlepšího. Lidé si blízcí se setkávají v rodinách a oddychnou si i při pouťovém shonu od všedního cvalu a pachtění za živobytím, mnozí z nich navštíví bohoslužby a církevní slavnosti, ať již za účelem sv. přijímání nebo prostého rozjímání v klidu kostelních lavic. Ty za ta staletí pamatují poutníků... A ze všech koutů republiky přijíždějí druhou neděli v říjnu stovky stánkařů, kteří vědí, že kolem jejich stánku projdou stovky návštěvníků a někdo určitě neodolá. Děti dychtí vyzkoušet všechny atrakce, každým rokem čeká kromě tradičních nějaké nové překvapení. Ovšem kde jsou ty časy, kdy zhoupnutí v lodičce na malých houpačkách stálo dvě koruny...

Libuše Semecká

Kájovská pouť 12. října 2003, nedělní odpoledne, foto: Libuše Semecká

 Z jednání rady obce Nahoru

Za uplynulé tři měsíce se rada sešla šestkrát.
Na svých zasedáních projednala dvanáct žádostí o stavební parcelu, osm žádostí o koupi pozemku, pět žádostí o byt a čtyři stížnosti.

Dále projednala a schválila :

Rada obce byla informována a seznámena :

 Zastupitelstvo obce Kájov Nahoru

zasedalo dne 23. 9. 2003 v 18.00 hodin v přísálí restaurace Konibar a schválilo v usneseních III/22-27 prodeje obecních pozemků

dále schválilo v usneseních III/28-36


POPLATKY

Obecní úřad rozeslal upomínky a složenky na placení vodného a stočného i poplatků ze psů těm občanům Kájova a přilehlých osad, kteří zapomněli přijít zaplatit do obecní pokladny.

Dále bude při nezaplacení postupováno dle platných směrnic a předpisů k vymáhání pohledávek.


ZPRÁVIČKY

Výtěžek z Kájovské pouti z pronájmu pozemků atrakcím činil dle smlouvy 64.000,- Kč, z pronájmu veřejného prostranství pro stánkový prodej (296 stánků) měla obec zisk 120.980,- Kč.


Na pondělí 27. října a středu 29. října 2003 připadnou podzimní školní prázdniny.
Vánoční prázdniny začnou v pondělí 22. prosince 2003 a skončí v pátek 2. ledna 2004.
Betlémské světlo míru si letos budeme moci i my v Kájově přinést do svých domovů. Vánoční světlo přivezou rakouští hasiči, které na hraničním přechodu v Dolním Dvořišti přivítají v 15 hodin zástupci hasičů českých.

Slavnostní předání světla rakouskými hasiči hasičům našim a občanům proběhne v kájovském kostele od 16.00 hodin.

 Ohlédnutí za heligonkami Nahoru

Dne 20. 9. 2003 v sále restaurace Konibar se uskutečnil již 3. ročník Memoriálu Františka Podra - setkání heligonkářů v Kájově. Akce se vydařila, sál byl již dlouho před začátkem naplněn do posledního místa. Poděkování za organizaci a moderování pořadu patří panu Gerhardu Scherhauferovi, dále pak Tomáši Augustinovi a účinkujícím při zahajovací scénce pod starou lípou, panu Františku Kropíkovi a Zdeňku Rudolfovi.

  František Kropík v úvodní scéně
Z vydařené akce je vidět, že jak heligonkáři sami, tak ctitelé jejich hudby se do Kájova rádi vracejí zahrát si nebo poslechnout pěkné písničky. Velké poděkování patří sponzorům, bez kterých by se akce vůbec nemohla uskutečnit :

1. Daniel Vejvoda - Konibar
2. Korsa Veselý
3. Josef IRO - ZEMPAS
4. KEB - EGE
5. OKNO - FENSTER
6. STAKOFIŠ
7. ROYAS
8. Karosárna Litvan
9. Václav Čudka
10. starosta Miroslav Červ
11. RK Jan Čulík

Pěkné je i to, že se opět zúčastnili heligonkáři z Rakouska a přispěli ke zpestření programu. Organizačně se zapojila i obec Kájov.

Ještě jednou děkuji všem, kteří se na organizaci podíleli.

starosta Miroslav Červ


 Hasiči Nahoru

  Pohár pro vítěze hasičské soutěže
Naše dvě družstva mužů se opět účastnila „seriálu“ soutěží v Jihočeské extralize. Se střídavými úspěchy se nakonec naše družstvo umístilo na pěkném 10. místě, ze zhruba šedesáti účastníků JČ extraligy. Nejvydařenější soutěž byla v Hořicích na Šumavě. Za krásného počasí se tam tři naše družstva utkala se třemi družstvy z Hořic a se dvěma z Rakouska. Pro naše to bylo prostě vítězné tažení, obsadili první tři místa a přivezli do Kájova putovní pohár.

Poslední podzimní soutěží byl „Memoriál Urbana“ v Českém Krumlově. Zde se nám nezadařilo a skončili jsme až v druhé polovině startovní listiny. Jinak se této soutěže zúčastnilo sto dvacet hasičských družstev. Vítězství si letos odvezli hasiči ze Žďáru v okrese Jindřichův Hradec.

Libor Michálek

 Rok po povodni - hřiště Nahoru

V Časopísku č. 2/2002, které vyšlo krátce po povodních v loňském roce, jsme psali, co vše nás čeká udělat. Rok po můžeme s úspěchem bilancovat.

Kájovské fotbalové hřiště

Byla postavena hráz kolem potoka a zregenerováno hlavní hřiště firmou EUROGREEN. Původní záměr udělat takto i hřiště tréninkové nemohl být z finančních důvodů uskutečněn. Byly zahájeny práce na kabinách, výměna vnitřní kanalizace a vodovodu, kompletní obklady sprch, šatny pro rozhodčího. Ještě nás čeká dlažba na chodbě k WC a sprchy pro domácí. Toto bude hotovo k 30. 11. 2003.

Nejvíce práce nás čekalo na kurtech, které byly povodní zdemolovány totálně. Po odvezení naplavené zeminy (asi 130 tun) začala mravenčí práce. Shánět a postupně dovážet škváru, písek a antuku. O dovoz se postarala firma pana Krajňáka z Chvalšin, kterému tímto děkuji. Potom začala ruční práce, ke které se měla jen hrstka lidí. Své si odpracoval oddíl volejbalistů Kájov. Oplocení, které bylo značně poškozeno, odborně svařil Václav Fišer. Můžeme říci, že zde vznikly krásné kurty na volejbal, tenis a beach - volejbal.

Kurty v Kájově

Chci ve zpravodaji poděkovat všem, kdo odvedli kus práce. A těm, kteří za celý rok nenašli ani hodinu volna, aby přišli pomoci, přeji i tak na těchto kurtech mnoho sportovních zážitků.

Do konce roku je možno hrát bez poplatku. Provoz kurtů v roce 2004 bude upřesněn.

Jaroslav Sládek

 Škola Nahoru

Základní školu v Kájově v letošním roce navštěvuje třicet tři žáků ve dvou třídách. Spojeny jsou 1. a 3. ročník, 2. a 4. ročník. Z celkového počtu je devět prvňáčků, devět druháků, třetí ročník má deset dětí a čtvrtý pět.

Jako vychovatelka ve školní družině působí od 1. září 2003 paní Danuše Pimparová.

V mateřské škole je zapsáno 30 dětí a pracují podle Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ. Kromě toho se již tradičně chystají a nacvičují program na vítání dětí, oslavu Dne důchodců a Mikulášskou besídku.

Společně se základní školou budou navštěvovat různé kulturní programy.

Ve všech školních zařízeních proběhla kontrola krajského hygienika, jak je škola vybavena podle nových hygienických předpisů. Kájovská škola již pro splnění nových podmínek udělala v porovnání se školami ostatními hodně, ale ještě ne všechno.

Obec jako zřizovatel bude muset v příštích letech počítat s navýšením částky do rozpočtu školy.

Největší investicí se jeví nová, odpružená podlaha v tělocvičně. Úpravy je třeba dokončit do roku 2007.

Josef Maleček, Věra Augustinová

 Fotbalové pozastavení Nahoru

Máme za sebou fotbalový ročník 2002-2003, a jak již byla zmínka v minulém čísle Časopísku, vedli jsme si se střídavými úspěchy.

Mužstvo dospělých nepostoupilo díky nevydařené podzimní části do okresního přeboru, a tak jen jarní výsledky, kdy ani jednou neprohráli, je zařadily v konečné tablce na druhé místo. Naši žáci měli rovněž dobrou jarní část a obsadili pěkné čtvrté místo.

Bohužel fotbalová přípravka se po slibném podzimu propadla do dolních pater tabulky, ale to by ani tak nevadilo.

Pro nezájem dětí i rodičů byla její činnost ukončena.

NOVÝ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK
zahájili muži s jediným cílem, a tím je postup do okresního přeboru. Zatím jsou na druhém místě se stejným počtem bodů jako první Chvalšiny, které porazili 2:1. Nevydařené utkání bylo s FC Romo, zbytečně prohráli 5:4, když o poločase vedli 4:2.

Žáci začali rovněž velice dobře. Na dobrém začátku se zřejmě projevila kvalitní letní příprava. V jejím rámci jsme sehráli i přípravná utkání s ligovými celky SK České Budějovice s mladšími i staršími žáky. Přes porážky 11:0 - 9:1 byla tato utkání pro naše fotbalové naděje velikou zkušeností o tom, jak se vlastně hraje fotbal na té nejvyšší úrovni.

K tomu jsme ještě odehráli další přípravné zápasy a zúčastnili jsme se i fotbalového turnaje, kde jsme obsadili druhé místo. (Na turnaj jsme nejeli v kompletním složení, malý počet hráčů bude zřejmě naše největší slabina. Celkově je malý zájem dětí, které se chtějí fotbalu věnovat skutečně.)

Přesto úvodní tři kola soutěže vyhráli a ve čtvrtém jsme se jako jediní neporažení utkali s Horní Planou, která také ještě neztratila ani bod. K tomuto zápasu jsme ale jeli pouze s deseti hráči a po zranění jednoho z nich jsme část utkání odehráli o devíti. To samozřejmě na hráčskou kvalitu Horní Plané nemohlo stačit, porazili nás 7:0.

ZAMYSLEME SE
Před utkáním o první místo je najednou málo dětí proto, že někdo jede s dětmi na výlet, někdo i onemocní, ale přitom registrovaných dětských fotbalistů máme 34 !

Ve skutečnosti můžeme počítat jenom se 14 - 16 dětmi včetně jejich rodičů, kteří mají zájem aktivně podpořit své děti, aby neseděli jen u televize, počítačů a herních konzol.

Je to škoda, zvláště když díky sponzorským darům a zájmu obce, která rovněž podporuje chod sportovního oddílu, nemusí rodiče přispívat žádnou částkou na výchovu ani dopravu dětí. Roční náklady na jednoho žáčka se přitom blíží k částce 1.000 Kč. Většina rodičů se ani nezajímá, jak se děti dopraví na zápas a zpět. Někteří bývalí fotbalisté to zkusili ještě u hasičů, a když zjistili, že i tam se musí trénovat a balit hadice, že jsou tam také povinnosti a že nestačí jen obléct si triko, pak i tam rychle skončili.

Chtěl bych poděkovat těmto 13 fotbalistům a jejich rodičům za reprezentaci naší obce

Jsou to :
BÍNA LUKÁŠ
ČERV JAROSLAV
HERBST JAKUB
HRDINA FILIP
KOPŘIVA TOMÁŠ
RAČÁK DAVID
SRŠEŇ ŠTĚPÁN
SULZER EDA
ŠVARC PETR
VEJVODA DANIEL
VEJVODA ONDŘEJ
ŽILAVÝ VLADISLAV
a kapitán, nejlepší náš střelec
PIMPARA JAN

Doufám, že se k těmto 13 statečným přidají další a že žákovský fotbal v Kájově nebude muset končit jenom proto, že nám rodičům je jedno, co naše děti ve svém volném čase dělají.

Daniel Vejvoda

 Společenská kronika Nahoru

„Přišel jsem na svět, abych si postavil život dle obrazu srdce svého“

Jiří Wolker

Blahopřejeme k narozeninám
(v této rubrice blahopřejeme těm našim spoluobčanům,
kteří oslavili v červenci až v říjnu nejméně 70 let)

Milušce Šolcové
Jaroslavu Janotovi
a Karlu Traplovi
ze Starých Dobrkovic

Josefě Beňové
Kláře Hláskové
Idě Tkáčikové
Šimonu Hláskovi
a Václavu Plánskému,
z Křenova

Pavlu Robovi
z Lazce

Anně Pekařové
a Miroslavě Sankové
z Novosedel - Hojd

Marii Kadlíkové
Miloslavě Šimkové
Anně Vlčkové
z Kladného

Kateřině Fišerové
Růženě Hotové
Růženě Šimkové
Boženě Schneiderové
Anežce Vávrové
Václavu Bicanovi
Miroslavu Čondlovi
a Karlu Láfovi
z Kájova


Ještě letos pozveme na vítání občánků tyto děti a jejich rodiče a ostatní zájemce :

Vanessu Ruschak,
Tomáše Bako,
Bereniku Kláskovou
a Petra Čudku.


Navždy nás opustili v červenci až říjnu 2003 :

paní Eva Zelmannová z Přelštic, paní Emilie Petrášková z rozcestí na Lazec, pan Václav Kohout z Kladného a Ladislav Motz (původně z Křenova).

„Snad víš, že kolikrát
jsou slova strašně lichá.
Bůh ústa uzamyká,
nemůže více dát“.
Jiří Orten


DEN DŮCHODCŮ V KÁJOVĚ

Obecní úřad
zve své důchodce z Kájova
a všech 8 osad
na oslavu Dne důchodců.
Letos se bude konat v pátek
5. prosince 2003
od 14 hodin, a to
již tradičně v Konibaru.
K tanci i poslechu zahrají
oblíbení Kameňáci.

 Zamyšlení kronikáře obce Antonína Šímy Nahoru

740 let Kájova

Dovolte, abych touto malou vzpomínkou připomněl obyvatelům obce Kájov 740. výročí první písemné zmínky. V nejstarších záznamech o Kájově je rok 1263. Toho roku je uvedeno v darovací listině krále Přemysla Otakara II, že daruje nově založenému klášteru ve Zlaté Koruně poplužní dvory Kájov, Křenov, Kladný a Záhorkov.

Je tedy jasné, že Kájov zde existoval již před rokem 1263. Ale co je psáno, to je dáno.


Roky s trojkou na konci

Začetl jsem se do dávných kronik a moji pozornost upoutalo několik událostí s trojkou na konci.

Podle znění Fredegarové kroniky ve střední Evropě vznikla Sámova říše. Bylo to podle údajů kroniky v roce 623. Podle této kroniky sjednotitelem slovanských kmenů byl francký kupec Sámo.

Když slovanské kmeny začaly pronikat na naše území, jistě zde nenašly zcela opuštěnou krajinu. Zůstaly zde kmeny Keltů (Bójů). A tak se zdá, že sjednotitelem slovanských kmenů byl Bój. Od tohoto data 623 v letošním roce je 1380 let.

Dalším významným výročím je rok 863. V tomto roce přichází na Moravu byzantská cyrilometodějská mise. Od tohoto data v letošním roce uplyne 1140 let.

Dalším významným výročím je nástup na trůn krále Přemysla Otakara II. Bylo to v roce 1253. To je 750 let.

A přicházíme k dalšímu výročí. Je jím rok 1283. Na český trůn usedá král Václav II. To je 720 let.

Posledním datem s trojkou na konci letopisu je rok 1743. Toho roku byla obnovena vláda Habsburků v Čechách. Od tohoto roku letos uplynulo 260 let.

 Kladné má vodovod, kanalizaci a plyn Nahoru

Nejenom pro novou kájovskou výstavbu se budují inženýrské sítě.

V osadě Kladné nebyla doposud rozvedena voda ani kanalizace, natož plyn. V letošním roce jsme tyto sítě tady zbudovali nákladem cca 9 mil. Kč.

Výstavba inženýrských sítí v osadě Kladné

Kolaudace stavby ZTV proběhla jen s drobnými nedostatky, které budou v daných termínech odstraněny. Po uvedení do provozu plynové regulační stanice, jejíž komponenty musí být dodány ze zahraničí (Velké Británie), budou moci Kladenští využít pohodlného vytápění svých domů plynem již tuto zimu.

 U nádraží znovu otevřena kájovská hospoda Nahoru

Nová Kájovská hospoda byla slavnostně otevřena. O pouťové sobotě 11. října 2003 starosta obce Miroslav Červ za přítomnosti majitele pana Mariána Rojíčka přestřihl pásku a tím navázal na dlouholetou historii dřívější nádražní restaurace.

Kájovská hospoda - celkový pohled

První hosté nedočkavě obsadili všechna místa a pivo i limonáda tekly proudem. Celá budova byla nově rekonstruována, disponuje moderní kuchyní a v poschodí se do budoucna počítá s možností ubytování v několika pokojích.

Slavnostní pásku přestřihl starosta obce Miroslav Červ   Kájovská hospoda - interiér

 Zázračná studánka Nahoru

  Nově opravená kaplička v Kájově
Kaplička se „zázračnou“ studánkou sloužila kdysi poutníkům jako důležitý zdroj občerstvení. Zapsaná je ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek pod č. 1324. Obci se letos podařilo ještě před Kájovskou poutí ve spolupráci se Stavbami Kájov tuto kapličku opravit. Voda ze studny je hygienicky neprověřená a dostupná jen s obtížemi. Záznamy o zázračných uzdraveních, jak je tehdy lidé viděli, jsou zmíněny ve farní kronice. Podle dalšího písemného, avšak odborně neprověřeného zdroje sloužila voda z kapličky i k omývání v tzv. „lázni“ pod kapličkou.

Podobných míst je v Kájově více, sám kostel s Kájovskou Madonnou (zapsán v seznamu památek pod č. 1316) a louka za hřbitovem vyzařují prý nebývale silnou energii. Poutníci chodívali i ke „Třem svatým“, sousoší sv. Josefa, Tadeáše a Antonína Paduánského (zapsáno v seznamu památek pod č. 1326) na rozcestí na Přelštice, a do Kladenského Rovného ke kapličce vystavené u kamene se záhadnými otvory, údajně stopami biskupa sv. Wolfganga. Obzvlášť poslední zmiňované místo nebylo církví posvěceno a tomuto světci byl vystaven zvláštní oltář v kájovském kostele proto, aby se pouti ke kameni nekonaly. Dalším poutím na ta místa to však zabránit nedokázalo.

Čím byly lidem pouti? Do Kájova přicházely tisíce poutníků... A hlavním důvodem nebylo - jako dnes - přeplněné tržiště a lunaparky, to je novější tvář historie. Pouti původně znamenaly starost o duši, zpověď u kněze a event. koupě odpustků, měly tudíž význam psychoterapeutický. Člověk s duší očištěnou od hříchů mohl snáze bojovat i s nemocí. Možná i proto se děly zázraky uzdravení. Některé bombastické zprávy senzacechtivých médií se někdy podobají reklamním šotům: ťuk, ťuk, prásk, baf a pryč od tématu. Zamyslet se musíme opravdu sami.

Kájovská kaplička, historické foto   Kájovská kaplička, stav před opravou

Z farní kroniky rok 1687: „Z kostelních peněz byla opravena zázračná studánka vedle školy. V září si totiž našel pramen, který naplňoval tuto studánku, jinou cestu. Tím by tato studánka vyschla. Bylo zapotřebí prohloubit ji o 4 lokte. Opravdu narazili na pramínek, ale malý. Jelikož by nestačil na studánku, byl sveden z farního jižního pole podzemním potrubím silný pramen ke studánce, který ji opravdu naplnil. Aby byla voda stálá a čistější, nechal jsem studni ode dna až nahoru vyzdít.“


 

Časopísek vychází zdarma jako informační občasník obce Kájov pro potřeby svých obyvatel.
Toto číslo 3/2003 vyšlo v nákladu 450 výtisků dne 19. října 2003.
Zpravodaj připravili ve spolupráci se svými přispěvateli, OR a OÚ Kájov
Libuše Semecká a Libor Michálek.
Distribuce OÚ Kájov, tel. +420 380 731 237,
e-mail: oukajov@iol.cz.

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. března 2001 : TOPlist 0