Archiv :  3/2000   1/2001   2/2001   3/2001   4/2001
      1/2002   2/2002   3/2002   4/2002 
      1/2003   2/2003   3/2003    
      1/2004   2/2004   3/2004    
      1/2005   2/2005   3/2005   4/2005   5/2005
      1/2006   2/2006   3/2006   
Vydavatel: Obecní úřad Kájov - č. 2/2004 - Dne 31. července 2004


Milí čtenáři
Ze zasedání obecní rady
Zastupitelstvo obce Kájov
Na co se často ptáte
Pozvánka na kulturu
Pochvaly v základní škole
Hasiči
Turnaj v malé kopané O pohár starosty obce Kájov
Tenisové kurty
Společenská kronika
Vstoupí do historie obce Kájov: POJMENOVÁNÍ ULIC

 

 

 Milí čtenáři Nahoru

někdy čas nestačíme vnímat, jak pádí, ale léta jsme se dočkat nemohli. Na jaře jsme psali, jak všude vyrážejí květiny a jak projasňují krajinu. Léto není pozadu. I ten, kdo nemá na procházky přírodou příliš času, si musel v červenci všimnout aspoň cestou autobusem do Českého Krumlova, jak na terénu připraveném pro stavební parcely ve Starých Dobrkovicích, tam, kde by měly růst domy, vyrazily vápnomilné rostliny v takové parádě, až oči přecházely. Záhonová rabata kolem nevyužívaných cest a chodníků si osela sama příroda neomylnou rukou přirozeného zahradního architekta. Nepoužila vytrvalých plevelů jako jsou žahavé kopřivy, houževnatý pýr, bršlice kozí noha, nahořklý vysoký stříbřitý pelyněk s dřevitými stonky ani různé bodláky a ochmýřené starčeky, jak bývá běžně k vidění v neošetřovaných místech - kvetou tam bílé kopretiny a knotovky, řebříček barvy bílé až lila, větší zvonek broskvolistý i zvoneček rozkladitý, žlutá třezalka tečkovaná, voňavá růžově fialová dobromysl, světle žlutý řepík, bleděmodrý kakost a čekanka, poléhavá fialová vikev, bílorůžové jetele vonící jahodami, komonice lékařská i janovec metlatý… Bezpochyby blízké Vyšenské kopce, jež jsou chráněnou přírodní rezervací, přispěly k této kráse.

Málem již tak často jako se střídají roční období, jsou u nás volby do různých zastupitelstev. Máme za sebou volby do Evropského parlamentu, před sebou v blízkém výhledu (na podzim 5. a 6. listopadu) volby do krajských zastupitelstev a do Senátu ČR. Účast na volbách do EP byla všeobecně velmi nízká, a to i v Kájově (19,13 %). Možná proto, že problematika EU se zdá být pro nás ještě příliš vzdálená, možná proto, že se i obáváme velkých změn, možná proto, že naši politici dělají politice mizernou reklamu. Znechuceni českou zastupitelskou demokracií, od které jsme si slibovali ideály, ale přinesla povětšinou deziluze, zatracujeme často demokracii jako takovou. Tak pozor, jak je v Čechách zvykem - ať "nevyléváme s vaničkou i dítě".

(ls)


Předseda volební komise pro volby do Evropského parlamentu Libor Michálek se svým zástupcem Bohumilem Šípem pečetí urnu s volebními hlasy

 Ze zasedání obecní rady Nahoru

Od zasedání zastupitelstva obce v březnu 2004 se rada sešla celkem 8x a na svých zasedáních projednala :

Dále byla rada obce informována :


Máme vše zaplaceno v obecní pokladně?

Dle vyhlášky obce Kájov č. 2/2003, o místních poplatcích, jsme měli zaplatit do konce května :

Poplatek za psa u rodinného domu 100,- Kč, v domě s více než 4 byty 200,- Kč, důchodci s jediným zdrojem příjmu a lidé na samotách 50,- Kč.

Za každého dalšího psa o 50 % více než za psa prvního.

Poplatky za lázeňský a rekreační pobyt dle této vyhlášky byly též splatné do konce května a je nutno přinést s sebou ubytovací knihu ke kontrole.


Úhrada za vodné a stočné

Vodné a stočné zůstalo letos nezměněné výši, tj. 9,- Kč/m3 vodné a 4,- Kč/m3 stočné. Podle platné vyhlášky 428/2001 Sb., stanovující paušální spotřebu na jednoho obyvatele za rok, zaplatí občan Kájova celkem 598,- Kč za osobu a rok.

Vodné a stočné platí ten, kdo je v obci přihlášen k trvalému pobytu a ten, který sice hlášen není, ale pobývá zde déle než 3 měsíce.

U domů s vodoměry se výše úhrady za vodu stanoví dle skutečného odběru vody zjištěného vodoměrem. Kdo má vodoměr svůj, nebude z něj platit pronájem, kdo má vodoměr obecní, zaplatí za něj 200,- Kč/rok (usnesení OZ II/04).

S uživateli vodovodních a kanalizačních řadů budou nově uzavírány smlouvy na odběr pitné vody a odvádění splaškových vod. Smlouva se bude uzavírat vždy při placení vodného a stočného v účtárně na obecním úřadě, nebo při odečtech vodoměrů.

Na podzim budou rozeslány upomínky za všechny nezaplacené poplatky těm poplatníkům, kteří do konce května nezaplatili.

 Zastupitelstvo obce Kájov Nahoru

07. 07. 2004 schválilo

v usnesení č. II/04/12

v usnesení č.II/04/13

v usnesení č.II/04/14

v usnesení č.II/04/15

v usnesení č.II/04/16

v usnesení č.II/04/17

v usnesení č.II/04/18

 Na co se často ptáte Nahoru

Občanské průkazy

V současné době je v platnosti v České republice 8 druhů občanských průkazů.
Podle zákona č. 53/2004 Sb. se budou starší občanské průkazy postupně vyměňovat za občanské průkazy se strojově čitelnou zónou, a to podle roku jejich vydání až do roku 2008.

Občanské průkazy typu knížka platí do konce roku 2005!

Na OP typu kartiček se může cestovat po Evropské unii. Ministerstvo vnitra však občanům doporučuje, aby měli s sebou pro jistotu i cestovní pas, zvláště zpočátku a zvlástě cestují-li s dětmi do 15 let, které cestovní pas nemají.


Cestovní pasy

poskytuje svému držiteli výhody. Lze do něj na požáádání zapisovat, např. vlastní spolucestující dítě do 15 let věku. Budou jej potřebovat i ti, kteří budou chtít vyjet do EU za studiem či za prací. Dále je pas zapotřebí pro cesty do zemí mimo EU. Platné jsou 2 druhy pasů, starší zelený či nový červený.

Kam půjdeme podat žádosti

Žádosti o vydání nových občanských průkazů i cestovních pasů si můžete podat na kterékoliv matrice v České republice, ale vyzvednout si průkazy můžete jen osobně a jen na matričním nebo pověřeném obecním úřadě dle svého trvalého pobytu, tzn. pro Kájováky je to buď OÚ Kájov, nebo MěÚ Český Krumlov, Kaplická ul. (budova nad nemocnicí, ve které sídlí pobočka Komerční banky Český Krumlov - pro pamětníky - dřívější okresní sídlo KSČ).

Co potřebujeme k vydání OP

  1. novou průkazovou fotografii - 1 ks
  2. svůj dosavadní platný občanský průkaz

V případě ztráty, odcizení, poškození občanského průkazu

  1. přinesete novou průkazovou fotografii
  2. matriční doklady - jako rodný list, jste-li svobodní, k němu přibyde oddací list, jste-li ženatí a vdané, ovdovělí vezmou navíc úmrtní list partnera, rozvedení rozsudek soudu s vyznačením data nabytí právní moci rozsudku - není shodné s datem rozvodu.

V případě žádosti o první občanský průkaz v 15 letech věku dítěte přijde s dítětem i jeho zákonný zástupce a potřebují :

  1. novou průkazovou fotografii 1 ks
  2. rodný list dítěte
  3. oddací list rodičů nebo rodné listy rodičů
  4. osvědčení o českém občanství
  5. nebo cestovní pas dítěte, který toto osvědčení plnohodnotně nahrazuje. Nemá-li dítě ani pas, ani osvědčení, zažádá jeho zákonný zástupce při podání žádosti o OP hned prostřednictvím této podací matriky i o vydání osvědčení o českém občanství. Krajský úřad v Českých Budějovicích vyřídí tuto žádost s příslušnou matrikou písemně. Osvědčení je v tomto případě vydáno zdarma.

Matriční doklady Vám ofotíme a originály Vám hned vrátíme.

Připomínáme, že je užitečné nezapomenout si doma brýle.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na č.tel. 380 731 237 (Semecká, Kopřivová).


Řidičské průkazy

vydává Městský úřad s rozšířenou působností Český Krumlov, sídlo v budově Policie ČR, Domoradice. Podrobnější informace všem žadatelům ochotně sděluje paní Rožárová na č.tel. 380 726 525.

Úřední hodiny :
v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v pátek od 8 do 13 hodin.

Od 1. května 2004 je vydáván nový typ řidičského průkazu, ale zároveň s ním budou i nadále platit dosavadní řidičské průkazy, jež se budou vyměňovat za nové postupně, a to podle roku svého vydání až do roku 2013. Ale i ten nejstarší z nich (růžové plastové desky, rozkládací) bude platit až do roku 2007.

Řidičský průkaz
vydáván od - do:
Termín povinné
výměny do:
1.7.1964 - 31.12.198631.12.2007
1.1.1987 - 31.12.199131.12.2007
1.1.1992 - 31.12.199331.12.2007
1.1.1994 - 31.12.199631.12.2010
1.1.1997 - 31.12.200031.12.2010
1.1.2001 - 30.04.200431.12.2013


Rybářské lístky

od 1. dubna 2004 bylo podle zákona o rybářství č.99/2004 Sb. změněno místo výdeje rybářského lístku. Tyto mohou dle zákona vydávat pouze obce s rozšířenou působností, což je pro naši obec Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem v budově Komerční banky, č.tel. 380 764 459.


Běžný domovní odpad

bude letos vyvážen v lokalitách Kájov a Staré Dobrkovice - bytovky každý týden i v letním období, v ostatních osadách každý lichý týden.

Platí žetonový systém, 1 ks žetonu na vývoz 1 popelnice, cena nezměněna - pro obyvatele 45, - Kč za běžnou popelnici, 35,- za popelnici menšího obsahu, cena pro podnikatelé 60,- Kč. Žetony prodává Obecní úřad Kájov.

Tříděný odpad
bude vyvážen při naplnění kontejnerů jako dosud.

Zopakujme si, jak jej ukládáme do jednotlivých kontejnerů :
kontejner na sběr papíru - je určen pro sběr novin, časopisů, prospektů, katalogů, sešitů, krabic, kartonů apod.
kontejner na sklo - vhazujeme do něj lahve bez tekutin, bez kovových a plastových uzávěrů. Nepatří sem ani sklo zrcadlové, olovnaté, automobilové, dále sem nepatří žárovky, zářivky, keramika, porcelán, televizní obrazovky apod.,
kontejner pro plastový odpad - je určen na veškeré neznečištěné plastové nádoby, láhve a obaly, fólie apod.


 Pozvánka na kulturu Nahoru

8. srpna 2004 v 19,30 hodin ve farním kostele v Kájově
v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov
koncert bratří Ebenů
SCHOLY GREGORIANY PRAGENSIS

Na programu dílo "Maiestas Dei" - novodobá premiéra

Vstupenky ve výši 200,- Kč budou k dostání jednu hodinu
před koncertem v pokladně před kostelem.

 Pochvaly v základní škole Nahoru

Školní rok byl ukončen s 32 žáky. Děti učivo předepsané osnovami zvládly a některé dostaly pochvalu za příkladné plnění školních povinností :

Šárka Szabová
Veronika Melenová
Adam Janíček
Josef Maleček
Andrea Šanderová
Veronika Michálková
Petra Fajtlová
Jan Rampas
Jana Melmerová
Lucie Rudolfová
Lucie Šanderová
Hana Švamberková

Josef Maleček, ředitel ZŠ

 Hasiči Nahoru

Soutěžní sezona našich hasičů je v plném proudu. Pravidelně se zúčastňují soutěží Jihočeské ligy, kde se v současné době drží na sedmém místě.

Jednou ze soutěží tohoto "seriálu" byla naše soutěž "O pohár starosty obce Kájov".

V sobotu 5. července 2004 za krásného počasí se zde utkalo 16 družstev mužů a 6 družstev žen. Nejvíce se útok povedl hasičům ze Žďáru v čase 19,5 vteřiny a v kategorii ženy hasičkám z Todně v čase 27,45 vteřiny. V této soutěži závodila dvě domácí družstva: Družstvo A se umístilo na 4. místě v čase 23,03 vteřiny, družstvo B na 7. místě s časem 25,89 vteřiny.

Podívat se a fandit přišlo velké množství diváků, pro které bylo zajištěno během celé soutěže dostatek občerstvení.

Další soutěží bylo ligové klání v Holubově 31. července, v němž hasiči z Kájova získali v celkovém pořadí nádherné 2. místo! Následovat bude soutěž 7. srpna 2004 v Markvarci.

Kromě těchto prestižních soutěží se kájovští hasiči zúčastňují i různých dalších pohárových soutěží, jako byla např. soutěž "O pohár starosty obce Nová Ves". Naše družstva se umístila na prvním a druhém místě. Dále pak soutěžili v Brloze, kde místní hasiči slavili 120 let vzniku sboru v Brloze. Zde naše družstvo skončilo na pěkném třetím místě.

Libor Michálek

 Turnaj v malé kopané O pohár starosty obce Kájov Nahoru

Po roce jsme se opět sešli u dalšího ročníku turnaje v malé kopané. Jako každý rok, tak i letos počasí přálo a turnaj probíhal bez větších problémů

Zúčastnilo se celkem dvanáct družstev, která byla rozlosována do dvou skupin po šesti. Do jedné skupiny byl nasazen Konibar, který obhajoval loňské vítězství a Pohoda, jež skončila v loňském klání druhá. Z každé skupiny postupovala dvě družstva, která si zahrála o putovní pohár a další věcné ceny.

Ve skupině A bojovala družstva Konibar, Maříkovo Sirotci, Šťovíci, Motorest, Picachu a Extra Team. Z této skupiny postoupil bez ztráty bodu tým Picachu a tým Konibaru.

Skupina B ve složení Pohoda, Policie, Křenův Dvůr, Spar Sládek, Novosedly a Šampóni byla vyrovnanější a postoupily týmy Spar a Policie. Za zmínku v této skupině bezesporu stojí nejrychlejší gól turnaje, který dostala Pohoda asi po deseti vteřinách po rozehrání zápasu se Sparem.

V zápasech o finále a o třetí a čtvrté místo se tedy utkaly týmy Konibar, Policie, Spar Sládek a Picachu. V prvním duelu si zahrál Konibar se Sparem a prohrál 1:0, do finále tak postoupil Spar. Druhým finalistou po výhře 2:0 nad Policií se stalo družstvo Picachu.

V souboji o třetí místo byl úspěšnější Konibar, když porazil Policii 1:0.

Ve finále, které bylo od začátku velice vyrovnané, vyhrál Spar nad Picachu 5:3. Nejlepším střelcem se stal Václav Beránek z týmu Spar se 14 vstřelenými brankami a trofej za nejlepšího brankáře si odnesl Milan Popel z týmu Policie.

Závěrem bych chtěl všem poděkovat za účast a trpělivost, panu Sládkovi za pomoc při organizaci a panu Rojíčkovi za občerstvení divákům a za navezení branek na turnaj.

Příští rok opět na shledanou.

Miroslav Haňka

 Tenisové kurty Nahoru

Po dvouleté rekonstrukci kurtů byly začátkem června znovu otevřeny. Zájemci o tenis nebo volejbal si mohou domluvit pronájem na tel. čísle 776 872 578 (p. Sládek). Tenisový kurt je za poplatek 50,- Kč/den, kurt na beach volejbal je za 100,- Kč/den, časově co se týče počtu hodin neomezeno.

Kájovské děti a bývalí sportovci v "pokročilém věku" mají vše zcela zdarma. Poplatek se platí při předání klíčů na podpis, kdy bude upřesněn úklid a podány ostatní pokyny. Peníze budou použity na další rekonstrukci a obnovu kurtů. Přeji mnoho sportovních úspěchů!

Jaroslav Sládek

 Společenská kronika Nahoru

„Dětství je sen, který byl kdysi skutečností“

Jiří Mucha

Blahopřejeme k narozeninám
V dubnu až červenci 2004 oslavili někteří naši spoluobčané nejméně 70 let.
PŘEJEME PEVNÉ ZDRAVÍ

Janu Pekařovi
Anně Bašistové

z Novosedel - Hojd,

Růženě Vačkářové
Márii Karalové
Eleonoře Petráškové
Kláře Hláskové

z Křenova,

Jiřímu Russfellovi
Růženě Russfellové
Marii Porkristlové
Jaroslavu Janotovi

ze Starých Dobrkovic,

Janu Šustrovi
z Kladného,

Vladimíru Sadovskému
z Kladenského Rovného,

Wilhelmine Kinevové
Antonii Beranové
Marii Kéryové
Pavlu Šubovi

z Mezipotočí,

Marii Pouzarové
Matyldě Augustinové
Bedřišce Červové
Kamile Činátlové
Anně Venušové
Ludmile Augustinové
Janě Papežové
Marii Fraňkové
Libuši Zuzákové
Zdeňce Lízalové
Anežce Roncsákové
Marii Kupečkové
Janovi Kalischko
Drahoslavu Čivrnému
Marii Láfové
Věře Čivrné
Růženě Hotové
Kateřině Fišerové
Karlu Láfovi
Miroslavu Čondlovi

z Kájova.


Vítání kájovských občánků
se uskuteční
v Kájově 17.09.2004 ve 13 hodin.

Mezi pozvanými dětmi a jejich rodiči bude i první
"EUROOBČÁNEK" NAŠÍ OBCE I OKRESU ČESKÝ KRUMLOV,
Jan Szabó z Kladného (* 1.5.2004)


"Tři svatí" a historie

"Bylo zřízeno II. místo kaplanské dne 17. 6.1715. Jan Gube, bývalý hospodářský správce panství krumlovského, založil r.1719 fundaci k jeho vyřízení. Z té doby zachovalo se až dosud trojsoší, jež stojí na rozhraní silnic do Novosedel a cesty do Třelštic (nyní Přelštice). Trojsoší ono představuje sv. Josefa, po jehož pravé straně stojí sv. Antonín Paduánský a po levé straně Sv. Juda Tadeáš."

Antonín Šíma, nynější kronikář obce, cituje z knihy Karla Rady z roku 1918.

"Tři svatí" a současnost

3. srpna 2004 budou sochy výše zmíněného sousoší odvezeny do restaurátorské dílny do Českého Krumlova, kde projdou náročnými restaurátorskými pracemi. Náklady ve výši cca 200.000,- Kč uhradí řádové sestry z Kájova.

Obec Kájov ve spolupráci s firmou Zahradní zelená architektura pana Jiřího Slováka zkultivuje na své náklady prostranství okolo sousoší.

Opravené sochy budou umístěny zpět na jaře příštího roku.

Libuše Semecká


Navždy od nás odešli

1. 2. 2004
paní Marie Perníková

z Kájova

25. 2. 2004
paní Milada Novotná

z Kájova

2. 6. 2004
paní Maria Hofbauerová

původem z Kájova

27. 6. 2004
pan Václav Mařík

z Křenova

27. 6. 2004
Marek Sojka

z Novosedel

2. 8. 2004
Josef Kalát

z Kájova

 Vstoupí do historie obce Kájov: POJMENOVÁNÍ ULIC Nahoru

Dne 07. 07. 2004 schválilo na svém jednání Zastupitelstvo obce Kájov názvy ulic ve vznikajících nových obytných zónách i ve stávající zástavbě. Doposud ulice pojmenovány nebyly a podle čísel popisných (která se přidělují postupně podle toho, kdy jsou rodinné domy kolaudovány) byla v obci špatná orientace.

V důsledku schválení a vyhlášení názvů ulic nemusí být vyměňovány občanské průkazy, nová adresa může být zavedena až při výměně občanského průkazu z důvodu skončení vyznačené lhůty platnosti. Rozhodne-li se však občan, že bude chtít mít název ulice v OP uveden již nyní, může si žádost o nový občanský průkaz podat na OÚ Kájov - vyplní přitom tiskopis žádosti o OP a přiloží novou fotografii. Občanský průkaz bude vydán v obvyklé lhůtě (do 4 týdnů) a bez poplatku.

1. od Neuberků na křižovatce směrem na Boletice
ul. Boletická
pro čísla popisná:
44, 113, 128, 127, 81, 45, 114, 115, 91, 46, 162, 47, 126, 125, 165

2. v nové zástavbě směrem na Boletice
ul. Okružní
pro čísla popisná: 300 - 342 včetně
a ul. Krátká
pro čísla popisná: zatím nepřidělena

3. soukromá obytná zóna "U Štěpky"
ul. U Štěpky
pro čísla popisná: zatím nepřidělena

4. okolo kostela
ul. U Kostela
pro čísla popisná: 1, 2, 5, 7, 9, 200, 201, 202, 203, 204, 130

5. od Malečků ml. směrem ke Kuchařům
ul. Slunečná
pro čísla popisná: 173 - 183 včetně

6. od Janyů ml. směrem k zahrádkám
ul. K Zahrádkám
pro čísla popisná: 172, 184 - 190 včetně, 159 - 161 včetně

7. od garáží u paneláků k Ing. P. Pickovi
ul. Potoční
pro čísla popisná: 85, 105, 139 - 152 včetně

8. od Neuberků na křižovatce s ul. Boletickou ke Křenovému Dvoru
ul. Dvorská
pro čísla popisná: 84, 86, 70, 43, 82, 83, 48, 163

9. od Schinků k Polákům
ul. Nový Křenov
pro čísla popisná:
131, 132, 133, 52, 51, 55, 53, 56, 54, 65, 60, 59, 61, 63, 62, 64, 76, 75, 68, 71, 58, 69, 57, 66, 72, 170, 93, 92, 87, 50, 49, 107, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29

10. od paneláku čp.25 s kotelnou přes náves ke Kopřivům
ul. Májová
pro čísla popisná: 25, 26, 27, 166, 88, 106, 90, 89, 134 - 138 včetně, 167

11. od Schinků k Vrobelům
ul. Čulíkov
pro čísla popisná:
3, 4, 73, 77, 74, 67, 97, 98, 96, 99, 94, 79, 95, 80, 104, 171

12. od Haklů k Frischům
ul. Zátiší
pro čísla popisná: 101, 102, 116, 103, 109, 108

13. za školou od Konibaru kolem Velků k Roubíkům
ul. Školní
pro čísla popisná: 110, 111, 112, 124, 153 - 158 včetně

14. od školy k Neuberkům
ul. Kájovská
pro čísla popisná:
6, 100, 10, 8, 23, 22, 11, 129, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 24

15. od Petroušků nahoru na starou silnici kolem kaple sv. Anny
ul. Poutní
pro čísla popisná: 15, 21, 78, 118, 117


 

Časopísek vychází zdarma jako informační občasník, registr. u MK pod č.e. MK ČR E 14955.
Toto číslo 2/2004 vyšlo v nákladu 450 výtisků dne 31. července 2004.
Zpravodaj připravili ve spolupráci se svými přispěvateli, OR a OÚ Kájov
Libuše Semecká a Libor Michálek.
Distribuce OÚ Kájov, tel. +420 380 731 237,
e-mail: oukajov@iol.cz.

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. března 2001 : TOPlist 0