Archiv :  3/2000   1/2001   2/2001   3/2001   4/2001
      1/2002   2/2002   3/2002   4/2002
      1/2003   2/2003   3/2003    
      1/2004   2/2004   3/2004    
      1/2005   2/2005   3/2005   4/2005   5/2005
      1/2006   2/2006   3/2006   
Vydavatel: Obecní úřad Kájov - č. 2/2001 - Dne 29. června 2001


Milí čtenáři, (naši spoluobčané současní, budoucí nebo rodáci)
Z jednání obecního zastupitelstva
Z jednání obecní rady
Mateřská škola
Základní škola
Dobrovolní hasiči
Ze sportu
Téma k diskusi
Slovo starosty
Společenská kronika
Co je hyenismus
Tvrz Kladenské Rovné
K drobným památkám v obci

 

 

 Milí čtenáři, Nahoru

(naši spoluobčané současní, budoucí nebo rodáci)

Kájov, letecký snímek

před námi je letní čas. Je takový zvláštní, ten čas dovolených. I pro nás dospělé má ještě příchuť po prázdninách, ač jsme své školní volno měli již dávno. Krásné vzpomínky, jak bychom je chtěli vrátit do skutečnosti! Tolik volna se před námi otvíralo, přímo bezbřehé moře. K moři se nejezdívalo, ale nikomu to nevadilo. Koupali jsme se v řece, rybníku, chodili do lesa na maliny, jahody a borůvky. Les voněl všemi těmi dobrotami a navíc horkým jehličím a pařícím se mechem a houbami. Lesní plody se konzumovaly doma hned nebo se zavařovaly, přebytky se nosily do výkupu. Na pasece náramně chutnal krajíc chleba mazaný sádlem, zapíjený citronovým čajem. Na lukách se sušilo seno, na polích se později sklízelo obilí. Bylo teplo, až horko, parno, bouřlivo, deštivo, někdy více toho, někdy méně onoho, ale v podstatě bylo prostě léto létem. Doufejme, že to letošní vyhoví aspoň trochu každému z nás a budeme spokojeni s načerpáním sil pro příští chladnější období.

Vaše redakce

 Z jednání obecního zastupitelstva Nahoru

  Pohled na kostel, kájovský občasník Časopísek, foto Karel Moc
Naši zastupitelé na svém druhém jednání v roce 2001 dne 7. června v 17 hodin v restauraci Konibar usnesením OZ 2/2001 schválili :

 1. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2001 ze dne 7. 6. 2001, o koeficientu nájemného z bytu ki 1,04, který byl stanoven v souladu s výměrem MF č.3/2001 ze dne 26. února 2001

 2. Prodeje pozemků dle žádostí:

  • p. č. 2069/2, k.ú. Kladné, v Kájově u RD, o výměře cca 100 m2, za 40,- Kč/m2

  • p.č. 1171/3 k.ú. Novosedly, na Hojdech, zamokřená louka, o výměře 2734 m2, za částku stanovenou dohodou 5.000,- Kč, s věcným břemenem předkupního práva obce Kájov po dobu 10 let

  • p.č. 1430, k.ú. Novosedly, v Mezipotočí, o výměře 512 m2 , za částku 20,- Kč/m2

  • p.č. 1815 a p.č. 240/2, k.ú. Křenov, v Křenově, o celkové výměře 632 m2, za částku 20,- Kč/m2 přední část a 10,- Kč zadní část - svah za domem část p.č. 1413/4 a 1413/1, k.ú. Kladné, v Kájově, o výměře 400 m2, za částku dohodou 5.000,- Kč

  • část p.č. 1413/1 a 1413/4 k.ú. Kladné, v Kájově, za částku dohodou ve výši 3.000,- Kč ve výměře cca 400 m2, prudký svah

  • p.č. 1342/11, k.ú. Kladné, v Kájově, o výměře 3.456 m2, za částku dohodou 10.000,- Kč (svah, skála)

  • část p.č. 932/7, písm.a) a b), o celkové výměře 687 m2, k.ú. Křenov, v Červeném Dvoře, za částku dohodou ve výši 6.000,- Kč, (manipulační plocha)

  • p.č. 10/2 v k.ú. Kladenské Rovné, v Kladenském Rovném, o výměře 470 m2, za částku 20,- Kč/m2, (s podmínkou, že smlouva bude uzavřena až po vyřízení příjezdové cesty k rekreačnímu objektu pana Jarosche a zanesení této do katastru nemovitostí)

  U všech prodejů budou žadatelům k uvedené ceně připočteny náklady s prodejem související, včetně daně z převodu nemovitostí.
 3. Zprávu o čerpání rozpočtu a rozpočtové změny tak, jak byly předneseny

OZ vzalo na vědomí

OZ uložilo
starostovi obce


finanční komisi

 Z jednání obecní rady Nahoru

Z jednání obecní rady
dne 3. 4. 2001

dne 23.4. 2001 dne 9. 5. 2001 OR dne 22. 5. 2001 dne 12. 6. 2001


 
Upozornění občanům
Lhůta pro zaplacení obecních poplatků již koncem května vypršela. Dále budou zasílány již jen upomínky, které mohou nemile zdražit základní poplatek.


 MATEŘSKÁ ŠKOLA Nahoru

Věra Augustinová, ředitelka MŠ

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Nahoru

  Základní škola, Kájovský občasník Časopísek, foto Karel Moc
Školní rok 2000/01 ukončilo 46 žáků. Všichni zvládli učivo, nikdo nebyl hodnocen nedostatečnou známkou. Za příkladné plnění školních povinností byli oceněni pochvalou :


Lucie Šanderová,
Hana Švamberková,
Stanislava Pavlíčková,
Barbora Valeková,
Alena Melmerová,
Petr Janíček,
Martin Šíp,
Tomáš Michálek,
Filip Hrdina,
David Račák,
Eduard Sulzer,
Ondřej Vejvoda,
Kristina Gažáková,
Jana Petrášková a
Markéta Slováková.

Josef Maleček, ředitel ZŠ

 Dobrovolní hasiči Nahoru

(lm)

 Ze sportu Nahoru

Fotbal
V letošní sezóně se okresní soutěže mužů ve fotbale účastnila 2 kájovská mužstva. Družstvo A se umístilo na předposledním a družstvo B na 5. místě v celkovém pořadí. Na další sezónu je přihlášeno do soutěže pouze družstvo A, neboť počet hráčů nebude dostatečný na pokrytí dvou mužstev. Větším problémem však bude získání nového trenéra, neboť ten dosavadní, Ing. Josef Sršeň, odstupuje, a není za něj náhrada. TJ tímto žádá případné nové zájemce o funkci trenéra nebo o činnost organizačních pracovníků, aby se přihlásili, mohou např. u p. Sládka.

(rn)

Fotbalový oddíl a naše fotbalové mládí
(zamyšlení po návratu z Itálie)
Daniel Vejvoda

Máme za sebou další ročník fotbalových soutěží a naše fotbalové naděje v soutěžním ročníku 2000 - 2001 skončily nakonec na pěkném třetím místě (na prvním Slavoj Český Krumlov, na druhém Spartak Kaplice). Toto umístění se dá považovat za úspěch našeho mladého týmu. Je možné, že přišel o druhé místo i díky tomu, že poslední dva zápasy se už viděli u moře, protože podmínku pro tuto cestu - 3. místo, splnili již dvě kola před koncem soutěže.

Můžeme z našich dětí mít radost. Totéž se však nedá říct o mužstvu dospělých, které se jako již téměř tradičně zachraňovalo v soutěži na poslední chvíli.

Zde je třeba hledat ten rozdíl, protože zatímco na tréninky dětí jich dochází v počtu cca 25, na trénink dospělých je třeba si vzít lupu, aby tam někdo byl vidět. Navíc téměř chybí funkcionářské zázemí a jakýkoliv řád. Povídat si za plotem hřiště, jak je to všechno špatně a co je třeba udělat, avšak bez snahy skutečně pomoci, je téměř národním sportem.

Nejdříve se všechno špatné svádělo na p. Adamoviče, že se nedá trénovat a na hřiště se nesmí, a přitom pravda byla ve vlastní pohodlnosti. Ale teď už žádný obětní beránek není a nebudeme si nalhávat, že nebýt pana Svobody a pana Radimského, nenajde se nikdo, kdo by byl ochoten se v TJ Sokol Kájov o něco starat.

Takže - byli bychom rádi, kdyby se našlo několik ochotných lidí, kteří by místo silných řečí za zábradlím podali pomocnou ruku. Abychom nemuseli říkat: "Jo, v Kájově máme fotbalové hřiště, ale jinak tam chcíp pes."

Snad až se podaří vychovat naše fotbalové naděje, budeme mít z výsledků mužstva dospělých větší radost. Od příštího ročníku budeme mít dvě žákovská mužstva. Rádi mezi sebou přivítáme děti, které dosud zájem neměly. Mohou přijít na první trénink, který začíná . srpna v 16 hodin na hřišti TJ Kájov. Potřebujeme hlavně děti ve věku 11 - 14 let.

Zeptejte se svých vrstevníků, kteří již tři roky chodí poctivě trénovat a hrají fotbal, jak se jim za odměnu líbilo u moře. Příští rok chystáme tréninkové soustředění ve Zlaté Koruně a napřesrok zase pobyt u moře. Týdenní zájezd do Itálie, ze kterého jsme se vrátili v sobotu, 23. 6., se dětem moc líbil. Moře bylo čisté, mohli jsme hrát na písku a nejen fotbal, ale bylo skutečně moc teplo, a tak jsme dali přednost koupání a jiným sportovním aktivitám. Díky finančnímu příspěvku pana Jana Červa jsme mohli jít i na společnou večeři. Děti mají spoustu zážitků, včetně z nočního koupání, kulturních programů, jízd na surfingových šlapadlech, atd.

Užily si výborných italských zmrzlin, při společných prožitcích se mohly více sblížit, což byl jeden z účelů tohoto soustředění.

A tak nebýt toho, že jsme se přesvědčili, že nejenom v Čechách se krade (na vlastní peněžence pan Žilavý), tak vše proběhlo tak, jak mělo. Na oplátku se na p. Žilavého usmálo štěstí v podobě výhry večeře a trička v pizzerii Apollo.

Volejbal
Kájovští volejbalisté se umístili v letošní sezóně okresního přeboru mužů z 8 družstev na 5. místě. Soutěž byla velice vyrovnaná, a proto považujeme naše umístění za úspěch.

Radim Novotný

Volejbal ještě jednou
Z naší obce sklízí na volejbalovém poli úspěchy Andrea Sládková, která hraje za VSK Český Krumlov. Reprezentovala naši republiku na mistrovství Evropy kadetek ve volejbale ve dnech 16. - 22. dubna letošního roku. ČR zde vybojovala postup na mistrovství světa.

(ls)


COUNTRY VEČER V POHODĚ
V pátek 6. 7. 2001 od 20°° hod budou hrát v restauraci POHODA oblíbení "Papouškovo sirotci"
Vstupné 35,- Kč
Rezervace míst na tel: +420 602 549 880  nebo osobně v restauraci Pohoda

POZVÁNKA NA "KŘTINY"
Všechny milovníky country hudby zveme na křest nového CD skupiny "Papouškovo sirotci". Akce proběhne 21. července 2001 (sobota, 18.00 hod) v přírodním amfiteátru v Hořicích na Šumavě. Jako předkapela vystoupí českokrumlovská kapela "Lakomá Barka". Hlavní program - vystoupení skupiny "Papouškovo sirotci."Kmotrem desky bude známý výtvarník a karikaturista Zdeněk Hoffman. Celou akci organizačně zajišťuje restaurace Pohoda, Kájov. Předprodej vstupenek v restauraci Pohoda. Cena: 60,- Kč v předprodeji , 80,- Kč na místě.

PRVNÍ SEZÓNA ŠIPKAŘŮ V KÁJOVĚ
Na podzim loňského roku zahájilo svou činnost družstvo šipkařů POHODÁŘI KÁJOV. Hracím (zároveň i tréninkovým) místem je restaurace Pohoda, kde se družstvo schází každý pátek navečer k tréninku. Nyní má družstvo za sebou svou 1. sezónu ve 3. lize a mezi 14 družstvy se umístilo na 11. místě. Pro nováčky je to velmi pěkné umístění. Všechny hráče musíme pochválit za zlepšení. Pro velký zájem připravujeme pro příští sezónu ještě druhý tým  - "POHODÁŘI - B".

 Téma k diskusi Nahoru

"Kam s ním?" Tak nazval svůj fejeton už více než před 100 lety spisovatel Jan Neruda. Šlo tenkrát o pouhý starý slamník. Dnes jde o různé vysloužilé domácí spotřebiče, opotřebovaný nábytek, a především o různé formy obalového materiálu, zejména z umělé hmoty. Popelnice se plní i odpady z potravin. Vesměs vše končívá na skládkách větších a větších. Pokud se jedná o skládky řízené, je ještě dobře. Ale jak všichni známe ze svých procházek v okolí obce, černé skládky narůstají a lidé by nakonec mohli být obklopeni samým nevonícím smetištěm. Zda se z toho vymotáme, abychom žili v čistém životním prostředí, to se naprosto neví, odpovědnost lidí je různá. Jak na to jít, už se ale ví dávno, je nutno třídit odpad k novému zpracování a k tomu zavádět sběrná místa. Se sběrem kovů jsou už zkušenosti rozsáhlejší.

Sběrové místo, foto Josef Batík

Jak pomáhá obec s odpady? Sám jednotlivec by si bez pomoci obce mohl zoufat , ale i obec bez pomoci jednotlivců - občanů nezmůže všechno. A někdy může též zoufat. Zákony o nakládání s odpady (kde jsou zmíněny i povinnosti obce) jsou sice nutné, ale hlavně by se měly dodržovat. Obec spolupracuje s dalšími úřady a institucemi, jako jsou Služby města Český Krumlov. Pořizuje popelnice, dále kontejnery pro tříděný odpad a zajišťuje odvoz těchto odpadových nádob. Aby občané nesli i finanční spoluzodpovědnost, jsou na popelnice prodávány žetony. Kdo vyprodukuje více odpadů, má i více platit. Tak již před léty rozhodlo obecní zastupitelstvo. Avšak pravda bývá taková, že přímá úměra neexistuje. Někteří občané sice odpad produkují (kdo z nás dokáže žít bez odpadů?), ale pro žeton na obecní úřad netrefí. Co s odpadem dělá, je věcí jeho svědomí, ale také peněženek všech spolubčanů, protože likvidace černých skládek se platí z obecního rozpočtu.

Odpadky podél cest, foto Libuše Semecká   Ohniště, kde se spalují odpadky, foto Libuše Semecká

Co by být také nemělo: někteří z nás spalují odpadky na provizorních ohništích a jejich zápachem velmi znepříjemňují pobyt v obci. Navíc je dokázáno, že plyny z umělých hmot jsou jedovaté !!!

Značnou pomocí obyvatelům právě při starostech "KAM S NÍM" bylo letos v květnu a červnu přistavění velkých kontejnerů na smíšený odpad v Kájově a některých vybraných osadách. Vedle nich bylo zároveň vymezeno i místo pro staré železo. Jak připomněl starosta v hodnocení na veřejné schůzi OZ 7. června, sebrané železo by mělo pokrýt náklady na odvoz tohoto sebraného odpadu. 0bčané se tak mohli zbavit např. i rozbitých kufrů, křesel, televizorů a formou "bazaru" si někdo i něco naopak odvezl. Lidé se vesměs chovali slušně, mezi železem nebyly například shnilé brambory (jak se kdysi opravdu stalo).

V samotné obci Kájov se odvezlo ze tří sběrných míst 6 kontejnerů objemného odpadu a 6 tun železa, v osadách 9 kontejnerů objemného odpadu, železo z Kladenského Rovného a Mezipotočí bylo ukradeno. Obci to přinese škodu, neboť nebýt té ztráty, nemusela by hradit dopravu kontejnerů z těchto osad.

(jb, ls)

 Slovo starosty Nahoru

Veřejná zeleň

  OÚ z ptačí perspektivy, Kájovský občasník Časopísek, foto J. Batík
Zamysleme se chvíli nad tím, jak naše obec vypadá z hlediska údržby veřejných prostranství. V posledních letech značně ubylo těch občanů, kteří pokosili v obci Kájov velkou část travnatých ploch, ať již na přímé krmení pro králíky, nebo si trávu usušili a odvezli. Postupně se ale chov domácího zvířectva vytrácí, a tím zůstává udržování ploch většinou na obci.

Jak naše obec vypadá, je vizitkou nás všech. Je třeba pochválit ty občany, kteří udržují obecní pozemky před svými domy, a tím značně přispívají ke vzhledu obce. Kteří občané to jsou? Není nutné je jmenovat, stačí se projít po obci a dívat se kolem sebe. Vždyť se všichni potkáváme, bezděčně pozorujeme jeden druhého a vzájemně se hodnotíme, i když si to neříkáme, a ani hned neuvědomujeme.

Snažme se o to, aby naše vzájemné hodnocení bylo stále lepší, tím přispějeme i k celkovému vzhledu naší obce a také ke spokojenosti nás všech.

Poděkování patří i většině občanů z jednotlivých osad, protože zde si zeleň udržují úplně sami bez pomoci obce, a to si uvědomuji, že na tomto úseku těmto občanům obec něco dluží. Je to otázka k zamyšlení i pro obecní radu a zastupitele, jak přispět k dobrému vzhledu obce i v těchto jejích odlehlejších částech.

Miroslav Červ

Další informace
Matrika
zůstává i po 1. 7. 2001 na OÚ Kájov, a tudíž kromě tradičních matričních úkonů, jako je ověřování listin, podpisů a vydávání rodných, oddacích i úmrtních listů zajišťujeme i agendu občanských průkazů a cestovních pasů. Potřebujete-li některý z těchto průkazů, doneste si s sebou kromě starého průkazu 1 zcela novou fotografii (musí splňovat přísné parametry). Máte-li průkaz propadlý, pak je nutné donést původní matriční doklady jako rodný a oddací list apod.

Jubilejní mariáš v Kájově
(Jakub Houšť )

Milovníci tzv. "Budějovického mariáše" se sešli 21. dubna t.r. v kájovském Konibaru na jubilejním 5. ročníku mariášového turnaje. Zúčastnilo se rekord ních 92 hráčů z celého Jihočeského kraje včetně jedné hráčky - paní D. Šachtové z Ločenic.

Pořadatelé zajistili pro všechny účastníky turnaje hodnotné ceny, na něž přispěli jak podnikatelé, tak i soukromé osoby z Kájova, Českého Krumlova, Českých Budějovic, Holubova, Třeboně, Sušice, ale třeba až i z Moravy - ze Strání. Pořadatelé děkují všem sponzorům.

Všem zúčastněným se v Kájově velmi líbilo, kájovský turnaj má už velmi dobrou tradici. Losování turnaje a výsledky byly zpracovávány počítačově, což ochotně zabezpečil pan Houšť ml. z Českého Krumlova.

Ke spokojenosti mariášníků významně přispěl i majitel Konibaru, pan Vejvoda, velmi dobrým gulášem, který roznášel šikovný obsluhující personál.

První cenu si nakonec z Kájova odvezl pan Zdeněk Zdrha ze Straňan u Roudného, na druhém místě byl nejstarší účastník turnaje, 83letý pan František Michalec z Českého Krumlova, a na třetím pan Josef Kohout z Bukové na Českobudějovicku.


 S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A Nahoru

(V této rubrice budeme uveřejňovat úplná data občanů, jen pokud si to budou sami přát)

"Je to smutné, ale mládí musí jednou odejít. I když si je člověk zachová v srdci, žel přírodě, nezachová si je v kolenou"

Jan Werich
Osobně jsme poblahopřáli v dubnu až červnu :

Marii Pouzarové,
Kamile Činátlové,
Eleonoře Petráškové,
Antonii Beranové,
Jaroslavu Šnejdovi,
Anně Venušové,
Anežce Roncsákové,
Marii Kupečkové,
Anně Rudolfové,
Pavlu Šubovi

Dne 27. 4. 2001 proběhlo vítání těchto občánků :
Arnošta Horvátha,
Jiřího Jílka a
Martina Cimla.

Jak jsem již informovali ve zpravodaji 1/2001, první dítě Kájova třetího tisíciletí mělo dostat dárek na památku.

1. občánek Kájova 3. tisíciletí (nar. 30. 1. 2001), kájovský občasník Časopísek

Tímto obdarovaným se stal
Jiří Jílek,
1. občánek Kájova 3. tisíciletí (nar. 30. 1. 2001).
Starosta předal matce dítěte zlatou pamětní medaili, která byla pro ČNB speciálně vyrobena pro začátek třetího tisíciletí.


Dále všechny děti na vítání byly obcí obdarovány dětskou vkladní knížkou s počátečním vkladem 1000,- Kč.

"Člověk přichází na svět se zaťatými pěstmi, jako by pravil: ,Celý svět je můj.'

Odchází
z něho s nataženými dlaněmi, jako by říkal:
,Podívejte se, nic si s sebou neberu."

V dubnu až červnu jsme se navždy rozloučili s:
Annou Kadlecovou

 Co je hyenismus Nahoru

Co je hyenismus,
asi všichni dobře víme, většinou snad jen z událostí z doslechu, ale už i k nám do Kájova pronikl tento odporný jev. Poškození pomníků na hřbitově se vyskytuje naštěstí málokdy, ale vykrádání "lepších" druhů výsadbových rostlin z hrobů se přímo "rozjelo". Lidé bývají nepříjemně překvapeni, když jim na upravených hrobech zůstávají prázdná místa s jamkami po květinách. To, že podobné věci vídáme v televizi a víme, že nejsme sami, nás určitě nejen nepotěší, ale ani nám nepomůže. Ty, kdo čteš tyto řádky, a nemáš čisté svědomí, zamysli se, mrtví se nemohou bránit, a i Ty budeš jednou na jejich místě. Ale bohužel, či bohudík, že toto právě viník číst nebude, vždyť náš zpravodaj je určen jen pro potřeby občanů Kájova.A mezi námi, doufejme, nikdo takový není?!?

Josef Batík

 Tvrz Kladenské Rovné Nahoru

Výběr z internetového článku Mgr. Mileny Hajné

Tvrz Kladenské Rovné, kájovský občasník Časopísek  
Osada Kladenské Rovné se nachází mezi Kájovem a Hořicemi na Šumavě, 7 km jihozápadně směrem od Českého Krumlova.

Původ názvu :
Název vesnice Kladenské Rovné vznikl spojením slov Kladenský - postavený z klád, a rovné, jež značí hladký či plochý povrch.

Popis objektu :
Na místě bývalé tvrze stojí v současné době budova, která se po několika stavebních úpravách podobá selské usedlosti. Pouze vnitřní klenutí oken a stropu v prvním patře připomíná středověkou kamennou stavbu obytné věže.

Historie obyvatel objektu :
Nejstarším držitelem vsi byl Bušek z Rovného, připomínaný již roku 1308. V držení Rovného se pak střídala řada majitelů drobné šlechty. Poslední majitel Ondřej z Nemyšle ustanovil poručníkem svých nezletilých dětí a správcem majetku Jindřicha z Rožmberka. Jindřich prodal roku 1487 tvrz se dvorem a ves s mlýnem svému kancléři Václavovi, který v té době usměrňoval politickou koncepci vladaře i kulturní život na rožmberském dvoře. Václav, který se podle tvrze začal psát z Rovného (Václav z Rovného) odkoupil od Rožmberků vsi Ličov a Močerady, které společně s tvrzí prodal roku 1506 klášteru Vyšší Brod pod podmínkou možnosti doživotního užívání. Pod tíhou stáří se Václav z Rovného vzdal roku 1509 kancléřství, ale jako osobní rádce Petra z Rožmberka si ještě deset let udržel svůj dřívější vliv u krumlovského dvora. Po smrti Petra z Rožmberka se ujal vlády mladší energický synovec Jindřich, který Václava z Rovného na několik měsíců uvěznil na zámku v Českém Krumlově. Mezitím zabral tvrz, ves i s úrodou a nutil robotný lid k poddanosti. Václav opustil vězení až po Jindřichově smrti roku 1526 a brzy na to se přestěhoval do Českých Budějovic. Po jeho smrti se Rovné stalo majetkem vyšebrodského kláštera. Počet obyvatel Rovného stoupal až do počátku II. světové války. Ves měla v roce 1841 27 domů se 176 obyvateli, v roce 1930 již 31 domů s 204 obyvateli. Další rozvoj Rovného zastavila II. světová válka. Po odsunu obyvatel německé národnosti se jejich počet značně snížil a nevyrovnal se ani při dosídlování pohraničí.
Dnes je v Kladenském Rovném přihlášeno k pobytu v 11 trvale obývaných domech 30 lidí. Dále je ve vsi je 24 rekreačních objektů.

Legendy a vyprávění :
  Foto záhadného otvoru v kameni v Kladenském Rovném. V blízkosti stojí kaplička sv. Wolfganga, foto L. Semecká

Do rybníka, který byl později vysušen a přeměněn na louky, spadla kdysi z hráze stará služka. Ve strachu z utopení prosila tamního vodníka o záchranu. Hastrman ji zavedl do svého příbytku před kolovrat a nařídil upříst len na své nové šaty. Nebohá žena předla už tři roky, ale lnu neubývalo. Až jednou se jí ve snu zdálo, že má přadeno otočit. Učinila tak a rázem byla s prací hotova. V tu chvíli se ocitla doma s brašnou plnou dukátů. Jednu mladou ženu ze vsi ochránila před zlou mocí Panna Maria. Děvče sekalo trávu a najednou se pod ní zachvěla země a před ní se s podivným smíchem objevil čertův mládenec. Polomrtvá strachy se dívka bezděčně zachytila nedalekého kamene. Když se vzpamatovala, ďábel zmizel a v kameni, o který se opírala, spatřila otisky bosých nohou.
V dáli zahlédla ženu v dlouhém plášti s dítětem v náručí

Současné využití :
Na místě bývalé tvrze dnes stojí hájovna, která je dnes už v soukromém vlastnictví.

 K drobným památkám v obci Nahoru

Kaplička po opravě, foto J. Batík   Kaplička před opravou. Opravovali Jan Jany a Lukáš Rudolf z Novosedel, foto J. Batík

(jb)

 


 

Časopísek vychází zdarma jako informační občasník obce Kájov pro potřeby svých obyvatel v nákladu 420 výtisků.
Toto číslo 2/2001 vychází 29. 6. 2001.
Zpravodaj připravila ve spolupráci s OR a OÚ Kájov Libuše Semecká.
Grafika Margita Semecká.
Tisk Libor Michálek
Distribuce svépomocí a díky pomoci dětí a učitelek MŠ Kájov.
Telefon OÚ Kájov +420 380 731 237
e-mail: oukajov@iol.cz

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. března 2001 : TOPlist 0