ARCHIV 2001 1 2 3 4 5 6 7 + 8 9 10 11 12

Znak Kaplice Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

září 2001 - Číslo 8 - Ročník V.


 K a p l i c k é    s l a v n o s t i 
1. září 2001


Plnění rozpočtu Města Kaplice k 30.6.2001 
PŘÍJMY:   
druh příjmurozpočet v tis. Kčv Kč
 schválenýupravenýskutečnost
daň z příjmů fyz. osob ZČ10 40010 4002 920 261,00
daň z příjmů fyz. osob OSVČ9 0009 000803 746,00
daň z příjmů právnic. osob8 5008 5001 977 340,00
daň z příjmů právnic. osob obec1 0005 7655 765 483,00
daň z přidané hodnoty 5 0004 991 794,00
poplatky za odnětí půdy 2023 257,00
daň z nemovitostí2 5002 500952 095,00
správní poplatky1 3321 332790 895,00
poplatek za znečištění ovzduší10102 425,00
místní poplatky1 3931 393559 371,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM34 13543 92018 786 667,00
příjmy z poskytnutí služeb a výr.8931 118819 450,30
příjmy z pronájmu nemov. VAK7 5567 5563 667 663,00
příjmy z pronájmu nemov. SD s.r.o.2 0704 1402 180 000,00
odvody přebyt. s přímým vzt. SD HČ2 3002 300 
příjmy z pronájmu pozemků520520149 305,00
přijaté pokuty268296175 190,00
přijaté úroky a výnosy8001 1101 011 403,99
přijaté vratky - finanční vyp. PO  34 538,00
ostatní nedaňové příjmy1 3051 331215 348,20
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM15 71218 3718 252 898,49
příjmy z prodeje pozemků500500423 540,00
příjmy z prodeje domů13 00013 0004 316 028,77
přijaté příspěvky SBD Města3 1984 0406 528 792,00
příspěvek od JVS790800800 000,00
příjmy z prodeje majetku  1 500,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY17 48818 34012 069 860,77
neinvestiční dotace ze SR20 119,2420 119,2410 059 624,00
ostatní neinv. dotace812813,4040 420,00
dotace na školství ze SR 24 96316 201 200,00
neinv. dotace od obcí499,76985,761 615 066,00
převody z vlast. fondů HČ 349348 944,00
dotace PHARE 622584 021,00
investiční dotace ze SR1 9201 920 
PŘIJATÉ DOTACE23 35149772,428 849 275,00
P Ř Í J M Y   C E L K E M90 686130 403,4067 958 701,26

VÝDAJE:   
ostatní - zvířata odchyt a umíst. v útulku1515300,00
ZEMĚDĚLSTVÍ A LES. HOSP. CELKEM1515300,00
MĚSTSKÉ INFOCENTRUM672672186 803,63
komunikace úklid, posypy2 5002 5911 295 400,00
opravy komunikací490467367 237,60
komunikace Růžová kolonie 460 
komunikace a most Nové Domky1 3001 300354 561,00
rekonstrukce Novohradská ulice9501 1501 140 413,00
projekt. dokumentace rekonstr.51051049 350,00
rekonstrukce Dlouhá ulice2 0001 340 
opravy chodníků materiál 18334 463,00
příspěvek na dopravní obslužnost 2311 679,00
DOPRAVA CELKEM7 7508 0243 253 103,60
dotace města na vodu4 8424 8421 207 536,60
přeložení vodov. řadu Českobud300384 
projekt. rekonstrukce přiv. vody Pořešín 2323 100,00
čistička odpadních vod Pořešín 2 500 
kanalizace Růžová kolonie1 2001 2001 468 630,70
projekt. dokum. přel. vod. řadu Malšské údolí 100 
oprava kompenz. rozv. COV Kaplice 83 
horská vpusť u jeslí 55 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM6 3429 1872 699 267,30
SPOJE - zřízení TV Prima303014 407,00
příspěvek OÚ Netřebice asistent MŠ 99 000,00
MŠ Nové Domovy otop a TUV450450176 895,00
MŠ ND příspěvek na čin.660660330 000,00
MŠ ND dotace RŠ OkÚ 3 2891 597 000,00
MŠ 4 Nové Domky700752360 769,11
MŠ 5 sídliště810863,60360 559,40
PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ CELKEM2 6206 023,602 834 223,51
neinv. náklady na školství81219 357,70
ZŠ Omlenická otop a TUV730730210 750,00
ZŠ Omlenická příspěvek na čin.370370185 000,00
ZŠ Omlenická dotace RŠ OkÚ 4 9732 416 000,00
ZŠ Fantova otop a TUV1 0501 050509 265,00
ZŠ Fantova příspěvek na čin.628778464 000,00
ZŠ Fantova dotace RŠ OkÚ 6 8093 307 000,00
ZŠ Školní otop a TUV1 0501 050479 985,00
ZŠ Školní opravy 307 
ZŠ Školní příspěvek na čin.1 1201 120560 000,00
ZŠ Školní dotace RŠ OkÚ 7 5353 661 000,00
ZÁKLADNÍ ŠKOLY CELKEM4 95624 73411 812 357,70
MŠ Nové Domky jídelna250253165 730,67
MŠ sídliště jídelna225226,40119 405,54
ŠJ Školní příspěvek na provoz450450225 000,00
ŠJ Školní dotace RŠ OkÚ 1 345654 000,00
ŠJ Fantova příspěvek na provoz300300150 000,00
ŠJ Fantova dotace RŠ OkÚ 1 002487 000,00
ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ CELKEM1 2253 576,401 801 136,21
kino977977383 462,75
městská knihovna1 2681 268546 279,00
městské kulturní centrum1 5002 2491 364 782,35
městské slavnosti25025082 893,00
Kaplické notování 1066 000,00
kulturní činnost města27021 674,80
kronika města1515 
obnova kostela sv. Petra a Pavla505026 900,00
městský rozhlas poplatky OSA552 880,00
občanská komise667026 081,70
KULTURA CELKEM4 4715 0622 484 943,40
údržba a provoz sportovišť30030025 710,60
příspěvek sport. odd. na mládež470470470 000,00
svaz skautů příspěvek102020 000,00
dětský tábor Desky údržba 6520 815,40
sečení hřišť a ost. ploch1 2601 309654 600,00
sportovní hřiště600500 
městský sportovní areál / Spartak/ 700773 
sportovní hala Bělidlo650650266 437,00
provoz koupaliště30030073 567,60
výměna písku v pískovištích3030 
TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČIN. CELKEM4 3204 4171 531 130,60
úroky z úvěru nezah. do stavby 2 238516 078,67
výstavba byt. soub. Šumavská19 65519 14715 581 617,47
rekonstrukce Dlouhá čp. 1581 000200 
rekonstrukce čp. 47 Náměstí920200 
realitní kancelář HECI služby22322351 975,00
veřejné osvětlení - energie500500230 245,00
veřejné osvětlení služby1 8401 912955 800,00
veřejné osvětlení údržba 3534 944,00
VO světelné body u parku 100 
provoz hřbitova Kaplice15015064 837,70
provoz hřbitova Blansko25257 000,00
plynofikace Kaplice - přípojky 2000500500415 564,00
rekonstrukce parovodu Na Vyhlídce 6 9764 125 030,00
točivá redukce - centr. kotelna3 3823 3823 381 500,00
otop a TUV čp. 391 Omlenická 5327 600,00
ostatní služby pro územní rozvoj600600430 320,30
platby daní a soudních popl. NBH140140176 512,00
práv. služby a soudní výl. v NBH808058 790,00
poskytnuté neinv. náhrady20202 506,00
plynofikace Slovanského domu900900 
plynofikace býv. jesle čp. 44880080023 000,00
architekt města606029 610,00
oprava střechy a fasády čp. 206600600 
koupě pozemků 790790976 063,00
rezerva na opravy plochých střech2 0002 000 
provoz WC Náměstí16017485 751,80
BYDLENÍ, KOMUN. SLUŽBY CELKEM34 34541 80527 174 744,94
sběr a svoz komunálního odpadu250258127 110,60
sběr a svoz ost. odpadů450450 
likvidace černých skládek150150 
propag. separ. sběru nebezp. odpadu1010 
úklid města včetně zeleně1 8001 870939 628,70
údržba krajnic u obecních komunikací6060 
údržba městského mobiliáře10010082 535,50
chem. ochrana, kácení a výsadba dřevin1351352 827,40
OCHRANA ŽIVOT. PROSTŘEDÍ CELKEM2 9553 0331 152 102,20
DÁVKY A PODPORY v SOC.   
ZABEZPEČENÍ CELKEM15 00015 0006 164 258,00
civilní voj. služba444422 917,80
dům s pečov. službou261281119 351,80
SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM452472184 970,60
MĚSTSKÁ POLICIE938938390 410,77
POŽÁRNÍ OCHRANA32032087 468,10
MÍSTNÍ ZASTUPITEL. ORGÁNY1 5001 500542 384,20
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY11 92012 1445 114 003,60
PLATBY DANÍ A POPLATKŮ1 0005 1635 118 271,00
REKONSTRUKCE RADNICE6 0006 7304 467 857,60
OSTATNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY 1,41 400,00
FINANČNÍ OPERACE A OSTATNÍ ČIN.  665 903,90
V Ý D A J E C E L K E M106 831148847,477 681 447,86

FINANCOVÁNÍ - třída 8   
změna stavu na bankovních účtech6 8249 123-1 376 254,47
dlouhodobé přijaté půjčky12 96512 96512 964 933,40
uhrazené splátky dlouhodob. půjček-3 644-3 644-1 540 265,33
aktivní dlouhodob. operace  -325 667,00
F I N A N C O V Á N Í   C E L K E M16 14518 4449 722 746,60


PROGRAM 6. KAPLICKÝCH SLAVNOSTÍ

Náměstí

 • Koncert rakouské dechové hudby z Waldburgu
 • staročes. trh, pouliční umělci

  Městský park

 • Trhy řemeslných výrobků
 • Ukázky skautského života
 • Atrakce pro děti
 • Pivní stan

  Prostranství u parku

 • Výstava vozů Škoda
 • Přehlídka zahrad. a lesní techniky

  Stadion za koupalištěm

 • V. ročník soutěže hasičských sborů

  Městský park

 • Malá Agrovanka
 • Exfanta
 • Skupina Orient - romská hudba z Č. Krumlova
 • Chodský soubor Mrákov
 • Pavel Nový - herec a bavič

  Celý program slovem provází Vojtěch Polanský

  Večer
  Na lidové veselici v pivním stanu v parku hrají Šosáci
  Na taneční veselici ve Slovanském domě hraje M-kvintet

  Všichni jste srdečně zváni


  Informace - ref. SSP - kontaktní místo
  K žádostem o dávky SSP je třeba od září 2001 doložit:
  POTVRZENÍ O STUDIU
  Je potřeba nechat potvrdit:
  - všem dětem nad 15 let
  - dětem, které dojíždějí


  Navažme na slavnou divadelní tradici města Kaplice

  Ještě do konce roku 2001 bychom chtěli v Kaplici založit soubor divadelních ochotníků. Zájemci o práci v tomto souboru hlaste se, prosím, na telefonním čísle 311470 - Městské kulturní centrum nebo osobně v Info-centru města (zadní část kina). Zde získáte i další informace.

  Jiří Anderle


  MĚSTO KAPLICE oznamuje konání veřejné sbírky

  Účelem konání veřejné sbírky je nákup sanitního vozu 4x4, který bude využit pro potřeby regionu Kaplicka.

  Veřejná sbírka bude prováděna na území obcí Malonty, Pohorská Ves, Dolní Dvořiště, Horní Dvořiště, Benešov n. Černou, Besednice, Omlenice, Rožmitál na Šumavě, Bujanov, Střítež, Kaplice, Soběnov.

  Datum zahájení sbírky je 12. 7. 2001 - 31. 3. 2002

  Veřejná sbírka bude uskutečněna shromažďováním finančních příspěvků na bankovním účtu číslo 020036-0580009369/0800 zřízeném u České spořitelny, a.s., pobočka Kaplice

  Jarmila Trojáková - tajemnice MěÚ


  USNESENÍ 31. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 6. 8. 2001

  Zastupitelstvo města po projednání:

  I. schvaluje
  * Zřizovací listiny příspěv- kových organizací Mateřská škola Kaplice, Nové Domky 643 a Mateřská škola Kaplice, 1. Máje 771
  * provedení změn rozpočtu Města Kaplice na rok 2001 tak, jak byly předloženy odborem I MěÚ Kaplice

  II. souhlasí
  * se změnou koupaliště na sportovní zařízení s plochou ke slunění s možností koupání na vlastní nebezpečí

  III. nesouhlasí
  * s převzetím zřizovatelských kompetencí k Domovu důchodců v Kaplici z důvodu nedostatečných podkladů k tak zodpovědnému rozhodnutí. Blíže specifikovaný postoj zastupitelstva města bude napsán v průvodním dopise zaslaném místopředsedovi vlády PhDr. Špidlovi

  IV. zamítá
  * nabídku regionálního tisku Ozvěny z měst a obcí Česko-krumlovska na prezentaci Kaplických slavností - cena za půl stránky činí 4.000,- Kč

  Jan Kozojed, zástupce starosty


  Tvrz nebo hrádek v Kaplici?

  Na raně středověké komunikaci tzv. Cáhlovské stezce spojující jižní Čechy s Podunajím, v místech, kde od hlavní větve odbočovala cesta do Dolních Rakous, nedaleko řeky Malše - na nevýrazné terénní vlně, byla někdy ve 12. století postavena románská kaple zasvěcená Panně Marii.

  Má se za to, že současně s kaplí zde vznikl hájitelný dvorec s celní stanicí - sídlo královského výběrčího cla. Soubor staveb byl zřejmě opevněn hliněnými valy a jeho obranyschopnost ještě zesílena dřevěným palisádovým plotem. V těsné blízkosti tohoto opěrného bodu - pod jeho záštitou začal postupně vznikat sídlištní útvar - soumarská a tržní osada Kaplice.

  Soumarům putujícím z Čech se zbožím po Cáhlovské stezce se zde naskytla poslední příležitost před vstupem do mohutného pohraničního hvozdu, kde si mohli doplnit zásoby, napojit koně, ukrýt se před nepřízní počasí a noclehovat. Místo mělo obdobný význam a poslání jako na rakouské straně Freistadt. Příznivý vývoj této lokality negativně ovlivnily dva závažné zásahy do nitra jejího organizmu. Jednak zdejší pozemky patřící královské komoře dostal v léno králův oblíbenec Bavor II. ze Strako- nic. Ten si v nevelké vzdálenosti po proudu řeky Malše na strategicky důležitém ostrohu postavil ve 2. polovině 13. století pevný hrad Pořešín, kam přenesl správu panství. Druhým záporným faktorem, jenž ovlivnil prosperitu růstu opevněného areálu a osady, bylo přemístění celní stanice blíže k zemské hranici, což vedlo ke vzniku Dolního Dvořiště, o němž je první zmínka v roce 1279.

  Je pravděpodobné, že podoba hájitelného dvorce se postupem času mohla vyvinout do stádia románsko gotické tvrze nebo hrádku. Tento objekt z výše uvedených příčin zanikl. K osvětlení domněnky o existenci tvrze nebo hrádku v Kaplici je několik nepřímých indicií. Určitá paralela se nabízí při studiu historických pramenů raně středověké komunikace tzv. Zlaté stezky. Podobně jako Kaplice, tak i Staré Prachatice na dolní a Vimperk na prostřední Zlaté stezce, byly posledními obydlenými místy před vstupem soumarů do neproniknutelného šumavského pralesa. Staré Prachatice, jimiž Zlatá stezka procházela měly už v 11., ale spíše až ve 12. století románský kostel zasvěcený apoštolům sv. Petrovi a Pavlovi. I zde v blízkosti této církevní stavby vznikl hájitelný dvorec s celní stanicí jako stálé sídlo feudálního dozoru a ochrany. Ve Vimperku, pomezní stanici Zlaté stezky, vznikl kolem poloviny 13. století při menší tržní osadě a křižovatce dálkových cest dnešní hřbitovní kostelík sv. Bartoloměje - starší strážní bod na hradním kopci nahradila románskogotická hranolová věž tzv. Vlčkova. Zajímavá je i situace v Trhových Svinech. Zde v blízkosti farního kostela Nanebevzetí Panny Marie stála až do roku 1828 kaple sv. Jana Křtitele, jenž byla v předhradí pomezního hradu, s ním a celnicí tvořila uzavřený celek. Někdy v 1. čtvrtině 14. století západním směrem od původní Kaplické osady bylo započato na "zeleném drnu" s plánovitou výstavbou nového města. Kolem vyměřeného obdélníkového náměstí jihoněmeckého typu orientovaného východ - západ byly stavěny podle šachovnicové osnovy domovní bloky. Zdárné budování města z neznámých důvodů stagnovalo, čímž nedošlo ani k výstavbě fortifikačního systému. Obrannou a útočištní funkci místo městských hradeb v případě napadení nepřítelem měl plnit opevněný areál s dvěma kostely.

  Na místě Mariánské kaple vznikl ve 13. století kostel sv. Floriana. Je pravděpodobné, že tento kostel je starší než sousední kostel sv. Petra a Pavla. Přivádí nás k tomu ta skutečnost, podle níž je kobka pod věží kostela sv. Petra a Pavla, do které se sestupuje z podkruchtí po 5 schodech zaklenuta křížem bez žeber. Zahloubení podlahy věže pod terénem je ve stejné úrovni jako podlaha kostela sv. Floriana.

  Tyto okolnosti svědčí o poměrně velkém stáří věže, což dokládá to, že stála dříve než kostelní loď. Podle mohutnosti základových zdí lze usoudit, že se jedná o torzo věže tvrze nebo hrádku. Dle další varianty by mohlo jít o samostatně stojící zvonici kostela sv. Floriana. O obranném charakteru věže nás přesvědčuje 8 malých střílnovitých okének s okoseným ostěním do výše 3. patra. Úzká štěrbinová okénka viditelná ve štítech obou církevních staveb byla též začleněna k plnění defenzivních úkolů. Pozůstatek obranného systému lze spatřit ve hmotě bývalé hřbitovní zdi, jenž tvořila součást vnitřního opevnění. Pro absenci listinného materiálu k dané lokalitě může vnésti jasno ve věci existence tvrze či hrádku v Kaplici jen důkladný archeologický výzkum a průzkum stavebně - historický.

  Václav Hajer


   

  Linecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689


  Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr0901.htm on line 421

  Vstupenky je možno zakoupit týden dopředu.
  Pokladna je otevřena 1 hodinu před promítáním.


   
  Městské kulturní centrum Kaplice

  uvádí v září :

  2. září 2001 - neděle 
  15.00 hodinKulturní dům Kaplice
  ČÁGO BELO PRÁZDNINY DISCO
  Moderovaná dětská diskotéka na rozloučenou s prázdninami. Tanec - občerstvení - soutěže o ceny. Diskotéku moderuje a hudbu pouští DJ Liška.
   Vstupné: 20,- Kč


  25. září 2001 - úterý 
  20.00 hodinRadniční nádvoří
  (při nepřízni počasí v kulturním domě)
  PAVEL DOBEŠ - SEZÓNA 2001
   
  Nové koncertní turné nenapodobitelného a nezařa-ditelného písničkáře sestavené z jeho nejznámějších a nejoblíbenějších písniček. Spoluúčinkuje kytarista Tomáš Kotrba. Podpisové kartičky pro každého diváka zdarma, možnost podpisu po koncertu.
   
   Vstupné: 90,- Kč,děti do 10 let 40,- Kč


   

  ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

  Program na měsíc září 2001

  4. 9. 2001Přírodní rezervace Vyšenské kopce
  Odjezd z Kaplice link. A v 8.20 hod. do Č. Krumlova Trasa: Č. Krumlov - Vyšný - Přírodní rezervace - Dobrkov - Č. Krumlov
  Návrat z Č. Krumlova link. A v 16.30 hod.
   
   10 km


  11. 9. 2001Novohradskými horami
  Odjezd z Kaplice link. A v 9.10 hod. do Benešova nad Černou Trasa: Ben. nad Černou - Zaječí vrch - Cikánský vrch - Kuní hora - Kraví hora - Hojná Voda - Dobrá Voda - Horní Stropnice
  Návrat z Horní Stropnice link. A v 16.30 hod.
   
   14 km


  18. 9. 2001Svatý Tomáš a okolí
  Odjezd z parku os. automobily v 8.00 hod. do Svatého Tomáše Trasa: Svatý Tomáš - Růžový vrch - Koranda - Sankt Oswald (Rakousko) - Svatý Tomáš
  Návrat do 18.00 hod.
   
   Cestovní pas sebou 14 km


  25. 9. 2001Hradišťský vrch
  Odchod z parku v 9.00 hod. Trasa: Kaplice - Suchý vrch - Blansko - Hradišťský vrch - Hradiště - Mostky - Kaplice
  Návrat do Kaplice do 15.00 hod.
   
   10 km


   
   
  AUTOBAZAR BOROVANY - výkup a prodej automobilů
   
   - parkovné neúčtujeme  - převod zařídíme 
   - povinné ručení  - prodej na spotřebitelský úvěr 
    
   - aktuální nabídka na internetu 
   - http://www.autoborovany.cz  - e-mail.:autoborovany@volny.cz 
    
   - prodejna: 038/7980114  - mobil: +420 602 186 766 
   - otevřeno: Po až Pá  14.30 – 17.00 hod. 
   - otevřeno: So1  9.00 – 12.00 hod. 

   

  Kaplický zpravodaj
  Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434
  382 41 Kaplice, tel.: +420 380 311 388 nákladem 1500 výtisků, uzávěrka
  28. 9. 2001. Registrováno u OkÚ pod reg. zn. 330396
  www.kaplice.ois.cz, e-mail: info.kaplice@ka.ipex.cz
  Tisk FOP Černá v Pošumaví. Odpovědný redaktor S. Šindelářová
  Členové redakční rady: Bc. M. Špičáková
  Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


  © Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
  Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 2001 : TOPlist 0