ARCHIV 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - hlavička - 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Prosinec 2005 - Číslo 12 - Ročník 11

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (2 003 kB)Vážení spoluobčané...

Vážení spoluobčané,

blíží se Vánoce a konec dalšího roku, roku 2005. Co se událo v tomto roce v životě každého z nás si jistě vybaví každý sám. Byly to určitě události příjemné, povzbuzující, ale i smutnější. Myslím si, že doba předvánoční - adventní a doba vánoční by měla posloužit k tomu, abychom se všichni zastavili a zamysleli se nad tím uplynulým rokem. Co dobrého jsme vykonali, jak jsme se chovali jeden k druhému a co se nám možná také nepovedlo.

Dovolte mi, abych v krátkosti zhodnotil, co se událo u nás v naší obci během letošního roku. Jako prioritu prioritu pro letošní rok jsme si zvolili opravu střech na Základní škole a Mateřské škole v Holubově. Jsem přesvědčen se všemi členy zastupitelstva obce a věřím, že je i názorem většiny občanů, že škola v obci je základ vzdělání a života. Podařilo se na tuto opravu získat dotaci. Práce byly během letních měsíců zajištěny. V průběhu prázdnin se prováděly práce na údržbě ve škole a ve školce. Odměnou pro nás všechny, komu na škole záleží byl první den nového školního roku, kdy do první třídy nastoupilo 17 žáků. Je to rekordní počet dětí, co již naše škola dlouho nepamatuje. Nelikvidujme to, co je dobré a co dobře funguje.

Dále jsme pokračovali na rekonstrukci chodníků v Holubově, rozšířena byla kanalizace v Holubově a v Krásetíně. Za pomoci hasičů v Krásetíně byla opravena požární nádrž a vybudováno hřiště. V Třísově je za pomoci hasičů udržováno hřiště u koupaliště, čištěno koupaliště, zajišťován úklid v jeho okolí a úklid v prostoru návsi. Na požadavek výboru SDH Třísov se zahájily práce na vybudování kotelny pro společenskou místnost hasičů v Třísově. Na tyto práce bude navazovat montáž ústředního topení v těchto prostorách. Během roku byla podle možností zajišťována údržba veřejné zeleně, v zimním období údržba komunikací a odklízení sněhu. Nemalé finanční náklady jsou vynakládány na likvidaci tříděných, velkoobjemových, nebezpečných odpadů a černých skládek.

Tak jako každoročně, musím vyzdvihnout práci všech tří sdružení dobrovolných hasičů, sportovců, Skautů a jsem moc rád, že se obnovila činnost klubu Holoubek. Všichni svou prací dobře reprezentují a zviditelňují naši obec. Zastupitelstvo obce chce činnost všech podle možností podporovat. Ke konci mého hodnocení bych nechtěl zapomenout na pravidelné vítání občánků a příjemné setkání s našimi staršími občany, které se každoročně koná ke konci roku.

Včas Vás informovat o dění v obci se daří díky dobré spolupráci s majiteli Artypy, kteří nám zajišťují vydávat náš Holubovský zpravodaj. Vydán bude i holubovský kalendář na rok 2006.

V letošním roce nás navštívili naši přátelé z partnerské obce ze Švýcarského Guggisbergu, i jim patří závěrečné přání.

Děkuji Vám všem, kteří jste vykonali jakoukoliv práci ve prospěch naší krásné obce v Podkletí. Přál bych si, abyste neztráceli zájem o dění v naší obci i v naší vlasti. Jak se vše u nás bude dále vyvíjet v příštím roce 2006, bude moci každý z nás ovlivnit svou účastí v parlamentních, ale také i komunálních volbách.

Na závěr mi dovolte, bych Vám všem co nejupřímněji popřál příjemné prožití vánočních svátků, dětem bohatou nadílku pod stromečkem a do nového roku 2006 to nejdůležitější, čímž je pevné zdraví, hodně štěstí, hojnost vzájemné úcty a tolerance při každodenním jednání mezi lidmi.

- Váš starosta Jaroslav Franěk -

Naše obec má svůj znak a prapor

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám v tomto předvánočním barevném zpravodaji představil podobu symbolů naší obce, znaku a praporu.

Holubov 2005, slavnostní předání rozhodnutí o udělení práva používat Obcí Holubov znak a prapor, 5. 12. 2005 Souhlas s užíváním těchto symbolů byl udělen rozhodnutím č. 60 Parlamentu České republiky ze dne 21. září 2005 předsedy Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka, který rozhodl udělit naší obci na základě předložených návrhů znaku a praporu právo používat tyto symboly Obce Holubov.

Slavnostní předání tohoto rozhodnutí se uskutečnilo dne 5. prosince 2005 v Parlamentu České republiky předsedou Poslanecké sněmovny Lubomírem Zaorálkem. Tohoto předání jsem se osobně zúčastnil. Návrhem znaku a praporu byla pověřena firma Jakob Zlín, která čerpala z podkladů o historii obce a okolí. Po předložení několika návrhů a delších diskusích byl zastupitelstvem obce schválen konečný návrh.

V současné době zastupitelstvo obce schválilo pořízení slavnostních symbolů obce - znaku a praporu.

Ještě bych Vás chtěl seznámit s popisem a zdůvodněním provedení našeho znaku a praporu.

Znak Obce Holubov Prapor Obce Holubov

Znak:

Půlený štít, levé pole je dělené. V pravém zeleném poli stříbrná bokem postavená kvádrová věž s cimbuřím, nahoře se dvěma gotickými a dole obdélníkovým oknem a gotickou branou, která je symbolem hory Kleť a její rozhledny, vše černé. Levé pole modro - stříbrné dělené, nahoře čelně vzlétající stříbrná holubice s červenou zbrojí, která je mluvícím znamením Obce Holubov. V dolním poli červená Rožmberská pětilistá růže se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky, symbolizující zakladatele obce.

Prapor:

List tvoří zelený žerďový pruh široký polovinu délky listu a dva vodorovné pruhy, modrý a bílý. Poměr listu je 2 : 3. Ostatní rozložení jednotlivých symbolů je obdobné jako na znaku.

- Jaroslav Franěk - starosta -

Vítání občánků

Holubov 2005, vítání občánků Tak náš pan starosta opět po roce vítal. Koho? No přece nově narozené holubovské občánky. Je to jedna z jeho nejmilejších činností, protože má radost, když děti do obce přibývají a obec se rozrůstá. Tentokrát jich bylo devět, děvčátka byla silně v přesile, bylo jich osm proti jednomu chlapečkovi. Až vyrostou, tak bude Ondřej silně ve výhodě. Školáci s paní Němečkovou již tradičně připravili pásmo milých básniček a písniček pro své malé kamarády, někteří jim se "zpěvem " vydatně pomáhali.

Letos poprvé kromě plyšové hračky a knihy na památku dostaly děti i finanční dar ve výši 400,- Kč. Obec jim zřídila dětská konta Beruška u Komerční banky Český Krumlov, která u příležitosti vítání občánků přispěla také každému malému klientovi stokorunou.

- MS -

Holubov 2005, vítání občánků Holubov 2005, vítání občánků
Holubov 2005, vítání občánků Holubov 2005, vítání občánků, Nikola Stupková
Holubov 2005, vítání občánků, Veronika Jana Průchová Holubov 2005, vítání občánků, Anna Nováková
Holubov 2005, vítání občánků, Ema Vernerová Holubov 2005, vítání občánků, Kateřina Opelková
Holubov 2005, vítání občánků, Klára Pavlišová Holubov 2005, vítání občánků, Ondřej Kříž
Holubov 2005, vítání občánků, Kateřina Kudláčková Holubov 2005, vítání občánků, Anna Fošumová

Poznávejme plemena psů

Láska je láska, když chodí pejsci s fenkama

Většina chovatelů mívá doma jen fenky, ale někteří i svého krycího psa. Má to samozřejmě své výhody, ale také nevýhody. Kluci jsou roztomilí a přítulní do té doby, nežli se objeví fenka - nevěsta, pak neznají bráchu. Pokud mají možnost opustit svou zahradu, jdou dům od domu, kde se hárají fenky a obtěžují nejen svým štěkotem, vytím, ale bývají v takovém období i agresivnější vůči svému okolí. Takový pes - erotoman nepije, nežere, podlézá i šplhá po plotech, zkouší se dostat do objektu, kde je háravá fenka, všemožným způsobem.

Plemena psů - Skye terrier Již jako začínající chovatelé jsme měli doma 2 samce. Žili ve smečce společně s fenami, pouze v době hárání fen museli být zvlášť, což se jim moc nelíbilo. Jeden z nich Adonis, říkali jsme mu Ada, byl šéfem smečky a druhý Axamit, zkráceně Axík, se marně pokoušel šéfem smečky stát.

Jakmile přijela cizí fenka na krytí, byl to vždycky ve smečce rozruch, daleko větší, než když se háraly naše feny. Ty už za tu dobu byly okoukané a očuchané.

Když přijela cizí fenka, museli jsme samozřejmě zavřít jak feny, tak kluky, aby si hned na začátku nedali zahřívací kolo v boxu. Apolena tuto situaci tak emotivně neprožívala, jako její sestra Armida. Na cizí fenu sice vytrvale štěkala, ale brzy odešla z balkonu do pokoje a nechala své sestře volný prostor pro její divadelní výstup.

Armida měla nepřeberné množství hlasových projevů. Nejprve několik vteřin štěkala normálně, ale blesklově přeladila do příšerné fistule. Ječela na balkoně jak zfetovaná zpěvačka a určitě cizí feně hrubě nadávala. Když jsme ji okřikovali, odešla do pokoje, ale v momentě se vrátila zpět a ječela dál ty svoje neslušné výrazy v psí řeči a ve finále se urazila, že nikdo nemá pro ni pochopení.

Axík, známý smilník, by snad nakryl i psí boudu, kdyby měla k tomu příslušné orgány. Měl propracovanou choreografii svatebního tance, který předváděl každé feně, včetně našich. Běhal dokolečka, dupal jako španělský grand, prut držel nahoru jako Turek šavli, šoupal předníma i zadníma nohama, až drny lítaly. Hlavu měl vysoko zdviženou, tlamu otevřenou, jako když se směje a poštěkával na fenku hlasem, jako kdyby zpíval. Hele, jaký mám kožich, silný krk, mám všechny zuby, nůžkový skus, tmavé oko, jsem šampión, blechy a jiné parazity nemám a jsem divoch.

Vždycky jsme se na jeho tango perverze těšili, protože to byl nesmrtelný zážitek. Stává se, že fena v cizím prostředí je nervózní, po psovi se ohání a někdy i řádně kousne. To ovšem našemu Axíkovi vůbec nevadilo, trsal neúnavně dál, až fenku přesvědčil o svých kvalitách.

Bratr našeho tanečního mistra dobýval feny svou osobností, nepředváděl žádný tanec, ani jiné kreace. Byl psem důstojným a byl si vědom svých kvalit. Při jedné takové ženitbě málem zmrzačil našeho souseda. Běhal s fenou po zahradě tak divoce, že podběhl i sousedovi pod nohama, když seděl na lavičce a v klidu pokuřoval. Ten spadl na zem jako pytel brambor, cigáro mu vypadlo a podle pohádky leží tam v komoře, nožky má nahoře, válel se pod lavičkou a nadával našemu psovi honimírů, prasáků a všelijakých jiných.

Jednou k nám přijela fenka ze Slovinska a majitel si pro ni vybral Adu, který se hned na začátku uvedl tím, že se právě honil za sršánem a o fenku se vůbec nezajímal. Ta chudinka stála a koukala na toho cvoka a určitě si myslela, to bude svatba jako řemen. Když sršána neulovil, konečně se začal fence věnovat.

Jedinou fenkou, do které se Ada zamiloval na první pohled, byla naše Jorička. Marně se ji snažil Axík odloudit inovací své taneční kreace, neměla o něho žádný zájem. Možná si pamatovala Axíkovo pedofilní výstup, když byla ještě hodně mladá a i když se nehárala, Axík ji soustavně obtěžoval.

Kolikrát jsem si myslela, kdyby existoval psí nevěstinec, koupila bych pro ty naše erotomany permanentku a možná by dostali i prémii, jako nejlepší a nejčastější zákazníci.

Tito naši kluci a holky již dávno nežijí, ale vzpomínky na ně, na jejich lumpárny a všelijaké příhody nikdy nevyblednou. Přeji vám všem veselé, klidné a spokojené Vánoce a vše nejlepší v novém roce.

Sejdeme se zase po svátcích v naší rubrice.

- Květa Pavčíková -

Slovo lékaře

Reumatoidní artritida

Pod pojmem revma většinou rozumíme jakoukoliv kloubní bolest. Ale reumatoidní artritida je zánětlivé kloubní onemocnění patřící mezi autoimunní choroby. To jsou choroby, při kterých si tělo tvoří protilátky proti buňkám vlastního těla. Příkladem může být tvorba protilátek proti buňkám štítné žlázy, kdy tento autoimunní proces vede ke zvláštnímu zánětu štítné žlázy s následky v podobě nedostatečné funkce štítnice. Dalším příkladem je tvorba protilátek proti buňkám břišní slinivky, který může vést k poškození Langerhansových ostrůvků s rozvojem cukrovky.

Stejně tak může docházet k tvorbě protilátek proti výstelce kloubního pouzdra. Dochází k zánětu této výstelky, jejímu zbytnění a prorůstání do kloubní štěrbiny s rozrušováním kloubní chrupavky a postupné destrukci celého kloubu. V takto zaníceném kloubu se vytváří více kloubní tekutiny, což vede k bolestivému zduření a zhoršení hybnosti těchto kloubů. Hybnost je omezena i reflektorickým zvýšením napětí ve svalech přiléhajících k takovému kloubu. Nejčastěji jsou postiženy drobné klouby na prstech, na rukou a na zápěstích, a to většinou symetricky na obou rukou. Bývá typická ranní ztuhlost, na rtg většinou nacházíme reumatoidní změny na kloubech a vzácněji nacházíme i reumatoidní uzly v podkoží. Avšak ne každá ranní ztuhlost a ne každý bolestivý kloub na prstech rukou je příznakem reumatoidní artritidy.

Pro pacienta je důležité včasné stanovení správné diagnózy, stanovení aktivity procesu a správný odhad prognózy. To stanovujeme podle přítomnosti typických příznaků, dle otoku a bolestivosti kloubů a dle laboratorních příznaků.
Základním problémem léčby je, že dodnes nemáme zcela zmapován podklad rozvoje onemocnění. Ne vždy je na počátku streptokokové onemocnění v podobě angíny. A ani to, že spouštěcím mechanismem bývá obyčejný virový zánět, nám mnoho nepomůže. Při jakýchkoliv virózách i jiných infekcích často dochází k bolestivé zánétlivé odezvě na nejrůznějších kloubech a přitom k rozvoji reumatoidní artritidy dojít nemusí.

Prevencí reumatické artritidy je relativní fyzický i psychický klid při běžných infekčních onemocněních. Základem léčby je na jedné straně nepřetěžování kloubů a na druhé straně pravidelné cvičení v odlehčení k zachování pohyblivosti. Někdy pomáhá prochlazování kloubů, kterým se snažíme snížit množství výpotku a uvolnění tak bolestivému tlaku v kloubní dutině. Jindy pomůže přehřívání vedoucí k uvolnění napětí ve svalech a touto cestou ke snížení bolestivého napětí v postižených kloubech.

Z léků zpočátku užíváme nejrůznější antireumatika, která nám ulevují od bolesti, ale samotný zánět přesvědčivě neovlivňují. Při jejich užívání je nutno počítat s možným negativním vlivem na žaludeční sliznici a se snižováním účinku některých léků na vysoký krevní tlak. Navíc není vyloučen jejich přímý nepříznivý vliv na kloubní chrupavku. Záhy přidáváme již léky s výraznějšími vedlejšími účinky, se kterými se snažíme ovlivnit zánétlivou aktivitu. Podstatně účinnější jsou kortikoidy ("hormonální léčba"), jejichž rizika užívání výrazně snížíme, můžeme-li je injekčně aplikovat přímo do poškozeného kloubu. Hudbou budoucnosti by mohla být tzv. biologická léčba, vyvažující vzniklé zcestné protilátky, takže se k poškozujícím orgánům prakticky nedostanou. Léčba je značně finančně náročná a zdaleka ne všechny zdravotní pojišťovny ji proplácejí.

Někdy nacházíme podobné zánětlivé změny i ve svalech, vazivu, podkoží... To nazýváme mimokloubním reumatismem. A je ještě řada dalších podobných onemocnění, která jsou podstatně vzácnější než reumatoidní artritida.

- MUDr. Bohumír Šimek -

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání 2, ilustrace Do letošního posledního zpravodaje se s námi podělila paní Vlasta Berková z Holubova o své vyzkoušené recepty na silvestrovské pohoštění. Každá hospodyňka má jistě své recepty, ale ty mladé třeba ani neví nebo ví, ale nikdy to sami nezkusily, a proto vyzkoušejte její lety ověřené recepty na dobroty a věřte, že to dobroty opravdu jsou.

Aspikový šunkový dort

1 l aspiku ze želatiny (nutno ochutit octem a solí), 20 dkg nakrájené šunky, 8 vajec uvařených natvrdo a nakrájených na plátky, kapie, okurky, 1/2 kg vlašského salátu, balíček plátkového sýra.

Na dno dortové formy nalijeme asi 1 cm vrstvu aspiku, necháme ztuhnout a ozdobíme vajíčkem na plátky a kapiemi (vytvoříme ozdobu třeba tvar kytičky), poklademe plátky šunky, navrstvíme na kostičky nakrájené okurky, vlašský salát, opět plátky vajec, plátky sýra, zbytek plátků šunky, zalijeme zbytkem aspiku a necháme ztuhnout. Ztuhlý dort vyjmeme z formy a obrátíme dnem vzhůru, tím dostaneme na vrch dortu ozdobu, kterou jsme vytvořili na dně formy.


Sýrové tyčinky

20 dkg sýra cihla nebo ementál nastrouháme, 20 dkg Hery, 30 dkg hladké mouky, prášek do pečiva a osolíme.

Potřeme rozšlehaným vajíčkem a posypeme sýrem, kmínem, paprikou.


Madetkové tyčinky

25 dkg polohrubé mouky, 1 Hera, 5 kostiček Madetky.

Tyčinky potřeme rozšlehaným vejcem, posolíme a pokmínujeme.


Tyčky z Nivy

15 dkg nastrouhané Nivy, 20 dkg másla nebo Hery, 20 dkg hladké mouky, 1/2 prášku do pečiva.

Potřít vejcem, posypat kořením kari nebo kmínem.


Tvarohové tyčky

20 dkg tuku, 20 dkg tvarohu, 20 dkg polohrubé mouky, 2 vejce, 1 prášek do pečiva, osolit.

Potřít vajíčkem a sypat dle chuti.


Česneková pomazánka na chuťovky

10 dkg másla, 2 ks taveného sýra, 10 dkg strouhané cihly, 2 stroužky česneku prolisovat, vyšlehat a mazat na plátky rohlíků.


Pomazánka z Nivy

20 dkg nastrouhané Nivy a 1 do tuha ušlehaná šlehačka.

Do šlehačky jemně vmícháme strouhanou Nivu, mažeme na kolečka rohlíku a zdobíme vlašským ořechem.


Domácí huspenina

2 vepřové nožičky, 1/2 kg libového bůčku s kůží a 1/2 kg vepřové plece také s kůží osolíme a dáme vařit, vody tolik, jen aby maso bylo potopeno. Po hodině varu přidáme 1 cibuli, 2 mrkve, 1 petržel, 1/2 celeru a s bobkovým listem, novým kořením, celým pepřem vaříme, až je maso měkké. Uvařené maso obereme, libové nakrájíme na kostičky a tlusté i s kůží semeleme na masovém strojku, zeleninu také pokrájíme na kostičky, můžeme přidat kyselé okurky taktéž pokrájené na malé kostičky. Vložíme do formy a zalijeme procezeným, octem ochuceným vývarem. Necháme ztuhnout.


Sýrová roláda

2 balíčky plátkového sýra rozložíme na plech, aby se jednotlivé plátky mírně překrývaly a vložíme do mírně vyhřáté trouby a necháme sýr povolit a spojit v jeden plát. Necháme vychladnout a potřeme pomazánkou z másla, taveného sýra, osolíme a přidáme prolisovaný česnek a trochu pálivé papriky. Na pomazánku můžeme poklást sterilované kapie pro barvu, celé poklademe plátky šunky nebo šunkového salámu a stočíme do rolády. Ovineme potravinářskou folií a dáme do ledničky ztuhnout, pak krájíme na plátky a podáváme s pečivem.


Za recepty děkujeme a všem, kteří je vyzkoušejí, přejeme dobrou chuť nejen na Silvestra.
Klidné a pohodové Vánoce a do nového roku hodně zdraví a spokojenosti přeje
- MS -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI

Adventní zamyšlení

Celá Izrael staletí očekávala svého Spasitele. A když se narodil, jen nemnozí v Něm poznali svého Vykupitele. Izraelité nadále příchod svého Spasitele očekávají. Ježíš Kristus a Spasitel? Stejně jako pro mnohé Jeho současníky, tak i pro mnohé z nás je nedůvěryhodný. Předpovězen proroky i astrology se před dvěma tisíciletími narodil, žil, kázal a umřel na kříži. Vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa a je prý Králem. Kdož by tomu věřil, říkali lidé před dvěma tisíci lety a říkají to mnozí dodnes. Spása? Co to je za cizí slovo? Čím by nám mohla být Jeho slova zapsaná v evangeliích dnes přínosem?

A tak jsme si postupně našli své moderní nové proroky: Marxe, Engelse, Lenina... a mocné vládce: Stalina, Hitlera, Castra... a očekávali božské království na zemi. Ale to je jiné království, než očekávali Izraelité. Království šikanování, pronásledování a vyhlazování těch druhých, království koncentračních táborů a gulagů, království závisti, nenávisti, utrpení a smrti. Jen ojedinělí jedinci se dokázali obětovat pro změnu režimu, dle svého dvě tisíciletí starého vzoru. Většina nás čekala, až se to jaksi bezbolestně změní samo. A ono se to změnilo, i bez nás. A bez Spasitele. Jen nám to otroctví nepozorovaně zůstalo v krvi, se sobectvím, se závistí, s nenávistí a bezbřehou svobodou bez odpovědnosti a bez vědomí hříchu. Na Spasitele nevěříme a ani Ho nepostrádáme.

Přesto o Vánocích opět budeme slavit Jeho narození. A ten předvánoční čas by nám mohl posloužit k zamyšlení a zvážení, zda skutečně nic duchovního nepotřebujeme. A připravit nás na oslavu příchodu Jeho království Lásky. To je ta Spása, kterou potřebuje každý z nás. Pochopení, porozumění a láskyplná náruč. Člověka i Boha. Nejen, abychom přijímali, ale abychom také uměli rozdávat. Bez adventního zamyšlení, přiznání si vlastních chyb, jejich vyznání a odpuštění, to nejde. Přistupme s čistým srdcem k vánočním svátkům, abychom jejich poselství dokázali přijmout naplno. Aspoň se o to pokusme.

Radostné Vánoce!

- MUDr. Bohumír Šimek -

70 let SDH Třísov - dokončení

Léta 21. století

O důležitý krok v novodobé historii sboru se v únoru 2000 postaral Petr Klimeš. Na internetové stránky uvedl základní informace o historii a současnosti naší organizace, dále budou tyto stránky průběžně aktualizovány. V jarním a podzimním období byly provedeny stavební úpravy na cvičišti pod koupalištěm, na které přispěla Obec Holubov částkou 32 000,- Kč. Dne 15. dubna hořel les v Krásetíně, k hašení byla povolána i naše jednotka. V květnu byl uspořádán 1. ročník soutěže v požárním útoku o Pohár SDH Třísov, za účasti jednoho družstva žen, 12ti družstev mužů a 11ti družstev žáků. Třetího září se jel cyklistický závod Pasov - Linec - České Budějovice. Naši členové pomáhali na žádost pořadatelů zajišťovat bezpečný průjezd obcí a jejím okolím. Vynikajícího úspěchu opět po několika letech dosáhlo družstvo mužů v roce 2001. V seriálu soutěží zařazených do Jihočeské hasičské ligy obsadilo celkově 1. místo.

"Tento rok byl v mnoha oblastech života lidí, i dá se říci SDH, jiný i výjimečný." Takto je uveden rok 2002 kronikářem Ivanem Svobodou v naší pamětní knize.

Holubov 2005, SDH Třísov Ze soutěží: Velice dobře si vedla žákovská družstva pod vedením Miroslava Kouby a Bohumila Vaňka. V okresní lize obsadili starší žáci 1. místo a mladší byli třetí. V měsících srpnu a září zasáhly celou naší oblast prudké přívalové deště, jejichž následkem vznikly rozsáhlé povodně. To se dotklo i naší obce a osad. Naše jednotka zasahovala při čerpání vody a pomáhala odstraňovat následky, napáchané velkou vodou. V prosinci zemřel bývalý dlouholetý člen výboru František Srbený, který se řadu let staral o kulturní dění v našem sboru a svým humorem přispíval k dobré náladě, čest jeho památce. Na výroční valné hromadě byl výbor doplněn o Šturmu Jana ml. a Františka Veise. Dále bylo odsouhlaseno zvýšit členské příspěvky z 60,- na 100,- Kč na člena. Bohužel i v roce 2003 nás postihla smutná událost. Dne 9. června ve věku 57 let zemřel náš jednatel a kronikář Ivan Svoboda. Ztratili jsme dobrého kamaráda, písmáka a člověka se vzácně klidnou povahou a upřímností. Nikdy nezapomeneme. Z činnosti sboru vybírám: V Jihočeské hasičské lize skončilo družstvo mužů A na pěkném 5. místě, družstvo B bylo jedenácté. Největšího úspěchu v tomto roce muži dosáhli na soutěži O pohár starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Dolním Bukovsku, zařazené do extraligy ČR, kde za účasti 21 nejlepších družstev z republiky zvítězili. Nejcennější umístění získali žáci na setkání mládeže, které se konalo ve dnech 5. - 7. června v Hlinsku v Čechách. Bylo to Mistrovství republiky České hasičské jednoty za účasti družstev ze Sdružení hasičů CMS. Starší žáci zde obsadili 2. místo z 21 startujících.

Moje seznámení s historií dobrovolných hasičů v Třísově ukončím tím, že v roce 2004 jsme se opět po dlouhých letech rozhodli pořádat hasičský ples. Konal se v únoru v sokolovně ve Zlaté Koruně a vydařil se. Půlnočním překvapením - malým ohňostrojem jsme si připomněli jubilejní 20. ročník Posezení pod kaštany večer 31. července. Den 29. prosince, kdy byl náš sbor před 70ti léty založen, se blíží. My si toto výročí naposledy připomeneme na Výroční valné hromadě 10. prosince a pak začneme psát kapitolu dalšího desetiletí, s cílem naplnit odkaz našich předchůdců.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem výboru Sboru dobrovolných hasičů v Třísově a jménem svým popřál veselé Vánoce, hodně tolik potřebného zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2006.

- František Veis -

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole v Holubově

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání obec Holubov jako zřizovatel stanovil 9ti člennou školskou radu ve složení:
1/3 členů byla zvolena z pedagogického sboru - Mgr. Křížová Ludmila, Mgr. Bodláková Drahomíra, p. Němečková Jaroslava
1/3 členů byla zvolena z řad rodičů - p. Leona Buštová, p. Laura Haug, p. Jan Novák
1/3 členů byla jmenována zřizovatelem (Obec Holubov) - p. František Kroiher, ing. Vilém Churan, ing. Petr Čížek

Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně 2x ročně. První zasedání rady svolává ředitel(ka) školy, všechny následující pak její předseda.

První zasedání školské rady v Holubově bylo svoláno na 1. 12. 2005 na 18.00 h, kde byl stanoven jednací řád školské rady a zvolen předseda (ing. Čížek), místopředseda (ing. Churan) a zapisovatelky (Mgr. Křížová, Mgr. Bodláková). Dále byl stanoven termín následujícího zasedání, a to na 26. 1. 2006 v 18.00 hod. v budově Obecního úřadu v Holubově.

Činnost školské rady:

Na závěr bych chtěl jménem školské rady popřát všem lidem v naší obci klidné a spokojené prožití vánočních svátků a v novém roce 2006 hodně zdraví, štěstí, vzájemné tolerance a porozumění.

- Ing. Petr Čížek -

Co nás baví - Zprávy ze školy

"Les ve škole - škola v lese"

Vánoce, ilustrace Co přináší smůlu?

Co přináší štěstí? Štědrý den v pondělí - dobrá úroda, hodně medu
Štědrý den v úterý - bude hodně vína a obilí
Boží hod ve čtvrtek - podařilo se výhodně prodat dobytek
Boží hod v pátek - bude horké léto a krásný podzim

Přijede-li svatý Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.
Mrzne-li na Kateřinu, na Barboru prší.
Chodí-li Kateřina po ledě, chodí Štěpán po blátě.

4. 12.

Svatá Barborka, vyhání dřevo ze dvorka. (4. 12. - musí se hodně topit).
Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do Vánoc.
Na svatou Barboru saně do dvoru.
Po svaté Baruši střež nosu i uší!
Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o Vánocích vůz.

5. 12.

Svatý Mikuláš splachuje břehy (pršívá).
O sv. Mikuláši snížek často práší.
Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tři měsíce z řeky.
Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu.

13. 12.

Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, takové jsou též měsíce příštího roku. (12 dní - 12 měsíců)
Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu.

24. 12.

Na Adama a Evu čekejte oblevu.
Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel těží.

25. 12.

Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.
Na Boží narození o komáří zívnutí.
Na Boží narození o bleší převalení.
Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.

Vánoce:

Lepší Vánoce třeskuté, než-li tekuté.
Zelené Vánoce - bílé Velikonoce.
Vánoce na ledě - Velikonoce na blátě.
Tmavé Vánoce - světlé stodoly.

advent:

Když v první adventní neděli nastane daleko široko krutá zima, potrvá čtyři neděle.
Je-li v první týden adventní mrazivo, bude zima osmnáct neděl trvati.

26. 12.

Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro nato.
Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko špatně urodí.

28. 12.

O Mláďátkách den se omlazuje.
Je-li na Mláďátka mlha od Lysé Hory, kobzole se neurodí, je-li mlha v údolích, bude kobzolí dost.
Prší-li na Mláďátka, budou děti mříti.

31. 12.

O Silvestru papeži snížek si už poleží.
Jak byl celý rok voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.
Na Silvestra vítr a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti.

prosinec:

Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok nato běží.
Prosinec se sněhem na pěšině, žito je v každé vysočině.
Studený prosinec - brzké jaro.
Mírný prosinec - mírná celá zima.
Mrazy, které v prosinci brzy opadnou, znamenají zimu mírnou.
Na suchý prosinec následuje suché jaro.
Jaké zimy v prosinci - taková tepla v červnu.
Padne-li první sníh na mokrou zem, bude slabá úroda.
Jaký prosinec, takový celý rok.

1. 1.

Jak na Nový rok, tak po celý rok.
Na Nový rok o slepičí krok.
Když je na Nový rok hezky, bude tak i o žních.

Tři králové

Na Tři krále mrzne stále.
Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno.
Na Tři krále hodně hvězd, je hodně kobzolí.
Je-li na Tři krále jasno, zdaří se pšenice.
Na Tři krále o krok dále.

- J. Němečková - ŠD -

Televize Srdíčko

ZŠ Holubov 2005, Televize Srdíčko, logo ZŠ Holubov 2005, příspěvek do Televize Srdíčko

Český nadační fond pro vydru

VYDRA ŘÍČNÍ
Dne 9. prosince jsme v naší škole přivítali odborníka českého nadačního fondu pro vydru z Třeboně, který nám přiblížil život vydry.

Vydra říční, ilustrační foto Český nadační fond pro vydru je nestátní nezisková organizace založená v roce 1993.

Poslání

Cíle "Doufám, že jednou nastane doba, kdy nebudeme věci kolem sebe vyvažovat jen vahou drahých kovů, ale kdy si uvědomíme, že plnohodnotný lidský život závisí na mravních normách a na kráse, kterou většina lidí ve svém okolí přestává vidět."

prof. RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc.,
předseda správní rady v letech 1995 - 2005,
člen správní rady od r. 2005

Puštík

Lesy, aleje se starými dutými stromy a rozlehlé městské parky obývá stálá středně velká sova - puštík obecný.

Puštík obecný, ilustrace - Pavel Jakeš Délka jeho těla je asi 40 cm, rozpětí křídel 90 cm, zbarvení s přechodem od rezavě hnědé po šedou, oči velké a tmavé. Peří je jako u všech sov pokryto množstvím drobných chloupků, které pohlcují zvuk při letu. To je důležité zejména pro překvapování kořisti v naprostém nočním tichu. Puštík žije skrytým nočním životem a tak častěji, než ho spatříme, uslyšíme jeho hlas, kterým je táhlé daleko slyšitelné houkání, někdy znějící chvějivě. Houkání se ozývá po celý rok s nejvyšší intenzitou při toku v předjaří a na jaře. Hnízdění probíhá v březnu až dubnu. Puštík k němu využívá nejčastěji dutiny stromů, různé výklenky, osamocených stavení a stará hnízda větších ptáků. Na dno hnízdní kotlinky snáší samička 2 - 5 bílých vajec, které zahřívá 28 - 30 dní. Během hnízdění ptáci svůj domov statečně brání a nezaleknou se ani člověka, octne-li se v jeho bezprostřední blízkosti. Potrava puštíků je velmi pestrá. Nejpočetněji jsou v ní zastoupeni drobní savci, dále ptáci do velikosti holuba, plazi, obojživelníci a dokonce i ryby. Puštík obecný je nejběžnější sovou našeho kraje. Za klidných večerů můžeme jeho houkání zaslechnout v okolí Třísova, Holubova, Krásetína, Chlumu a Loučeje.

Různé příhody zažívají s puštíkem myslivci na svých loveckých výpravách. Jeden takový zážitek si odnesl z noční čekané i můj kamarád a dodnes na něj s úsměvem vzpomíná. Se svým otcem usedli na posed při okraji rozlehlé paseky v kleťském bukovém lese. Zatímco myslivec pozorně naslouchal každému zvuku, který by prozradil postupující tlupu divočáků, staršímu z dvojice po dlouhém čekání ztěžkla víčka únavou a spokojeně usnul. Ne však na dlouho. Z protější stěny lesa vylétl puštík, se zrakem upřeným pod sebe prozkoumával měsíčním světlem ozářený terén paseky. I jemu by přišla vhod dobrá pozorovatelna, odkud by mu neunikl sebemenší zvuk, nebo pohyb neopatrné myšky. Když zahlédl posed, prudce zlomil svůj let a oklamán strnulou pozicí obou postav, dosedl přímo na čepici podřimujícího muže. Ten se nesmírně lekl. Než se však stačil vzpamatovat, překvapená sova rozevřela křídla a rychle se ponořila do tmy. Později ještě několikrát zasvítila světlá spodina sovích křídel ve tmě nad posedem. Snad se i sám noční letec vracel proto, aby si dovedl vysvětlit, co se mu tu vlastně přihodilo.

- Pavel Jakeš -

Z naší obecní knihovny

Ještě naposledy před koncem roku přicházím s nabídkou knih. Mohou být pro mnohé čtenáře zpříjemněním předvánočního času a i příčinou zklidnění v této adventní době. Stačí si jen správně vybrat.

Z naučné literatury pro dospělé:

Vaříme s Bleskem - kuchařka
Branald Adolf - Můj přítel Kamil - vzpomínky na přítele K. Lhotáka, jednoho z našich nejlepších malířů a ilustrátorů.
František Alfréd - Záhada turýnského plátna - příběh smrti ukřižovaného Ježíše Krista
Leitner Thea - Zlaté nevěsty Habsburků
Petr Pasečný - Listnaté dřeviny pro zahrady a skalky

Beletrie pro dospělé

Detektivky

Hillerman Tony - Zloděj času - jeden z nejlepších a nejoriginálnějších současných autorů detektivního žánru
Jardine Quintin - Screen savers - detektivní bestseller

Čeští spisovatelé

Kolářová Viola - Čas barchesu
Kubátová Táňa - Láska na heslo
Pytlík Radko - Tak pravil Josef Švejk... V šest večer po válce - Nejlepší švejkoviny a haškoviny pro každou situaci
Nosková Věra - Bereme co je

Světová literatura

Brownová Sandra - Francouzské hedvábí - milostný příběh s detektivní zápletkou
Wood Barbara - Sedm démonů - napínavý příběh se odehrává v záhadném Egyptě
Burgess Meloin - Herák prevence proti drogovému pokušení našich dětí
Kom Hjon-hi - Slzy mé duše - letecká katastrofa Jihokorejských aerolinií - poutavé vyprávění
Thomas Elizabeth - Soukromý život psů - cesta do hlubin psí duše

Naučná literatura pro mládež

Encyklopedie zvířat
Hašek Radislav - Řím Marka Aurelia
Mandelová Helena - Dějiny středověku
Taylor Barbara - Zvířata giganti


Beletrie dětská

Asimov Isaac - Konec Věčnosti
Aškenazy Ludvík - Milenci z bedny
Bond Michal - Medvídek Paddington
Hulpocl Vladimír - Indiánské příběhy
Nesvadba Michal - Michal ze školky II.
Pečanková Libuše - Mluvící písmenka a slabiky


Po revizi v Obecní knihovně jsou k zakoupení vyřazené knihy ve velkém výběru. Tuto možnost můžete využít každý pátek v běžné otevírací době od 15.00 - 18.00 hodin.

Přeji všem čtenářům i nečtenářům pěkný předvánoční čas a na shledanou v knihovně.

- Marie Hrušková, knihovnice -

Co to znamená, když se řekne...

Co to znamená, když se řekne...

Nestojí za to, abych mu vody podal
(neprokázat ani nejmenší službu)


V římské společnosti bohatí lidé při hostinách hodovali napolo vleže na pohovkách, tak aby dosáhli rukou na bohatě prostřené stoly. Sahali holýma rukama do mís pro vybrané lahůdky. Antičtí lidé znali pouze nůž a lžíci, ale neznali vidličku.

V Itálii, ve Francii, v Anglii i u nás ještě v 16. století tímto způsobem jedli císařové a králové, papeži i biskupové, ale i sedláci a nádeníci.

Při jídle měli stolovníci prsty pořád mastné, potřísněné různými šťávami a omáčkami, a proto se najímali otroci, později pážata, kteří se starali o svého hosta. Omývali mu prsty, podávali utěrky. Tuto službu vždy vykonávali otroci, sluhové, prostě lidé stojící na nižší příčce společenského postavení.

Řekne-li někdo druhému, že mu ani vodu nepodá, naznačí mu, že není hoden toho, aby mu prokázal tuto nejnižší službu či poctu.

- Mgr. Drahomíra Bodláková -

Literatura:
Fučík B., Pokorný J.; Zakopaný pes, Albatros 1992
Kovářová S.; Proč se říká 222x, Aida 2001

Mikulášská nadílka

Jako každoročně i letos 5. prosince uspořádala Obec společně s oddílem Skauta mikulášskou nadílku. Všechny děti dostaly balíčky s dobrotami, na nichž se sponzorsky podílel pan Jiří Pelech.

Děti z mateřské školy i ze základní školy si připravily program pro známou trojici, která zavítala do sálu v hasičské zbrojnici. Někteří malí zlobílkové měli strach, když viděli čerta, ale Mikuláš s andělem uvedli vše na pravou míru a děti pak předvedly vše, co se ve škole a školce k této příležitosti naučily.

- MS -

Holubov 2005, mikulášská nadílka Holubov 2005, mikulášská nadílka
Holubov 2005, mikulášská nadílka Holubov 2005, mikulášská nadílka

...i do Holoubku přišel Mikuláš

Holubov - klub Holoubek, logo Je úterý 6. prosince dopoledne, děti už si pohrály se svými oblíbenými hračkami a je čas si společně zacvičit. Zahájíme jak jinak, než letadlem v maminčině náruči a naším společným pokřikem "Kamaráde, pojď si hrát a s námi se smát".

Už i nejmenší Anička ví, co následuje. Říkanka "Kolo, kolo mlýnský". Ale netuší, že dnes ji nedokončí, protože ji přeruší cinkot zvonečku a příchod sv. Mikuláše. To se tajil dech, když se ve dveřích ukázala postava s vysokou čepicí a s bílými vousy. Ale brzy se ukázalo, že tato hodná bytost ví, že se v holubovské hasičárně každé úterý schází šikovné a hodné děti. Ty Mikuláši rády řekly básničku či zazpívaly písničku a my ostatní, co jí ještě sami neumíme, jsme Mikuláši předvedli ukazovací básničku spolu s maminkou.

Za naše výkony nás Mikuláš odměnil dárečkem. Všichni dobře víme, co má sv. Mikuláš práce, aby podělil všechny děti, a tak maminky z našeho klubu mu napomohly. Připravily jsme, za pomoci jedné naší dobrovolnice, jutové sáčky, které jsme pak společně ozdobily mikulášskými motivy.

Když vím, že děti z Holoubku ještě nečtou stránky zpravodaje, a neutrpí tím tak jejich dětská představa, mohu poděkovat především Mikuláši a opět panu Pelechovi, který spolu s maminkami přispěl do nadílky.

A jak tak adventní čas kvapí, těšíme se společně na Vánoce. Ale o nich až příště. Vám všem, milí čtenáři, přejeme krásné Vánoce, hodně štěstí a radosti z rozzářených dětských očí.

- maminky z klubu Holoubek -

Klub Holoubek 2005, mikulášská nadílka Klub Holoubek 2005, mikulášská nadílka

Setkání důchodců

Stalo se již tradicí, že ke konci roku pořádáme Setkání důchodců naší obce. Nejinak tomu bylo v sobotu 10. prosince 2005.

Sešlo se asi 80 babiček a dědečků. Děti z mateřinky pod vedením paní učitelky Jany Jungbauerové jim připravily miloučké vystoupení. Pan starosta Jaroslav Franěk přednesl projev, a pak už následovala volná zábava, k níž největší měrou přispěli muzikanti pan ing. Pavel Vejvara a pan Josef Hajduch.

Obec zajistila i pohoštění a tak věříme, že se příjemně strávené odpoledne všem líbilo a příští rok se budeme těšit znovu na shledanou.

- MS -

Holubov 2005, Setkání důchodců Holubov 2005, Setkání důchodců
Holubov 2005, Setkání důchodců Holubov 2005, Setkání důchodců
Holubov 2005, Setkání důchodců Holubov 2005, Setkání důchodců

INFORMACE

Holubov 2005, výstup na Kleť, Novoroční čtyřlístek 2006
Novoroční čtyřlístek

VÝSTUP NA KLEŤ 1. 1. 2006

Pěší trasy: dle výběru

Cíl: chata (rozhledna) Kleť od 9:00 - do 14:30 hodin, v cíli obdrží účastníci kalendářík a odznak Novoroční čtyřlístek, razítko akce, razítko IVV. Místo startovného se vybírá příspěvek na konto Světluška v minimální výši 20 Kč. V cíli možnost zakoupení celostátního či krajského kalendáře akcí Klubu českých turistů.


Přehled bohoslužeb v kostele sv. Michaela ve Křemži

Pátek23. 12.od 18.00 hodin - Živý betlém
Sobota24. 12.Štědrý den 15.00 hod dětská mše
24.00 hod půlnoční mše
Neděle25. 12.Hod boží vánoční 8.00 hod
Pondělí26. 12.Svatého Štěpána 8.00 hod
Sobota31. 12.Silvestra 18.00 hod
Neděle1. 1.Nový rok 8.00 hod


KDU-ČSL a MKD
Vás srdečně zvou na

7. LIDOVÝ PLES
4. února 2006 ve 20.00 hodin, sál ve Chmelné.


K tanci a poslechu hraje skupina LIVE.
vstup 100 Kč
doprava zajištěna
bohatá tombola

předprodej:KDU-ČSL, okresní kancelář, Kostelní 163, Č. Krumlov
 Krumlovská inspirace, s. r. o., Radniční 29, Č. Krumlov


Lanová dráha - jízdní řád
Lanová dráha Krasetín - Kleť, logo

Platný od 23.12.05 do 1.1.06
PO - NE     9.00 - 16.00 hod


spoj č. 
19.00
210.00
311.00
412.00
513.00
614.00
715.00
816.00


Redakční rada Holubovského zpravodaje

přeje všem čtenářům klidné a spokojené vánoční svátky
a do nového roku 2006 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.


Další informace :
Lanová dráha Kleť
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Holubovský zpravodaj
Vydává Obecní úřad v Holubově
Zodpovědná redaktorka: Marie Svobodová
Tisk: ARTYPA Holubov, spol. s r.o.
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex s.r.o.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2006 : TOPlist 0