ARCHIV 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - hlavička - 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Prosinec 2004 - Číslo 12 - Ročník 10

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 559 kB)Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

dříve než v krátkosti zhodnotím uplynulý rok, zamysleme se společně nad smyslem nejkrásnějších svátků v roce - svátků klidu, míru a pohody. Opravdová krása Vánoc se nachází v lásce, v družnosti a přátelské ochotě naslouchat druhým. Láska je dar, v němž jsou zahrnuty všechny ostatní. A tak v tomto kouzelném čase smíru a vděčnosti nezapomínejme na ostatní lidi kolem sebe.

"Člověče, můžeš-li jen trochu, postůj, porozhlédni se kolem sebe a snaž se být šťasten. Sni své sny a popřej ostatním ty jejich. Dovol si být na chvíli dítětem. Co ti to udělá? Vždyť jsi jen jednou na světě."

Nyní mi dovolte, abych v krátkosti připomněl, co se během letošního roku v naší obci událo. Jedním z nejnáročnějších úkolů, které jsme zajistili, byly opravy komunikací v Holubově a Třísově. Při prováděných opravách byla rozšiřována dešťová kanalizace. Podařilo se opravit i část chodníků, zastávek a prostranství. Celkové finanční náklady na tyto akce činily cca 4,5 milionu korun. Mimo těchto větších oprav jsou průběžně udržovány prašné komunikace na celém území obce. Dále se podařilo dokončit kanalizaci pod nádražím ČD v Holubově pro výstavbu nových rodinných domků a úpravy kanalizace v Krásetíně. Obec zajišťuje provoz naší základní a mateřské školy. Zastupitelstvo obce jednomyslně podporuje udržení naší školy v obci za současného stavu. Během letních prázdnin bylo zrekonstruováno sociální zařízení v mateřské školce, průběžně zajišťovány opravy všech zařízení základní i mateřské školy. V závěru letošního roku byly do základní školy zakoupeny nové nastavitelné lavice, židle a stoly pro učitele.

Jsem rád, že u nás máme dobře fungující organizace hasičů, sportovců, skautů a klub Holoubek. Obec se snaží činnost těchto organizací podporovat a všichni jsme rádi, že v naší obci rozvíjejí společenský život a dobře ji reprezentují.

Celoročně je obec odpovědna za zimní údržbu obecních komunikací, likvidaci komunálních odpadů, provoz a údržbu ostatních obecních zařízení a za provoz lanové dráhy obce.

Mezi příjemné chvíle v mé práci patří, když mohu přivítat do naší obce nové občánky, potom se účastnit zahájení školního roku v naší škole. Pěkné je během celého roku potkávat spokojené a usměvavé maminky s kočárky a veselé děti z naší obce. Naše obec žije a rozrůstá se.

Rád se účastním i tradičních setkání s dříve narozenými občany. Těší mě jejich účast na těchto setkáních a zájem o naši práci a o dění v obci.

K podrobnějšímu informování Vás občanů nám pomáhá i Holubovský zpravodaj, který dostává každá rodina bezplatně každý měsíc. Letos se nám opět podařilo vydat kalendář. Toto vše se daří díky dobré spolupráci s majiteli firmy Artypa Holubov.

Na závěr krátkého hodnocení tohoto roku bych Vám všem chtěl poděkovat za Vaši práci a za Váš zájem o dění v naší obci.

Kleť, ilustrační foto
Protože Vánoce již klepou na dveře, dovolte, abych vám všem popřál:

Já přeji Vám zas po roce
šťastné a veselé Vánoce.
Ať ve Vašich srdcích jen láska kvete,
buďme si bratry na celém světě.
Lidé ať bez obav a v klidu usínají,
ať všichni lidé dobrou vůli mají.
Nebát se probudit v další den,
zloba a nenávist nechť jsou jen špatný sen.
Je třeba hledat sami v sobě,
co možno vylepšit v budoucí době.
Ať zdraví Vás též provází
a úsměv nikdy neschází.
Když Vám přec někdo ublíží,
odpusťte - zloba ať Vás netíží
- jen láska lásku oplácí,
ať dobro člověk neztrácí.

Chtěl bych vše vyjádřit v prosté větě:
Já přeji štěstí všem lidem na celém světě.

- Váš starosta Jaroslav Franěk -

Všímálek

Taky jste si všimli, jak se naše obec změnila od ničivé povodně v roce 2002?

Holubov 2002, povodně, Krasetín pod návsí Holubov 2004, povodně 2002, stav v roce 2004
Holubov 2004, povodně 2002, stav v roce 2002 Holubov 2004, povodně 2002, stav v roce 2004
Holubov 2004, povodně 2002, stav v roce 2002 Holubov 2004, povodně 2002, stav v roce 2004
Holubov 2004, povodně 2002, stav v roce 2002 Holubov 2004, povodně 2002, stav v roce 2004

Vítání občánků

V sobotu 27. listopadu 2004 se dostavili na obecní úřad rodiče s našimi nejmladšími občánky, aby je pan starosta slavnostně uvítal do života a do naší obce. Paní Jaroslava Němečková připravila s dětmi ze školy pěkné vystoupení. Maminky dostaly kytičku a děti na památku knížku a plyšové zvířátko.

Přejeme všem rodičům, aby jejich děti vyrůstaly ve zdraví a k jejich plné spokojenosti.

Holubov 2004, vítání občánků
Holubov 2004, vítání občánků, vystoupení žáků ZŠ Holubov Holubov 2004, vítání občánků
Holubov 2004, vítání občánků Holubov 2004, vítání občánků
Holubov 2004, vítání občánků, Lukáš Trapl Holubov 2004, vítání občánků, Karolína Haršová
Holubov 2004, vítání občánků, Jakub Čížek
Holubov 2004, vítání občánků, Anna Šimečková Holubov 2004, vítání občánků, Vojtěch Kodat
Holubov 2004, vítání občánků, Julie Stará Holubov 2004, vítání občánků, Kristýna Venušová

- MS -

Poznávejme plemena psů

KNÍRAČ

Plemena psů - Knírač Knírač je také velmi staré plemeno, které je známé od 15. století. Pochází z jižního Německa, konkrétně z Würtenberska. Je to pes odolný, houževnatý, temperamentní, bystrý a učenlivý. Říkávalo se mu stájový pinč. Tento pes doprovázel formanské vozy na jejich dlouhých cestách a spával s koňmi ve stájích. Zde nejen dobře hlídal, ale také chytal myši, krysy a jiné škodlivé hlodavce. Kupírování uší u kníračů vzniklo z toho důvodu, že při chytání hlodavců docházelo ke zranění uší, které je nebezpečné, poněvadž myši, krysy a potkani přenášejí spousty chorob. Knírač má velmi tvrdou srst, která jej chránila jak před nepohodou, tak při jeho lovech hlodavců.

Knírač se vyskytuje ve třech velikostních rázech: velký knírač, střední knírač a malý knírač. Nejznámější barvou je pepř a sůl, černá a pak je také známé zbarvení černé tělo a stříbrné nohy. Vyskytuje se i celý bílý knírač, ale musí mít pigmentovaný nos, oční víčka atd. Knírač je v naší kynologii zařazen mezi služební psy. Byli to právě knírači, kteří u nás začínali vyhledávat drogy u Celní správy ještě za bývalého režimu a s velkým úspěchem.

Plemeno knírač se také používá při záchranářských pracích, poněvadž tento pes je velmi učenlivý a rád "něco dělá". Má něco málo ve své povaze jako teriér, je velmi dobrým hlídačem.

Plemena psů - Knírač Knírač se nedá cvičit jako německý ovčák, i když je původem Němec, výcvikový dril zas tak moc rád nemá. Knírač nebyl módním plemenem a v současné době je jeho chovná základna dosti malá a dokonce by mu mohl hrozit zánik. Knírač má rád svou rodinu, děti a vyžaduje samozřejmě časté procházky, kde by mohl ventilovat svůj temperament. V čistokrevném chovu jsou dvě základní linie: německá a americká. Psi německého typu mají tvrdou srst na celém těle, včetně končetin. Jsou lehčí a sportovního typu. Jsou většinou tvrdohlavější a uštěkanější. Mají více povahu pro služební výcvik.

Americký typ je samozřejmě více pro výstavy, poněvadž Američané většinu psů chtějí jen pro show.

Jejich osrstění je husté a bohaté, jemnější struktury. Mají i delší a jemnější knír. Stavba těla je robustní a zavalitější. Mají úzkou hlavu, čímž se více podobají teriérům. Povahově jsou klidní, málo štěkají a v některých situacích jsou tzv. "nad věcí".

S tímto typem knírače bychom na výstavách v Evropě moc neuspěli, poněvadž USA má trochu jiné standardy a jiná měřítka pro psy na výstavách nežli Evropa. Velmi oblíbené jsou mixy, což je něco německé krve a něco americké. Každý dodá to nejlepší a výsledkem by měl být pěkný pes a dobrými povahovými vlastnostmi. Tito jedinci se vyskytují i v našem chovu. Na začátku zařazování těchto mixů do chovu byli psi dovezeni z jižní Afriky a Kanady, jejich rodiče byli z amerických chovných stanic.

Knírači jsou psi odolní a po genetické stránce většinou bez vrozených chorob.

Knírač potřebuje jako každý pes kontakt se svým pánem a jeho rodinou, dostatek pohybu, dobré ošetření, pravidelné česání, trimování a samozřejmě dobré krmení a hodně lásky. Ta neuškodí žádnému psovi.

- Květa Pavčíková -

Slovo lékaře

Jak je to s chřipkou?

Ne každá rýma a kašel je chřipka. Typickým příznakem chřipky je několikadenní horečka kolem čtyřiceti stupňů s kašlem často vedoucí ke smrti u oslabených jedinců. Proto se očkují ohrožení pacienti proti této smrtonosné chřipce zdarma jako prevence závažného stavu a možné smrti. Očkuje se proti známým kmenům chřipky, což podstatně omezuje tyto typy chřipky, že pandemii jsme u nás již delší čas neměli.

V posledních letech se v jihovýchodní Asii několik lidí nakazilo virem ptačí chřipky. Toto onemocnění nepřežilo 73 % nakažených. Všichni se nakazili od ptáků. Virus ptačí chřipky není přenosný z člověka na člověka. Zatím. Ale víme, že virus chřipky je schopen velkých proměn. A to je zdrojem našich obav.

První prokázaný přenos ptačí chřipky z člověka na člověka bude významnou hrozbou světové pandemie s opět nebývalou smrtností, protože proti tomuto viru nemá nikdo z nás protilátky. Pak Světová zdravotnická organizace vyhlásí pandemickou situaci, což mimo jiné bude znamenat podstatné omezení pohybu. Při průkazu nebezpečného viru v Evropě se u nás rozjede národní program proti pandemii, jehož základem bude izolace infikovaných lidí a preventivní ochrana profesí zabezpečujících chod státu vysoce finančně náročnými léky proti viru chřipky, o jejichž existenci jsem již před lety psal. Jako prevence budou nejúčinnější inhalační antivirotika bránící průniku virionů do buněk. Teprve v průběhu několika měsíců lze očekávat, že po izolaci viru by se začala vyrábět očkovací látka, jejíž cena bude jistě mnohonásobně vyšší než dnes dostupná očkování proti chřipce.

Do té doby lze očekávat efekt jen z drahých nespecifických antivirotik a především z omezení kontaktů s infikovanými lidmi a z jejich včasné izolace. Zatím doufejme, že se nás to týkat nebude. Ale připraveni být musíme. Minimálně kapesník a Paralen, Aspirin... máme všichni doma. Jen to naše protiepidemické chování budeme muset vzít vážněji než dosud.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Mikuláš v Holubově

Jako každoročně uspořádala obec Holubov pro všechny děti z naší obce mikulášskou besídku. Skauti zajistili Svatého Mikuláše s andělem a čerty, děti ze základní i mateřské školy připravily pod vedením paní učitelek pásmo písniček a básniček. Obec, za přispění Koloniálu pana Jiřího Pelecha, věnovala pro všechny děti nadílku.

Holubov 2004, Mikulášská nadílka Holubov 2004, Mikulášská nadílka

- MS -

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání 2, ilustrace V době, kdy se Vám dostane do rukou prosincový Zpravodaj, budeme mít vánoční cukroví již napečené, nazdobené, a tak jsem připravila typ na silvestrovské pohoštění:

Čabajkové koláčky

18 dkg hladké a 18 dkg polohrubé mouky, 20 dkg tuku, 15 dkg tvrdého sýra, 10 dkg čabajky nebo paprikové klobásy, 1 vejce, 1 cibuli, sůl.

Klobásu oloupeme a spolu s cibulí a sýrem umeleme nebo nastrouháme, smícháme s moukou, tukem, vajíčkem, dle chuti osolíme a opepříme. Zpracujeme těsto a necháme odpočinout. Z těsta vyválíme plát, vykrájíme kolečka a upečeme.


Slané rohlíčky

50 dkg polohrubé mouky, 2 lžičky soli, 20 dkg Hery, 1 vejce, 1 kostičku droždí, lžičku cukru, 20 dkg strouhaného sýra, mléko na zadělání, asi 5 dkg strouhaného sýra na posypání.

Zpracujeme tuhé těsto, ihned bez kynutí vyválíme kruhy, ty rozkrájíme na trojúhelníčky, které stočíme do malých rohlíčků, potřeme vejcem a posypeme strouhaným sýrem.


Nakládaný hermelín

Čtyři hermelíny nakrájíme na trojúhelníky, 2 cibule na měsíčky, 2 červené papriky na plátky, nakládáme střídavě do sklenice, přidáme bobkový list, celý pepř a nové koření, pár chilli papriček a zalijeme olejem. Sklenici uzavřeme a dáme do chladu na 3 dny uzrát.


Krabí pomazánka

1 balíček krabích tyčinek a 1 cibulku nasekat, kousek celeru a 1 mrkev nastrouhat na jemno, sůl, pepř a zahustit majonézou nebo zakysanou smetanou.


Hermelínová pomazánka

Hermelín nastrouháme na hrubo, šunku a cibuli nasekáme na jemno, nastrouháme křen a opět zahustíme majolkou nebo kysanou smetanou.


Tiché štěstí Vánoc a do nového roku hodně zdraví a spokojenosti všem našim čtenářům přeje
Marie Svobodová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI

Holubovští hasiči - ohlédnutí za rokem 2004

Rok 2004 se hasičům z Holubova vydařil. Dosáhli úspěchů na sportovním poli, nezklamali ani při likvidaci požárů a své si "oddělali" i v pořádání společenských akcí a práci pro obec. Na jaře členové sboru zorganizovali masopustní průvod, ujali se i výzdoby a postavení máje na návsi, zorganizovali jednu dětskou a jednu soutěž v požárním útoku pro dospělé, na závěr prázdnin byl pořádán táborák s hrami. Děti vyrazily na dvoudenní výlet do Boletic, kdy po počátečním několikakilometrovém pochodu měly nakonec dost sil i na společenský program. Na jaře a na podzim proběhl sběr železného šrotu a byl vyčištěn potok a nádrž na návsi.

Holubov 2004, O pohár SDH Třísov 2004, SDH Holubov, družstvo mužů V roce 2004 byl pro zásahovou jednotku obce vyhlášen poplach celkem 4x. Bylo to vždy k požáru. V Kleti - Na Krbečkově cestě shořel myslivecký seník. Zde jsme pouze dohašovali jeho zbytky a hlavně bylo nutné zabránit rozšíření plamenů do lesního porostu. Největší škodu způsobil požár rodinného domu v Holubově, kdy došlo k vznícení stropu a následně půdy od komínu. Další požár zničil hospodářské přístavby u domu v Holubově, kdy hrozilo nebezpečí rozšíření ohně do blízkého lesa. I zde byl zásah včas a úspěšný. Nakonec jsme vyjížděli k dohašení suché trávy na louce, která chytla po pálení větví a špatném uhašení v Krásetíně. Četnost požárů v katastru obce Holubov byla za posledních 15 let nejvyšší a doufám, že z tohoto hlediska byl tento rok výjimkou.

V požárním sportu se ne všechno podařilo, jak jsme si plánovali, ale určitě jsme ostudu neudělali. Nejvíce nás trápila nevyrovnanost našich výkonů. Na jedné straně v této sezóně několikrát vylepšený osobní rekord družstva a na druhé straně zcela zbytečné až školácké chyby, které nás stáli cenné body. V seriálu Jihočeská hasičská liga, kdy se sčítají body celkem z 14 soutěží jsme obsadili 4. místo z cca 60 soutěžících. Ve Velké ceně okresu Český Krumlov jsme se umístili na 3. místě. V soutěži, která se koná každoročně v Českém Krumlově, kde máme možnost se porovnat s nejlepšími družstvy z celé republiky - letos jich bylo 118, jsme obsadili 11. místo. V historii sboru je to zatím umístění nejlepší.

Ani dětská družstva nezapadla a zcela zaslouženě se podělila o medailové pozice v soutěži v požárním útoku okresu Český Krumlov takto: mladší žáci - 1. místo, starší žáci - 3. místo.

Do Nového roku si přeji, aby nám elán a chuť vydržely a Všem, kteří se podílejí na práci hasičského sboru, děkuji.

- Sviták Petr -

Třísovští hasiči

Holubov 2004, třísovští hasiči Vážení spoluobčané,

blíží se konec roku a většina z nás, jednotlivci, firmy i organizace, hodnotí výsledky své práce. Náš sbor dobrovolných hasičů bude svou činnost bilancovat na Výroční valné hromadě. Máme radost z výsledků při práci s mládeží, snažíme se i o to, abychom přispěli ke zvelebení naší obce a okolí. Bohatá je i činnost v oblasti kultury. Potěšitelné je to, že naši "malou" obec Holubov reprezentují hned dvě družstva mužů z Holubova a Třísova při soutěžích v požárním sportu v rámci okresu i kraje.

Děkuji jménem našeho sboru zastupitelstvu obce a starostovi panu Jaroslavu Fraňkovi za pomoc a spolupráci, poděkování patří i firmám a jednotlivcům v obci, kteří nám pomáhají, ZD Podkleťan Křemže, Artypě Holubov, Pile Kalkušová Holubov, Cukrářství U Struháčků, Pokrývačství Bušta, Hospodě U Vlčáka Třísov, Lesospolu Třísov a paní Květě Jelínkové z prodejny potravin v Třísově.

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál veselé Vánoce, hodně zdraví, štěstí, pohody a vzájemného porozumění v roce 2005.

- Veis František, starosta SDH Třísov -

Sport v Holubově

Holubov 2004, fotbalový turnaj O putovní pohár SK Holubov, SK Holubov Hráči a členové realizačního týmu SK Holubov se sešli v sobotu 20. 11. 2004 na hráčské schůzi, aby zhodnotili průběh a závěr podzimní části fotbalového ročníku 2004/2005. Úvodní část "dokopné" probíhala v jídelně MŠ, kde měli jednotliví členové oddílu možnost vyjádřit svůj názor nad velmi neúspěšným podzimem mužského fotbalu. Kritického hodnocení se dostalo především přístupu jednotlivých hráčů k mistrovským utkáním i přístupu k tréninkům a přípravným zápasům. Malou omluvu pro špatné podzimní výkony mužstva budiž skutečnost, že během podzimu se zranilo sedm členů základního kádru mužstva, a to asi zanechalo stopy na věhlasnějších mužstvech.

Hráči se dohodli na zahájení zimní přípravy v druhé polovině ledna 2005. Příprava na jarní boje o záchranu v OPM bude probíhat v domácím prostředí formou tréninků 2x týdně, a od února k tomu přibudou ještě přípravné zápasy. Druhá část dokopné proběhla na vepřových hodech v restauraci U Mária, kde si hráči a členové realizačního týmu slíbili, že na jaře udělají pro udržení holubovského fotbalu v OP snad i nemožné.

Děti budou mít svou "dokopnou" ještě před Vánoci. Sejdou se na hřišti, kde si zahrají fotbal a nohejbal, a poté završí podzimní fotbalová klání posezením u limonády a zmrzlinového poháru v Triobaru.

- František Kroiher, president SK Holubov -

Co nás baví - Zprávy ze školy

"Les ve škole - škola v lese"

SMRK - KRÁL JEHLIČÍ

Jen zubem času padl jsem a chrámoví nade mnou zavřelo se, již jsem trámovím přikryl Tvůj příbytek - člověče.

ZŠ Holubov 2004, příspěvek do Televize Srdíčko, smrk ztepilý Přikládám v zimě do kamen. Štípu smrková polínka a myslím na letní táborák. Přitom za oknem sníh a mráz. Zavírám oči. Dřevěný kouř mi voní. Zatracovaná a znovu objevovaná dřevina. Zatracovaná a znovu objevovaná dřevina. Monokultury zdánlivě bez života, bez nápadu, bez inspirace. Přesto však nejdůležitější dřevina našeho dřevozpracujícího průmyslu. Začínáme mluvit o nejhojněji zastoupené dřevině našich lesů - smrku ztepilém. Nahradil kdysi nejrozšířenější, ale choulostivější jedli a stal se dominantou zalesněných strání. Ztepilý, stříbrný, pichlavý, omorika. Každý si našel své místo. Pro svoji odolnost, estetiku, užitkovost i schopnost čistit vzduch a uvolnit denně značné množství kyslíku. Plodí zpravidla jednou za osm let a je jednodomý. V dubnu až květnu se objeví na větvích asi centimetr dlouhé samčí šištice. Polodlouhé, zpočátku červené nebo zelené samicí šišky lze najít v horní části koruny někdy i v trsech. Dobře se zmlazuje. Mýtní zralosti dosahuje na některých stanovištích již v 80 - 100 letech.

Dřevo má smetanově bílé s výraznou kresbou letokruhů. Nemá barevně odlišené jádro. Tmavší zahnědnutí způsobuje tvrdá hniloba. I přes svou měkkost je poměrně houževnatý, pevný a pružný. Tesař ho používá na trámy, krokve a bednění. Truhlář vykouzlí ke krbu stylový selský nábytek. Staré trámy krášlí nově zrekonstruované, moderní byty i kanceláře. Maltu na zdi hladil zedník smrkovým hladítkem a přitom mu smrk posloužil k bezpečnému stání na lešení. Pod zemí chrání horníky jako důlní výdřeva. Je vhodným obkladovým materiálem. Svou oblibu má u trampů, chatařů i táborníků. Výborně hoří. Nepostradatelným je pro papírenský průmysl. Zvláštností je tzv. rezonanční smrk. Je nenahraditelný při výrobě hudebních nástrojů. Z jeho dřeva se lepí přední ozvučené desky houslí, kytar, mandolín či viol. Smrkové chalupy a kůlny ponechané působení slunce a vody získávají po čase nádhernou šedou, popelavou barvu s výrazně vystupujícími léty. Kvůli podobnému efektu se dřevo dobře opaluje. Smrk je lákavé sousto pro listožravý, podkorní i dřevokazný hmyz. Na místě je preventivní ochrana.

Přiblíží-li se konec roku, objevuje se v plné kráse na historických místech měst a obcí. Přichází svátek dětí - Vánoce. Vedle tradiční borovičky zaznamenal návrat do našich domovů staročeský smrček ozdobený sušeným ovocem, slámou, dřevem a hořícími svíčkami. Na chvíli spojí rodiny, které celý rok hledaly společné chvíle. Je tady a patří sem.
Kalendář Lesů ČR 2004


ZŠ Holubov 2004, výprava k původnímu smrku na Kleti, 10. září 2004 Objevování tajemství lesa

Smrk ztepilý je již více než dvě století nejvýznamnější hospodářskou dřevinou nejen České republiky, ale i celé střední Evropy. Od druhé poloviny 18. století dochází k hromadnému umělému šíření smrku v evropských lesích. Rozsáhlé pěstování smrku mimo jeho přirozený areál však přineslo lesnímu hospodářství u nás i jinde v Evropě četné problémy. Na nevhodných stanovištích pozbyl smrk své přirozené odolnosti a stal se méně odolný vůči různým činitelům. Nemalou měrou k tomu přispělo používání sadebního materiálu bez ohledu na místo původu osiva.

U nás v Blanském lese můžeme najít několik jedinců smrku, který je ještě smrkem původním. Tento smrk má štíhlou korunu, která v zimě lépe odolává většímu množství sněhu. Sněhová kalamita stromy nerozláme. Sníh se na větvích neudrží, ale sjede na zem. Snižuje se tím i riziko výskytu kůrovců, protože tito škůdci napadají nejdříve poškozené stromy. 10. září nás zavedl revírník LČR ke smrku, který je na Kleti pravděpodobně původním. Mohli jsme společně porovnat rozdíly. Uměle vysazené smrky se odlišovaly především tvarem koruny. Dozvěděli jsme se, že šišky tohoto smrku se pečlivě sbírají, odborně vysévají a sazenice se vracejí zpět na Kleť. Původní smrk jsme společně s lesníkem změřili a odhadli jeho věk.

Těšíme se na příští pátrání po tajemstvích lesa.

Příspěvek M. Haugové, B. Čížkové, T. Opelkové

ZŠ Holubov 2004, výprava k původnímu smrku na Kleti, 10. září 2004 ZŠ Holubov 2004, výprava k původnímu smrku na Kleti, 10. září 2004
ZŠ Holubov 2004, příspěvek do Televize Srdíčko, smrk ztepilý ZŠ Holubov 2004, příspěvek do Televize Srdíčko, smrk ztepilý

Král smrků

ZŠ Holubov 2004, výlet na Šumavu - Boubín, foto z roku 1972 Tento obrázek se nám dostal do rukou právě v době, kdy jsme zpracovávali zprávu pro Sdružení Tereza. Zajímalo nás, jaké místo navštívily děti v roce 1972. Dokument byl vyfotografován na Boubíně.

Boubín se tyčí do výšky 1362 m nad mořem. Leží 18 km jjz. od Vacova. Je neodmyslitelným symbolem Šumavy, nejen svým tvarem a výškou, nejen tím, že je vidět i z velkých vzdáleností, ale i lesy a pralesem, který roste na jeho svazích. Nejstarší smrky a jedle tu dosahují pravděpodobného stáří 300 - 400 let, největší boubínský smrk, který padl 4. 12. 1970, měl výšku 57,2 m a jeho stáří lze odhadnout na 440 let. Stál přesně ve výšce 1000 m nad mořem.

Jak asi vypadalo místo, na kterém rostl největší šumavský smrk, vám ukazujeme na obrázku (Vyskot, Lesnické práce, 1968). Je tu zřetelné nejen výškové rozvrstvení stromů, ale i skutečnost, že stromy v pralese rostou oproti kulturním lesům ve skupinách, ve kterých je nejen více druhů, ale jednotlivé stromy jsou i různého stáří, tedy i výšky a velikosti koruny. Mezi skupinami se po pádu velkého stromu tvoří světliny, ve kterých se les sám zmlazuje. Neodmyslitelnou součástí pralesa jsou i mrtvé stromy. Stojí tu jako bílé kostry nebo leží a rozpadají se. Jejich těla umožňují vyrůst nové generaci.

Naše pátrání o smrku jsme zaslali Sdružení Tereza 25. listopadu 2004. Netrpělivě očekáváme odpověď, jak se naše práce Tereze líbila.

- Jaroslava Němečková, vychovatelka ŠD -

Normální je nevolit?

Asi 70 % občanů nechodí k volbám. Tedy sedm z deseti nezajímá budoucnost naší země nebo nejsou ochotni se na ní podílet. A je otázka, zda jde o reakci na léta povinné volební účasti, která nemohla nic změnit, nebo je to projev nedůvěry našich občanů ke svým politikům? Je sice pravda, že naši politici se snaží zajistit tak, aby je nemohli naši voliči ohrozit. Ať už jde o pětiprocentní kvórum pro vstup do parlamentu, o opoziční smlouvu Klause se Zemanem, úsilí o ovládnutí masmedií, nebo pochvalu voličů za volební neúčast od představitelů stran, které mají své stabilní voliče.

Ano, všichni máme právo volit i neobtěžovat se cestou k volebním urnám. Nejít k volbám je také volba: Páni politici, dělejte si, co chcete. Naše nedůvěra k voličům, že mohou něco změnit, vyhovuje právě našim politikům, které nevidíme rádi. A nedělejme si iluze, že nám usnadní výměnu starých politiků za schopnější. Naše politická scéna je charakterizována postupným úbytkem stran. Drobné strany stále mizí ze scény. Zdiskreditovaná ODA zmizela v propadlišti dějin, US již prakticky neexistuje, ČSSD se pomalu vytrácí z aktivního života, KDU-ČSL pro nedůvěru občanů nemá šanci pro masovější voličské aktivity, jen ta ODS a KSČM jdou stále kupředu. Budou-li menší strany skutečně vyřazeny a v příštích volbách se ODS ujme vlády s grandiózní převahou, pak po jejím zdiskreditování vládnutím již nestojí nic v cešte KSČM.

Již dnes touží každý pátý volič o návrat komunistické éry. Každý pátý volič již nezná prokurátory Urválky a soudce Vaše žalující a k smrti odsuzující nevinné lidi, každý pátý volič již neví o stovkách bezdůvodně popravených a tisícovkách bezdůvodně vězněných lidí, každý pátý volič již neví o poúnorovém rozvratu našeho hospodářství, každý pátý volič již neví, jak v roce 1968 sovětské tanky a v roce 1969 již české komunistické tanky válcovaly naši demokracii, každý pátý volič si již nepamatuje, že nemohl vycestovat přes železnou oponu, každý pátý volič již neví, že musel stát frontu na maso, aby ho mohl mít alespoň v neděli, a stát frontu na jižní ovoce, aby ho mohl mít alespoň o Vánocích, každý pátý volič již neví nic o pronásledování církví a čestných lidí, každý pátý volič neví nic o mravní devastaci národa... A tak máme opět šanci, že budeme s komunisty zpívat: Kupředu levá!

- MUDr. Bohumír Šimek -

Politická glosa

Adolf Born

řekl, že ideologii nacismu a komunismu spojovala nedůvěra k aristokracii a nedůvěra k církvím.
Nezdá se vám, že stejnou nedůvěru chová i naše společnost?

- MUDr. Bohumír Šimek -

Zimní host brkoslav severní

ZIMNÍ HOST BRKOSLAV SEVERNÍ

Podle pevného zákona přírody přichází každoročně s podzimem i čas ptačího stěhování. Sotva se zvednou poslední tažní ptáci a zamíří k jihu, začínají se v naší krajině objevovat první zimní hosté z dalekého severu. Jedním z nich je obyvatel lesů tajgy - brkoslav severní. Je to pták velikosti baculatého špačka s přiléhavou chocholkou na hlavě a šedohnědým zbarvením těla. Úhledný šat doplňuje černá skvrna pod zobákem, žlutý pruh a bílé pole s červenými štítky na křídlech, rezavohnědý spodek ocasu a žlutý lem na konci rýdovacích per.

Brkoslav severní, ilustrace - Pavel Jakeš Brkoslavi se u nás zdržují od listopadu do dubna a to zpravidla v hejnech, díky nápadné chocholce a pestrému zbarvení je snadno poznáme. Na větší vzdálenost je však můžeme zaměnit s našimi špačky, kterým se nápadně podobají i za letu. Platí to především na podzim a na jaře, kdy se doba odletu a příletu obou druhů vzájemně překrývá. Let seveřanů je rychlý a přímočarý, celé hejno při něm dokáže prudce změnit směr, aniž by ve formaci došlo k sebemenšímu zmatku, nebo rozptýlení jednotlivců. Konec ocasu letících ptáků je rovně uťatý oproti špačkům, kteří mají mírně vykrojený.

Často, než je spatříme, upozorní na sebe svým typickým hlasem znějícím jako zvonivé cvrčení. Potravu během zimního pobytu tvoří bobulovité plody a ovoce. Její spotřeba je vysoká. Pozřené plody totiž velmi rychle projdou zažívacím ústrojím a napolo strávené vychází z těla ve formě řídkého trusu. Ptáci jsou tím odsouzeni k neustálému koloběhu konzumace a vylučování.

Výskyt brkoslavů na našem území je nepravidelný. Zatímco se v některých létech s nimi vůbec nesetkáme, nebo se objeví jen v malém počtu, v intervalech 4 - 10 let mívá naopak invazní charakter. Přemnožení na hnízdišti, nedostatek potravy v severských lesích a časný příchod tuhé zimy se stává příčinou masového příletu těchto ptáků do střední a jižní Evropy. Početná hejna potom můžeme pozorovat v městských parcích, zahradách a stromořadích kolem silnic, kam je přilákají bobule keřů, šípky, jeřabiny a nesklizené ovoce. Nejsou příliš plaší a mnohdy nám dovolí přiblížit se na vzdálenost pouhých tří metrů. Je to způsobeno tím, že v jejich řídce osídlené domovině nemají s člověkem své zkušenosti jako naši ptáci, a tak mu ani nevěnují přílišnou pozornost.

Jak dokládají celorepubliková pozorování ornitologů, mimořádně silným invazním rokem byl i rok 2001. Brkoslavi přilétli v nebývalém množství i do holubovských, třísovských a krásetínských zahrad, kde se živili nesklizenými jablky přímo na stromech, ale nepohrdli ani ovocem již vyvezeným na kompost. Od ledna do dubna tu přelétala hejna o počtu několika desítek jedinců. 4. 2. 2004 se jich na vrcholku lípy u televizních bytovek v Holubově usadilo dokonce 230. V dubnu nás opouští a odlétají plnit rodičovské povinnosti na své hnízdiště v oblasti severního polárního kruhu i ve Skandinávii a Rusku.

- Pavel Jakeš -

Z naší obecní knihovny

Jelikož se i někteří naši čtenáři zapojili do ankety "O nejoblíbenější knihu národa", bude Vás jistě zajímat výsledné hodnocení.

Anketa probíhala v letních měsících až do konce října 2004 ve všech knihovnách Čech. Nejoblíbenější knihou se stala "Harry Potter" od Joan Rowlingové. Jako druhá se umístila kniha opět z literatury fantasy. Poprvé vyšla roku 1953 a její autor J. R. R. Tolkien, profesor staroanglického jazyka, v tomto příběhu spojil dobrodružství s hlubokými filozofickými úvahami, poukazuje na smysl dobra a zla, je to "Pán prstenů". Třetí místo patří knize knih "Bibli".

Zanedlouho budeme prožívat vánoční svátky, ať jsou pro všechny naplněny světlem a teplem, srdce ať je prostoupeno radostí, dobrotou a pokojem. Štěstí, které je v nás v tento čas, by mělo trvat co nejdéle. Nenechte si ničím zkalit tajemnou atmosféru tohoto velkého svátku Boží lásky, svátku radostné naděje, svátku rodiny a pokoje.

- Marie Hrušková, knihovnice -

Vánoce, Vánoce přicházejí...

Vánoce v tom nejširším slova smyslu jsou svátky příslibu obratu k lepšímu. Zimní čas je dosud mrazivě krutý, ale každý z nás to ví, i když to na sobě vnímáme s určitým zpožděním, že svátky narození Ježíše stejně jako židovské svátky Chanuka jsou tím znamením obratu a probuzení k novému životu. Odedávna takovéto svátky slavili i pohané.

Křesťané právě tyto svátky příslibu nového života spojili s oslavou narození Ježíše. Bůh sestoupil ze své výsosti mezi lidi. Nenarodil se ani v rodině královské, ani v rodině boháče. Narodil se ve chlévě za městem Betlémem v rodině chudého řemeslníka při konání svých politických povinností svých rodičů, kteří se tam dostavili na sčítání lidu. (Luk2,1-7)

Dá se říct, že Bůh se stal člověkem takřka jako bezdomovec, protože jeho rodiče pro množství sčítaných lidí v Betlémě již nikdo nevzal pod svou střechu. Křesťané věří, že po svém odchodu jednak z hlediska mystického zůstal hlavou církevního společenství, a že z hlediska teologického usiluje o vstup do nitra každého z nás. V tom je nejspíš větším bezdomovcem než při svém zrození.

A tak všem přeju, aby o těchto svátcích příslibu nového života jsme odložili všechno staré a našli ve svém nitru prostor pro Pravdu, Lásku a Spravedlnost, aby ten nový život, který tolik očekáváme, se zrodil v nás i v celé společnosti.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Rok v zahrádce

PROSINEC

A máme tu poslední měsíc v kalendáři. Dne 21. prosince je astronomický slunovrat (nejkratší den a dvojnásobně dlouhá noc), začíná zima.

Téměř všechny pranostiky tohoto měsíce předvídají úrodu příštího roku.

Ani v prosinci nebudeme na zahradě zahálet. Někde potřebujeme ještě zrýt záhony, dohrabat listí, přikrýt rostliny a uklidit nářadí. Na záhony můžeme ještě rozvážet kompost, hlavně tam, kde budeme příští rok pěstovat košťáloviny, celer, rajčata a okurky.

Okrasná část zahrádky už prakticky spí a budeme si přát, aby byla celou zimu přikryta sněhovou peřinou. Nebudeme však riskovat vymrznutí některých rostlin, proto keřové růže přihrneme zeminou, chvojím, stromkové růže opatrně ohneme k zemi, několika háčky upevníme a také obalíme chvojím a zeminou. Okrasné jehličnany stáhneme motouzem, aby se pod tíhou sněhu nerozklesly a neztratily pěkný tvar. Napadne-li více sněhu, musíme jej co nejdříve setřást ze stálozelených i jehličnatých rostlin i skalka by měla být přikrytá chvojím. Pravidelně dohlížíme na uskladněné ovoce, zeleninu i na cibule a hlízy rostlin. Květiny v truhlíkách, které jsme přenesli do úložné místnosti, musíme občas zalít (muškáty, fuchsie). Za všech okolností by měla být naše zahrada celá čistá, zazimovaná a v pořádku.

Staráte-li se v zimě o ptáčky (zpěváčky), mají mít vždy připravená v krmítku olejnatá semena, kousek loje a také vodu, protože se nemají v zimě kde napít. Budou-li mít u nás něco k sezobnutí, přijdou k nám i v jiném ročním období a sezobnou červíky, housenky, mšice a jiné nevítané návštěvníky. A pochopitelně nás obšťastní svou přítomností a zpěvem.

- Mgr. Drahomíra Bodláková -

Použitá literatura:
RNDr. Peleška S.: Zahrádka od jara do zimy, Brána Praha 1999
Mára J. a kol.: Rukověť zahrádkáře, SZN a ČZS Praha 1982
Hurta J.: Hledám rajskou zahradu s chatou, ČSP 1975
Brickell CH. a kol.: Velká zahrádkářská encyklopedie, Ikar Praha 1999

INFORMACE

Lanová dráha obce Holubov s.r.o.

upozorňuje, že lanovka na Kleť bude jezdit od 18. 12. 2004 do 2. 1. 2005 denně od 9.00 do 16.00 hodin v každou celou hodinu.


Betlémské světlo

Všem, kteří si chtějí betlémské světlo přenést do svých domovů, nabízíme v Holubově na návsi pod vánočním stromem na Štědrý den od 9.00 do 16.00 hodin.


Koloniál Jiří Pelech

Ve středu 22. 12. 2004 v dopoledních hodinách prodej kaprů. Přesný čas bude vyhlášen místním rozhlasem.

Vánoční prodejní doba:

Pátek 24. 12. 7.00 - 9.30 hod
25. a 26. 12. zavřeno
Pátek 31. 12. 7.00 - 11.00 hod
1. 1. 2005 zavřeno

Přejeme veselé a klidné prožití vánočních svátků.


Potraviny Vltavín

přejí všem občanům Holubova příjemné prožití svátků vánočních a hodně spokojenosti a zdraví
v novém roce 2005.

Pátek 24. 12. 7.00 - 10.00 hod
Sobota a neděle 25. a 26. 12. zavřeno
Pátek 31. 12. 7.00 - 11. 00 hod
Sobota 1. 1. zavřeno


Přejeme veselé a klidné prožití vánočních svátků. Hodné štěstí, zdraví a spokojenosti
v roce 2005 přeje TRIO BAR.

Od 15. 12. 2004 otevřeno každý den kromě Štědrého dne.


Kolektiv
Restaurace U Mária


přeje všem svým zákazníkům a přátelům krásné prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška a mnoho klidu a pohody v roce 2005.

Vánoční otevírací doba:

24. 12. zavřeno
25. - 28. 12. 14.00 - 22.00 hod
29. 12. zavřeno
30. 12. 17.00 - 22.00 hod
31. 12. 18.00 Nový rok 2005
1. 1. 2005 14.00 - 23.00 hod
2. 1. 2005 14.00 - 22.00 hod


Příjemné svátky vánoční a úspěšný další rok přejí Valentovi z Hostince U Kuchařů.

Hodnotné občerstvení v čase svátečním Vám nabízíme
od 26. 12. 04 do 2. 1. 2005 v obvyklé provozní době od 11.30 hodin.


Římskokatolická farnost ve Křemži přeje všem radostné a požehnané svátky Ježíšova narození naplněné láskou.

Bohoslužby v kostele sv. Michaela ve Křemži

24. 12. 04 - Štědrý den - 24.00 hod
25. 12. 04 - Narození Páně - 8.00 hod
26. 12. 04 - Svátek Sv. rodiny - 8.00 hod

Živý betlém - 23. prosince 2004 od 18.00 hodin před kostelem sv. Michaela ve Křemži.


Obchodní firma Martin Iška, Křemže

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ DOBA

12. 12. STŘÍBRNÁ NEDĚLE8.00-12.00 
19. 12. ZLATÁ NEDĚLE8.00-12.00 
24. 12. ŠTĚDRÝ DEN8.00-12.00 
25. 12. 1. SVÁTEK VÁNOČNÍzavřeno 
26. 12. 2. SVÁTEK VÁNOČNÍzavřeno 
27 - 30. 12.  8.00-12.0013.00 - 17.00
31. 12. SILVESTR8.00-12.00 
1. ledna 2005 NOVÝ ROKzavřeno 

Těšíme se Vaši návštěvu!


Další informace :
Lanová dráha Kleť
Památné stromy
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Holubovský zpravodaj
Vydává Obecní úřad v Holubově
Zodpovědná redaktorka: Marie Svobodová
Tisk: ARTYPA Holubov, spol. s r.o.
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex s.r.o.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 17. ledna 2005 : TOPlist 0