ARCHIV 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - hlavička - 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Prosinec 2002 - Číslo 12 - Ročník 8

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (737 kB)Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

Zpráva z jednání zastupltelsiva obce, které se konalo 28. 11. na OÚ a 11. 12. 2002 v Třísově u Vlčáka

ZO projednalo a schválilo:

ZO dále projednalo: -J. Franěk, starosta-

Vážení spoluobčané,

blíží se Vánoce a konec roku 2002. Letošní rok uběhl podle mého názoru o něco rychleji, protože přinesl mnoho událostí, které nikdo nečekal.

V úvodu bych se rád vrátil ke komunálním volbám a chtěl bych upřímně poděkovat za důvěru, kterou jste nám dali. Vaše účast u voleb i počet hlasů, které jsem od Vás dostal, mě osobně těší. Po ne zrovna jednoduchém období, kdy u nás byly povodně, mi dodává povzbuzení do další práce.

Povodně, které postihly mnoho měst a obcí v České republice bohužel zasáhly i naši obec. V období, kdy jsme dokončili výstavbu kanalizace, nás čekají opravy komunikací narušených výstavbou kanalizace a od příštího roku zahájíme splácení úvěru. Naskýtá se otázka, jak vše zajistíme, když po třech vlnách povodní vznikla škoda na obecním majetku přes 10 milionů korun.

Když pršelo a voda se valila a ničila vše co jí přišlo do cesty, dala se většina občanů společně s dobrovolnými i profesionálními hasiči vojáky dohromady, aby si společně pomáhali a zabránili škodám na majetku a na zdraví občanů. Myslím si, že tyto události byly velkou zkouškou nás všech, velkým vypětím. Stoupala nervozita, vznikly i konflikty mezi lidmi. Je však nutné, aby si lidé odpustili, omluvili se jeden druhému za různá nedorozumění a neshody. A nyní je právě ta příhodná doba, doba adventní, kdy očekáváme svátky vánoční, svátky pohody, klidu a míru, jeden druhému se snažíme odpustit, pomoci udělat si radost.

Myslím, že je ta nejvhodnější doba upřímně a z celého srdce poděkovat všem těm, kterým nebyl lhostejný náš osud a hledali cesty, jak nám pomoci v těchto nelehkých chvílích. Bylo to až dojemné, když se se mnou domlouvali starostové obcí, podnikatelé, zástupci organizací i jednotliví občané, zajímali se o vzniklé škody a o to, jak by mohli pomoci naší obci i jednotlivým postiženým rodinám. Pomohli nám moc a bez jejich přispění by nebylo možno ihned zahájit práce na odstraňování vzniklých škod.

Musím říci, že dobří lidé ještě žijí, najdou se lidé, kteří chtějí druhému pomoci. Získali jsme nejen příspěvky od našich občanů, podnikatelů, sbírky občanů měst a obcí z různých koutů republiky, dostali jsme i příspěvky od firem i z obecních rozpočtů, ale i spoustu nových přátel a známých.

Vážení přátelé, všichni, kdo jste nám pomohli řešit nelehkou situaci, přijměte od nás všech moc a moc díků. Srdečně zveme všechny ty, kteří neznají náš kraj a těšíme se na setkání s Vámi.

Závěrem mi dovolte, abych popřál všem dárcům, kteří nám pomohli a všem občanům Holubova, Třísova a Krásetína radostné prožití svátků vánočních, dětem bohatou nadílku pod stromečem a do nového roku 2003 hlavně hodně zdraví, štěstí, vzájemné úcty, tolerance a porozumění.

Nyní mi dovolte, abych zde vyjmenoval všechny ty, kteří nám přispěli ať už finančně nebo hmotnými prostředky. Vážíme si všech dárců stejně, ať dali více či méně. Důležité je, že prostě pomohli a nezůstali lhostejní k neštěstí druhých.

Prostředky přímo postiženým rodinám věnovali:

Už se zase těšíme na Ježíška, copak nám asi nadělí

To zatím ještě nevíme, ale co si přejí děti z naší mateřské školky v Holubově nám zjistila paní učitelka Jana Jungbauerová.

Terezka Křivánková
"Já bych chtěla létající barbínu a obrázky z kytary - to je taková kazeta."

Šimůnek Klinkl
"Já bonbónky a dárečky."

Jolanka Svitáková
"Nám už to Ježíšek sebral napsaný na papíře, už nevím co bych chtěla, ale asi teplý zvoňáky a dárečky - vybavený penál."

Martínek Bočák
Po dlouhém přemýšlení ... "Autodráhu a nevím."

Simonka Kadlecová
"Já chci penály, tužky, pastelky, sešity, vodovky, tašku do školy, stůl s lampičkou, u kterého se budu učit."

Martinka Opelková
"Kufřík paní doktorky, barbínku, panenky."

Věrka Plišková
"Přála bych si ŠUŠU - panenku, pro ní pokojíček a sedačku."

Dominik Bušt
"Já chci korába, a ještě pak ...to si nevzpomínám. "

Jirka Gabriška
"Koloběžku, nové kolo, pak boxerky, tašku do 1. třídy."

Janička Sládková
"Kuchyňku, Famózu - panenku co čůrá a slintá, barbínku a taky si přeju korunku a šatičky pro princeznu a psy, který hrajou a tancujou. "

65. výročí Českobudějovické hvězdárny

Českobudějovická hvězdárna je druhou nejstarší hvězdárnou v Čechách stále sloužící veřejnosti. Její zprovoznění bylo výsledkem mnohaletého úsilí členů tehdejší Jihočeské astronomické společnosti. Za cíl si naši předchůdci vytkli jak vlastní pozorování hvězdné oblohy, tak šíření poznatků z stronomie mezi širokou veřejnost i vybudování budovy hvězdárny k tomuto účelu. Hvězdárnu slavnostně otevřeli 14. listopadu 1937. Od té doby zůstává budova umístěná mezi stromy českobudějovického Háječku sídlem astronomických múz.

Za šedesát pět let prožila českobudějovická hvězdárna mnoho událostí - v padesátých letech zařazena mezi kulturní a vzdělávací zařízení tehdejšího KNV, ve stejné době se začala stavět pozorovatelna na Kleti, na přelomu šedesátých a sedmdesátých let vznikla v Budějovicích nová přístavba s planetáriem, kinosálem a výstavní halou, v sedmdesátých letech na Kleti vyrostla druhá kopule, v devadesátých letech výrazně rozšířila možnosti prezentace astronomie počítačová projekce v kinosále i vlastní internetové WWW stránky. Před pěti lety, na podzim roku 1997, tak Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti mohla slavnostně oslavit "šedesátiny". Letošní rok, s "půlkulatým" 65. výročím českobudějovické hvězdárny pro veřejnost a 45 lety Observatoře Kleť je dalším mezníkem naší práce.

Ovšem, dříve než jsme mohli začít myslet na výročí, museli jsme se vypořádat s následky katastrofální povodně, která naše město včetně planetária zasáhla 13. srpna 2002. Úklid a hlavně následné opravy a rekonstrukce trvaly dva měsíce. Od poloviny října opět přicházejí návštěvníci z řad dětí a mládeže i dospělých. Veliký zájem o programy navazující na výuku všech stupňů a typů škol nám potvrzuje, že naše práce je nedílnou součástí vzdělávání žáků a studentů z Jižních Čech i odjinud.

A co se událo na hvězdárně za posledních pět let? Pracovnice a pracovníci vytvořili a uvedlli řadu pořadů s počítačovou projekcí pro školní exkurze i pro širokou veřejnost. Internetové stránky hvězdárny jsme rozšířili o specializované stránky věnované planetkám a o interaktivní astronomickou ročenku, kde si lze spočítat polohy i východy a západy Slunce, Měsíce a planet na vybraný čas i místo.

Počet potvrzených objevů planetek z Kleti přesáhl šest stovek. Nadto k nim jeden z našich kolegů přidal objev periodické komety P/2000 U6 (Tichý), dosud jediné komety objevené v nynější České republice. Na Kleti byl dokončen i nový moderní dalekohled nazvaný KLENOT a mezi jeho první objevy, které vzbudily ohlas po celém světě, patří neobvyklý blízkozemní asteroid 2002 LK. Mezi akcemi, které nejvíce zaujaly širokou veřejnost, patřily přednášky, pozorování a výstavy věnované zatmění Slunce v srpnu 1999, kosmickým sondám k Marsu i planetce Eros, tornádům ve světě i v Čechách či slunečním hodinám. Hvězdárnu navštívilo více než stotřicet tisíc návštěvníků.

Šedesáté páté výročí je pro pracovníky hvězdárny spíše připomenutím naší historie, než velkými oslavami. Do dalších měsíců a let hlavně chystáme nové programy pro školy i přednášky, výstavy, pozorování a exkurze pro veřejnost v Českých Budějovicích i na Kleti. Prostřednictvím našich pozorování a objevů planetek a komet zároveň přispíváme k celosvětovému úsilí o poznání vesmíru, který nás obklopuje. A hlavně - těšíme se na Vaši návštěvu!

- Ing. Jana Tichá, ředitelka HaP -

Další informace naleznete na http://www.hvezcb.cz či http://www.klet.org

Zamyšlení

Jak milovat své dítě - soustředěná ponornost

Při soustředěné pozornosti se dítěti věnujeme takovým způsobem, že nemá žádné pochybnosti o naší lásce. Cítí, že ho milujeme a že uznáváme jeho práva. Je to nejnáročnější potřeba, kterou dítě má. Pro rodiče je totiž mnohem těžší ji rozpoznat než naplnit. Dáváme dítěti např. různé pozornosti, jako bonbóny apod., dáváme mu dárky uspokojujeme jeho běžná přání. Máme pocit, že jsme tím dostatečně vynahradili to, co jsme zanedbali v soustředěné pozornosti. Takový druh náhrady je považován opravdu za velké pokušení, protože prokazovat laskavosti nebo dávat dárky je snažší a zabere to mnohem méně času. Proč je obtížné věnovat se dítěti se soustředěnou pozorností? Připraví nás to o čas a ten je to nejdražší, co máme. V našem krátkém životě nemáme dost času na to, abychom se nechali zotročit nutným a zároveň dokázali vidět, co je opravdu důležité. Musíme si umět vybrat, čemu dáme přednost. Nemůžeme vědět nebo si naplánovat, kolik příležitostí budeme k výchově našich dětí mít. Tim spíše nevíme, kolik okamžiků soustředěné pozornosti budeme moci dětem věnovat. Musíme využít každé chvilky, která se nám naskytne, protože jich je méně, než si myslíme. Vždyť naše děti rostou. Soustředěná pozornost je rozhodující potřeba, kterou má každé dítě. Její naplnění předurčuje, jak se dítě dívá samo na sebe a jak je přijímáno ve světě, v němž žije. Bez soustředěné pozornosti prožívá dítě rostoucí úzkost, protože cítí, že všechno ostatní je důležitější než ono samo.

Čerpáno z knihy "Potřebuji tvou lásku" od dr. R. Campbella

- Marie Hrušková, st. -

Ptáci (Aves)

V tomto posledním článku budu popisovat ptáky, kteří umějí létat.
Ptáci - Rybák obecný 


Nadřád: Letci (Carinatae)

Do této velké skupiny patří nejvíce ptáků. Mohli bychom tu např. najít ptáky, kteří mají prsty na nohách spojeny plovacími blánami. Je to např. řád veslonohých (pelikán bílý, kormorán velký), řád vrubozubých (labuť velká, husa velká, kachna divoká, čírka modrá, Polák velký, morčák velký), řád dlouhokřídlých (racek chechtavý, rybák obecný), alky (papuchalk plochozobý). Patří sem i plameňáci, kteří si potravu hledají při brodění. Další zajímavou skupinou letců je řád brodivých. Tito ptáci mají vysoké nohy, dlouhý štíhlý krk a velmi špičatý a dlouhý zobák. Můžeme je vidět v blízkostí rybníků, vodních toků, močálů. Živí se především drobnými rybkami, ale nepohrdnou ani žábou, měkkýšem, hmyzem i malým korýšem. Jsou to například volavky, čápi, bukači, kolpíci aj.
 Ptáci - Orel královský


Velmi zajímavou skupinou tvoří dravci. Mohli bychom je jednoduše rozdělit na dravce denní (supi, orli, sokoli) a dravce noční (sovy). Denní dravci jsou statní ptáci s dlouhými křídly. Jejich let je rychlý a obratný, dokážou dobře manévrovat. Svou kořist loví pomocí silných, ostrých, srpovitě zahnutých drápů, které mají na všech čtyřech prstech. Zobák je výrazně silný, hákovitě zahnutý, kterým trhají ulovenou kořist. Potravou bývají hraboši, myši, ptáci, malí králíci i malí savci. Zvláštní místo zaujímají supi. Na noze mají krátké široké prsty s tupými drápy, které se nehodí k chytání živé kořisti. Supové se proto živí mršinami uhynulých zvířat, nepohrdnou však ani odpadky.
Ptáci - Puštík obecný 


Sovy loví za soumraku i v noci. Kořist uchvacují na zemi, kde ji usmrcují probodnutím ostrými zahnutými drápy. Na hlavě mají nápadné velké oči, které leží blízko sebe. Spolehlivě vidí za šera, neboť mají velké množství zrakových buněk. Patří sem čeleď puštíkovitých (puštík obecný, kalous ušatý, sýček obecný, kulíšek nejmenší, výr velký).

Ještě bych se chtěla zmínit o řádu pěvců. Je to velice početný řád se spoustou čeledí. Patří sem většina malých a středně velkých ptáků. Pěvci svým hlasem potěší snad každého člověka, který má rád přírodu. Mají zpěvné ústrojí, které je uložené mezi průduškami. Je složené ze 4-5 párů hlasivkových svalů. Zpěv je omezený většinou na samce a je pro každý druh typický. Z pěvců vybírám jednoho představitele z čeledi drozdovitých a tím je slavík obecný. Říká se, že je to král zpěváků. Je to malý ptáček, který má neobyčejně bohatý hlasový fond. Při svém koncertu střídá flétnové tóny, vydává silný tlukot, hvízdá i kloktá. Z jeho zobáčku se line, dokonale čistě a jasně přednášená písnička. Je zajímavé, že zpívá ve dne, ale i v noci. Pravé slavičí koncerty jsou slyšet zvláště v noci v měsíci květnu, kdy ostatní ptáci umlknou. Nejen, že nás slavík potěší svým zpěvem, ale je též hodně užitečný, neboť se živí hmyzem. Můžeme ho spatřit v parcích, zahradách, v hustém křoví a na zarostlých březích řek. Je to stěhovavý pták. Odlétá koncem září do Afriky, kde přezimuje. Koncem dubna až začátkem května se k nám vrací.

O ptácích by se mohlo ještě mnoho napsat. Ale pamatujme si, že kdyby nebylo ptačího zpěvu, bylo by i nejjasnější nebe nad námi smutné a pusté.

- Mgr. Drahomíra Bodláková -

Literatura:
RNDr. Bouchner M.: Kapesní atlas ptáků, SPN Praha 1975
Valja J.: Ptáci, SNDK Praha 1954
Prof. Ing. Hromas J, CSc. a kol.: matice lesnická spol. s r.o. Písek 2000
Larusse: Encyklopedie pro mládež, Albatros Praha 1993

Slovo lékaře

Lumen Christi

se zpívá až na vigilii Velikonoční neděle. Nicméně již teď se mi tato slova vybavují při pohledu na světla svítící za našimi okny po dobu adventu. Ač jsou většinou spíše poněkud kýčovější než navazující na křesťanskou či židovskou tradici, jsou odleskem naší uvědomělé i neuvědomělé touhy. Jsou očekáváním Světla. O vánočních svátcích končí období prodlužující se noci začíná se prodlužovat den. A tak Vánoce jsou vlastně svátky zrození Světla. Pro někoho jen toho světla fyzikálně vesmírného. Pro někoho Světla duchovního, pro někoho ztělesněného zrozením Ježíše Krista. Tak či onak si přejme, aby to vánoční Světlo prozářilo naše rodiny svítilo nám déle než prostý vánoční láskyplný sentiment a dovedlo nás až ke znovuvzkříšení a obnově našich vztahů. To přeji všem svým skutečným i potencionálním pacientům.

- MUDr. Bohumír Šimek -

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání 2, ilustrace Pro letošní vánoční číslo Zpravodaje nám nabídla nové netradiční recepty paní Růžena Fraňková.

Cukroví ze šlehačky
1 šlehačka, 45 dkg celozrnné mouky, 1 ztužený tuk - nastrouhat
Zpracujeme v těsto, vyválíme, vypícháme tvary a upečeme, studené pokropíme bílou a černou čokoládou.

Vídeňské mokka věnečky
11 dkg hořké čokolády, 30 dkg másla, 6 lžic moučkového cukru, 2 lžíce silné černé kávy, 25 dkg hladké mouky.
Utřeme máslo s cukrem a přidáme rozpuštěnou čokoládu, černou kávu a mouku. Pytlíkem stříkáme plné věnečky, upečené ozdobíme čokoládou a mandlí.

A nakonec ještě jednu pomazánku na silvestrovské pohoštění
3 vařená vejce, 1/2 Hermelínu, 1/2 Romaduru, 100 g eidamu, 100 g šunkového salámu, 1 cibuli
Nastrouhat nahrubo a vmíchat 6 lžic majolky, 200 ml jogurtu.Mně dovolte, abych se s Vámi podělila o další úryvek z knihy Slepičí polévka pro duši - kuchařka

O Vánocích věřím všemu, čemu věří děti.
Věřím jako anglické děti, že cesmín v okně ochrání naše domovy před zlými silami.
Věřím jako švýcarské děti, že dotknete-li se protěže, zaplanete láskou.
Věřím jako italské děti, že Befana není ošklivá loutka, ale dobrá víla, která každého potěší.
Věřím jako řecké děti, že mince schovaná v bochníku čerstvě pečeného chleba přinese štěstí tomu, kdo ji najde.
Věřím jako německé děti, že pohled na vánoční stromeček překoná nepřátelství mezi dospělými.
Věřím jako francouzské děti, že čočka namočená a zasazená do misky vzbudí naději ve všech, kdo už ji ztratili.
Věřím jako holandské děti, že oblohou přeletí kůň Sleipner a přinese na zem radost.
Věřím jako švédské děti, že přijde Jultomie a přinese Dárečky bohatým i chudým...
Zkuste to i vy a věřte (alespoň o Vánocích) na všechny divy a zázraky světa - na to, že naděje neumírá, na to, že v každém dospělém zůstává kousíček dítěte, na to, že s úžasnými pochoutkami mládí jsme spolykali i zázračný lék v podobě lásky, porozumění a bezpečí. Lék co účinkuje už napořád.

Dobrou chuť těm, co vyzkoušejí naše recepty a tiché štěstí Vánoc všem přeje

-MS-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI

MIKULÁŠ OPĚT V HOLUBOVĚ

Jak Svatý Mikuláš vloni dětem slíbil, dostavil se i letos se vší parádou a s celou svou družinou do holubovské hasičské zbrojnice. Děti ze školy i ze školky si připravily krásná vystoupení, kterými pan Mikuláše uvítaly. Někteří, zejména kluci měli nahnáno, asi trochu zlobili, ale nakonec všechno dobře dopadlo, čerti si nikoho neodnesli všechny děti, které se dostavily, dostaly sladkou nadílku. Akci zajistili holubovští skauti na nadílce se podílel obecní úřad a Koloniál pan Jiří Pelech.

- redakce -
Holubov 2002, mikulášská nadílka Holubov 2002, mikulášská nadílka

Okénko veterináře
kočka
pes

Vzteklina
(pokračování z minulého čísla)

Na začátku padesátých let se však začala ve střední Evropě šířit vzteklina lišek a to zasáhlo i naše území. Koncem šedesátých let bylo zjišťováno na území Čech a Moravy 100-300 případů ročně. I dnes je vzteklina lišek trvalým rezervoárem nákazy na našem území. Nejčastější formou přenosu vztekliny je kontaminace rány infekční slinou nakaženého zvířete. Délka inkubační doby (doba od vniknutí viru k prvním příznakům onemocnění) závisí na velikostí infekční dávky, která pronikla do rány, vzdálenosti poranění od CNS i celkový zdravotní stav. Může se pohybovat od 10 dnů až do několika měsíců. Vzteklina se může projevovat ve dvou formách a to podle charakteru příznaků tzv. tichá nebo zuřivá forma. Většinou se ale vyskytují smíšené příznaky obou forem. Na začátku bývají pozorovány změny v chování psa. Agresivní jedinci se stávají přítulnými a naopak. Je pozorována apatie, neposlušnost, zalézání do tmavých koutů, bezdůvodné vrčení, či vytí. Pes přestává poznávat známé lidi, je neklidný, lehá, vstává, chodí dokola, má různé pachutě, požírá dřevo, slámu, kamení, hlínu apod. V důsledku obrny hltanu se začínají projevovat polykací potíže s následným výtokem slin. Oční papily jsou zvětšené. Postupně se zvyšuje neklid i agresivita, napadá vše živé ve svém okolí. Záchvaty zuřivosti bývají vzápětí vystřídány depresí. Zvířata nemohou přijímat krmivo, jazyk vyčnívá z tlamy a silně slintají. Dochází k ochrnutí celého těla. Smrt nastává v důsledku ochrnutí dechového centra. U tiché formy se agresivita nevyskytuje a dochází přímo k ochrnutí. U koček se vyskytuje zuřivá forma vztekliny. Na začátku se u nich projevuje nezájem, nechutenství, nervozita, neklid, úzkost, předrážděnost, nepřítomný pohled v očích a zvýšená frekvence hlasových projevů. Časté ochraptělé mňoukání kolísavým vysokým tónem. Pak následují svalové otřesy, ochrnutí, hojné slinění, agresivní útoky. Účinná léčba vztekliny neexistuje. Protinákazová opatření se proto zaměřují hlavně na tlumení přírodních zdrojů nákazy. Tzv. program orální vakcinace lišek pomocí vakcinových návnad obsahujících očkovací látku proti vzteklině a preventivní očkování domácích masožravců proti vzteklině. Zde je nutné zdůraznit, že pravidelné očkování psů a také koček poskytuje spolehlivou ochranu před vzteklinou.

- MVDr. Peter Pavčík -

Okénko do minulosti

Naše škola 1893 - 2003 Základní škola v Holubově, kresba

Dekretem zemské školní rady z 20. 8. 1926 ustanoven byl definitivním řídícím učitelem na zdejší škole pan Josef Mikousek s právní platností od 1. 9. 1926. Jelikož však jako definitivní řídící učitel menšinové školy ve Vimperku byl školní služby menšinové zproštěn teprve v měsíci září, nastoupil s povolením zemské školní rady školní službu v Holubově teprve 1. 10. 1926.

Jmenovaný narodil se 3. 11. 1871 v Jičíně, kdež vychodil 5 tříd školy obecné, 4 třídy gymnasia a 4 ročníky ústavu ku vzdělání učitelů. Působil jako zatímní podučitel na školách okresu mladoboleslavského a na školách okresu poličského. V roce 1895 vzdal se dobrovolně místa tohoto a nastoupil do školních služeb Ústřední Matice školské, kdež působil jako učitel, správce školy a řídící učitel na matičních školách v Čechách a na Moravě. Dne 1. 9. 1919 převzat byl do školní služby zemské na bývalé matiční škole ve Vimperku jako řídící učitel, kdež působil nepřetržitě, převzat byl dnem 1. 1. 1921 do školních služeb Ministerstva školství a národních osvět, jako řídící učitel národní obecné školy menšinové ve Vimperku.

Dnem 1. 8. 1929 odchází řídící učitel Josef Mikousek na obecnou školu do Zlivi taktéž jako definitivní řídící učitel. I za toto jeho ředitelování prošla holubovskou školou řada učitelů - Hotovec, Štěpánková, Toufarová, Mráz, Beranová, Malechová, Nováková, Lebedová, Sekyrová, Hruška, Horková, Vedralová.

Pokračování příště.

- Ivan Svoboda, kronikář -

Vánoce

jsou svátky narození Dítěte. Skoro v každé naší rodině visí obrázek Svaté rodiny, ze kterého se na nás většinou láskyplně dívají svatý Josef, svatá Marie a Svaté Dítě. Pohoda. Idylka. Všichni jsme byli vychováváni, jak Ježíšek byl od narození hodný a poslouchal své rodiče, což se nám osobně tak docela nedařilo. Pokud vůbec jsme si to ochotni alespoň dnes zpětně přiznat. O vztahu Josefa s Marií se raději nemluvilo vůbec.

Ale Maria to se svým Dítětem rozhodně neměla jednoduché. V dnešní odborné hantýrce bychom řekli, že Ježíš byl zcel jistě problémovým dítětem. A není divu. Neměl to jednoduché. Co o tom víme? Jeho otec nebyl jeho otec. Podle Matoušova evangelia víme, že to i Josefovi nějaký čas trvalo, než se s tím smířil. Ale hlavně: Ježíš se narodil s posláním proměnit tento svět. A to nutně muselo být zdrojem výchovných konfliktů. A to, že Marii Jeho chování působilo bolest, se dočteme u Lukáše, když čteme příběh, jak se Ježíš ztratil svým rodičům při pouti do Jeruzaléma.

Ježíš se narodil s posláním změnit tento svět. Nešlo o proměnu formální, zevní, kterou mnohý člověk dokáže silou a mocí. Známých příkladů máme dost. Jen namátkou: Napoleon, Hitler, Stalin... A navíc: co je těch malých, neznámých Napoleonů, Hitlerů a Stalinů, těch malých diktátorů nejen na úrovni států, ale i v obcích a rodinách. Takto uskutečněné proměny jsou však jen zdánlivé. Lidé se mění pouze zevně. Prostě se jen přizpůsobí vnějšímu násilí.

Ježíšovo poslání změnit tento svět je ale z jiného světa. Nejde o znásilnění, zmermomocnění ostatních, aby mně nebo mým idejím sloužili. Ježíš nepřichází změnit svět svojí silou, mocí a zbraněmi. Ježíš přináší proměnu světa láskou, pravdou a službou. On ostatní miluje, On mluví pravdu, On slouží druhým. Dodnes je to pro většinu z nás nepochopitelné a nehodné následování.

Ježíš se narodil s posláním proměnit tento svět. Již od dětství zřejmě žil v konfliktu se svojí maminkou, která prostě jako každá máma chtěla jen to nejlepší pro něho, aby se měl dobře, lépe než rodiče... A to ještě zdaleka nutně neznamená, že se ho snažila vychovat v hodného a poslušného chlapečka, nevýbojného člena společnosti podřízeného vládcům světa. To nejspíš ne.

Ježíšovo poslání změnit tento svět, změnit zaběhané myšlení, muselo narazit na odpor mocných. Jejich postavení bylo touto proměnou ohrožováno. Přinášel Boží království do lidské společnosti, ale většinou nebyl pochopen a nebyl přijat. A není přijímán dosud. V tradici zaznamenané Lukášem máme jen zprávu o jeho střetu s učenými teology. Pak nejspíš trpěl ústrky spoluvěřících, protože pravdu kladl nad zvyklosti. Když dozrál, začal učit o Božím království, o hluboké proměně světa. Většinu lidí to nezajímalo. Přesto nové učení začalo zapouštět své kořeny do společnosti. Pravda se stávala důležitější než zaběhané pořádky. To mocné zneklidňovalo, báli se ztráty svých pozic a tak se rozhodli ho zabít. Pokřik rozvášněné lůzy "Ukřižuj ho!" je jen kolorit doby. My starší jej známe v modernější verzi. Spektákl ukřižování jsme zažili proměněný ve spektákl justiční zvůle končící stejně potupnou oprátkou pro ty, co chtěli splnit své poslání nebo své povinnosti.

Stejně jako víra i následování betlémského Dítěte je člověku dáno jako poslání. A má stejnou cestu. Začíná střetem se současným myšlením, pokračuje vyobcováním a končí větším či menším křížem. Často i smrtí. Jen ten kříž bývá nahrazen pokrokovějšími prostředky. Někdy i pistolí. Je malá, nenápadná a může fungovat i ve skrytu. Následující Ježíš dnes není vyzdvižen nad lidi na dřevěném kříži. Může umírat zcela nepoznán.

Ježíš a Jeho skuteční následovatelé, ale i jiní praví zvěstovatelé Božího království, trpělivě a nehalasně vybízejí své nejbližší k proměně společnosti na nových základech, vybízejí ke svobodnému hledání nové cesty, vybízejí k pravdě, láskyplné úctě, spravedlnosti vzájemné službě. A zdá se, že jen v této hluboké proměně společnosti je šance lidstva na přežití. Závist, nenávist, pýcha, moc, zbraně a znásilňování v nejširším slova smyslu mohou lidstvu přinést jen zkázu.

Nejsme i my obyčejní lidé povoláni k těmto změnám?

- Dr. Šimek -

Klíč ne květeně České republiky

Po více jak čtyřiceti letech vychází nový terénní klíč k určování cévnatých rostlin České republiky. Publikace zahrnuje přes 3000 druhů, a to od zcela běžných, zavlékaných nebo pěstovaných, po vymřelé, nezvěstné či jinak ohrožené.

Klíč shrnuje zkušenosti téměř padesáti českých a moravských botaniků. Autoři textů jsou uvedeni u jednotlivých čeledí, případně rodů. Hlavním editorem je Karel Kubát, ilustrace připravila Anna Skoumalová.
Klíč vznikl během velmi krátké doby a jeho vydání bylo podpořeno Botanickým ústavem Akademie věd ČR. Významným zdrojem informací při sestavování klíče byly Dostálova Květena (1948-1950), Klíč (1954, 1958) a Nová květena (1989). Současně byla dalším významným materiálem dosud vyšlá Květena ČR (1-6, 1988-2000).

Při formální úpravě se vycházelo z již vydaných podobných příruček, především z klíče W. Rothmalera pro území Německa (Rothmaler et al. 1988, 2002) a z nového rakouského klíče (Adler, Oswald et Fischer 1994). Snahou celého autorského týmu bylo zachovat co nejmenší rozměry publikace, a proto zde byly zařazeny pouze kresby detailů těch částí rostlin, které jsou pro determinaci rozhodující.

Klíč je určen nejen všem botanikům profesionálům a amatérům, ale také všem zájemcům o naše rostliny. Jistě se může stát užitečným průvodcem při toulkách a vycházkách do naší přírody. Dokonce i cena klíče je velmi příznivá (295 Kč). Podrobnější informace o klíči dalších novinkách v literatuře si můžete najít na internetových stránkách http://www.academia.cz.

Všem zájemcům o botaniku tuto knihu mohu vřele jen doporučit.

- RNDr. Alena Vydrová -
Správa CHKO Blanský les, 12.12.2002, Vyšný

INFORMACE

Lanová dráha Obce oznamuje, že lanovka na Kleť bude v provozu
21. 12. 2002 - 5. 1. 2003 denně od 9. 00 do 16.00 hodin.


Svoz komunálního odpadu v Holubově se nemění,
Technické služby Český Krumlov budou svážet odpad i ve dny sváteční tj. ve středu 25.12.2002 i 1. 1. 2003


Další informace :
Observatoř Kleť
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Holubovský zpravodaj
Vydává Obecní úřad v Holubově
Zodpovědná redaktorka: Marie Svobodová
Tisk: ARTYPA Holubov, spol. s r.o.
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex s.r.o.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 1. března 2000 : TOPlist 0