ARCHIV 2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Prosinec 2001 - Číslo 12 - Ročník 11

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1946 kB)Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

Zpráva z jednání obecního zastupitelstva, které se konalo 14. a 28. 11. 2001 na obecním úřadě Holubov.

OZ bylo projednalo a schválilo:

Z informace starosty. - Jaroslav Franěk, starosta obce -

Vážení spoluobčané

Blíží se konec roku a nejkrásnější svátky, svátky vánoční. Na Vánoce se těší hlavně děti, které se nemohou dočkat dárků a stromečku. Ale i dospělí by měli svátků využít k odpočinku, k zamyšlení se nad uplynulým rokem a vstoupit do nového roku s předsevzetím co udělat v nastávajícím roce lépe, jak potěšit své blízké, kamaráda, souseda.

Je potřeba vzpomenout i všech těch, kteří již mezi námi nejsou. Važme si toho, že můžeme žít v klidu, míru a v pohodě.

Dovolte mi, abych vám všem popřál příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2002 hlavně pevné zdraví, štěstí, mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Jaroslav Franěk, starosta

Čistírna odpadních vod a kanalizace

Holubov 2001 - Čistírna odpadních vod a kanalizace 19 Ani v závěru roku s horšícím se počasím neustávají práce na místní kanalizaci. Je dokončena kanalizace na holubovské návsi. V současné době se provádí práce od železničního propustku u Jakešů podél Dobrovodského potoka. Upravují se komunikace po výkopech, aby bylo možno zajistit zimní údržbu komunikací. Stavbaři VSB zajišťovali též výstavbu kanalizace pro Artypu a napojení všech jejích objektů. Tyto práce jsou dokončeny a veškeré odpadní vody z firmy Artypa jsou napojeny na ČOV Holubov.

Postupně se napojují i jednotlivé rodinné domky v obci. V tomto napojování bude zapotřebí pokračovat, hledat řešení a způsob připojení. Zde bych chtěl poprosit všechny občany o pochopení a napojení se, neboť na tom je závislý doplatek dotace cca 2 milionů korun a oprava komunikací.

Závěrem mi dovolte, abych za sebe i za všechny občany poděkoval stavbařům VSB za jejich práci, kterou u nás během letošního roku vykonali a popřál jim do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí, ale i dostatek práce.

-J. Franěk, starosta-

Vánoční zamyšlení

Vánoce - ilustrace Vánoční doba je čas zvláštním způsobem spojený s požitkem lásky a míru. Tuto atmosféru Vánoc ještě podtrhuje řada zvyků a tradic, jako jsou koledy, štědrovečerní nadílka nebo vánoční stromeček. Jsou to dny, kdy se krásným způsobem spojují prožitky a zvyky s připomenutím si centrálního okamžiku dějin spásy - narození Ježíše Krista.

Vánoční obyčeje - jesličky.

Narození Ježíše Krista v betlémském chlévě patřilo od počátku k nejčastějším motivům křestanského výtvarného umění. Zobrazení této události lze nalézt již v římských katakombách. Již ve středověku se jesle stavěly v kostelích spolu se soškami Panny Marie a sv. Josefa (dřevěnými, kamennými nebo odlitými z vosku, často v životní velikostí). Jednotlivé postavy také představovali živí lidé. Nejstarší záznamy těchto zvyků pocházejí ze 14. a 15. století ze severní Francie. V době baroka se však tato představení stala čistě světskou záležitostí, z kostelů se přesunula na náměstí a církevní texty byly prokládány rozpustilými scénkami, vtipy a satirami. Ještě později se objevil zvyk předvádět scénky z Kristova narození dům od domu při vánoční koledě. Scénky a texty se zjednodušovaly a zkracovaly a vznikly tak lidové koledy, jak je známe z 19. století.

První betlém u nás, kde se sošky oblékaly do bohatě zdobených rouch, byl postaven roku 1562 v Praze. Pak se již stavění betlémů rychle šířilo do ostatních měst např. Olomouce, Litomyšle, Koncem 18. století se rozšířily i na venkov. Betlémy se zhotovovaly ze dřeva, keramiky, kukuřičného šustí, těsta, vosku, sádry atd., v 19. století se objevují také betlémy tištěné na arších a přenosné skříňkové betlémy , které se používaly při koledě. V mnoha oblastech se betlémy stavěly již na začátku adventu a byly vystaveny až do Hromnic. Betlém má své místo i dnešním liturgickém prostoru, vystavují se v kaplích a kostelích a jsou i v mnohých rodinách.

Koleda

Koledování původně souviselo s vírou v magické ovlivnění osudu. Proto se obřadům, spojeným s přáním zdaru, věnovala veliká pozornost. Tyto obřady konali nejváženější členové obce. S rozvojem křestanství víra v účinek magických obřadů upadala, na jejich místo vstoupily modlitba a slavení mše svaté. Některé obřady však nezanikly, ale dostaly nový smysl. Přání zdaru spojené s obchůzkami rodin se stalo společenskou událostí, ale i možností pro chudé vyprosit si nějakou almužnu. Vánoční koledování začínalo již na Štědrý den, pokračovalo na sv. Štěpána a v různé podobě trvalo až do Zjevení Páně.

-Marie Hrušková st.

Holubovská školka

Tuto pěknou básničku si složily děti z naší mateřské školky, společně s paní učitelkou Janou Jungbauerovou, jednoho sychravého dopoledne, když nemohly na vycházku. Bohužel některé děti byly nemocné a tudíž se v básničce nenajdou.

Holubovská školka

My jsme všichni dobří kamarádi
naší školku máme rádi.
Učíme se slůvka rýmovat
písničku si pěknou zazpívat.

Honzík má brášku Vojtíka
neposedného chlapíka, lumpíka.
Doma mají samá auta
s tátou jsou jedna parta.

Lenička je hezká holčička
jako ta hnědooká kočička.
Natálka moc ráda kreslí
krásný obrázek vždy vymyslí.

Maminka má nejraději kuchyňku,
protože následuje její bábinku.
Štěpánek zase rád zvířátka
doma jim otevírá vrátka.

Chodí k nám taky Michálek
docela malý korálek.
Dominik vyrostl jako z vody
k čemu bude mít asi vlohy ?

Simonka ráda převléká panenku
dělá ji hodnou maminku.
Martínek k nám chodí s Moničkou
jeho usměvavou sestřičkou.

Nejmenší jsou dvě malé Terezky
co u stolku spolu sedí hezky.
Jolanka prý ráda šmor
a v zimě nám odjede do hor.

Eliška má doma Verunku
docela malou berunku.
Anežce chutnají knedlíky
hlavně, že jsou veliký.

Paní uklízečka zrcadla nám blýská
a přitom si zvesela výská.
Paní kuchařka nám zdravá jídla vaří
a všechno se jí to vždy zdaří.

Řízky, buchty, saláty
to jsou její dobroty.
Mrkev, banán, maso, paprička
a obědy počítá naše Janička.

Paní ředitelka ráda nosí korále
nevyhrála je na bále ?
Paní učitelka s námi ráda zpívá
a to často legrace bývá.

V naší školce je to prostě prima
i když venku začla zima.

Slovo lékaře

Bolí mě záda

Chodím pravidelně na odborné semináře. Přišel jsem později a zbylo na mne místo až vzadu. Při přednášce pozoruji posluchárnu a bezděčné pohyby svých kolegů, které ledacos prozradí. Jednoho bolí krční páteř, jiný posedává pro bolesti v kříži, jiného bolí mezi lopatkama. Oni nemarodí a naopak ve svém osobním volnu jsou při svých obtížích schopni poslouchat přednášku. Jsou snad lékaři odolnější než jejich pacienti?

To snad ani ne. Lékař, když jej přepadnou obtíže od páteře, většinou ví, že nejde o infarkt, zápal plic, rakovinu ... Ví, že ho to nezahubí. A proto tu bolest snáší lépe. Pacient to nemůže vědět, a proto se dožaduje EKG, snímku plic, snímku páteře ...... Tato vyšetření s normálním nálezem někdy pacienta rychle vyléčí, často i ku překvapení lékaře. Zbaví pacienta úzkosti před závažnou chorobou.

Vyšetřovací postup dříve spočíval v provedení rtg snímku příslušné části páteře, na kterém se našly výrůstky na obratlích většinou bez příčinné souvislosti. Lékař pak pacientovi zjednodušeně řekl, to máte od té spondylózy a nechal ho několik dnů až týdnů vymarodit. Za tu dobu se obtíže většinou uvolnily samy. Nebo řekl, nic tam nemáte a běžte do práce.

Dříve jsme se vůbec nebáli rtg snímkování. Také díky častému a opakovanému snímkování plic prakticky u nás vymizela tuberkulóza. A tak i opakované snímkování páteře a kloubů s nelišícími se nálezy byly samozřejmostí. Dnes, kdy zdravý muž u odvodu a fysiologické těhotenství žen jsou skoro výjimkou, bychom si mohli položit otázku, zda se naše medicínské úspěchy nepodílejí na změnách genetického vybavení naší populace. A tak jsme i v diagnostice opatrnější.

Nejčastěji obtížemi od páteře jsou obtíže funkční, bez velkých tělesných změn a tedy i bez odpovídajícího nálezu na rtg snímku. Nemyslím tím jen bolesti způsobené neobvyklým či nadměrným zatížením, které pominou během několika dní i bez léčby, ale spíše o blokády drobných kloubů páteře. Základem je funkční vyšetření, které odhalí reflektorické změny v kůži a svalovině odpovídající určitému bloku. Pokud se nám podaří blok mobilizací či manipulací uvolnit, jde o nejefektivnější způsob léčby.

Při bloku se rozvíjí začarovaný kruh stupňujících se obtíží. Bolest reflektoricky zvyšuje napětí svalstva příslušného segmentu, které zvyšuje tlak na zablokované plošky. Tím se stupňuje bolest, ta opět stupňuje napětí, a to opět zvyšuje bolest... Léčebně můžeme zasáhnout léky uvolňujícími svalové napětí a eventuelně léky proto bolesti. Svalové napětí snižujeme také aktivním prohříváním, masáží, dráždivými mastmi nebo bolestivými podněty v kůži. Svalové napětí zvyšujeme prochlazením, často slyšíme, ofouklo mi to krk v autě, prochladnut mi kříž apod. Prochlazení nám tedy neudělá blok, ale již existující blok nám projeví. Pokud nejde o situaci vážně ohrožující nějakou funkci, není nutná urgentní podrobná diagnostika. Dopřejeme si relativní klid, suché teplo, eventuelně nějaké tablety nebo injekce. Během několika dnů dojde k úlevě. Eventuelně se můžeme pokusit uvolnit bloky jemnou mobilizací či manipulací.

Pokud obtíže neustupují a nález přetrvává nebo nesouhlasí s pacientem udávanými potížemi, je nezbytné pátrat po příčině. Někdy si příčinu ozřejmíme rtg snímkem, ale při přetrvávajícím čerstvém neurologickém nálezu nás zřejmě computerová tomografie nebo i magnetická resonance neminou. To už jsme většinou v péči specialistů.

Někdy se stává, že má pacient velké obtíže bez jakéhokoliv nálezu funkčního či laboratorního. A nemusí jít o nedostatečné vyšetření lékařem. Bolest v zádech může být jediným zřetelným příznakem úzkostnědepresivního stavu nebo projevem nadměrné stresové situace. Není to tak vzácné. Bezpochyby duševní stav se nám promítá i do vnímání našich obtíží a do náhledu na ně. To známe každý.

Co dělat, aby mne záda nebolela? Od mládí si udržovat svaly v dobré kondici pravidelnou a přiměřenou zátěží v práci, při sportu, cvičením, plaváním i prostou chůzí. Vyvarovat se nadměrné zátěže nad naše možnosti a schopnosti nebo jednostranného zatížení. A po úrazech věnovat dostatečnou péči rehabilitaci a obnově funkce. Pak nám bude náš kosterněsvalový aparát dlouho dobře sloužit a jeho degenerace půjde mnohem pomalejším tempem.

Přeji vám, aby vás záda nebolela. A když už bolí, tak přijde včas a něco s tím uděláme.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Přírodní rezervace Ptačí stěna a Přírodní památka Šimečkova stráň

Ptačí stěna - Přírodní rezervace Jaronínská bučina, foto Vojtěch Storm Přírodní rezervace Ptačí stěna

byla vyhlášena v roce 1996 a má rozlohu 25,71 ha. Nachází se na jihozápadních svazích masivu Bulového v katastrálním území Jánské údolí. Nadmořská výška v rezervaci se pohybuje v rozmezí 750 - 830 m n.m.
Hlavním motivem ochrany jsou podhorské lesy s dominantním bukem lesním a sutové porosty s významnou příměsí jilmu horského a bohatou faunou. V geologickém podloží převažuje granulitový masiv Blanského lesa, který při hřebeni vystupuje v podobě skal a na úpatí tvoří balvanité sutě.

Ve rezervaci převládají kostřavové bučiny. Ve stromovém patře je nejhojnější buk lesní (Fagus sylvatica), přimíšena je jedle bělokorá (Abies alba) a smrk ztepilý (Picea abies). Dominantním druhem bylinného patra je kostřava lesní (Festuca altissima), z dalších typických druhů zde rostou věsenka nachová (Prenanthes purpurea), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), svízel vonný (Galium odoratum) aj. Na živnějších místech, zejména při úpatích svahů, se ostrůvkovitě nacházejí bučiny s kyčelnicí devítilistou. Sutě a balvanité rozpady jsou porostlé bažankovou jaseninou. Kromě dominatního buku lesního se zde hojně uplatňuje javor klen (Acer pseudoplatanus), vzácněji javor mléč (Acer platanoides). Na vlhčích místech je přimíšen i jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Významně je zastoupen i jilm horský (Ulmus glabra).
V rezervaci se v nadmořské výšce okolo 850 m n.m vyskytuje dub zimní (Quercus petraea), který zde dosahuje nejvyšší hranice svého výskytu v České republice.

Přírodní památka Šimečkova stráň

se nachází nad soutokem Křemžského potoka a potoka Olešnice, asi 2 km na východ od obce Brloh v katastrálním území Brloh pod Kletí a Rojšín. Byla vyhlášena v roce 1993 na rozloze 1,75 ha a průměrná nadmořská výška území činí 535 m n.m

Geologický podklad tvoří serpentinizovaná ultrabazika (hadce), v nivě potoka je podloží překryto nivními hlínami. Hadcové stráně jsou porostlé teplomilnými travinobylinnými společenstvy s dominantní válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum), kterou provází bělozářka větvitá (Anthericum ramosum). Charakteristický je výskyt serpentinomorfóz, které se projevují např. v zakrslém vzrůstu chrpy čekánku (Colymbada scabiosa) aj. Ve stráni rezervace roste několik trsů kosatce sibiřského (Iris sibirica) a bezkolence modrého (Molinia caerulea agg.).

V nivě potoka nalézáme zbytky vlhkomilných lučních a mokřadních společenstev. Významné jsou porosty ostříce trsnaté (Carex cespitosa) a ostříce obecné (Carex nigra).

Břehové porosty potoka tvoří nevyvinutá střemchová olšina s vrbou křehkou (Salix fragilis), vrbou popelavou (Salix cinerea), střemchou obecnou (Padus avium) a olší lepkavou (Alnus glutinosa). V bylinném patře jsou hojné hygrofilní, mezofilní a nitrofilní druhy.

Bibliografie:
Chábera S., Novák V., 1976: Kryogenní mezoformy Chráněné krajinné oblasti Blanský les. - Sborn. Jihoč. Muz. v Čes. Budějovicích. Přírodní Vědy. 16: 41-66.
Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího podhůří. - Studie ČSAV, Academia. Praha. 7(1982): 1-153 p.


RNDr. Alena Vydrová, SCHKO Blanský les

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání, ilustrace Z nabídky paní Dany Jindrové z Třísova aktuálně vybírám pro nadcházející vánoční svátky:

MARCIPÁN
20 dkg moučkového cukru, 20 dkg sušeného mléka, 3 dkg ztuženého tuku, vanilkový cukr, 1 lžíce medu, pár kapek vody a pár kapek mandlové esence (sladké mandle)
Vše smícháme, vytvarujeme a necháme vyschnout (lze přibarvit).

SÝROVÉ ROHLÍČKY
50 dkg polohrubé mouky, 10 dkg eidamu, 1 dcl mléka, 1 lžíce soli, 5 dkg droždí, 1 rozpuštěná Hera.
Smícháme mouku, sůl, nastrouhaný eidam, kvásek (droždí, trochu mléka, lžička cukru), zbytek mléka, rozpuštěnou Heru. Těsto necháme asi hodinu vykynout. Rozdělíme na 6 dílů a vyválíme placky. Tyto rádlem rozkrájíme každý na 16 trojúhelníčků celkem tedy asi 96 ks, které stáčíme v rohlíčky, potřeme rozšlehaným vejcem, sypeme strouhaným sýrem, mákem, kmínem, sezamem apod.

Já bych se přidala se svou troškou do mlýna - netradičním cukrovím

DOUTNÍKY
15 dkg strouhaných mandlí nebo oříšků, 15 dkg medu, 15 dkg čokolády na vařeni, 10 dkg rumových perníčků, 25 dkg moučkového cukru.
V páře rozpustíme čokoládu s medem, přidáme strouhané mandle a rozdrobené perníčky a zahříváme, pak vsypeme cukr a dobře vymícháme až těsto zchladne. Vyválíme válečky ve tvaru doutníku, silnější konce namočíme v čokoládě a v máku (popel).

Tiché štěstí Vánoc přeje

- MS -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI

Mikulášská nadílka v Holubově

Holubov 2001 - Mikulášská nadílka Jako každým rokem i letos připravil Obecní úřad v Holubově ve spolupráci se skautským oddílem mikulášskou besídku.

Děti ze základní školy i mateřské školky si připravily básničky, písničky, taneček i scénku pro pana Mikuláše. Všechny děti dostaly od obecního úřadu nadílku.

Sponzorsky se podílel Koloniál pana Jiřího Pelecha a Restaurace U Mária paní Hanky Pelechové. Věříme, že se to všem dětem líbilo, a že už se těší na příští setkání s Mikulášem a jeho společníky.

Redakce

Holubov 2001 - Mikulášská nadílka Holubov 2001 - Mikulášská nadílka

Vánoční besídka 1935

Pro vánoční číslo zpravodaje jsem pro vás vybrala ze školní kroniky ukázku toho, jak slavily Vánoce děti v naší škole před 66 léty.

"Dne 21. prosince 1935 učitelský sbor uspořádal před odchodem dětí na vánoční prázdniny besídku za přítomnosti několika členů rodičovského sdružení v I. třídě, kde byl přistrojen vánoční stromek. Po úvodním proslovu řídícího učitele přednesli žáci všech tříd případné básně a žáci III. třídy zazpívali Vránkovy-Šebestíkovy koledy za vedení tř.uč. J. Ochozky. Po programu rozdal třídní učitel poukázky na prádlo, boty a šaty nejchudším dětem z daru ministerstva sociální péče Kč 500,- a všechny děti byly poděleny školními potřebami, věnovanými zdejší obcí baráčnickou a cukrovím z vánočního stromku."

-MS-

Setkání důchodců

24. listopadu 2001
se uskutečnilo již tradiční setkání důchodců, kterého se zúčastnilo asi 60 občanů. O kulturní program se postaraly děti z mateřské školky a muzikanti pan Ladislav Starý a Miroslav Tvaroh. Pan starosta přivítal všechny přítomné a podal krátkou informaci o dění v obci. Odpoledne v příjemné atmosféře uběhlo jako voda, všichni si popovídali, zavzpomínali a když přijel autobus, nikomu se ještě domů nechtělo.

Holubov 2001 - Setkání s důchodci Holubov 2001 - Setkání s důchodci

11. 9. 2001

Moderní člověk v Evropě a v Americe může podléhat dojmu, že teroristický útok na civilizované země je dílem náboženských fanatiků. Nám se to stát rozhodně nemůže, abychom zabíjeli někoho v duchu nějakého boha. My díky francouzskému osvícenství většinou na nic takového nevěříme. Bůh je pro většinu z nás mrtev. Boha nepotřebujeme. Člověk ztratil úctu a odpovědnost k Tvůrci a může vše. V minulém století náboženství nahradil vírou v národní socialismus, fašismus či sovětský komunismus. Náboženský fanatismus to nebyl. Přesto přinesl mnoha milionům lidí utrpení a smrt. Bůh je mrtev a člověk se postavil na jeho místo. Ale bez odpovědnosti a úcty k druhému člověku. Boha i člověka nahradil ideologií.

Dnes si myslíme, že jsme moudřejší. Boha jsme většinou pohřbili, fašismus, socialismus i komunismus také. Máme pocit nekončící svobody. Můžeme vše! Nesvazuje nás však příliš naše sobectví a orientace na spotřebu? To musím mít! To také! Nevzdalují nás to od druhého člověka? Jsme schopni vnímat potřeby ostatních? Není však lépe mít hodně přátel, než hodně věcí? Náboženskou válku určitě nepovedeme. Jen abychom ji nevedli z titulu našeho sobectví!

K vánocům a do nového roku si popřejme a sami k tomu přispějme, ať Dobro, Láska, Pravda a úcta k Druhému zvítězí nad zlem, nenávistí a sobectvím v našich rodinách, v obci, v naší politice i ve světě.

- MUDr. Bohumír Šimek -

INFORMACE

Holubov - klub Holoubek, logo
Klub Holoubek
pořádá Vánoční výtvarný kroužek
zveme děti od 5 do 12 ... let k výrobě vánočních dekorací
V pátek 14. prosince 2001 v Hasičárně Holubov od 16:00 hodin
příplatek 20 Kč


Vánoční Kleť, Zdeněk Hořejší - ilustrace


Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 20. prosince 2000 : TOPlist 0