ARCHIV 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - hlavička - 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Listopad 2004 - Číslo 11 - Ročník 10

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 155 kB)Zpráva z jednání zastupitelstva obce

Zpráva z jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 21.10.2004

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

  • Žádost o grand na úpravu školní zahrady z dotačního titulu Strom života, jednalo by se o vykácení starých stromů a výsadbu nových. Celková cena úpravy by byla 30.000,- Kč, při získání 20.000,- Kč dotace by obec doplácela 10.000,- Kč.
  • Pořízení nových nastavitelných lavic do naší základní školy (na základě hygienických nařízení). Jedná se o 30 dvojlavic, 4 jednolavice, 64 židlí a 3 ks katedry pro učitele. Dodávku zajistí firma manželů Hájkových z Krásetína.
  • Zajistit vlastní skladovací prostory pro potřeby obce. Obec zakoupila sklad, který bude stát za obecním úřadem. Dosavadní sklad pronajatý u Šmejkalů v Holubově bude vyklizen.
  • Vypracovat studii dopravního značení v obci. Prvním úsekem, kde bude značení osazeno, budou komunikace v okolí holubovského rybníka, návsi a přilehlé uličky.
Holubov 2004, údržba a opravy na lanové dráze

ZO bylo informováno o:

  • přípravě a zajištění krajských a senátních voleb v naší obci
  • postupu oprav na Krásetínském a Dobrovodském potoce
  • údržbě a opravách na lanové dráze
  • přípravě setkání důchodců a vítání občánků
  • zahájení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Třísově
Holubov 2004, údržba a opravy na lanové dráze
- Jaroslav Franěk, starosta obce -

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
je mi nemilou povinností informovat Vás o stále se zvyšujícím počtu černých skládek.

Myslím, že se obec snaží vyjít občanům vstříc, podmínky pro bezplatné ukládání tříděného odpadu jsou vytvořeny v celé obci. Cena žetonu taky není závratná, ale přesto se najdou rodiny, které si nekoupí za rok ani jeden žeton nebo jen symbolicky, např. 5 za rok, aby se neřeklo. Bohužel potom se vytvářejí černé skládky, plní se stoky a strouhy, které nejen že hyzdí naši obec, ale přidělávají práci zaměstnancům obce a zvyšují obci náklady na likvidaci odpadu. Snažíme se, abychom nemuseli přistoupit k paušálním poplatkům za svoz odpadu. Do budoucna musíme i o tom uvažovat, protože jiným způsobem nepřinutíme "nezodpovědné občany", aby dávali odpad tam, kam patří, tj. do popelnice a pak na skládku. A právě na takové občany doplácejí ti poctiví, kteří si kupují žetony pravidelně. Věřím, že "každý ví, kde ho bota tlačí", a ti, kterých se tento článek týká, si uvědomí své počínání a začnou žetony kupovat.

Holubov 2004, černé skládky

I TAKTO DOVEDOU NĚKTEŘÍ LIKVIDOVAT KOMUNÁLNÍ ODPAD !!!
Holubov 2004, černé skládky Holubov 2004, černé skládky

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 5. - 6.11.2004

Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Jihočeský kraj
Okres: Český Krumlov
Obec: Holubov

OkrskyVoliči
v sezn.
Vydané
obálky
Vol.
účast
v %
Odevzd.
obálky
Platné
hlasy
%
plat.
hlasů
celk.zpr.v %
11100,0075230340,2930228795,03


Název stranyPlatné
hlasy
celk.v %
Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.4917,07
Zelení a otevřená společnost155,22
Unie svobody - Demokratická unie00,00
Republikáni Miroslava Sládka20,69
NEZÁVISLÍ41,39
Občanská demokratická strana11339,37
Volba pro město00,00
Koruna Česká (monarch. strana)00,00
Pravý Blok20,69
Česká str. sociálně demokratická3612,54
Evropští demokraté41,39
SNK sdružení nezávislých51,74
Strana za životní jistoty10,34
Komunistická str. Čech a Moravy5619,51

Holubov 2004, volby do zastupitelstev krajů, 5. - 6.11.2004 Holubov 2004, volby do zastupitelstev krajů, 5. - 6.11.2004

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 5. - 6.11.2004 a 12. - 13.11.2004

Výsledky hlasování
Obvod: 10 - Český Krumlov
Obec: Holubov

KoloOkrskyVoliči
v sezn.
Vydané
obálky
Volební
účast
v %
Odevzd.
obálky
Platné
hlasy
%
plat.
hlasů
PočetZprac.v %
111100,0075329639,3128925588,24
211100,0075116922,5016916799,40


ČísloKandidátVolební
strana
Navrh.
strana
Polit.
přísl.
Počty hlasů% hlasů
Příjmení, jméno, tituly1. kolo2. kolo1. kolo2. kolo
1Šimánek MiroslavKSČMKSČMBEZPP525220,3931,13
3Vachta Karel Mgr.ČSSDČSSDČSSD48X18,82X
4Vondrouš Jan Ing.KDU-ČSLKDU-ČSLKDU-ČSL59X23,13X
5Markovič KolomanNEZNEZBEZPP2X0,78X
6Jirsa Tomáš Ing.ODSODSODS9411536,8668,86

Poznávejme plemena psů

ALJAŠSKÝ MALAMUT

Plemena psů - Aljašský malamut Daleký sever je domovem skupiny severských psů, jejichž konstituce byla ovlivněna tvrdými klimatickými podmínkami a jejich pracovním nasazením. Tito psi z kraje věčného ledu a sněhu jsou zvláštní skupinou psů, kteří nejen jsou odolní proti rozmarům počasí, ale hlavně mají rádi svobodný a volný pohyb.

Původní využití těchto psů byl lov, ochrana stád a nošení nebo tahání nákladů. Lovecký pud u těchto psů je silně vyvinutý stejně jako u většiny severských plemen. Úzký kontakt s rodinou je pro tyto psy velmi důležitý, poněvadž byli zvyklí žít ve smečkách a nemají rádi samotu. Za existenci tohoto nádherného psa vděčíme národu Inuitů, nazývaného Mahlemiuti. Tento národ původně osidloval oblast kolem řeky Anvik na Aljašce a byli známí tím, že chovali velké saňové psy. Tito psi jim sloužili k dopravě potravin do jejich vesnic. Byli to psi velmi silní, statní a velcí, aby mohli tuto práci vykonávat.

Kolem roku 1896 když vypukla na Aljašce zlatá horečka dostali tito psi svoji příležitost. Bylo třeba v neschůdném terénu přepravovat náklady potravin a potřeb pro hledání zlata. Z této doby pochází také román Jacka Londona o psovi jménem Buck, jehož předlohou byl určitě malamut.

Plemena psů - Aljašský malamut Doba hledání zlata přinesla s sebou i zdroj zábavy, jako jsou závody psů a nepopulární psí zápasy. V tomto se více osvědčili huskies a tak obliba malamutů začala rychle klesat a plemenu hrozilo vyhynutí.

V prvních desetiletích 20. století se několik nadšenců vydalo do odlehlých vesniček kmene Inuitů a hledali zde čistokrevné psy, představitelé malamutů. Tak se podařilo toto plemeno zachránit.

Dnes se rozlišují dvě chovatelské linie. M-loot a Kotzebue. Hlavním rozdílem mezi těmito liniemi je velikost psů. Malamutí linie M-loot jsou větší nežli linie Kotzebue. Dále vykazují psi linie Kotzebue výhradně vlkošedé zbarvení, zatímco psi variety M-loot mohou být vlkošedí, černobílí, tmavě hnědí, modří a bílí. Zástupci linie Kotzebue jsou prý méně agresivní nežli psi linie M-loot.

Oficiální uznání tohoto plemene a vypracování standartu spadá do roku 1935. Téhož roku byl založen americký klub pro aljašské malamuty AMCA. Byla uznána pouze linie Kotzebue.

Plemena psů - Aljašský malamut Válka a dvě antarktické výpravy zdecimovaly chovnou základnu tohoto plemene a proto byly ve čtyřicátých letech ještě uznány nejen linie M-loot a další linie Irwin/Hinman. Ještě do dnešní doby se stále liší názory na to, které forma aljašského malamuta je původní, ale důležité je, že všechny uznané linie se blíží původním variantám psů kmene Inuitů - Mahlemiutů.

Aljašský pes samec dosahuje výšky 63,5 cm a hmotnosti přibližně 38 kg. Feny mají výšku 58,4 cm a hmotnost 34 kg. Malamut má být hodně osvalený, a celkově působí dojmem statného psa. Jeho končetiny mají takzvané "sněžnicové tlapky", které jim umožňují mimořádnou vydatnost a sílu pohybu. Malamut nepůsobí těžkopádně, jeho pohyb je pružný, elegantní. Celkový dojem dokresluje široká hlava s masivní tlamou a široce postavenýma trojúhelníkovýma ušima. Modré oči se pokládají za vadu, musí mít oči černé.

Srst se skládá z podsady a odstávajících pesíků. Srst by měla být hustá a silná, aby psa dobře chránila před nepohodou.

Plemena psů - Aljašský malamut Pokud jde o povahu. Aljašský malamut je vysloveně přátelský pes. K člověku cítí velkou náklonnost a vyhledává jeho přítomnost a pozornost. Je třeba s ním zacházet laskavě, ale důsledně. Malamut se někdy projevuje jako tvrdohlavý pes, ale je to dáno tím, že je přece jen psem nezávislým, aby mohl v drsné severské přírodě přežít. S malamutem může provádět služební výcvik jen blázen. Něco jiného je základní poslušnost, což je vlastně ovladatelnost psa a něco jiného je výcvik. Způsob tohoto výcviku je těmto psům absolutně cizí, nevhodný a nezajímavý. Malamut byl vychován, jak jsme již řekli na začátku, proto, aby sloužil lidem, měl je rád. Takovým nevhodným výcvikem lze psovi akorát pokřivit jeho dobromyslnou povahu. Malamut není absolutně vhodný jako strážní pes pro ostrahu nějakého objektu. Odporuje to jeho povaze. K tomuto účelu jsou jiná vhodná plemena. Nejlepší řešení pro malamuta je, když jeho pán je sportovně založen a dopřeje mu dostatek pohybu. Miluje cestování na delší tratě, pobyt venku pod stanem, což mu připomíná jeho prapůvodní vlast a poslání.

Nejvhodnějším způsobem držení malamuta je kombinace toho, že pes je venku a současně může kdykoliv svou rodinu navštívit v domě. Absolutně nevhodné je držení tohoto psa pouze venku v kotci, kde je sám a nemá s rodinou kontakt. Osamělost tak změní povahu psa a stane se z něho narušená osobnost. Malamuti rádi hrabou a nemají tendenci skákat přes ploty, ale dokáží se bleskurychle podhrabat. Malamut potřebuje mít úkryt před deštěm, větrem, stinné místo v létě.

Plemena psů - Aljašský malamut Malamuta stačí kartáčovat, hlavně v době línání, což je dvakrát do roka. Nejlépe je v tomto období, které trvá 2 - 3 týdny psa kartáčovat venku. Malamut je vcelku zdravým plemenem, ale musíme dbát na jeho výživu a nekrmit kořeněná a tučná jídla, drůbeží, králičí, kachní a jiné drůbeží kosti.

Někteří malamuti bývají postiženi onemocněním štítné žlázy. Je dobré jim občas krmit rybí tuk z tresčích jater, což je pravý rybí tuk a nikoliv olej z jiných rybiček, nebo sardinek. Dále je možné krmit sušené mleté tresky, aby měl pes dostatek jódu. Pokud krmíme hotové granule, je třeba dbát na to, aby byla receptura přizpůsobena potřebám severských psů. Malamuti nesnáší sóju!!!, která může být obsažena v některých levných granulích, poněvadž je tím nahrazováno maso. Sója způsobje u některých plemen ekzémy. Malamuti také mohou mít tak zvaný deficit zinku - t.j. nedostatek a ten se projeví opět ekzémem. Je to dáno tím, že jeho strava nemá dostatečné množství mořských ryb ve své stravě.

Atraktivní vzhled a milá přátelská povaha přispívá k tomu, že se mnoho lidí zamiluje do malamuta a hlavně do malých štěňat, která jsou nádherná. Hodně malamutů končí v útulcích, kde rozhodně nejsou šťastní. Chovatelské kluby apelují v některých psích časopisech na chovatele malamutů, aby omezili na minimum chovy, poněvadž není možné všechna štěňata dobře umístit a většina jich pak končí v útulcích, kde nemají žádné růžové vyhlídky.

V naší republice chov malamutů začal v r. 1981. Otcem prvních štěňat byl pes importovaný z Texasu a matka byla z Německa. Další jedinci byli importováni z Kanady, Belgie, USA, Holandska, NSR. Český chov je na velmi dobré úrovni o čemž svědčí úspěchy na světových a speciálních výstavách amerických klubů.

- Květa Pavčíková -

Slovo lékaře

Jak dlouho chceš žít?

Délka našeho života a jeho kvality závisí na mnoha faktorech. Rozdělme si je na faktory námi neovlivnitelné a faktory námi ovlivnitelné.

Mezi faktory, které jsou nám neovlivnitelně dány patří především příčiny genetické, rasa, pohlaví, náš věk, infarkt rodičů nebo sourozenců, nebo infarkt, který jsme již prodělali sami.

Ovlivnitelné faktory můžeme rozdělit na ty, které ovlivníme sami, a které ovlivníme ve spolupráci se svým lékařem. Zhubnout a přestat kouřit můžeme sami. To nám ani lékař nemusí doporučovat. Všichni již víme, že toto je pro nás nezbytné, aby léčba dalších faktorů mohla být úspěšná. Pokud se týká vysokého krevního tlaku, cukrovky a vysokého cholesterolu, včetně eventuelně metabolického Reavenova syndromu, se neobejdeme s dobrou spoluprací svého lékaře.

Často se ptáme, jaké jsou cílové hodnoty krevního tlaku, cholesterolu a cukru, kterých bychom měli dosáhnout. Většinou víme, že limitem krevního tlaku by měl být TK 140/90. Nižší limity hodnot se týkají mladistvých, diabetiků, pacientů s poškozením ledvin, po srdečním infarktu... a jsou dány souborem našich chorob.

Pokud se týká cílových hodnot tuků, zjednodušeně lze říci, že u pacientů s vyšším rizikem kardiovaskulárního onemocnění má být hladina celkového cholesterolu do 5 mmol/l, protektivního cholesterolu nad 1 mmol/l, cholesterolu zodpovědného za aterosklerozu do 3 mmol/l a tuků do 2 mmol/l. Ideální cílová hladina cukru po ránu nalačno je do 6,1 mmol/l a glykovaného hemoglobinu svědčícího o dodržování diabetické diety přes den do 6,0 mmol/l.

Těchto hodnot bez spolupráce lékaře s pacientem nelze nikdy dosáhnout. Ze strany pacienta nejde jen o řádné užívání léků, ale především o dodržování doporučené diety, zhubnutí a skončení s kouřením. Pak teprve máme šanci na delší a kvalitnější život.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Setkání důchodců

Letos již podeváté uspořádala obec Holubov pro dříve narozené spoluobčany pěkné odpoledne, které se konalo v sobotu 30. října 2004 v hasičské zbrojnici v Holubově. Děti z mateřské školky pod vedením paní učitelky Hany Bezděkové připravily vystoupení plné písniček a básniček. Pan starosta Jaroslav Franěk ve svém vystoupení seznámil přítomné se změnami v obci za uplynulý rok. O příjemnou atmosféru celého odpoledne se postaralo Duo Hosíňáci s krásnými lidovými písničkami.
Holubov 2004, setkání důchodců, Duo Hosíňáci Holubov 2004, setkání důchodců, vystoupení dětí z MŠ Holubov
Holubov 2004, setkání důchodců Holubov 2004, setkání důchodců
Holubov 2004, setkání důchodců Holubov 2004, setkání důchodců
Holubov 2004, setkání důchodců

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání 2, ilustrace Jelikož se blíží svátky vánoční nabízím pár vyzkoušených receptů na vánoční cukroví:

Perníčky

65 dkg hladké mouky, 25 dkg moučkového cukru, 5 dkg tuku, 10 dkg medu, 4 vejce, 1 lžička jedlé sody, perníkové koření.

Cukr promícháme s vejci, rozpuštěným tukem, kořením a medem, pak postupně zaděláváme moukou s jedlou sodou. Hotové těsto vložíme do mikrotenové folie a necháme odležet v chladu. Můžeme i několik dní.

Z těsta vyválíme placku, vykrajujeme různé tvary a pečeme při 160°C 5 - 8 minut. Po vychladnutí perníčky potřeme rozpuštěnou čokoládou, zdobíme bílkovou polevou - na 1 bílek 15 dkg práškového cukru a pár kapek citrónu.


Skořicové cukroví

Těsto: 30 dkg polohrubé mouky, 15 dkg másla, 15 dkg cukru, 10 dkg oříšků (jader), 3 lžičky kakaa, 1 lžička skořice, 1 vejce.

Tvoří se tlapky nebo formuje na masovém strojku a horké obaluje ve vanilkovém cukru.


Černé pusinky

2 bílky, 21 dkg cukru, 2 tabulky čokolády, 14 dkg strouhaných oříšků, hrst jemné strouhanky, hřebíček, skořice, kůra a šťáva z 1/2 citronu.

Do pevného sněhu z bílků zašleháme cukr, pak chvíli třeme a přidáme citrónovou šťávu. Čokoládu necháme změknout na mírném teple, přidáme oříšky, strouhanku, koření. Na pomaštěný a posypaný plech děláme lžičkou hromádky, do středu postavíme oříšek pečeme v mírné troubě.


Zlatým hřebem tohoto předvánočního mlsání je dobrota pana Vladimíra Filišteina z Třísova.

Ládíkova vánoční omáčka

2 mrkve, 1 petržel, 1/2 celeru nakrájíme na kostičky a přidáme:
10 dkg rybízové marmelády
20 dkg švestkových povidel
12 dkg rozinek
20 dkg vlašských ořechů
15 dkg sušených švestek
8 lžic medu
5 dkg oloupaných mandlí
křížaly a suš. meruňky


osolíme, dáme vařit a zahustíme strouhaným perníkem - asi 5 dkg a znovu provaříme.


Dobrou náladu při přípravě vánočních dobrot a dobrou chuť přeje
- MS -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI

28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu

Ani u nás v Holubově jsme nezapomněli na 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu.

Tento den uctil starosta obce p. J. Franěk, uložením věnce u památníku padlých v 1. světové válce a výročí vzniku samostatné republiky.


Holubov 2004, 28. říjen - uložení věnce u památníku padlých v 1. světové válce a výročí vzniku samostatné republiky A co nám o těchto událostech sděluje obecní kronika?

...týdně docházely na obecní úřad nekonečné seznamy padlých a raněných, či nezvěstných. Dopisy od vojáků z fronty byly strašlivé. Hlad a samý hlad či zima! Mnozí přešli do zajetí a zdařilo se jim vstoupit v naše legie (vojsko československé zahraniční). To lživé Rakousko a Německo však klidně šířilo pověsti o vítězství a postupech a uměle udržovalo lid dále v nadějích na vítězství konečné. Vláda vídeňská začala s Čechy vyjednávati, nabízejíc ústupky. Bylo pozdě. Národ náš nedal se zmásti a tajně veden blanickými, zahraničními rytíři (legionáři) v čele s profesorem Dr. Tomášem Garikem Masarykem a jeho pomocníky dočkal se osvobození.

28. října 1918 vyhlášena samostatnost národa českosloveského a zřízena republika. To byl vítězný náš konec zásluhou Masarykovou, tajného spolku "Maffie", statečných, v dějiných jedinečných legionářů ruských, srbských, italských a francouzských a Čechů amerických. Po zásluhách prohlášen Masaryk prvním presidentem. Vládu vykonával prozatímní výbor. dr. Fr. Soukup, dr. Alois Rašín, Ant. Švehla, Jiří Stříbrný, dr. Vavro Šrobár.

První zvěst o převratu národním došla z Českých Budějovic hned 28. října. Po 6. hodině večer přijel od Č. Budějovic vlak s lokomotivou ověnčenou a přijíždějící s radostí sdělovali novinu. Kde kdo se radoval a čekal další a další radostné zprávy.

V následujících dnech vraceli se naši milí a známí z bojišť a hned vypravovali dlouho každý o svých strastech, radostech, dobrodružstvích s radostnou tváří nad osvobozením. Pozvolna vracel se mír, klid, lepší časy a vyhlídky.


- MS -

Co nás baví - Zprávy ze školy

"Les ve škole - škola v lese"

ZŠ Holubov 2004, příspěvek do Televize Srdíčko Anketa Strom roku 2004

Z 87 návrhů na Strom roku České republiky vybrala porota složená z odborníků a osobností 12 finalistů. O tom, který strom se stane Stromem roku 2004, rozhodla veřejnost hlasováním, které proběhlo od 1.7. do 10.10.2004.

Nadace Partnerství chce anketou upozornit na význam stromů pro životní prostředí. Prostřednictvím stromů, chceme přivést lidi k zájmu o prostředí, ve kterém žijí. Chceme podpořit sázení stromů a péči o ně.

Stromem roku 2004 je Šestikmenná lípa ze Zámrsku

Šestikmenná lípa rostoucí u Základní školy v Zámrsku se stala vítězem celostátní ankety Strom roku 2004 pořádané Nadací Partnerství. Celkem 4817 hlasů pro tento strom rozhodlo, že neobvyklá lípa se stane na následujících dvanáct měsíců Stromem roku České republiky. Celkem přišlo do ankety 16498 hlasů od všech milovníků stromů. Děti a učitelé ze ZŠ Zámrsk mají k lípě vřelý vztah. Každý den kolem ní procházejí do školní jídelny, pozorují, jak se mění podle ročních období. Děti ze školní družiny a z mateřské školy si do lípy chodí hrát, říkají "jdeme si hrát do rakety". Prolézají jejím kmenem a sní o tom, že jsou v raketě, která je odnese na Měsíc. Rozvíjejí svou fantazii a získávají hezký vztah k přírodě.

Na druhém místě se umístil Jilm - Strom splněných přání rostoucí mezi obcemi Véska a Pohořany u Olomouce se ziskem 2793 hlasů.

Třetí skončily Jírovce rostoucí v Dolních Kněžekladech u Týna nad Vltavou, které podpořilo 2693 hlasujících.


ZŠ Holubov 2004, příspěvek do Televize Srdíčko Naše náves

Školní družina ZŠ Holubov pokračuje v práci na projektu Terezy "Les ve škole - škola v lese". První rok jsme se věnovali ptactvu v zahradě a v lese. Druhý rok nás bavila lesní zvířata. Tento školní rok poznáváme stromy. Proč jsme si vybrali stromy?

Hlavně proto, že bez nich by náš svět nemohl existovat. Navíc jich roste tolik, že zabírají přibližně třetinu zemského povrchu. Stromy jsou pozoruhodné i tím, že žijí déle než ostatní organismy na Zemi. Jsou také ze všech živých organismů největší. A hlavně nemusíme za nimi nikam cestovat, ani je pracně hledat. Můžeme je snadno pozorovat. Holubovská náves nám poskytuje výborné pozorovací stanoviště. Stala se pro nás naším "arboretem".

Celá školní družina je rozdělena do pěti soutěžních družstev. Každé z nich si zvolilo jeden strom, který na návsi roste. Shromažďují poznatky a materiály o svém stromu. Chtěli jsme si svá první pozorování ověřit. Proto jsme si Den stromů 20. října připomněli soutěží dětí. Revírník z revíru Kleť nám byl odborným poradcem. Děti naší školy ho svými vědomostmi příjemně překvapily. Jeho pochvala i dárky byly pro děti povzbuzením k další práci. Znáte stromy, které rostou na návsi v Holubově?

- Jaroslava Němečková, vychovatelka ŠD -

Naše volby

Naše volby
(Poznámka obyčejného člověka do nové celospolečenské diskuse.)

Také se vám zdá, že našim největším politickým stranám chybí vize do budoucnosti? My voliči ji už od našich velkých stran ani neočekáváme. Zabydlely se blahobytně v naší politice a více nepotřebují. S novou myšlenkou může nejspíš přijít nějaká malá nenápadná strana.

Proto byla velkým politickým hříchem proti naší zemi opoziční smlouva Klause se Zemanem, která skrytým zvýšením kvóra měla vést k praktickému vyloučení menších stran z parlamentu. A úsilí o získání vlivu na media mělo dovršit poklidné a věčné vítězství Klausovy a Zemanovy strany, které by se u moci střídaly. Ale už i současný stav 5 % omezení pro vstup do parlamentu zajišťuje prakticky nemožnost proniknout novým myšlenkám do zákonodárných sborů.

U nás volíme do parlamentu poměrným způsobem. Jednotlivé strany najmenují desítky kvalitních a méně kvalitních kandidátů, kteří ani své kvality voličům nemusí vyjevovat, protože se skrývají za hesla jednotlivých stran. A tak i naprosto neschopný člověk i gauner se dostane do parlamentu, když jej podpoří politická strana nebo jej vehementně prosazuje nějaké masmedium.

Jen při většinovém volebním systému se kandidáti jen tak neschovají za prázdná hesla a musí se každý z nich osobně prosazovat. Při zmenšení volebních okrsků na jednomandátové okrsky, kdy všechna volební uskupení, doporučují jen po jednom kandidátovi, může jít o skutečný střet idejí, o skutečný výběr těch nejlepších a o skutečnou demokracii. Jenže tím by skončil pohodlný život pro naše největší strany a místo šermování prázdnými idejemi by museli hledat skutečně kvalitní lidi. Proč by se namáhaly! V politice jsou dobře zabydlené a voliči je volí. A budou volit i nadále, pokud se zájem o volby nezvýší. Proto změna poměrného volebního systému ve většinový nám jistě nehrozí. A snížení kvóra také ne! A tak nové ideje zatím u nás nemají šanci.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Co je pravda?

Tak se ptal již Pilát Ježíše (Jan 18,38). A mnohé z nás to znepokojovalo a bude znepokojovat i do budoucna. Přesto však "objektivní pravda není, každý má svou pravdu", říkají intelektuálové a obyčejní lidé to po nich opakují v hospodě u piva.

Od doby s jedinou možnou a neměnnou pravdou, kterou ještě u nás hájil, a pro ni zemřel, Jan Hus, přes souboj pravdy katolické s protestantskou a přes souboj dalších protichůdných pravd, přes údobí jediné "pravdy", která byla vlastně lží, jsme se dostali do doby postmoderní, kdy každý může mít svou pravdu, a to podle úhlu pohledu. Jenomže v důsledku stále přetrvávajícího černobílého (bipolárního) vidění dochází k zrelativizování pravdy i k tomu, že vlastně co pro jednoho je pravda, pro druhého může být lež. Proč tedy nelhat, jako když tiskne, když vlastně jediná pravda neexistuje... Avšak tímto postojem končí naše civilizace a začíná džungle.

Každý z nás pociťuje, že to tak není, že to tak ani nemůže být. A tak v této džungli existuje snad jediný záchranný pás v podobě morálně zavazující jediné absolutní Pravdy, ke které se naše osobní pravdy mají mravní povinnost blížit. A opět se dostáváme k Janu Husovi, který nás vyzývá tuto Pravdu hledat, držet se jí, bránit ji...

V džungli polopravd, lží a pololží a desinformací žádná společnost nemůže žít a prospívat!

- MUDr. Bohumír Šimek -

Václav Klaus

Václav Klaus, foto "Nebudeme-li schopni smířit se se svou vlastní minulostí, nesmíříme se ani s dneškem, ani se zítřkem. Naše dnešní neuróza bude přetrvávat. Bude nás brzdit, bude nás oslabovat..." Bližší vysvětlení prezident ústy svého mluvčího Petra Hájka odmítá: "Míra obecnosti byla zvolena záměrně..."

Vysvětlení prezidentovy výzvy tedy leží na nás samých. Výzva padla v souvislosti s udělováním vyznamenání 28. října letošního roku. Klíčem pochopení může být ocenění režiséra Otakara Vávry, který dokázal pracovat za všech režimů, za první republiky, za protektorátu, v éře tvrdého stalinismu, v době uvolnění, v době normalizace i po Listopadu. Za vzor je nám dáván člověk, který si nestojí za svým názorem, ale dokáže se přizpůsobit sebezrůdnějšímu režimu.

Je to zjevně hledání tlusté čáry. Co jsme si, to jsme si! Odpusťme si a mysleme jenom na zítřek... Tak to ne, pane profesore! Odpuštění je možné jen pro toho, kdo pozná svou vinu, vyzná svou vinu a požádá o odpuštění. Nic takového se ve většině případů nestalo! Vaše výzva ke smíření je výzvou kde smíření se s tím, že nikdo není ochoten přiznat si svou vinu, a že naopak všichni jsou alergičtí na to, když se jim jejich vina připomíná. Nelze se s tím vyrovnat prostou větou, že máslo na hlavě jsme měli skoro všichni.

To ne, pane profesore! To není cesta do klidné budoucnosti! K neuróze naopak vždycky vede nepřiznaná a zakrytá minulost. Smíření s minulostí je možné jen po uvědomění si všech chyb a provinění, kterých jsme se dopustili, a následném předsevzetí, že touto cestou víckrát nechceme jít. Naše společnost nic takového neudělala. Naše myšlení hluboce tkví v minulé éře a poznamenává naši politiku, ekonomiku i každodenní mezilidské vztahy.

Vaší výzvou, pane profesore, nás vedete k tomu, abychom svou minulost nerozebírali, abychom na ni zapomněli, a případně si ji z neznalosti zopakovali.

Fuj! Nechci!

- MUDr. Bohumír Šimek -

Návrat krále

NÁVRAT KRÁLE Orel mořský, ilustrace

Kdo se často vydává do přírody a pozorně sleduje dění kolem sebe, bude zaručeně odměněn krásnými zážitky. K těm nezapomenutelným patří setkání s orlem mořským. Ještě v nedávné době měl však takové štěstí jen málokdo, neboť orli byli u nás před mnoha lety vyhubeni a řídká pozorování se týkala pouze protahujících a zimujících ptáků. Až teprve v letech 1978 - 85 se několika obětavým lidem podařilo postupným vysazením devíti jedinců na Třeboňsku navrátit tyto nádherné dravce do naší přírody mezi pravidelně hnízdící druhy. Díky nim dnes můžeme s úžasem obdivovat největší rozpětí ptačích křídel na jihočeském nebi.

Orel mořský je mohutný dravec, jehož určení není obtížné ani na velkou vzdálenost. Délka těla 70 - 90 cm a úctyhodné rozpětí širokých křídel 240 cm ho činí nepřehlédnutelným. Staří ptáci mají mohutný žlutý zobák, světle hnědé zbarvení těla, tmavší křídla a bílý klínovitě ukončený ocas. Celkové zbarvení mladých ptáků včetně ocasních per je tmavohnědé. Šatu dospělců dosahují mláďata postupně několik let.

Již za příznivého zimního počasí probíhá orlí tok, při kterém oba partneři vykrouží do obrovské výšky a v nekonečném prostoru se věnují svatebním hrám. Pro veliké hnízdo z větví si pár vybírá nejčastěji vršek vysokého stromu. Stavba hnízda začíná velmi brzy, neboť 1 - 2 (vzácně 3) bílá vejce do něj snáší samice již koncem února nebo začátkem března. Asi po 40 dnech se líhnou mláďata, která krmí oba rodiče. Potravu orlů tvoří ryby, ptáci a savci.

Mohutná stavba těla s nevšedním rozpětím křídel v minulosti nahrávala tomu, že byla dravost orlů mořských značně přeháněna, stejně jako jimi způsobené škody na rybách a zvěři. Tento dravec sice dokáže ulovit rybu do 8 kg, zdravou divokou husu, zajíce nebo lišku, ale má-li na výběr, dá vždy přednost jedincům nemocným či zraněným. O tom jak svědomitě plní v přírodě funkci "zdravotní policie" svědčí i vysoké procento leklých ryb a mršin zvířat na jeho jídelníčku. Orel mořský, ilustrace

Odkrytá dna jihočeských rybníků při podzimních výlovech nabízí prostřený stůl nepřebernému množství vodních ptáků. Kde zůstalo trochu vody sytí se kachny, mezi nimi číhají štíhlé volavky, v pozadí prohledávají bahno dlouhými zobáky drobní bahnáci a to vše každou chvilku překryje bílá stěna mihotavých křídel rozkřičených racků. Za svou příležitostí sem přilétá i orel.

18.10.2003 byl takovou návštěvou poctěn i právě slovený Novohaklovský rybník u Českých Budějovic. Orli přilétli dva. Jeden se usadil na písčité mělčině, druhý rozvážné plul vzduchem několik metrů nad rybničním dnem a se svěšenou hlavou pátral po stříbrném těle ryby, kterou zrádně opustil vodní živel. Dokonale při tom využíval mírného větru. Bez jediného mávnutí, pouze občasným vytočením konců širokých křídel a rozevřeného ocasu se dokázal nad rybníkem vždy na několik okamžiků zastavit, jako by byl zavěšen neviditelným lanem. Po chvíli se dravec z mělčiny vznesl do výše a oba rybník bez úlovku opustili.

V podzimních měsících se s orly můžeme setkat na velkých rybnících Českobudějovicka (Dechtář, Bezdrev) a častěji Třeboňska (Velký Tisý). Největším zimním shromaždištěm je rozsáhlé vodní dílo Nové Mlýny pod Pálavskými vrchy na jižní Moravě. V tu dobu tu lze zastihnout s početnými hejny zimujících vodních ptáků i 20 - 40 orlů mořských.

- Pavel Jakeš -

Listopad

Listopad

Rosa padá,
list se chvěje,
barvu mění.
Potom spadne,
zem zahřeje
a po čase už není.

- Jana Sobolová, Krásetín -

Vánoce, Vánoce přicházejí

Vánoční příběhy shromážděné v knize "Vánoční příběhy pro potěchu duše" nepotřebují vysvětlení, mnohé z nich si zaslouží jen chvíli tichého zamyšlení a úcty k tajemství, které zakusil a cítí každý posluchač. Jeden z nich se jmenuje "Dárky v komoře".

Listonoš zazvonil dvakrát. Do vánoc scházelo pět dní. Nesl obrovskou krabici zabalenou v drahém papíru a zdobenou zlatými stuhami.
"Dále", ozvalo se z domu. Listonoš otevřel dveře. Dům byl zanedbaný, všude leželo plno prachu. V křesle seděl starý muž.
"Podívejte, jak krásný dárek vám nesu!" zahlaholil vesele listonoš.
"Děkuji. Klidně ho postavte na zem," odpověděl muž smutně. Pošťák se zmateně zarazil. Bylo jasné, že krabice obsahuje něco krásného nebo dobrého, a ten stařík rozhodně nevypadal, že by žil v blahobytu. Proč ho tedy dárek tolik zarmoutil?
"Pane, vás ten dárek ani trochu netěší? Ani se nepodíváte dovnitř?"
"Nemůžu... Opravdu nemůžu," odpověděl stařík se slzami v očích. A začal vyprávět listonošovi o své dceři, která se provdala do sousedního města a zbohatla. Každý rok mu k Vánocům posílá dárek s lístkem: "Od dcery Lucie a jejího muže." Nikdy žádné osobní přání, jediná návštěva nebo pozvání: "Přijeď k nám na Vánoce."
"Jen se pojďte podívat," dodal muž a unaveně vstal. Listonoš šel za ním. Když došli ke komoře, stařík ji otevřel.
"Ale..." podivil se pošťák. Komora přetékala vánočními dárky. Každý rok přišel jeden. Všechny byly zabalené v krásném papíru a ovázané lesklými stužkami.
"Vždyť vy jste je vůbec neotevřel!" divil se listonoš.
"Ne," prohlásil zklamaně stařík. "Není v nich láska."


- Marie Hrušková, knihovnice -

Rok v zahrádce

LISTOPAD

A máme tu poslední podzimní měsíc, který nebývá příliš vlídný. Většinu měsíce jsou mlhavé dny i noci, plískanice přejdou ve sníh a námrazu, nechybí ani nárazový vítr. Je to nejoblačnější měsíc u nás. Pokud se na dva až tři dny vyjasní, je to spojeno s prudkým ochlazením.

PRANOSTIKY:

Příroda se pomalu ukládá ke spánku, ale my máme ještě práce mnoho. Musíme uzavřít přívod vody, vypustit ji z potrubí, nádrží i bazénů, vylít vodu ze sudů a obrátit je dnem vzhůru a uklidit hadice. Záhony bez porostu zryjeme, popřípadě na některé zaryjeme hnůj, rozlijeme zkvašený řádně zředěný drůbeží trus nebo povápníme záhony a porosty, které vyžadují vápník. Nezapomeneme shrabat listí, uklidit zestárlé natě a zbytky rostlin a vytrhat plevele. Vše by mělo být vráceno na kompost a stát se tak organickým hnojivem. Rozvezeme kompost ke keřům angreštů a rybízů, neboť tyto ovocné druhy jsou velice náročné na živiny. Do zahrady by se neměl dostat zajíc, proto řádně prohlédneme plot nebo ohrazení jednotlivých rostlin.

Z ovocných stromů odstraňte všechny mumifikované (proplesnivělé) plody, neboť jsou ideálním roznašečem plísní. Prohlížejte také pravidelně uskladněné ovoce včetně kompotů a závadné produkty ihned vyřazujte.

Sklízíme i poslední zeleninu: pozdní hlávky zelí, kapustu, celer, mrkev, petržel. V okrasné části zahrady k choulostivým rostlinám a na skalku nahrneme listí, popřípadě doplníme chvojím. Růže zkrátíme na výšku 30 - 40 centimetrů a nakopčíme je zeminou (kompostem), abychom chránili dolní očka před zmrznutím. I kořeny plaménků (Klematis) by neměly zůstat odkryté, stonky pak zkrátíme na výšku 80 - 120 centimetrů. Na trvalkách odstraníme usychající nať.

Hlízy jiřin a mečíků by měly být uloženy v bezmrazé suché místnosti. Jak vidíte i v listopadu je práce na zahradě ještě dost a tak zahrádkáři nemají klid ani v tomto měsíci. Nezapomeňte na ptáčky a sypte jim do krmítek jejich oblíbené pochoutky.

- Mgr. Drahomíra Bodláková -

Literatura:
RNDr. Peleška S.: Zahrádka od jara do zimy, Brána Praha 1999
Mára J. a kol.: Rukověť zahrádkáře, SZN a ČZS Praha 1982
Hurta J.: Hledám rajskou zahradu s chatou, ČSP 1975
Brickell CH. a kol.: Velká zahrádkářská encyklopedie, Ikar Praha 1999

INFORMACE

Jaké jsou Vánoce v naší škole?

Zveme Vás na Vánoční zastavení 21. prosince 2004 od 17.00 - 19.00 hod.

Přijďte se podívat, už se těšíme.


Další informace :
Lanová dráha Kleť
Památné stromy
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Holubovský zpravodaj
Vydává Obecní úřad v Holubově
Zodpovědná redaktorka: Marie Svobodová
Tisk: ARTYPA Holubov, spol. s r.o.
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex s.r.o.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 11. prosince 2004 : TOPlist 0