ARCHIV 2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Listopad 2001 - Číslo 11 - Ročník 11

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1340 kB)Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

Zpráva z jednání obecního zastupitelstva které se konalo 31. 10. 2001
OZ bylo informováno a projednalo:- Jaroslav Franěk, starosta obce -

Čistírna odpadních vod a kanalizace

Holubov 2001 - Čistírna odpadních vod a kanalizace 18 ČOV je první měsíc ve zkušebním provozu. Provozovatelem je firma VAK Jč. a.s. Zaměstnanci střediska Křemže se zatím bez velkých problémů postupně seznamují s veškerým zařízením a chodem čistírny.

Je však zapotřebí upozornit všechny občany na některé potíže, které mohou nastat.

  1. Při přepojování žump a septiků není možno vypouštět stávající obsah přes fekální vůz nebo čerpadla do kanalizace. Dochází k zanášení česel a poruchám na čistírně. Také by se do kanalizace mohly dostat kameny nebo části betonu, které by zničily čerpadla.


  2. ČOV je biologická, to znamená, že v případě vypouštění motorových olejů, Arvy, benzínu, nafty apod., dojde ke zničení bakterií, odstavení čistírny a ekologické havárii. Na toto je třeba dávat pozor a zajistit řádnou likvidaci chemických a ropných produktů.
Pracovníci firmy Vodní stavby Bohemia pokračují na výkopech a pokládce kanalizačního potrubí na návsi. V příštím období bude připravována trasa od propustku ČD u Jakešů směr k rybníčku u Dolejších.

Současně VSB provádí rozvod kanalizace pro firmu Artypa, která bude po dokončení přepojena na obecní kanalizaci.

-J. Franěk, starosta-

Vítání občánků

Holubov 2001 - vítání občánků V sobotu 3. listopadu 2001 byl náš prvorozený syn Pepíček, společně s ostatními nově narozenými občánky obce Holubova, pozván panem starostou Jaroslavem Fraňkem k slavnostnímu uvítání dětí do života. Sama pocházím z Moravy, kde se tato forma vítání traduje již po mnoho desetiletí. Proto jsem byla mile překvapena, že tento slavnostní akt se dodržuje i zde na jihu Čech, kde je můj nový domov.

Krásnými slovy a úsměvem na tváři přivítal pan starosta naše nové občánky do života. Myslím si, že nehovořím pouze sama za sebe, ale že radostí všech rodičů je vidět, jak štastně vyrůstají jejich ratolesti, což je pro ně samé tou největší odměnou. S nádhernými pocity přichází i obrovská zodpovědnost za bezbranného človíčka, ke které jsme se zavázali.

Zuzana Fošumová, Krásetín

Holubov 2001 - vítání občánků

Citáty a zamyšlení

"City nejsou špatné nebo dobré, nesprávné nebo správné. City prostě jsou." Gershen Kaufman a Lev Raphael

Lidé dávají rádi svým citům nějaké nálepky. Štěstí je "dobré". Žárlivost je "špatná". Zlost je "nesprávná" ...
Taková hodnocení vycházejí z určitých předpokladů z toho, jak s těmito pocity většinou zacházíme. V životě však jsou situace, kdy žárlivost a zlost mohou být namístě, a naopak pocit štěstí může být špatný. Zkuste tedy své pocity předem nesoudit, a přijměte je takové, jaké jsou. Současně však za ně buďte odpovědní.

Z knihy od P. Espelandové, R. Wallnerové - "Využít každý den"

-Marie Hrušková, st.-

Deset let partnerství

Deset let partnerství obcí České republiky a Švýcarska, logo Desáté výročí navázání vzájemných vztahů obcí kantonu Bern a obcí jihočeského regionu.

Dne 28. října 1991 bylo v Bernu podepsáno prohlášení o vzájemné spolupráci obcí Jihočeského regionu a kantonu Bern. Za těch deset let navázalo kontakty přes 100 obcí. Mezi tyto obce patří i obce Guggisberg (http://www.guggisberg.ch) a Holubov (http://www.holubov.cz).

Cílem letošní návštěvy bylo zhodnotit uplynulých 10 let spolupráce, prodiskutovat co se podařilo, co méně a jak pokračovat dál. Do Bernu vyjížděli přednostové okresních úřadů Jč regionu, zástupci obcí a tlumočníci v úterý 16. 10. 2001. Jeli jsme čtyřmi autobusy. Po příjezdu nás zástupci partnerských obcí odvezli k ubytování.

Nás očekával president obce Guggisberg pan Hans Zwahlen a sekretář Ueli Gafner. Naši přátelé nám tradičně ukázali kus jejich krásné země, hlavně hory, ale i města a kraj, v němž žijí a pracují. Po celou dobu pobytu probíhala nekonečná diskuse o životě u nás a u nich a výměna zkušeností.

Při společném večeru se sešlo celé obecní zastupitelstvo obce Guggisberg i s manželkami. Ti všichni byli u nás na návštěvě v loňském roce, proto je zajímalo co se u nás změnilo. Společně jsme prohlíželi fotografie dokumentující výstavbu ČOV a kanalizace, výměny oken na škole a ostatních prací a společenských akcí. Všechna setkání probíhala ve velmi srdečné a upřímné atmosféře.

Holubov 2001 - Setkání v Guggisbergu Zhodnotili jsme akce, které se během uplynulých 10 let podařilo uskutečnit:

Poslední den pobytu jsme na radnici v Guggisbergu společně naplánovali další spolupráci. Nabízí se možnosti spolupráce s dětmi, ve výměně zkušeností učňů a studentů, možnosti studijních pobytů, individuální kontakty rodin, možnost by byla i ve výměně zkušeností v práci hasičů. Na rok 2003 je naplánována návštěva OZ v Guggisbergu. Konec návštěvy vyvrcholil v pátek večer v kongresovém centru v Bernu společným setkáním všech zúčastněných zástupců obcí, okresních úřadů a státní správy Jihočeského regionu a kantonu Bern.

Závěrem bych chtěl vyslovit své přání, aby se toto přátelství podařilo zachovat, aby se nadále prohlubovalo a zachovaly se tak pěkné přátelské vztahy mezi lidmi tak různých mentalit.

-Jaroslav Franěk, starosta-

Přírodní památka Mokřad u Borského rybníka a Na Stráži

Vstavač kukačka O Přírodní památce Mokřad u Borského rybníka jsme Vás již informovali v Křemžsku, roč.9, č.10, str.9-10, 1999. Přesto zde uvádíme opět několik základních dat.

Přírodní památka Mokřad u Borského rybníka byla vyhlášena v roce 1999 a má rozlohu 0,95 ha. Hlavním předmětem ochrany je výskyt vzácných a chráněných druhů rostlin, zejména orchidejí a výskyt cenných a ohrožených mokřadních společenstev. K nejcennějším druhům tohoto území patří vstavač májový (Dactylorhiza majalis) a vstavač pleťový (Dactylorhiza incarnata).

V území převládají porosty rákosu obecného (Phragmites australis), který se na této lokalitě velmi intenzívně šíří. Jeho až agresivní rozrůstání však omezuje rozmnožování orchidejí. Proto Správa CHKO Blanský les zajištuje pravidelné každoroční kosení rákosu, které by mělo uvolnit nový prostor pro oba zmíněné druhy orchidejí.

Přírodní památka Na Stráži se nachází na strmé stráni nad Křemžským potokem, nedaleko obce Brloh. Její výměra činí 3,17 ha a byla vyhlášena v roce 1993. Hlavním motivem ochrany je výskyt bohaté populace vstavače kukačky (Orchis morio).

Vegetaci tvoří mozaika acidofilních suchých trávníků a mezofilních luk. Na suchých trávnících roste devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), smolnička obecná (Steris viscaria) a lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata). Kromě toho se zde vyskytuje řada teplomilnějších druhů, např. řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), chrpa čekánek (Colymbada scabiosa), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), kručinka barvířská (Genista tinctoria) a kručinka německá (Genista germanica). Hojný je výskyt i některých mezofilních rostlin, např. mateřídoušky vejčité (Thymus pulegioides), světlíku lékařského (Euphrasia rostkoviana) a vítodu obecného (Polygala vulgaris). Na jaře zde můžeme nalézt i řadu terofytů, např. huseníček rolní (Arabidopsis thaliana), osívku jarní (Erophila verna) aj. Nejvýznamnější je výskyt početné populace vstavače kukačky (Orchis morio) čítající až 400 exemplářů.

V mezofilní louce rostou kopretina bílá (Leucanthem vulgare), zvonek rozkladitý (Campanula patula), řebříček obecný (Achillea millefolium) aj. Velmi intenzívně se zde šíří srha říznačka (Dactylis glomerata), a to i přes to že se louka každoročně seče. Okrajové části rezervace lemují porosty dubu letního (Quercus robur) a křoviny s lískou obecnou (Corylus avellana) a slivoní trnitou (Prunus spinosa) s podrostem měrnice černé (Ballota nigra), bršlice kozí nohy (Aegopodium podagraria) a kopřivy dvoudomé (Urtica dioica).

Kromě rozkvetlé louky je také z rezervace překrásný pohled do Křemžské kotliny a na vrchol Blanského lesa - horu Kleť.

Literatura Rivola M., 1973: Floristické materiály k území západní části Blanského lesa. - Přírod. čas. jihoč. České Budějovice. 13: 69:80.
RNDr. Alena Vydrová Správa CHKO Blanský les

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání, ilustrace Do listopadového čísla Holubovského zpravodaje nám nabídla své odzkoušené recepty paní Dana Jindrová z Třísova, z její nabídky aktuálně vybírám:

JAK NAKLÁDAT ZELÍ - SOUDKU NEMAJE
Nakrouhané zelí promícháme ve vaničce se solí (2 dkg na každý kg zelí), přidáme kmín (asi 0,5 balíčku na 10 kg zelí), když zelí pustí štávu, ve vaničce udusáme a necháme 2 hodiny odpočinout. Poté napěchujeme do "zavařovaček" tak, aby pod okrajem byly asi 3 cm místa. Zavařovací hlavou uzavřeme víčka. Sklenice naskládáme na umělohmotný tác a dáme k teplu. Zelí začne v láhvích kvasit - víčka se vydují, ale asi za týden se vrátí do původní polohy, tzn., že je zelí hotovo, sklenice uložíme ve sklepě. Otevřeme-li zelí i po roce, je stále jako čerstvé.

DÝŇOVÝ DŽUS 3 kg dýně, 2,5 l vody, 1-2 kg cukru, 1 lžíce kyseliny citrónové, 5 citrónů, 0,5 lahve citrónového ovocitu (sirupu).
Dýni oloupeme, zbavíme dužiny, nakrájíme na kostičky a necháme 24 hodin v nálevu, který připravíme převařením vody, cukru a kyseliny citrónové. Potom přidáme 2 citróny s kůrou, povaříme doměkka , vychladlé rozmixujeme a zředíme v 10 litrech převařené vody. Nakonec přidáme ovocit a šfávu ze 3 citrónů. Přecedíme přes sítko, uložíme v ledničce, zbytek sterilujeme.

Za příspěvky děkujeme a dobrou chuť Vám všem přeje

- MS -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

Hasičské klání V Holubově

V sobotu 6. října 2001 se Sbor dobrovolných hasičů v Holubově ujal pořádání pohárové soutěže v požárním útoku starších a mladších žáků. Byla to zároveň i poslední soutěž seriálu Velké ceny okresu Český Krumlov v požárním útoku, kterou tvořilo celkem 6 kol. Po pěti kolech byly bodové rozdíly mezi některými družstvy minimální a tak šlo o hodně. Nervozita všech stoupala. Počasí bylo výborné a tak nic nerušilo zdárný průběh soutěže. Časy byly měřeny s přesností na setinu sekundy, naší elektronickou časomírou a při hodnocení byly rozdíly opravdu jen na ty setiny sekundy. Každé družstvo mělo dva pokusy, s tím, že pořadí tvořil vždy ten lepší. V kategorii starších žáků soutěžilo 10 družstev, v mladších 7 družstev. Konečné pořadí na stupních vítězů starších žáků:
1. místo Holubov čas 17,60 s
2. místo Třísov čas 17,75 s
3. místo Brloh čas 18,64 s

Konečné pořadí na stupních vítězů mladších žáků:
1. místo Holubov čas 17,03 s
2. místo Brloh I čas 19,40 s
3. místo Třísov čas 21,08 s

Holubov 2001 - hasičské mládí Holubov 2001 - hasičské mládí

Protože holubovská soutěž byla i poslední v seriálu Velké ceny okresu Český Krumlov, bylo provedeno vyhlášení výsledků i této celoroční soutěže. Zde bylo pořadí následující:
Starší žáci:
1. místo Holubov součtem 88 bodů /4x 1. místo, 2x2. místo/
2. místo Třísov součtem 83 bodů
3. místo Brloh součtem 75 bodů

Mladší žáci:
1. místo Brloh I součtem 79 bodů
2. místo Brloh II součtem 76 bodů
3. místo Třísov součtem 75 bodů
4. místo Holubov součtem 72 bodů /3x1. místo, 1 x2. místo, 1 x3. místo/

Pořadí mladších žáků na čtvrtém místě je velmi smolné, neboť je zapříčiněno nikoliv "špatným výkonem", ale tím, že se jednou nezúčastnili soutěže, tj. bodovali pouze 5x. Jinak svými dosahovanými časy konkurenci předčili nejméně o třídu. To, že se soutěž podařila a děti odjížděly z Holubova spokojené, je zásluhou pořadatelů a dále sponzorů, kteří se rozhodující měrou podíleli na možnosti všechny děti odměnit.
Byli jimi: Jiří Pelech - Koloniál Pelech Holubov, Radek Konzal - dětský textil Křemže, Pokrývačství Bušta, Obecní úřad v Holubově, Koloniál Vltavín, Výzbrojna požární ochrany s.r.o. Č. Budějovice, Jiří Jech, Zelenina České Budějovice.
Chtěl bych tímto všem jmenovaným poděkovat.

Poděkování samozřejmě zaslouží i děti, které svými výkony rozhodně holubovským hasičům ostudu nedělají a jejich vedoucí pan Dvořák Josef, který je tak výborně a obětavě připravil.

-Petr Sviták, starosta SDH Holubov-

Co jste hasiči , co jste dělali ...

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych s blížícím se koncem roku připomněl celoroční práci SDH TŘÍSOV.

Členská základna čítá 90 mužů a žen, dále dva kolektivy mladých hasičů. Např. na údržbě techniky odpracovali 105 hodin, na údržbě vodních zdrojů pak 90 hodin a na veřejně prospěšných akcích 130 hodin. Nácviků na soutěže měli muži 31, žáci 27. Účast na soutěžích muži 25x, děti cca 10x. Žáci navíc v létě byli opět na letním táboře ve Frymburku, dále pak 1.9.2001 na výletě v Přibyslavi a navštívili několikrát i plavecký bazén.

Muži a ženy uskutečnili již tradičně 18. ročník Posezení pod kaštany a v říjnu pak také již tradičně posvícení.
Dále uvádím výsledky na okresních soutěžích. Kategorie mladší žáci: 1. Brloh 1, 2. Brloh II, 3. Třísov, 4. Holubov, 5.Besednice I starší žáci:1. Holubov, 2. Třísov, 3. Brloh, 4. Besednice, 5. Velešín

Velká cena okresu ČK
muži :1.Holubov, 2.Třísov B, 3.Stupná, 4. Bohdalovice, 5.Pořešín
Jihočeská hasičská liga - muži :1. Třísov B, 2. Todně A, 3. Lišov A, 4. Holubov, 5. Mydlovary

Toto všechno zazní (ale i věci méně populární) na Výroční valné hromadě, která se uskuteční 8. prosince 2001 v Třísově, a která jistě bude nejenom místem k bilancování, ale i místem, kde bude řečeno co zlepšit, možná i napravit.

-Ivan Svoboda-

11. 9. 2001

SLOVO

Jde o střet kultur? Jde o střet národů? Jde o náboženskou válku? Jde o střet islámu s křesťanstvím? Jde o střet svatých s nebožtíky? Jde o střet chudých s bohatými?
Nejde o závist a nenávist? Nejde o nedostatek v následování Mohameda? Nejde o nedostatečnou znalost Koránu? Jen takový člověk je zneužitelný ve jménu Koránu! Známe to z křestánské kultury.


Od nepaměti tradované hodnoty života vtělené do Bible, Talmudu nebo Koránu vedou člověka ke kultivaci lidské společnosti. Odklon od těchto hodnot vede k destrukci. Muslimská společnost v poznání Koránu a následování Mohameda má svou šanci. Křestanská společnost má svou šanci v pochopení Bible a následování Krista také.

Boží království je jen jedno. Vede k němu Bible, Talmud i Korán. A blažená, silná, vyrovnaná a ohleduplná lidská společnost se nabízí jako cíl. To je jedna z možných cest.

Druhou cestou je převaha bezcitných agresorů. A je jedno z jakého náboženského okruhu pocházejí. Podstatné je, aby se vymkli od nepaměti nabízené korekci člověka. Nevím, zda skutečně stoupá agresivita mládeže. Také nevím, proč řada ve středověku předpovězených papežů se blíží ke svému konci. Ani nevím, proč před dvěma tisíci lety v Bibli popsaný konec světa připomíná dnešní popis celosvětové jaderné katastrofy.

Věřím, že je to jen hrozba pro kulturního člověka. Chce se člověku věřit, že otcovský Bůh takovou katastrofu nikdy nepřipustí. I když židovský Bůh není tak útlocitný.

Opustím-li naději v pečujícího a milujícího Otce, čekajícího na to, až se člověk dobere ke své ohleduplnosti k druhému člověku, k přírodě, atd., zbývá mi jen pragmatická otázka: Nepotřebuje se příroda zbavit svého vrcholného výtvoru, který jí tolik bezohledně škodí?

Antrax

Původcem onemocnění je bakterie Bacillus anthracis, která je výjimečná tím, že za nepříznivých podmínek vytváří spóry, které jsou schopné přežít desítky let v podmínkách extrémního sucha, extrémních teplot i v nepřítomnosti kyslíku. Podobně jako tetanus léta přežívají v půdě. Varem se ničí až po 15 minutách. Mohou přežívat i v konzervách. Jde o vysoce infekční onemocnění zvířat, zvláště přežvýkavců, které je přenosné na člověka kontaktem s nemocnými zvířaty nebo jejich produkty. Nákaza bývá obvykle profesionální, při styku člověka s nemocným zvířetem nebo při zpracování zvířecích produktů. K nákaze nejčastěji dochází kůží, méně často požitím kontaminovaného masa. Infekce vzniklá vdechnutím spór je mnohem méně častá, o to více však smrtelná. Přenos z člověka na člověka dosud nebyl popsán.

Antrax se vyskytuje běžně v zemích střední Asie a ročně na tuto infekci umírá dvacet až sto tisíc lidí ročně. V kulturních zemích bylo onemocnění zvířat antraxem značně eradikováno, takže toto onemocnění se u člověka za normálních okolností prakticky nevyskytuje.

O to záludnější je však infekce záměrně šířená člověkem. Diagnostika epidemiologicky mimořádné události je vždy velmi obtížná. A navíc v bývalém Sovětském svazu byly kmeny Bacillus anthracis šlechtěny na vyšší odolnost na antibiotika, takže smrtnost na infekci těmito kmeny je čtyřikrát vyšší. Tyto kmeny dosud nebyly použity teroristy. Kožní forma onemocnění je nejčastější formou profesionální nákazy. Inkubační doba je od 12 hodin do 5 dní. Jde o nebolestivé zarudnutí kůže vyvyšující se v tuhé prosáknutí, na němž se objeví puchýřek naplněný čirou a později krvavou tekutinou, který též nazýváme modrá neštovice. Po jeho prasknutí se objeví rozpadlá šedohnědá spodina a navrch se tvoří černý příškvar, od něhož je odvozen název uhlák. Někdy nacházíme zduření spádové uzliny a celkové příznaky doprovázející i jiná infekční onemocnění.

Po požití kontaminovaného masa bez řádné tepelné úpravy vysoce vzácně může dojít i k infekci přes zažívací trakt. Pak dochází ke krvácejícímu rozpadu vnitřních orgánů a sepsí a smrtelnou otravou. U nás tato forma onemocnění vůbec nepřichází v úvahu. Plicní forma se rozvíjí po vdechnutí spór. Bakterie se pak rychle pomnoží v plicní tkáni, kde se utvoří krvavě hnisající ložiska. Stejným způsobem jako plicní tkáň se rozpadají i uzliny v hrudníku. Počáteční příznaky připomínají chřipku a stav končí během několika dnů smrtí. Tato forma přichází v úvahu při záměrném zlovolném šíření infekce člověkem. Bacillus anthracis je bakterie, která je citlivá na všechna běžná antibiotika. Problém léčby spočívá ve včasné diagnostice, která bez znalosti konkrétních epidemiologických souvislostí je u plicní a střevní formy vždy pozdní. Zhojení bez antibiotické léčby je možné jen při velmi slabé infekci. A tak při prokázané epidemiologické situaci na to nebudeme spoléhat.

Je třeba zdůraznit, že díky naší veterinární službě se u nás onemocnění antraxem ani u zvířat ani u člověka nevyskytuje. Úmyslné a zlovolné zavlečení člověkem je však možné. Člověk je nejnebezpečnější zvíře na světě pokud díky své závisti či nenávisti podlehne ideologii zla. Bohužel i zlo se může globalizovat.

Závěrem několik praktických rad. Pokud bych měl podezření, že jsem obdržel zásilku s infekčním obsahem, předávám ji neotevřenou policii. Pokud pojmu podezření až po otevření zásilky, volám na místo otevření policii a hasiče a řídím se jejich pokyny. Do rozvahy o podezřelosti zásilky je dobré i zahrnout otázku, zda jsem tak známou a důležitou osobou, že usmrcení mojí osoby by bylo tak závažnou ránou pro tento stát. Pokud je mi po kontaktu s infekčním materiálem nařízení OHS zdravotní dohled, podřídím se preventivním vyšetřením praktického lékaře dle pokynů OHS. Při podezření na infekci podřídím se pokynům lékařů o izolaci a léčbě na infekčním oddělení.

-MUDr. Bohumír Šimek-

INFORMACE

Obecní zastupitelstvo obce Holubov
zve dříve narozené občany na SETKÁNI DŮCHODCŮ, které se koná v sobotu 24.11. 2001 od 14.00 hod. v hasičské zbrojnici v Holubově.
Hudba i občerstvení zajištěno.


ŽELEZNÁ SOBOTA
Dne 24. 11. 2001 od 9.00 hodin bude prováděn v Holubově, Třísově a Krásetíně SVOZ ŽELEZNÉHO ŠROTU.


Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 19. listopadu 2001 : TOPlist 0