ARCHIV 1999  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
Holubovský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Říjen 1999 - Číslo 10 - Ročník 9


Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

které se konalo dne 15.9.1999 v Třísově za přítomnosti všech členů OZ a 35 občanů.
Program:

Z informace starosty vybíráme: Obecní zastupitelstvo schválilo vyhlášku č. 1 o příspěvku na částečné krytí neinvestičních nákladů v mateřské školce Holubov

-Jaroslav Franěk, starosta obce-


Z Kleti do Ameriky a zpět

Díl první.
Astronomové jsou jako vlaštovky. Akorát, že neodlétají na podzim, ale v létě. Tehdy se totiž koná valná většina astronomických konferencí. Astronomové z universitních pracovišť mají studenty na prázdninách, a pro astronomy-pozorovatele nastávají v létě nejkratší a nejsvětlejší noci, tedy noci nejméně vhodné k pozorování. Účast na astronomických konferencích je jednak příležitostí, jak prezentovat vlastní ,výsledky a jednak možností, jak se seznámit s nejnovějšími výsledky ostatních týmů. Vše se nedá vyřídit po internetu, a je dobře se alespoň jednou ročně setkat osobně. Pro astronomy věnující se výzkumu malých těles sluneční soustavy je jednou z nejvýznamnějších možností, jak prezentovat své výsledky, série mezinárodních konferencí Asteroids Comets Meteors (ACM). Ročník 1993 se konal v Itálii, ročník 1996 ve Francii a pořadatelství letošního ročníku 1999 připadlo Cornellově universitě v Ithace ve státě New York v USA. A protože cesta do USA je jednak daleká, a hlavně drahá, rozhodli jsme se účast na ACM 99 spojit s pracovní návštěvou amerického astronomického pracoviště, s nímž nás pojí úzká a dlouholetá spolupráce - Harvard-Smithsonianské Observatoře v Cambridge v Massachusetts.

Zde sídlí Centrála astronomických telegramů (CBAT - Central Bureau for Astronimical telegrams) a Mezinárodní centrum pro sledování planetek (Minor Planet Center - MPC). Hlavním úkolem Centrály astronomických telegramů je "rozesílání rychlých astronomických informací o přechodných jevech" (dnes samozřejmě po internetu, telegramy zůstávají v názvu kvůli více než pětasedmdesátileté historii centrály), což zahrnuje objevy nových komet, supernov, nov, záblesků záření gama aj. Centrála ovšem není pouhým poštovním úřadem, rozesílajícím dál obdržená data. Naopak, jejím cílem je publikovat v cirkulářích Mezinárodní astronomické unie (IAUCs) pouze ověřené zprávy o objevech, takže pod viditelným vrcholem prezentovaným téměř denně přibývajícími cirkuláři, existuje pod hladinou astronomického dění neviditelná část ledovce spočívající v přijímání zpráv o objevech a jevech, jejich přebírání, vylučování těch úplně nesmyslných, ověřování a teprve poté vydání dalšího cirkuláře. Protože osazenstvo CBAT tvoří fakticky jen dva lidé, pěstují si po celém světě sít zkušených a rychle reagujících pozorovatelů, schopných potvrdit (či často nepotvrdit) údajný objev nové komety či třeba supernovy.

Čest patřit mezi tyto pozorovatele máme na hvězdárně na Kleti od roku 1993. V roce 1997 byla ředitelka kleťské hvězdárny J. Tichá zvolena konzultantkou 6. komise Mezinárodní astronomické unie pro astronomické telegramy s právě úkolem ověřovat pro CBAT nahlášené objevy komet. Skýtá to občas nutnost po obdržení e-mailové zprávy občas přejet na oznámené hvězdné pole, hledat tam údajnou kometu, občas tak mít třeba šanci pořídit první evropský snímek nové komety (třeba Hale-Bopp), občas najít hezkou galaxii či nenajít nic, protože údajná kometa byla reflexem v optické soustavě "objevitelova" dalekohledu, či místo neexistující supernovy najít novou planetku. Potenciální objevitelé jsou občas poněkud nekritičtí. V kladném případě pak pořídit snímky nové komety, ve skoro reálném čase (tj. přibližně deset až dvacet minut od obdržení původní zprávy) změřit její přesné polohy, jasnost, případně průměr komy, délku a poziční úhel ohonu komety zpracované údaje odeslat po Internetu do centrály CBAT. Ředitelem centrály je Dr. Brian G. Narsden, vynikající odborník na dynamiku malých těles sluneční soustavy, muž, který "vzal na sebe nevděčnou úlohu prosívat nemizí stovkami, ba tisíci falešných poplachů a zpráv vzácná zrnka nových objevů". (Citát jsem si vypůjčila z knihy Vladimíra Železného "Návraty první dámy aneb o kometě Halleyově..."). Z obdržených dat spočítá první dráhu komety a vytvoří nový cirkulář, který se jednak rozesílá jako e-mailová zpráva předplatitelům, jednak umisťuje na WWW stránky CBAT (http://cfawww.harvard.edu/iau/cbat.html). K nočnímu nebi pak občas na základě našich měření míří největší světové dalekohledy pro získání podrobných poznatků o nové kometě. Nejnovější kometou takto na Kleti pozorovanou byla nyní v noci z 1. na 2. října 1999 kometa C/1999 S4 objevená americkým projektem LINEAR, její objev byl ovšem zveřejněn až po našem potvrzení z Kleti.

Takže, dá-li se to tak říci, virtuální jsme fungování CBAT znali. Leč čekala nás reálná návštěva. Cesta z Prahy přes Londýn do Bostonu byla zásluhou letecké společnosti British Airways perfektní. Souměstí Boston a Cambridge je jedním z největších intelektuálních center Spojených států. Sídlí zde totiž tři hned významné vysokoškolské instituce - Harvardova universita, Bostonská universita a MIT Massachusetts Institute of Technology. Reálná červencová Cambridge se na první pohled prezentovala rozsáhlou aktivitou při opravování ulic a neuvěřitelným horkem (39 stupňů Celsia ve stínu a 95% vlhkostí k tomu jaksi navíc). Přesto jsme nakonec dorazili v daný čas na dané místo. Centrála astronomických telegramů sídlí v budově Harvard-Smithsonianské observatoři. Je obklopena zahradou, leč i rozsáhlým parkovištěm, neboť v Americe se víceméně nechodí pěšky. Také jsme nechodili pěšky. A navíc letní vedra se dají přežít jen rychlým přesunem z klimatizovaného auta do klimatizované budovy. Jak už bylo řečeno výše, osazenstvo CBAT tvoří vlastně jen dva lidé. Jejich jména jsou známa astronomické veřejnosti z podpisů pod astronomickými cirkuláři, ale nejen odtud. Už zmíněný dr. Brian G. Marsden je autorem mnoha vydání katalogu kometárních drah aj. Jeho zástupcem je dr. Daniel W.E. Green, dobře známý nejen z cirkulářů IAUC, ale též z International Comet Quaterly, shromažďujícího odhady jasností komet.

A jak to v centrále vypadá? Absolutní většina nových zpráv pro cirkuláře přichází po internetu. Občas se telefonicky ozve tvrdohlavý pozorovatel, domáhající se ohlášení údajného objevu komety či supernovy bez pozic změřených ze snímku či alespoň odhadnutých z vizuálního pozorování. Ten je pak slušně požádán o zaslání dalších údajů. Někdy až nadpozemsky slušně. Některé objevy jsou rychle zpracovány, některé zprávy vyvolávají spoustu nutných otázek a dá dost práce než dospějí k vydání cirkuláře, kde se prezentují několika řádky. Například zpráva o možném objevu dalších dvou měsíců planety Uran, která se objevila právě během našeho pobytu. Dr. Marsden se dohadoval s pozorovateli, kdy budou mít pozorovací čas a počasí na třetí noc pro další ověření údajných měsíčků a zároveň testoval nejvhodnější varianty výpočtu drah nových měsíčků. Cirkulář obsahující první oznámení objevu nových měsíců Uranu S/1999 U1 a S/1999 U2 vyšel až za další tři dny a objevy byly zároveň oznámeny na konferenci ACM. Příprava nových cirkulářů jde do takových detailů, že jejich autoři z CBAT u exotických jazyků, jakým je i čeština, v TEXové verzi cirkulářů dbají dokonce i na správný pravopis nově se objevujících jmen pozorovatelů či observatoří, tedy včetně všech diakritických znamének (Kleť s háčkem). Oba američtí kolegové mají práce nad hlavu od rána do večera, a nadto večer kontrolují astronomické dění po internetu z domova.

Na Harvard-Smithsonianské observatoři sídlí zároveň sesterská centrála Mezinárodní astronomické unie pro sledování planetek (Minor Planet Center - MPC). Zde se shromažďují astrometrická měření planetek, počítají jejich dráhy, přidělují označení novým objevům, koordinuje potvrzování objevů i následná pozorování planetek pohybujících se v blízkostí Země. Do centrály se posílají i návrhy pro pojmenování planetek. Ředitelem MPC je už výše zmíněný Dr. Brian Marsden, koneckonců práce telegramové a planetkové centrály spolu úzce souvisí. Jeho zástupcem je anglický astronom Er. Gareth V. Williams. Protože se na Kleti zabýváme nejen sledováním a objevy planetek, ale nyní i výpočty drah planetek, byla hlavně pro mého kolegu M. Tichého možnost exkurse asi na nejrenomovanější světové pracoviště pro výpočty drah planetek a možnost vidět i ozkoušet jejich metody a systém velmi užitečná.

Na harvardské observatoři jsme pobyli týden, který stál z odborného hlediska rozhodně za to. A z hlediska cestovatelského? Z Bostonu jsme toho kromě noční cesty z letiště mnoho neměli čas vidět. Sousední Cambridge je vlastně velkým okolím, "podhradím" Harvardu a MIT. Samotná Harvardova universita je nejstarší universitou v USA, založenou už v 17. století (1636). Jejím centrem je tzv. Harvard Yard, kde se nacházejí nejstarší budovy univerzity, včetně universitního kostela, všechny v podobném stavebním stylu z červených cihel a bílých kamenných ostění oken a vstupních portálů. Tenhle cihlově-bílý styl sleduje i většina současných budov univerzity. Vše je obklopeno parkovou úpravou, vzácnými stromy, upravenými a čistými (!) parkovými cestami, i zdejší stříbrné veverky vypadají úhledně. Jestli nás něco v Cambridge i celém státu Massachusetts vyvádělo z míry, tak neuvěřitelný pořádek, nejen u Cambridge, ale i v okolních městečkách, v motelu kde jsme bydleli, podél silnic a dálnic. V areálu university sídlí i harvardská umělecká muzea a přírodovědné muzeum. To má hned dva styčné body s Čechami. Prvním je český meteorit Příbram, zmíněný v oddělení meteoritů. Druhým je jedna z největších atrakcí přírodovědného harvardského muzea "skleněné květiny" či vlastně jakýsi skleněný herbář, rozsáhlá sbírka modelů rostlin a jejich plodů, včetně průřezů plody ovocných stromů, rostlin napadených škůdci aj. vytvořených jako naprosto věrné napodobeniny z barevného skla sklářem pocházejícím z Trutnova.

Harvardská observatoř je od Harvard Yard vzdálena několik ulic. Také ona je ve stejném stavebním stylu. Dominuje jí kopule Velkého refraktoru, dnes už nádherného historického přístroje. V areálu je rozsáhlá astronomická knihovna a archiv astronomických negativů na skleněných deskách, obsahující unikátní snímky. Měli jsme možnost vidět třeba originální snímky Halleyovy komety z roku 1910. Tato observatoř je dnes obklopena městem, a proto mají harvardští astronomové pro pozorování několik pozorovacích stanic po celém území USA.

A pak nás čekala cesta na konferenci ACM. Ale o tom až v dalším pokračování.

-Ing. Jana Tichá,
ředitelka Observatoře Kleť a Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích-


P.S. Více o práci a výsledcích observatoře Kleť najdete na http://www.klet.cz.


Přírodní památka - "Mokřad u Borského rybníka"

Zblochan vodní V roce 1999 vyhlásila správa Chráněné krajinné oblasti Blanský les v kategorii Přírodní památka "Mokřad u Borského rybníka". Leží v SSZ části rybníka a plocha území činí 0,95ha. Hlavním předmětem ochrany je výskyt vzácných a chráněných druhů rostlin a výskyt cenných a ohrožených mokřadních společenstev. Cílem ochrany je uchování a zlepšení stanovištních podmínek pro zachování vzácné mokřadní vegetace s chráněnými druhy rostlin.
Mimořádný význam této lokality Přírodní památky "Mokřad u Borského rybníka" je dán geologickým podložím, v němž se uplatňují serpentiny a amfibolity. Vody obohacené bázemi pak mají důležitý vliv na složení flóry. Proto se zde vyskytují druhy a i společenstva, která nalézáme v jiných územích jen vzácně.
Především nás zaujmou rozsáhlé porosty rákosu obecného, který se na této lokalitě velmi intenzívně šíří. Jeho až agresivní rozrůstání však omezuje rozmnožování některých druhů orchidejí. Proto Správa CHKO Blanský les zajišťuje pravidelné každoroční kosení rákosu. Počty orchidejí jsou zaznamenávány a na základě těchto údajů se stanovuje rozsah kosení. Kromě rákosu se zde můžeme setkat ještě s orobincem širolistým (Typha latifolia), oribincem úzkolistým (Typha angustifolia), zblochanem vodním (gyceria maxima) a kamyšníkem přímořským (Bolboschoenus maritimus). Zblochan vodní je rostlina z čeledi lipnicovité, je 80-200 cm vysoká. Roste na březích rybníků nebo podél vodních toků. Obvykle vyhledává těžší půdy.

Kamyšník přímořský patří do čeledi šáchorovité, rostlina je 30-120cm vysoká, má trojhrannou lodyhu a vrcholové květenství. Roste na obnažených dnech, při březích stojatých vod a v bažinách.
Z dalších pobřežních rostlin jsou v území zastoupeny četné druhy ostřic. Mezi nejhojnější patří ostřice zobánkatá (Carex rostrata), ostřice puchýřkatá (Carex vesicarie), ostřice obecná (Carex nigra), ostřice štíhlá (Carex gracilis), ostřice odchylná (Carex appropinguata) a ostřice Harmanova (Carex hartmaniii).
Velmi významné jsou v rezervaci také porosty přesliček a to přeslička bahenní (Eguisetum palustre) a přeslička mokřadní (Equisetum fluviatile).
Jak již bylo zmíněno, vyskytují se v tomto území orchideje. Jmenujme dva nejvýznamnější druhy. Vstavač májový (Dactylorhiza majalis) a vstavač pleťový (Dactylorhiza incarnata).

Kamyšník přímořský Vstavač pleťový (Dactylorhiza incarnata), foto RNDr. Alena VydrováVstavač májový patří k nejčastěji se vyskytujícím druhům z čeledi vstavačovitých. Je vázán na mokré nebo silně podmáčené louky a prameniště. V území rezervace relativně hojný.

Vstavač pleťový patří k velmi vzácným druhům z čeledi vstavačovitých. Zejména je velmi vzácný v jižních Čechách. V průměru bývá okolo 50 cm vysoký a je velmi podobný vstavači májovému. Oba druhy vyžadují přísnou ochranu.

"Mokřad u Borského rybníka" patří jistě k velmi cenným územím v rámci CHKO Blanský les, a tak si zasluhuje nejen samotné vyhlášení, ale také pozornost dalšího vědeckého průzkumu.

-RNDr. Alena Vydrová, Správa CHKO Blanský les-


DRAHOKAMY

Navazuji na téma o drahokamech z minulého čísla. Zmiňovala jsem se o diamantech, které patří mezi nejdražší drahokamy, ovšem svou vzácností je předčí smaragdy, jejich cena stále stoupá a neklesá.

A jaký kámen pro štěstí by Vás měl provázet životem, podle měsíce narození ?

A pro představu, jak je který drahokam krásný jsou tu o nich aforismy.

SAFÍR ... PERLA ... Jako lidské srdce raněno-li, umírá - tak bez vzduchu, bez slunce odumírá i perla.

Víte od kdy se užívá snubního prstenu?
Již v době bronzové se člověk naučil prsteny vyrábět. Tehdy však je neužíval jako symbol společného manželského života. Poprvé v tomto smyslu se užívalo prstenů u starých Assyřanů. V antickém Recku i v Římě nosily ženy jednoduché stříbrné i zlaté kroužky jako prsteny. Ty se podobaly sice tvarem dnešním prstenům, avšak nosily se jenom jako talismany pro štěstí. Teprve v IX. století zavedl papež Mikuláš I. užívání snubních prstenů jako symbolu manželského svazku. Od té doby se tedy užívá při sňatkových obřadech oficielně snubních prstenů.

-Marie Hrušková-


Slovo lékaře

Cholesterol

Léčba "cholesterolu" se stala hitem. Ve hře s cholesterolem můžete ztratit své srdce! Klesne-li hladina cholesterolu o 1 mmol/l, statisticky klesá riziko srdečního infarktu o 50%! Každý chce léky na snížení cholesterolu.

Letos vyšla směrnice regulující předepisování těchto léků a řešící, kdy je tato léčba indikovaná. Při léčbě vysokého tlaku jsme si již zvykli, stanovit si předem kritéria normy individuálně pro každého pacienta a tuto normu držet životosprávou a léky. Podobně je tomu i u snižování hladiny cholesterolu.

Ještě před započetím léčby je nutné stanovení rizika srdečního infarktu a teprve toto riziko určuje naléhavost léčby. Například pro pacienty s běžným rizikem se medikamentosní léčba nasazuje až po překročení hladiny 8 mmol/I.

Není třeba se tolik děsit předem Je dobré si uvědomit, že cholesterol je základním stavební kamenem buněčných membrán. Proto si ho také každé tělo vyrábí samo. Zejména děti jej potřebují k růstu. Ze stejných důvodů je ho více ve vaječném žloutku. Naše hladina cholesterolu závisí na jemném nastavení našeho metabolismu a na naší životosprávě. Při celkem vzácných rodových zátěžích vysokou hladinou cholesterolu je samozřejmě medikamentosní léčba nutná.

My ostatní bychom se měli přizpůsobit především ve své životosprávě:
1. Nekouřit !
2. Dopřát si pravidelnou fyzickou aktivitu se zvýšením tepové frekvence /za minutu: 180 minus věk/ pětkrát týdně po dobu 30 minut!
3. Usilovat o dosažení normální váhy!
4. Denně sníst téměř půl kila ovoce a zeleniny!
5. Omezit tuky, cukry, sůl a alkohol pod 30 g/den.
6. Řádně léčit nemoci, které jsou dalším rizikem infarktu.

Rozhodnutí pro léčbu medikamentosní nechejme na lékaři. Léky působící nejen omezení tvorby, ale i zvýšení ztráty cholesterolu mohou mít své i nepříznivé důsledky. Cholesterol se vylučuje žlučí. Zahušťuje-li se žluč více cholesterolem, ten pak snáze vypadává z roztoku v podobě kaménků. I já jsem vyzkoušel efekty této léčby. Po jejím nasazení jsem začal mít častější žlučníkové obtíže a skončil jsem na operaci. Nashledanou na chirurgii?

-MUDr. Bohumír Šimek-


Mlsání

Tentokrát nám své recepty poskytla paní Petříková, která se k nám do kraje pod Kletí přistěhovala z kraje pod Hostýnem, konkrétně z Lukova u Zlína. A tak se od ní můžeme naučit jak se dělají valašské frgále.
Asi z 50 dkg polohrubé mouky uděláme tužší kynuté těsto, které po vykynutí rozdělíme na 2 díly, které mírně rozválíme a naplníme tvarohovou náplní / 1 kostka tvarohu, vajíčko a cukr/, uděláme raneček, ten přeneseme na vymaštěný plech a pomoučenými prsty mírně roztlačujeme, aby se tvaroh dostal i do okrajů a vznikl velký tenký kulatý koláč. Navrch pak potřeme hruškovými nebo švestkovými povidly a můžeme ještě posypat drobenkou a okraje potřeme rozšlehaným vajíčkem. Na ty pravé valašské frgále se rozvaří sušené, rozemleté hrušky a ty se použijí místo povidel.

A ještě jednu dobrotu od paní Petříkové a to škvarkové pagáčky - smícháme 1 kostku tvarohu, 0,25 hery nebo lukany a 0,25 kg mouky, těsto rozválíme a posypeme asi hrstí suchých, nasekaných škvarečků, které zapracujeme do těsta. Plát potřeme rozšlehaným vajíčkem, posolíme a posypeme kmínem, nakrájíme na čtverečky a dáme péct. Podáváme k pivu nebo vínu.

Další recept na výborné koláče nám nabídla paní Marie Spurná, dcera pekaře Aloise Hajera - takže zkuste si je upéct, stojí to za to.

Hřebeny
I. těsto - 30 dkg hladké mouky, 2 žloutky, 3 dkg cukru, 2 dkg droždí, mléko a dáme kynout.
II. těsto - 10 dkg hladké mouky, 25 dkg tuku /máslo nebo hera/

První těsto se rozválí, do něho se vloží druhé těsto a překládá se así 3x /jako na kremrole/. Rozválí se plát, nakrájí obdélníčky, které se plní makovou náplní, přeloží a kraje se na několika místech naříznou a upraví do tvaru hřebenu. Potřené žloutkem pečeme do zlatovo-křupava.

A od paní Spurné je i jedna aktuální rada na zeleninu do mrazáku, pokud dodržíte poměr zelenin je to prý vynikající.
20 dkg celeru, 10 dkg petržele, 10 dkg cibule i míň, 20 dkg mrkve, 10 dkg kedlubny, 10 dkg póru, 10 dkg kapusty, 10 dkg květáku, 4 dkg petrželové natě, 4 dkg celerové natě, osolit a osmažit na 100% tuku /zmenší se hmotnost/ a uchovat v mrazáku.

-M.S.-


Společenská kronika

BLAHOPŘEJEME


Vítání občánků

Dne 25. 9. 1999 se uskutečnilo na obecním úřadě vítání dětí

Starosta pan Jaroslav Franěk přivítal do obce šest nových občánků Holubova. Děkujeme paní Jaroslavě Němečkové, která připravila pro tuto akci s dětmi ze školy kulturní vystoupení.

Vítání občánků do života, Holubov

Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Flóra v regionu Český Krumlov
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Observatoř Kleť
Kleť


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 20. dubna 2000 : TOPlist 0