ARCHIV 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - hlavička - 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Září 2004 - Číslo 9 - Ročník 10

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 458 kB)Zpráva z jednání zastupitelstva obce

Zpráva z jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 26. 8. a 9. 9. 2004

Holubov 2004, opravy chodníků Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

Zastupitelstvo obce projednalo a zamítlo: Holubov 2004, opravy chodníků Zastupitelstvo obce bylo informováno:

Holubov 2004, altán na zahradě ZŠ Holubov

V závěru jednání určilo ZO termín veřejného zasedání, které se bude konat ve čtvrtek 30. září 2004 v Krásetíně v hospodě "U Kuchařů" od 19 hodin.

- Jaroslav Franěk, starosta -

Zahájení školního roku v Holubově

Základní škola v Holubově, kresba 1. září se 42 žákům opět otevřely dveře naší školy. Tento rok jsme přivítali pět prvňáčků. Nejmenší děti, doprovázeny rodiči a často i prarodiči, obdržely od starosty obce pana Jaroslava Fraňka pamětní listy vydané u příležitosti jejich prvního setkání se školou.

Vzhledem k malému počtu žáků v první třídě jsem přistoupila ke změně v organizaci tříd. V tomto školním roce budou prvňáci netradičné spojeni s žáky třetího ročníku. Dohromady jich bude v jedné třídě třináct. V samostatné třídě bude dvanáct žáků druhého ročníku. Nejstarší děti (4. a 5. ročník) utvoří třetí třídu o sedmnácti žácích. Tímto způsobem zachováme rovnováhu v počtu žáků v jednotlivých třídách.

ZŠ Holubov 2004, zahájení školního roku Vedle výuky klade naše škola důraz také na mimoškolní činnost. Nechceme, aby děti byly ve srovnání s žáky velkých škol ochuzeny o výběr různých zájmových aktivit. Pro tento školní rok jsme ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Českém Krumlově připravili pro zájemce výtvarný kroužek, mimoškolní výuku angličtiny, šachy a základy práce s počítačem. Své záliby mohou děti rozvíjet rovněž ve školní družině. Její koncepce je postavena tak, aby kromě oddechu nabídla i tvůrčí činnost. Jedním z vedoucích motivů je vztah k přírodě a ochrana životního prostředí.

ZŠ Holubov 2004, zahájení školního roku V posledních letech je dobrou tradicí, že se během prázdnin zásluhou obce objeví ve škole vždy něco nového. Nyní došlo na budovu mateřské školy. Byla zrekonstruována sociální zařízení a byly dokončeny práce ve školní jídelně započaté před rokem.

V zahradě přiléhající k budově základní školy se staví altán, který bude sloužit dětem k zpříjemnění pobytu na čerstvém vzduchu. Altán je výsledkem spolupráce Obecního úřadu a firmy pana Křivánka z Holubova. Firma Křivánek si za svou práci nenárokuje žádnou odměnu. Tímto si jí dovoluji jménem všech dětí holubovské školy veřejně poděkovat.

Závěrem přeji zaměstnancům a dětem Základní školy v Holubově, Mateřské školy v Holubově a Mateřské školy ve Zlaté Koruně radostný vstup do školního roku, jeho bezproblémový průběh, úspěchy a dostatek tolerance.

- Mgr. Olga Floriánová - ředitelka Základní školy v Holubově -

Poznávejme plemena psů

LAJKY

Plemena psů - Lajka Při vyslovení slova lajka se vám určitě vybaví pes, který letěl do kosmu. Název lajka pochází z ruského slova lajat, což znamená štěkat. Všechny lajky při nalezení zvěře hlasitě štěkají. Domovinou lajek je území od poloostrova Kamčatka až k rusko finským hranicím. Vyvinulo se samozřejmě několik typů lajek. Původně byli tito psi pomocníky chudých lidí při lovu. Ruská šlechta o ně nejevila zájem a používala psy z dovozu. Ve třicátých letech se lajky dostaly do popředí zájmu ruských chovatelů a od roku 1980 jsou uznány tři typy lajek - rusko evropská lajka, západosibiřská lajka a východosibiřská lajka.

Ruskoevropská lajka - je velice podobná karelskému medvědímu psovi, je většinou zbarvená černobíle, nebo má šedé zbarvení pepř a sůl. Cílem chovatelů bylo vyšlechtit mohutnějšího psa pro lov v lesnatých oblastech severního Ruska.

Východosibiřská lajka - domovem této lajky je oblast mezi Jenisejem a poloostrovem Kamčatka. Je nejvíce příbuzná tažným psům především sibiřskému husky a samojedovi. Náročné klimatické podmínky vyžadovaly všestranného psa jak pro lov, tak psa tažného.

Západosibiřská lajka - je nejrozšířenější lajka. Pochází z lesnatých oblastí od Uralu k Jeniseji. První majitel u nás této lajky byl Dr. Svěrčina, který dostal darem fenku z Moskvy. Postupně byli přivezeny další lajky a založen u nás jejich chov, který je úspěšný.

Plemena psů - Lajka Severská lovecká plemena se vyvíjela ve velmi tvrdých podmínkách, jsou odolná a nenáročná. Feny těchto plemen nehárají každých 6 měsíců, ale většinou jednou ročně. Jsou starostlivé matky. Štěňata jsou velmi brzy čilá a odolná. S výcvikem těchto psů je zapotřebí začínat pomalu a brzy. Jsou to velmi samostatná sebevědomá zvířata a potřebují důslednou, ale nikoliv tvrdou výchovu. Tito psi uznávají přirozenou autoritu a jsou předurčeni k tomu, aby navázali se svým pánem těsný kontakt. V zemi svého původu jsou tito psi nuceni vyhledávat zvěř v rozsáhlých zalesněných oblastech, a proto mají velký akční rádius. Proto je třeba brzy se štěnětem cvičit hlavně přivolání.

Lajku by si snad ani neměl pořizovat člověk, který ji nevyužije pro myslivost. I když psovi dopřeje hodně pohybu, přece jen lov je tomu psovi nade vše.

Na údržbu jsou tito psi nenároční, nestříhají se, netrimují, jejich srst neplstnatí a stačí jen kartáčovat. V období línání je samozřejmě zapotřebí větší péče. Jejich srst má samočisticí schopnost. Lajky netrpí dědičnými chorobami, jsou poměrně zdravými psy, dožívají se vysokého věku kolem 15 roků a neztrácejí přitom svou veselost a vitalitu.

I když není přímo lajkou, je dobré si ještě připomenout psa, který se podobá ruskoevropské lajce a také se podílel na jejím zušlechťování. Je to Karelský medvědí pes - pochází z východní části Finska Karélie. Je to velmi pěkný pes, silné stavby těla, velmi dobrý lovec, nebojácný a k lidem přátelský.

Plemena psů - Lajka Původně se používal k lovu velké zvěře - medvěd, rys, los, vlk. Karelák pracuje hodně samostatně. Sleduje zvěř tiše, dokud ji nedostihne. Pak začne hlasité štěkat, obíhá nalezenou zvěř a snaží se jí tlačit k lovci. Neustále na zvěř útočí, ale nekouše ji, nesnaží se ji strhnout, i když se jedná o slabý kus. Dokáže držet zvěř na místě dlouho a umožní tak lovci jistou ránu. Musí však mít stále kontakt s vůdcem. Je to pozoruhodný pes, jak exteriérem, tak svou pracovní upotřebitelností. Plemeno se těší dobrému zdraví, není zatíženo dědičnými chorobami. Zase se hodí lépe pro myslivost, nežli jen pro potěšení. Karelský medvědí pes i lajky jsou výborní stopaři a tak se dají také vycvičit jako záchranářský pes. Zkušenosti s výcvikem těchto plemen mají rakouští kynologové.

Tato plemena, jak karelský medvědí pes, tak lajky nebyla nikdy módní, což je dobré, a proto se jim věnují jen nadšenci a fandové.

Možná v naší honitbě se ani nedá využít lovecký potenciál těchto krásných a obdivuhodných psů, ale rozhodně je dobře, že je vůbec u nás máme.

- Květa Pavčíková -

Slovo lékaře

Artróza

Tak jak člověk stárne, stárnou i jeho klouby. A v kloubech stárne nejrychleji chrupavka pokrývající dotykové plošky kostí. Zásobení chrupavky živinami je dáno prostou difúzí, a tak snadno dojde k jejímu poškození. Opotřebovaná chrupavka se v kloubech oddroluje a může být zdrojem kloubních obtíží. Degenerující chrupavka vede k zúžení kloubních štěrbin, na okraji kloubů se tvoří výrůstky, bolest stupňuje napětí ve svalech kolem kloubů a rozsah pohybu se díky těmto změnám stále zmenšuje.

To vše je ovlivňováno naším způsobem života. Při fyzicky náročné práci, při zdvihání a nošení těžkých břemen a při jakémkoliv přetěžování kloubů dochází k urychlení těchto projevů stárnutí.

Tuto degeneraci kloubů akcelerují opakované drobné úrazy a nejrůznější záněty. Všichni dobře víme, jak při každém infekčním onemocnění včetně obyčejných viroz nás bolí svaly a klouby. K největší devastaci kloubů vede jejich chronický reumatický zánět.

Bolest kloubů je prvním příznakem přetížení kloubů. Zpočátku jde o bolesti po jejich zvýšené zátěži, které většinou s pocitem dobře vykonané práce nepociťujeme nijak úporně. Přes den to vnímáme jako pocit kloubní únavy až bolesti a v noci nás to nebudí. Moudrý člověk na tyto obtíže nepolyká tablety, protože ví, že s odezněním bolestí dochází k plné obnově normálních funkcí.

Při prosté artróze zpočátku léky proti bolesti příliš neužíváme a necháme si je na období, kdy nás již tyto poškozené klouby budí v noci. Je dobré si uvědomit, že námi pociťovaná bolest má svůj význam. Jestliže nás kloub bolí, šetříme ho a necháváme ho v klidu. Vezmeme-li si lék proti bolesti a přetěžujeme-li kloub dále, může to mít pro nás fatální důsledky. Léčba artrotických kloubů spočívá především v jejich šetření před přetěžováním a v odlehčeném rehabilitačním pohybu tak, abychom zpomalili zmenšování rozsahu hybnosti. V této fázi je velmi vhodné lázeňské léčení. Stupňují-li se kloubní obtíže, můžeme využívat nejrůznější fyzikální léčby. Pokud nás začne kloub omezovat v našem životě, třeba si již těžko dojdeme do obchodu pro nákup, je nejvyšší čas nahradit kloub protézou.

Opakované rentgenové vyšetřování kloubů je většinou nepřínosné a nenahradí klasické vyšetření v podobě řádné anamnézy a řádného vyšetření rozsahu hybnosti. Kloub nejdříve bolí, pak nacházíme funkční omezování hybnosti a povětšinou až potom nacházíme retgenologické změny na kloubech.

Na rentgenových snímcích postupně vidíme zužování kloubních štěrbin, na okraji kloubních ploch se tvoří výrůstky a později nacházíme i změny v kostech pod kloubními ploškami. Kloubní kontury nabývají neušlechtilých tvarů a může dojít až k destrukci kloubů.

Prevence fatálních změn na kloubech je pravidelný přiměřený pohyb, přiměřená zátěž, včasné vnímání jejich přetížení a pohybový režim odpovídající stavu našich kloubů.

- MUDr. Bohumír Šimek -

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání 2, ilustrace Pro toto číslo našeho Zpravodaje nám nabídla své ozkoušené recepty paní Růžena Fraňková z Holubova.

Bramborový salát
(Recept je z knihy Jak se vařilo a žilo u Čapků)

1 kg brambor
250 g majolky
1 malý celer
4 střední mrkve
4 střední kyselé okurky
1 cibule
2 dl láku z okurek
sůl


Brambory, celer a
mrkve uvaříme den předem. Druhý den studené brambory oloupeme a spolu se zeleninou nakrájíme na drobné kostičky. Cibuli nakrájíme nadrobno a oloupané okurky rovněž na jemné kousíčky. Cibuli pak svaříme v okurkovém láku a necháme vychladit. Do mísy, ve které budeme salát připravovat, dáme kostičky celeru, mrkve, okurek a promícháme je s majolkou. Na tento základ pak střídavě dáváme vrstvu brambor, které osolíme a polijem lžící cibule s lákem až do úplného spotřebování surovin. Pak vše pomalu a důkladně promícháme dohromady a dáme ještě na několik hodin uležet do chladna.

Když dodržíme přesně tento postup, získáme velmi dobrý a jemně chutnající bramborový salát, vhodný nejen jako přílohu k řízkům, ale též ke smaženým rybám, do studené kuchyně apod.


Salát Bakus

30 dkg sýru Eidam
20 dkg českého nebo dietního salámu
10 dkg sterilovaných okurek
10 dkg cibule
2 majolky
6 dkg hořčice
malý rajský protlak nebo kečup
sůl
ocet
pepřJablečný koláč

70 dkg strouhaných jablek
40 dkg hrubé mouky
30 dkg cukru
1 prášek do pečiva
1/2 lžičky jedlé sody
3 lžíce kakaa
5 celých vajec


Vše se smíchá a nalije na vymazaný a vysypaný plech. Studený koláč se může potřít krémem z 1/8 másla a 12 dkg práškového cukru a posypat kokosem, nebo polít čokoládou.


Jablkové řezy s rumem

40 dkg polohrubé mouky
25 dkg cukru
70 dkg strouhaných jablek
3 lžičky jedlé sody
1 vrchovatá lžička skořice
7 lžic oleje
2 vejce
2 hrsti sekaných ořechů


Všechny suroviny umícháme v těsto, rozetřeme na vymazaný a vysypaný plech a pečeme v mírně vyhřáté troubě.

Vychladlý moučník potřeme čokoládovou polevou:

18 dkg práškového cukru
4 lžíce kakaa
3 - 4 lžíce rumu
2 lžíce vřelého mléka


Za recepty děkuje a dobrou chuť přeje
- MS -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI

Vývoj našeho myšlení

Nejstarší myšlení člověka bylo statické a popisné. Vše je, jak to bylo stvořeno. Později člověk poznává, jak se vše vyvíjí a mění. A evoluční myšlení proniká do jednotlivých oborů. Do astronomie toto myšlení vnáší Galileo Galilei a Mikuláš Koperník, do biologie přináší evoluční pohled Charles Darwin a evoluce se stává součástí všech myšlenkových oborů člověka. Dnes se myšlení člověka vyvíjí dále. Uvědomujeme si, že stejný předmět i jev můžeme vidět z různých úhlů různě. Často protichůdně. Zvykáme si i ve fyzice, že pro jednotlivé obory a způsoby myšlení nemáme jednotící princip tolik hledaný filozofy. A je to náhle filozofie a teologie, ve kterých si uvědomujeme především, že úsilí o jediný a jednotící výklad vede na scestí a znedůvěryhodnění našich myšlenkových konstrukcí. Uvědomujeme si, že i zcela protichůdné myšlení (např.: Bůh je - Bůh není) potřebuje vzájemný dialog a nikoliv dogmatické vzájemné vylučování. A jedině to umožňuje náš plastický pohled na naše existencionální problémy a přibližování se k Pravdě. Jde o posun v našem myšlení směřující do budoucnosti. Doba našeho plastického vidění světa teprve začíná. Platí to nejen pro filozofii a teologii, ale i zcela obecně pro všechny obory lidského myšlení.

Ale vraťme se k evoluci. Z tohoto zorného úhlu jsou směšné bojůvky o správnost našeho myšlení. Nechme svobodu lidskému myšlení i konání, pokud se tak děje v lásce a úctě k druhému člověku, k přírodě i k Zákonu. Neboť tak už je to zařízeno, že všechno zcestné myšlení a chování prostě zaniká, vytrácí se. A tak je zbytečné se hádat do krve, zda Bůh je či není. Jen to, co je pro celek do budoucnosti nosné, co je Pravda, jen to přežije.

Zatím nás dějiny poučují o tom, že společnost bez Boha právě pro nedostatek lásky a úcty přináší člověku i přírodě utrpení, a postupně ztrácí životaschopnost a vymírá. A je-li tomu tak, pak pokud zanikne civilizace třeba v Evropě, stále může pokračovat civilizace jiná a jinde na světě.

Nicméně i Evropa má svou šanci na svoji budoucnost díky počínajícímu věku plastického myšlení a skrze větší toleranci k myšlení druhého. Postupně si uvědomujeme, že neexistuje jen jediné správné myšlení. Tolerance ve smyslu "jen si plácej nesmysly, já mám stejně pravdu" nemá budoucnost, protože zde chybí láska a úcta. Tolerance ve smyslu "máš zcela odlišný názor, ale sedneme si a pokusíme si je vzájemně obhájit nebo vyvrátit, abychom vyloupli jadérko pravdy i v Tvém myšlení" nám otvírá budoucnost a je tou jedinou šancí pro Evropu.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Zimbabwe

Kde to je? Naštěstí nám nedávno do nekonečna ze všech stran zněla písnička Jedeme do Afriky. Někdo si možná vzpomene na Viktoriiny vodopády na řece Zambezi. Někdo ví i o rasismu černých vůči bílým. Někdejšímu demokratu Robertovi Mugabemu zachutnala moc, a tak zavedl svou zemi do policejní totality, aby ji neztratil. Raději přivede svou zemi k ekonomickému rozvratu. Svobodná media, hlídací pes demokracie, již zde dávno nejsou. Svobodné soudy nejsou. Nestranná policie není. Svobodné volby nejsou. Tsvangirai, předseda opoziční strany, považuje za naprosto klíčové "vrátit lidem důvěru ve volební proces".

Stav naší země je zdánlivě naprosto neporovnatelný. Ale i u nás někteří politici usilují o vliv na veřejnoprávní televizi omezováním peněz. Čas od času se podivujeme nad rozsudky soudů. Policie se většinou chová nestranně a svobodné volby máme také. Ale "vrátit lidem důvěru ve volební proces" potřebujeme stejně jako obyvatelé Zimbabwe. Nadávat na režim v hospodě u piva a nejít k volbám není řešení. Nezájem o politiku se nám může proměnit ve ztrátu demokracie.
- MUDr. Bohumír Šimek -

Co nás baví - Zprávy ze školy

ZŠ Holubov 2004, sázení školní lípy, 9. 9. 2004 "Les ve škole - škola v lese"

Sázení školní lípy - 9. září 2004

Lípa srdčitá - statný 30 i více metrů vysoký strom s průběžným kmenem a vysoko nasazenou korunou. Solitérní jedinci mají kmen nízký, brzy rozvětvený do silných kosterních větví, přecházející v korunu širokou často až 30 metrů. Kůra je v mládí šedá a hladká, ve vyšším věku převládá šedá, mělce rozpukaná borka.

- Anežka Kodatová -


Lípa obecná

Rod Tilia zahrnuje asi 40 druhů rostoucích v mírném pásu severní polokoule: dobře se vzájemně kříží, takže celkový počet dosud popsaných lip je mnohem větší.

- Martička -

ZŠ Holubov 2004, sázení školní lípy, 9. 9. 2004 ZŠ Holubov 2004, sázení školní lípy, 9. 9. 2004
Lípa srdčitá, ilustrační foto ZŠ Holubov 2004, sázení školní lípy, 9. 9. 2004

Televize Srdíčko

ZŠ Holubov 2004, příspěvek do Televize Srdíčko

Ztracené bohatství

ZTRACENÉ BOHATSTVÍ

Ťuhýk obecný - sameček, ilustrace Krajinu s rozptýlenou zelení, okraje polí, železniční náspy a meze porostlé trnitými křovinami obývá pozoruhodný pěvec s dravčími sklony - ťuhýk obecný.

Je to pták o málo větší než vrabec se silným na špičce zahnutým zobákem. Sameček má šedou hlavu, široký černý pruh přes oko, rezavá záda a lehce narůžovělou spodinu těla. Ocasní pera jsou černá u kořene bíle lemovaná. Samička se zbarvením velmi liší. Její záda a páska přes oko jsou rezavohnědá, spodina světlejší s řídkým příčným vlnkováním.

Ťuhýci jsou tažní ptáci a na hnízdišti se objevují až koncem dubna nebo začátkem května. Krátce po příletu z afrických zimovišť začíná pár stavět hnízdo z větviček, stébel a kořínků. Bývá dokonale ukryto ve spleti větví nejčastěji trnitých keřů (šípek, trnka, hloh). Snůšku tvoří 3 - 6 bílých na tupém pólu hustě skvrnitých vajíček.

V potravě ťuhýků je nejvíce zastoupen hmyz, ale dokáží ulovit i malého hada, ještěrku, myš nebo odnést holátko z hnízda jiných pěvců. Ptačí mláďata však nepatří k pravidelným úlovkům a jedná se tak spíše o náhodné potrestání nepozornosti rodičů, než o záměrné loupeživé výpravy.

Mladí ťuhýci jsou sami vystaveni četnému nebezpečí. Mohou se stát kořistí krkavcovitých ptáků, kun, koček a tento druh patří také k významným hostitelům mláďat kukačky obecné. Rychle rostoucí kukačka své nevlastní sourozence postupně vytlačí z hnízda a ti na zemi uhynou prochladnutím a hladem.

Ťuhýci mají jeden zajímavý zvyk. Přebytečnou potravu nalovenou v dobách hojnosti si napichují na trny v okolí hnízda jako zásobu na horší časy. Při prohlídce takového keře můžeme tak objevit mezi voňavými květy větvičku "ozdobenou" třeba luční kobylkou, ještěrkou, nebo malou myškou.

Početní stavy ťuhýků obecných se v posledních letech dramaticky snížily. Z dříve běžného obyvatele našeho kraje se stal ohrožený řídce hnízdící druh. Situace není povzbudivá ani v ostatních evropských státech. V některých již vymizel úplně. U nás ještě vzácně hnízdí ťuhýk šedý. Ten je veliký asi jako kos s šedo-černo-bílým zbarvením těla. Nejčastěji ho zahlédneme v zimě na drátech elektrického vedení, nebo na vrcholcích stromů lemujících silnice. Bývají to zástupci severských populací, kteří se k nám posunují za přijatelnějšími klimatickými podmínkami. Naši ťuhýci šedí odlétají do zimovišť ve Středomoří. Smutný osud potkal ťuhýka rudohlavého a menšího, jejichž hnízdění na území našeho státu patří již několik let minulostí.

Důvodem poklesu hnízdních populací ťuhýkovitých je především likvidace jejich přirozeného prostředí. Zejména polní remízky a křovinaté meze jsou krajinným prvkem, který musel ustoupit potřebám moderního člověka. O svůj domov tak přišla celá řada rostlinných a živočišných druhů, o přirozenou potravu, bezpečný úkryt a tolik potřebný klid i drobná zvěř. Trochu jsme pozapomněli, že podle všech zákonitostí se musí za každý úspěch zaplatit daň. V případe úhledně upravené krajiny je to tím, že se z ní začne vytrácet život.

- Pavel Jakeš -

Skautský tábor 2004

Je sobota ráno 10. července a na holubovském nádraží je možné vidět veselou skupinu chlapců a děvčat ve skautském kroji. Scházejí se tu proto, aby společně jako každý rok odjeli strávit 14 dní na skautském táboře a vydali se tak vstříc novým dobrodružstvím.

Skautský tábor 2004 Z Holubova odjíždějí do Českých Budějovic, kde přesedají na jiný vlak, který je již odváží blíže k místu, které se teď na dva týdny stane jejich domovem. Mnozí cestu dobře znají, neboť již mnohokrát strávili část prázdnin pod plachtami tee-pee. Ale jedou také nováčci, kteří toto dobrodružství budou zažívat poprvé.

Zní vám slovo "dobrodružství" nadneseně? Pojďte se tedy s námi krátce alespoň ve vzpomínce projít světem plným roztodivných bytostí, kouzel, boje a vítězství nad zlými silami i nad sebou samými, zkrátka zážitků, na které se nezapomíná.

Vše začíná setkáním s dobrým čarodějem Gandalfem. Ten vás přivádí na cestu, kterou musíte projít navzdory všem protivenstvím a po celou dobu vás také provází - ať zblízka či z povzdálí. Díky vlastnostem a schopnostem hobitů, kterými se stáváte, dokážete obstát proti hrozným obrům Zlobrům. Když po těžkém boji vyváznete se zdravou kůží a prodíráte se temným hvozdem, do cesty se vám nečekaně postaví záhadný Glum - setkání nevhodné pro zbabělce. Cestou nočním lesem vám toto podivné stvoření připraví nejedno nepříjemné překvapení. Opět vítězíte, neboť jste překonali nepřítele ještě horšího - strach.

Skautský tábor 2004 Cesta vás vede stále dál přes močály, kde vás jen rozvaha a rychlé rozhodování zachrání před utonutím. Ani vlci Vrci nespí, ale čekají, až přijde jejich příležitost, aby nemilosrdně zaútočili. V beznaději prcháte, ale v poslední vteřině zasahuje dobrý přítel Gandalf, který plameny ze své kouzelné hole vlky zahání...

Přestože elfové jsou mírumilovným lesním národem, setkání s nimi nemusí být vždy příjemné, zvláště když je rušíte na jejich území a berete jim, co jejich jest. Pak se můžete dostat do zajetí, ze kterého se utíká těžko a stojí vás to mnoho úsilí. Opět zjistíte, že přežít v neznámém prostředí bez znalostí a zkušeností je obtížné. Učíte se poznávat, co je prospěšné a co škodlivé, že jen když si vzájemně pomáháte, máte šanci uspět. A tak se dostanete k lidským obydlím a dovídáte se, že útrapám není zdaleka ještě konec.

Hrozný drak Šmak, který obývá sluj v kopcích a střeží poklad, jenž mu nepatří, se vás chystá napadnout. Nezbývá vám, než se bránit. Na tento boj je třeba se připravit - vyrábíte si luky, šípy a vydáváte se za krvežíznivou nestvůrou. Díky zkušenostem, kterými jste doposud museli projít, jste se už ledacos naučili, a tak po urputném boji vítězíte. Odměnou je vám poklad, o který se dělíte s přáteli. Všichni si však uvědomujeme, že největším vítězstvím je schopnost překonat sám sebe, táhnout za jeden provaz, vzájemně se podpořit a hlavně to nevzdat.

Skautský tábor 2004 Každý den, když část naší poutě s hobity skončí, vracíme se do tábora, abychom si užili sluníčka, vody, lesa, ochutnali dosytnosti borůvky nebo se utkali vzájemně při bojových uměních. Přicházejí na řadu i povinnosti a práce. Ta však není na obtíž, když víme, že nám její výsledky zpříjemňují už beztak pohodový život uprostřed lesů daleko od civilizačních vymožeností. Takže např. sbírání a štípání dřeva nebo služby v kuchyni jsou pro nás samozřejmostí tím spíš, že se o práci vždy podělíme a pak se můžeme společně těšit na krásné večery u ohně, kdy vzpomínáme na předchozí dny a probíráme dobré i zlé.

Část osazenstva tábora si sbalí do batohů vše, co unese a hlavně potřebuje na dvoudenní výpravu a opouští tábor. To ještě netuší, že je čeká báječné koupání v překrásných zákoutích řeky Malše, ale také voda padající z nebe v takovém množství, že koupelnová sprcha by jen záviděla. Na to všechno jim v temné noci svítí blesky a burácí hromy. Přesto vše, když se vrací do tábora, jsou rozesmátí a spokojení.

Táborový život však už musí skončit a jede se domů. Část vůdců a roverů zůstává, aby dokončili bourání tábora, vše sbalili a odvezli dříve, než si to nevyzpytatelné počasí rozmyslí a promáčí, co se dá. Zdá se vám táborový život málo dobrodružný?

- H. Prušáková -

Podzimní zamyšlení

S babím létem přišel i školní čas, pro někoho nedočkavý, pro jiného až smutný a pro dalšího se stává povinností.
Pro potěšení a rozptýlení předkládám příběh ze života.

Čím chcete být?

Do nejzazších výšin donese člověka představivost.
Lauren Bacallová

Před pár týdny jsem prožila jeden ze šťastných okamžiků, kdy člověka najednou trkne poznání.
Byla jsem v ložnici a přebalovala jedno z malých dětí, když dovnitř vkráčela pětiletá Alyssa a kecla si vedle mě na postel.
"Mami, čím chceš být, až budeš velká?" zeptala se.
Předpokládala jsem, že si v představách hraje nějakou hru. Hrála jsem s ní, a proto jsem odpověděla: "Hmmm, no, myslím, že bych ráda byla maminkou, až vyrostu."
"Nemůžeš být maminka, poněvadž to už ses."
"No dobře, až budu velká, tak bych chtěla být třeba kazatelkou," odpověděla jsem na druhý pokus.
"Mami! Ne! Ty už přece seš kazatelka!"
"Promiň, meďulko," řekla jsem, "ale nerozumím, co se po mně chce."
"Mami, prostě řekni, čím chceš být, až budeš velká. Můžeš být, úplně čím chceš."
Náhle jsme pochopila, co vlastně zažíváme. Zapůsobilo to na mě tak, že jsem nebyla schopna okamžitě odpovědět. Alyssa po chvilce marné pokusy vzdala a opustila pokoj.

Zážitek - drobný pětiminutový zážitek - oslovil místo hluboko v mé duši. Oslovil mě, vždyť v mladičkých očích své dcery jsem pořád ještě mohla být čímkoli, čím jsem chtěla! Věk, dosavadní životní dráha, pět dětí, manžel, bakalářská studia, doktorská studia: na ničem z toho nezáleželo, ještě mohla snít sny a sahat po hvězdách. V jejích mladičkých očích jsme pořád ještě mohla být kosmonautkou nebo klavírní virtuoskou nebo třeba operní zpěvačkou. V jejích mladičkých očích jsem pořád ještě měla co dělat, abych vyrostla, a pořád pro mě zbývaly mnohé způsoby "bytí". Pravá krása setkání s mou dcerou mě zasáhla, když jsem si uvědomila, že se ve své nevinné upřímnosti klidně na totéž zeptá prarodičů a praprarodičů. Kdosi napsal: "Stanu se stařenkou, která bude docela jiná, než je žena, kterou jsem teď. Začíná jiné další já..."

Tak tedy: Čím chcete být vy, až vyrostete?

Z knihy Slepičí polévka pro ženskou duši.


Přeji všem školákům úspěšný a hezký školní rok a nashledanou v knihovně.

- Marie Hrušková, knihovnice -

Rok v zahrádce

ZÁŘÍ

Chystá se podzim, ale září mívá počasí stabilní a vyrovnané. Některé pranostiky nám to připomenou.

Závěr měsíce je nazýván "babím létem". Je to suché, slunné, málovětrné a přes den teplé počasí. V tomto období nám na zahradě krásně kvetou květiny. Dobu květu jim prodloužíme pravidelnou zálivkou. Zakládáme nový trávník, do řídkého přisejeme travní semeno. Vysazujeme cibule narcisů, tulipánů, hyacintů a modřinců. Sklízíme mečíky i s listy a necháme je v teple a suchu oschnout. Řízkujeme muškáty, fuksie, které nám dobře zakoření doma na oknech, ale můžeme se pustit i do řízkování plaménku. Uřízneme si mladý a zdravý vrcholový výhon, který má alespoň dva páry listů. Odstraníme spodní pár a zasadíme takto připravený řízek do písčité půdy na světlé stanoviště.

Je vhodná doba k vysazování stále zelených listnáčů i jehličnanů, aby ještě před zimou dobře zakořenily. Výsadbová jáma musí být dostatečně velká a dobře prolitá. Sklízíme rané košťáloviny, řapíkatý celer, papriky, lilky i rajčata. Nedozrálá rajčata necháme za oknem "dojít". Pokud máme dostatek místa, přeneseme celé rostliny rajčat a zavěsíme kořeny vzhůru k dozrání plodů.

V tomto měsíci vysazujeme silné a zdravé obvodové stroužky česneku. Začíná sklizeň ovoce, lískových oříšků a pokračuje sběr léčivek. Listy a kvetoucí natě sbíráme z meduňky, máty, yzopu, dobromysli, řepíku, vřesu. Ještě zelené oplodí ořešáku vlašského sbíráme a sušíme na slunku (léčivé proti střevním parazitům a snižuje hladinu cukru v krvi). Nastala i doba pro sběr plodů bezu černého, jeřabin a šípků.

Nezapomeňte také na pomoc sýkorek a jiného užitečného ptactva, které spolyká velké množství škodlivého hmyzu. Je čas začít je lákat na zahradu. Připravíme jim krmítko a dáme do něho semena slunečnic a jiných rostlin. Přidáme i kus loje. Sýkorky si zvyknou na prostředí a potěší nás svou přítomností.

- Mgr. Drahomíra Bodláková -

Literatura:
RNDr. Peleška S.: Zahrádka od jara do zimy, Brána Praha 1999
Hurta J.: Hledám rajskou zahradu s chatou, Česká pojišťovna Praha 1975
Mára J. a kol.: Rukověť zahrádkáře, SZN a ČZS Praha 1982

Hvězdárna Kleť - tři čtvrtě tisícovky planetek

Začátkem září 2004 překročila jihočeská Hvězdárna na Kleti hranici sedmi set padesáti potvrzených objevů planetek čili takových, které mají dostatečně spolehlivě určenou dráhu pro přidělení pořadového čísla Mezinárodní astronomickou unií. Touto řadou objevů dosažených v rámci dlouhodobého výzkumného programu patří Kleť, pobočka Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích, jako jediná česká observatoř mezi patnáct nejúspěšnějších světových observatoří, věnujících se hledání planetek a zároveň je vůbec nejúspěšnější profesionální observatoří na evropském kontinentu.

Tři čtvrtě tisícovky potvrzených objevů planetek bylo během let pořízeno pomocí tří různých dalekohledů - 0,63-m fotografické komory, 0,57-m zrcadlového dalekohledu vybaveného už elektronickým CCD detektorem a nejnověji 1,06-m teleskopem KLENOT. K objevům KLENOTU patří i zatím nejnovější z definitivně potvrzených objevů (celkově 757. kleťská planetka) s mezinárodním pořadovým číslem (90279) a předběžným označením 2003 DL10, kterou astronomové z Kleti Jana Tichá, Miloš Tichý a Michal Kočer nalezli 26. února 2003. Kolem Slunce oběhne jednou za 4,44 roku, pohybuje se po eliptické dráze se sklonem 14 stupňů v hlavním pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem. Měří přibližně 2 kilometry.

Další stovky kleťských objevů s předběžným označením čekají následná přesná měření pro kvalitní výpočet dráhy v dalších měsících a letech. Jsou mezi nimi jak blízkozemní asteroidy, křížiči dráhy Marsu, tak i typické planetky hlavního pásu, nejnovější z nich nalezené na Kleti během srpna a září letošního roku.

KLENOT - nový kleťský teleskop o průměru zrcadla 106 cm pro sledování asteroidů a komet s neobvyklými drahami se však nepoužívá jen k hledání dosud neznámých planetek. K hlavním cílům projektu KLENOT totiž patří pátrání po dlouho nepozorovaných či dokonce ztracených blízkozemních asteroidech a kometách, přesná astrometrie blízkozemních asteroidů i těles ve vzdálených oblastech sluneční soustavy za drahou planety Neptun. S tímto novým dalekohledem například kleťští astronomové přispěli letos k určení dráhy dosud vůbec nejvzdálenějšího tělesa pozorovaného ve sluneční soustavě - tělesa 2003 VB12 předběžně nazývaného "Sedna".

- Ing. Jana Tichá, ředitelka -

Hvězdárna a planetárium
České Budějovice s pobočkou na Kleti
Zátkovo nábřeží 4
370 01 České Budějovice

tel.: 380 711 242 (Kleť)
tel.: 386 352 044 (ČB)
e-mail: klet@klet.cz
WWW: http://www.hvezcb.cz
              http://www.klet.org


mobil: 603 913 985
fax: 386 352 239

Živá hudba

Živá hudba, obal nového CD KŘEST DRUHÉHO CD

Od našeho prvního CD uplynul už rok a já bych vám chtěl přiblížit, co se odehrávalo na našem druhém natáčení... Živá hudba, křest nového CD

Začali jsme se připravovat už v půlce června a to každodenním trénováním do zblbnutí. Také jsme natočili jen tak pro sebe demo nahrávku, jak to asi bude vypadat a znít, ale hlavně pro domácí cvičení. S tím nám pomáhal Jaroslav Harvalík a Miroslav Šmejkal...

Do studia jsme nastoupili 12. července a ten samý den jsme začali natáčet spodky "bicí, basa a kytary bez sól". Další den se dělalo totéž a následovaly dva dny volna... Po odpočinku jsme se vrátili v plné síle a začali natáčet sóla a klávesy. S námi přijela i naše kamarádka a hostující klávesistka Šárka Štětinová s vokalistou Ivanem Růžičkou. Všichni jsme pozorně poslouchali, jak se naše práce blíží ke konci... Muzika byla natočena a zbývalo dotočit zpěv a vokály. Tentokrát mi to netrvalo tak dlouho jako minule, dokonce i vokály byly natočený hned a Šárky zpěv v písni Říše věčných stínů nám dodal klid, že naše práce už skončila. Teď všechno záleželo na našem režisérovi Jiřím Drdákovi, který jak jsme čekali, odvedl opravdu kus práce. Jeho mixování a masterování dodalo takovou konečnou tečku, že při prvním poslechu vás zaujme nejen muzika, ale i zvuk. Můj osobní pohled nato CD je, že je to dalších pár kroků vpřed a doufám, že tohoto názoru nejsem a nebudu sám...

Živá hudba, křest nového CD Živá hudba, křest nového CD Jak bývá zvykem, tak po natočení CD následuje křest, oslava a příprava křtícího koncertu. Všichni jsme věděli, že to musí být něco extra a hlavně co uspokojí lidi všech generací. Snažili jsme se rozložit program na celý večer, aby se lidé bavili, a připravit pódium pro dvě skvělé hostující kapely... Hned na úvod se představila skupina COLD COWSHED, kteří s námi nejednou hráli a mimochodem jejich nový zpěvák věděl moc dobře, co zapůsobí na lidi. Jeho poskoky a i celková choreografie kapely vytvořila pohodovou a dobrou náladu. Jako další hostující kapela se představili starší chlapi, kteří si říkají PLEVEL. Jejich písničky roztančily poměrně velkou skupinu lidí a zaujaly nejednoho posluchače. PLEVEL pomalu dohrával a blížil se, nevím jestli to tak můžu nazvat, "vrchol večera".

Nastala poslední domluva, jak to bude probíhat, poslední slova s našim kmotrem a šlo se na věc. Krásetínský sál se octl ve tmě a za pomoci blikajících světel, která jsme měli zapůjčena od Josefa Litvana, spustila naše klávesistka intro... Po jednom jsme pomalu nastupovali na pódium a lidé, kterých tam nebylo málo, přistupovali k okraji pódia, až se parket, dá se říct, naplnil. Spustili jsme úvodní písničku Jsi sám svým králem a tím naše vystoupení začalo. Za velkého aplausu jsme zahráli další dvě věci a mohlo se začít křtít... Živá hudba, křest nového CD

Živá hudba, křest nového CD Naše nové CD měl křtít Roman "IZZI" Izaiáš, zpěvák a kytarista z kapely DOGA. Ten se bohužel nemohl dostavit kvůli zdravotním důvodům a místo něho křest provedl výborný bubeník Petr Vajda, též ze skupiny DOGA. Aby na pódiu nebyl sám, pozval si vedle sebe další tři lidi, kteří se o nás nesmírně starají a to Romana Kudláčka, Milana Jozu a Petra Bendu. CD bylo pokřtěno, hozeno do publika a my jsme pokračovali dál ve hraní. Naše vystoupení se tentokrát opravdu vydařilo, a aby toho nebylo málo, tak po našem koncertu zahráli ještě PLEVEL. Věřím, že si každý návštěvník odnesl něco, co ho opravdu zaujalo a přijde příště zas.

Na závěr bych chtěl poděkovat lidem, kteří se o nás starají a hlavně našim sponzorům, bez kterých bychom nic nenatočili. Dále pak starostovi obce Jaroslavu Fraňkovi a našim věrným fanouškům za podporu na koncertech... Nakonec bych chtěl pozvat všechny příznivce rockové muziky 19. listopadu 2004 do Zlaté Koruny, kde vystoupí naše kapela ŽIVÁ HUDBA a DOGA.

Živá hudba, křest nového CD

- Martin Kudláček -

INFORMACE

! UPOZORNĚNÍ !

V sobotu 30. října 2004 od 8.30 hodin bude v naší obci prováděn sběr železného šrotu.


Další informace :
Observatoř Kleť
Památné stromy
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Holubovský zpravodaj
Vydává Obecní úřad v Holubově
Zodpovědná redaktorka: Marie Svobodová
Tisk: ARTYPA Holubov, spol. s r.o.
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex s.r.o.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 31. října 2004 : TOPlist 0